P.G.-İdari Personel Sayısı

Kadro Adı Sayısı
4/B Personel 66
Araştırmacı (6191) 4
Araştırmacı(Özl) 1
Aşcı 1
Avukat 2
Ayniyat Saymanı 3
Bekçi 3
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1
Bilgisayar İşletmeni 193
Çözümleyici 1
Diyetisyen 1
Ebe 1
Enstitü Sekreteri 1
Fakülte Sekreteri 11
Hemşire 2
Hizmetli 42
Hizmetli (Ş) 8
Hukuk Müşaviri 1
İç Denetçi 3
İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1
İstatistikçi 1
İşletme Müdürü 1
Kaloriferci 1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 10
Koruma Ve Güvenlik Şefi 2
Kütüphane Ve Dökümantasyon Dairesi Başkanı 1
Kütüphaneci 4
Mali Hizmetler Uzmanı 3
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı 2
Memur 89
Memur (Ş) 8
Mimar 2
Mühendis 14
Mühendis(Özelleştirme) 4
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1
Personel Dairesi Başkanı 1
Programcı 4
Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanı 1
Sayman 1
Sekreter 3
Sivil Savunma Uzmanı 1
Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1
Şef 20
Şef(Özelleştirme) 1
Şoför 9
Şube Müdürü 23
Tekniker 34
Tekniker(Özelleştirme) 1
Teknisyen 47
Teknisyen (Ş) 2
Teknisyen Yrd. 2
Veznedar 1
Yapı İşleri Ve Teknik Dairesi Başkanı 1
Yurt Müdür Yrd. 1
Yurt Müdürü 1
Yurt Yönetim Memuru 2
Yüksekokul Sekreteri 16
Pdf Görüntüle
Excel İndir