Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı

Yılı Birimi Sonuçlanan Patent Sayısı Sonuçlanan Faydalı Model Sayısı Sonuçlanan Tasarım Sayısı
2019 Bilimsel Araştırma Projeleri 0 0 0
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı