İdari Personel Sayısı

Kadro Adı Sayısı
4/B Personel 67
Araştırmacı (6191) 4
Araştırmacı(Özl) 1
Aşcı 1
Avukat 1
Ayniyat Saymanı 3
Bekçi 3
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1
Bilgisayar İşletmeni 163
Çözümleyici 1
Diyetisyen 1
Ebe 1
Enstitü Sekreteri 2
Fakülte Sekreteri 7
Genel Sekreter 1
Hemşire 5
Hizmetli 43
Hizmetli (Ş) 3
Hukuk Müşaviri 1
İç Denetçi 3
İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanı 1
İstatistikçi 1
İşletme Müdürü 1
Kaloriferci 1
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi 11
Koruma Ve Güvenlik Şefi 2
Kütüphaneci 3
Mali Hizmetler Uzmanı 2
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı 3
Memur 138
Memur (Ş) 5
Mimar 2
Mühendis 13
Mühendis(Özelleştirme) 4
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1
Personel Dairesi Başkanı 1
Programcı 3
Sağlık Ve Kültür Spor Dairesi Başkanı 1
Sayman 1
Sekreter 4
Sivil Savunma Uzmanı 1
Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1
Şef 25
Şef(Özelleştirme) 1
Şoför 11
Şube Müdürü 21
Tekniker 34
Tekniker(Özelleştirme) 1
Teknisyen 52
Teknisyen (Ş) 1
Teknisyen Yrd. 2
Veznedar 1
Yapı İşleri Ve Teknik Dairesi Başkanı 1
Yurt Müdür Yrd. 1
Yurt Müdürü 1
Yurt Yönetim Memuru 2
Yüksekokul Sekreteri 18