Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Entegrasyon ve Kapsayıcılığa İlişkin Yapılan Faaliyet Sayısı

Yılı Birimi Yapılan Faaliyet Sayısı
2019 Engelli Öğrenci Birimi 20
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı