Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayısı

Yılı Doktora Öğrencisi Yükseklisans Öğrencisi Lisans ve Ön Lisans Öğrencisi Akademik Personel İdari Personel Diğer TOPLAM
2019 24 630 4979 161 101 0 5895
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı