Projelerin Listesi

Projeler PDF Görüntüle Projeler Excel İndir

Türkiye’de İller Düzeyinde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinde Yakınsama: Panel Threshold Birim Kök Testi Uygulaması

 • Türkiye’de İller Düzeyinde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinde Yakınsama: Panel Threshold Birim Kök Testi Uygulaması (2022 - )

Dumlupınar Üniversitesi Ekilebilir Tarım Arazilerinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirlebilirliğinin Araştırılması ve Kütahya İlinde Ekim ve Dikiminin Yaygınlaştırılması

 • Dumlupınar Üniversitesi Ekilebilir Tarım Arazilerinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirlebilirliğinin Araştırılması ve Kütahya İlinde Ekim ve Dikiminin Yaygınlaştırılması (2022 - 2024)

Atık İroko Odun Unlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi

 • Atık İroko Odun Unlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi (2022 - )

Ruh Sağlığı ve Din

 • Ruh Sağlığı ve Din (2022 - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - 2024)

Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi

 • Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi (2022 - 2023)

Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi

 • Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi (2022 - )

Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması

 • Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması (2022 - )

Sulu Ortamdaki Boyarmadde Kirliliğinin Yeni Metal-Organik Kafes Yapılar (MOF) Kullanılarak Giderimi

 • Sulu Ortamdaki Boyarmadde Kirliliğinin Yeni Metal-Organik Kafes Yapılar (MOF) Kullanılarak Giderimi (2022 - )

Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP)

 • Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP) (2022 - )

Kriyojenik işlem ile seramik karo kesme bıçaklarının kullanım ömrünün artırılması

 • Kriyojenik işlem ile seramik karo kesme bıçaklarının kullanım ömrünün artırılması (2022 - )

Yıldız Erken Çocuklukta Dijital Okuryazarlık Eğitim Programının Geliştirilmesi

 • Yıldız Erken Çocuklukta Dijital Okuryazarlık Eğitim Programının Geliştirilmesi (2022 - )

Otonom İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • Otonom İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2022 - )

Orta İrtifa Roket Tasarımı

 • Orta İrtifa Roket Tasarımı (2022 - )

Unimpeded Walking with Deep Learning

 • Unimpeded Walking with Deep Learning (2022 - )

2022-22

 • 2022-22 (2022 - )

ÇİMENTO HAMURUNDA CO2 KÜRÜNÜN İÇYAPI, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • ÇİMENTO HAMURUNDA CO2 KÜRÜNÜN İÇYAPI, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2022 - )

4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2022-02)

 • 4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2022-02) (2022 - 2023)

Erasmus+ KA107

 • Erasmus+ KA107 (2022 - 2022)

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi ile İncelenmesi: BİST Örneği

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi ile İncelenmesi: BİST Örneği (2021 - )

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları

 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları (2021 - )

EUSCP Evaluation of Special Human Resource Management Practices and Strategy

 • EUSCP Evaluation of Special Human Resource Management Practices and Strategy (2021 - 2022)

Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers (2021 - )

Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini

 • Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini (2021 - 2023)

Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System

 • Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System (2021 - )

Bilişim Teknolojileri Sınıfı Projesi

 • Bilişim Teknolojileri Sınıfı Projesi (2021 - 2022)

Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması

 • Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması (2021 - 2023)

İrfan Yolunda Kültürlerin Kardeşliği

 • İrfan Yolunda Kültürlerin Kardeşliği (2021 - 2022)

Object Handling System with Image Processing Based Autonomous UAV

 • Object Handling System with Image Processing Based Autonomous UAV (2021 - )

Mini Dünya Kupası

 • Mini Dünya Kupası (2021 - 2022)

Deep Learning based Communication and Control of Swarm Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning based Communication and Control of Swarm Unmanned Aerial Vehicles (2021 - )

Nükleer Santraller ve Onemli Mühendislik Yapıları için Iklim Değisikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Nükleer Santraller ve Onemli Mühendislik Yapıları için Iklim Değisikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi (2021 - 2022)

Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması

 • Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması (2021 - 2022)

Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi

 • Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi (2021 - 2022)

Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu

 • Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu (2021 - )

Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması

 • Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması (2021 - )

Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi

 • Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi (2021 - )

KÜTAHYA VALİLİĞİ MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRI

 • KÜTAHYA VALİLİĞİ MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRI (2021 - )

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - )

Tek ve Çok Değişkenli ARCH/GARCH Modelleri ile Tahmin: RStudio ile Uygulama Eğitimi

 • Tek ve Çok Değişkenli ARCH/GARCH Modelleri ile Tahmin: RStudio ile Uygulama Eğitimi (2021 - 2011)

Makine Öğrenmesi ve Görüntü İşleme Tabanlı Otonom Sebze Toplama Aracı Tasarımı

 • Makine Öğrenmesi ve Görüntü İşleme Tabanlı Otonom Sebze Toplama Aracı Tasarımı (2021 - )

Enhancement of Entrepreneurship Capacities for Sustainable Socio-Economic Integration (ENHANCER) Project

 • Enhancement of Entrepreneurship Capacities for Sustainable Socio-Economic Integration (ENHANCER) Project (2021 - )

İdrar Kimyasal Analizini Yapan İdrar Strip Okuyucu Cihaz Tasarımı / Endüstriyel Gövde Tasarımı

 • İdrar Kimyasal Analizini Yapan İdrar Strip Okuyucu Cihaz Tasarımı / Endüstriyel Gövde Tasarımı (2021 - )

Yapay Zeka Tabanlı Taşınabilir Mikroskobik İdrar Sediment Analiz Sistemi

 • Yapay Zeka Tabanlı Taşınabilir Mikroskobik İdrar Sediment Analiz Sistemi (2021 - )

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Sabiha Gözde Salün (Araştırmacı). 2-Amino-(35)-Metilpiridin İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Hızlı Destek Projesi (HZP) (No: 2021/14), (Bütçesi 19,997.17 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 20.05.2021-21.02.2022) (Devam Ediyor).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Sabiha Gözde Salün (Araştırmacı). 2-Amino-(35)-Metilpiridin İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Hızlı Destek Projesi (HZP) (No: 2021/14), (Bütçesi 19,997.17 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 20.05.2021-21.02.2022) (Devam Ediyor). (2021 - 2022)

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - )

Geleneksel Kombuchadan İzole Edilen Maya ve Asetik Asit Bakterilerinden Oluşan Optimal Kombucha Starter Kültür Üretimi

 • Geleneksel Kombuchadan İzole Edilen Maya ve Asetik Asit Bakterilerinden Oluşan Optimal Kombucha Starter Kültür Üretimi (2021 - )

Kütahya Gediz İlçesindeki Çeltikçi ve Erdoğmuş Göleti Su ve Sediment Analizi

 • Kütahya Gediz İlçesindeki Çeltikçi ve Erdoğmuş Göleti Su ve Sediment Analizi (2021 - )

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Birsel İlkimen (Araştırmacı). 5-Sülfosalisilik Asit Ile 2-Aminopiridin Türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Genel Araştırma Projesi (GAP) (No: 2021/22), (Bütçesi 49996,99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 04.06.2021-03.06.2023) (Devam Ediyor).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Birsel İlkimen (Araştırmacı). 5-Sülfosalisilik Asit Ile 2-Aminopiridin Türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Genel Araştırma Projesi (GAP) (No: 2021/22), (Bütçesi 49996,99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 04.06.2021-03.06.2023) (Devam Ediyor). (2021 - 2023)

Lazer Kazıma ile Denim Kumaşlarındaki Bıyık Desenlerinin Otomatize Üretilmesi

 • Lazer Kazıma ile Denim Kumaşlarındaki Bıyık Desenlerinin Otomatize Üretilmesi (2021 - 2022)

Sosyal Bilgiler Egitiminde Yenilikçi Egitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları

 • Sosyal Bilgiler Egitiminde Yenilikçi Egitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları (2021 - )

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - 2022)

Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi

 • Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi (2021 - )

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş-işgören temelli uyum süreçlerinin yeniden yapılandırılması

 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş-işgören temelli uyum süreçlerinin yeniden yapılandırılması (2021 - 2021)

Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi

 • Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi (2021 - 2012)

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları

 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları (2021 - 2022)

Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi

 • Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi (2021 - 2023)

Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeyine Yönelik Bir Araştırma

 • Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeyine Yönelik Bir Araştırma (2021 - 2021)

DPU Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu

 • DPU Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu (2021 - 2022)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Arı ile Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Kütahya.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Arı ile Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Kütahya. (2021 - 2021)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıların Dünyasını Keşfet. KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıların Dünyasını Keşfet. KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU. (2021 - 2021)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Kütahya’ nın Şifacı Bitkilerini Büyüten Eller. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Kütahya’ nın Şifacı Bitkilerini Büyüten Eller. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2021 - 2022)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıcılık Eğitim. KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıcılık Eğitim. KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2021 - 2021)

Geri Dönüşüm Değişimdir!

 • Geri Dönüşüm Değişimdir! (2021 - 2022)

Biyolojik Aktivite Potansiyeline Sahip Yeni Pirazolin, Pirido-Pirimidin ve Disübstitüe Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2021-23)

 • Biyolojik Aktivite Potansiyeline Sahip Yeni Pirazolin, Pirido-Pirimidin ve Disübstitüe Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2021-23) (2021 - )

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor (2021 - )

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 3

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 3 (2021 - )

Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System

 • Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System (2021 - )

Çavdarhisar ve Sabuncupınar Arasında Gözlenen Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ozellikleri

 • Çavdarhisar ve Sabuncupınar Arasında Gözlenen Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ozellikleri (2021 - )

Kütahya İli Diri Faylarının Paleosismolojik ve Kinematik Özelliklerinin Tespitine Yönelik Yaklaşım Belirlemesi

 • Kütahya İli Diri Faylarının Paleosismolojik ve Kinematik Özelliklerinin Tespitine Yönelik Yaklaşım Belirlemesi (2021 - 2022)

Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım Ve İmalatı

 • Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım Ve İmalatı (2021 - 2022)

Uzaktan Eğitimdeki İngilizce Yazma Derslerinde Grup İçi Akran Değerlendirmesinin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Uzaktan Eğitimdeki İngilizce Yazma Derslerinde Grup İçi Akran Değerlendirmesinin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2021 - )

Impact of Inter-Feedback on Self-Regulated Learning Skills in English Writing Courses in Distance Education

 • Impact of Inter-Feedback on Self-Regulated Learning Skills in English Writing Courses in Distance Education (2021 - )

ENDÜSTRIYEL ATIKLAR KULLANILARAK PELETLEME VE SINTERLEME YÖNTEMLERIYLE ÜRETILEN AGREGANIN GEOPOLIMER BETON ÖZELLIKLERINE ETKISI

 • ENDÜSTRIYEL ATIKLAR KULLANILARAK PELETLEME VE SINTERLEME YÖNTEMLERIYLE ÜRETILEN AGREGANIN GEOPOLIMER BETON ÖZELLIKLERINE ETKISI (2021 - )

Deep Learning-Based Object Detection and Recognition of Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning-Based Object Detection and Recognition of Unmanned Aerial Vehicles (2021 - 2022)

Ultra-Connectivity for 6G Wireless Communications: UAV and Intelligent Reflective Surface Enabled Heterogeneous Network Design

 • Ultra-Connectivity for 6G Wireless Communications: UAV and Intelligent Reflective Surface Enabled Heterogeneous Network Design (2021 - )

DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers (2021 - 2024)

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi)

 • Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi) (2021 - )

Entrepreneurship Capacities for Sustainable Social-EkonomicIntegration (ENHANCER) Project

 • Entrepreneurship Capacities for Sustainable Social-EkonomicIntegration (ENHANCER) Project (2021 - )

Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Egitimi

 • Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Egitimi (2021 - 2001)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

Comix&Digital

 • Comix&Digital (2020 - 2023)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2005)

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - 2011)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

”Çift Odaklı Öğretim Modeli Ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması”

 • ”Çift Odaklı Öğretim Modeli Ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması” (2020 - )

Eğitimde Veri Madenciliği

 • Eğitimde Veri Madenciliği (2020 - 2020)

Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi

 • Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi (2020 - 2020)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2020/02), (Bütçesi 18998.82 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.01.2021) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2020/02), (Bütçesi 18998.82 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.01.2021) (Tamamlandı). (2020 - 2021)

Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: 2020/07), (Bütçesi 18996.42 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.07.2021) (Devam Ediyor).

 • Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: 2020/07), (Bütçesi 18996.42 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.07.2021) (Devam Ediyor). (2020 - 2021)

Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi

 • Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi (2020 - 2020)

III Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2020 - )

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması

 • Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması (2020 - 2021)

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2020 - )

Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi

 • Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi (2020 - 2008)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - 2022)

Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi

 • Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi (2020 - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - )

Dumlupınar Bir Varoluşun Hikayesi

 • Dumlupınar Bir Varoluşun Hikayesi (2020 - 2009)

Yedikıta Medeniyet ve Kardeşlik Akademisi

 • Yedikıta Medeniyet ve Kardeşlik Akademisi (2020 - 2020)

Dünya ile Buluş

 • Dünya ile Buluş (2020 - 2020)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması

 • Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması (2020 - 2022)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020 - 2010)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - )

Atletizmi Geliştirme

 • Atletizmi Geliştirme (2020 - )

Karbonize tekstil atığı katkılı kompozitlerin tekstil atık sularındaki kirlilikleri arıtma performanslarının araştırılması

 • Karbonize tekstil atığı katkılı kompozitlerin tekstil atık sularındaki kirlilikleri arıtma performanslarının araştırılması (2020 - 2021)

Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

 • Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma (2020 - )

Ham ve Modifiye Thymus pannonicus ile Atık Sulardan Bakır Giderimi

 • Ham ve Modifiye Thymus pannonicus ile Atık Sulardan Bakır Giderimi (2020 - )

Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi

 • Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi (2020 - 2021)

1. Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği

 • 1. Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği (2020 - 2021)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020 - 2021)

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2020 - )

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği (2020 - 2002)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Tabanlı Bilişsel Radyo Ağları

 • Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Tabanlı Bilişsel Radyo Ağları (2020 - )

COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı / Peristaltik pompa ve endüstriyel gövde tasarımı

 • COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı / Peristaltik pompa ve endüstriyel gövde tasarımı (2020 - 2021)

2020-3

 • 2020-3 (2020 - 2022)

Bacillus Cinsi Mikroorganizmaların Biyo-bozunur Özellikte Plastik Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Düşük Maliyetli Biyoplastik Üretimi İçin Alternatif Karbon Kaynakları

 • Bacillus Cinsi Mikroorganizmaların Biyo-bozunur Özellikte Plastik Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Düşük Maliyetli Biyoplastik Üretimi İçin Alternatif Karbon Kaynakları (2020 - 2004)

e-Master in Water Recourses Engineering – eMWRE

 • e-Master in Water Recourses Engineering – eMWRE (2020 - 2023)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması (2020 - )

Kütahya Kent Meydanı Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Projesi (2020 - 2020)

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2020 - )

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2020 - )

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması (2020 - )

Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu

 • Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu (2020 - )

Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi

 • Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi (2020 - )

ERASMUS + OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI Su Dostu Okullarla Geleceğe Umut Oluyoruz [2020-1-TR01-KA229-092969_1]

 • ERASMUS + OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI Su Dostu Okullarla Geleceğe Umut Oluyoruz [2020-1-TR01-KA229-092969_1] (2020 - 2022)

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması (2020 - 2022)

3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi

 • 3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi (2020 - )

ERASMUS + YETİŞKİN EĞİTİMİ PROGRAMI Science Cafe for Adults [2020-1-TR01-KA204-093158]

 • ERASMUS + YETİŞKİN EĞİTİMİ PROGRAMI Science Cafe for Adults [2020-1-TR01-KA204-093158] (2020 - 2022)

Kullanıcı Tercihlerine Dayalı Çok Ölçütlü Kişiselleştirilmiş Akademik Makale Öneri Sistemleri

 • Kullanıcı Tercihlerine Dayalı Çok Ölçütlü Kişiselleştirilmiş Akademik Makale Öneri Sistemleri (2020 - 2021)

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor (2020 - 2022)

Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması

 • Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması (2020 - 2003)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - 2022)

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi Proje başlığı: Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi Proje başlığı: Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020-19). Araştırmacı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020-19). Araştırmacı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2020 - 2021)

Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri

 • Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri (2020 - )

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması

 • “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması (2020 - 2021)

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - 2021)

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - 2023)

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020 - 2021)

Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo- Kinazolin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo- Kinazolin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi (2020 - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2005)

3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına

 • 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına (2020 - 2007)

Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması

 • Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması (2020 - 2022)

Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health –StayWell

 • Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health –StayWell (2020 - )

Öğretmen Ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında UzaktanEğitim Süreçlerinde Tasarım Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Öğretmen Ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında UzaktanEğitim Süreçlerinde Tasarım Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi (2020 - 2010)

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - 2023)

TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter.

 • TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter. (2020 - 2021)

Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi.

 • Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi. (2020 - )

Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama

 • Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama (2020 - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama

 • Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama (2020 - 2021)

118C252, Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems, BİDEB-2232, Burslu, Yürürlükte, BİDEB, BİDEB - Eğitim Burs Ve Etkinlik Destekleri Grubu

 • 118C252, Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems, BİDEB-2232, Burslu, Yürürlükte, BİDEB, BİDEB - Eğitim Burs Ve Etkinlik Destekleri Grubu (2020 - )

III. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2005)

Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları

 • Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları (2020 - )

3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • 3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - 2002)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması (2020 - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - 2002)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - )

Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01/2020-01/04/2021) (Tamamlandı).

 • Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01/2020-01/04/2021) (Tamamlandı). (2020 - 2021)

Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi

 • Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi (2020 - 2021)

Mesleki Şüpheciliğin İç Denetim Kalitesine Etkisi: Türkiye‘de Özel Sektör İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma-3

 • Mesleki Şüpheciliğin İç Denetim Kalitesine Etkisi: Türkiye‘de Özel Sektör İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma-3 (2020 - )

Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi

 • Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi (2020 - 2021)

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2020 - )

Performance Analysis of NOMA Systems in Cognitive Radio Networks

 • Performance Analysis of NOMA Systems in Cognitive Radio Networks (2020 - 2021)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - 2022)

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor (2020 - )

Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi

 • Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi (2020 - 2023)

TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi (2020 - 2021)

Erasmus “Comix Digital“

 • Erasmus “Comix Digital“ (2020 - )

Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması

 • Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması (2020 - )

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - )

UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı

 • UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı (2019 - )

Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - )

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI (2019 - 2021)

Çanakkale Şehitlerini Anlamak Projesi (GPDP/2019)

 • Çanakkale Şehitlerini Anlamak Projesi (GPDP/2019) (2019 - 2021)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - 2009)

DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

 • DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ (2019 - 2020)

Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya

 • Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya (2019 - 2019)

KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI

 • KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI (2019 - 2019)

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

 • 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (2019 - 2019)

Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması

 • Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması (2019 - )

Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması

 • Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması (2019 - 2010)

Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi

 • Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi (2019 - )

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

 • TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA (2019 - 2020)

Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

 • Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - 2021)

Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi

 • Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi (2019 - 2020)

2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması

 • 2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması (2019 - 2007)

EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ

 • EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ (2019 - 2021)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri

 • Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri (2019 - 2021)

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2019 - )

Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019)

 • Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019) (2019 - 2019)

FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi

 • FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi (2019 - )

TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi (2019 - 2004)

2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2019 - 2019)

Bakır Üflemeli Enstrümanlardaki Mikroorganizmaların Tespiti

 • Bakır Üflemeli Enstrümanlardaki Mikroorganizmaların Tespiti (2019 - 2010)

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir (2019 - 2019)

Ülkemiz Hipersalin Çevrelerinden Endüstriyel Kullanım Potansiyelli Pigment Üreten Mikroorganizmaların İzolasyonu

 • Ülkemiz Hipersalin Çevrelerinden Endüstriyel Kullanım Potansiyelli Pigment Üreten Mikroorganizmaların İzolasyonu (2019 - 2008)

KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ

 • KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ (2019 - 2019)

FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI

 • FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI (2019 - 2019)

OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ

 • OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ (2019 - 2019)

Psoriasis hastalarında resistin gen polimorfizminin araştırılması

 • Psoriasis hastalarında resistin gen polimorfizminin araştırılması (2019 - 2010)

3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan

 • 3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan (2019 - 2020)

Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda”

 • Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda” (2019 - 2019)

Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı

 • Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı (2019 - 2012)

Türkçeye Farkındalık Projesi

 • Türkçeye Farkındalık Projesi (2019 - 2019)

Afyon ve Kütahya Yöresi Volkanitlerinin Çimento ve Beton Teknolojisinde Değerlendirilmesi

 • Afyon ve Kütahya Yöresi Volkanitlerinin Çimento ve Beton Teknolojisinde Değerlendirilmesi (2019 - )

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ (2019 - 2019)

Zaman Dursun Kütahya Okusun

 • Zaman Dursun Kütahya Okusun (2019 - 2020)

7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı

 • 7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı (2019 - 2019)

“Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi

 • “Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi (2019 - 2020)

Durmadan Türkçe

 • Durmadan Türkçe (2019 - 2019)

Modifiye edilmiş LyP-1 peptid analoglarının biyoaktivitelerinin incelenmesi

 • Modifiye edilmiş LyP-1 peptid analoglarının biyoaktivitelerinin incelenmesi (2019 - 2002)

Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi

 • Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi (2019 - 2012)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi (2019 - 2012)

Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi

 • Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi (2019 - )

Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi

 • Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi (2019 - 2020)

ERASMUS + OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek [2019-1-TR01-KA229-076844_1]

 • ERASMUS + OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek [2019-1-TR01-KA229-076844_1] (2019 - 2021)

NanoDNA-fiber Geliştirilmesi - DNA‘nın Elektrospin Tekniği ile Nanometre Boyutlarında Paketlenerek Kararlılığının Artırılması

 • NanoDNA-fiber Geliştirilmesi - DNA‘nın Elektrospin Tekniği ile Nanometre Boyutlarında Paketlenerek Kararlılığının Artırılması (2019 - 2021)

Domaniç İlçesi‘nde Bulunan Alabalık Üretim Tesislerinde Enfeksiyon Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonu

 • Domaniç İlçesi‘nde Bulunan Alabalık Üretim Tesislerinde Enfeksiyon Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonu (2019 - 2021)

Okullarda Sınıflardaki Öğrencilerin Yüz Özniteliklerini Kullanarak Akıllı Sınıf Davranış Yönetim Sistemi

 • Okullarda Sınıflardaki Öğrencilerin Yüz Özniteliklerini Kullanarak Akıllı Sınıf Davranış Yönetim Sistemi (2019 - 2021)

Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi Aktarımı ve Ölçümleri

 • Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi Aktarımı ve Ölçümleri (2019 - 2003)

PORSELEN KARO ÜRETİMİNDE PİROFİLLİTİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

 • PORSELEN KARO ÜRETİMİNDE PİROFİLLİTİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (2019 - 2020)

Kale Maden Killerinin Özelliklerinin, Sağlık Gereçleri Sektöründe Döküm Prosesine Etkisinin İncelenmesi

 • Kale Maden Killerinin Özelliklerinin, Sağlık Gereçleri Sektöründe Döküm Prosesine Etkisinin İncelenmesi (2019 - 2020)

Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları

 • Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları (2019 - )

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2019)

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

 • ”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması (2019 - 2011)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - )

Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2019 - 2004)

Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

 • Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - 2021)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2019 - )

Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması

 • Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması (2019 - 2019)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi (2019 - 2020)

Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2019 - 2019)

Helisel Kesici Kenar Üzerinde Değişken Talaş Açılı Dalgalı Forma Sahip Parmak Frezelerin Tasarımı Ve Farklı Malzemeler Üzerindeki İşleme Performansının Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi

 • Helisel Kesici Kenar Üzerinde Değişken Talaş Açılı Dalgalı Forma Sahip Parmak Frezelerin Tasarımı Ve Farklı Malzemeler Üzerindeki İşleme Performansının Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi (2019 - 2012)

Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

 • Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi

 • Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi (2019 - 2019)

Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu

 • Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu (2019 - 2019)

Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Fe Bazlı Alaşımlarının Bazı Manyetik Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. DPÜ-BAP- (Kabul Edildi- Ekim), Kütahaya, 2019

 • Fe Bazlı Alaşımlarının Bazı Manyetik Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. DPÜ-BAP- (Kabul Edildi- Ekim), Kütahaya, 2019 (2019 - 2021)

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - 2021)

“Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • “Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI (2019 - )

MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı)

 • MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı) (2019 - )

Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL)

 • Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL) (2019 - )

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2020)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

Bir Genç Bin Fikir (24129)

 • Bir Genç Bin Fikir (24129) (2019 - 2001)

Konulu Tefsir

 • Konulu Tefsir (2019 - 2021)

MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi

 • MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi (2019 - 2020)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - 2022)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 (2019 - 2019)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 3

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 (2019 - 2019)

Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019)

 • Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) (2019 - 2020)

Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması

 • Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması (2019 - 2019)

TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ

 • TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ (2019 - 2020)

MOTİVASYON OTOBÜSÜ (MOTİBUS)

 • MOTİVASYON OTOBÜSÜ (MOTİBUS) (2019 - )

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ

 • T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ (2019 - 2020)

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ (2019 - 2019)

Hayat Rehberi Kur‘ân: Konulu Tefsir Projesi

 • Hayat Rehberi Kur‘ân: Konulu Tefsir Projesi (2019 - 2021)

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25

 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25 (2019 - )

BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability

 • BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability (2019 - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2020)

Yeni Fırsatlar Yakalamak İçin El Ele

 • Yeni Fırsatlar Yakalamak İçin El Ele (2019 - 2010)

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ IR:3378 RUHSAT NUMARALI AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT PASA SAHALARININ ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ IR:3378 RUHSAT NUMARALI AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT PASA SAHALARININ ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2002)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2012)

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi.

 • EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. (2019 - 2012)

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2020)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 3

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 (2019 - 2019)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 (2019 - 2019)

Uysal Madenciliğe Ait 205 Ruhsat Numaralı Sahada Yapılan Madencilik Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların ve Şlam Havuzunun Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Uysal Madenciliğe Ait 205 Ruhsat Numaralı Sahada Yapılan Madencilik Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların ve Şlam Havuzunun Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü Manisa İli Soma İlçesi Soma Bölgesi ve Deniş Bölgesi Açık Ocak İşletmelerine Ait Pasa Sahalarının Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü Manisa İli Soma İlçesi Soma Bölgesi ve Deniş Bölgesi Açık Ocak İşletmelerine Ait Pasa Sahalarının Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

IoT (Internet of Things) based Predictive Mechanical Fault Detection System for Electric Motors

 • IoT (Internet of Things) based Predictive Mechanical Fault Detection System for Electric Motors (2019 - 2020)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). (Tamamlandı)

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). (Tamamlandı) (2019 - 2020)

Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı

 • Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı (2019 - 2019)

Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2019 - 2019)

TÜBİTAK 2209

 • TÜBİTAK 2209 (2019 - 2020)

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - )

Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası

 • Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası (2019 - 2005)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor.

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor. (2019 - )

Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi

 • Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi (2019 - 2021)

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi

 • Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi (2019 - 2020)

.

 • . (2019 - 2021)

Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması

 • Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması (2018 - 2019)

DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI

 • DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI (2018 - 2019)

SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi

 • SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi (2018 - 2001)

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 • MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI (2018 - 2007)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - )

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2020)

Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar

 • Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar (2018 - 2018)

Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi

 • Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2018 - )

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi (2018 - 2018)

GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 • GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ (2018 - 2005)

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (BAP Projesi)

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (BAP Projesi) (2018 - )

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2020)

Gökçeada-Yenibademli Kazısı

 • Gökçeada-Yenibademli Kazısı (2018 - 2008)

Kütüphane Otomasyon Sistemi Projesi

 • Kütüphane Otomasyon Sistemi Projesi (2018 - 2019)

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (2018 - )

Röle Destekli Hibrit RF/VLC Sistemlerinin Kesinti Olasılığı ve BER Performansının Analizi

 • Röle Destekli Hibrit RF/VLC Sistemlerinin Kesinti Olasılığı ve BER Performansının Analizi (2018 - 2019)

Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği

 • Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği (2018 - 2001)

DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ

 • DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ (2018 - )

”Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi”

 • ”Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi” (2018 - 2012)

Medeniyetin Gençleri Türkiye‘de Buluşuyor

 • Medeniyetin Gençleri Türkiye‘de Buluşuyor (2018 - 2018)

Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Hibritinin Enzimsiz Sensör Uygulamalarında Kullanımı

 • Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Hibritinin Enzimsiz Sensör Uygulamalarında Kullanımı (2018 - 2019)

Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür DÜNYA 5‘TEN BÜYÜKTÜR

 • Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür DÜNYA 5‘TEN BÜYÜKTÜR (2018 - 2018)

KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR

 • KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR (2018 - 2011)

16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi

 • 16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi (2018 - 2021)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (2018 - 2019)

Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi

 • Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi (2018 - )

Clostridium Difficile Patojeninin DNA İzolasyonu,Saflaştırılması ve Amplifikasyonu Olmadan QCM Sensör ile İnsan Dışkısı İçerisinde Genetik ve Toksijenik Tespiti

 • Clostridium Difficile Patojeninin DNA İzolasyonu,Saflaştırılması ve Amplifikasyonu Olmadan QCM Sensör ile İnsan Dışkısı İçerisinde Genetik ve Toksijenik Tespiti (2018 - 2019)

IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ

 • IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ (2018 - 2012)

Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi

 • Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi (2018 - 2019)

Referans Alanların Belirlenmesi kapsamında Fırat ve Dicle Havzası Biyolojik İzlemesi

 • Referans Alanların Belirlenmesi kapsamında Fırat ve Dicle Havzası Biyolojik İzlemesi (2018 - 2019)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - 2003)

Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi

 • Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi (2018 - 2010)

Kuzey Ege Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi

 • Kuzey Ege Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi (2018 - 2019)

Doğu Karadeniz Gaz Hidratlarının Oluşum Mekanizmasının Belirlenmesi ve Çevresel EtkilerininAraştırılması

 • Doğu Karadeniz Gaz Hidratlarının Oluşum Mekanizmasının Belirlenmesi ve Çevresel EtkilerininAraştırılması (2018 - 2020)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2020)

Constitution-making and deliberative democracy

 • Constitution-making and deliberative democracy (2018 - )

TÜBİTAK-4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSİPLİNLERARASI BECERİ OKULU ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

 • TÜBİTAK-4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSİPLİNLERARASI BECERİ OKULU ÖĞRETMEN EĞİTİMİ (2018 - 2009)

Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi

 • Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi (2018 - 2008)

BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI

 • BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI (2018 - 2019)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2007)

Halka Açık Şirketlerde Örgütsel Etik İklim ve Kültürünün Hile Riski Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’xxa Kayıtlı İşletmer Üzerinde Bir Araştırma

 • Halka Açık Şirketlerde Örgütsel Etik İklim ve Kültürünün Hile Riski Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’xxa Kayıtlı İşletmer Üzerinde Bir Araştırma (2018 - 2019)

ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2018 - 2018)

Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı

 • Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı (2018 - 2019)

Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - 2003)

Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği (2018 - 2006)

Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi.

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. (2018 - 2009)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 2

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 (2018 - 2018)

IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ

 • IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ (2018 - 2021)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı (2018 - 2018)

Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği (2018 - 2006)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2018)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Tamamlandı). (2018 - 2020)

Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes

 • Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes (2018 - 2018)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - 2007)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2018 - 2005)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi

 • Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi (2018 - 2009)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi (2018 - 2010)

KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ

 • KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ (2018 - 2020)

Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının Belirlenmesi

 • Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının Belirlenmesi (2018 - 2007)

Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi

 • Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi (2018 - 2019)

Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi

 • Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi (2018 - 2012)

Yeşilay’a Farkındalık Projesi

 • Yeşilay’a Farkındalık Projesi (2018 - 2019)

Öğretmenimin Yanındayım Projesi

 • Öğretmenimin Yanındayım Projesi (2018 - 2019)

Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri

 • Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri (2018 - 2018)

MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ

 • MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ (2018 - )

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 • MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI (2018 - )

Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu

 • Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu (2018 - 2019)

TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi (2018 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi (2018 - 2018)

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor.

 • Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor. (2018 - 2018)

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti

 • Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti (2018 - 2018)

ERASMUS + OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İÇİN AVRUPA İLE ELELE [2018-1-TR01-KA229-058847_1]

 • ERASMUS + OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İÇİN AVRUPA İLE ELELE [2018-1-TR01-KA229-058847_1] (2018 - 2021)

Asenkron Motorlarda Dengesiz Yük Etkilerinin Motor Performansına Etkileri

 • Asenkron Motorlarda Dengesiz Yük Etkilerinin Motor Performansına Etkileri (2018 - 2002)

Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi

 • Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2018 - )

In vitro koşullarda yetiştirilen Epilobium hirsutum L. bitkisi üzerine çinkonun toksik etkisi (2018-2020). Proje Yürütücüsü, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

 • In vitro koşullarda yetiştirilen Epilobium hirsutum L. bitkisi üzerine çinkonun toksik etkisi (2018-2020). Proje Yürütücüsü, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2018 - 2020)

Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı

 • Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı (2018 - )

Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama CihazıTasarımı ve Üretimi

 • Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama CihazıTasarımı ve Üretimi (2018 - 2002)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018) (2018 - 2007)

Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri

 • Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri (2018 - 2019)

META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması

 • META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması (2018 - 2018)

Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri

 • Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri (2018 - )

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2007)

Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı

 • Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı (2018 - 2002)

KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ

 • KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ (2018 - 2020)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi (2018 - 2019)

Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Görülen Silikosis Probleminin AzaltılmasıAmacıyla Kuvars Tanelerinin Kaplanmasının Araştırılması

 • Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Görülen Silikosis Probleminin AzaltılmasıAmacıyla Kuvars Tanelerinin Kaplanmasının Araştırılması (2018 - 2018)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - 2007)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2018)

TÜLOMSAŞ İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

 • TÜLOMSAŞ İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi (2018 - 2019)

PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite

 • PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite (2018 - 2019)

ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2018 - 2002)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - )

Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi

 • Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi (2018 - 2020)

Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL)

 • Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL) (2018 - )

TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ

 • TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ (2018 - 2019)

Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi

 • Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi (2018 - )

Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2018 - 2018)

Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2018 - 2018)

Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

SİZİN İÇİN VARIZ-2018

 • SİZİN İÇİN VARIZ-2018 (2018 - 2012)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2018 - )

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2001)

Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği

 • Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği (2018 - 2001)

Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri.

 • Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri. (2018 - 2021)

Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi

 • Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi (2018 - 2019)

Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi

 • Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi (2018 - 2012)

Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması

 • Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması (2018 - 2020)

2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı

 • 2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı (2018 - 2012)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2004)

Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi

 • Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi (2018 - 2010)

Sabit Sırt Uzaklıklarının Kinematik Yüzeylerinin Diferansiyel Geometrisi, TUBİTAK, 2018, (Kabul Edildi, Çalışmalar Devam Etmekte)

 • Sabit Sırt Uzaklıklarının Kinematik Yüzeylerinin Diferansiyel Geometrisi, TUBİTAK, 2018, (Kabul Edildi, Çalışmalar Devam Etmekte) (2018 - 2021)

Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

 • Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi (2018 - 2010)

ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2019)

DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi

 • DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi (2018 - 2019)

Giresun’da ilk defa yetistirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides(L.) bitkisinin köklerinde uçucu yag içeriginin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi.

 • Giresun’da ilk defa yetistirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides(L.) bitkisinin köklerinde uçucu yag içeriginin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi. (2018 - 2019)

Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması

 • Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması (2018 - 2019)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2018 - 2021)

Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi

 • Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi (2018 - )

Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması

 • Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması (2018 - 2019)

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi

 • Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi (2018 - 2020)

Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi (2018 - 2019)

Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi

 • Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi (2018 - 2020)

7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi

 • 7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi (2018 - 2006)

SEVÂKİN ARŞİV KAYITLARININ TESPİTİ VE TRANSKRİPSİYONU PROJESİ

 • SEVÂKİN ARŞİV KAYITLARININ TESPİTİ VE TRANSKRİPSİYONU PROJESİ (2018 - 2011)

Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu

 • Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ

 • SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ (2018 - 2018)

Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi

 • Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi (2018 - 2018)

Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2018 - 2021)

İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu

 • İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik

 • Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik (2018 - 2011)

Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması

 • Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması (2018 - 2018)

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ

 • GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ (2018 - 2018)

Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL)

 • Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL) (2018 - 2020)

Rehabilitation and Integration Into Soceity of Drug Addicted Adults and Their Families.

 • Rehabilitation and Integration Into Soceity of Drug Addicted Adults and Their Families. (2018 - 2019)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - )

MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık

 • MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık (2018 - 2019)

Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları

 • Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları (2018 - 2020)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 2

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 (2018 - 2019)

TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu

 • TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu (2018 - 2023)

Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgâr Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi

 • Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgâr Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi (2018 - 2021)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı (2018 - 2018)

7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi

 • 7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi (2018 - 2019)

Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor)

 • Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor) (2018 - 2020)

Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri

 • Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri (2018 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması

 • META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması (2018 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - 2020)

Kaynaştırma sınıfı öğrencilerinin engelli öğrencilere ilişkin bilinçlerinin arttırılması

 • Kaynaştırma sınıfı öğrencilerinin engelli öğrencilere ilişkin bilinçlerinin arttırılması (2018 - 2019)

Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni.

 • Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni. (2018 - 2020)

MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi.

 • Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi. (2018 - 2020)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2007)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi.

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. (2018 - 2020)

Outage and BER Performance Analysis for the Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems

 • Outage and BER Performance Analysis for the Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems (2018 - 2019)

MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2018)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2018)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2004)

Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası

 • Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası (2018 - 2005)

Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor.

 • Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor. (2018 - )

Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135)

 • Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135) (2018 - 2022)

S-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKLAR VE DEFORMASYON HIZLARINDAKİ STATİK VE KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

 • S-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKLAR VE DEFORMASYON HIZLARINDAKİ STATİK VE KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (2018 - 2021)

II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası Taşra İdaresinin Dönüşümü: Kütahya Örneği

 • II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası Taşra İdaresinin Dönüşümü: Kütahya Örneği (2018 - 2003)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - )

İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması

 • İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması (2018 - 2005)

Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi

 • Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2018 - )

S-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKLAR VE DEFORMASYON HIZLARINDAKİ STATİK VE KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

 • S-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKLAR VE DEFORMASYON HIZLARINDAKİ STATİK VE KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (2018 - 2003)

“Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi

 • “Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi (2018 - 2018)

Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım

 • Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım (2018 - 2018)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2021)

“Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“

 • “Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“ (2017 - )

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2017)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi.

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. (2017 - 2017)

Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri

 • Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri (2017 - 2018)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

 • BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ? (2017 - )

ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ

 • ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ (2017 - 2005)

El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2018)

Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı

 • Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı (2017 - 2018)

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2002)

Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi

 • Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi (2017 - 2019)

Kurağa Tolerans Seviyesi Belirlenmiş Çerezlik Kabak Genotiplerinde, Kuraklığa Tolerans Mekanizmasının Fizyolojik Yöntemlerle Araştırılması

 • Kurağa Tolerans Seviyesi Belirlenmiş Çerezlik Kabak Genotiplerinde, Kuraklığa Tolerans Mekanizmasının Fizyolojik Yöntemlerle Araştırılması (2017 - 2018)

Amaranthus retroflexus L. tohumlarının dormansi durumuna iklim koşullarının etkisi

 • Amaranthus retroflexus L. tohumlarının dormansi durumuna iklim koşullarının etkisi (2017 - 2018)

Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - 2011)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2018)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2001)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

“Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti)

 • “Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti) (2017 - 2018)

Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2019)

Çak Bir Beşlik Projesi

 • Çak Bir Beşlik Projesi (2017 - 2018)

Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması

 • Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması (2017 - 2008)

Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması

 • Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması (2017 - 2003)

Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi

 • Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi (2017 - 2019)

Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi

 • Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (2017 - 2009)

Programlama eğitiminde robot kodlama

 • Programlama eğitiminde robot kodlama (2017 - 2018)

ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ

 • ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ (2017 - 2018)

Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Literatürden Derlenmesi

 • Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Literatürden Derlenmesi (2017 - 2018)

Özgün İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Metal Sensörü Olarak Kullanılması

 • Özgün İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Metal Sensörü Olarak Kullanılması (2017 - 2018)

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri (2017 - 2003)

öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki

 • öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki (2017 - 2009)

Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi

 • Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi (2017 - 2018)

Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

 • Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri (2017 - 2012)

Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi

 • Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi (2017 - 2018)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması

 • Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması (2017 - 2019)

Yeşilırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi

 • Yeşilırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi (2017 - 2018)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama (2017 - 2008)

Durgun Su Kütlelerindeki Biyolojik Bileşen ve Trofik Durum Araştırması

 • Durgun Su Kütlelerindeki Biyolojik Bileşen ve Trofik Durum Araştırması (2017 - 2018)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2009)

Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo

 • Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo (2017 - 2018)

ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ

 • ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ (2017 - 2005)

Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (2017 - 2019)

Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması

 • Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması (2017 - 2012)

İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2017 - 2018)

Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018

 • Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018 (2017 - 2018)

KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı

 • Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı (2017 - 2018)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2002)

Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı

 • Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı (2017 - 2018)

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2009)

KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI

 • KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI (2017 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi (2017 - 2018)

Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması

 • Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması (2017 - 2008)

Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi

 • Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi (2017 - 2020)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2009)

Pazar Rekabeti Kapsamında Yöneticilerin İnovasyon Algısı İle Seçilen Toplam Kalite Uygulamalarının Ürün Kalitesine ve İnovasyonuna Etkisi

 • Pazar Rekabeti Kapsamında Yöneticilerin İnovasyon Algısı İle Seçilen Toplam Kalite Uygulamalarının Ürün Kalitesine ve İnovasyonuna Etkisi (2017 - 2018)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2017 - 2017)

KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2002)

Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması

 • Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması (2017 - 2018)

AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi (2017 - 2019)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2017 - 2017)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - 2012)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ (2017 - 2008)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2006)

Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla ve Eğitim Durumlarıyla İlgili Ayrımcılıkları ve Ayrımcılık Yapma Nedenlerinin Analizi

 • Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla ve Eğitim Durumlarıyla İlgili Ayrımcılıkları ve Ayrımcılık Yapma Nedenlerinin Analizi (2017 - 2018)

Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi

 • Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi (2017 - 2012)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2002)

Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi

 • Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi (2017 - )

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ.

 • BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. (2017 - 2006)

Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi

 • Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi (2017 - 2017)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Korkuteli (Antalya KB’sı) ve çevresindeki Paleojen-Neojen yaşlı tortulların mikropaleontolojik (planktonik foraminifer ve ostrakod) incelenmesi ve paleoortamsal yorumu

 • Korkuteli (Antalya KB’sı) ve çevresindeki Paleojen-Neojen yaşlı tortulların mikropaleontolojik (planktonik foraminifer ve ostrakod) incelenmesi ve paleoortamsal yorumu (2017 - 2018)

Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

 • Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (2017 - 2010)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2010)

Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi

 • Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi (2017 - 2017)

Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili

 • Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili (2017 - 2017)

Lenf tümörleri ile ilişkili Lyp-1 peptidinin kararlılığının arttırılması

 • Lenf tümörleri ile ilişkili Lyp-1 peptidinin kararlılığının arttırılması (2017 - 2011)

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması

 • Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması (2017 - 2004)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması

 • Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms

 • Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms (2017 - 2008)

I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü”

 • I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü” (2017 - 2011)

Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optic halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optic halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2019)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2018)

Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri

 • Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri (2017 - 2005)

KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ

 • KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ (2017 - 2019)

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor (2017 - 2017)

Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu

 • Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu (2017 - 2011)

Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması

 • Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması (2017 - 2019)

DUMLUPINAR ÇİNİ ŞENLİĞİ SERGİ-PANEL-WORKSHOP

 • DUMLUPINAR ÇİNİ ŞENLİĞİ SERGİ-PANEL-WORKSHOP (2017 - 2018)

Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

 • Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi (2017 - 2019)

Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini

 • Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini (2017 - 2012)

Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması

 • Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması (2017 - 2018)

Lebedos Yüzey Araştırması

 • Lebedos Yüzey Araştırması (2017 - 2009)

Aizanoi Kazısı

 • Aizanoi Kazısı (2017 - 2007)

Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti Ve Entropi Analizi Ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi

 • Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti Ve Entropi Analizi Ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi (2017 - 2011)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2017 - 2020)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2017 - )

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2009)

Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi

 • Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi (2017 - 2005)

RF DOLAŞTIRICISI ve RF İLETİM HATTI TASARIMI, BENZETİMİ ve ÜRETİMİ

 • RF DOLAŞTIRICISI ve RF İLETİM HATTI TASARIMI, BENZETİMİ ve ÜRETİMİ (2017 - 2004)

Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu

 • Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu (2017 - 2018)

RF Dolaştırıcısı ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi

 • RF Dolaştırıcısı ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi (2017 - 2004)

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2009)

Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi

 • Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi (2017 - 2006)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (2017 - 2009)

MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

 • MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi (2017 - 2019)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - )

Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees

 • Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees (2017 - 2020)

Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri

 • Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri (2017 - 2008)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2017 - 2020)

Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması

 • Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması (2017 - 2019)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - )

Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi

 • Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi (2017 - 2019)

ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ

 • ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ (2017 - 2010)

KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 • KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (2017 - 2005)

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi  

 • Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi   (2017 - 2009)

”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir”

 • ”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir” (2017 - 2003)

Çok duvarlı karbon nanotüp ve grafen oksit modifiye camsı karbon elektrotlar kullanılarak B2 ve B6 vitaminlerinin elektrokimyasal tayini

 • Çok duvarlı karbon nanotüp ve grafen oksit modifiye camsı karbon elektrotlar kullanılarak B2 ve B6 vitaminlerinin elektrokimyasal tayini (2017 - 2018)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2018)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species

 • Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species (2017 - 2012)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini

 • Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini (2017 - 2012)

Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2017)

Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2017)

Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri

 • Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri (2017 - 2020)

Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi

 • Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi (2017 - 2011)

Kükürt İçeren Boyarmaddelerin Bulunduğu Atık Sulrın Arıtımında Kullanılabilecek Olan Yeni Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi

 • Kükürt İçeren Boyarmaddelerin Bulunduğu Atık Sulrın Arıtımında Kullanılabilecek Olan Yeni Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi (2017 - 2017)

Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi

 • Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler

 • Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler (2017 - 2011)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2010)

Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2009)

Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk

 • Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk (2017 - 2017)

Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi

 • Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi (2017 - 2019)

Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk

 • Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk (2017 - 2017)

Renklerin Kardeşliği

 • Renklerin Kardeşliği (2017 - 2005)

Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını”

 • Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını” (2017 - 2017)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi (2017 - 2008)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2008)

Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması

 • Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması (2017 - 2019)

Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması

 • Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması (2017 - 2018)

AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI

 • AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI (2017 - 2017)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ (2017 - 2018)

Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması

 • Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması (2017 - 2019)

Fe ve Al Bazlı Alaşımlarının bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi. DPÜ-BAP- Ekim, Kütahaya, 2019

 • Fe ve Al Bazlı Alaşımlarının bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi. DPÜ-BAP- Ekim, Kütahaya, 2019 (2017 - 2019)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2018)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2019)

17.KARİYER.230 - ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı.

 • 17.KARİYER.230 - ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı. (2017 - 2011)

Vicdani Zeka Ölçeği Geliştirme

 • Vicdani Zeka Ölçeği Geliştirme (2017 - 2018)

Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması

 • Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması (2017 - 2012)

Kurumsallaşmanın KOBİ lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi

 • Kurumsallaşmanın KOBİ lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi (2017 - 2012)

Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi

 • Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi (2017 - 2012)

Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi

 • Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi (2017 - 2012)

Bor kili içerikli atıklarda tespit edilen değerli metallerin elde edilmesine silikat çözücü bakterilerin etkisi

 • Bor kili içerikli atıklarda tespit edilen değerli metallerin elde edilmesine silikat çözücü bakterilerin etkisi (2017 - 2019)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı (2017 - 2012)

Isırgan (Urtica dioica) bitkisinin, endüstriyel atık sulardaki agır metallerin giderimi için adsorbent olarak kullanımı ve toplam bakteriyel yüke etkisi.

 • Isırgan (Urtica dioica) bitkisinin, endüstriyel atık sulardaki agır metallerin giderimi için adsorbent olarak kullanımı ve toplam bakteriyel yüke etkisi. (2017 - 2019)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları (2017 - 2019)

Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi

 • Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi (2017 - 2018)

VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 • VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (2017 - 2019)

Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi

 • Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi (2017 - )

Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

 • Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi (2017 - 2018)

Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

 • Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (2017 - 2018)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi (2017 - 2018)

Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi

 • Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi (2017 - )

Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği

 • Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği (2017 - 2017)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması

 • Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması (2017 - 2018)

Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması

 • Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması (2017 - 2018)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları (2017 - 2006)

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2018)

Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili

 • Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili (2017 - 2018)

Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile: Veriler ve Öneriler

 • Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile: Veriler ve Öneriler (2017 - 2017)

Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması

 • Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması (2017 - 2019)

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor (2017 - 2018)

Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması

 • Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması (2017 - 2012)

MADDESEL ORTAMLARDA ELEKTROMANYETİK DENKLEMLERİN KUATERNİON CEBRİYLE TEMSİLİ

 • MADDESEL ORTAMLARDA ELEKTROMANYETİK DENKLEMLERİN KUATERNİON CEBRİYLE TEMSİLİ (2017 - 2018)

İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2017 - 2011)

Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - )

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2018)

Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir

 • Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir (2017 - 2017)

Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (2017 - )

1. HARRAN AR-GE PROJE PAZARI

 • 1. HARRAN AR-GE PROJE PAZARI (2017 - 2017)

Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - 2008)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi)

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi) (2017 - 2018)

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 • ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ (2017 - 2018)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları (2017 - 2006)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi (2017 - 2008)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

 • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (2017 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL)

 • Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL) (2017 - 2018)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2008)

Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme.

 • Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme. (2017 - 2017)

KÜTAHYA ŞAİRLERİ II

 • KÜTAHYA ŞAİRLERİ II (2017 - 2007)

Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2017 - )

Interference Alignment in Cognitive Radio Networks (HİZA)

 • Interference Alignment in Cognitive Radio Networks (HİZA) (2017 - 2020)

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ

 • GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ (2017 - 2012)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi (2017 - 2003)

Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

 • Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi (2017 - 2019)

Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması

 • Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması (2017 - 2018)

Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu

 • Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu (2017 - 2007)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları (2017 - 2019)

Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi

 • Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi (2017 - 2011)

Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi

 • Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi (2017 - 2011)

Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-22 , (Araştırmacı, Devam ediyor).

 • Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-22 , (Araştırmacı, Devam ediyor). (2017 - )

Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-20 , (Proje Yöneticisi, Devam ediyor).

 • Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-20 , (Proje Yöneticisi, Devam ediyor). (2017 - )

Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi

 • Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi (2017 - 2001)

Rüzgâr Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi

 • Rüzgâr Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi (2017 - 2019)

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ

 • GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ (2017 - 2017)

Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler

 • Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler (2017 - 2017)

Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı).

 • Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı). (2017 - 2018)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi (2017 - 2017)

Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi

 • Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi (2017 - 2018)

Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi

 • Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi (2017 - 2005)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2006)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ.

 • BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. (2017 - 2006)

Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri

 • Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri (2017 - 2010)

KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ

 • KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ (2017 - 2003)

KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI

 • KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI (2017 - 2017)

Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri

 • Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri (2017 - 2010)

EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ”

 • EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ” (2017 - 2017)

ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ

 • ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ (2017 - 2017)

Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği

 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2018)

Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler

 • Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler (2017 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2017)

1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?

 • Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz? (2016 - 2006)

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Öğretmen Metaforu Envanteri Geçerlik Güvenirlik Çalışması

 • Öğretmen Metaforu Envanteri Geçerlik Güvenirlik Çalışması (2016 - 2006)

Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2016 - 2018)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2002)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2020)

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2017)

Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti)

 • Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti) (2016 - 2016)

Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2016 - 2019)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi

 • Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi (2016 - )

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü

 • Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü (2016 - 2004)

Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi

 • Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi (2016 - )

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ

 • GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ (2016 - 2012)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2001)

Improving Solutions for Student Absenteeism

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (2016 - 2001)

Ardahan İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi

 • Ardahan İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi (2016 - 2018)

ISTANBUL’S SPRİNG OF LİFE PROJESİ

 • ISTANBUL’S SPRİNG OF LİFE PROJESİ (2016 - 2001)

Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı

 • Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı (2016 - 2008)

Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi

 • Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi (2016 - 2018)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2007)

İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı

 • İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı (2016 - 2016)

Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı

 • Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı (2016 - 2016)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2007)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016 - 2012)

Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması

 • Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması (2016 - 2011)

İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi

 • İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi (2016 - 2012)

Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması

 • Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması (2016 - 2019)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2007)

Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi

 • Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi (2016 - 2017)

Kondisyon Salonu Projesi

 • Kondisyon Salonu Projesi (2016 - 2016)

Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2018)

Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?

 • Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz? (2016 - 2006)

Endüstriyel Atıkların Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem Olan Geotekstil Tüp Kullanımının, Büyük Boyutlu Geotekstil Tüp Model Deney Sistemi Tasarlanarak Araştırılması

 • Endüstriyel Atıkların Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem Olan Geotekstil Tüp Kullanımının, Büyük Boyutlu Geotekstil Tüp Model Deney Sistemi Tasarlanarak Araştırılması (2016 - 2019)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016 - 2012)

An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism

 • An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism (2016 - 2017)

Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi

 • Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi (2016 - 2016)

İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması (2016 - 2016)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60 (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı

 • Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı (2016 - 2018)

Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı

 • Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı (2016 - 2016)

Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi

 • Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi (2016 - 2020)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2011)

Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

 • Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi (2016 - )

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016 - 2016)

Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu

 • Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu (2016 - 2017)

Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

 • Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi (2016 - )

Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı

 • Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı (2016 - 2017)

21 Pazarlama Kongresi

 • 21 Pazarlama Kongresi (2016 - 2008)

Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri

 • Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri (2016 - 2011)

Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti

 • Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti (2016 - 2017)

İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması (2016 - 2016)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

2016-87

 • 2016-87 (2016 - 2018)

Shot Gun Metagenomik Yöntemi Kullanılarak Mikrobiyal Kommünite Analizi

 • Shot Gun Metagenomik Yöntemi Kullanılarak Mikrobiyal Kommünite Analizi (2016 - 2012)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

Kütahya İlinde TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması

 • Kütahya İlinde TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması (2016 - 2016)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2008)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2008)

Improving solutions for student absenteeism

 • Improving solutions for student absenteeism (2016 - 2019)

2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi

 • 2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi (2016 - 2017)

Tilbaşar Höyük

 • Tilbaşar Höyük (2016 - 2012)

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

 • TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ (2016 - 2012)

Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktörlere Yönelik Ampirik Bir İnceleme

 • Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktörlere Yönelik Ampirik Bir İnceleme (2016 - 2007)

PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ

 • PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ (2016 - 2012)

4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism)

 • 4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism) (2016 - 2019)

Yaşam Modelleri ve Uygulamaları

 • Yaşam Modelleri ve Uygulamaları (2016 - 2010)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2016 - 2021)

Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri

 • Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri (2016 - 2010)

Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi

 • Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi (2016 - 2010)

Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV

 • Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV (2016 - 2007)

FERROKROM CÜRUFU VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KULLANILARAK ÜRETİLEN GEOPOLİMER BETONLARIN ASİT, TUZ VE SÜLFAT ETKİLERİNE KARŞI DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • FERROKROM CÜRUFU VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KULLANILARAK ÜRETİLEN GEOPOLİMER BETONLARIN ASİT, TUZ VE SÜLFAT ETKİLERİNE KARŞI DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2016 - 2018)

21. Pazarlama Kongresi

 • 21. Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı.

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı. (2016 - 2016)

Beylikdüzü Kent Belleği Projesi

 • Beylikdüzü Kent Belleği Projesi (2016 - 2017)

Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait

 • Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait (2016 - 2016)

Hepimiz Lideriz

 • Hepimiz Lideriz (2016 - 2017)

İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi

 • İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi (2016 - 2016)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları,

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları, (2016 - 2012)

Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

 • Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması (2016 - 2017)

Bryonia alba L Akasma Çit kökü bitkisinden biyoaktif peptidlerin elde edilmesi ve LC MS analizleri

 • Bryonia alba L Akasma Çit kökü bitkisinden biyoaktif peptidlerin elde edilmesi ve LC MS analizleri (2016 - 2008)

Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

 • Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması (2016 - 2017)

Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016)

 • Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016) (2016 - 2016)

TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER

 • TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER (2016 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL) (2016 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi

 • Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi (2016 - 2009)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması (2016 - 2004)

“Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“

 • “Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“ (2016 - 2018)

15-İLTF-04

 • 15-İLTF-04 (2016 - )

Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti

 • Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti (2016 - 2007)

ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi

 • ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi (2016 - 2001)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı). (2016 - 2018)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2006)

25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri

 • 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri (2016 - 2017)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (2016 - 2006)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması (2016 - 2004)

 2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“

 •  2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“ (2016 - 2018)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2007)

Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması

 • Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması (2016 - 2016)

AFET YÖNETİMİNDE ALTERNATİF ENERJİ KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • AFET YÖNETİMİNDE ALTERNATİF ENERJİ KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2016 - 2001)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi

 • 1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi (2016 - 2008)

Uşak İlinin SWOT Analizi

 • Uşak İlinin SWOT Analizi (2016 - 2017)

KAMPÜS PEYZAJLARI İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR MODÜLER TASARIM ÇÖZÜMLERİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ PROJESİ ÖRNEĞİ

 • KAMPÜS PEYZAJLARI İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR MODÜLER TASARIM ÇÖZÜMLERİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ PROJESİ ÖRNEĞİ (2016 - 2012)

Kampüs Peyzajları İçin Ölçeklenebilir Modüler Tasarım Çözümleri: Dumlupınar Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği

 • Kampüs Peyzajları İçin Ölçeklenebilir Modüler Tasarım Çözümleri: Dumlupınar Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği (2016 - 2010)

Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması

 • Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2017)

Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi”

 • Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” (2016 - 2016)

Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı,

 • Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı, (2016 - 2016)

İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı

 • İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı (2016 - 2016)

1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL)

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL) (2016 - 2017)

Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi,

 • Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, (2016 - 2016)

Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2005)

GERMİYAN ÇİNİ VE SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ

 • GERMİYAN ÇİNİ VE SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ (2016 - 2012)

Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri

 • Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

21. Ulusal Pazarlama Kongresi

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2016 - 2017)

Türkiye’xxde E-devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği-2

 • Türkiye’xxde E-devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği-2 (2016 - 2010)

Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması

 • Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması (2016 - 2018)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2008)

Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species”

 • Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species” (2016 - 2006)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2016 - 2018)

YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2016 - 2004)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı

 • Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı (2016 - 2017)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı (2016 - 2016)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği)

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği) (2016 - 2017)

Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri, DPÜ, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortak Protokolü, Kütahya, 2016.

 • Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri, DPÜ, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortak Protokolü, Kütahya, 2016. (2016 - 2016)

HD Curved LED ekran üretimi

 • HD Curved LED ekran üretimi (2016 - 2017)

II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi

 • II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi (2016 - 2017)

Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu

 • Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu (2016 - 2017)

İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi

 • İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi (2016 - 2017)

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

 • TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ (2016 - 2016)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ

 • PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ (2016 - 2016)

LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi

 • LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi (2016 - 2018)

Hidrojen yakıt sistemi

 • Hidrojen yakıt sistemi (2016 - 2017)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2002)

Öğrenmenin Yaşı Yoktur (TRH3.1.LLL II /P-03/633)

 • Öğrenmenin Yaşı Yoktur (TRH3.1.LLL II /P-03/633) (2016 - 2009)

Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması

 • Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması (2016 - 2012)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2016 - 2020)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği

 • Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği (2016 - 2012)

AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

 • AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi (2016 - 2012)

Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi

 • Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi (2016 - 2012)

Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı

 • Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı (2016 - 2017)

Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi

 • Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Afrika’da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını- Konulu Tartışmalı İlmi Toplantı Projesi

 • Afrika’da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını- Konulu Tartışmalı İlmi Toplantı Projesi (2016 - 2004)

“ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“

 • “ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“ (2016 - 2018)

“Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“

 • “Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“ (2016 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2017)

Kütahya İlinde Tübitak Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması Projesi

 • Kütahya İlinde Tübitak Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması Projesi (2016 - 2012)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2016)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Keneşi Bünyesinde Türk Cumhuriyetleri: İlişkiler ve İşbirlikleri

 • Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Keneşi Bünyesinde Türk Cumhuriyetleri: İlişkiler ve İşbirlikleri (2016 - 2012)

KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI

 • KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI (2016 - 2016)

Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini

 • Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini (2016 - 2004)

Ticari ters ozmoz membranlarının plazma teknolojisi ile yüzey modifikasyonu

 • Ticari ters ozmoz membranlarının plazma teknolojisi ile yüzey modifikasyonu (2016 - 2001)

“Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi)

 • “Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) (2016 - 2016)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2016 - 2007)

Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları

 • Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi

 • Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi (2016 - 2016)

15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları

 • 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları (2016 - 2016)

Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi

 • Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi (2016 - 2012)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2017)

Şanlıurfa İli Sektör Analizi:Mevcut Durum, Çözüm Önerileri ve Strateji ve Destek Eylem Planı

 • Şanlıurfa İli Sektör Analizi:Mevcut Durum, Çözüm Önerileri ve Strateji ve Destek Eylem Planı (2016 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi)

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi) (2016 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2004)

Sanat Günleri Türkiye ve Suriye Sanatta Buluşuyor

 • Sanat Günleri Türkiye ve Suriye Sanatta Buluşuyor (2016 - 2016)

Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi.

 • Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi. (2016 - 2016)

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2016 - 2016)

Performance Analysis of Two-Way Amplify-and-Forward Relaying Systems over Fading Channels

 • Performance Analysis of Two-Way Amplify-and-Forward Relaying Systems over Fading Channels (2016 - 2018)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı (2016 - 2004)

Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı

 • Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı (2016 - 2008)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2006)

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi (2016 - 2012)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi (2016 - 2012)

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi (2016 - 2016)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması (2016 - 2005)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi (2016 - 2016)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması (2016 - 2019)

Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi

 • Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi (2016 - 2004)

Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması

 • Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması (2016 - 2012)

Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2005)

ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!”

 • ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!” (2016 - 2012)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2018)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017)

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017) (2016 - 2017)

Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı).

 • Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı). (2016 - 2018)

Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2016 - 2019)

ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme

 • ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme (2016 - 2012)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2007)

Endüstriyel atıkların depolanmasında alternatif bir yöntem olan geotekstil tüp kullanımının büyük boyutlu geotekstil tüp model deney sistemi tasarlanarak araştırılması

 • Endüstriyel atıkların depolanmasında alternatif bir yöntem olan geotekstil tüp kullanımının büyük boyutlu geotekstil tüp model deney sistemi tasarlanarak araştırılması (2016 - )

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi (2016 - 2016)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi (2016 - 2016)

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazısı Projesi

 • Kureyşler Barajı Kurtarma Kazısı Projesi (2016 - 2008)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi

 • Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi (2016 - 2010)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2004)

Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri

 • Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri (2016 - 2010)

İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi (2016 - 2017)

Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi

 • Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi (2016 - 2018)

Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri

 • Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri (2016 - 2003)

Aizanoi 2016 Kazı Çalışmaları Projesi

 • Aizanoi 2016 Kazı Çalışmaları Projesi (2016 - 2016)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi (2015 - 2015)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

Akıllı Ampermetre

 • Akıllı Ampermetre (2015 - 2015)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2015)

Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi

 • Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi (2015 - 2017)

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2015 - 2001)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni (2015 - 2009)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2009)

Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2018)

İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları

 • İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları (2015 - )

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2017)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2015)

2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2016)

Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM)

 • Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM) (2015 - 2018)

Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü

 • Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü (2015 - 2016)

Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella Vulgaris L. Bitkisinin ISSR ve RAPD Yöntemleri ile Genetik Kararlılığının Araştırılması

 • Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella Vulgaris L. Bitkisinin ISSR ve RAPD Yöntemleri ile Genetik Kararlılığının Araştırılması (2015 - 2017)

2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2017)

Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2016)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2015 - 2003)

Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması

 • Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması (2015 - 2003)

“TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti)

 • “TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti) (2015 - 2017)

DIŞ CEPHE KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ISI YALITIMLI JEOPOLİMER MALZE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

 • DIŞ CEPHE KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ISI YALITIMLI JEOPOLİMER MALZE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU (2015 - 2003)

Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi

 • Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi (2015 - 2006)

Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2015 - 2016)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2004)

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL)

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL) (2015 - 2016)

Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30)

 • Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) (2015 - 2011)

Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu (2015 - 2003)

Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi

 • Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi (2015 - 2019)

Pirit FeS2 ve Barit BaSO4 Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları

 • Pirit FeS2 ve Barit BaSO4 Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları (2015 - 2016)

Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı

 • Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı (2015 - 2016)

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi

 • Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi (2015 - 2001)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2017)

Kütahya İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi”

 • Kütahya İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi” (2015 - 2017)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu (2015 - 2003)

Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri

 • Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri (2015 - 2017)

Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2017)

Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi

 • Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015 - 2017)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - )

Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2012)

Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi (2015 - 2015)

Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331

 • Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331 (2015 - 2015)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2007)

Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu

 • Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu (2015 - 2016)

Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi

 • Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi (2015 - 2012)

Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu

 • Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu (2015 - 2016)

Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi

 • Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi (2015 - 2012)

Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL).

 • Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL). (2015 - 2017)

Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

 • Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme (2015 - 2010)

Sorularla Merak Ettiklerimiz

 • Sorularla Merak Ettiklerimiz (2015 - 2012)

Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

 • Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme (2015 - 2010)

Batı ve Orta Sakarya zonunda yeralan Metagranitik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı ve Orta Sakarya zonunda yeralan Metagranitik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2004)

Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları

 • Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları (2015 - 2005)

Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30)

 • Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) (2015 - 2016)

“İR-2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) Alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR-GE çalışmaları”. ETİ Maden Genel Müdürlüğü.

 • “İR-2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) Alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR-GE çalışmaları”. ETİ Maden Genel Müdürlüğü. (2015 - 2001)

Yüksek Kalitede Berrak Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Entegre Membran Sistemi Tasarımı ve Plazma Teknolojisi ile Sistem Performansının Geliştirilmesi

 • Yüksek Kalitede Berrak Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Entegre Membran Sistemi Tasarımı ve Plazma Teknolojisi ile Sistem Performansının Geliştirilmesi (2015 - 2017)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2015 - )

Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2004)

Japan-Turkey Cooperative Education Program on Resilience Engineering for Energy and Urban Systems (JTRE)

 • Japan-Turkey Cooperative Education Program on Resilience Engineering for Energy and Urban Systems (JTRE) (2015 - 2019)

ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ

 • ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ (2015 - 2003)

ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15)

 • ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15) (2015 - 2017)

DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 • DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (2015 - 2015)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2004)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap.

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap. (2015 - 2016)

Okul Mescit Projesi

 • Okul Mescit Projesi (2015 - 2016)

Okul Çevre İhata Duvarı Projesi

 • Okul Çevre İhata Duvarı Projesi (2015 - 2016)

Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği

 • Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği (2015 - 2011)

İşten Ayrılma Niyeti

 • İşten Ayrılma Niyeti (2015 - 2016)

II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015

 • II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015 (2015 - 2015)

İslam Düşünce Atlası Projesi

 • İslam Düşünce Atlası Projesi (2015 - 2011)

Taşköprîzâde Külliyatı Projesi

 • Taşköprîzâde Külliyatı Projesi (2015 - )

Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme

 • Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme (2015 - 2012)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70,

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70, (2015 - 2017)

Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi (2015 - 2017)

Farklı ve Birlikte Kütahya III

 • Farklı ve Birlikte Kütahya III (2015 - 2015)

nano partikül takviyeli 3 boyutlu cam elyaf reçine nano kompozitlerin üretilmesi ve düşük hızlı darbe testiyle mekanik karakterizasyonu

 • nano partikül takviyeli 3 boyutlu cam elyaf reçine nano kompozitlerin üretilmesi ve düşük hızlı darbe testiyle mekanik karakterizasyonu (2015 - 2010)

NANO PARTİKÜL TAKVİYELİ 3 BOYUTLU CAM ELYAF REÇİNE NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE DÜŞÜK HIZLI DARBE TESTİYLE MEKANİK KARAKTERİZASYONU

 • NANO PARTİKÜL TAKVİYELİ 3 BOYUTLU CAM ELYAF REÇİNE NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE DÜŞÜK HIZLI DARBE TESTİYLE MEKANİK KARAKTERİZASYONU (2015 - 2017)

Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması

 • Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması (2015 - 2015)

Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi

 • Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi (2015 - )

3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

 • 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (2015 - 2018)

Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması

 • Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması (2015 - 2012)

Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma

 • Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma (2015 - 2009)

Evliya Çelebi Çini ve Seramik Yarışması

 • Evliya Çelebi Çini ve Seramik Yarışması (2015 - 2002)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2015 - 2016)

Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu

 • Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu (2015 - 2009)

MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ

 • MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ (2015 - 2015)

Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma

 • Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma (2015 - 2010)

Yeni fiberlerin sentezi, karakterizasyonu ve sentezlenen bu fiberlerin bazı eser metallerin zenginleştirmesinde katı faz olarak kullanılabilirliğinin araştırılması.

 • Yeni fiberlerin sentezi, karakterizasyonu ve sentezlenen bu fiberlerin bazı eser metallerin zenginleştirmesinde katı faz olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. (2015 - 2017)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2009)

2015-30

 • 2015-30 (2015 - 2017)

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - 2015)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2009)

Knowledge is power age ain‘t matter

 • Knowledge is power age ain‘t matter (2015 - 2018)

Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması

 • Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması (2015 - 2002)

DOMANİÇ TEN DÜNYA YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 • DOMANİÇ TEN DÜNYA YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (2015 - 2015)

Adım Fizik Günleri IV

 • Adım Fizik Günleri IV (2015 - 2015)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi (2015 - 2007)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2016)

Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi

 • Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi (2015 - 2004)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2017)

Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması

 • Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması (2015 - 2017)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2012)

Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı).

 • Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2017)

RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI

 • RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI (2015 - 2009)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2015 - )

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2005)

Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim

 • Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim (2015 - 2006)

Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2017)

Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

 • Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu (2015 - 2001)

Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim

 • Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim (2015 - 2006)

TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI

 • TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI (2015 - 2003)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163

 • Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163 (2015 - )

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2018)

Perlit İle Üretilen Boşluklu Jeopolimerlerin İç Yapı Ve Yalıtım Özeliklerinin Belirlenmesi

 • Perlit İle Üretilen Boşluklu Jeopolimerlerin İç Yapı Ve Yalıtım Özeliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2006)

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015/04)

 • Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015/04) (2015 - 2017)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2015 - 2018)

Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2015/42)

 • Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2015/42) (2015 - 2018)

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2015 - 2018)

Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi Ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi Ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2001)

Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - )

EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area

 • EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area (2015 - 2002)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi (2015 - 2016)

BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi (2015 - 2017)

BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2003)

Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri

 • Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri (2015 - 2012)

TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI

 • TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI (2015 - 2007)

BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2007)

YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2012)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

 • GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2017)

Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi,

 • Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi, (2015 - 2016)

SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 • SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (2015 - 2010)

KÜTAHYA İLİ KAPALI MEKANLARDA VE İÇME SULARINDA RADON GAZI ÖLÇÜMÜ

 • KÜTAHYA İLİ KAPALI MEKANLARDA VE İÇME SULARINDA RADON GAZI ÖLÇÜMÜ (2015 - 2016)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2016)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2002)

ADIM FİZİK GÜNLERİ IV KONGRESİ

 • ADIM FİZİK GÜNLERİ IV KONGRESİ (2015 - 2015)

Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı

 • Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı (2015 - 2017)

Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2015 - 2016)

Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi

 • Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi (2015 - 2016)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi (2015 - 2016)

Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2015)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi (2015 - 2017)

2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2010)

Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması

 • Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması (2015 - 2016)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2017)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2007)

2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2004)

II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

 • II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi (2015 - 2016)

Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü 2015 76

 • Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü 2015 76 (2015 - 2009)

2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması

 • 2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması (2015 - 2005)

II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi

 • II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi (2015 - 2016)

Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi

 • Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi (2015 - 2011)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2010)

MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI

 • MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI (2015 - 2016)

Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması

 • Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması (2015 - 2006)

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi

 • Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi (2015 - 2006)

Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi

 • Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi (2015 - )

İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu ESOGÜ BAP 201519A201

 • İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu ESOGÜ BAP 201519A201 (2015 - 2004)

 2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması.

 •  2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması. (2015 - 2017)

Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması

 • Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması (2015 - 2003)

Alev pirolizle nano Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • Alev pirolizle nano Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (2015 - 2012)

Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması

 • Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması (2015 - 2009)

Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı

 • Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı (2015 - 2010)

Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı ESOGÜ BAP 2015 19009

 • Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı ESOGÜ BAP 2015 19009 (2015 - 2002)

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıştayı II Düzenlenmesi

 • 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıştayı II Düzenlenmesi (2015 - 2016)

MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2017)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2018)

Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem)

 • Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem) (2015 - 2015)

“Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD

 • “Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD (2015 - 2016)

Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu.

 • Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu. (2015 - 2017)

DEMİR KATYONUNUN SİLİKAT YAPILAR İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

 • DEMİR KATYONUNUN SİLİKAT YAPILAR İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2016)

Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor.

 • Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor. (2015 - 2015)

Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor.

 • Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor. (2015 - 2015)

Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2019)

Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi

 • Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi (2015 - 2015)

Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü

 • Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü (2015 - 2016)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2010)

KÜTAHYA YÖRESİNİN GELENEKSEL DANE VE İĞNE OYALARI

 • KÜTAHYA YÖRESİNİN GELENEKSEL DANE VE İĞNE OYALARI (2015 - 2003)

“Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • “Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2015 - 2015)

ADIM Fizik Günleri IV Projesi

 • ADIM Fizik Günleri IV Projesi (2015 - 2011)

İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2015 - 2015)

“Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi”

 • “Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi” (2015 - 2020)

Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu (2015 - 2018)

Alev pirolizle nano ?-Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması

 • Alev pirolizle nano ?-Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması (2015 - 2016)

İşten Ayrılma Niyeti

 • İşten Ayrılma Niyeti (2015 - 2016)

Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

 • Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2017)

Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

 • Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı (2015 - 2006)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2018)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması

 • Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması (2015 - 2016)

Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi,

 • Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi, (2015 - 2017)

Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi

 • Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi (2015 - 2005)

Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması

 • Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması (2015 - 2016)

BAP Projesi

 • BAP Projesi (2015 - 2004)

Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği

 • Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği (2015 - 2011)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2012)

Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim

 • Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim (2015 - 2016)

Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması

 • Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması (2015 - 2006)

Bor İçeren Yeni PoliokzometalatBileşiklerinin Hidrotermal/SolvotermalMetot ile Sentezi ve Kristal YapılarınınKarakterizasyonu

 • Bor İçeren Yeni PoliokzometalatBileşiklerinin Hidrotermal/SolvotermalMetot ile Sentezi ve Kristal YapılarınınKarakterizasyonu (2015 - 2017)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2018)

Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması

 • Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması (2015 - 2016)

Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi

 • Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi (2015 - 2017)

ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 • ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2016)

II DUMLUPINAR SERAMİK YARIŞMASI PROJESİ

 • II DUMLUPINAR SERAMİK YARIŞMASI PROJESİ (2015 - 2005)

2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması

 • 2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması (2015 - 2017)

İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi (2015 - 2015)

II EVLİYA ÇELEBİ ÇİNİ YARIŞMASI PROJESİ

 • II EVLİYA ÇELEBİ ÇİNİ YARIŞMASI PROJESİ (2015 - 2005)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2018)

Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi

 • Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi (2015 - 2005)

Bor İçeren Yeni Poliokzometalat Bileşiklerinin Hidrotermal Solvotermal Metot ile Sentezi ve Kristal Yapılarının Karakterizasyonu

 • Bor İçeren Yeni Poliokzometalat Bileşiklerinin Hidrotermal Solvotermal Metot ile Sentezi ve Kristal Yapılarının Karakterizasyonu (2015 - 2017)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi (2015 - 2015)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2007)

Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi

 • Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi (2015 - 2006)

Organik ve İnorganik Örnekleri Elementer Analizi için Kalibrasyonsuz Lazer Uyarımlı Plazma Spektrosopi Sisteminin (Cf-LIBS) Kurulması, G.Uğur, Ş.Uğur, H.Y.Ocak ve R.Ünal, Gazi Ünv. BAP, 2017.

 • Organik ve İnorganik Örnekleri Elementer Analizi için Kalibrasyonsuz Lazer Uyarımlı Plazma Spektrosopi Sisteminin (Cf-LIBS) Kurulması, G.Uğur, Ş.Uğur, H.Y.Ocak ve R.Ünal, Gazi Ünv. BAP, 2017. (2015 - 2017)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2017)

Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü

 • Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu (2015 - 2015)

Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki

 • Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki (2015 - 2017)

Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi

 • Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi (2015 - 2017)

Bor Endüstri Atıklarında Sezyum ve Rubidyum Tayini ve Kazanılması.

 • Bor Endüstri Atıklarında Sezyum ve Rubidyum Tayini ve Kazanılması. (2015 - 2018)

Tetrabromobisfenol A’nın Hs 578Bst İnsan Meme Hücre Hattı üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi

 • Tetrabromobisfenol A’nın Hs 578Bst İnsan Meme Hücre Hattı üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi (2015 - 2016)

Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605)

 • Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605) (2015 - 2018)

Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği

 • Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği (2015 - 2015)

Renklerin Kardeşliği

 • Renklerin Kardeşliği (2015 - 2017)

Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi

 • Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi (2015 - 2003)

Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi

 • Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi (2015 - 2012)

Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu

 • Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu (2015 - 2012)

TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI

 • TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI (2015 - 2015)

Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? )

 • Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? ) (2015 - 2016)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2015 - 2018)

Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi

 • Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi (2015 - 2017)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI

 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI (2015 - 2016)

Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer)

 • Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer) (2015 - 2017)

Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi

 • Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi (2015 - 2016)

Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015-88)

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015-88) (2015 - 2015)

Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi (SAN-TEZ Proje No: 0870STZ.2015)

 • Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi (SAN-TEZ Proje No: 0870STZ.2015) (2015 - 2018)

Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme

 • Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme (2015 - 2015)

Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu (2015 - 2017)

Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254)

 • Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254) (2015 - 2017)

Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma.

 • Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma. (2015 - 2015)

Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu (2015 - 2018)

Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi

 • Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi (2015 - 2018)

Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi

 • Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi (2015 - 2015)

“Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması” Projesi

 • “Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması” Projesi (2015 - 2016)

Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi

 • Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi (2015 - 2009)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (2015 - 2016)

Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme

 • Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme (2015 - 2015)

Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi

 • Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi (2015 - 2016)

Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2018)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi

 • Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi

 • Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi (2015 - 2006)

Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi

 • Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Kütahya İsimler Sözlüğü

 • Kütahya İsimler Sözlüğü (2015 - 2015)

Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi

 • Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi (2015 - 2016)

Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi

 • Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi (2015 - 2015)

Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması

 • Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması (2015 - 2002)

Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması

 • Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması (2015 - 2017)

YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2012)

Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri

 • Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri (2015 - 2006)

Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605)

 • Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605) (2015 - 2001)

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım

 • İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım (2015 - 2016)

Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18)

 • Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18) (2015 - 2016)

Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması

 • Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması (2015 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi BAP Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması Projesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi BAP Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması Projesi (2015 - 2016)

DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

 • DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU (2015 - 2010)

Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi

 • Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi (2015 - )

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2003)

“Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması”

 • “Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması” (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi (2015 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2015 - 2015)

Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi. (Tamamlandı)(20.000 TL)

 • Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi. (Tamamlandı)(20.000 TL) (2015 - 2017)

FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA

 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA (2015 - 2015)

Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland

 • Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland (2015 - 2015)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2015)

Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - )

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin Ve Silibinin Etkisi

 • İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin Ve Silibinin Etkisi (2015 - 2015)

BASKETBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ ŞUT İSABET DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ ŞUT İSABET DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi

 • Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi (2015 - 2015)

GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

 • GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ (2015 - 2011)

Ratlarda İsoproterenol'le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin Ve Karnosik Asid'in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda İsoproterenol'le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin Ve Karnosik Asid'in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2003)

Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin Belirlenmesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği

 • Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin Belirlenmesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği (2015 - 2012)

Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni (2015 - 2015)

KÜTAHYA İSİMLER SÖZLÜĞÜ

 • KÜTAHYA İSİMLER SÖZLÜĞÜ (2015 - 2012)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2015 - 2001)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu

 • Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu (2015 - 2011)

Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması

 • Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması (2015 - 2009)

SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ

 • SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ (2015 - 2004)

SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ

 • SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ (2015 - 2003)

Bi2O3 Tabanlı Katı Elektrolit Bi2O3 Eu2O3 Dy2O3 Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

 • Bi2O3 Tabanlı Katı Elektrolit Bi2O3 Eu2O3 Dy2O3 Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2012)

FRANSA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İZLEME RAPORU 2014

 • FRANSA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İZLEME RAPORU 2014 (2015 - 2012)

10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi

 • 10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi (2015 - 2016)

Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazmaları Katalok Çalışması

 • Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazmaları Katalok Çalışması (2015 - )

Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi

 • Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi (2015 - 2015)

Proje No: 2015-39, Kütahya Bölgesinde Yaşayan Kadınların Şiddete Uğrama Durumları ve Toplumun Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Tutumları

 • Proje No: 2015-39, Kütahya Bölgesinde Yaşayan Kadınların Şiddete Uğrama Durumları ve Toplumun Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Tutumları (2015 - 2016)

Basketbolcularda Kor (Core) ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge, Alt Ekstremite Emg ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi

 • Basketbolcularda Kor (Core) ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge, Alt Ekstremite Emg ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi (2015 - 2015)

Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi

 • Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi (2015 - 2003)

115E045 Cihat Taşaltın (115E048 Mehmet Ali Ebeğlu): Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi

 • 115E045 Cihat Taşaltın (115E048 Mehmet Ali Ebeğlu): Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi (2015 - 2001)

ÜLKEMİZ KÖMÜRLERİNİN TUZLU SU ORTAMINDA FLOTASYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE JAMESON HÜCRESİ UYGULAMASI

 • ÜLKEMİZ KÖMÜRLERİNİN TUZLU SU ORTAMINDA FLOTASYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE JAMESON HÜCRESİ UYGULAMASI (2015 - 2017)

SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ

 • SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ (2015 - 2003)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ, ÖNLENMESİ

 • SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ, ÖNLENMESİ (2015 - 2016)

BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININGÜÇ,KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININGÜÇ,KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi

 • Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi (2015 - 2004)

Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi

 • Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi (2015 - 2004)

DOMANİÇ TEN DÜNYA YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 • DOMANİÇ TEN DÜNYA YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (2015 - 2012)

Bayan Futsalcılarda Strobe Glass İle Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması

 • Bayan Futsalcılarda Strobe Glass İle Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması (2015 - 2016)

BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN NATRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN NATRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2003)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2017)

Basketbolcularda Kor Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge Alt Ekstremite EMG ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi

 • Basketbolcularda Kor Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge Alt Ekstremite EMG ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi (2015 - 2003)

Mikroçoğaltımı yapılmış Prunella vulgaris bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması

 • Mikroçoğaltımı yapılmış Prunella vulgaris bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması (2015 - 2011)

Basketbolcularda Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi

 • Basketbolcularda Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi (2015 - 2016)

TLR4 ve TLR4 Sinyal Yolağındaki Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ve Tip 2 Diyabet İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • TLR4 ve TLR4 Sinyal Yolağındaki Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ve Tip 2 Diyabet İle İlişkisinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Sporcularda Yükseklik Antrenman maskesinin Aerobik ve Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 • Sporcularda Yükseklik Antrenman maskesinin Aerobik ve Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2015 - 2010)

Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi

 • Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi (2015 - 2015)

SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ

 • SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ (2015 - 2003)

itanyum oksit bazlı Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Üretimi ve karakterizasyonu

 • itanyum oksit bazlı Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Üretimi ve karakterizasyonu (2015 - 2004)

2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2016)

Anadolu Diyagonalinin Tabanidae (Insecta: Diptera) Türleri ve Tür Dağılımları Üzerine Etkisi

 • Anadolu Diyagonalinin Tabanidae (Insecta: Diptera) Türleri ve Tür Dağılımları Üzerine Etkisi (2015 - 2009)

2 Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi

 • 2 Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (2015 - 2012)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2017)

Tarihi Şahsiyetler Ve Mekânların Günümüz Kolektif Tasavvurundaki Değeri Ve Yeri

 • Tarihi Şahsiyetler Ve Mekânların Günümüz Kolektif Tasavvurundaki Değeri Ve Yeri (2015 - 2016)

2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2017)

Marmara Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Marmara Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

 • Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi (2014 - 2015)

tcaree Mobil Saha Satış Yönetimi

 • tcaree Mobil Saha Satış Yönetimi (2014 - 2014)

Transfer Takip Projesi (Uluslararası)

 • Transfer Takip Projesi (Uluslararası) (2014 - 2014)

Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bilesen Sensör dizisi tasarımı

 • Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bilesen Sensör dizisi tasarımı (2014 - 2016)

Proje Bitiminde Yazılacak

 • Proje Bitiminde Yazılacak (2014 - 2016)

Ege Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi

 • Ege Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2016)

Otomatik Flaster Sarma Paketleme Makinası Prototipi Tasarımı ve İmalatı

 • Otomatik Flaster Sarma Paketleme Makinası Prototipi Tasarımı ve İmalatı (2014 - 2015)

Taşıt Jantlarına Etki Eden Dinamik Yüklerin Kablosuz İletimi ve Değerlendirilmesi

 • Taşıt Jantlarına Etki Eden Dinamik Yüklerin Kablosuz İletimi ve Değerlendirilmesi (2014 - 2015)

Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi

 • Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi (2014 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili İle Fiziksel Kültürel Ve Sosyal Olanaklarının İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili İle Fiziksel Kültürel Ve Sosyal Olanaklarının İncelenmesi (2014 - 2014)

Balıkesir Bursa Kütahya ve Uşak İllerinden Toplanan Amaranthus retroflexus L Tohumlarının Çimlenme Davranışları

 • Balıkesir Bursa Kütahya ve Uşak İllerinden Toplanan Amaranthus retroflexus L Tohumlarının Çimlenme Davranışları (2014 - 2016)

Taraxacum officinale (karahindiba) ve Cornus mas (kızılcık) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkileri

 • Taraxacum officinale (karahindiba) ve Cornus mas (kızılcık) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkileri (2014 - 2015)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi

 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi (2014 - 2015)

Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi ISSPP Proje No 1308E326

 • Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi ISSPP Proje No 1308E326 (2014 - 2012)

Muscari miller (Arap sümbülü) ve Plantago lanceolata (sinir otu) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkiler

 • Muscari miller (Arap sümbülü) ve Plantago lanceolata (sinir otu) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkiler (2014 - 2015)

Olası bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren palladyum(II) sakkarinat kompleksinin {[Pd(Sac) (Terpy)](Sac)} meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması

 • Olası bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren palladyum(II) sakkarinat kompleksinin {[Pd(Sac) (Terpy)](Sac)} meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması (2014 - 2016)

2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2015)

At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2016)

Doğal ve Modifiye Biyokütle Kullanarak Boyarmadde veya Ağır Metal Giderimi

 • Doğal ve Modifiye Biyokütle Kullanarak Boyarmadde veya Ağır Metal Giderimi (2014 - 2016)

Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2003)

Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2016)

Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki Fıkıh Usulü Kitapları Üzerine Bir Araştırma

 • Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki Fıkıh Usulü Kitapları Üzerine Bir Araştırma (2014 - 2018)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2015)

Ege Bölgesinde E-Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

 • Ege Bölgesinde E-Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma (2014 - 2015)

SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA

 • SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA (2014 - 2005)

Çocukların Yaş Gruplarına Göre Animasyon Film İçeriklerine Verdikleri Tepkiler ve İçeriğe Yönelik Algılarının İncelenmesi

 • Çocukların Yaş Gruplarına Göre Animasyon Film İçeriklerine Verdikleri Tepkiler ve İçeriğe Yönelik Algılarının İncelenmesi (2014 - 2009)

Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi (2014 - 2011)

Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu Ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyuonun İncelenmesi

 • Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu Ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyuonun İncelenmesi (2014 - 2016)

Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Teknolojik Araştırma

 • Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Teknolojik Araştırma (2014 - 2016)

Baryum Ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi

 • Baryum Ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Manisa ve Yuntdağı Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-III

 • Manisa ve Yuntdağı Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-III (2014 - 2014)

Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyonu İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi

 • Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyonu İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi (2014 - 2016)

Toplantı, Konferans, Sempozyum, Çalıştay Yönetim ve Organizasyon Yazılımı

 • Toplantı, Konferans, Sempozyum, Çalıştay Yönetim ve Organizasyon Yazılımı (2014 - 2010)

KÜLTÜREL MİRASIN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ VE WEB ORTAMINDA SUNULMASI

 • KÜLTÜREL MİRASIN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ VE WEB ORTAMINDA SUNULMASI (2014 - 2016)

Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner Dönemi paleoiklimi Acıgöl BurdurAfyonkarahisar ve Salda Gölü nde Burdur iklim kayıtları ve bunların karşılaştırılması

 • Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner Dönemi paleoiklimi Acıgöl BurdurAfyonkarahisar ve Salda Gölü nde Burdur iklim kayıtları ve bunların karşılaştırılması (2014 - 2017)

Floresan Grup İçeren İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik ve Sensör Uygulamaları

 • Floresan Grup İçeren İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik ve Sensör Uygulamaları (2014 - 2016)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2014)

Basında Mustafa Kemal Atatürk 1912-1938

 • Basında Mustafa Kemal Atatürk 1912-1938 (2014 - 2014)

Kütahya ilinde Arsenikli içme kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya ilinde Arsenikli içme kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması (2014 - 2015)

Artvin Barajı Dipsavak Kapağı jet Çıkış Revizyonu Hidrolik Model Çalışması

 • Artvin Barajı Dipsavak Kapağı jet Çıkış Revizyonu Hidrolik Model Çalışması (2014 - 2014)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2014 - 2014)

TATLILARIN SULTANI BAKLAVA

 • TATLILARIN SULTANI BAKLAVA (2014 - 2002)

anne çocuk birlikte öğreniyor

 • anne çocuk birlikte öğreniyor (2014 - 2007)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 1,Etap.

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 1,Etap. (2014 - 2015)

SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA

 • SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA (2014 - 2017)

Bilgisayar Laboratuvarı ve Bilgisayarlı CNC Laboratuvarı İnşaat Projesi

 • Bilgisayar Laboratuvarı ve Bilgisayarlı CNC Laboratuvarı İnşaat Projesi (2014 - 2015)

Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması

 • Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması (2014 - 2014)

İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Halı Saha ve Basketbol Voleybol Sahası Projesi.

 • Halı Saha ve Basketbol Voleybol Sahası Projesi. (2014 - 2015)

Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 • Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alaattin KAÇAL Proje Çalışanı: Öğr. Gör. Muhammed İLİVAN (BAP-2014/43)

 • AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alaattin KAÇAL Proje Çalışanı: Öğr. Gör. Muhammed İLİVAN (BAP-2014/43) (2014 - 2015)

Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 • Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

DPÜ BAP HIZLI DESTEK PROJESİ TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARI İÇ BORÇLANMA ve DIŞLAMA ETKİSİ İLİŞKİSİ

 • DPÜ BAP HIZLI DESTEK PROJESİ TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARI İÇ BORÇLANMA ve DIŞLAMA ETKİSİ İLİŞKİSİ (2014 - 2014)

Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, BAP, FEN-A-220114-0066

 • Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, BAP, FEN-A-220114-0066 (2014 - 2015)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2014 - 105.

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2014 - 105. (2014 - 2016)

Türkiye ve Amerika da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi

 • Türkiye ve Amerika da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014 - 2007)

İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Kütahya Kimlik Çalıştayı

 • Kütahya Kimlik Çalıştayı (2014 - 2003)

Asansör Motor Sürücü Tasarımı (Asenkron)

 • Asansör Motor Sürücü Tasarımı (Asenkron) (2014 - 2016)

Afşin-Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi, Proje No: 2014-47,

 • Afşin-Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi, Proje No: 2014-47, (2014 - 2016)

Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi (2014 - 2011)

Toz Metalürjisi Yöntemiyle Mg matrisli Nano B4C ve B Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karekterizasyonu

 • Toz Metalürjisi Yöntemiyle Mg matrisli Nano B4C ve B Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karekterizasyonu (2014 - 2011)

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ (2014 - 2006)

Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2014)

Güzel Sanatlar Fakültesi Protokol Girişi Duvar Panosu Uygulaması

 • Güzel Sanatlar Fakültesi Protokol Girişi Duvar Panosu Uygulaması (2014 - 2006)

Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi

 • Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi (2014 - 2007)

BİYOLOJİK İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN DOĞRUDAN LAZER BİRİKİMLİ METAL KATMAN OLUŞTURMA PRENSİPLİ TAŞINABİLİR HAFİF ÜRETİM ROBOT PROTOTİPİ TASARIM VE GELİŞİMİ

 • BİYOLOJİK İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN DOĞRUDAN LAZER BİRİKİMLİ METAL KATMAN OLUŞTURMA PRENSİPLİ TAŞINABİLİR HAFİF ÜRETİM ROBOT PROTOTİPİ TASARIM VE GELİŞİMİ (2014 - 2014)

Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı ve Sonuç Raporu Projesi

 • Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı ve Sonuç Raporu Projesi (2014 - 2003)

Kuzey Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması

 • Kuzey Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması (2014 - 2017)

Halil İlkimen (Proje Yürütücüsü), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Metin Bülbül (Araştırmacı), Ekrem Tunca (Araştırmacı). 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi (No: 11), 2015 (Bütçesi 29071.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/02/2014-15/02/2015) (Tamamland

 • Halil İlkimen (Proje Yürütücüsü), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Metin Bülbül (Araştırmacı), Ekrem Tunca (Araştırmacı). 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi (No: 11), 2015 (Bütçesi 29071.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/02/2014-15/02/2015) (Tamamland (2014 - 2015)

Arzu Büyüktaşlı (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Aminobenzotiyazol ile 2-(4-sulfamoilfenilkarbamoil)benzoik Asitin Tuzu ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/09/2014-15/09/2015) (Tamamlandı).

 • Arzu Büyüktaşlı (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Aminobenzotiyazol ile 2-(4-sulfamoilfenilkarbamoil)benzoik Asitin Tuzu ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/09/2014-15/09/2015) (Tamamlandı). (2014 - 2015)

İzmir Çamaltı Tuzlası viral popülasyonlarının metagenomik analizi

 • İzmir Çamaltı Tuzlası viral popülasyonlarının metagenomik analizi (2014 - 2012)

1. Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP-

 • 1. Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP- (2014 - 2016)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Salisilik Asit Türevleri ile 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2014/18), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 16/04/2014-16/04/2016) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Salisilik Asit Türevleri ile 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2014/18), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 16/04/2014-16/04/2016) (Tamamlandı). (2014 - 2016)

’’Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması

 • ’’Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması (2014 - 2016)

Buz Makinalrında üretilen Buz da toplam Mikroorganizma Maya ve Küf Aerob Endospor Basil Koliform ve E coli ve Legionella spp nin Araştırılması

 • Buz Makinalrında üretilen Buz da toplam Mikroorganizma Maya ve Küf Aerob Endospor Basil Koliform ve E coli ve Legionella spp nin Araştırılması (2014 - 2004)

Kentsel Dönüşüm Çalıştayı

 • Kentsel Dönüşüm Çalıştayı (2014 - 2002)

İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyealleri Tasarımı İmalatı ve Uygulamaları

 • İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyealleri Tasarımı İmalatı ve Uygulamaları (2014 - 2015)

Kullanım sularında Bahçe sulama sularında Legionella spp identifikasyonu ve bazı özelliklerinin araştırılması

 • Kullanım sularında Bahçe sulama sularında Legionella spp identifikasyonu ve bazı özelliklerinin araştırılması (2014 - 2003)

TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ

 • TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ (2014 - 2003)

Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı

 • Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı (2014 - 2003)

Grafen nanoşerit esaslı geometrik yapılı nanogümüş dendrimerlerin elektrokatalitik metanol oksidasyonu ve analitik parametrelerin değerlendirilmesi

 • Grafen nanoşerit esaslı geometrik yapılı nanogümüş dendrimerlerin elektrokatalitik metanol oksidasyonu ve analitik parametrelerin değerlendirilmesi (2014 - 2004)

Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2014/14)

 • Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2014/14) (2014 - 2016)

Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi

 • Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi (2014 - 2015)

Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği

 • Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği (2014 - 2016)

At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2005)

At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - )

Aile Okulu Projesi

 • Aile Okulu Projesi (2014 - 2014)

Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması

 • Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması (2014 - 2003)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2002)

Solanaceae ve Malvaceae bitki familyasından ilaç potansiyeli olan halkalı peptidlerin elde edilmesi ve karekterizasyonu

 • Solanaceae ve Malvaceae bitki familyasından ilaç potansiyeli olan halkalı peptidlerin elde edilmesi ve karekterizasyonu (2014 - 2011)

Tümör ilişkili karbonik anhidraz IX proteinini hedefleyen CaIX P1 peptidinin kararlılığının ve oral biyoyararlanımının arttırılması

 • Tümör ilişkili karbonik anhidraz IX proteinini hedefleyen CaIX P1 peptidinin kararlılığının ve oral biyoyararlanımının arttırılması (2014 - 2002)

Felaket Kurtarma Merkezi (Fkm)- İş Sürekliliği Projesi

 • Felaket Kurtarma Merkezi (Fkm)- İş Sürekliliği Projesi (2014 - 2014)

Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi

 • Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi (2014 - 2004)

Karbonik anhidraz IX izoenzimini hedefleyen CaIX P1 peptidinin halkalaştırma yöntemiyle kararlılığının arttırılması

 • Karbonik anhidraz IX izoenzimini hedefleyen CaIX P1 peptidinin halkalaştırma yöntemiyle kararlılığının arttırılması (2014 - 2010)

İmalat Sanayiinde Rekabet Edebilirlik: Ülkelerarası Bir Analiz

 • İmalat Sanayiinde Rekabet Edebilirlik: Ülkelerarası Bir Analiz (2014 - 2002)

PEM Yakıt Pillerinde Plazma Sentetik Jet Kullanılarak Yakıt Pili Performansının İyileştirilmesi

 • PEM Yakıt Pillerinde Plazma Sentetik Jet Kullanılarak Yakıt Pili Performansının İyileştirilmesi (2014 - 2004)

S. H. Yetgin, H. Ünal, Nano-Kil Takviyeli Polipropilen (Pp) Nanokompozitlerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Özelliklerin Geliştirilmesi, 2014-83, Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.977,65tl

 • S. H. Yetgin, H. Ünal, Nano-Kil Takviyeli Polipropilen (Pp) Nanokompozitlerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Özelliklerin Geliştirilmesi, 2014-83, Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.977,65tl (2014 - 2014)

Borlu Hidrojen Yakıtları İçin Yeni Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Borlu Hidrojen Yakıtları İçin Yeni Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2014 - 2005)

S. H. Yetgin, H. Ünal, Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014-84 Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.837,62tl,

 • S. H. Yetgin, H. Ünal, Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014-84 Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.837,62tl, (2014 - 2014)

ADIM Fizik Günleri - IV

 • ADIM Fizik Günleri - IV (2014 - 2015)

Fehim Fındık, Uğur Soy, Salih Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Tolga Gökkurt, Nano-Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, 2014-09-08-001, Başlama Tarihi: 25.09.2014, Bitiş Tarihi: 25.03.2016, Proje Miktarı: 25.000tl, (Yürütücü: Prof. Dr. Fehim Fındık), Sakarya Üniversitesi

 • Fehim Fındık, Uğur Soy, Salih Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Tolga Gökkurt, Nano-Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, 2014-09-08-001, Başlama Tarihi: 25.09.2014, Bitiş Tarihi: 25.03.2016, Proje Miktarı: 25.000tl, (Yürütücü: Prof. Dr. Fehim Fındık), Sakarya Üniversitesi (2014 - 2014)

Salon Sporları ile Uğraşan sportcuların Farklı yüklere verdikleri kan laktat ve kalp atım hızı cevaplarının belirlenmesi

 • Salon Sporları ile Uğraşan sportcuların Farklı yüklere verdikleri kan laktat ve kalp atım hızı cevaplarının belirlenmesi (2014 - 2003)

A quantitative analysis of phenotype in a multicellular prokaryote

 • A quantitative analysis of phenotype in a multicellular prokaryote (2014 - 2019)

DİSPROSYUM İZOTOPLARINDAN FOTONÜKLEER REAKSİYON İLE ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ÇEKİRDEKLERİNİN YARI ÖMÜRLERİNİN VE ENERJİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

 • DİSPROSYUM İZOTOPLARINDAN FOTONÜKLEER REAKSİYON İLE ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ÇEKİRDEKLERİNİN YARI ÖMÜRLERİNİN VE ENERJİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ (2014 - 2016)

Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları

 • Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları (2014 - 2003)

Bayan Futsal oyuncularının müsabaka öncesi müsabaka araları ve sonrasında kan laktat ve Glİkoz düzeylerinin tespit edilmesi

 • Bayan Futsal oyuncularının müsabaka öncesi müsabaka araları ve sonrasında kan laktat ve Glİkoz düzeylerinin tespit edilmesi (2014 - 2003)

BARYUM VE RUBİDYUM İZOTOPLARINDAN FOTONÜKLEER REAKSİYON İLE ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ÇEKİRDEKLERİNİN YARI ÖMÜRLERİNİN VE ENERJİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

 • BARYUM VE RUBİDYUM İZOTOPLARINDAN FOTONÜKLEER REAKSİYON İLE ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ÇEKİRDEKLERİNİN YARI ÖMÜRLERİNİN VE ENERJİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ (2014 - 2015)

Basketbolcuların Sezinleme Zamanlamalarının Değerlendirmesi

 • Basketbolcuların Sezinleme Zamanlamalarının Değerlendirmesi (2014 - 2016)

TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇESİNDEKİ TOPRAKDAKİ KUYU VE İÇME SUYUNDAKİ DOĞAL RADYASYONUN İNCELENMESİ

 • TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇESİNDEKİ TOPRAKDAKİ KUYU VE İÇME SUYUNDAKİ DOĞAL RADYASYONUN İNCELENMESİ (2014 - 2016)

Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması

 • Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması (2014 - 2012)

Eskigediz‘den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni

 • Eskigediz‘den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni (2014 - 2005)

I. Dumlupınar Seramik Yarışması

 • I. Dumlupınar Seramik Yarışması (2014 - 2015)

I. Evliya Çelebi Çini Yarışması

 • I. Evliya Çelebi Çini Yarışması (2014 - 2015)

Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2005)

Eski Gediz’den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni (2014 - 2015)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852 (2014 - 2002)

Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi (2014 - 2011)

Çoklu Hücresel Bakteriyel Sistemlerin Sinyalleşme İşlevlerinin ve Bakteri Konak İlişkilerinin Çözümlenmesi ve Kontrol Edilmesi

 • Çoklu Hücresel Bakteriyel Sistemlerin Sinyalleşme İşlevlerinin ve Bakteri Konak İlişkilerinin Çözümlenmesi ve Kontrol Edilmesi (2014 - 2011)

Yüzey Mühendisliği ile Modellenmiş Biofilm Oluşumu: Yapı ve Fizyoloji Arasındaki Bağlantı ve Genetiği

 • Yüzey Mühendisliği ile Modellenmiş Biofilm Oluşumu: Yapı ve Fizyoloji Arasındaki Bağlantı ve Genetiği (2014 - 2011)

Tekirdağ Çorlu Bölgesinin Topraklarındaki Ve İçme Sularındaki Radon Konsantrasyon Seviyelerinin Ölçülmesi 2014 31

 • Tekirdağ Çorlu Bölgesinin Topraklarındaki Ve İçme Sularındaki Radon Konsantrasyon Seviyelerinin Ölçülmesi 2014 31 (2014 - 2009)

Seryum IV Oksit Nanopartikül ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asidin Elektrokimyasal Tayini

 • Seryum IV Oksit Nanopartikül ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asidin Elektrokimyasal Tayini (2014 - 2008)

Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması

 • Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması (2014 - 2003)

Kemik Delme İşleminde Isıl Hasarın Önlenmesi İçin Matkap Tasarımı Ve Prototip İmalatı” Koü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 17.464.68 Tl, Proje No: 2012/44, 2014.

 • Kemik Delme İşleminde Isıl Hasarın Önlenmesi İçin Matkap Tasarımı Ve Prototip İmalatı” Koü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 17.464.68 Tl, Proje No: 2012/44, 2014. (2014 - 2014)

Yeşil Pazarlama Aracılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ

 • Yeşil Pazarlama Aracılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ (2014 - 2015)

Asiküler Kristallerin Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi

 • Asiküler Kristallerin Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi (2014 - 2004)

Etbor Kırka Boraks İşletmesi Bor Türev Atığına Isıl İşlem Uygulanarak Çimento Harcı İçerisinde Kullanabilrliğinin Araştırılması

 • Etbor Kırka Boraks İşletmesi Bor Türev Atığına Isıl İşlem Uygulanarak Çimento Harcı İçerisinde Kullanabilrliğinin Araştırılması (2014 - 2016)

Tatlıların Sultanı Baklava

 • Tatlıların Sultanı Baklava (2014 - 2002)

Harabebezikan Höyügü Sanlıurfa Türkiye Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pisirme Kapları BrittleWares Buluntularının Karakterizasyonu

 • Harabebezikan Höyügü Sanlıurfa Türkiye Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pisirme Kapları BrittleWares Buluntularının Karakterizasyonu (2014 - 2003)

Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

 • Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu (2014 - 2016)

Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı, İmalatı ve Uygulamaları

 • Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı, İmalatı ve Uygulamaları (2014 - 2015)

Uşak İli Çuhadarlar Köyü Ve Selvioğlu Köyü Mevkiinde Bulunan Ir 37305 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi,

 • Uşak İli Çuhadarlar Köyü Ve Selvioğlu Köyü Mevkiinde Bulunan Ir 37305 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, (2014 - 2014)

İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi

 • İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi (2014 - 2014)

Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri

 • Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri (2014 - 2015)

Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen ve Grafen Benzeri BN, MoS2, CBN Hibrit Yapıları Maddelerin Piezoelektrik Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen ve Grafen Benzeri BN, MoS2, CBN Hibrit Yapıları Maddelerin Piezoelektrik Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2004)

Parça İhraç Faturaları Ödeme Takip Sistemi

 • Parça İhraç Faturaları Ödeme Takip Sistemi (2014 - 2014)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ ZAFER KALKINMA AJANSI SOSYAL ALT YAPI MALİ DESTEK PROGRAMI ’xx’xxSANATIM ARTIK İŞİM’xx’xxPROJESİ

 • KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ ZAFER KALKINMA AJANSI SOSYAL ALT YAPI MALİ DESTEK PROGRAMI ’xx’xxSANATIM ARTIK İŞİM’xx’xxPROJESİ (2014 - 2011)

Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri için Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulamaları

 • Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri için Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulamaları (2014 - 2018)

Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Dizisi Sensör Tasarımı

 • Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Dizisi Sensör Tasarımı (2014 - 2015)

Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Olarak Sentezlenecek Poli N metilpirolün Korozyon Koruma Performansının İncelenmesi

 • Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Olarak Sentezlenecek Poli N metilpirolün Korozyon Koruma Performansının İncelenmesi (2014 - 2015)

Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Poli N metilpirolün Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Poli N metilpirolün Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu (2014 - 2015)

Hidrotermal Şartlar Altında Baryum Titanil Okzalat (BTO) Başlangıç Kimyasalından Nanoboyutlu BaTiO3 Oluşumu

 • Hidrotermal Şartlar Altında Baryum Titanil Okzalat (BTO) Başlangıç Kimyasalından Nanoboyutlu BaTiO3 Oluşumu (2014 - 2015)

Bor Atıkların Modifiye Adsorban Malzemelerin Üretilmesi ve Tekstil Boyarmadde Adsorpsiyonunda Kullanımının Araştırılması

 • Bor Atıkların Modifiye Adsorban Malzemelerin Üretilmesi ve Tekstil Boyarmadde Adsorpsiyonunda Kullanımının Araştırılması (2014 - 2015)

Yeni Ag I dipikolinato Kompleksinin Sentezi Karakterizasyonu ve Fotoğrafçılıkta Geliştirici Malzeme Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması

 • Yeni Ag I dipikolinato Kompleksinin Sentezi Karakterizasyonu ve Fotoğrafçılıkta Geliştirici Malzeme Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması (2014 - 2015)

TR33 BÖLGESINDE ALISVERIS MERKEZLERININ YEREL PERAKENDE ISLETMELERI ÜZERINDE EKOMOMİK ETKİSİ

 • TR33 BÖLGESINDE ALISVERIS MERKEZLERININ YEREL PERAKENDE ISLETMELERI ÜZERINDE EKOMOMİK ETKİSİ (2014 - 2016)

B Diketonat Esaslı Ligantların ve Bu Ligantların Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • B Diketonat Esaslı Ligantların ve Bu Ligantların Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2014 - 2015)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal Ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması Ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal Ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması Ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2014)

Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi

 • Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi (2014 - 2003)

Type Cast: “viral Recovery” – Proposed Grundtvig Llp 2 Year Small Cooperation’s Partnership Project

 • Type Cast: “viral Recovery” – Proposed Grundtvig Llp 2 Year Small Cooperation’s Partnership Project (2014 - 2014)

Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bileşen Sensör dizisi tasarımı

 • Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bileşen Sensör dizisi tasarımı (2014 - 2003)

•1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri İle Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi

 • •1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri İle Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi (2014 - 2016)

Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması

 • Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması (2014 - 2012)

Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı

 • Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı (2014 - 2016)

AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması

 • AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması (2014 - 2015)

Yaslı Bayanlarda Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Yaslı Bayanlarda Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2014 - 2014)

Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2014)

TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ

 • TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ (2014 - 2016)

Tatlıların Sultanı Baklava

 • Tatlıların Sultanı Baklava (2014 - 2016)

Di (2-etilhekzil) Fitalatın Pubertal Dönemdeki Erkek Sıçanlarda Genotoksik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması

 • Di (2-etilhekzil) Fitalatın Pubertal Dönemdeki Erkek Sıçanlarda Genotoksik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması (2014 - 2014)

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER VE PAYDAŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ TRH2 2 IQVETII P 03 148 001

 • MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER VE PAYDAŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ TRH2 2 IQVETII P 03 148 001 (2014 - 2008)

Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2017)

Seramik, Metal, Jeolojik ve Elektronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu

 • Seramik, Metal, Jeolojik ve Elektronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu (2014 - 2016)

Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya-Zirkonyum Diborür (ZrO2-ZrB2) Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi

 • Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya-Zirkonyum Diborür (ZrO2-ZrB2) Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi (2014 - 2016)

Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi.

 • Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. (2014 - 2016)

Otomotiv Sektörü İçin Zirkonya (ZrO2) Esaslı Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi

 • Otomotiv Sektörü İçin Zirkonya (ZrO2) Esaslı Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi (2014 - 2015)

Erkek Ratlarda Siklofosfamid’e Bağlı Reprodüktif Toksisite Üzerinde Pycnogenol’ün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi

 • Erkek Ratlarda Siklofosfamid’e Bağlı Reprodüktif Toksisite Üzerinde Pycnogenol’ün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi (2014 - 2014)

Deneysel Bğbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Apelin’in Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisi

 • Deneysel Bğbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Apelin’in Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisi (2014 - 2016)

Otomotiv Sanayi Uygulamaları için Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi

 • Otomotiv Sanayi Uygulamaları için Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi (2014 - 2016)

KÜTAHYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE OCAK KÜLTÜ, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (ULUSAL)

 • KÜTAHYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE OCAK KÜLTÜ, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (ULUSAL) (2014 - 2016)

Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu

 • Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu (2014 - 2015)

Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Afiş Tasarımı Yarışması

 • Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Afiş Tasarımı Yarışması (2014 - 2014)

Nano kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

 • Nano kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi (2014 - 2009)

Fuar Mermer Standı Tasarım Yarışması

 • Fuar Mermer Standı Tasarım Yarışması (2014 - 2014)

Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2014 - 2004)

Nano kil Takviyeli Polipropilen PP Nanokompozitlerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Özelliklerin Geliştirilmesi

 • Nano kil Takviyeli Polipropilen PP Nanokompozitlerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Özelliklerin Geliştirilmesi (2014 - 2003)

kendi kendini temizleyen yağ itici cam ve seramik yüzeylerin sentezi

 • kendi kendini temizleyen yağ itici cam ve seramik yüzeylerin sentezi (2014 - 2014)

Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şikayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı

 • Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şikayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı (2014 - 2016)

YİPLOCA (Ye, İç Paylaş), çok amaçlı web projesi

 • YİPLOCA (Ye, İç Paylaş), çok amaçlı web projesi (2014 - 2016)

Vahit Paşa Kütüphanesindeki Netâyicü l İtikadiyye fî Usûli l Firaki l İslâmiyye Adlı Risalenin İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

 • Vahit Paşa Kütüphanesindeki Netâyicü l İtikadiyye fî Usûli l Firaki l İslâmiyye Adlı Risalenin İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Değerlendirilmesi (2014 - 2003)

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı

 • Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı (2014 - 2014)

Simav Yöresi Sera Atıklarının Kompost Haline Getirilerek Biber Üretiminde Kullanımı

 • Simav Yöresi Sera Atıklarının Kompost Haline Getirilerek Biber Üretiminde Kullanımı (2014 - 2004)

Orta Anadolu Bölgesi nde Ankara Çankırı yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik jeokimyasal izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi

 • Orta Anadolu Bölgesi nde Ankara Çankırı yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik jeokimyasal izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi (2014 - 2017)

Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması

 • Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması (2014 - 2009)

Afşin Elbistan Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi

 • Afşin Elbistan Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2010)

Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi

 • Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2016)

3. Proje Yürütücüsü ULUSAL DESTEKLİ, “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ(TEBLİG NO: 2014/43)”, KÜTAHYA VALİLİĞİ

 • 3. Proje Yürütücüsü ULUSAL DESTEKLİ, “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ(TEBLİG NO: 2014/43)”, KÜTAHYA VALİLİĞİ (2014 - 2016)

SARIYAR GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJLARI NIN ABİYOTİK VE BİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ VE SAKARYA NEHRİ NE ÇEVRESEL ETKİLERİ

 • SARIYAR GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJLARI NIN ABİYOTİK VE BİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ VE SAKARYA NEHRİ NE ÇEVRESEL ETKİLERİ (2014 - 2007)

Katı Oksit Yakıt Pillerinde Boron Trioksit Bizmut Trioksit Skandiyum Trioksit Üçlü Sistem Katı Elektrolitinin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi

 • Katı Oksit Yakıt Pillerinde Boron Trioksit Bizmut Trioksit Skandiyum Trioksit Üçlü Sistem Katı Elektrolitinin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2004)

Bor (B)’un Pullu Sazan (Cyprinus carpio) ın Gelişimi Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Bor (B)’un Pullu Sazan (Cyprinus carpio) ın Gelişimi Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2014 - 2004)

Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı

 • Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı (2014 - 2015)

Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2014/48, Proje Yürütücüsü, 2014-2015 (Tamamlandı).

 • Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2014/48, Proje Yürütücüsü, 2014-2015 (Tamamlandı). (2014 - 2015)

Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi, Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması, TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJESİ, Proje No: 114M135, Proje Yürütücüsü, 2014-2016 (Tamamlandı).

 • Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi, Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması, TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJESİ, Proje No: 114M135, Proje Yürütücüsü, 2014-2016 (Tamamlandı). (2014 - 2016)

Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016)

 • Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016) (2014 - 2016)

At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2016)

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SİSTEM TASARIMI

 • MİKRODENETLEYİCİ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SİSTEM TASARIMI (2014 - 2010)

AYP

 • AYP (2014 - 2020)

Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması

 • Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması (2014 - 2015)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2015)

Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması

 • Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması (2014 - 2014)

Kütahya Çinisinin Markalaşma ve Pazarlanması Fizibilite Çalışması

 • Kütahya Çinisinin Markalaşma ve Pazarlanması Fizibilite Çalışması (2014 - 2014)

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Projesi

 • Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Projesi (2014 - 2008)

Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları ( V2, O5 ) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektiksel Özelliklerinin İncelenmesi

 • Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları ( V2, O5 ) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektiksel Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2003)

GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 • GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2014 - 2003)

Daucus carota ssp sativus var atrorubens Alef Siyah Havuç Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığının Belirlenmesi

 • Daucus carota ssp sativus var atrorubens Alef Siyah Havuç Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığının Belirlenmesi (2014 - 2010)

Kütahya İlinde Arsenikli İçme-Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya İlinde Arsenikli İçme-Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması (2014 - 2014)

Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Metabolik Holter İle Farklı Cinsiyet ve BranşlardakiSporcuların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Düzeyleri ile Karşılaştırılması

 • Metabolik Holter İle Farklı Cinsiyet ve BranşlardakiSporcuların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Düzeyleri ile Karşılaştırılması (2014 - 2001)

Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi

 • Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi (2014 - 2016)

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ZİRKONYA ZRO2 ESASLI KAYNAK PİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ZİRKONYA ZRO2 ESASLI KAYNAK PİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2014 - 2002)

Antalya Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Antalya Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozların V2O5 Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve karakterizasyonu

 • Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozların V2O5 Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve karakterizasyonu (2014 - 2001)

Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2016)

Kızılırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Kızılırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şİkayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı

 • Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şİkayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı (2014 - 2006)

Konya Kapalı Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Konya Kapalı Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Küçük Menderes Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Küçük Menderes Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852 (2014 - 2015)

3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36

 • 3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36 (2013 - 2015)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2014)

Elektrik Makinelerinde Akım ve Gerilim Değerlerinin C# ile Oluşturulan Arayüzde Bilgisayar Ortamında Takibi

 • Elektrik Makinelerinde Akım ve Gerilim Değerlerinin C# ile Oluşturulan Arayüzde Bilgisayar Ortamında Takibi (2013 - 2014)

The EwaGlos Project

 • The EwaGlos Project (2013 - 2009)

Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması, Leonardo Da Vinci Hareketlilik

 • Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması, Leonardo Da Vinci Hareketlilik (2013 - 2013)

Deve dikeni (Silybium marianum) bitkisinden lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu

 • Deve dikeni (Silybium marianum) bitkisinden lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu (2013 - 2016)

Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi

 • Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi (2013 - 2016)

Kuraklık Stresi Koşullarında Nitrik Oksit Uygulamalarının Yerel ve Yabani Karpuz Genotiplerinin Gelişimi Üzerine Etkisi

 • Kuraklık Stresi Koşullarında Nitrik Oksit Uygulamalarının Yerel ve Yabani Karpuz Genotiplerinin Gelişimi Üzerine Etkisi (2013 - 2014)

3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2013 - 2015)

Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013.

 • Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013. (2013 - 2013)

BAP Projesi “Kütahya’daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi Ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.Aureus Ve E.Coli Suşlarının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

 • BAP Projesi “Kütahya’daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi Ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.Aureus Ve E.Coli Suşlarının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu (2013 - 2014)

Demokrasi Şöleni

 • Demokrasi Şöleni (2013 - 2015)

Türkiye’de Yetişen Stachys L. (Setifolia, Stachys, Swainsoniana, Fragilicaulis ve Olisia seksiyonları) (Lamiaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu,

 • Türkiye’de Yetişen Stachys L. (Setifolia, Stachys, Swainsoniana, Fragilicaulis ve Olisia seksiyonları) (Lamiaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu, (2013 - 2016)

Kütahya’daki ineklerde mastitisolgularının prevelansının belirlenmesi ve mastitise neden olan etkenlerden S.aureus ve E.coli suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu.

 • Kütahya’daki ineklerde mastitisolgularının prevelansının belirlenmesi ve mastitise neden olan etkenlerden S.aureus ve E.coli suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu. (2013 - 2015)

Türkiye‘de Yetişen Origanum L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Kimyasal Araştırmalar

 • Türkiye‘de Yetişen Origanum L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Kimyasal Araştırmalar (2013 - 2016)

Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması

 • Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması (2013 - 2013)

Porsuk Nehri Taraçalarının GB Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması

 • Porsuk Nehri Taraçalarının GB Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması (2013 - 2015)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2013 - 2013)

Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi

 • Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi (2013 - 2014)

YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES DOLUSAVAK MODEL ÇALIŞMALARI

 • YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES DOLUSAVAK MODEL ÇALIŞMALARI (2013 - 2015)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2013 - 2013)

Artvin Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet Hydraulic Model Studies

 • Artvin Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet Hydraulic Model Studies (2013 - 2013)

Jet Difüzör Flotasyon Kolonu

 • Jet Difüzör Flotasyon Kolonu (2013 - 2016)

İncir Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet and Dissipation Chamber Hydraulic Model Studies

 • İncir Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet and Dissipation Chamber Hydraulic Model Studies (2013 - 2014)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Giriş Düzenlemesi ve Güvenlik Kulübesi Projesi

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Giriş Düzenlemesi ve Güvenlik Kulübesi Projesi (2013 - 2013)

Android Uygulaması Üzerinden Komut Alan İnsansı Robot Çalışması (BİLROBOT)

 • Android Uygulaması Üzerinden Komut Alan İnsansı Robot Çalışması (BİLROBOT) (2013 - 2014)

ARTVİN BARAJI DİPSAVAK KAPAĞI JET ÇIKIŞ REVİZYONU HİDROLİK MODEL ÇALIŞMALARI

 • ARTVİN BARAJI DİPSAVAK KAPAĞI JET ÇIKIŞ REVİZYONU HİDROLİK MODEL ÇALIŞMALARI (2013 - 2013)

Çevre Sulama ve Yangınla Mücadele İçin Yeraltı Suyu Çıkarılması Projesi

 • Çevre Sulama ve Yangınla Mücadele İçin Yeraltı Suyu Çıkarılması Projesi (2013 - 2013)

Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs

 • Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs (2013 - 2008)

Okul Anfi Yapımı Projesi

 • Okul Anfi Yapımı Projesi (2013 - 2013)

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (2013 - 2005)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Okul Kütüphane Projesi.

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Okul Kütüphane Projesi. (2013 - 2015)

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI

 • GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI (2013 - 2015)

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye‘ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi

 • Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye‘ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013 - 2010)

Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı .

 • Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı . (2013 - 2015)

Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması

 • Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (2013 - 2001)

Orta Sakarya Zonu nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Eskişehir Bilecik Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

 • Orta Sakarya Zonu nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Eskişehir Bilecik Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (2013 - 2002)

Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile İncelenmesi

 • Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile İncelenmesi (2013 - 2015)

Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması (2013 - 2010)

Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarında AAS ile Li Rb Cs Tayinleri

 • Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarında AAS ile Li Rb Cs Tayinleri (2013 - 2012)

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

 • İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (2013 - 2003)

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi

 • Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013 - 2010)

Üstün Yenekli Çocuklara Yönelik Sevgi Tolerans Ve Demokrasi Eğitimi

 • Üstün Yenekli Çocuklara Yönelik Sevgi Tolerans Ve Demokrasi Eğitimi (2013 - 2015)

Yüksek kükürtlü kömürlerin alternatif kullanım alanlarının araştırılması: aktif karbon üretimi ve atık su temizleme uygulaması, Proje No 2013-1, , 2013

 • Yüksek kükürtlü kömürlerin alternatif kullanım alanlarının araştırılması: aktif karbon üretimi ve atık su temizleme uygulaması, Proje No 2013-1, , 2013 (2013 - 2015)

Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi (2013 - 2012)

Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammeddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

 • Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammeddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu (2013 - 2015)

360 Kütahya

 • 360 Kütahya (2013 - 2013)

Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması (2013 - 2010)

Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi

 • Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi (2013 - 2013)

Polimer matrisli kompozitlerin değişebilen konfigürasyonlu ikiz vidalı compound ekstürüderinde üretilmesi ve özelliklerinin iyileştirilmesi

 • Polimer matrisli kompozitlerin değişebilen konfigürasyonlu ikiz vidalı compound ekstürüderinde üretilmesi ve özelliklerinin iyileştirilmesi (2013 - 2002)

Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan Ve Manyetik Alanın İncelenmesi

 • Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan Ve Manyetik Alanın İncelenmesi (2013 - 2013)

Typecast

 • Typecast (2013 - 2007)

Hava yönlendirici kanat üzerindeki buzlanma önleyici deliklere uygulanan köşe yuvarlatmaişleminin akışa etkisinin araştırılması

 • Hava yönlendirici kanat üzerindeki buzlanma önleyici deliklere uygulanan köşe yuvarlatmaişleminin akışa etkisinin araştırılması (2013 - 2002)

Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması (2013 - 2004)

Helisel Güneş ve Rüzgar Türbini GÜNRÜZ

 • Helisel Güneş ve Rüzgar Türbini GÜNRÜZ (2013 - 2002)

Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması

 • Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması (2013 - 2014)

Çift Cidarlı Cephelerin Akış ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak Incelenmesi ve Sundukları Mimari Olanaklarının Nitel Sorgulanması

 • Çift Cidarlı Cephelerin Akış ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak Incelenmesi ve Sundukları Mimari Olanaklarının Nitel Sorgulanması (2013 - 2001)

Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması

 • Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması (2013 - 2014)

(Bi2o3)- (Tb4o7) İkili Sistemine (Sm2o3) , (Gd2o3) Ve (Eu2o3) Bileşiklerinin Katkılanmasıyla Oluşan Üçlü Sistemlerinin Sentezlenmesi, Yapısal Ve Termal Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, , Bilimsel Araştırma Projesi

 • (Bi2o3)- (Tb4o7) İkili Sistemine (Sm2o3) , (Gd2o3) Ve (Eu2o3) Bileşiklerinin Katkılanmasıyla Oluşan Üçlü Sistemlerinin Sentezlenmesi, Yapısal Ve Termal Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, , Bilimsel Araştırma Projesi (2013 - 2013)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Proje Danışmanı). 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit Türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2013/36), 2015 (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 11/06/2013-11/06/2015) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Proje Danışmanı). 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit Türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2013/36), 2015 (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 11/06/2013-11/06/2015) (Tamamlandı). (2013 - 2015)

Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması

 • Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması (2013 - 2001)

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069)

 • Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069) (2013 - 2015)

Kontrollü Katılaştırılan Çoklu Ötektik Alaşımların, Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi

 • Kontrollü Katılaştırılan Çoklu Ötektik Alaşımların, Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi (2013 - 2013)

Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yaşamlar Projesi

 • Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yaşamlar Projesi (2013 - 2013)

Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2013 - 2003)

Türkiye Kütüphanelerindeki Delâilü‘l-Hayrât‘larda Minyatür

 • Türkiye Kütüphanelerindeki Delâilü‘l-Hayrât‘larda Minyatür (2013 - 2018)

Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2013 - )

Manyetik ferrit esaslı çekirdek kabuk nanoparçacık içeren aljinat hidrojel polimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu

 • Manyetik ferrit esaslı çekirdek kabuk nanoparçacık içeren aljinat hidrojel polimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu (2013 - 2015)

Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar

 • Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar (2013 - 2005)

Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi

 • Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi (2013 - 2013)

Kablosuz Ağ (Wireles ) - DPUNET Projesi

 • Kablosuz Ağ (Wireles ) - DPUNET Projesi (2013 - 2013)

Akıllı Kart - Turnike Sistemi Projesi

 • Akıllı Kart - Turnike Sistemi Projesi (2013 - 2013)

Güvenlik Duvarı Projesi (Firewall)

 • Güvenlik Duvarı Projesi (Firewall) (2013 - 2013)

Elektronik Belge Yönetimi sistemi Projesi (EBYS)

 • Elektronik Belge Yönetimi sistemi Projesi (EBYS) (2013 - 2014)

Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soguk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Arastırılması

 • Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soguk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Arastırılması (2013 - 2014)

Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yazıcı

 • Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yazıcı (2013 - 2004)

Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı (Tamamlandı)(20.000 TL)

 • Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı (Tamamlandı)(20.000 TL) (2013 - 2015)

Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz

 • Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz (2013 - 2004)

Simav Ticaret Ve Sanayi Odası Ve Simav Kaymakamlığı - Sanat Sever Simav Projesi

 • Simav Ticaret Ve Sanayi Odası Ve Simav Kaymakamlığı - Sanat Sever Simav Projesi (2013 - 2013)

Dumlupınar Üniversitesi Elektromanyetik Kirlilik Haritası Çıkarılması

 • Dumlupınar Üniversitesi Elektromanyetik Kirlilik Haritası Çıkarılması (2013 - 2013)

3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36

 • 3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36 (2013 - 2010)

Çeşitli Metal Oksit Nanopartiküllere Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlar Kullanılarak Nikotinamit Adenin Dinülleotinin NADH ve Hidrojen Peroksidin Elektrokimyasal Tayini

 • Çeşitli Metal Oksit Nanopartiküllere Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlar Kullanılarak Nikotinamit Adenin Dinülleotinin NADH ve Hidrojen Peroksidin Elektrokimyasal Tayini (2013 - 2005)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys)

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) (2013 - 2013)

Network Eriş Cihazlı Bilgisayar Laboratuvarları

 • Network Eriş Cihazlı Bilgisayar Laboratuvarları (2013 - 2014)

Çanakkale İli Biga İlçesi Haşoba Köyü Mevkiinde Bulunan Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne Ait 17/2013-02 İzin Numaralı Haşoba Taşocağında Yapılan Patlamaların Dsi’ye Ait Baraj Tesisleri Üzerindeki Etkileri

 • Çanakkale İli Biga İlçesi Haşoba Köyü Mevkiinde Bulunan Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne Ait 17/2013-02 İzin Numaralı Haşoba Taşocağında Yapılan Patlamaların Dsi’ye Ait Baraj Tesisleri Üzerindeki Etkileri (2013 - 2013)

Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi (2013 - 2012)

Balıkesir İli Bandırma İlçesi Edincik Köyü Mevkiinde Bulunan 14.Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne Ait 10/2005-30 İzin Numaralı Taşocağında Yapılan Patlamaların Rüzgar Santrali Tesisleri Üzerindeki Etkileri

 • Balıkesir İli Bandırma İlçesi Edincik Köyü Mevkiinde Bulunan 14.Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne Ait 10/2005-30 İzin Numaralı Taşocağında Yapılan Patlamaların Rüzgar Santrali Tesisleri Üzerindeki Etkileri (2013 - 2013)

Ankara Ili Elmadağ Ilçesi Karacahasan Köyü Civarinda Bulunan 82683 Ruhsat Nolu Kalker Ocağinda Yapilacak Patlamalarin Kargali Yeralti Baraji Üzerindeki Etkileri

 • Ankara Ili Elmadağ Ilçesi Karacahasan Köyü Civarinda Bulunan 82683 Ruhsat Nolu Kalker Ocağinda Yapilacak Patlamalarin Kargali Yeralti Baraji Üzerindeki Etkileri (2013 - 2013)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi,

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, (2013 - 2014)

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı

 • Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı (2013 - 2012)

MOBİL ENERJİ İSTASYONU

 • MOBİL ENERJİ İSTASYONU (2013 - 2006)

Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi

 • Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi (2013 - 2016)

Çesitli ortamlarda St 37 2 ve 304L çeliklerinin korozyonuna melasın inhibitör etkisinin arastırılması,

 • Çesitli ortamlarda St 37 2 ve 304L çeliklerinin korozyonuna melasın inhibitör etkisinin arastırılması, (2013 - 2014)

Seyitömer Höyük Kütahya Akhaemenid Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik BuluntularınınArkeometrik Karakterizasyonu

 • Seyitömer Höyük Kütahya Akhaemenid Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik BuluntularınınArkeometrik Karakterizasyonu (2013 - 2012)

TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Eynez 13 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Eynez 13 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2013 - 2014)

Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması (2013 - 2004)

TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları 48-S Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları 48-S Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2013 - 2014)

Optik Form Değerlendirme Sistemi

 • Optik Form Değerlendirme Sistemi (2013 - 2013)

“Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri“

 • “Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri“ (2013 - 2015)

TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açık Ocakları BY-K2 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yer altı ve Yerüstü Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açık Ocakları BY-K2 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yer altı ve Yerüstü Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2013 - 2014)

Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi

 • Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi (2013 - 2015)

Democratic Citizenship And Human Rights Education

 • Democratic Citizenship And Human Rights Education (2013 - 2013)

Kütahya Yöresinin Geleneksel Dane Yazma ve İğne Oyalari

 • Kütahya Yöresinin Geleneksel Dane Yazma ve İğne Oyalari (2013 - 2011)

Öğrenci Bilgi Güncelleme Sistemi

 • Öğrenci Bilgi Güncelleme Sistemi (2013 - 2014)

Concern Part Yönetim Sistemi

 • Concern Part Yönetim Sistemi (2013 - 2014)

Matematikte Ustun Yetenekliler Proje Okulu

 • Matematikte Ustun Yetenekliler Proje Okulu (2013 - 2013)

Bu Benim Projem-2, Erzincan

 • Bu Benim Projem-2, Erzincan (2013 - 2013)

LED MĠKRODENETLEYĠCĠ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SĠSTEM TASARIMI

 • LED MĠKRODENETLEYĠCĠ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SĠSTEM TASARIMI (2013 - 2014)

MAM-Biyosensör Cihazı Geliştirilmesi

 • MAM-Biyosensör Cihazı Geliştirilmesi (2013 - 2015)

Zırh uygulamaları için seramik kompozit plakaların üretilmesi ve mekanik özelliklerinin araştırılması

 • Zırh uygulamaları için seramik kompozit plakaların üretilmesi ve mekanik özelliklerinin araştırılması (2013 - 2014)

BAP Projesi

 • BAP Projesi (2013 - )

BAP Projesi

 • BAP Projesi (2013 - 2001)

Collaborative research Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species

 • Collaborative research Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species (2013 - )

Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78 BIP inhibitörü BAPTA nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi

 • Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78 BIP inhibitörü BAPTA nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi (2013 - 2004)

Sol-jel tekniği kullanılarak nadir toprak katkılı kurşun magnezyum niobat ferroelektrik seramik malzeme üretimi, karakterizasyonu ve geliştirilmesi

 • Sol-jel tekniği kullanılarak nadir toprak katkılı kurşun magnezyum niobat ferroelektrik seramik malzeme üretimi, karakterizasyonu ve geliştirilmesi (2013 - 2014)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2011)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2002)

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2013 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi WEB TABANLI AKADEMİK PROGRAM YAPIMI VE YAYINI Projesi Kapsamında Gerçekleştirilmesi Beklenen Belgeselin Oluşturulması ve WEB TV Kurulumu

 • Dumlupınar Üniversitesi WEB TABANLI AKADEMİK PROGRAM YAPIMI VE YAYINI Projesi Kapsamında Gerçekleştirilmesi Beklenen Belgeselin Oluşturulması ve WEB TV Kurulumu (2013 - 2001)

Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz

 • Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz (2013 - 2015)

Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2013 - 2016)

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı

 • Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı (2013 - 2014)

Alaşımların Fiziksel Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi.10.546.88 Euro. (Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2013 – 2015).

 • Alaşımların Fiziksel Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi.10.546.88 Euro. (Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2013 – 2015). (2013 - 2015)

Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci

 • Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci (2013 - 2013)

Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik Ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi

 • Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik Ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi (2013 - 2013)

Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi

 • Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi (2013 - 2011)

Subakromiyal İmpingement Sendromu Tanısı Konmus Hastalarda Kemik Çapları Ve Vücut Yapısı İle H.2 Akromion Arasındaki İliskinin İncelenmesi

 • Subakromiyal İmpingement Sendromu Tanısı Konmus Hastalarda Kemik Çapları Ve Vücut Yapısı İle H.2 Akromion Arasındaki İliskinin İncelenmesi (2013 - 2013)

Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendo Wii İle Yapilan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi

 • Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendo Wii İle Yapilan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi (2013 - 2016)

Mobil Enerji İstasyonu

 • Mobil Enerji İstasyonu (2013 - 2015)

Fotovoltaik kaynaktan beslenen 3-fazlı 4-telli akıllı mikro şebeke yapısının batarya ve ultra-kapasitörden oluşanhibrit enerji depolama sistemi ile geliştirilmesi

 • Fotovoltaik kaynaktan beslenen 3-fazlı 4-telli akıllı mikro şebeke yapısının batarya ve ultra-kapasitörden oluşanhibrit enerji depolama sistemi ile geliştirilmesi (2013 - 2005)

Sarımsak Soyma Makinası Protatipi Geliştirilmesi

 • Sarımsak Soyma Makinası Protatipi Geliştirilmesi (2013 - 2001)

Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2013 - 2017)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “İletişimde Tasarım,Tasarımda İletişim“konulu Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Sergi. Web Sitesi Tasarımı

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “İletişimde Tasarım,Tasarımda İletişim“konulu Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Sergi. Web Sitesi Tasarımı (2013 - 2013)

DPÜ Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi

 • DPÜ Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi (2013 - 2016)

Grafen esaslı nanomalzemelerin gelistirilmesi ve elektrokataliz etkisiyle metanol oksidasyonun performanslarının artırılması

 • Grafen esaslı nanomalzemelerin gelistirilmesi ve elektrokataliz etkisiyle metanol oksidasyonun performanslarının artırılması (2013 - 2015)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi

 • Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi (2013 - 2012)

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ TRH2 2 IQVETII P 03 902

 • MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ TRH2 2 IQVETII P 03 902 (2013 - 2008)

Jet Difüzör Flotasyon Kolonu

 • Jet Difüzör Flotasyon Kolonu (2013 - 2015)

Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması

 • Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması (2013 - 2014)

Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar (LEDs) için Nadir Toprak Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

 • Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar (LEDs) için Nadir Toprak Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu (2013 - 2015)

Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılması

 • Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılması (2013 - 2015)

Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu (2013 - 2015)

Subakromial İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Kemik Çap Ölçümleri ve Vücut Yapısı İle Akromion Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Subakromial İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Kemik Çap Ölçümleri ve Vücut Yapısı İle Akromion Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2013 - 2017)

VIPER (The Volunteers in Play-Employment Routes)

 • VIPER (The Volunteers in Play-Employment Routes) (2013 - 2015)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi

 • Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi (2013 - 2013)

Kütahya belediyesi yönetici eğitim programı

 • Kütahya belediyesi yönetici eğitim programı (2013 - 2013)

Emet Kütahya travertenlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ve fiziko mekanik özelliklerle ilişkisi

 • Emet Kütahya travertenlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ve fiziko mekanik özelliklerle ilişkisi (2013 - 2001)

Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu (2013 - 2015)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2015)

Sanatım Artık İşim

 • Sanatım Artık İşim (2013 - 2014)

İlköğretim Kurumları İçin Sosyal ve Finansal Eğitimi de İçerecek Biçimde Görsel Sanatlar Programının Geliştirilmesi

 • İlköğretim Kurumları İçin Sosyal ve Finansal Eğitimi de İçerecek Biçimde Görsel Sanatlar Programının Geliştirilmesi (2013 - 2014)

Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması AB Projesi (Proje No: 2013-1-TR1-LEO03-48975)

 • Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması AB Projesi (Proje No: 2013-1-TR1-LEO03-48975) (2013 - 2013)

Ressam Ahmet Yakupoğlu’na Saygı Kütahya’ ya Övgü temalı ‘Resimlerle Rengarenk Kütahya’ konulu (Proje No:2013-9)

 • Ressam Ahmet Yakupoğlu’na Saygı Kütahya’ ya Övgü temalı ‘Resimlerle Rengarenk Kütahya’ konulu (Proje No:2013-9) (2013 - 2015)

Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı)

 • Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı) (2013 - 2014)

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

 • DEMOKRASİ ŞÖLENİ (2013 - 2015)

Sanat Sever Simav

 • Sanat Sever Simav (2013 - 2003)

Jet Difüzör Flotasyon Kolonu

 • Jet Difüzör Flotasyon Kolonu (2013 - 2012)

Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması Aktif Karbon Üretimi ve Atık Su Temizleme Uygulaması

 • Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması Aktif Karbon Üretimi ve Atık Su Temizleme Uygulaması (2013 - 2015)

9. Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • 9. Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2013 - 2015)

Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar flotasyon testleri

 • Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar flotasyon testleri (2013 - 2001)

4. Güneş Enerjisi ile Mobil Enerji İstasyonu Dizaynı, 2015, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2013-3 , (Araştırmacı, Tamamlandı).

 • 4. Güneş Enerjisi ile Mobil Enerji İstasyonu Dizaynı, 2015, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2013-3 , (Araştırmacı, Tamamlandı). (2013 - 2015)

Hızlı Pişirim Yer ve Duvar Karolarında Metalik Sır Uygulamaları, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2013/4, Proje Yürütücüsü, 2013-2014 (Tamamlandı).

 • Hızlı Pişirim Yer ve Duvar Karolarında Metalik Sır Uygulamaları, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2013/4, Proje Yürütücüsü, 2013-2014 (Tamamlandı). (2013 - 2014)

TYPECAST-Ceramics as a Messenger of Social Change, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, ERASMUS+ GRUNGTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Proje İletişim Koordinatörü, Eğitmen, Proje No: 2013-1-GB2-GRU06-11117-5 2013-2015 (Tamamlandı).

 • TYPECAST-Ceramics as a Messenger of Social Change, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, ERASMUS+ GRUNGTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Proje İletişim Koordinatörü, Eğitmen, Proje No: 2013-1-GB2-GRU06-11117-5 2013-2015 (Tamamlandı). (2013 - 2015)

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye’ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013-2015),

 • Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye’ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013-2015), (2013 - 2015)

Simav Jeotermal Isıtma Sisteminin Otomasyonla Kontrolü

 • Simav Jeotermal Isıtma Sisteminin Otomasyonla Kontrolü (2013 - 2002)

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069)

 • Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069) (2013 - 2010)

Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2013 - 2016)

Güneş enerjisi ve frenleme esnasında açığa çıkan mekanik enerji ile çalışan elektrikli araç tasarımı

 • Güneş enerjisi ve frenleme esnasında açığa çıkan mekanik enerji ile çalışan elektrikli araç tasarımı (2013 - 2002)

Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü

 • Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü (2013 - 2004)

Enerji Depolanması için Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezi

 • Enerji Depolanması için Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezi (2013 - 2014)

Büyük ölçekte enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve fotovoltaik sisteme entegrasyonu”

 • Büyük ölçekte enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve fotovoltaik sisteme entegrasyonu” (2013 - 2013)

TLR4 NOD1 2 ve COX 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi

 • TLR4 NOD1 2 ve COX 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi (2013 - 2014)

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI

 • GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI (2013 - 2002)

Güney Ege Bölgesi Scarabaeinae ve Aphodinae Scarabaeidae Coleoptera faunası ve mevsimsel aktivitesinin tespiti

 • Güney Ege Bölgesi Scarabaeinae ve Aphodinae Scarabaeidae Coleoptera faunası ve mevsimsel aktivitesinin tespiti (2013 - 2008)

Sabit Mıknatıslı Lineer senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi

 • Sabit Mıknatıslı Lineer senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi (2013 - 2012)

Volunteers in Play Employment Routes (VIPER)

 • Volunteers in Play Employment Routes (VIPER) (2013 - 2015)

Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Teknikleri ile Sınıflandırılması ve Asenkron Motora Etkileri

 • Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Teknikleri ile Sınıflandırılması ve Asenkron Motora Etkileri (2012 - 2012)

Artvin-Murgul bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Artvin-Murgul bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi (2012 - 2015)

T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İşbirliği İle Yapılacak Olan İş Gücü Eğitim Hizmeti Kapsamında meslek Kursları

 • T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İşbirliği İle Yapılacak Olan İş Gücü Eğitim Hizmeti Kapsamında meslek Kursları (2012 - 2005)

Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry

 • Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry (2012 - 2012)

“A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE (General Electric)-Penn State University, Energy Engineering Dept., May, 2014 (Bitti).

 • “A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE (General Electric)-Penn State University, Energy Engineering Dept., May, 2014 (Bitti). (2012 - 2014)

Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi Tekrar Araştırması

 • Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi Tekrar Araştırması (2012 - 2011)

“Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-Penn State University, Energy Engineering Dept. (Bitti).

 • “Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-Penn State University, Energy Engineering Dept. (Bitti). (2012 - 2015)

Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından yapılan Modern ve Klasik Sanatların Birleştirilmesi Projesi ve Sergisi”, Nisan, 2012.

 • Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından yapılan Modern ve Klasik Sanatların Birleştirilmesi Projesi ve Sergisi”, Nisan, 2012. (2012 - 2012)

Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8)

 • Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8) (2012 - 2003)

Araclarda atık eksoz ısısından termolektrik jeneratorlerle elektrik uretimi

 • Araclarda atık eksoz ısısından termolektrik jeneratorlerle elektrik uretimi (2012 - 2005)

Çay Bitki Ekstraktının Koruma emprenye ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları

 • Çay Bitki Ekstraktının Koruma emprenye ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları (2012 - 2015)

Kütahya Seramik Çini Sektöründe e Ticaret Tabanlı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları

 • Kütahya Seramik Çini Sektöründe e Ticaret Tabanlı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları (2012 - 2001)

Yapıların Depreme Dayanıklılık Testi ve Güvenli Yapı Tasarımı

 • Yapıların Depreme Dayanıklılık Testi ve Güvenli Yapı Tasarımı (2012 - 2014)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2012 - 2012)

Hydraulic Model Studies for Power Tunnel Gates of Alpaslan II Dam and Hydropower Plant

 • Hydraulic Model Studies for Power Tunnel Gates of Alpaslan II Dam and Hydropower Plant (2012 - 2012)

“TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012

 • “TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012 (2012 - 2012)

Kapadokya Bölgesi Nevşehir Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

 • Kapadokya Bölgesi Nevşehir Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (2012 - 2004)

Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8)

 • Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8) (2012 - 2014)

Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi,

 • Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi, (2012 - 2012)

Yaşayan Çınarlar Yeşeren Umutlar

 • Yaşayan Çınarlar Yeşeren Umutlar (2012 - 2013)

Öksüz ve Yetim Çocukların Yeniden Sosyalleşmesi

 • Öksüz ve Yetim Çocukların Yeniden Sosyalleşmesi (2012 - 2014)

Kontrol ve Kumanda Sistemleri İçin Bir Deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması

 • Kontrol ve Kumanda Sistemleri İçin Bir Deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması (2012 - 2009)

“bose-Einstein Yoğunlaşmasında Işığın İlerlemesi, Klavuzluğu Ve Mercekleşme Özellikleri" Proje Yürütücüsü, Tubitak Karıyer. 01.05.2010-01.05.2012. Tubitak Karıyer 109t686 Nolu Proje.

 • “bose-Einstein Yoğunlaşmasında Işığın İlerlemesi, Klavuzluğu Ve Mercekleşme Özellikleri" Proje Yürütücüsü, Tubitak Karıyer. 01.05.2010-01.05.2012. Tubitak Karıyer 109t686 Nolu Proje. (2012 - 2012)

Kaymaz Eskişehir Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar

 • Kaymaz Eskişehir Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar (2012 - 2012)

TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması

 • TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması (2012 - 2012)

Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry

 • Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry (2012 - 2012)

Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının Bursa Batı Anadolu mineralojik jeokimyasal ve kökensel incelemesi

 • Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının Bursa Batı Anadolu mineralojik jeokimyasal ve kökensel incelemesi (2012 - 2005)

Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması

 • Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması (2012 - 2005)

Yapıların depreme dayanıklılık testi ve güvenli yapı tasarımı Bilimsel Araştırma Projesi

 • Yapıların depreme dayanıklılık testi ve güvenli yapı tasarımı Bilimsel Araştırma Projesi (2012 - 2005)

Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkileri

 • Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkileri (2012 - 2007)

Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyelinin değerlendirilmesi

 • Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştır