Projelerin Listesi

Projeler PDF Görüntüle Projeler Excel İndir

Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini

 • Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini (2021 - 2023)

Nükleer Santraller ve Önemli Mühendislik Yapıları için Ġklim DeğiĢikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Nükleer Santraller ve Önemli Mühendislik Yapıları için Ġklim DeğiĢikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi (2021 - 2022)

Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi

 • Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi (2021 - 2022)

İnsansız Hava Araçlarının Derin Öğrenme Temelli Nesne Tespiti ve Tanıması

 • İnsansız Hava Araçlarının Derin Öğrenme Temelli Nesne Tespiti ve Tanıması (2021 - )

Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi

 • Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi (2021 - 2023)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR KÜTÜPHANESİ BİREYSEL ÇALIŞMA ODALARININ KULLANICI BAĞLAMINDA FİZİKSEL VE TİNSEL DEĞERLER AÇISINDAN İRDELENMESİ VE BİR TASARIM ÖNERİSİ

 • KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR KÜTÜPHANESİ BİREYSEL ÇALIŞMA ODALARININ KULLANICI BAĞLAMINDA FİZİKSEL VE TİNSEL DEĞERLER AÇISINDAN İRDELENMESİ VE BİR TASARIM ÖNERİSİ (2021 - 2022)

Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması

 • Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması (2021 - 2022)

6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık: İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen Ağ Tasarımı

 • 6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık: İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen Ağ Tasarımı (2021 - )

DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers (2021 - 2024)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması

 • Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması (2020 - )

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi Proje başlığı: Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi Proje başlığı: Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - )

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2020/02), (Bütçesi 18998.82 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.01.2021) (Devam Ediyor).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2020/02), (Bütçesi 18998.82 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.01.2021) (Devam Ediyor). (2020 - 2021)

Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: 2020/07), (Bütçesi 18996.42 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.07.2021) (Devam Ediyor).

 • Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: 2020/07), (Bütçesi 18996.42 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.07.2021) (Devam Ediyor). (2020 - 2021)

Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Tabanlı Bilişsel Radyo Ağları

 • Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Tabanlı Bilişsel Radyo Ağları (2020 - )

Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması

 • Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması (2020 - 2022)

Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi

 • Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi (2020 - 2021)

Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri

 • Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri (2020 - )

Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması

 • Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması (2020 - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020 - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı

 • COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı (2020 - 2021)

Eğitimde Veri Madenciliği

 • Eğitimde Veri Madenciliği (2020 - 2012)

Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi

 • Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi (2020 - 2011)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

Kütahya Kent Meydanı Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Projesi (2020 - 2020)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması (2020 - )

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - 2021)

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - )

Erasmus+ “Comix Digital“

 • Erasmus+ “Comix Digital“ (2020 - )

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2020 - 2022)

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - 2023)

Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi

 • Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi (2020 - )

TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter.

 • TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter. (2020 - 2021)

Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi.

 • Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi. (2020 - )

Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama

 • Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama (2020 - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

2020-22 nolu Hızlı Destek Projesi

 • 2020-22 nolu Hızlı Destek Projesi (2020 - 2021)

Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları

 • Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları (2020 - )

3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • 3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık: İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen AğTasarımı

 • 6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık: İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen AğTasarımı (2020 - )

Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01/2020-01/04/2021) (Tamamlandı).

 • Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01/2020-01/04/2021) (Tamamlandı). (2020 - 2021)

Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi

 • Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi (2020 - 2006)

Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi

 • Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi (2020 - 2021)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - 2022)

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği (2020 - )

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor (2020 - )

Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi

 • Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi (2020 - 2023)

Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

 • Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma (2020 - )

3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına

 • 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına (2020 - 2007)

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2020 - )

Staywell-Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health

 • Staywell-Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health (2020 - 2023)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - )

UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı

 • UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı (2019 - )

Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi, Aktarımı ve Ölçümleri

 • Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi, Aktarımı ve Ölçümleri (2019 - )

Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri

 • Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri (2019 - )

TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi (2019 - )

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi

 • Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi (2019 - 2020)

Yeni Fırsatlar Yakalamak için El Ele

 • Yeni Fırsatlar Yakalamak için El Ele (2019 - 2020)

PORSELEN KARO ÜRETİMİNDE PİROFİLLİTİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

 • PORSELEN KARO ÜRETİMİNDE PİROFİLLİTİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (2019 - 2012)

Kale Maden Killerinin Özelliklerinin, Sağlık Gereçleri Sektöründe Döküm Prosesine Etkisinin İncelenmesi

 • Kale Maden Killerinin Özelliklerinin, Sağlık Gereçleri Sektöründe Döküm Prosesine Etkisinin İncelenmesi (2019 - 2001)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI (2019 - )

BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability

 • BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability (2019 - )

MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı)

 • MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı) (2019 - 2021)

DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

 • DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ (2019 - 2020)

KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI

 • KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI (2019 - 2019)

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

 • 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (2019 - 2019)

Modifiye Pamuğun Süperkritik Ortamda Boyanabilirliğinin Araştırılması

 • Modifiye Pamuğun Süperkritik Ortamda Boyanabilirliğinin Araştırılması (2019 - )

Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması

 • Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması (2019 - 2010)

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

 • TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA (2019 - 2020)

Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi

 • Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi (2019 - 2020)

2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması

 • 2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması (2019 - 2007)

EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ

 • EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ (2019 - 2021)

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2019 - )

Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019)

 • Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019) (2019 - 2019)

FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi

 • FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi (2019 - )

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - )

2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2019 - 2019)

Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası

 • Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası (2019 - )

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir (2019 - 2019)

KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ

 • KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ (2019 - 2019)

FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI

 • FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI (2019 - 2019)

OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ

 • OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ (2019 - 2019)

3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan

 • 3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan (2019 - 2020)

Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda”

 • Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda” (2019 - 2019)

Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı

 • Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı (2019 - 2012)

Türkçeye Farkındalık Projesi

 • Türkçeye Farkındalık Projesi (2019 - 2019)

Zaman Dursun Kütahya Okusun

 • Zaman Dursun Kütahya Okusun (2019 - 2020)

Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi

 • Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi (2019 - )

7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı

 • 7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı (2019 - 2019)

“Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi

 • “Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi (2019 - 2020)

Durmadan Türkçe

 • Durmadan Türkçe (2019 - 2019)

Mikrohücresel Köpüklenme Yöntemiyle Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Polipropilen Esaslı Hafif Kompozit Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi

 • Mikrohücresel Köpüklenme Yöntemiyle Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Polipropilen Esaslı Hafif Kompozit Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - )

Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi

 • Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi (2019 - 2020)

”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

 • ”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması (2019 - 2011)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - )

3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi

 • 3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi (2019 - )

Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi (2019 - 2019)

Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları

 • Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları (2019 - )

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2019)

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Dental Zirkonya Destekler İçin Özel Olarak Geliştirilen Renk Solüsyonlarının Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Dental Zirkonya Destekler İçin Özel Olarak Geliştirilen Renk Solüsyonlarının Üretimi ve Karakterizasyonu (2019 - 2020)

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ (2019 - 2002)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2012)

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi.

 • EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. (2019 - 2012)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2019 - )

Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması

 • Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması (2019 - 2019)

Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2019 - 2019)

Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

 • Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi

 • Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi (2019 - 2019)

Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu

 • Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu (2019 - 2019)

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - 2021)

Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Fe Bazlı Alaşımlarının Bazı Manyetik Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. DPÜ-BAP- (Kabul Edildi- Ekim), Kütahaya, 2019

 • Fe Bazlı Alaşımlarının Bazı Manyetik Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. DPÜ-BAP- (Kabul Edildi- Ekim), Kütahaya, 2019 (2019 - 2021)

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - 2021)

“Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • “Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL)

 • Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL) (2019 - )

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - )

Helisel Kesici Kenar Üzerinde Değişken Talaş Açılı Dalgalı Forma Sahip Parmak Frezelerin Tasarımı Ve Farklı Malzemeler Üzerindeki İşleme Performansının Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi

 • Helisel Kesici Kenar Üzerinde Değişken Talaş Açılı Dalgalı Forma Sahip Parmak Frezelerin Tasarımı Ve Farklı Malzemeler Üzerindeki İşleme Performansının Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi (2019 - 2020)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

 • Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - 2021)

Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi

 • MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi (2019 - 2020)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - 2022)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi.

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. (2019 - 2012)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2012)

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI (2019 - )

Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019)

 • Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) (2019 - 2020)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2012)

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi.

 • EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. (2019 - 2012)

Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması

 • Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması (2019 - 2019)

MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı)

 • MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı) (2019 - )

TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ

 • TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ (2019 - )

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

MOTİVASYON OTOBÜSÜ (MOTİBUS)

 • MOTİVASYON OTOBÜSÜ (MOTİBUS) (2019 - )

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2012)

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ

 • T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ (2019 - 2020)

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi.

 • EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. (2019 - 2012)

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ (2019 - 2019)

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25

 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25 (2019 - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - )

Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması

 • Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması (2019 - )

Kütahya Bilimle Şenleniyor 3

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 (2019 - 2019)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 (2019 - 2019)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). (Tamamlandı)

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). (Tamamlandı) (2019 - 2020)

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi

 • Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi (2019 - 2020)

Elektrik motorları için nesnelerin interneti tabanlı öngörülü mekaniksel ariza tespit sistemi

 • Elektrik motorları için nesnelerin interneti tabanlı öngörülü mekaniksel ariza tespit sistemi (2019 - 2020)

Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı

 • Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı (2019 - 2019)

Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2019 - 2019)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

TÜBİTAK 2209

 • TÜBİTAK 2209 (2019 - 2020)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor.

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor. (2019 - )

Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi

 • Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi (2019 - 2021)

Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması

 • Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması (2018 - 2019)

Asenkron Motorlarda Dengesiz Yük Etkilerinin Motor Performansına Etkileri

 • Asenkron Motorlarda Dengesiz Yük Etkilerinin Motor Performansına Etkileri (2018 - 2002)

DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI

 • DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI (2018 - 2019)

Tarhan Madencilik 710 Ruhsat Nolu Sahaya Ait Marn Kaya Malzemesinin Kaya Mekaniği Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Tarhan Madencilik 710 Ruhsat Nolu Sahaya Ait Marn Kaya Malzemesinin Kaya Mekaniği Özelliklerinin Belirlenmesi (2018 - 2010)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - )

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2020)

Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri.

 • Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri. (2018 - )

Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar

 • Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar (2018 - 2018)

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi (2018 - 2018)

Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı

 • Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı (2018 - )

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - )

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi (2018 - 2010)

GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 • GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ (2018 - 2005)

Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Görülen Silikosis Probleminin AzaltılmasıAmacıyla Kuvars Tanelerinin Kaplanmasının Araştırılması

 • Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Görülen Silikosis Probleminin AzaltılmasıAmacıyla Kuvars Tanelerinin Kaplanmasının Araştırılması (2018 - 2009)

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (BAP Projesi)

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (BAP Projesi) (2018 - )

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (2018 - )

Röle Destekli Hibrit RF/VLC Sistemlerinin Kesinti Olasılığı ve BER Performansının Analizi

 • Röle Destekli Hibrit RF/VLC Sistemlerinin Kesinti Olasılığı ve BER Performansının Analizi (2018 - 2019)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi.

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. (2018 - 2009)

Kursun Içerigine Baglı Pirinç Alasımda Isıtma Ve Sogutmada Kristallesme Davranısı

 • Kursun Içerigine Baglı Pirinç Alasımda Isıtma Ve Sogutmada Kristallesme Davranısı (2018 - 2019)

DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ

 • DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ (2018 - )

Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Hibritinin Enzimsiz Sensör Uygulamalarında Kullanımı

 • Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Hibritinin Enzimsiz Sensör Uygulamalarında Kullanımı (2018 - 2019)

16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi

 • 16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi (2018 - 2021)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (2018 - 2019)

Clostridium Difficile Patojeninin DNA İzolasyonu,Saflaştırılması ve Amplifikasyonu Olmadan QCM Sensör ile İnsan Dışkısı İçerisinde Genetik ve Toksijenik Tespiti

 • Clostridium Difficile Patojeninin DNA İzolasyonu,Saflaştırılması ve Amplifikasyonu Olmadan QCM Sensör ile İnsan Dışkısı İçerisinde Genetik ve Toksijenik Tespiti (2018 - 2019)

Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi

 • Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi (2018 - 2019)

Referans Alanların Belirlenmesi kapsamında Fırat ve Dicle Havzası Biyolojik İzlemesi

 • Referans Alanların Belirlenmesi kapsamında Fırat ve Dicle Havzası Biyolojik İzlemesi (2018 - 2019)

Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi

 • Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi (2018 - 2010)

Kuzey Ege Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi

 • Kuzey Ege Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi (2018 - 2019)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018) (2018 - 2007)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2007)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2011)

Otomativ Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomativ Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2020)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2021)

TÜBİTAK-4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSİPLİNLERARASI BECERİ OKULU ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

 • TÜBİTAK-4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSİPLİNLERARASI BECERİ OKULU ÖĞRETMEN EĞİTİMİ (2018 - 2009)

Röle destekli hibrit RF/VLC sistemlerde kesinti ve bit hata oranı performans analizi

 • Röle destekli hibrit RF/VLC sistemlerde kesinti ve bit hata oranı performans analizi (2018 - 2019)

Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni.

 • Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni. (2018 - 2002)

Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi

 • Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi (2018 - 2008)

Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi.

 • Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi. (2018 - 2002)

BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI

 • BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI (2018 - 2019)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2007)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi.

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. (2018 - 2009)

ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2018 - 2018)

Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi

 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi (2018 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - 2003)

Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2003)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 2

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 (2018 - 2018)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı (2018 - 2018)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2018)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Tamamlandı). (2018 - 2020)

KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR

 • KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR (2018 - 2011)

Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes

 • Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes (2018 - 2018)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - 2007)

Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği (2018 - )

Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği (2018 - )

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2018 - 2005)

200 KVA GÜCÜNDE, MODÜLER YAPIYA SAHİP, PARALELLENEBİLİR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

 • 200 KVA GÜCÜNDE, MODÜLER YAPIYA SAHİP, PARALELLENEBİLİR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (2018 - )

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - )

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi

 • Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi (2018 - 2009)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi (2018 - 2010)

Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi

 • Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi (2018 - 2019)

Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi

 • Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi (2018 - 2012)

Yeşilay’a Farkındalık Projesi

 • Yeşilay’a Farkındalık Projesi (2018 - 2019)

Öğretmenimin Yanındayım Projesi

 • Öğretmenimin Yanındayım Projesi (2018 - 2019)

MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ

 • MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ (2018 - )

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 • MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI (2018 - )

Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu

 • Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu (2018 - 2019)

TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi (2018 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - 2020)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi (2018 - 2018)

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor.

 • Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor. (2018 - 2018)

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti

 • Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti (2018 - 2018)

1512 - Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri

 • 1512 - Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri (2018 - 2020)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - 2020)

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2001)

Doğu Karadeniz Gaz Hidratlarının Oluşum Mekanizmasının Belirlenmesi ve Çevresel EtkilerininAraştırılması

 • Doğu Karadeniz Gaz Hidratlarının Oluşum Mekanizmasının Belirlenmesi ve Çevresel EtkilerininAraştırılması (2018 - 2008)

Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi

 • Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2018 - )

META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması

 • META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması (2018 - 2018)

Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri

 • Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri (2018 - )

Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı

 • Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı (2018 - 2002)

KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ

 • KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ (2018 - 2020)

Ortopedik Kemik Delme işlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi

 • Ortopedik Kemik Delme işlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi (2018 - )

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2018)

Yaş Kimyasal Yöntemle Alfa-Al2O3 Tabanlı Fe2O3 Pigmentlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Yaş Kimyasal Yöntemle Alfa-Al2O3 Tabanlı Fe2O3 Pigmentlerin Üretimi ve Karakterizasyonu (2018 - 2019)

Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri

 • Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri (2018 - 2012)

PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite

 • PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite (2018 - 2019)

SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi

 • SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi (2018 - 2001)

Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi

 • Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi (2018 - 2020)

Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL)

 • Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL) (2018 - )

VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 • VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (2018 - 2009)

TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ

 • TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ (2018 - 2019)

Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi

 • Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi (2018 - )

Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2018 - 2018)

MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ÇETİN BURCU,Danışman:GÜREL AYNUR,Danışman:TANYOLAÇ MUHAMMED BAHATTİN,Araştırmacı:Özkuru Esin,Araştırmacı:GÜLER BEGÜM,Araştırmacı:Özen Tülin Ezgi, , 10/07/2018 (Devam Ediyor)

 • İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ÇETİN BURCU,Danışman:GÜREL AYNUR,Danışman:TANYOLAÇ MUHAMMED BAHATTİN,Araştırmacı:Özkuru Esin,Araştırmacı:GÜLER BEGÜM,Araştırmacı:Özen Tülin Ezgi, , 10/07/2018 (Devam Ediyor) (2018 - )

Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2018 - 2018)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

SİZİN İÇİN VARIZ-2018

 • SİZİN İÇİN VARIZ-2018 (2018 - 2012)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2018 - )

Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği

 • Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği (2018 - 2001)

Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi

 • Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi (2018 - 2019)

Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması

 • Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması (2018 - 2020)

Sabit Sırt Uzaklıklarının Kinematik Yüzeylerinin Diferansiyel Geometrisi, TUBİTAK, 2018, (Kabul Edildi, Çalışmalar Devam Etmekte)

 • Sabit Sırt Uzaklıklarının Kinematik Yüzeylerinin Diferansiyel Geometrisi, TUBİTAK, 2018, (Kabul Edildi, Çalışmalar Devam Etmekte) (2018 - 2021)

ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2019)

Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım- TÜBİTAK 4004 Projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Remziye CEYLAN

 • Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım- TÜBİTAK 4004 Projesi. Yürütücü: Doç. Dr. Remziye CEYLAN (2018 - 2018)

DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi

 • DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi (2018 - )

Giresun’da ilk defa yetistirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides(L.) bitkisinin köklerinde uçucu yag içeriginin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi.

 • Giresun’da ilk defa yetistirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides(L.) bitkisinin köklerinde uçucu yag içeriginin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi. (2018 - 2019)

2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı

 • 2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı (2018 - 2012)

Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması

 • Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması (2018 - 2019)

Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi

 • Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi (2018 - 2010)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2018 - 2021)

Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi

 • Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi (2018 - )

Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

 • Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi (2018 - 2010)

Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması

 • Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması (2018 - 2019)

Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi

 • Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi (2018 - 2020)

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi

 • Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi (2018 - 2020)

Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi (2018 - 2019)

Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi

 • Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi (2018 - 2020)

7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi

 • 7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi (2018 - 2006)

Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu

 • Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ

 • SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ (2018 - 2018)

Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı

 • Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı (2018 - )

Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi

 • Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi (2018 - 2018)

Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama CihazıTasarımı ve Üretimi

 • Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama CihazıTasarımı ve Üretimi (2018 - 2002)

Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2018 - 2020)

İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu

 • İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması

 • Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması (2018 - 2018)

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ

 • GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ (2018 - 2018)

Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL)

 • Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL) (2018 - 2020)

MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık

 • MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık (2018 - 2019)

Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları

 • Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları (2018 - 2020)

TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu

 • TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu (2018 - 2023)

Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgâr Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi

 • Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgâr Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi (2018 - )

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - 2007)

Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor)

 • Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor) (2018 - 2020)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

Outage and BER Performance Analysis for the Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems

 • Outage and BER Performance Analysis for the Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems (2018 - 2010)

MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri

 • Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri (2018 - 2018)

Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (Hiza)

 • Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (Hiza) (2018 - 2003)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması

 • META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması (2018 - 2018)

TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2007)

Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının, Yüksek Sıcaklık Dirençlerinin Belirlenmesi

 • Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının, Yüksek Sıcaklık Dirençlerinin Belirlenmesi (2018 - 2021)

PELET KAZANI VERİM VE EMİSYON İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 • PELET KAZANI VERİM VE EMİSYON İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI (2018 - )

Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi

 • Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi (2018 - )

Tavşanlı zonu doğusunda yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerin petrolojisi ve petrojenezi

 • Tavşanlı zonu doğusunda yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerin petrolojisi ve petrojenezi (2018 - )

Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası

 • Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası (2018 - )

II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası Taşra İdaresinin Dönüşümü: Kütahya Örneği

 • II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası Taşra İdaresinin Dönüşümü: Kütahya Örneği (2018 - 2019)

Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor.

 • Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor. (2018 - )

Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135)

 • Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135) (2018 - 2022)

S-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKLAR VE DEFORMASYON HIZLARINDAKİ STATİK VE KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

 • S-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKLAR VE DEFORMASYON HIZLARINDAKİ STATİK VE KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ (2018 - 2021)

TÜLOMSAŞ insan kaynakları yetkinlik analizi

 • TÜLOMSAŞ insan kaynakları yetkinlik analizi (2018 - 2019)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - )

“Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi

 • “Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi (2018 - 2018)

“Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“

 • “Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“ (2017 - )

Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile: Veriler ve Öneriler

 • Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile: Veriler ve Öneriler (2017 - 2011)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2017)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi.

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. (2017 - 2017)

Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri

 • Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri (2017 - 2018)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti Ve Entropi Analizi Ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi

 • Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti Ve Entropi Analizi Ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi (2017 - 2011)

Ulusal yeraltı kömür madenciliğimizde kömür galerilerinin tavan tahkimatı için yeni bir teknoloji: Kaya saplama sistemlerinin tasarımı

 • Ulusal yeraltı kömür madenciliğimizde kömür galerilerinin tavan tahkimatı için yeni bir teknoloji: Kaya saplama sistemlerinin tasarımı (2017 - )

Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi?

 • Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? (2017 - 2018)

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

 • BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ? (2017 - )

El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2018)

Demir Export A.Ş. Fernas İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı Eynez yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı

 • Demir Export A.Ş. Fernas İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı Eynez yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı (2017 - 2007)

Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı

 • Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı (2017 - 2018)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2010)

Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması

 • Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması (2017 - 2004)

Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2008)

Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2007)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2006)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2010)

Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2017 - 2008)

Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2012)

Kütahya Ili Domaniç İlçesi 34364 nolu ruhsat sahasında yapılacak patlatmaların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve patlatma tasarımı

 • Kütahya Ili Domaniç İlçesi 34364 nolu ruhsat sahasında yapılacak patlatmaların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve patlatma tasarımı (2017 - 2009)

Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi

 • Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi (2017 - 2006)

Çelikler Seyitömer Linyitleri İşletmesi Kömür Sahasında Mevcut Rezervin Belirlenmesi

 • Çelikler Seyitömer Linyitleri İşletmesi Kömür Sahasında Mevcut Rezervin Belirlenmesi (2017 - 2005)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2001)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

“Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti)

 • “Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti) (2017 - 2018)

MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

 • MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi (2017 - 2003)

Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması

 • Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması (2017 - 2003)

Programlama eğitiminde robot kodlama

 • Programlama eğitiminde robot kodlama (2017 - 2018)

ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ

 • ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ (2017 - 2018)

ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ

 • ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ (2017 - 2010)

Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi

 • Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi (2017 - 2019)

Özgün İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Metal Sensörü Olarak Kullanılması

 • Özgün İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Metal Sensörü Olarak Kullanılması (2017 - 2018)

1. HARRAN AR-GE PROJE PAZARI

 • 1. HARRAN AR-GE PROJE PAZARI (2017 - 2005)

Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi

 • Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi (2017 - 2018)

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2002)

Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi

 • Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi (2017 - 2012)

Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi

 • Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi (2017 - 2018)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Yeşilırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi

 • Yeşilırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi (2017 - 2018)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama (2017 - 2008)

Durgun Su Kütlelerindeki Biyolojik Bileşen ve Trofik Durum Araştırması

 • Durgun Su Kütlelerindeki Biyolojik Bileşen ve Trofik Durum Araştırması (2017 - 2018)

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2009)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2009)

Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo

 • Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo (2017 - 2018)

ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ

 • ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ (2017 - 2005)

Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (2017 - 2019)

İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2017 - 2018)

Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018

 • Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018 (2017 - 2018)

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2009)

Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (2017 - 2009)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları (2017 - 2006)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı

 • Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı (2017 - 2018)

RF Dolaştırıcısı ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi

 • RF Dolaştırıcısı ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi (2017 - 2004)

Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı

 • Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı (2017 - 2018)

Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (2017 - 2009)

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2009)

KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI

 • KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI (2017 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi (2017 - 2018)

Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması

 • Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması (2017 - 2008)

Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi?

 • Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? (2017 - 2018)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2017 - 2017)

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri (2017 - 2003)

Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması

 • Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması (2017 - 2018)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi (2017 - 2019)

öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki

 • öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki (2017 - 2009)

Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

 • Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri (2017 - 2012)

PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2017 - 2017)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2009)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - 2012)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ (2017 - 2008)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2006)

Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi

 • Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi (2017 - 2012)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2002)

Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi

 • Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi (2017 - )

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2010)

Seramik Sırları İçin Alternatif Siyah Pigment Üretimi

 • Seramik Sırları İçin Alternatif Siyah Pigment Üretimi (2017 - )

Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi

 • Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi (2017 - 2017)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - )

Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması

 • Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması (2017 - 2018)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2010)

I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü”

 • I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü” (2017 - 2011)

Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi

 • Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi (2017 - 2017)

Bor Endüstri Atıklarında Rubidyum Tayini ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması

 • Bor Endüstri Atıklarında Rubidyum Tayini ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması (2017 - 2018)

Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili

 • Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili (2017 - 2017)

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması

 • Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Imaging soil pore sizes using X-ray computed tomography as influenced by prairie and agroecosystems

 • Imaging soil pore sizes using X-ray computed tomography as influenced by prairie and agroecosystems (2017 - 2017)

Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms

 • Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms (2017 - 2008)

İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2017 - 2011)

Kükürt İçeren Boyarmaddelerin Bulunduğu Atık Sulrın Arıtımında Kullanılabilecek Olan Yeni Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi

 • Kükürt İçeren Boyarmaddelerin Bulunduğu Atık Sulrın Arıtımında Kullanılabilecek Olan Yeni Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi (2017 - 2018)

Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optic halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optic halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2019)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2018)

Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri

 • Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri (2017 - 2005)

Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi

 • Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi (2017 - 2018)

ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL GRAVÜR VORKSHOPLARI VE SERGİSİ

 • ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL GRAVÜR VORKSHOPLARI VE SERGİSİ (2017 - 2006)

MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

 • MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi (2017 - 2018)

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor (2017 - 2017)

ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ

 • ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ (2017 - 2006)

Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması

 • Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması (2017 - 2019)

Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

 • Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi (2017 - 2019)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - 2012)

Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2009)

Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı

 • Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı (2017 - 2010)

”Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri” Kitabının hazırlanması projesi

 • ”Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri” Kitabının hazırlanması projesi (2017 - 2001)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2017 - )

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2017 - )

Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi

 • Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi (2017 - 2005)

Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu

 • Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu (2017 - 2018)

Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi

 • Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi (2017 - 2006)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - )

Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri

 • Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri (2017 - 2008)

KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2017 - 2012)

AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2017 - 2004)

Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees

 • Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees (2017 - 2021)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2012)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2017 - 2020)

Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması

 • Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması (2017 - 2019)

Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi

 • Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi (2017 - 2019)

Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - 2018)

A comparision of soil hydraulic properties as affected by cover crop managements

 • A comparision of soil hydraulic properties as affected by cover crop managements (2017 - 2018)

Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi?

 • Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? (2017 - 2009)

Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu

 • Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu (2017 - 2017)

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi  

 • Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi   (2017 - 2009)

Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species

 • Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species (2017 - 2012)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2018)

Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini

 • Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini (2017 - 2019)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2017)

Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2017)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - )

Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri

 • Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri (2017 - 2020)

Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi

 • Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi (2017 - 2018)

Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk

 • Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk (2017 - 2017)

Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi

 • Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi (2017 - 2019)

Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk

 • Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk (2017 - 2017)

Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını”

 • Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını” (2017 - 2017)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi (2017 - 2008)

Influence of cover crop and biofuel crop managements on CT-measured soil pore parameters

 • Influence of cover crop and biofuel crop managements on CT-measured soil pore parameters (2017 - 2017)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2008)

Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması

 • Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması (2017 - 2019)

Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması

 • Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması (2017 - 2018)

AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI

 • AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI (2017 - 2017)

Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması

 • Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması (2017 - 2019)

Fe ve Al Bazlı Alaşımlarının bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi. DPÜ-BAP- Ekim, Kütahaya, 2019

 • Fe ve Al Bazlı Alaşımlarının bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi. DPÜ-BAP- Ekim, Kütahaya, 2019 (2017 - 2019)

Öğretim elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi

 • Öğretim elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (2017 - 2010)

Vicdani Zeka Ölçeği Geliştirme

 • Vicdani Zeka Ölçeği Geliştirme (2017 - 2018)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ.

 • BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. (2017 - 2006)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2018)

Bor kili içerikli atıklarda tespit edilen değerli metallerin elde edilmesine silikat çözücü bakterilerin etkisi

 • Bor kili içerikli atıklarda tespit edilen değerli metallerin elde edilmesine silikat çözücü bakterilerin etkisi (2017 - 2019)

Isırgan (Urtica dioica) bitkisinin, endüstriyel atık sulardaki agır metallerin giderimi için adsorbent olarak kullanımı ve toplam bakteriyel yüke etkisi.

 • Isırgan (Urtica dioica) bitkisinin, endüstriyel atık sulardaki agır metallerin giderimi için adsorbent olarak kullanımı ve toplam bakteriyel yüke etkisi. (2017 - 2019)

Çok duvarlı karbon nanotüp ve grafen oksit modifiye camsı karbon elektrotlar kullanılarak B2 ve B6 vitaminlerinin elektrokimyasal tayini

 • Çok duvarlı karbon nanotüp ve grafen oksit modifiye camsı karbon elektrotlar kullanılarak B2 ve B6 vitaminlerinin elektrokimyasal tayini (2017 - 2018)

Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi

 • Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi (2017 - 2018)

17.KARİYER.230 - ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı.

 • 17.KARİYER.230 - ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı. (2017 - 2020)

VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 • VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (2017 - 2019)

Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması

 • Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması (2017 - 2012)

Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi

 • Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi (2017 - )

Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

 • Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi (2017 - 2018)

Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

 • Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (2017 - 2018)

Kurumsallaşmanın KOBİ lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi

 • Kurumsallaşmanın KOBİ lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi (2017 - 2012)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi (2017 - 2018)

Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi

 • Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi (2017 - )

Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA)

 • Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) (2017 - 2020)

Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi

 • Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi (2017 - 2012)

Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği

 • Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği (2017 - 2017)

Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi

 • Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi (2017 - 2012)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı (2017 - 2012)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2002)

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması

 • Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması (2017 - 2018)

Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması

 • Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması (2017 - 2018)

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2018)

Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili

 • Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili (2017 - 2018)

Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi

 • Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi (2017 - 2012)

Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının Ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla, Eğitim Durumlarıyla, Adlarıyla İlgili Ayrımcılıkların Ve Nedenlerinin Analizi

 • Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının Ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla, Eğitim Durumlarıyla, Adlarıyla İlgili Ayrımcılıkların Ve Nedenlerinin Analizi (2017 - 2018)

Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi

 • Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi (2017 - 2018)

Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması

 • Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması (2017 - 2019)

Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması

 • Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması (2017 - 2012)

Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - )

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2018)

Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir

 • Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir (2017 - 2017)

Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (2017 - )

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ

 • GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ (2017 - 2012)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Kırka Beşinci Boraks Pentahidrat Tesisi Yapım İşi” kapsamında bulunan, kömür yakıtlı Dolaşımlı Akışkan Yataklı Buhar Kazanının (CFB) “ASME PTC 4-2013 Performans Test Koduna göre performans testlerinin yapılması.

 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Kırka Beşinci Boraks Pentahidrat Tesisi Yapım İşi” kapsamında bulunan, kömür yakıtlı Dolaşımlı Akışkan Yataklı Buhar Kazanının (CFB) “ASME PTC 4-2013 Performans Test Koduna göre performans testlerinin yapılması. (2017 - 2018)

KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2017 - 2012)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi)

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi) (2017 - 2018)

AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2017 - 2004)

Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar 2015 2016 İzleme Raporu

 • Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar 2015 2016 İzleme Raporu (2017 - 2012)

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 • ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ (2017 - 2018)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2012)

Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu

 • Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu (2017 - 2007)

Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL)

 • Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL) (2017 - 2018)

Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme.

 • Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme. (2017 - 2017)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Sprey payrolsis metodu ile üretilen V2O5 bileşiğinin yapısal, yüzeysel, optik ve elektrik özelliklerinin incelenmesi

 • Sprey payrolsis metodu ile üretilen V2O5 bileşiğinin yapısal, yüzeysel, optik ve elektrik özelliklerinin incelenmesi (2017 - 2005)

Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

 • Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi (2017 - 2019)

Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması

 • Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması (2017 - 2018)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları (2017 - 2019)

Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-22 , (Araştırmacı, Devam ediyor).

 • Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-22 , (Araştırmacı, Devam ediyor). (2017 - )

”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir”

 • ”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir” (2017 - 2003)

Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-20 , (Proje Yöneticisi, Devam ediyor).

 • Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-20 , (Proje Yöneticisi, Devam ediyor). (2017 - )

Rüzgâr Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi

 • Rüzgâr Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi (2017 - 2019)

Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler

 • Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler (2017 - 2017)

Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı).

 • Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı). (2017 - 2018)

Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi

 • Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler

 • Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler (2017 - 2011)

Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi

 • Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi (2017 - 2021)

Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi

 • Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi (2017 - 2005)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2006)

Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi

 • Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi (2017 - 2011)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ.

 • BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. (2017 - 2006)

Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi

 • Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi (2017 - 2011)

Renklerin Kardeşliği

 • Renklerin Kardeşliği (2017 - 2005)

Fe2O3 İlaveli Sırların Kimyasal Dayanımlarının İyileştirilmesi

 • Fe2O3 İlaveli Sırların Kimyasal Dayanımlarının İyileştirilmesi (2017 - 2008)

Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species

 • Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species (2017 - 2012)

Hierapolis Kastabala 2017 Kazı Çalışmaları Projesi

 • Hierapolis Kastabala 2017 Kazı Çalışmaları Projesi (2017 - 2019)

Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri

 • Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri (2017 - 2010)

KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI

 • KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI (2017 - 2017)

Hacılar Büyük Höyük 2017 Kazı Çalışmaları Projesi

 • Hacılar Büyük Höyük 2017 Kazı Çalışmaları Projesi (2017 - 2017)

Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri

 • Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri (2017 - 2010)

EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ”

 • EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ” (2017 - 2017)

ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ

 • ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ (2017 - 2017)

Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

 • Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi (2017 - 2019)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği

 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2018)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2019)

Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler

 • Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler (2017 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2004)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti

 • Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti (2016 - 2007)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2002)

Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (proje No: 2016-53)

 • Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (proje No: 2016-53) (2016 - 2007)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2004)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016 - 2012)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2016 - 2012)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2016 - 2007)

Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (proje No: 2016-53)

 • Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (proje No: 2016-53) (2016 - 2017)

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2017)

Tki Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4 C 1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Tki Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4 C 1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2016 - 2002)

Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti)

 • Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti) (2016 - 2016)

Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2016 - 2019)

Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri

 • Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri (2016 - 2005)

Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi

 • Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi (2016 - )

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

Türkiye’de Seçmen Davranışlarında Mekansal Etkileşimler

 • Türkiye’de Seçmen Davranışlarında Mekansal Etkileşimler (2016 - 2001)

Karaman İli Ermenek İlçesi nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

 • Karaman İli Ermenek İlçesi nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (2016 - 2001)

İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı

 • İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı (2016 - 2003)

Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı

 • Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı (2016 - 2008)

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

Technical Assistance for lmproving the Adaptability of Employers and Employees in TR33 Region

 • Technical Assistance for lmproving the Adaptability of Employers and Employees in TR33 Region (2016 - 2018)

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ

 • GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ (2016 - 2012)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2020)

Şanlıurfa İli Sektör Analizi:Mevcut Durum, Çözüm Önerileri ve Strateji ve Destek Eylem Planı

 • Şanlıurfa İli Sektör Analizi:Mevcut Durum, Çözüm Önerileri ve Strateji ve Destek Eylem Planı (2016 - 2010)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

Türkiye’xxde E-devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği-2

 • Türkiye’xxde E-devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği-2 (2016 - 2010)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2008)

İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi

 • İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi (2016 - 2012)

Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi

 • Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi (2016 - 2018)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2007)

İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı

 • İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı (2016 - 2016)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2007)

Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı

 • Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı (2016 - 2016)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı (2016 - 2004)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2007)

Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması

 • Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması (2016 - 2019)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2007)

Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi

 • Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi (2016 - 2017)

Kondisyon Salonu Projesi

 • Kondisyon Salonu Projesi (2016 - 2016)

Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2018)

Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?

 • Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz? (2016 - 2006)

Endüstriyel Atıkların Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem Olan Geotekstil Tüp Kullanımının, Büyük Boyutlu Geotekstil Tüp Model Deney Sistemi Tasarlanarak Araştırılması

 • Endüstriyel Atıkların Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem Olan Geotekstil Tüp Kullanımının, Büyük Boyutlu Geotekstil Tüp Model Deney Sistemi Tasarlanarak Araştırılması (2016 - 2019)

An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism

 • An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism (2016 - 2017)

Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi

 • Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi (2016 - 2016)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2004)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60 (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı

 • Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı (2016 - 2018)

Shot Gun Metagenomik Yöntemi Kullanılarak Mikrobiyal Kommünite Analizi

 • Shot Gun Metagenomik Yöntemi Kullanılarak Mikrobiyal Kommünite Analizi (2016 - 2012)

Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi

 • Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi (2016 - 2020)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2017)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2011)

Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi

 • Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi (2016 - 2017)

Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

 • Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi (2016 - )

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016 - 2016)

Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu

 • Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu (2016 - 2017)

Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

 • Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi (2016 - )

Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı

 • Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı (2016 - 2017)

Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri

 • Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri (2016 - 2011)

Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti

 • Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti (2016 - 2017)

Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2016 - 2002)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2017)

Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması

 • Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması (2016 - 2011)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2016 - 2004)

Improving solutions for student absenteeism

 • Improving solutions for student absenteeism (2016 - 2019)

2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi

 • 2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi (2016 - 2017)

Tilbaşar Höyük

 • Tilbaşar Höyük (2016 - 2012)

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

 • TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ (2016 - 2012)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ

 • PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ (2016 - 2012)

4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism)

 • 4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism) (2016 - 2019)

Yaşam Modelleri ve Uygulamaları

 • Yaşam Modelleri ve Uygulamaları (2016 - 2010)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016 - 2012)

Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV

 • Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV (2016 - 2007)

Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi

 • Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi (2016 - 2012)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2016 - 2012)

21. Pazarlama Kongresi

 • 21. Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı.

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı. (2016 - 2016)

Beylikdüzü Kent Belleği Projesi

 • Beylikdüzü Kent Belleği Projesi (2016 - 2017)

Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait

 • Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait (2016 - 2016)

Hepimiz Lideriz

 • Hepimiz Lideriz (2016 - 2017)

İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi

 • İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi (2016 - 2016)

Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

 • Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması (2016 - 2017)

Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

 • Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması (2016 - 2017)

ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!”

 • ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!” (2016 - 2012)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı

 • Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı (2016 - 2012)

Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016)

 • Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016) (2016 - 2016)

TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER

 • TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL) (2016 - 2016)

Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi

 • Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi (2016 - 2009)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

“Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“

 • “Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“ (2016 - 2018)

2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması

 • 2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması (2016 - 2018)

2016-87

 • 2016-87 (2016 - 2010)

Kütahya İlinde TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması

 • Kütahya İlinde TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması (2016 - 2012)

15-İLTF-04

 • 15-İLTF-04 (2016 - )

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2001)

ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi

 • ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi (2016 - 2001)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı). (2016 - 2018)

Ferrokrom Cürufu ve Yüksek Fırın Cürufu Kullanılarak Üretilen Geopolimer Betonların Asit, Tuz ve Sülfat Etkilerine Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

 • Ferrokrom Cürufu ve Yüksek Fırın Cürufu Kullanılarak Üretilen Geopolimer Betonların Asit, Tuz ve Sülfat Etkilerine Karşı Dayanıklılığının Araştırılması (2016 - 2018)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2006)

25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri

 • 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri (2016 - 2017)

Frig vadisine sanat yoluyla dokunmak

 • Frig vadisine sanat yoluyla dokunmak (2016 - 2003)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (2016 - 2006)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması (2016 - 2004)

 2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“

 •  2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“ (2016 - 2018)

Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması

 • Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması (2016 - 2016)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi

 • 1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi (2016 - 2017)

Uşak İlinin SWOT Analizi

 • Uşak İlinin SWOT Analizi (2016 - 2017)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2017)

İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması (2016 - 2003)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 2016 04

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 2016 04 (2016 - )

Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması

 • Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması (2016 - 2017)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2017)

Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi”

 • Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” (2016 - 2016)

Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı,

 • Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı, (2016 - 2016)

ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi

 • ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi (2016 - 2001)

İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı

 • İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı (2016 - 2016)

1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL)

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL) (2016 - 2017)

Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi,

 • Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, (2016 - 2016)

Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri

 • Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2004)

21. Ulusal Pazarlama Kongresi

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2016 - 2017)

KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI

 • KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI (2016 - 2012)

Field survey for ’Molecular ecology and conservation of Lyciasalmandra species’.

 • Field survey for ’Molecular ecology and conservation of Lyciasalmandra species’. (2016 - 2004)

Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması

 • Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması (2016 - 2018)

Field survey for ’xxMolecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species’xx.

 • Field survey for ’xxMolecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species’xx. (2016 - 2004)

Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species”

 • Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species” (2016 - 2006)

YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2016 - 2004)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2016 - 2018)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi (2016 - 2012)

Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı

 • Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı (2016 - 2017)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi (2016 - 2012)

Improving Solutions for Student Absenteeism

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (2016 - 2001)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması (2016 - 2005)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2002)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2017)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı (2016 - 2016)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği)

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği) (2016 - 2017)

Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri, DPÜ, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortak Protokolü, Kütahya, 2016.

 • Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri, DPÜ, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortak Protokolü, Kütahya, 2016. (2016 - 2016)

HD Curved LED ekran üretimi

 • HD Curved LED ekran üretimi (2016 - 2017)

II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi

 • II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi (2016 - 2017)

Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü

 • Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü (2016 - 2004)

Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu

 • Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu (2016 - 2017)

Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi

 • Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi (2016 - )

İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi

 • İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi (2016 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi

 • İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi (2016 - 2017)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi

 • LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi (2016 - 2018)

Hidrojen yakıt sistemi

 • Hidrojen yakıt sistemi (2016 - 2017)

İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar Ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi

 • İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar Ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi (2016 - 2012)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2016 - 2020)

Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı

 • Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı (2016 - 2017)

6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel YönetimReformlarının Değerlendirilmesi Projesi

 • 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel YönetimReformlarının Değerlendirilmesi Projesi (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Öğrenmenin Yaşı Yoktur (TRH3.1.LLL II /P-03/633)

 • Öğrenmenin Yaşı Yoktur (TRH3.1.LLL II /P-03/633) (2016 - 2019)

“ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“

 • “ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“ (2016 - 2018)

“Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“

 • “Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“ (2016 - 2017)

Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması

 • Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması (2016 - 2012)

Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği

 • Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği (2016 - 2012)

AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

 • AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi (2016 - 2012)

Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri

 • Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri (2016 - 2016)

Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi

 • Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi (2016 - 2012)

Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi

 • Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi (2016 - 2016)

Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2016)

The research of biological elements for the river basin of Susurluk, Konya and Meriç-Ergene within the framework of the technical assisstance for the conversion of river basin action plans into river basin management plans

 • The research of biological elements for the river basin of Susurluk, Konya and Meriç-Ergene within the framework of the technical assisstance for the conversion of river basin action plans into river basin management plans (2016 - 2017)

Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2016 - 2019)

KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI

 • KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI (2016 - 2016)

1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Mikroskop Görüntüsünden Diyatome Türlerinin Tespitine Yönelik Veri Tabanı Hazırlanması

 • Mikroskop Görüntüsünden Diyatome Türlerinin Tespitine Yönelik Veri Tabanı Hazırlanması (2016 - 2017)

Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini

 • Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini (2016 - 2004)

“Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi)

 • “Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) (2016 - 2016)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2016 - 2007)

Improving Solutions for Student Absenteeism

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (2016 - 2008)

Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları

 • Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları (2016 - 2018)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2008)

Performance Analysis of Two Way Amplify and Forward Relaying Systems over Fading Channels

 • Performance Analysis of Two Way Amplify and Forward Relaying Systems over Fading Channels (2016 - 2001)

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi

 • Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi (2016 - 2016)

15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları

 • 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları (2016 - 2016)

Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı

 • Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı (2016 - 2008)

UYGULAMALI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ

 • UYGULAMALI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ (2016 - 2003)

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi (2016 - 2012)

POLAT MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A Ş YE AİT 20120352 RUHSAT NO LU OĞULBAĞI KÖYÜ MEVKİİ SULUOVA AMASYA LİNYİT SAHASININ KENDİLİĞİNDEN YANMA POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE AİT AR GE PROJESİ

 • POLAT MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A Ş YE AİT 20120352 RUHSAT NO LU OĞULBAĞI KÖYÜ MEVKİİ SULUOVA AMASYA LİNYİT SAHASININ KENDİLİĞİNDEN YANMA POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE AİT AR GE PROJESİ (2016 - 2010)

Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon Dağılım Taşınım Modeli ile Analizi

 • Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon Dağılım Taşınım Modeli ile Analizi (2016 - 2018)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi (2016 - 2012)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi)

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi) (2016 - 2017)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması (2016 - 2005)

UNITED GLOBAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ NALKAYA BÖLGESİ ANTİMONİT CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRMESİ İLE İLGİLİ AR GE PROJESİ

 • UNITED GLOBAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ NALKAYA BÖLGESİ ANTİMONİT CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRMESİ İLE İLGİLİ AR GE PROJESİ (2016 - 2012)

İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması (2016 - 2003)

UNITED GLOBAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ DEREKÖY BÖLGESİ ANTİMONİT CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRMESİ İLE İLGİLİ AR GE PROJESİ

 • UNITED GLOBAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ DEREKÖY BÖLGESİ ANTİMONİT CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRMESİ İLE İLGİLİ AR GE PROJESİ (2016 - 2012)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2007)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması (2016 - 2005)

Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi.

 • Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi. (2016 - 2016)

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2016 - 2016)

Farklı tabanlar üzerine üretilen Ga katkılı ZnO filmlerinin yapısal optik ve elektrik özelliklerinin incelenerek güneş pillerine uygunluğunun araştırılması

 • Farklı tabanlar üzerine üretilen Ga katkılı ZnO filmlerinin yapısal optik ve elektrik özelliklerinin incelenerek güneş pillerine uygunluğunun araştırılması (2016 - 2012)

Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (Proje No: 2016-53)

 • Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (Proje No: 2016-53) (2016 - 2017)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması (2016 - 2004)

Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi

 • Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi (2016 - 2004)

Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması

 • Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması (2016 - 2012)

Improving Solutions for Student Absenteeism

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (2016 - 2008)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017)

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017) (2016 - 2017)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı).

 • Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı). (2016 - 2018)

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme

 • ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme (2016 - 2012)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2008)

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazısı Projesi

 • Kureyşler Barajı Kurtarma Kazısı Projesi (2016 - 2008)

Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi

 • Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi (2016 - 2010)

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2004)

Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri

 • Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri (2016 - 2010)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2004)

Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon Dağılım Taşınım Modeli ile Analizi

 • Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon Dağılım Taşınım Modeli ile Analizi (2016 - 2005)

İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi (2016 - 2017)

Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi

 • Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi (2016 - 2018)

Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri

 • Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri (2016 - 2003)

Aizanoi 2016 Kazı Çalışmaları Projesi

 • Aizanoi 2016 Kazı Çalışmaları Projesi (2016 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi (2015 - 2015)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin Belirlenmesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği

 • Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin Belirlenmesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği (2015 - 2012)

Akıllı Ampermetre

 • Akıllı Ampermetre (2015 - 2015)

Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni (2015 - 2009)

Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi

 • Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi (2015 - 2017)

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2009)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (2015 - 2006)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

 • II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi (2015 - 2005)

Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2018)

İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları

 • İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları (2015 - )

II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi

 • II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi (2015 - 2005)

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi (2015 - 2001)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2015)

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2015 - 2011)

Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü

 • Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü (2015 - 2016)

Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella Vulgaris L. Bitkisinin ISSR ve RAPD Yöntemleri ile Genetik Kararlılığının Araştırılması

 • Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella Vulgaris L. Bitkisinin ISSR ve RAPD Yöntemleri ile Genetik Kararlılığının Araştırılması (2015 - 2017)

Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi

 • Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi (2015 - 2005)

Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2016)

“TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti)

 • “TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti) (2015 - 2017)

DIŞ CEPHE KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ISI YALITIMLI JEOPOLİMER MALZE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

 • DIŞ CEPHE KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ISI YALITIMLI JEOPOLİMER MALZE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU (2015 - 2003)

Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi

 • Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi (2015 - 2006)

Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2015 - 2016)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2004)

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL)

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL) (2015 - 2016)

Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM)

 • Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM) (2015 - 2012)

İzmir ili Aliağa ilçesi Çaltılıdere köyü mevkiinde Bulunan 30675 ruhsat nolu sahada yapılacak patlatmaların olası çevresel etkileri

 • İzmir ili Aliağa ilçesi Çaltılıdere köyü mevkiinde Bulunan 30675 ruhsat nolu sahada yapılacak patlatmaların olası çevresel etkileri (2015 - 2011)

Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30)

 • Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) (2015 - 2011)

Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu (2015 - 2003)

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıştayı II Düzenlenmesi

 • 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıştayı II Düzenlenmesi (2015 - 2005)

ESKİŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ GÜMELE KÖYÜ MEVKİİNDE BULUNAN 76801 RUHSAT NOLU SAHADA YAPILACAK PATLATMALARIN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ

 • ESKİŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ GÜMELE KÖYÜ MEVKİİNDE BULUNAN 76801 RUHSAT NOLU SAHADA YAPILACAK PATLATMALARIN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ (2015 - 2012)

Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı

 • Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı (2015 - 2016)

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi

 • Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi (2015 - 2001)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2017)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2002)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

DEMİR KATYONUNUN SİLİKAT YAPILAR İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

 • DEMİR KATYONUNUN SİLİKAT YAPILAR İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2012)

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu (2015 - 2017)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu (2015 - 2003)

Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2017)

Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi (2015 - 2015)

Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331

 • Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331 (2015 - 2015)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2007)

Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu

 • Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu (2015 - 2016)

Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu

 • Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu (2015 - 2009)

Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu

 • Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu (2015 - 2016)

Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği

 • Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği (2015 - 2011)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2012)

Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL).

 • Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL). (2015 - 2017)

Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

 • Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme (2015 - 2010)

Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

 • Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme (2015 - 2010)

Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer)

 • Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer) (2015 - )

Yüksek Kalitede Berrak Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Entegre Membran Sistemi Tasarımı ve Plazma Teknolojisi ile Sistem Performansının Geliştirilmesi

 • Yüksek Kalitede Berrak Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Entegre Membran Sistemi Tasarımı ve Plazma Teknolojisi ile Sistem Performansının Geliştirilmesi (2015 - 2017)

Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi

 • Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi (2015 - 2012)

Japan-Turkey Cooperative Education Program on Resilience Engineering for Energy and Urban Systems (JTRE)

 • Japan-Turkey Cooperative Education Program on Resilience Engineering for Energy and Urban Systems (JTRE) (2015 - 2019)

Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi

 • Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi (2015 - 2012)

ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ

 • ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ (2015 - 2003)

DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 • DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (2015 - 2015)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2004)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap.

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap. (2015 - 2016)

Okul Mescit Projesi

 • Okul Mescit Projesi (2015 - 2016)

Okul Çevre İhata Duvarı Projesi

 • Okul Çevre İhata Duvarı Projesi (2015 - 2016)

Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği

 • Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği (2015 - 2011)

II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015

 • II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015 (2015 - 2015)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ no 2014 43

 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ no 2014 43 (2015 - 2016)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

 • Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) (2015 - 2015)

Kültürel Mirasın Üç Boyutlu Modellenmesi ve Web Ortamında Sunulması, AKÜ Bilimsel Araştırma Projesi

 • Kültürel Mirasın Üç Boyutlu Modellenmesi ve Web Ortamında Sunulması, AKÜ Bilimsel Araştırma Projesi (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi (2015 - 2006)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70,

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70, (2015 - 2017)

Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği

 • Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği (2015 - 2011)

Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri

 • Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri (2015 - 2017)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2017)

Farklı ve Birlikte Kütahya III

 • Farklı ve Birlikte Kütahya III (2015 - 2015)

Basketbolcularda Süper Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Süper Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

nano partikül takviyeli 3 boyutlu cam elyaf reçine nano kompozitlerin üretilmesi ve düşük hızlı darbe testiyle mekanik karakterizasyonu

 • nano partikül takviyeli 3 boyutlu cam elyaf reçine nano kompozitlerin üretilmesi ve düşük hızlı darbe testiyle mekanik karakterizasyonu (2015 - 2010)

NANO PARTİKÜL TAKVİYELİ 3 BOYUTLU CAM ELYAF REÇİNE NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE DÜŞÜK HIZLI DARBE TESTİYLE MEKANİK KARAKTERİZASYONU

 • NANO PARTİKÜL TAKVİYELİ 3 BOYUTLU CAM ELYAF REÇİNE NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE DÜŞÜK HIZLI DARBE TESTİYLE MEKANİK KARAKTERİZASYONU (2015 - 2017)

Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması

 • Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması (2015 - 2015)

115E045 Cihat Taşaltın (115E048 Mehmet Ali Ebeğlu): Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi

 • 115E045 Cihat Taşaltın (115E048 Mehmet Ali Ebeğlu): Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi (2015 - 2004)

Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi

 • Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi (2015 - )

3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

 • 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (2015 - 2018)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2015 - 2001)

Evliya Çelebi Çini ve Seramik Yarışması

 • Evliya Çelebi Çini ve Seramik Yarışması (2015 - 2002)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2015 - 2016)

ETİ Maden‘e Ait İR:2339 Numaralı Alünit Sahasında Arama ve Rezerv Geliştirme, ARGE, Danışmanlık Projesi

 • ETİ Maden‘e Ait İR:2339 Numaralı Alünit Sahasında Arama ve Rezerv Geliştirme, ARGE, Danışmanlık Projesi (2015 - 2021)

TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI

 • TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI (2015 - 2003)

MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ

 • MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ (2015 - 2015)

Yeni fiberlerin sentezi, karakterizasyonu ve sentezlenen bu fiberlerin bazı eser metallerin zenginleştirmesinde katı faz olarak kullanılabilirliğinin araştırılması.

 • Yeni fiberlerin sentezi, karakterizasyonu ve sentezlenen bu fiberlerin bazı eser metallerin zenginleştirmesinde katı faz olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. (2015 - 2017)

Sorularla Merak Ettiklerimiz

 • Sorularla Merak Ettiklerimiz (2015 - 2012)

Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması

 • Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması (2015 - 2012)

Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları

 • Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları (2015 - 2005)

Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma

 • Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma (2015 - 2009)

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - 2015)

Knowledge is power age ain‘t matter

 • Knowledge is power age ain‘t matter (2015 - 2018)

Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması

 • Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması (2015 - 2002)

Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı

 • Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı (2015 - 2002)

Adım Fizik Günleri IV

 • Adım Fizik Günleri IV (2015 - 2015)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi (2015 - 2007)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2016)

Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi

 • Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi (2015 - 2004)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları,

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları, (2015 - 2020)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2017)

Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması

 • Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması (2015 - 2017)

Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı).

 • Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2017)

RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI

 • RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI (2015 - 2009)

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Gliloz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Gliloz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2011)

Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi

 • Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi (2015 - 2021)

II Dumlupınar Seramik Yarışması

 • II Dumlupınar Seramik Yarışması (2015 - 2005)

Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim

 • Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim (2015 - 2006)

II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

 • II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi (2015 - 2005)

Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2017)

Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

 • Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu (2015 - 2001)

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2015)

Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim

 • Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim (2015 - 2006)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163

 • Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163 (2015 - )

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2015 - 2018)

Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2018)

Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi

 • Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi (2015 - 2004)

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2015 - 2018)

Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - )

Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi

 • Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi (2015 - 2003)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2003)

Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi

 • Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015 - 2017)

EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area

 • EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area (2015 - 2002)

Taşköprîzâde Külliyatı Projesi

 • Taşköprîzâde Külliyatı Projesi (2015 - )

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi (2015 - 2016)

BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2003)

TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI

 • TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI (2015 - 2007)

BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

 • GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi,

 • Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi, (2015 - 2016)

SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 • SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (2015 - 2010)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2016)

FARKLI VE BIRLIKTE III KÜTAHYA

 • FARKLI VE BIRLIKTE III KÜTAHYA (2015 - 2010)

2015-30

 • 2015-30 (2015 - 2003)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı

 • Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı (2015 - 2017)

Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme

 • Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme (2015 - 2012)

Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2015 - 2016)

Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi

 • Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi (2015 - 2016)

TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI

 • TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI (2015 - 2007)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi (2015 - 2016)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI

 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI (2015 - 2004)

Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi

 • Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi (2015 - 2018)

Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2015)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi (2015 - 2017)

2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2010)

Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması

 • Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması (2015 - 2016)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2017)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2007)

2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2004)

II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

 • II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi (2015 - 2016)

2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması

 • 2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması (2015 - 2005)

II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi

 • II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi (2015 - 2016)

Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi

 • Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi (2015 - 2011)

MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI

 • MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI (2015 - 2016)

Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması

 • Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması (2015 - 2006)

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi

 • Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi (2015 - 2006)

Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi

 • Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi (2015 - )

 2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması.

 •  2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması. (2015 - 2017)

Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması

 • Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması (2015 - 2003)

Alev pirolizle nano Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • Alev pirolizle nano Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (2015 - 2012)

Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması

 • Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması (2015 - 2009)

Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı

 • Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı (2015 - 2010)

MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2017)

Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem)

 • Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem) (2015 - 2015)

“Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD

 • “Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD (2015 - 2016)

Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu.

 • Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu. (2015 - 2017)

Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor.

 • Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor. (2015 - 2015)

Kütahya‘da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma

 • Kütahya‘da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma (2015 - 2016)

Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi

 • Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi (2015 - 2005)

Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor.

 • Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor. (2015 - 2015)

Avrupa‘daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması

 • Avrupa‘daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması (2015 - 2016)

Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2019)

Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi

 • Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi (2015 - 2015)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2016)

Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü

 • Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü (2015 - 2016)

Bor İçeren Yeni PoliokzometalatBileşiklerinin Hidrotermal/SolvotermalMetot ile Sentezi ve Kristal YapılarınınKarakterizasyonu

 • Bor İçeren Yeni PoliokzometalatBileşiklerinin Hidrotermal/SolvotermalMetot ile Sentezi ve Kristal YapılarınınKarakterizasyonu (2015 - 2017)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2018)

Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi 2015 88

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi 2015 88 (2015 - 2012)

“Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • “Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2015 - 2015)

İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2015 - 2015)

Boya Duyarlı Güneş Hücreleri (DSSCs) İçin Nanokristalin Çinko Oksit (ZnO) Tozların Sentezi ve Karakterizasyonları

 • Boya Duyarlı Güneş Hücreleri (DSSCs) İçin Nanokristalin Çinko Oksit (ZnO) Tozların Sentezi ve Karakterizasyonları (2015 - 2003)

“Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi”

 • “Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi” (2015 - 2020)

Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu (2015 - 2018)

Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

 • Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (2015 - 2015)

Alev pirolizle nano ?-Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması

 • Alev pirolizle nano ?-Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması (2015 - 2016)

İşten Ayrılma Niyeti

 • İşten Ayrılma Niyeti (2015 - 2016)

Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

 • Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2017)

Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

 • Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı (2015 - 2006)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2018)

İslam Düşünce Atlası Projesi

 • İslam Düşünce Atlası Projesi (2015 - 2017)

Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi,

 • Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi, (2015 - 2017)

Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması

 • Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması (2015 - 2016)

Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri

 • Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri (2015 - 2006)

Avrupadaki Türk Girişimciler İle TR 33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ve Koşullarının Karşılaştırılması

 • Avrupadaki Türk Girişimciler İle TR 33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ve Koşullarının Karşılaştırılması (2015 - 2012)

Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması

 • Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması (2015 - 2006)

Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim

 • Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim (2015 - 2016)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2010)

Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef (Siyah Havuç) Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığın Belirlenmesi, Yönetici, (16.01.2015- 27.09.2016)

 • Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef (Siyah Havuç) Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığın Belirlenmesi, Yönetici, (16.01.2015- 27.09.2016) (2015 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella vulgaris L. bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması

 • Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella vulgaris L. bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması (2015 - 2017)

Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması

 • Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması (2015 - 2016)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi

 • Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi (2015 - 2017)

ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 • ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2016)

İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi (2015 - 2015)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi (2015 - 2015)

ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15)

 • ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15) (2015 - 2012)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2015 - 2003)

Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması

 • Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması (2015 - 2003)

Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi

 • Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi (2015 - 2006)

Organik ve İnorganik Örnekleri Elementer Analizi için Kalibrasyonsuz Lazer Uyarımlı Plazma Spektrosopi Sisteminin (Cf-LIBS) Kurulması, G.Uğur, Ş.Uğur, H.Y.Ocak ve R.Ünal, Gazi Ünv. BAP, 2017.

 • Organik ve İnorganik Örnekleri Elementer Analizi için Kalibrasyonsuz Lazer Uyarımlı Plazma Spektrosopi Sisteminin (Cf-LIBS) Kurulması, G.Uğur, Ş.Uğur, H.Y.Ocak ve R.Ünal, Gazi Ünv. BAP, 2017. (2015 - 2017)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2017)

Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi (BAP No: 2015-117)

 • Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi (BAP No: 2015-117) (2015 - 2019)

Pirit (FeS2 ) ve Barit (BaSO4) Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları (BAP No: 2015.F11.02.01)

 • Pirit (FeS2 ) ve Barit (BaSO4) Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları (BAP No: 2015.F11.02.01) (2015 - 2016)

Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü

 • Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu (2015 - 2015)

MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2011)

Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki

 • Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki (2015 - 2017)

Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi

 • Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi (2015 - 2017)

Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması

 • Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması (2015 - 2016)

Bor Endüstri Atıklarında Sezyum ve Rubidyum Tayini ve Kazanılması.

 • Bor Endüstri Atıklarında Sezyum ve Rubidyum Tayini ve Kazanılması. (2015 - 2018)

Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605)

 • Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605) (2015 - 2018)

Renklerin Kardeşliği

 • Renklerin Kardeşliği (2015 - 2017)

TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI

 • TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI (2015 - 2015)

Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? )

 • Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? ) (2015 - 2016)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2015 - 2018)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI

 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI (2015 - 2016)

Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015-88)

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015-88) (2015 - 2015)

Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme

 • Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme (2015 - 2012)

Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme

 • Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme (2015 - 2015)

Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu (2015 - 2017)

Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma.

 • Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma. (2015 - 2015)

Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu (2015 - 2018)

Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi

 • Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi (2015 - 2018)

Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü 2015 76

 • Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü 2015 76 (2015 - 2009)

Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi

 • Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi (2015 - 2015)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2010)

Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi

 • Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi (2015 - 2009)

Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi

 • Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi (2015 - 2003)

Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi

 • Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi (2015 - 2012)

Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi

 • Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi (2015 - 2016)

İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu ESOGÜ BAP 201519A201

 • İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu ESOGÜ BAP 201519A201 (2015 - 2004)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2011)

Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2018)

Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu

 • Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu (2015 - 2012)

Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi

 • Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri

 • Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri (2015 - 2012)

Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı ESOGÜ BAP 2015 19009

 • Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı ESOGÜ BAP 2015 19009 (2015 - 2002)

Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi

 • Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015 - 2007)

Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi

 • Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Uluslararası Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

 • Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Uluslararası Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (2015 - 2015)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - )

Kütahya İsimler Sözlüğü

 • Kütahya İsimler Sözlüğü (2015 - 2015)

Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi

 • Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi (2015 - 2016)

Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2012)

Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi

 • Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi (2015 - 2015)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2007)

Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid Cymbella Encyonema Encyonopsis Cymbopleura Reimeria Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi

 • Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid Cymbella Encyonema Encyonopsis Cymbopleura Reimeria Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi (2015 - 2016)

Bayan Futsalcılarda Strobe Glass ile Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması

 • Bayan Futsalcılarda Strobe Glass ile Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması (2015 - 2003)

Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması

 • Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması (2015 - 2017)

YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2012)

Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM)

 • Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM) (2015 - 2012)

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım

 • İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım (2015 - 2016)

Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18)

 • Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18) (2015 - 2016)

Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması

 • Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması (2015 - 2016)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

ÜLKEMİZ KÖMÜRLERİNİN TUZLU SU ORTAMINDA FLOTASYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE JAMESON HÜCRESİ UYGULAMASI

 • ÜLKEMİZ KÖMÜRLERİNİN TUZLU SU ORTAMINDA FLOTASYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE JAMESON HÜCRESİ UYGULAMASI (2015 - 2005)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

 • DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU (2015 - 2010)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2007)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2003)

“Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması”

 • “Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması” (2015 - 2016)

Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi. (Tamamlandı)(20.000 TL)

 • Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi. (Tamamlandı)(20.000 TL) (2015 - 2017)

FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA

 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA (2015 - 2015)

Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland

 • Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland (2015 - 2015)

FRANSA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İZLEME RAPORU 2014

 • FRANSA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İZLEME RAPORU 2014 (2015 - 2012)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2015)

Melamin Emdirilmiş Kâğıt (MEK) Atıkların Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi

 • Melamin Emdirilmiş Kâğıt (MEK) Atıkların Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi (2015 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2017)

Polilaktik asit (PLA) Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi

 • Polilaktik asit (PLA) Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi (2015 - 2016)

Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2004)

İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin Ve Silibinin Etkisi

 • İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin Ve Silibinin Etkisi (2015 - 2015)

Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2017)

Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi

 • Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi (2015 - 2015)

Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - )

Ratlarda İsoproterenol'le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin Ve Karnosik Asid'in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda İsoproterenol'le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin Ve Karnosik Asid'in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni (2015 - 2015)

Anadolu Diyagonalinin Tabanidae (Insecta: Diptera) Türleri ve Tür Dağılımları Üzerine Etkisi

 • Anadolu Diyagonalinin Tabanidae (Insecta: Diptera) Türleri ve Tür Dağılımları Üzerine Etkisi (2015 - 2009)

Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2016)

Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Kütahya İli Örneği) (Proje No: 2015-21)

 • Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Kütahya İli Örneği) (Proje No: 2015-21) (2015 - 2015)

Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması

 • Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması (2015 - 2009)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (Proje No: 2015-72)

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (Proje No: 2015-72) (2015 - 2016)

YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2012)

10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi

 • 10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi (2015 - 2016)

Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazmaları Katalok Çalışması

 • Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazmaları Katalok Çalışması (2015 - )

Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi

 • Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi (2015 - 2015)

Proje No: 2015-39, Kütahya Bölgesinde Yaşayan Kadınların Şiddete Uğrama Durumları ve Toplumun Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Tutumları

 • Proje No: 2015-39, Kütahya Bölgesinde Yaşayan Kadınların Şiddete Uğrama Durumları ve Toplumun Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Tutumları (2015 - 2016)

Basketbolcularda Kor (Core) ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge, Alt Ekstremite Emg ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi

 • Basketbolcularda Kor (Core) ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge, Alt Ekstremite Emg ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi (2015 - 2015)

İşten Ayrılma Niyeti

 • İşten Ayrılma Niyeti (2015 - 2016)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi

 • Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi (2015 - 2005)

BAP Projesi

 • BAP Projesi (2015 - 2004)

SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ, ÖNLENMESİ

 • SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ, ÖNLENMESİ (2015 - 2016)

BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININGÜÇ,KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININGÜÇ,KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi

 • Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi (2015 - 2004)

II DUMLUPINAR SERAMİK YARIŞMASI PROJESİ

 • II DUMLUPINAR SERAMİK YARIŞMASI PROJESİ (2015 - 2005)

Bayan Futsalcılarda Strobe Glass İle Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması

 • Bayan Futsalcılarda Strobe Glass İle Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması (2015 - 2016)

BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN NATRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN NATRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2003)

II EVLİYA ÇELEBİ ÇİNİ YARIŞMASI PROJESİ

 • II EVLİYA ÇELEBİ ÇİNİ YARIŞMASI PROJESİ (2015 - 2005)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2017)

Basketbolcularda Kor Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge Alt Ekstremite EMG ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi

 • Basketbolcularda Kor Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge Alt Ekstremite EMG ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi (2015 - 2003)

Basketbolcularda Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi

 • Basketbolcularda Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi (2015 - 2016)

TLR4 ve TLR4 Sinyal Yolağındaki Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ve Tip 2 Diyabet İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • TLR4 ve TLR4 Sinyal Yolağındaki Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ve Tip 2 Diyabet İle İlişkisinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Sporcularda Yükseklik Antrenman maskesinin Aerobik ve Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi

 • Sporcularda Yükseklik Antrenman maskesinin Aerobik ve Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi (2015 - 2010)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2007)

Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi

 • Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi (2015 - 2015)

itanyum oksit bazlı Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Üretimi ve karakterizasyonu

 • itanyum oksit bazlı Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Üretimi ve karakterizasyonu (2015 - 2004)

Tarihi Şahsiyetler Ve Mekânların Günümüz Kolektif Tasavvurundaki Değeri Ve Yeri

 • Tarihi Şahsiyetler Ve Mekânların Günümüz Kolektif Tasavvurundaki Değeri Ve Yeri (2015 - 2016)

Marmara Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Marmara Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

YANSIMA TİPLİ FİBER OPTİK UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN SENSÖR DİZİSİ TASARIMI

 • YANSIMA TİPLİ FİBER OPTİK UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN SENSÖR DİZİSİ TASARIMI (2014 - 2003)

KOMPAKT BİR C BANDI EDFA TASARIMI VE PROTOTİPLENMESİ

 • KOMPAKT BİR C BANDI EDFA TASARIMI VE PROTOTİPLENMESİ (2014 - 2003)

Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması

 • Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması (2014 - 2012)

tcaree Mobil Saha Satış Yönetimi

 • tcaree Mobil Saha Satış Yönetimi (2014 - 2014)

Transfer Takip Projesi (Uluslararası)

 • Transfer Takip Projesi (Uluslararası) (2014 - 2014)

Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bilesen Sensör dizisi tasarımı

 • Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bilesen Sensör dizisi tasarımı (2014 - 2016)

Proje Bitiminde Yazılacak

 • Proje Bitiminde Yazılacak (2014 - 2016)

Ege Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi

 • Ege Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2016)

Otomatik Flaster Sarma Paketleme Makinası Prototipi Tasarımı ve İmalatı

 • Otomatik Flaster Sarma Paketleme Makinası Prototipi Tasarımı ve İmalatı (2014 - 2015)

Taşıt Jantlarına Etki Eden Dinamik Yüklerin Kablosuz İletimi ve Değerlendirilmesi

 • Taşıt Jantlarına Etki Eden Dinamik Yüklerin Kablosuz İletimi ve Değerlendirilmesi (2014 - 2015)

Türkiye ve Amerika da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi

 • Türkiye ve Amerika da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014 - 2007)

Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi

 • Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi (2014 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili İle Fiziksel Kültürel Ve Sosyal Olanaklarının İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili İle Fiziksel Kültürel Ve Sosyal Olanaklarının İncelenmesi (2014 - 2014)

•1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri İle Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi

 • •1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri İle Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi (2014 - 2005)

Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi

 • Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi (2014 - 2016)

Taraxacum officinale (karahindiba) ve Cornus mas (kızılcık) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkileri

 • Taraxacum officinale (karahindiba) ve Cornus mas (kızılcık) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkileri (2014 - 2015)

Muscari miller (Arap sümbülü) ve Plantago lanceolata (sinir otu) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkiler

 • Muscari miller (Arap sümbülü) ve Plantago lanceolata (sinir otu) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkiler (2014 - 2015)

Olası bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren palladyum(II) sakkarinat kompleksinin {[Pd(Sac) (Terpy)](Sac)} meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması

 • Olası bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren palladyum(II) sakkarinat kompleksinin {[Pd(Sac) (Terpy)](Sac)} meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması (2014 - 2016)

2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2015)

At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2016)

Doğal ve Modifiye Biyokütle Kullanarak Boyarmadde veya Ağır Metal Giderimi

 • Doğal ve Modifiye Biyokütle Kullanarak Boyarmadde veya Ağır Metal Giderimi (2014 - 2016)

Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki Fıkıh Usulü Kitapları Üzerine Bir Araştırma

 • Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki Fıkıh Usulü Kitapları Üzerine Bir Araştırma (2014 - 2018)

Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi

 • Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi (2014 - 2003)

Ege Bölgesinde E-Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

 • Ege Bölgesinde E-Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma (2014 - 2015)

Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bileşen Sensör dizisi tasarımı

 • Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bileşen Sensör dizisi tasarımı (2014 - 2003)

Simav Yöresi Sera Atıklarının Kompost Haline Getirilerek Biber Üretiminde Kullanımı

 • Simav Yöresi Sera Atıklarının Kompost Haline Getirilerek Biber Üretiminde Kullanımı (2014 - 2016)

SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA

 • SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA (2014 - 2005)

Etbor Kırka Boraks İşletmesi Bor Türev Atığına Isıl İşlem Uygulanarak Çimento Harcı İçerisinde Kullanabilrliğinin Araştırılması

 • Etbor Kırka Boraks İşletmesi Bor Türev Atığına Isıl İşlem Uygulanarak Çimento Harcı İçerisinde Kullanabilrliğinin Araştırılması (2014 - 2001)

Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu Ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyuonun İncelenmesi

 • Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu Ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyuonun İncelenmesi (2014 - 2016)

Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Teknolojik Araştırma

 • Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Teknolojik Araştırma (2014 - 2016)

Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi

 • Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi (2014 - 2003)

Baryum Ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi

 • Baryum Ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyonu İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi

 • Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyonu İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi (2014 - 2016)

Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

 • Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu (2014 - 2002)

Floresan Grup İçeren İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik ve Sensör Uygulamaları

 • Floresan Grup İçeren İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik ve Sensör Uygulamaları (2014 - 2016)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2014)

Basında Mustafa Kemal Atatürk 1912-1938

 • Basında Mustafa Kemal Atatürk 1912-1938 (2014 - 2014)

Kütahya ilinde Arsenikli içme kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya ilinde Arsenikli içme kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması (2014 - 2015)

Artvin Barajı Dipsavak Kapağı jet Çıkış Revizyonu Hidrolik Model Çalışması

 • Artvin Barajı Dipsavak Kapağı jet Çıkış Revizyonu Hidrolik Model Çalışması (2014 - 2014)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2014 - 2014)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 1,Etap.

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 1,Etap. (2014 - 2015)

Bilgisayar Laboratuvarı ve Bilgisayarlı CNC Laboratuvarı İnşaat Projesi

 • Bilgisayar Laboratuvarı ve Bilgisayarlı CNC Laboratuvarı İnşaat Projesi (2014 - 2015)

Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması

 • Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması (2014 - 2014)

İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Halı Saha ve Basketbol Voleybol Sahası Projesi.

 • Halı Saha ve Basketbol Voleybol Sahası Projesi. (2014 - 2015)

Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 • Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

 • Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi (2014 - 2001)

AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alaattin KAÇAL Proje Çalışanı: Öğr. Gör. Muhammed İLİVAN (BAP-2014/43)

 • AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alaattin KAÇAL Proje Çalışanı: Öğr. Gör. Muhammed İLİVAN (BAP-2014/43) (2014 - 2015)

Eskigediz‘den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni

 • Eskigediz‘den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni (2014 - 2005)

Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi

 • Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, BAP, FEN-A-220114-0066

 • Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, BAP, FEN-A-220114-0066 (2014 - 2015)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2014 - 105.

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2014 - 105. (2014 - 2016)

Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi (2014 - 2011)

BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

 • BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ (2014 - 2005)

Asansör Motor Sürücü Tasarımı (Asenkron)

 • Asansör Motor Sürücü Tasarımı (Asenkron) (2014 - 2016)

Afşin-Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi, Proje No: 2014-47,

 • Afşin-Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi, Proje No: 2014-47, (2014 - 2016)

Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi (2014 - 2011)

Toz Metalürjisi Yöntemiyle Mg matrisli Nano B4C ve B Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karekterizasyonu

 • Toz Metalürjisi Yöntemiyle Mg matrisli Nano B4C ve B Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karekterizasyonu (2014 - 2011)

İzmir Çamaltı Tuzlası viral popülasyonlarının metagenomik analizi

 • İzmir Çamaltı Tuzlası viral popülasyonlarının metagenomik analizi (2014 - 2012)

Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2014)

Güzel Sanatlar Fakültesi Protokol Girişi Duvar Panosu Uygulaması

 • Güzel Sanatlar Fakültesi Protokol Girişi Duvar Panosu Uygulaması (2014 - 2006)

Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi

 • Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi (2014 - 2007)

BİYOLOJİK İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN DOĞRUDAN LAZER BİRİKİMLİ METAL KATMAN OLUŞTURMA PRENSİPLİ TAŞINABİLİR HAFİF ÜRETİM ROBOT PROTOTİPİ TASARIM VE GELİŞİMİ

 • BİYOLOJİK İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN DOĞRUDAN LAZER BİRİKİMLİ METAL KATMAN OLUŞTURMA PRENSİPLİ TAŞINABİLİR HAFİF ÜRETİM ROBOT PROTOTİPİ TASARIM VE GELİŞİMİ (2014 - 2014)

Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı, İmalatı ve Uygulamaları

 • Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı, İmalatı ve Uygulamaları (2014 - 2011)

At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2010)

anne çocuk birlikte öğreniyor

 • anne çocuk birlikte öğreniyor (2014 - 2007)

Halil İlkimen (Proje Yürütücüsü), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Metin Bülbül (Araştırmacı), Ekrem Tunca (Araştırmacı). 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi (No: 11), 2015 (Bütçesi 29071.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/02/2014-15/02/2015) (Tamamland

 • Halil İlkimen (Proje Yürütücüsü), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Metin Bülbül (Araştırmacı), Ekrem Tunca (Araştırmacı). 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi (No: 11), 2015 (Bütçesi 29071.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/02/2014-15/02/2015) (Tamamland (2014 - 2015)

Arzu Büyüktaşlı (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Aminobenzotiyazol ile 2-(4-sulfamoilfenilkarbamoil)benzoik Asitin Tuzu ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/09/2014-15/09/2015) (Tamamlandı).

 • Arzu Büyüktaşlı (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Aminobenzotiyazol ile 2-(4-sulfamoilfenilkarbamoil)benzoik Asitin Tuzu ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/09/2014-15/09/2015) (Tamamlandı). (2014 - 2015)

1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri ile Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi

 • 1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri ile Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi (2014 - 2004)

Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması

 • Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması (2014 - 2003)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2002)

1. Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP-

 • 1. Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP- (2014 - 2016)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Salisilik Asit Türevleri ile 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2014/18), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 16/04/2014-16/04/2016) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Salisilik Asit Türevleri ile 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2014/18), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 16/04/2014-16/04/2016) (Tamamlandı). (2014 - 2016)

’’Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması

 • ’’Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması (2014 - 2016)

Buz Makinalrında üretilen Buz da toplam Mikroorganizma Maya ve Küf Aerob Endospor Basil Koliform ve E coli ve Legionella spp nin Araştırılması

 • Buz Makinalrında üretilen Buz da toplam Mikroorganizma Maya ve Küf Aerob Endospor Basil Koliform ve E coli ve Legionella spp nin Araştırılması (2014 - 2004)

Kullanım sularında Bahçe sulama sularında Legionella spp identifikasyonu ve bazı özelliklerinin araştırılması

 • Kullanım sularında Bahçe sulama sularında Legionella spp identifikasyonu ve bazı özelliklerinin araştırılması (2014 - 2003)

TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ

 • TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ (2014 - 2003)

Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı LED Sürücü Sistem Tasarımı

 • Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı LED Sürücü Sistem Tasarımı (2014 - 2015)

Grafen nanoşerit esaslı geometrik yapılı nanogümüş dendrimerlerin elektrokatalitik metanol oksidasyonu ve analitik parametrelerin değerlendirilmesi

 • Grafen nanoşerit esaslı geometrik yapılı nanogümüş dendrimerlerin elektrokatalitik metanol oksidasyonu ve analitik parametrelerin değerlendirilmesi (2014 - 2004)

Nano kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi

 • Nano kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi (2014 - 2009)

Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2014 - 2004)

Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi

 • Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi (2014 - 2015)

Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği

 • Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği (2014 - 2016)

Nano kil Takviyeli Polipropilen PP Nanokompozitlerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Özelliklerin Geliştirilmesi

 • Nano kil Takviyeli Polipropilen PP Nanokompozitlerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Özelliklerin Geliştirilmesi (2014 - 2003)

At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2005)

At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - )

HİZMET İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ KALİTESİ VE İŞLETME PERFROMANSI

 • HİZMET İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ KALİTESİ VE İŞLETME PERFROMANSI (2014 - 2006)

Aile Okulu Projesi

 • Aile Okulu Projesi (2014 - 2014)

Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması

 • Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması (2014 - 2003)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2002)

Felaket Kurtarma Merkezi (Fkm)- İş Sürekliliği Projesi

 • Felaket Kurtarma Merkezi (Fkm)- İş Sürekliliği Projesi (2014 - 2014)

Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi

 • Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi (2014 - 2004)

İmalat Sanayiinde Rekabet Edebilirlik: Ülkelerarası Bir Analiz

 • İmalat Sanayiinde Rekabet Edebilirlik: Ülkelerarası Bir Analiz (2014 - 2002)

S. H. Yetgin, H. Ünal, Nano-Kil Takviyeli Polipropilen (Pp) Nanokompozitlerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Özelliklerin Geliştirilmesi, 2014-83, Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.977,65tl

 • S. H. Yetgin, H. Ünal, Nano-Kil Takviyeli Polipropilen (Pp) Nanokompozitlerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Özelliklerin Geliştirilmesi, 2014-83, Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.977,65tl (2014 - 2014)

AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması

 • AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması (2014 - 2006)

S. H. Yetgin, H. Ünal, Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014-84 Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.837,62tl,

 • S. H. Yetgin, H. Ünal, Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014-84 Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.837,62tl, (2014 - 2014)

ADIM Fizik Günleri - IV

 • ADIM Fizik Günleri - IV (2014 - 2015)

Fehim Fındık, Uğur Soy, Salih Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Tolga Gökkurt, Nano-Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, 2014-09-08-001, Başlama Tarihi: 25.09.2014, Bitiş Tarihi: 25.03.2016, Proje Miktarı: 25.000tl, (Yürütücü: Prof. Dr. Fehim Fındık), Sakarya Üniversitesi

 • Fehim Fındık, Uğur Soy, Salih Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Tolga Gökkurt, Nano-Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, 2014-09-08-001, Başlama Tarihi: 25.09.2014, Bitiş Tarihi: 25.03.2016, Proje Miktarı: 25.000tl, (Yürütücü: Prof. Dr. Fehim Fındık), Sakarya Üniversitesi (2014 - 2014)

Salon Sporları ile Uğraşan sportcuların Farklı yüklere verdikleri kan laktat ve kalp atım hızı cevaplarının belirlenmesi

 • Salon Sporları ile Uğraşan sportcuların Farklı yüklere verdikleri kan laktat ve kalp atım hızı cevaplarının belirlenmesi (2014 - 2003)

Bayan Futsal oyuncularının müsabaka öncesi müsabaka araları ve sonrasında kan laktat ve Glİkoz düzeylerinin tespit edilmesi

 • Bayan Futsal oyuncularının müsabaka öncesi müsabaka araları ve sonrasında kan laktat ve Glİkoz düzeylerinin tespit edilmesi (2014 - 2003)

Basketbolcuların Sezinleme Zamanlamalarının Değerlendirmesi

 • Basketbolcuların Sezinleme Zamanlamalarının Değerlendirmesi (2014 - 2016)

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

 • DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ (2014 - 2006)

GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 • GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2014 - 2003)

I. Dumlupınar Seramik Yarışması

 • I. Dumlupınar Seramik Yarışması (2014 - 2015)

I. Evliya Çelebi Çini Yarışması

 • I. Evliya Çelebi Çini Yarışması (2014 - 2015)

Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2005)

Eski Gediz’den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni (2014 - 2015)

2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852

 • 2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852 (2014 - 2002)

sırlı gözlerle kütahya

 • sırlı gözlerle kütahya (2014 - 2005)

Çoklu Hücresel Bakteriyel Sistemlerin Sinyalleşme İşlevlerinin ve Bakteri Konak İlişkilerinin Çözümlenmesi ve Kontrol Edilmesi

 • Çoklu Hücresel Bakteriyel Sistemlerin Sinyalleşme İşlevlerinin ve Bakteri Konak İlişkilerinin Çözümlenmesi ve Kontrol Edilmesi (2014 - 2011)

Yüzey Mühendisliği ile Modellenmiş Biofilm Oluşumu: Yapı ve Fizyoloji Arasındaki Bağlantı ve Genetiği

 • Yüzey Mühendisliği ile Modellenmiş Biofilm Oluşumu: Yapı ve Fizyoloji Arasındaki Bağlantı ve Genetiği (2014 - 2011)

Seryum IV Oksit Nanopartikül ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asidin Elektrokimyasal Tayini

 • Seryum IV Oksit Nanopartikül ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asidin Elektrokimyasal Tayini (2014 - 2008)

Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması

 • Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması (2014 - 2003)

Kemik Delme İşleminde Isıl Hasarın Önlenmesi İçin Matkap Tasarımı Ve Prototip İmalatı” Koü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 17.464.68 Tl, Proje No: 2012/44, 2014.

 • Kemik Delme İşleminde Isıl Hasarın Önlenmesi İçin Matkap Tasarımı Ve Prototip İmalatı” Koü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 17.464.68 Tl, Proje No: 2012/44, 2014. (2014 - 2014)

Yeşil Pazarlama Aracılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ

 • Yeşil Pazarlama Aracılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ (2014 - 2015)

Asiküler Kristallerin Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi

 • Asiküler Kristallerin Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi (2014 - 2004)

Tatlıların Sultanı Baklava

 • Tatlıların Sultanı Baklava (2014 - 2002)

Harabebezikan Höyügü Sanlıurfa Türkiye Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pisirme Kapları BrittleWares Buluntularının Karakterizasyonu

 • Harabebezikan Höyügü Sanlıurfa Türkiye Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pisirme Kapları BrittleWares Buluntularının Karakterizasyonu (2014 - 2003)

Uşak İli Çuhadarlar Köyü Ve Selvioğlu Köyü Mevkiinde Bulunan Ir 37305 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi,

 • Uşak İli Çuhadarlar Köyü Ve Selvioğlu Köyü Mevkiinde Bulunan Ir 37305 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, (2014 - 2014)

İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi

 • İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi (2014 - 2014)

İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi (2014 - 2001)

Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri

 • Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri (2014 - 2015)

B Diketonat Esaslı Ligantların ve Bu Ligantların Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • B Diketonat Esaslı Ligantların ve Bu Ligantların Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2014 - 2010)

Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni (2014 - 2006)

Parça İhraç Faturaları Ödeme Takip Sistemi

 • Parça İhraç Faturaları Ödeme Takip Sistemi (2014 - 2014)

Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Dizisi Sensör Tasarımı

 • Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Dizisi Sensör Tasarımı (2014 - 2015)

Otomotiv Sanayi Uygulamaları İçin Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi

 • Otomotiv Sanayi Uygulamaları İçin Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi (2014 - 2002)

TR33 Bölgesinde Alışveriş Merkezlerinin Yerel Parekende İşletmeleri Üzerinde Ekonomik Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Alışveriş Merkezlerinin Yerel Parekende İşletmeleri Üzerinde Ekonomik Etkisi (2014 - 2003)

DPÜ BAP HIZLI DESTEK PROJESİ TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARI İÇ BORÇLANMA ve DIŞLAMA ETKİSİ İLİŞKİSİ

 • DPÜ BAP HIZLI DESTEK PROJESİ TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARI İÇ BORÇLANMA ve DIŞLAMA ETKİSİ İLİŞKİSİ (2014 - 2011)

Hidrotermal Şartlar Altında Baryum Titanil Okzalat (BTO) Başlangıç Kimyasalından Nanoboyutlu BaTiO3 Oluşumu

 • Hidrotermal Şartlar Altında Baryum Titanil Okzalat (BTO) Başlangıç Kimyasalından Nanoboyutlu BaTiO3 Oluşumu (2014 - 2015)

Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen ve Grafen Benzeri BN, MoS2, CBN Hibrit Yapıları Maddelerin Piezoelektrik Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen ve Grafen Benzeri BN, MoS2, CBN Hibrit Yapıları Maddelerin Piezoelektrik Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2017)

TR33 BÖLGESINDE ALISVERIS MERKEZLERININ YEREL PERAKENDE ISLETMELERI ÜZERINDE EKOMOMİK ETKİSİ

 • TR33 BÖLGESINDE ALISVERIS MERKEZLERININ YEREL PERAKENDE ISLETMELERI ÜZERINDE EKOMOMİK ETKİSİ (2014 - 2016)

Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi

 • Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2012)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal Ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması Ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal Ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması Ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2014)

Type Cast: “viral Recovery” – Proposed Grundtvig Llp 2 Year Small Cooperation’s Partnership Project

 • Type Cast: “viral Recovery” – Proposed Grundtvig Llp 2 Year Small Cooperation’s Partnership Project (2014 - 2014)

Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2003)

Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı

 • Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı (2014 - 2016)

Çocukların Yaş Gruplarına Göre Animasyon Film İçeriklerine Verdikleri Tepkiler ve İçeriğe Yönelik Algılarının İncelenmesi

 • Çocukların Yaş Gruplarına Göre Animasyon Film İçeriklerine Verdikleri Tepkiler ve İçeriğe Yönelik Algılarının İncelenmesi (2014 - 2009)

Yaslı Bayanlarda Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Yaslı Bayanlarda Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2014 - 2014)

Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2014)

Öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik okul temelli bir öğretim programı geliştirme çalışması

 • Öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik okul temelli bir öğretim programı geliştirme çalışması (2014 - 2009)

Tatlıların Sultanı Baklava

 • Tatlıların Sultanı Baklava (2014 - 2016)

Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Olarak Sentezlenecek Poli N metilpirolün Korozyon Koruma Performansının İncelenmesi

 • Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Olarak Sentezlenecek Poli N metilpirolün Korozyon Koruma Performansının İncelenmesi (2014 - 2015)

Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Poli N metilpirolün Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Poli N metilpirolün Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu (2014 - 2015)

Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları

 • Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları (2014 - 2018)

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ

 • CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ (2014 - 2006)

Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2014 - 2017)

Kütahya Kimlik Çalıştayı

 • Kütahya Kimlik Çalıştayı (2014 - 2003)

Seramik, Metal, Jeolojik ve Elektronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu

 • Seramik, Metal, Jeolojik ve Elektronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu (2014 - 2016)

Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya-Zirkonyum Diborür (ZrO2-ZrB2) Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi

 • Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya-Zirkonyum Diborür (ZrO2-ZrB2) Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi (2014 - 2016)

Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi.

 • Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. (2014 - 2016)

Orta Anadolu Bölgesi nde Ankara Çankırı yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik jeokimyasal izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi

 • Orta Anadolu Bölgesi nde Ankara Çankırı yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik jeokimyasal izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi (2014 - 2012)

Otomotiv Sektörü İçin Zirkonya (ZrO2) Esaslı Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi

 • Otomotiv Sektörü İçin Zirkonya (ZrO2) Esaslı Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi (2014 - 2015)

Tekirdağ Çorlu Bölgesinin Topraklarındaki Ve İçme Sularındaki Radon Konsantrasyon Seviyelerinin Ölçülmesi 2014 31

 • Tekirdağ Çorlu Bölgesinin Topraklarındaki Ve İçme Sularındaki Radon Konsantrasyon Seviyelerinin Ölçülmesi 2014 31 (2014 - 2009)

Erkek Ratlarda Siklofosfamid’e Bağlı Reprodüktif Toksisite Üzerinde Pycnogenol’ün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi

 • Erkek Ratlarda Siklofosfamid’e Bağlı Reprodüktif Toksisite Üzerinde Pycnogenol’ün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi (2014 - 2014)

Deneysel Bğbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Apelin’in Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisi

 • Deneysel Bğbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Apelin’in Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisi (2014 - 2016)

Otomotiv Sanayi Uygulamaları için Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi

 • Otomotiv Sanayi Uygulamaları için Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi (2014 - 2016)

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER VE PAYDAŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ TRH2 2 IQVETII P 03 148 001

 • MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER VE PAYDAŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ TRH2 2 IQVETII P 03 148 001 (2014 - 2008)

Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner Dönemi paleoiklimi Acıgöl BurdurAfyonkarahisar ve Salda Gölü nde Burdur iklim kayıtları ve bunların karşılaştırılması

 • Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner Dönemi paleoiklimi Acıgöl BurdurAfyonkarahisar ve Salda Gölü nde Burdur iklim kayıtları ve bunların karşılaştırılması (2014 - 2007)

Ege Bölgesi Sakarya Susurluk ve Gediz nehir havzaları ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi

 • Ege Bölgesi Sakarya Susurluk ve Gediz nehir havzaları ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi (2014 - 2016)

KÜTAHYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE OCAK KÜLTÜ, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (ULUSAL)

 • KÜTAHYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE OCAK KÜLTÜ, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (ULUSAL) (2014 - 2016)

Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı

 • Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı (2014 - 2003)

Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu

 • Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu (2014 - 2015)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi

 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi (2014 - 2008)

Afşin Elbistan Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi

 • Afşin Elbistan Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi (2014 - 2010)

Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Afiş Tasarımı Yarışması

 • Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Afiş Tasarımı Yarışması (2014 - 2014)

Fuar Mermer Standı Tasarım Yarışması

 • Fuar Mermer Standı Tasarım Yarışması (2014 - 2014)

JAMESON FLOTASYON HÜCRESİ OTOMASYONU

 • JAMESON FLOTASYON HÜCRESİ OTOMASYONU (2014 - 2011)

kendi kendini temizleyen yağ itici cam ve seramik yüzeylerin sentezi

 • kendi kendini temizleyen yağ itici cam ve seramik yüzeylerin sentezi (2014 - 2014)

Kuzey Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması

 • Kuzey Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması (2014 - 2009)

Kurak ve Yarı-Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip- Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi ve Laboratuvar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti

 • Kurak ve Yarı-Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip- Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi ve Laboratuvar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (2014 - 2017)

Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şikayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı

 • Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şikayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı (2014 - 2016)

YİPLOCA (Ye, İç Paylaş), çok amaçlı web projesi

 • YİPLOCA (Ye, İç Paylaş), çok amaçlı web projesi (2014 - 2016)

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı

 • Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı (2014 - 2014)

Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Osmangazi Üniversitesi

 • Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Osmangazi Üniversitesi (2014 - )

Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması

 • Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması (2014 - 2008)

2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2015)

At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2016)

3. Proje Yürütücüsü ULUSAL DESTEKLİ, “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ(TEBLİG NO: 2014/43)”, KÜTAHYA VALİLİĞİ

 • 3. Proje Yürütücüsü ULUSAL DESTEKLİ, “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ(TEBLİG NO: 2014/43)”, KÜTAHYA VALİLİĞİ (2014 - 2016)

Borlu Hidrojen Yakıtları İçin Yeni Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Borlu Hidrojen Yakıtları İçin Yeni Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2014 - 2005)

SARIYAR GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJLARI NIN ABİYOTİK VE BİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ VE SAKARYA NEHRİ NE ÇEVRESEL ETKİLERİ

 • SARIYAR GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJLARI NIN ABİYOTİK VE BİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ VE SAKARYA NEHRİ NE ÇEVRESEL ETKİLERİ (2014 - 2007)

Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları

 • Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları (2014 - 2003)

Bor (B)’un Pullu Sazan (Cyprinus carpio) ın Gelişimi Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Bor (B)’un Pullu Sazan (Cyprinus carpio) ın Gelişimi Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2014 - 2004)

Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi

 • Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi (2014 - 2007)

Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı

 • Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı (2014 - 2015)

Toplantı, Konferans, Sempozyum, Çalıştay Yönetim ve Organizasyon Yazılımı

 • Toplantı, Konferans, Sempozyum, Çalıştay Yönetim ve Organizasyon Yazılımı (2014 - 2010)

Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2014/48, Proje Yürütücüsü, 2014-2015 (Tamamlandı).

 • Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2014/48, Proje Yürütücüsü, 2014-2015 (Tamamlandı). (2014 - 2015)

Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi, Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması, TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJESİ, Proje No: 114M135, Proje Yürütücüsü, 2014-2016 (Tamamlandı).

 • Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi, Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması, TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJESİ, Proje No: 114M135, Proje Yürütücüsü, 2014-2016 (Tamamlandı). (2014 - 2016)

Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016)

 • Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016) (2014 - 2016)

Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi

 • Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi (2014 - 2016)

AYP

 • AYP (2014 - 2020)

Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması

 • Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması (2014 - 2003)

Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması

 • Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması (2014 - 2014)

Kütahya Çinisinin Markalaşma ve Pazarlanması Fizibilite Çalışması

 • Kütahya Çinisinin Markalaşma ve Pazarlanması Fizibilite Çalışması (2014 - 2014)

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Projesi

 • Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Projesi (2014 - 2008)

Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları ( V2, O5 ) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektiksel Özelliklerinin İncelenmesi

 • Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları ( V2, O5 ) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektiksel Özelliklerinin İncelenmesi (2014 - 2003)

GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

 • GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (2014 - 2003)

Kütahya İlinde Arsenikli İçme-Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya İlinde Arsenikli İçme-Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması (2014 - 2014)

Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi (2014 - 2015)

Metabolik Holter İle Farklı Cinsiyet ve BranşlardakiSporcuların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Düzeyleri ile Karşılaştırılması

 • Metabolik Holter İle Farklı Cinsiyet ve BranşlardakiSporcuların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Düzeyleri ile Karşılaştırılması (2014 - 2001)

İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyealleri Tasarımı İmalatı ve Uygulamaları

 • İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyealleri Tasarımı İmalatı ve Uygulamaları (2014 - 2011)

Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi

 • Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi (2014 - 2016)

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ZİRKONYA ZRO2 ESASLI KAYNAK PİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ZİRKONYA ZRO2 ESASLI KAYNAK PİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2014 - 2002)

Antalya Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Antalya Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozların V2O5 Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve karakterizasyonu

 • Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozların V2O5 Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve karakterizasyonu (2014 - 2001)

Kızılırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Kızılırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şİkayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı

 • Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şİkayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı (2014 - 2006)

Konya Kapalı Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Konya Kapalı Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Küçük Menderes Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Küçük Menderes Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2014 - 2015)

Elektrik Makinelerinde Akım ve Gerilim Değerlerinin C# ile Oluşturulan Arayüzde Bilgisayar Ortamında Takibi

 • Elektrik Makinelerinde Akım ve Gerilim Değerlerinin C# ile Oluşturulan Arayüzde Bilgisayar Ortamında Takibi (2013 - 2014)

Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması, Leonardo Da Vinci Hareketlilik

 • Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması, Leonardo Da Vinci Hareketlilik (2013 - 2013)

Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yazıcı

 • Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yazıcı (2013 - 2004)

Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz

 • Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz (2013 - 2004)

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi

 • Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013 - 2010)

Deve dikeni (Silybium marianum) bitkisinden lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu

 • Deve dikeni (Silybium marianum) bitkisinden lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu (2013 - 2016)

Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi

 • Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi (2013 - 2016)

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2013 - 2016)

Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammeddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

 • Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammeddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu (2013 - 2010)

Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi

 • Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi (2013 - 2016)

Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013.

 • Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013. (2013 - 2013)

BAP Projesi “Kütahya’daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi Ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.Aureus Ve E.Coli Suşlarının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

 • BAP Projesi “Kütahya’daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi Ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.Aureus Ve E.Coli Suşlarının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu (2013 - 2014)

Demokrasi Şöleni

 • Demokrasi Şöleni (2013 - 2015)

Kütahya’daki ineklerde mastitisolgularının prevelansının belirlenmesi ve mastitise neden olan etkenlerden S.aureus ve E.coli suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu.

 • Kütahya’daki ineklerde mastitisolgularının prevelansının belirlenmesi ve mastitise neden olan etkenlerden S.aureus ve E.coli suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu. (2013 - 2015)

Enerji Tasarruflu Isık Yayan Diyotlar (Leds) Için Nadir Toprak (Re) Elementleri Ile Aktive Edilmis Sialon Fosfor Tozlarının Dogal Hammaddelerden Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu,

 • Enerji Tasarruflu Isık Yayan Diyotlar (Leds) Için Nadir Toprak (Re) Elementleri Ile Aktive Edilmis Sialon Fosfor Tozlarının Dogal Hammaddelerden Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu, (2013 - 2015)

Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması

 • Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması (2013 - 2013)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2013 - 2013)

Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi

 • Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi (2013 - 2014)

YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES DOLUSAVAK MODEL ÇALIŞMALARI

 • YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES DOLUSAVAK MODEL ÇALIŞMALARI (2013 - 2015)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2013 - 2013)

Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması (2013 - 2004)

Artvin Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet Hydraulic Model Studies

 • Artvin Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet Hydraulic Model Studies (2013 - 2013)

Jet Difüzör Flotasyon Kolonu

 • Jet Difüzör Flotasyon Kolonu (2013 - 2016)

İncir Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet and Dissipation Chamber Hydraulic Model Studies

 • İncir Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet and Dissipation Chamber Hydraulic Model Studies (2013 - 2014)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Giriş Düzenlemesi ve Güvenlik Kulübesi Projesi

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Giriş Düzenlemesi ve Güvenlik Kulübesi Projesi (2013 - 2013)

Android Uygulaması Üzerinden Komut Alan İnsansı Robot Çalışması (BİLROBOT)

 • Android Uygulaması Üzerinden Komut Alan İnsansı Robot Çalışması (BİLROBOT) (2013 - 2014)

ARTVİN BARAJI DİPSAVAK KAPAĞI JET ÇIKIŞ REVİZYONU HİDROLİK MODEL ÇALIŞMALARI

 • ARTVİN BARAJI DİPSAVAK KAPAĞI JET ÇIKIŞ REVİZYONU HİDROLİK MODEL ÇALIŞMALARI (2013 - 2013)

Çevre Sulama ve Yangınla Mücadele İçin Yeraltı Suyu Çıkarılması Projesi

 • Çevre Sulama ve Yangınla Mücadele İçin Yeraltı Suyu Çıkarılması Projesi (2013 - 2013)

Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs

 • Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs (2013 - 2008)

Okul Anfi Yapımı Projesi

 • Okul Anfi Yapımı Projesi (2013 - 2013)

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

 • Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (2013 - 2005)

Biyokütle ve Modifiye Biyokütle Kullanılarak Kirlilik Gideriminin Analitiksel Yöntemlerle Araştırılması

 • Biyokütle ve Modifiye Biyokütle Kullanılarak Kirlilik Gideriminin Analitiksel Yöntemlerle Araştırılması (2013 - 2010)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Okul Kütüphane Projesi.

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Okul Kütüphane Projesi. (2013 - 2015)

Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti

 • Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (2013 - 2002)

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI

 • GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI (2013 - 2015)

Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı .

 • Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı . (2013 - 2015)

Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması

 • Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (2013 - 2001)

Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile İncelenmesi

 • Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile İncelenmesi (2013 - 2015)

Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması (2013 - 2010)

Üstün Yenekli Çocuklara Yönelik Sevgi Tolerans Ve Demokrasi Eğitimi

 • Üstün Yenekli Çocuklara Yönelik Sevgi Tolerans Ve Demokrasi Eğitimi (2013 - 2015)

Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi (2013 - 2012)

Yüksek kükürtlü kömürlerin alternatif kullanım alanlarının araştırılması: aktif karbon üretimi ve atık su temizleme uygulaması, Proje No 2013-1, , 2013

 • Yüksek kükürtlü kömürlerin alternatif kullanım alanlarının araştırılması: aktif karbon üretimi ve atık su temizleme uygulaması, Proje No 2013-1, , 2013 (2013 - 2015)

Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi

 • Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi (2013 - 2012)

360 Kütahya

 • 360 Kütahya (2013 - 2013)

Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması (2013 - 2010)

Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi

 • Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi (2013 - 2013)

Polimer matrisli kompozitlerin değişebilen konfigürasyonlu ikiz vidalı compound ekstürüderinde üretilmesi ve özelliklerinin iyileştirilmesi

 • Polimer matrisli kompozitlerin değişebilen konfigürasyonlu ikiz vidalı compound ekstürüderinde üretilmesi ve özelliklerinin iyileştirilmesi (2013 - 2002)

Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan Ve Manyetik Alanın İncelenmesi

 • Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan Ve Manyetik Alanın İncelenmesi (2013 - 2013)

Typecast

 • Typecast (2013 - 2007)

Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması

 • Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması (2013 - 2014)

Çift Cidarlı Cephelerin Akış ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak Incelenmesi ve Sundukları Mimari Olanaklarının Nitel Sorgulanması

 • Çift Cidarlı Cephelerin Akış ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak Incelenmesi ve Sundukları Mimari Olanaklarının Nitel Sorgulanması (2013 - 2015)

Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması

 • Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması (2013 - 2014)

Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2013 - 2003)

(Bi2o3)- (Tb4o7) İkili Sistemine (Sm2o3) , (Gd2o3) Ve (Eu2o3) Bileşiklerinin Katkılanmasıyla Oluşan Üçlü Sistemlerinin Sentezlenmesi, Yapısal Ve Termal Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, , Bilimsel Araştırma Projesi

 • (Bi2o3)- (Tb4o7) İkili Sistemine (Sm2o3) , (Gd2o3) Ve (Eu2o3) Bileşiklerinin Katkılanmasıyla Oluşan Üçlü Sistemlerinin Sentezlenmesi, Yapısal Ve Termal Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, , Bilimsel Araştırma Projesi (2013 - 2013)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Proje Danışmanı). 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit Türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2013/36), 2015 (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 11/06/2013-11/06/2015) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Proje Danışmanı). 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit Türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2013/36), 2015 (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 11/06/2013-11/06/2015) (Tamamlandı). (2013 - 2015)

Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması

 • Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması (2013 - 2001)

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi

 • Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013 - 2010)

Kontrollü Katılaştırılan Çoklu Ötektik Alaşımların, Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi

 • Kontrollü Katılaştırılan Çoklu Ötektik Alaşımların, Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi (2013 - 2013)

Kütahya Çevresindeki Batı Anadolu Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası K Ar Jeokronolojisi Sr Nd Pb O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • Kütahya Çevresindeki Batı Anadolu Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası K Ar Jeokronolojisi Sr Nd Pb O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2013 - 2001)

Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yaşamlar Projesi

 • Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yaşamlar Projesi (2013 - 2013)

Emet- Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarında AAS ile Li, Rb, Cs Tayinleri

 • Emet- Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarında AAS ile Li, Rb, Cs Tayinleri (2013 - 2014)

Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar

 • Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar (2013 - 2005)

Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2013 - 2003)

Türkiye Kütüphanelerindeki Delâilü‘l-Hayrât‘larda Minyatür

 • Türkiye Kütüphanelerindeki Delâilü‘l-Hayrât‘larda Minyatür (2013 - 2018)

Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi (2013 - )

Manyetik ferrit esaslı çekirdek kabuk nanoparçacık içeren aljinat hidrojel polimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu

 • Manyetik ferrit esaslı çekirdek kabuk nanoparçacık içeren aljinat hidrojel polimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu (2013 - 2015)

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

 • İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi (2013 - 2016)

Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi

 • Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi (2013 - 2013)

Kablosuz Ağ (Wireles ) - DPUNET Projesi

 • Kablosuz Ağ (Wireles ) - DPUNET Projesi (2013 - 2013)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2002)

Akıllı Kart - Turnike Sistemi Projesi

 • Akıllı Kart - Turnike Sistemi Projesi (2013 - 2013)

Güvenlik Duvarı Projesi (Firewall)

 • Güvenlik Duvarı Projesi (Firewall) (2013 - 2013)

Elektronik Belge Yönetimi sistemi Projesi (EBYS)

 • Elektronik Belge Yönetimi sistemi Projesi (EBYS) (2013 - 2014)

Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soguk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Arastırılması

 • Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soguk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Arastırılması (2013 - 2014)

Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı (Tamamlandı)(20.000 TL)

 • Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı (Tamamlandı)(20.000 TL) (2013 - 2015)

Simav Ticaret Ve Sanayi Odası Ve Simav Kaymakamlığı - Sanat Sever Simav Projesi

 • Simav Ticaret Ve Sanayi Odası Ve Simav Kaymakamlığı - Sanat Sever Simav Projesi (2013 - 2013)

Dumlupınar Üniversitesi Elektromanyetik Kirlilik Haritası Çıkarılması

 • Dumlupınar Üniversitesi Elektromanyetik Kirlilik Haritası Çıkarılması (2013 - 2013)

3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36

 • 3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36 (2013 - 2010)

Çeşitli Metal Oksit Nanopartiküllere Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlar Kullanılarak Nikotinamit Adenin Dinülleotinin NADH ve Hidrojen Peroksidin Elektrokimyasal Tayini

 • Çeşitli Metal Oksit Nanopartiküllere Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlar Kullanılarak Nikotinamit Adenin Dinülleotinin NADH ve Hidrojen Peroksidin Elektrokimyasal Tayini (2013 - 2005)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys)

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) (2013 - 2013)

Network Eriş Cihazlı Bilgisayar Laboratuvarları

 • Network Eriş Cihazlı Bilgisayar Laboratuvarları (2013 - 2014)

Çanakkale İli Biga İlçesi Haşoba Köyü Mevkiinde Bulunan Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne Ait 17/2013-02 İzin Numaralı Haşoba Taşocağında Yapılan Patlamaların Dsi’ye Ait Baraj Tesisleri Üzerindeki Etkileri

 • Çanakkale İli Biga İlçesi Haşoba Köyü Mevkiinde Bulunan Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne Ait 17/2013-02 İzin Numaralı Haşoba Taşocağında Yapılan Patlamaların Dsi’ye Ait Baraj Tesisleri Üzerindeki Etkileri (2013 - 2013)

Balıkesir İli Bandırma İlçesi Edincik Köyü Mevkiinde Bulunan 14.Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne Ait 10/2005-30 İzin Numaralı Taşocağında Yapılan Patlamaların Rüzgar Santrali Tesisleri Üzerindeki Etkileri

 • Balıkesir İli Bandırma İlçesi Edincik Köyü Mevkiinde Bulunan 14.Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne Ait 10/2005-30 İzin Numaralı Taşocağında Yapılan Patlamaların Rüzgar Santrali Tesisleri Üzerindeki Etkileri (2013 - 2013)

Ankara Ili Elmadağ Ilçesi Karacahasan Köyü Civarinda Bulunan 82683 Ruhsat Nolu Kalker Ocağinda Yapilacak Patlamalarin Kargali Yeralti Baraji Üzerindeki Etkileri

 • Ankara Ili Elmadağ Ilçesi Karacahasan Köyü Civarinda Bulunan 82683 Ruhsat Nolu Kalker Ocağinda Yapilacak Patlamalarin Kargali Yeralti Baraji Üzerindeki Etkileri (2013 - 2013)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi,

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, (2013 - 2014)

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı

 • Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı (2013 - 2012)

Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi

 • Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi (2013 - 2016)

Çesitli ortamlarda St 37 2 ve 304L çeliklerinin korozyonuna melasın inhibitör etkisinin arastırılması,

 • Çesitli ortamlarda St 37 2 ve 304L çeliklerinin korozyonuna melasın inhibitör etkisinin arastırılması, (2013 - 2014)

Seyitömer Höyük Kütahya Akhaemenid Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik BuluntularınınArkeometrik Karakterizasyonu

 • Seyitömer Höyük Kütahya Akhaemenid Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik BuluntularınınArkeometrik Karakterizasyonu (2013 - 2012)

TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Eynez 13 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Eynez 13 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2013 - 2014)

Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması

 • Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması (2013 - 2004)

TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları 48-S Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları 48-S Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2013 - 2014)

Optik Form Değerlendirme Sistemi

 • Optik Form Değerlendirme Sistemi (2013 - 2013)

“Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri“

 • “Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri“ (2013 - 2015)

TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açık Ocakları BY-K2 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yer altı ve Yerüstü Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açık Ocakları BY-K2 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yer altı ve Yerüstü Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2013 - 2014)

Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi

 • Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi (2013 - 2015)

Democratic Citizenship And Human Rights Education

 • Democratic Citizenship And Human Rights Education (2013 - 2013)

ÇOK AMAÇLI SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA PROBLEMİ İÇİNKARAR DESTEK SİSTEMİ TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

 • ÇOK AMAÇLI SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA PROBLEMİ İÇİNKARAR DESTEK SİSTEMİ TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ (2013 - 2011)

Öğrenci Bilgi Güncelleme Sistemi

 • Öğrenci Bilgi Güncelleme Sistemi (2013 - 2014)

The EwaGlos Project

 • The EwaGlos Project (2013 - 2009)

Concern Part Yönetim Sistemi

 • Concern Part Yönetim Sistemi (2013 - 2014)

Matematikte Ustun Yetenekliler Proje Okulu

 • Matematikte Ustun Yetenekliler Proje Okulu (2013 - 2013)

Bu Benim Projem-2, Erzincan

 • Bu Benim Projem-2, Erzincan (2013 - 2013)

LED MĠKRODENETLEYĠCĠ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SĠSTEM TASARIMI

 • LED MĠKRODENETLEYĠCĠ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SĠSTEM TASARIMI (2013 - 2014)

MAM-Biyosensör Cihazı Geliştirilmesi

 • MAM-Biyosensör Cihazı Geliştirilmesi (2013 - 2015)

Emet Kütahya travertenlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ve fiziko mekanik özelliklerle ilişkisi

 • Emet Kütahya travertenlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ve fiziko mekanik özelliklerle ilişkisi (2013 - 2001)

Zırh uygulamaları için seramik kompozit plakaların üretilmesi ve mekanik özelliklerinin araştırılması

 • Zırh uygulamaları için seramik kompozit plakaların üretilmesi ve mekanik özelliklerinin araştırılması (2013 - 2014)

Collaborative research Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species

 • Collaborative research Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species (2013 - )

Sol-jel tekniği kullanılarak nadir toprak katkılı kurşun magnezyum niobat ferroelektrik seramik malzeme üretimi, karakterizasyonu ve geliştirilmesi

 • Sol-jel tekniği kullanılarak nadir toprak katkılı kurşun magnezyum niobat ferroelektrik seramik malzeme üretimi, karakterizasyonu ve geliştirilmesi (2013 - 2014)

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2013 - 2016)

Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2013 - 2003)

Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz

 • Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz (2013 - 2015)

Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması Aktif Karbon Üretimi ve Atık Su Temizleme Uygulaması

 • Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması Aktif Karbon Üretimi ve Atık Su Temizleme Uygulaması (2013 - 2012)

Alaşımların Fiziksel Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi.10.546.88 Euro. (Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2013 – 2015).

 • Alaşımların Fiziksel Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi.10.546.88 Euro. (Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2013 – 2015). (2013 - 2015)

Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci

 • Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci (2013 - 2013)

Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik Ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi

 • Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik Ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi (2013 - 2013)

Subakromiyal İmpingement Sendromu Tanısı Konmus Hastalarda Kemik Çapları Ve Vücut Yapısı İle H.2 Akromion Arasındaki İliskinin İncelenmesi

 • Subakromiyal İmpingement Sendromu Tanısı Konmus Hastalarda Kemik Çapları Ve Vücut Yapısı İle H.2 Akromion Arasındaki İliskinin İncelenmesi (2013 - 2013)

Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği bilinçli tüketici eğitimi

 • Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği bilinçli tüketici eğitimi (2013 - 2010)

Bilimin doğasına yönelik disiplinler arası yaklaşımı temel alan bir öğretim programı geliştirme çalışması

 • Bilimin doğasına yönelik disiplinler arası yaklaşımı temel alan bir öğretim programı geliştirme çalışması (2013 - 2010)

Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendo Wii İle Yapilan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi

 • Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendo Wii İle Yapilan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi (2013 - 2016)

Mobil Enerji İstasyonu

 • Mobil Enerji İstasyonu (2013 - 2015)

Fotovoltaik kaynaktan beslenen 3-fazlı 4-telli akıllı mikro şebeke yapısının batarya ve ultra-kapasitörden oluşanhibrit enerji depolama sistemi ile geliştirilmesi

 • Fotovoltaik kaynaktan beslenen 3-fazlı 4-telli akıllı mikro şebeke yapısının batarya ve ultra-kapasitörden oluşanhibrit enerji depolama sistemi ile geliştirilmesi (2013 - 2005)

Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi

 • Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi (2013 - 2017)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “İletişimde Tasarım,Tasarımda İletişim“konulu Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Sergi. Web Sitesi Tasarımı

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “İletişimde Tasarım,Tasarımda İletişim“konulu Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Sergi. Web Sitesi Tasarımı (2013 - 2013)

DPÜ Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi

 • DPÜ Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi (2013 - 2016)

Grafen esaslı nanomalzemelerin gelistirilmesi ve elektrokataliz etkisiyle metanol oksidasyonun performanslarının artırılması

 • Grafen esaslı nanomalzemelerin gelistirilmesi ve elektrokataliz etkisiyle metanol oksidasyonun performanslarının artırılması (2013 - 2015)

Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi

 • Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi (2013 - 2012)

Sarımsak Soyma Makinası Protatipi Geliştirilmesi

 • Sarımsak Soyma Makinası Protatipi Geliştirilmesi (2013 - 2001)

Jet Difüzör Flotasyon Kolonu

 • Jet Difüzör Flotasyon Kolonu (2013 - 2015)

Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması

 • Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması (2013 - 2014)

Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar (LEDs) için Nadir Toprak Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

 • Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar (LEDs) için Nadir Toprak Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu (2013 - 2015)

Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılması

 • Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılması (2013 - 2015)

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ TRH2 2 IQVETII P 03 902

 • MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ TRH2 2 IQVETII P 03 902 (2013 - 2008)

Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu (2013 - 2015)

Subakromial İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Kemik Çap Ölçümleri ve Vücut Yapısı İle Akromion Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Subakromial İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Kemik Çap Ölçümleri ve Vücut Yapısı İle Akromion Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2013 - 2017)

VIPER (The Volunteers in Play-Employment Routes)

 • VIPER (The Volunteers in Play-Employment Routes) (2013 - 2015)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2011)

Porsuk Nehri Taraçalarının GB Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması

 • Porsuk Nehri Taraçalarının GB Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması (2013 - 2003)

Kütahya belediyesi yönetici eğitim programı

 • Kütahya belediyesi yönetici eğitim programı (2013 - 2013)

Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu (2013 - 2015)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2015)

Sanatım Artık İşim

 • Sanatım Artık İşim (2013 - 2014)

İlköğretim Kurumları İçin Sosyal ve Finansal Eğitimi de İçerecek Biçimde Görsel Sanatlar Programının Geliştirilmesi

 • İlköğretim Kurumları İçin Sosyal ve Finansal Eğitimi de İçerecek Biçimde Görsel Sanatlar Programının Geliştirilmesi (2013 - 2014)

Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması AB Projesi (Proje No: 2013-1-TR1-LEO03-48975)

 • Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması AB Projesi (Proje No: 2013-1-TR1-LEO03-48975) (2013 - 2013)

Ressam Ahmet Yakupoğlu’na Saygı Kütahya’ ya Övgü temalı ‘Resimlerle Rengarenk Kütahya’ konulu (Proje No:2013-9)

 • Ressam Ahmet Yakupoğlu’na Saygı Kütahya’ ya Övgü temalı ‘Resimlerle Rengarenk Kütahya’ konulu (Proje No:2013-9) (2013 - 2015)

Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı)

 • Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı) (2013 - 2014)

Jet Difüzör Flotasyon Kolonu

 • Jet Difüzör Flotasyon Kolonu (2013 - 2012)

DEMOKRASİ ŞÖLENİ

 • DEMOKRASİ ŞÖLENİ (2013 - 2015)

Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar flotasyon testleri

 • Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar flotasyon testleri (2013 - 2001)

Deve Dikeni (Silybium marianum) Bitkisinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu

 • Deve Dikeni (Silybium marianum) Bitkisinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu (2013 - 2016)

Orta Sakarya Zonu nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Eskişehir Bilecik Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

 • Orta Sakarya Zonu nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Eskişehir Bilecik Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri (2013 - 2002)

Güney Ege Bölgesi Scarabaeinae ve Aphodinae Scarabaeidae Coleoptera faunası ve mevsimsel aktivitesinin tespiti

 • Güney Ege Bölgesi Scarabaeinae ve Aphodinae Scarabaeidae Coleoptera faunası ve mevsimsel aktivitesinin tespiti (2013 - 2008)

9. Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • 9. Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2013 - 2015)

4. Güneş Enerjisi ile Mobil Enerji İstasyonu Dizaynı, 2015, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2013-3 , (Araştırmacı, Tamamlandı).

 • 4. Güneş Enerjisi ile Mobil Enerji İstasyonu Dizaynı, 2015, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2013-3 , (Araştırmacı, Tamamlandı). (2013 - 2015)

Hızlı Pişirim Yer ve Duvar Karolarında Metalik Sır Uygulamaları, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2013/4, Proje Yürütücüsü, 2013-2014 (Tamamlandı).

 • Hızlı Pişirim Yer ve Duvar Karolarında Metalik Sır Uygulamaları, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2013/4, Proje Yürütücüsü, 2013-2014 (Tamamlandı). (2013 - 2014)

TYPECAST-Ceramics as a Messenger of Social Change, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, ERASMUS+ GRUNGTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Proje İletişim Koordinatörü, Eğitmen, Proje No: 2013-1-GB2-GRU06-11117-5 2013-2015 (Tamamlandı).

 • TYPECAST-Ceramics as a Messenger of Social Change, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, ERASMUS+ GRUNGTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Proje İletişim Koordinatörü, Eğitmen, Proje No: 2013-1-GB2-GRU06-11117-5 2013-2015 (Tamamlandı). (2013 - 2015)

Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069)

 • Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069) (2013 - 2015)

BAP Projesi

 • BAP Projesi (2013 - )

Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye’ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013-2015),

 • Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye’ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013-2015), (2013 - 2015)

BAP Projesi

 • BAP Projesi (2013 - 2001)

Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını

 • Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını (2013 - 2011)

Enerji Depolanması için Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezi

 • Enerji Depolanması için Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezi (2013 - 2014)

Dumlupınar Üniversitesi WEB TABANLI AKADEMİK PROGRAM YAPIMI VE YAYINI Projesi Kapsamında Gerçekleştirilmesi Beklenen Belgeselin Oluşturulması ve WEB TV Kurulumu

 • Dumlupınar Üniversitesi WEB TABANLI AKADEMİK PROGRAM YAPIMI VE YAYINI Projesi Kapsamında Gerçekleştirilmesi Beklenen Belgeselin Oluşturulması ve WEB TV Kurulumu (2013 - 2001)

Büyük ölçekte enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve fotovoltaik sisteme entegrasyonu”

 • Büyük ölçekte enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve fotovoltaik sisteme entegrasyonu” (2013 - 2013)

TLR4 NOD1 2 ve COX 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi

 • TLR4 NOD1 2 ve COX 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi (2013 - 2014)

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONTROLLÜ ERGONOMİK ÜRETİM ASİSTANLARI

 • ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONTROLLÜ ERGONOMİK ÜRETİM ASİSTANLARI (2013 - 2013)

Volunteers in Play Employment Routes (VIPER)

 • Volunteers in Play Employment Routes (VIPER) (2013 - 2015)

Artvin-Murgul bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Artvin-Murgul bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi (2012 - 2015)

Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi

 • Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi (2012 - 2010)

“A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE (General Electric)-Penn State University, Energy Engineering Dept., May, 2014 (Bitti).

 • “A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE (General Electric)-Penn State University, Energy Engineering Dept., May, 2014 (Bitti). (2012 - 2014)

Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri

 • Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri (2012 - 2014)

“Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-Penn State University, Energy Engineering Dept. (Bitti).

 • “Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-Penn State University, Energy Engineering Dept. (Bitti). (2012 - 2015)

NANOBOYUTLU ZİRKONYA KULLANARAK KENDİNDEN RENKLİ (SELF-COLORED) ZİRKONYA DİŞ BLOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ

 • NANOBOYUTLU ZİRKONYA KULLANARAK KENDİNDEN RENKLİ (SELF-COLORED) ZİRKONYA DİŞ BLOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ (2012 - 2006)

Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından yapılan Modern ve Klasik Sanatların Birleştirilmesi Projesi ve Sergisi”, Nisan, 2012.

 • Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından yapılan Modern ve Klasik Sanatların Birleştirilmesi Projesi ve Sergisi”, Nisan, 2012. (2012 - 2012)

Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8)

 • Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8) (2012 - 2003)

Kütahya Seramik Çini Sektöründe e Ticaret Tabanlı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları

 • Kütahya Seramik Çini Sektöründe e Ticaret Tabanlı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları (2012 - 2001)

GELENEKSEK HAMMADDELERİ KULLANARAK EKONOMİK beta SiAlON TOZUNUN ÜRETİLMESİ

 • GELENEKSEK HAMMADDELERİ KULLANARAK EKONOMİK beta SiAlON TOZUNUN ÜRETİLMESİ (2012 - 2002)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açıkocağında gerçekleştiririlen Patlatmaların Hisarcık İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açıkocağında gerçekleştiririlen Patlatmaların Hisarcık İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü (2012 - 2005)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açıkocağında gerçekleştiririlen Patlatmaların Emet İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açıkocağında gerçekleştiririlen Patlatmaların Emet İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü (2012 - 2005)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2012 - 2012)

Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi

 • Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi (2012 - 2001)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2012 - 2001)

Hydraulic Model Studies for Power Tunnel Gates of Alpaslan II Dam and Hydropower Plant

 • Hydraulic Model Studies for Power Tunnel Gates of Alpaslan II Dam and Hydropower Plant (2012 - 2012)

Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi,

 • Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi, (2012 - 2012)

Yaşayan Çınarlar Yeşeren Umutlar

 • Yaşayan Çınarlar Yeşeren Umutlar (2012 - 2013)

Öksüz ve Yetim Çocukların Yeniden Sosyalleşmesi

 • Öksüz ve Yetim Çocukların Yeniden Sosyalleşmesi (2012 - 2014)

“bose-Einstein Yoğunlaşmasında Işığın İlerlemesi, Klavuzluğu Ve Mercekleşme Özellikleri" Proje Yürütücüsü, Tubitak Karıyer. 01.05.2010-01.05.2012. Tubitak Karıyer 109t686 Nolu Proje.

 • “bose-Einstein Yoğunlaşmasında Işığın İlerlemesi, Klavuzluğu Ve Mercekleşme Özellikleri" Proje Yürütücüsü, Tubitak Karıyer. 01.05.2010-01.05.2012. Tubitak Karıyer 109t686 Nolu Proje. (2012 - 2012)

TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti

 • TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti (2012 - 2003)

TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması

 • TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması (2012 - 2012)

Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry

 • Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry (2012 - 2012)

Gümüş Cevheri Zenginleştirme Tesisi Liç Veriminin Arttırılmasına Yönelik Serbestleşme Tane Boyutu Tespiti ve Barit Uzaklaştırma için Ön Çalışmalar, , 2012

 • Gümüş Cevheri Zenginleştirme Tesisi Liç Veriminin Arttırılmasına Yönelik Serbestleşme Tane Boyutu Tespiti ve Barit Uzaklaştırma için Ön Çalışmalar, , 2012 (2012 - 2013)

Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması

 • Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması (2012 - 2005)

Nano ve mikro partikül takviyeli polimerlerin ekstrüzyonla üretilmesi ve özelliklerinin geliştirilmesi

 • Nano ve mikro partikül takviyeli polimerlerin ekstrüzyonla üretilmesi ve özelliklerinin geliştirilmesi (2012 - 2013)

Yapıların depreme dayanıklılık testi ve güvenli yapı tasarımı Bilimsel Araştırma Projesi

 • Yapıların depreme dayanıklılık testi ve güvenli yapı tasarımı Bilimsel Araştırma Projesi (2012 - 2005)

Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkileri

 • Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkileri (2012 - 2007)

Gitar Çalan Müzisyenlerde Üst Ekstremite Kas-Iskelet Sistemine Ait Problemlerin Giderilmesi Ve Performansın Artırılmasına Yönelik Egzersiz Eğitim Programının Etkinliği

 • Gitar Çalan Müzisyenlerde Üst Ekstremite Kas-Iskelet Sistemine Ait Problemlerin Giderilmesi Ve Performansın Artırılmasına Yönelik Egzersiz Eğitim Programının Etkinliği (2012 - 2012)

Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirilmesi

 • Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirilmesi (2012 - 2013)

İşgücü Eğitim Hizmeti Meslek Kursu (Yönetici Asistanlığı)

 • İşgücü Eğitim Hizmeti Meslek Kursu (Yönetici Asistanlığı) (2012 - 2002)

Hidrojen Yakıtlı Yüksek Verimli Katı Oksit Yakıt Hücresinin Üretimi Ve Enerji Elde Edilmesi, Ulusal

 • Hidrojen Yakıtlı Yüksek Verimli Katı Oksit Yakıt Hücresinin Üretimi Ve Enerji Elde Edilmesi, Ulusal (2012 - 2012)

Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi

 • Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi (2012 - 2014)

Difüzyon kaynağı bağlantısı ile Kartuş seramik filtre Üretimi

 • Difüzyon kaynağı bağlantısı ile Kartuş seramik filtre Üretimi (2012 - 2013)

Mürekkep Püskürtme (Inkjet) Yöntemi İle Cdte / Cds Tabanlı Güneş Pilinin Elde Edilmesi Ve Verim, Optik, Elektrik, Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi,ulusal

 • Mürekkep Püskürtme (Inkjet) Yöntemi İle Cdte / Cds Tabanlı Güneş Pilinin Elde Edilmesi Ve Verim, Optik, Elektrik, Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi,ulusal (2012 - 2012)

Bi2o3 Tabanlı Katı Elektrolit Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi

 • Bi2o3 Tabanlı Katı Elektrolit Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi (2012 - 2012)

Puzolanların yüzey özelliklerinin çimento hidratasyonuna etkilerinin belirlenmesi

 • Puzolanların yüzey özelliklerinin çimento hidratasyonuna etkilerinin belirlenmesi (2012 - 2013)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2012/16), 2013 (Bütçesi 20000.00 TL) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2012/16), 2013 (Bütçesi 20000.00 TL) (Tamamlandı). (2012 - 2013)

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ İÇİN BİR DENEY SETİ TASARIMININ YAPILMASI VE GELENEKSEL KONTROL ALGORİTMALARININ BİR ARAYÜZ PROGRAMI KULLANILARAK UYGULANMASI

 • KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ İÇİN BİR DENEY SETİ TASARIMININ YAPILMASI VE GELENEKSEL KONTROL ALGORİTMALARININ BİR ARAYÜZ PROGRAMI KULLANILARAK UYGULANMASI (2012 - 2008)

Al-Cu Alaşımına Si Ve Fe Katkılanmasının Yapısal Ve Mekaniksel Özelliklere Etkisinin Araştırılması, 2012, 12 Ay

 • Al-Cu Alaşımına Si Ve Fe Katkılanmasının Yapısal Ve Mekaniksel Özelliklere Etkisinin Araştırılması, 2012, 12 Ay (2012 - 2013)

Silisyum Ve Demir Katkılanmış Alüminyum-Bakır Esaslı Alaşımların Fiziksel Ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi

 • Silisyum Ve Demir Katkılanmış Alüminyum-Bakır Esaslı Alaşımların Fiziksel Ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi (2012 - 2012)

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi (2012 - 2013)

Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi (2012 - 2012)

Duyuların Mutluluk üzüntü kaygı depresyon vb EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi

 • Duyuların Mutluluk üzüntü kaygı depresyon vb EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi (2012 - 2010)

Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi

 • Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi (2012 - 2013)

Bazı Fosfazen Türevlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

 • Bazı Fosfazen Türevlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu (2012 - 2003)

Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin, Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile incelenmesi

 • Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin, Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile incelenmesi (2012 - 2015)

“Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı ve İmalatı “

 • “Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı ve İmalatı “ (2012 - 2013)

Balıklı Tekkesi ve Çevresi Restorasyon Projesi

 • Balıklı Tekkesi ve Çevresi Restorasyon Projesi (2012 - 2012)

Nano kil katkılı PA6 PP Kompozit Malzemelerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Nano kil katkılı PA6 PP Kompozit Malzemelerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2012 - 2011)

SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİNİN OTOMASYONLA KONTROLÜ

 • SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİNİN OTOMASYONLA KONTROLÜ (2012 - 2013)

Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı Ve İmalatı Proje No: 1504.TGSD.2012

 • Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı Ve İmalatı Proje No: 1504.TGSD.2012 (2012 - 2013)

Kurumsal Mail Sistemi Projesi

 • Kurumsal Mail Sistemi Projesi (2012 - 2012)

Kamera Ve Güvenlik Sistemleri Projesi

 • Kamera Ve Güvenlik Sistemleri Projesi (2012 - 2012)

Akademik Personele Notebook Ve Yazıcı Projesi

 • Akademik Personele Notebook Ve Yazıcı Projesi (2012 - 2012)

H. Ünal, A. Mimaroğlu, S. H. Yetgin, T. Gökkurt, Nano-Kil Katkılı Pa6/Pp Kompozit Malzemelerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2012-09.08.002, Bitiş Tarihi: 15.11.2013 Proje Miktarı: 26.500tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi

 • H. Ünal, A. Mimaroğlu, S. H. Yetgin, T. Gökkurt, Nano-Kil Katkılı Pa6/Pp Kompozit Malzemelerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2012-09.08.002, Bitiş Tarihi: 15.11.2013 Proje Miktarı: 26.500tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi (2012 - 2012)

AFYONKARAHİSAR KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA ŞÖFÖRLERİNİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • AFYONKARAHİSAR KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA ŞÖFÖRLERİNİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2012 - 2005)

Kontrol ve Kumanda Sistemleri için Bir deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması

 • Kontrol ve Kumanda Sistemleri için Bir deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması (2012 - 2015)

İşgücü Eğitim hizmeti meslek kursu

 • İşgücü Eğitim hizmeti meslek kursu (2012 - 2001)

Avrupa Birliği Avrupa Konseyi “Council of Europe” ve Milli eğitim Bakanlığı’nın Ortaklaşa Gerçekleştirdiği “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT”, Materyal Geliştirme Çalışma Gurubu

 • Avrupa Birliği Avrupa Konseyi “Council of Europe” ve Milli eğitim Bakanlığı’nın Ortaklaşa Gerçekleştirdiği “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT”, Materyal Geliştirme Çalışma Gurubu (2012 - 2010)

2012 8

 • 2012 8 (2012 - 2003)

‘‘İslamic İnheritance Calculator Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi

 • ‘‘İslamic İnheritance Calculator Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi (2012 - 2012)

Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyelinin değerlendirilmesi

 • Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyelinin değerlendirilmesi (2012 - 2006)

‘‘Bernamec Hisâb al-Mîrâs‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi

 • ‘‘Bernamec Hisâb al-Mîrâs‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi (2012 - 2012)

‘‘Miras Hesaplayıcı Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi

 • ‘‘Miras Hesaplayıcı Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi (2012 - 2012)

Simav Jeotermal Sisteminin Otomasyon İle Kontrolü (586.746,13 TL)

 • Simav Jeotermal Sisteminin Otomasyon İle Kontrolü (586.746,13 TL) (2012 - 2013)

Simav Belediyesi Jeotermal Sisteminin Otomasyonla Kontrolü

 • Simav Belediyesi Jeotermal Sisteminin Otomasyonla Kontrolü (2012 - 2012)

Kayseri-Yahyalı Çadırkaya Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları,

 • Kayseri-Yahyalı Çadırkaya Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları, (2012 - 2012)

DNA İlaç Etkileşimlerine Dayanan Elektrokimyasal DNA BiyosensörlerininGeliştirilmesi

 • DNA İlaç Etkileşimlerine Dayanan Elektrokimyasal DNA BiyosensörlerininGeliştirilmesi (2012 - 2009)

TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması,

 • TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması, (2012 - 2012)

Güç Kalitesi Probremlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması Ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi

 • Güç Kalitesi Probremlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması Ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi (2012 - 2012)

Duyguların (Mutluluk, Kaygı, Depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi

 • Duyguların (Mutluluk, Kaygı, Depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi (2012 - 2014)

Kastamonu İli Sarıyonca Köyü Poyraz Mevkii Taşocağında Yapılan Patlamaların Katı Atık Bertaraf Tesisi Üzerindeki Etkileri

 • Kastamonu İli Sarıyonca Köyü Poyraz Mevkii Taşocağında Yapılan Patlamaların Katı Atık Bertaraf Tesisi Üzerindeki Etkileri (2012 - 2012)

Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Y4-C Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Y4-C Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (2012 - 2012)

 Proje No: 2012-8 (Ulusal) “Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu“

 •  Proje No: 2012-8 (Ulusal) “Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu“ (2012 - 2014)

DNA ilaç etkileşimlerine dayanan elektrokimyasal DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi

 • DNA ilaç etkileşimlerine dayanan elektrokimyasal DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi (2012 - 2009)

Dpü Web, Alt Birimler Web, Haber Portalı Projesi

 • Dpü Web, Alt Birimler Web, Haber Portalı Projesi (2012 - 2013)

Mobil Pelet Makinesi Tasarımı

 • Mobil Pelet Makinesi Tasarımı (2012 - 2014)

Mesleki Ve Teknik Eğitimin Alt Yapısının Güçlendirilmesinde Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği

 • Mesleki Ve Teknik Eğitimin Alt Yapısının Güçlendirilmesinde Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği (2012 - 2012)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi,

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, (2012 - 2013)

304L 316L St37 2 ve ni kaplanmıs St 37 2 çeliklerinin korozyon davranıslarının Elektrokimyasal

 • 304L 316L St37 2 ve ni kaplanmıs St 37 2 çeliklerinin korozyon davranıslarının Elektrokimyasal (2012 - 2013)

CUDA TABANLI GRAFİK İŞLEMCİ KULLANARAK VERİ İŞLEME VE ANALİZ SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI

 • CUDA TABANLI GRAFİK İŞLEMCİ KULLANARAK VERİ İŞLEME VE ANALİZ SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI (2012 - 2002)

Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar

 • Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar (2012 - 2015)

Kapodakya Bölgesi (Nevşehir) Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

 • Kapodakya Bölgesi (Nevşehir) Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (2012 - 2014)

Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı

 • Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı (2012 - 2015)

Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi

 • Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi (2012 - 2012)

Yarıklı Yapı Kullanılarak Asenkron Motor Nüve Tasarımı ve Uygulaması

 • Yarıklı Yapı Kullanılarak Asenkron Motor Nüve Tasarımı ve Uygulaması (2012 - 2015)

Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi

 • Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi (2012 - 2012)

Özel Eğitimi Güçlendirme

 • Özel Eğitimi Güçlendirme (2012 - 2012)

Araclarda atık eksoz ısısından termolektrik jeneratorlerle elektrik uretimi

 • Araclarda atık eksoz ısısından termolektrik jeneratorlerle elektrik uretimi (2012 - 2005)

Asit maden drenajı oluşumunda kinetik test yaklaşımının belirlenmesi

 • Asit maden drenajı oluşumunda kinetik test yaklaşımının belirlenmesi (2012 - 2012)

Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyellerinin değerlendirilmesi

 • Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyellerinin değerlendirilmesi (2012 - 2001)

Topuk Plütonu ile İlişkili Skarn Yataklarının (Bursa, Batı Anadolu) Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelemesi

 • Topuk Plütonu ile İlişkili Skarn Yataklarının (Bursa, Batı Anadolu) Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelemesi (2012 - 2015)

Bu Benim Projem-1, Erzincan

 • Bu Benim Projem-1, Erzincan (2012 - 2012)

1. “TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012

 • 1. “TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012 (2012 - 2012)

Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya

 • Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya (2012 - 2012)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi (2012 - 2006)

Zirkonyum diborür (ZrB2) esaslı kompozitlerin düşük sıcaklıkta sentezi, spark plazma sinterlenmesi ve karakterizasyonları,

 • Zirkonyum diborür (ZrB2) esaslı kompozitlerin düşük sıcaklıkta sentezi, spark plazma sinterlenmesi ve karakterizasyonları, (2012 - 2014)

Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikokimyasal Özellikleri ile İlişkisi

 • Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikokimyasal Özellikleri ile İlişkisi (2012 - 2001)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2012 - 2001)

Kazan ve Kombilerde Kullanmak İçin Işınım Yakma Esaslı Silindirik Seramik Köpük Matrix Yakıcının Geliştirilmesi (Teknogirişim Desteği)

 • Kazan ve Kombilerde Kullanmak İçin Işınım Yakma Esaslı Silindirik Seramik Köpük Matrix Yakıcının Geliştirilmesi (Teknogirişim Desteği) (2012 - 2004)

“ Tr33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Ve Stratejik Alt Bölgelerinin Tespiti “ Adlı Projede Görsel Materyal Ve Web Tasarımı

 • “ Tr33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Ve Stratejik Alt Bölgelerinin Tespiti “ Adlı Projede Görsel Materyal Ve Web Tasarımı (2012 - 2012)

Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi

 • Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi (2012 - 2013)

Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi

 • Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi (2012 - 2012)

Yapıların Depreme Dayanıklılık Testi ve Güvenli Yapı Tasarımı

 • Yapıların Depreme Dayanıklılık Testi ve Güvenli Yapı Tasarımı (2012 - 2005)

Çay Bitki Ekstraktının Koruma (emprenye) ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları (BAP No: 2012.F11.02.16.)

 • Çay Bitki Ekstraktının Koruma (emprenye) ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları (BAP No: 2012.F11.02.16.) (2012 - 2014)

Avrupa Birliği Ulusal Ajans Gençlik Programı, ULUSAL AJANS PROJESİ “İsimsiz Kahramanlar Projesi”

 • Avrupa Birliği Ulusal Ajans Gençlik Programı, ULUSAL AJANS PROJESİ “İsimsiz Kahramanlar Projesi” (2012 - 2012)

Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol Su Ortamında Tayini

 • Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol Su Ortamında Tayini (2012 - 2013)

Eti Maden Emet Hisarcık Bor İşletmesi Atıklarında Bulunan Bazı Eser elementlerin Tayini Ve Kazanılması

 • Eti Maden Emet Hisarcık Bor İşletmesi Atıklarında Bulunan Bazı Eser elementlerin Tayini Ve Kazanılması (2012 - 2013)

“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT”

 • “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT” (2012 - 2012)

CUDA TABANLI GRAFİK İŞLEMCİ İLE VERİ ANALİZİNİN HIZLANDIRILMASI

 • CUDA TABANLI GRAFİK İŞLEMCİ İLE VERİ ANALİZİNİN HIZLANDIRILMASI (2012 - 2011)

Öğretim Programı ve materyal geliştirme

 • Öğretim Programı ve materyal geliştirme (2012 - 2007)

Nano Boyutlu Zirkonya Kullanarak Kendinden Renkli (Self-Colored) Zirkonya Diş Bloğunun Geliştirilmesi

 • Nano Boyutlu Zirkonya Kullanarak Kendinden Renkli (Self-Colored) Zirkonya Diş Bloğunun Geliştirilmesi (2012 - 2014)

İŞKUR Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı İş Yeterlilik Kursu İstihdam

 • İŞKUR Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı İş Yeterlilik Kursu İstihdam (2012 - 2013)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2012 - 2014)

Kendinden Yağlamalı Yatak Üretimi İçin Bronz Tozu Üretim Şartlarının Araştırılması

 • Kendinden Yağlamalı Yatak Üretimi İçin Bronz Tozu Üretim Şartlarının Araştırılması (2012 - 2015)

Sulfaguanidin İçeren Yeni Akridin Bileşiklerinin Sentezi” Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

 • Sulfaguanidin İçeren Yeni Akridin Bileşiklerinin Sentezi” Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2012 - 2012)

Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol-Su Ortamında Tayini

 • Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol-Su Ortamında Tayini (2012 - 2012)

T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İşbirliği İle Yapılacak Olan İş Gücü Eğitim Hizmeti Kapsamında meslek Kursları

 • T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İşbirliği İle Yapılacak Olan İş Gücü Eğitim Hizmeti Kapsamında meslek Kursları (2012 - 2005)

Kütahya da Termik Santrallerde Kullanılan Düşük Kaliteli Linyitlerin Yanma Sorunlarının Araştırılması ve Temiz Verimli Enerji Eldesi İçin Akışkan Yataklı Kombine

 • Kütahya da Termik Santrallerde Kullanılan Düşük Kaliteli Linyitlerin Yanma Sorunlarının Araştırılması ve Temiz Verimli Enerji Eldesi İçin Akışkan Yataklı Kombine (2012 - 2014)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi (2012 - 2014)

Artvin Murgul bölgesi Kompleks Bakır Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Artvin Murgul bölgesi Kompleks Bakır Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi (2012 - 2008)

Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal RezervuarlarınJeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi

 • Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal RezervuarlarınJeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi (2012 - 2006)

Artvin Murgul Bölgesi Kompleks Bakır Çinko Cevherinin Zenginleştirmesi

 • Artvin Murgul Bölgesi Kompleks Bakır Çinko Cevherinin Zenginleştirmesi (2012 - 2008)

Kapadokya Bölgesi Nevşehir Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

 • Kapadokya Bölgesi Nevşehir Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (2012 - 2004)

Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik veJeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi

 • Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik veJeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi (2012 - 2001)

Kaymaz Eskişehir Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar

 • Kaymaz Eskişehir Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar (2012 - 2012)

Halk Sağlığı Açısından Kütahya da Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde ve Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması

 • Halk Sağlığı Açısından Kütahya da Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde ve Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması (2012 - 2007)

Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının Bursa Batı Anadolu mineralojik jeokimyasal ve kökensel incelemesi

 • Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının Bursa Batı Anadolu mineralojik jeokimyasal ve kökensel incelemesi (2012 - 2005)

”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI”

 • ”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI” (2012 - 2016)

8. Toz Metal Katkısı ile Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • 8. Toz Metal Katkısı ile Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2012 - 2013)

Ege Bölgesi Tabanidae Insecta Diptera Faunasının Tespiti

 • Ege Bölgesi Tabanidae Insecta Diptera Faunasının Tespiti (2012 - 2001)

MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFİNDEN MALİYET YÖNETİMİ

 • MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFİNDEN MALİYET YÖNETİMİ (2012 - 2015)

Odak sektörler mali destek programı, siyah inci dondurması ve profiterolü ile Türkiye’ye açılıyor.

 • Odak sektörler mali destek programı, siyah inci dondurması ve profiterolü ile Türkiye’ye açılıyor. (2012 - 2013)

DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen miRNA Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen miRNA Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi (2012 - 2016)

Afyonkarahisar kent içi toplu taşıma şoförlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi

 • Afyonkarahisar kent içi toplu taşıma şoförlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi (2012 - 2012)

Türk Toplumunda CYP2C19 CYP3A4 CYP2B6 ABCB1 ITGB3 ve PON1 Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri

 • Türk Toplumunda CYP2C19 CYP3A4 CYP2B6 ABCB1 ITGB3 ve PON1 Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri (2012 - 2016)

Aerobik ve Anaerobik Egzersizler sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması

 • Aerobik ve Anaerobik Egzersizler sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması (2012 - 2006)

Teams diatomaceous (Bacillariophyta) - a phenomenon of Lake Baikal. Their species composition, systematics, evolution and palaeoecological significance and paleoclimatic

 • Teams diatomaceous (Bacillariophyta) - a phenomenon of Lake Baikal. Their species composition, systematics, evolution and palaeoecological significance and paleoclimatic (2012 - 2014)

Side 2012-2013 Kazı Çalışmaları Projesi

 • Side 2012-2013 Kazı Çalışmaları Projesi (2012 - 2013)

Zirkonyum diborür zrb2 esaslı kompozitlerin düşük sıcaklıkta sentezi spark plazma sinterlenmesi ve karakterizasyonları

 • Zirkonyum diborür zrb2 esaslı kompozitlerin düşük sıcaklıkta sentezi spark plazma sinterlenmesi ve karakterizasyonları (2012 - 2002)

PELET YAKIT ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI

 • PELET YAKIT ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI (2012 - 2001)

Türkmen Dağı (Kütahya) Su Kaynakları Diyatomelerinin İncelenmesi

 • Türkmen Dağı (Kütahya) Su Kaynakları Diyatomelerinin İncelenmesi (2011 - 2012)

TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması

 • TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması (2011 - )

Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği İle Değerlendirilmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği İle Değerlendirilmesi (2011 - 2012)

Kuruluş Dönemi Türk Edebiyatında İsa İmgesi

 • Kuruluş Dönemi Türk Edebiyatında İsa İmgesi (2011 - 2011)

Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar (flotasyon)

 • Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar (flotasyon) (2011 - 2013)

Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi

 • Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi (2011 - 2012)

Tubitak 110M443 numaralı ve “Boya Duyarlaştırılmış Güneş Pilleri İçin Nb2O5 Bazlı Nanokompozit Elektrot Üretimi ve Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesi”

 • Tubitak 110M443 numaralı ve “Boya Duyarlaştırılmış Güneş Pilleri İçin Nb2O5 Bazlı Nanokompozit Elektrot Üretimi ve Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesi” (2011 - 2013)

TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti

 • TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti (2011 - 2001)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin AB Normlarında Yaygınlaştırılması ve Ağır Sanayiye Adaptasyonu

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin AB Normlarında Yaygınlaştırılması ve Ağır Sanayiye Adaptasyonu (2011 - 2006)

Kuriki Höyük Batman Arkeolojik Kazılarında Bulunan Çömlek Kalıntılarının Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Kuriki Höyük Batman Arkeolojik Kazılarında Bulunan Çömlek Kalıntılarının Arkeometrik Karakterizasyonu (2011 - 2006)

Organik- İnorganik İletken Polimerlerin Sentezi, Elektrokromik ve Biyosensör Uygulamaları

 • Organik- İnorganik İletken Polimerlerin Sentezi, Elektrokromik ve Biyosensör Uygulamaları (2011 - 2013)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2011 - 2011)

Kınık (Kütahya) Yöresi Ofiyolitlerinin Petrolojisi

 • Kınık (Kütahya) Yöresi Ofiyolitlerinin Petrolojisi (2011 - 2013)

İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

 • İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi (2011 - 2013)

Seyitömer Höyük Kazısı

 • Seyitömer Höyük Kazısı (2011 - 2011)

Karışık Ligantlı Piridin 2 6 Dikarboksilat ve 6 Metilpiridin 2 3 Dikarboksilat ın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi

 • Karışık Ligantlı Piridin 2 6 Dikarboksilat ve 6 Metilpiridin 2 3 Dikarboksilat ın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi (2011 - 2013)

Karışık Ligandlı Piridin-2,6-dikarboksilat ve 6-Metilpiridin-2,3-Dikarboksilatın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2011/13, Yürütücü, 2011-2013. (ULUSAL).

 • Karışık Ligandlı Piridin-2,6-dikarboksilat ve 6-Metilpiridin-2,3-Dikarboksilatın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2011/13, Yürütücü, 2011-2013. (ULUSAL). (2011 - 2013)

Beyhan 1 Barajı ve HES Su Alma Yapısı Hidrolik Model Çalışmaları

 • Beyhan 1 Barajı ve HES Su Alma Yapısı Hidrolik Model Çalışmaları (2011 - 2012)

Kınık Köyü Kütahya Çevresi Ofiyolitlerini Petrolojisi

 • Kınık Köyü Kütahya Çevresi Ofiyolitlerini Petrolojisi (2011 - 2001)

Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması

 • Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması (2011 - 2011)

“yeşil Ve Siyah Zonguldak Doğa Ve Bilim Kampı " Proje Araştırıcısı, Raporun Verildiği Tarih: 06.12.2011, Tubitak 111b166 Nolu Proje.

 • “yeşil Ve Siyah Zonguldak Doğa Ve Bilim Kampı " Proje Araştırıcısı, Raporun Verildiği Tarih: 06.12.2011, Tubitak 111b166 Nolu Proje. (2011 - 2011)

BAP

 • BAP (2011 - 2012)

Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz Üretimi

 • Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz Üretimi (2011 - 2012)

Developing Effective Schools for Inclusion Erasmus Intensive Programme Project

 • Developing Effective Schools for Inclusion Erasmus Intensive Programme Project (2011 - 2012)

TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Belirlenmesi, , 2011

 • TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Belirlenmesi, , 2011 (2011 - 2012)

The Role of VET in Improving Hand Skills

 • The Role of VET in Improving Hand Skills (2011 - 2011)

Terbiyum Peroksit (Tb4o7) Dope Edilmiş Bizmut Trioksit (Bi2o3) Polimorflarının Sentezi, Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi

 • Terbiyum Peroksit (Tb4o7) Dope Edilmiş Bizmut Trioksit (Bi2o3) Polimorflarının Sentezi, Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi (2011 - 2011)

Alternatif H-Köprü Yapısı Kullanılarak Dengesiz Reaktif Yüklerin Ag Seviyesinde Statcom İle Kompanzasyonu

 • Alternatif H-Köprü Yapısı Kullanılarak Dengesiz Reaktif Yüklerin Ag Seviyesinde Statcom İle Kompanzasyonu (2011 - 2011)

Dumlupınar Üniversitesi BAP

 • Dumlupınar Üniversitesi BAP (2011 - 2003)

Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi (Proje Numarası:2011-24)

 • Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi (Proje Numarası:2011-24) (2011 - 2008)

Dumlupınar Üniversitesinin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi

 • Dumlupınar Üniversitesinin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi (2011 - 2009)

Kayseri-Yahyalı Aladağ (Delikkaya)Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları,

 • Kayseri-Yahyalı Aladağ (Delikkaya)Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları, (2011 - 2012)

Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Oluşumu ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Oluşumu ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2011 - 2013)

Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması

 • Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması (2011 - 2001)

Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi

 • Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi (2011 - 2009)

Salon Sporları ile Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi

 • Salon Sporları ile Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi (2011 - 2009)

Pancar sekeri fabrikasyonu serbetlerinde bazı çelik türlerinin korozyon davranıslarının zamana baglı

 • Pancar sekeri fabrikasyonu serbetlerinde bazı çelik türlerinin korozyon davranıslarının zamana baglı (2011 - 2012)

Türk Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Bilişsel Faktörlerin Aracı Rolü

 • Türk Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Bilişsel Faktörlerin Aracı Rolü (2011 - 2011)

Küçük Bilim Adamları Keşifte, Erzincan

 • Küçük Bilim Adamları Keşifte, Erzincan (2011 - 2011)

Boya duyarlaştırılmış güneş pilleri için Nb2O5 bazlı nanokompozit elektrot üretimi ve fotovoltaik özelliklerin geliştirilmesi

 • Boya duyarlaştırılmış güneş pilleri için Nb2O5 bazlı nanokompozit elektrot üretimi ve fotovoltaik özelliklerin geliştirilmesi (2011 - 2013)

Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Üzerine Bir Aksiyon Araştırması, Erzincan

 • Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Üzerine Bir Aksiyon Araştırması, Erzincan (2011 - 2011)

Yaratıcı Ders Aktiviteleri Geliştirmeye Yönelik Bilim Danışmanlığı, Erzincan

 • Yaratıcı Ders Aktiviteleri Geliştirmeye Yönelik Bilim Danışmanlığı, Erzincan (2011 - 2011)

57 Adet Kimyasal Silah Harp Maddeleri Belirleme Cihazı ( Kimyasal Silah El Detektörü)

 • 57 Adet Kimyasal Silah Harp Maddeleri Belirleme Cihazı ( Kimyasal Silah El Detektörü) (2011 - 2015)

Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi

 • Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi (2011 - 2009)

Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü Dersleri, Derslerin İçeriği ve Bu Bölüme Devam Eden Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri

 • Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü Dersleri, Derslerin İçeriği ve Bu Bölüme Devam Eden Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri (2011 - 2012)

Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi

 • Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi (2011 - 2004)

Asit Maden Drenajı Oluşumunda Kinetik Test Yaklaşımının Belirlenmesi

 • Asit Maden Drenajı Oluşumunda Kinetik Test Yaklaşımının Belirlenmesi (2011 - 2011)

Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi

 • Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi (2011 - 2009)

Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması

 • Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması (2011 - 2009)

Kutu Mobilyada Arkalık Panelinin Mobilyanın Mukavemet ve Kararlılık performansına Etkilerinin Belirlenmesi (BAP No:2011-19)

 • Kutu Mobilyada Arkalık Panelinin Mobilyanın Mukavemet ve Kararlılık performansına Etkilerinin Belirlenmesi (BAP No:2011-19) (2011 - 2013)