Kütüphane Ödünç Alma İstatistikleri

Yılı Doktora Öğrencisi Yükseklisans Öğrencisi Lisans ve Ön Lisans Öğrencisi Akademik Personel İdari Personel Diğer TOPLAM
2019 216 6751 20770 1424 950 0 30111
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı