Proje Adı Kurumu Başlama Yılı Bitiş Yılı
UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı TÜBİTAK/Boğaziçi Üniversitesi 2019
Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi, Aktarımı ve Ölçümleri İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri TÜBİTAK/ İstanbul Üniversitesi 2019
Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Proje Koordinasyon Başkanlığı 2019 2019
2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 2019
3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan TÜBİTAK 2019 2020
Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda” TÜBİTAK 2019 2019
Türkçeye Farkındalık Projesi KDPÜ 2019 2019
Zaman Dursun Kütahya Okusun Kütahya Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 2020
7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı KDPÜ 2019 2019
Durmadan Türkçe KDPÜ 2019 2019
MOCAT - Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI / Modern Üniversitenin Anahtarı - Akademisyenlerin Yeterliliklerinin Güncellenmesi International Academic Partnership Programme NAWA 2019 2020
DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı DPÜ BAP 2019 2021
DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı DPÜ 2019 2021
Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması (Bap Değerlendirme Aşamasında) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019
Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Türkiye Organ Nakli Vakfı 2019 2019
TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2019
MOTİVASYON OTOBÜSÜ (MOTİBUS) Sosyal Sorumluluk Projesi 2019
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2019 2019
Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Görevi 2019 2019
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 2020
Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi DPÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinatörlüğü 2019 2020
Elektrik motorları için nesnelerin interneti tabanlı öngörülü mekaniksel ariza tespit sistemi TÜBİTAK 2019
Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması İSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 2019 2019
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019
Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü 2019
Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama Cihazı Tasarımı ve Üretimi TÜBİTAK / Boğaziçi Üniversitesi 2018
Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2018
Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar Dumlupınar Üniversitesi/BAP 2018 2018
Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi Kültür Bakanlığı -Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası (Ttso) 2018 2018
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (BAP Projesi) Dumlupınar Üniv. 2018
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma DPÜ 2018
Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi TÜBİTAK 2018
Kursun Içerigine Baglı Pirinç Alasımda Isıtma Ve Sogutmada Kristallesme Davranısı dumlupınar üniversitesi 2018 2019
DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 2018
Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Hibritinin Enzimsiz Sensör Uygulamalarında Kullanımı PAÜBAP 2018 2019
16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı 2018 2021
Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi KSÜ Türkoğlu MYO 2018 2019
Otomativ Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, NURSAN AŞ - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı - NURSAN AŞ 2018 2020
Röle destekli hibrit RF/VLC sistemlerde kesinti ve bit hata oranı performans analizi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı - NURSAN AŞ 2018 2020
TAGEM ARGE DESTEK PROGRAMI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 2020
ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması Anadolu Cam A.Ş. 2018 2018
Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2018 2018
Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2018 2018
İç Tetkikçi Eğitimi Zafer Kalkınma Ajansı 2018 2018
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Kabul Edildi). DPÜ 2018 2020
Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2018
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) diğer kurumlar 2018 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Yeşilay’a Farkındalık Projesi KDPÜ 2018 2019
Öğretmenimin Yanındayım Projesi KDPÜ 2018 2019
TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor. Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları TÜBİTAK 2018
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2018
META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2018
KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ 5170009 No’lu 1505 TÜBİTAK TEYDEB 2018 2019
DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİM BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI AKÜ 2018
PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite Sakarya Üniversitesi 2018 2019
Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi TÜBİTAK 1001 2018 2020
Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2018
TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (BAP) 2018
İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ÇETİN BURCU,Danışman:GÜREL AYNUR,Danışman:TANYOLAÇ MUHAMMED BAHATTİN,Araştırmacı:Özkuru Esin,Araştırmacı:GÜLER BEGÜM,Araştırmacı:Özen Tülin Ezgi, , 10/07/2018 (Devam Ediyor) Dumlupınar Üniversitesi 2018
Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2019
DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018
Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2018
Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması TUBITAK 2018 2019
Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi İstanbul Üniveristesi 2018 2020
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ AB PİCTES PROJESİ 2018 2018
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi-Bursa Valiliği Ortak Çalışması 2018 2018
Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL) DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2018 2020
Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları Tübitak 2018 2020
TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu Tübitak-1007 2018 2023
Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor) Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2018 2018
META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2018
Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının, Yüksek Sıcaklık Dirençlerinin Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - BAP 2018
Zeynep Alkan Alkaya (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-hidroksibenzotiyazol Bileşiğinin Proton Transfer Tuzunun Sentezi, Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, 2018. Uşak Üniversitesi 2018 2020
II. Meşrutiyet Dönemi Kütahya Taşra İdaresi (2018/09) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2018 2019
Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018
TÜLOMSAŞ insan kaynakları yetkinlik analizi TÜLOMSAŞ 2018 2019
Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2018
“Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi Atabek Madencilik 2018 2018
Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi (TÜBİTAK) Karabük Üniversitesi 2018 2019
“Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“ Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2017
Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi Cumhuriyet Üniversitesi Bap Projesi 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi Türkiye Basketbol Federasyonu 2017 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Türkiye Basketbol Federasyonu 2017 2017
“Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti) Dumlupınar Üniversitesi-BAP Koordinatörlüğü 2017 2018
Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı DPÜ BAP 2017
Programlama eğitiminde robot kodlama SDÜ 2017 2018
ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi dumlupınar üniversitesi 2017 2019
Özgün İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Metal Sensörü Olarak Kullanılması TÜBİTAK 2017 2018
Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi DPÜ-BAP 2017 2018
Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo MEB-AB 2017 2018
İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi DPU 2017 2018
Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2017 2017
Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2017 2018
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması DPÜ-BAP PROJESİ 2017 2018
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017
Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees European Commission / Turkish National Agency 2017 2019
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Garp Linyitleri İşletmesi 2017 2017
Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi KDPÜ 2017 2017
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye 2017 2017
Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Imaging soil pore sizes using X-ray computed tomography as influenced by prairie and agroecosystems TÜBİTAK 2219- University of Missouri, USA (8 months) 2017 2017
Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optic halka tipi lazer kaynağı tasarımı Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2019
El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG), TÜBİTAK 2017 2018
Kütahya Bilimle Şenleniyor TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2017 2017
Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması DPÜ - BAP/2017-45 2017 2019
Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi DPÜ-BAP/2017-55 2017 2019
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı Dumlupınar Üniversitesi 2017
Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Öğretim elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi Çukurova Üniversitesi 2017 2018
GÜNEŞ ENERJİLİ, ISI BARİYERLİ VE TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLİ ÇİFTLİK TİPİ BİYOGAZ SİSTEMİNİN TASARIM, İMALAT VE VERİMİNİN ARAŞTIRILMASI 308030 no‘lu TÜBİTAK projesi 2017 2011
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017
Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2019
A comparision of soil hydraulic properties as affected by cover crop managements University of Missouri 2017 2018
Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu Küresel Araştırma Merkezi (GRTC) ve Sultanbeyli Belediyesi 2017 2017
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE‘DE ÇÖZÜME YÖNELİK BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ? (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk Uludağ Üniversitesi 2017 2017
Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2017 2019
Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk Uludağ Üniversitesi 2017 2017
Improving Solutions for Student Absenteeism - ISSAProject Erasmus+ Program of the European Union 2017 2020
Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını” İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İSAV (İslami İlimler Araştırma Vakfı) 2017 2017
Influence of cover crop and biofuel crop managements on CT-measured soil pore parameters University of Missouri 2017 2017
Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması TÜBİTAK ARDEB 1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2017 2019
Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2017
Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması TÜBİTAK 2017 2019
Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2018
VB2-hava pillerinin Dumlupınar Üniversitesi 2017
Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Bir Uygulama Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2017 2018
Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017
Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017 2019
Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi 2017 2018
Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi DPÜ 2017
Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 2017
Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017 2017
Kalite Yönetim Sistemi Zafer Kalkınma Ajansı 2017 2017
Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2018
Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2018
Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2017 2018
Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2019
Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi DPÜ 2017
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ DPÜ 2017
Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması Dumlupınar Üniversitesi 2017
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi) Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü:ÇETİNER YILMAZ,Danışman:METE ZEKAİ, , 15/08/2017 - 20/12/2017 (ULUSAL) Şaphane Belediyesi 2017 2017
Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Destek Birimi 2017 2017
Kablo Üretim hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi TÜBİTAK-1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı 2017
RF DOLAŞTIRICISI ve RF İLETİM HATTI TASARIMI, BENZETİMİ ve ÜRETİMİ TÜBİTAK/Boğaziçi Üniversitesi 2017 2019
DEMİRCİ-PRO: Hafif iyonlar için radyofrekans dörtkutuplusu tabanlı doğrusal hızlandırıcı tasarımı ve benzetimi Ankara Üniversitesi 2017
Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2017 2019
Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması TÜBİTAK - 1002 2017 2018
Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’da Madde Bağımlılığı DPÜ BAP 2017 2017
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları KDPU-BAP 2017 2019
Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler Özel Kuruluş (İYV) 2017 2017
Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ” KÜYAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017
ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ VE TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI 2017 2017
Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması GLİ 2017 2017
Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2017 2019
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2017 2018
Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu DPU/ BAP 2016 2017
Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2016 2016
Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2019
Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi DPU BAP 2016
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). Dumlupınar Üni. 2016 2017
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). DPÜ 2016 2017
Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 2016 2018
İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı Park Teknik Elk. san. ve Tic. A.Ş. 2016 2016
Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri, Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı Demir Export A.Ş. 2016 2016
Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2016 2019
I. Uluslararası Çizgi Film Animasyon Festivali ve Sempozyumu Kütahay Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi DPU 2016 2017
Kondisyon Salonu Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2016 2016
Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi DPÜ-BAP/2016-12 2016 2018
Bilimsel Araştırma Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2019
An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism Orsam (http://www.orsam.org.tr/en/homepage.aspx) 2016 2017
Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2016 2016
Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60 DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2016 2018
Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi YÖK Değişim Tabanlı Proje 2016 2019
Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi DPU BAP 2016
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destek Programı 2016 2016
Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi DPU BAP 2016
Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve ASO Yayını, İstanbul 2017. 2016 2017
Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti DPÜ BAP 2016-71 2016 2017
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Improving solutions for student absenteeism EU Strategic Partnership (KA203) 2016 2019
2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi TÜBİTAK 2016 2017
1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2016 2017
4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism) ISSA PROJECT 2016 2019
21. Pazarlama Kongresi Dumlupınar Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2016 2017
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı. TÜBİTAK 2016 2016
Beylikdüzü Kent Belleği Projesi Beylikdüzü Belediyesi 2016 2017
Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Optimal Güç Dağıtımı Problemlerinin Çözümünde Kullanılmak Üzere Sezgisel Algoritmanın Performansının Geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 2017
İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması Hacettepe Teknoloji Transfer Ofisi 2016 2017
Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması Hacettepe Teknoloji Transfer Ofisi 2016 2017
Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016) D.P.Ü. İlahiyat Fakültesi-M.E.B. Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi 2016 2016
TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL) D.P.Ü. 2016 2016
“Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“ DPÜ, Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi kapsamında Polonya‘da bulunan WSB Poznan Bankin 2016 2018
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı). DPÜ 2016 2018
Ferrokrom Cürufu ve Yüksek Fırın Cürufu Kullanılarak Üretilen Geopolimer Betonların Asit, Tuz ve Sülfat Etkilerine Karşı Dayanıklılığının Araştırılması İnönü Üniversitesi - BAP 2016 2018
25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 2016 2017
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası Dumlupınar Üniversitesi 2016
Uşak İlinin SWOT Analizi Uşak Üniversitesi 2016 2017
İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü 2016 2016
Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL) Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
21. Ulusal Pazarlama Kongresi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi 2016 2018
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası DPÜ Bap 2016 2018
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası DPÜ Bap 2016 2018
Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı VISION CENTER FOR POLITICAL DEVELOPMENT 2016 2017
ISSA - Improving Solutions for Student Absenteeism / Öğrenci Devamsızlığını Önlemeye Yönelik Çözüm Önerileri http://issaproject.com/ AB Erasmus+ KA2, DPU 2016 2019
Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı (ZEKA) 2016 2016
I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği) DPÜ-BAP 2016 2017
II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi DPÜ 2016 2017
Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı (BAP) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2016 2016
İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Hidrojen yakıt sistemi DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi 2016 2017
Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı DPÜ 2016 2017
“ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“ DPÜ 2016 2018
KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI Dumlupınar Üniversitesi BAP 2016 2016
Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2016
Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi DPÜ-BAP 2016 2019
KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI Dumlupınar Üniversitesi BAP 2016 2016
Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 2018
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Bilecik Belediyesi 2016 2016
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi) Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
FARKLI ÖN İŞLEM VE ENZİMATİK HİDROLİZ UYGULAMALARIYLA DOMATES VE BİBER KÜSPELERİNDEN ELDE EDİLEN BAZI UÇUCU ESTER VE ALKOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ÜRETİM MİKTARLARININ ARTTIRILMASI TÜBİTAK 2016 2017
Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği 2016 2016
Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Fonksiyonelleştirilmiş Karbon Destekli Metal Nanoyapıların Sentezi ve Karakterizasyonu Dumlupinar Üniversitesi 2016 2017
Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bap 2016 2016
Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (Proje No: 2016-53) DPÜ BAP 2016 2017
Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2016 2017
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Miktotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (DPÜ BAP) 2016
Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2016 2018
İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi DPU-BAP 2016 2017
Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi DPÜ-BAP 2016 2018
Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi Dpu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2015 2015
Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid (Cymbella, Encyonema, Encyonopsis, Cymbopleura, Reimeria) Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu 2015 2016
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DPÜ- BAP 2015 2017
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti. 2015 2016
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2018
İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları ETİ Maden Genel Müdürlüğü 2015
İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi DPÜ BAP 2015 2016
Adım Fizik Günleri IV Kongresi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2015 2015
Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2015 2016
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
“TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 2017
Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2015 2016
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL) DPU 2015 2016
Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2015
Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331 MONAD 2015 2015
Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2015 2017
DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ D.P.Ü Tavşanlı Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu 2015 2015
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Okul Mescit Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Okul Çevre İhata Duvarı Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2015 2016
Kültürel Mirasın Üç Boyutlu Modellenmesi ve Web Ortamında Sunulması, AKÜ Bilimsel Araştırma Projesi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2015 2016
Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2015 2016
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70, DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2017
Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik Olgusu ve Havayolu Sektöründe İnceleme, DPÜ BAP 2015 2015
Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması Dumlupınar Bap 2015 2015
Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi DPU BAP 2015
3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Düzce Üniversitesi 2015 2018
ETİ Maden‘e Ait İR:2339 Numaralı Alünit Sahasında Arama ve Rezerv Geliştirme, ARGE, Danışmanlık Projesi ETİ MADEN 2015
Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi Kültür Bakanlığı -Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası (Ttso) 2015 2015
Knowledge is power age ain‘t matter EU Strategic Partnership (KA204) 2015 2018
Adım Fizik Günleri IV Tübitak 2015 2015
Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi Tübitak, 114f486 2015 2016
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2016
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2017
Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2017
Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi Tübitak-1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı 2015 2020
Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi-BAP 2015 2017
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi-BAP 2015 2018
Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tavşanlı Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi 2015
Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2015 2017
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi D.P.Ü. 2015 2016
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DPÜ-BAP 2015 2017
Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi, TFF-Milli Eğitim ve DPÜ Üniversite İşbirliği 2015 2016
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi DPÜ BAP 2015 2016
Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu 2015 2015
Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı Uşak Üniversitesi 2015 2017
Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Zafer Kalkınma Ajansı 2015 2016
Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç Ve Dinlere Karşı Tavırlarının İncelenmesi Ve Araştırılması. Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2015 2018
Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, BAP birimi 2015 2015
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2017
Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI 0823.TGSD.2015 no‘lu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projesi 2015 2016
İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi TÜBİTAK 2015
Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu-Aspiras Ve Sivrihisar-Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi Tübitak 2015 2017
MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2017
Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem) Avrupa Birliği 2015 2015
Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor. Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi 2015 2015
Kütahya‘da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor. Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi 2015 2015
Avrupa‘daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: FBA-2015-652 (2015-Devam ediyor) 2015
Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi Tübitak 2015 2015
Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü TÜBİTAK 2015 2015
EOSEN YAŞLI BOLU-MENGEN HAVZASINDAKİ KÖMÜRLÜ TORTULLARIN MİKROPALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-i Gaybî ve Dönemi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2015
İşten Ayrılma Niyeti Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2015 2016
Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2017
Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi, Tavşanlı ticaret ve Sanayi Odası 2015 2017
Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması BAP 2015 2016
Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi DPÜ Bap 2015 2017
Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (2015-88) 2015 2017
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef (Siyah Havuç) Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığın Belirlenmesi, Yönetici, (16.01.2015- 27.09.2016) Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella vulgaris L. bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması, Yönetici, (03.03.2015- Devam ediyor) Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi DPÜ Bap 2015 2017
ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2016
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2015 2015
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 2015 2015
Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2015 2016
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2017
Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi (BAP No: 2015-117) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2019
Pirit (FeS2 ) ve Barit (BaSO4) Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 2015 2015
Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI DPÜ 2015 2015
Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? ) Altındağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 2015 2016
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI DPÜ 2015 2016
Çeltik Işleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared (Kızılötesi) Enerji Ile Stabilizasyonu Ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (Proje No: 115O605) TÜBİTAK 2015 2017
Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015-88) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2015
Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme Dpu Bap 2015 2015
Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2017
Avrupadaki Türk Girişimciler İle TR 33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ve Koşullarının Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma. Bap 2015 2015
Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2015 2018
Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Kütahya İsimler Sözlüğü DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2015
Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi Tübitak (114z044) 2015 2015
Kütahya İlinde Güvenlik Ve Komşu Dayanışması Projesi Dpü Bap Birimi. 2015 2015
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının Ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma Dumlupınar Üniversitesi, Bap 2015 2015
Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması DPÜ 2015 2017
Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması DPÜ 2015 2016
Domaniç‘ten Dünya‘ya Yayılan Barış:Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2015
Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi. (Tamamlandı)(20.000 TL) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2015 2017
FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2015
Kütahya İlinde Güvenlik Ve Komşu Dayanışması Bap 2015 2015
Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland Ulusal Destekli Özel Kuruluşlar 2015 2015
Osmanlılar Ve Rumeli Uç Beyliği Bap 2015 2015
Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2015
Melamin Emdirilmiş Kâğıt (MEK) Atıkların Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ (0870STZ.2015) 2015 2018
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2017
Polilaktik asit (PLA) Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi BAP birimi (2015/2-21M) 2015 2016
İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin Ve Silibinin Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK (214O683) 2015 2017
Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Ratlarda İsoproterenol'le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin Ve Karnosik Asid'in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Karınca Asitinden Enerji Eldesinde Gerekli Nanoyapıların Sentezi ve Karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Yeni nesil amino-boran yakıt pilleri için nanomalzemelerin sentezi, karakterizasyonu ve uygulamaları Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu 2015 2015
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması DPÜ-BAP 2015 2016
Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Kütahya İli Örneği) (Proje No: 2015-21) DPÜ BAP 2015 2015
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (Proje No: 2015-72) DPÜ BAP 2015 2016
DEMIR KATYONUNUN SILIKAT YAPILAR IÇINDE ÇÖZÜNÜRLÜGÜNÜN ARASTIRILMASI DPU-BAP 2015 2016
10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi DPÜ-2015-96 2015 2016
2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıstayı II Düzenlenmesi DPU-BAP 2015 2016
Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazmaları Katalok Çalışması Kütahya Tavşanlı Sanayi Odası 2015
Proje No: 2015-39, Kütahya Bölgesinde Yaşayan Kadınların Şiddete Uğrama Durumları ve Toplumun Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Tutumları Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri Dpü 2015 2016
KIPAM (Knowledge is power, age ain‘t matter!) Ulusal Ajans 2015 2018
SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ, ÖNLENMESİ Simav Teknoloji Fakültesi 2015 2016
Bayan Futsalcılarda Strobe Glass İle Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması DPÜ 2015 2016
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi DPÜ 2015 2017
Basketbolcularda Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi DPÜ 2015 2016
TLR4 ve TLR4 Sinyal Yolağındaki Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ve Tip 2 Diyabet İle İlişkisinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2015 2016
Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi DPÜ 2015 2015
Marmara Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Kongre Yönetim ve Karar Destek Sistemi Kosgeb (Arge - Inovasyon Desteği) 2014 2015
tcaree Mobil Saha Satış Yönetimi Dumlupınar Üniversitesi Tasarım Teknokenti 2014 2014
Transfer Takip Projesi (Uluslararası) Ceviz Yazılım Danışmanlık 2014 2014
Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi DPU BAP 2014 2014
Proje Bitiminde Yazılacak Dpü Bilimsel Araştırmalar Birimi 2014 2016
Ege Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi DPÜ - BAP 2014 2016
Otomatik Flaster Sarma Paketleme Makinası Prototipi Tasarımı ve İmalatı Dokuz Eylül Üniversistesi 2014 2015
Taşıt Jantlarına Etki Eden Dinamik Yüklerin Kablosuz İletimi ve Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2014 2015
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili İle Fiziksel Kültürel Ve Sosyal Olanaklarının İncelenmesi Dpü Bilimsel Araştırma Projeler Birimi 2014 2014
Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2014 2016
Taraxacum officinale (karahindiba) ve Cornus mas (kızılcık) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkileri TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Program 2014 2015
Muscari miller (Arap sümbülü) ve Plantago lanceolata (sinir otu) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkiler TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2014 2015
Olası bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren palladyum(II) sakkarinat kompleksinin {[Pd(Sac) (Terpy)](Sac)} meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması Tübitak 2014 2016
2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK 2014 2015
At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
“Mining Value Study of Kennametal Cement Plants in China”, Kennametal Inc.- Penn State University, Energy Engineering Dept., State College (Bitti). Pennstate Üniversitesi 2014 2015
Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu Ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyuonun İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2016
Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Teknolojik Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Baryum Ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2015
Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyonu İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2016
Floresan Grup İçeren İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik ve Sensör Uygulamaları PAÜBAP 2014 2016
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK 2014 2014
Basında Mustafa Kemal Atatürk 1912-1938 Koçak yayın Grubu 2014 2014
Kütahya ilinde Arsenikli içme kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması DPÜ 2014 2015
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2014 2014
Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi‘ndeki Fıkıh Kitapları Üzerine Bir Araştırma Uludağ Üniversitesi BAP 2014 2018
Anadolu Üniversitesi Doktora Tez Projesi (1409F388) “Biyokütle ve Modifiye Biyokütle Kullanılarak Kirlilik Gideriminin Analitiksel Yöntemlerle Araştırılması” Anadolu Üniversitesi 2014 2016
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 1,Etap. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şİkayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı, Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Bilgisayar Laboratuvarı ve Bilgisayarlı CNC Laboratuvarı İnşaat Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 2014 2014
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi TKİ-GLİ 2014 2015
Halı Saha ve Basketbol Voleybol Sahası Projesi. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi BAP 2014 2015
AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alaattin KAÇAL Proje Çalışanı: Öğr. Gör. Muhammed İLİVAN (BAP-2014/43) T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP-2014/43) 2014 2015
Eklemeli İmalat Teknolojilerini Kullanarak Eğitim Materyalleri Yapılması Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 2014/23 2014 2015
Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2014 2015
Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, BAP, FEN-A-220114-0066 BAP 2014 2015
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2014 - 105. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
“Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen Ve Grafen Benzeri (Bn, Mos2, C-Bn Hibrit Yapıları) Maddelerin Piezoelektrik, Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi“ Tübitak 2014 2017
Asansör Motor Sürücü Tasarımı (Asenkron) Özel Firma 2014 2016
Tekirdağ-Çorlu Bölgesinin Topraklarındaki Ve İçme Sularındaki Radon Konsantrasyon Seviyelerinin Ölçülmesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Afşin-Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi, Proje No: 2014-47, DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2014 2016
Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2014 2014
Sanatsal seramiklerde kullanılan firit esaslı kristal sır sistemlerinin endüstriyel yer karosu sırı olarak değerlendirilmesi D.P.Ü Araştırma Projesi 2014 2015
Fosforesans pigmentler için çini sırı geliştirilmesi, üretimi ve ilgili bünyeler üzerine uygulanması Tübitak 3001 projesi 2014 2016
Halil İlkimen (Proje Yürütücüsü), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Metin Bülbül (Araştırmacı), Ekrem Tunca (Araştırmacı). 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi (No: 11), 2015 (Bütçesi 29071.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/02/2014-15/02/2015) (Tamamland TÜBITAK 2014 2015
Arzu Büyüktaşlı (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Aminobenzotiyazol ile 2-(4-sulfamoilfenilkarbamoil)benzoik Asitin Tuzu ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/09/2014-15/09/2015) (Tamamlandı). TÜBİTAK 2014 2015
1. Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP- TÜBİTAK 2014 2016
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Salisilik Asit Türevleri ile 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2014/18), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 16/04/2014-16/04/2016) (Tamamlandı). DPÜ 2014 2016
’’Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı LED Sürücü Sistem Tasarımı DPÜ BAP 2014 2015
Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Bap ve Sosyal Sorumluluk Birimi 2014 2015
Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği TÜBİTAK (1507) 2014 2016
Aile Okulu Projesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Birimi 2014 2014
Felaket Kurtarma Merkezi (Fkm)- İş Sürekliliği Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
S. H. Yetgin, H. Ünal, Nano-Kil Takviyeli Polipropilen (Pp) Nanokompozitlerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Özelliklerin Geliştirilmesi, 2014-83, Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.977,65tl Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
S. H. Yetgin, H. Ünal, Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014-84 Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.837,62tl, Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
ADIM Fizik Günleri - IV TÜBİTAK, 2223-B Yurt içi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 2014 2015
Fehim Fındık, Uğur Soy, Salih Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Tolga Gökkurt, Nano-Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, 2014-09-08-001, Başlama Tarihi: 25.09.2014, Bitiş Tarihi: 25.03.2016, Proje Miktarı: 25.000tl, (Yürütücü: Prof. Dr. Fehim Fındık), Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2014 2014
Basketbolcuların Sezinleme Zamanlamalarının Değerlendirmesi DPÜ BAP 2014 2016
Eski Gediz’den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik okul temelli bir öğretim programı geliştirme çalışması Çukurova Üniversitesi 2014 2016
İLTEM EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ İLE EĞİTİM MATERYALLERİ TASARIMI, İMALATI VE UYGULAMALARI, DPÜ BAP (Proje No: 2014/23) 2014 2016
Kemik Delme İşleminde Isıl Hasarın Önlenmesi İçin Matkap Tasarımı Ve Prototip İmalatı” Koü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 17.464.68 Tl, Proje No: 2012/44, 2014. Kocaeli Üniversitesi 2014 2014
Yeşil Pazarlama Aracılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2015
İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi Bap 2014 2014
Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
Parça İhraç Faturaları Ödeme Takip Sistemi FORD OTOSAN 2014 2014
TR33 BÖLGESINDE ALISVERIS MERKEZLERININ YEREL PERAKENDE ISLETMELERI ÜZERINDE EKOMOMİK ETKİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2016
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal Ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması Ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Tübitak 2014 2014
Type Cast: “viral Recovery” – Proposed Grundtvig Llp 2 Year Small Cooperation’s Partnership Project Avrupa Birliği 2014 2014
Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Yaslı Bayanlarda Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bap 2014 2014
Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Bap 2014 2014
Tatlıların Sultanı Baklava MONAD-İTO-BAKTAD 2014 2016
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar üniversitesi 2014 2017
TR33 Bölgesinde Alışveriş Merkezlerinin Yerel Perakende İşletmeleri Üzerinde Ekonomik Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2014 2016
TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARI İÇ BORÇLANMA ve DIŞLAMA ETKİSİ İLİŞKİSİ Dumlupınar Üniversitesi BAP 2014 2014
Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Dpu Bap 2014 2016
Erkek Ratlarda Siklofosfamid’e Bağlı Reprodüktif Toksisite Üzerinde Pycnogenol’ün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi Dpu Bap 2014 2014
Deneysel Bğbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Apelin’in Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 2014 2016
Orta Anadolu Bölgesi’nde (Ankara, Çankırı) yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik, jeokimyasal, izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2014 2017
Kuzey Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması TÜBİTAK 2014 2016
Simav yöresi sera artıklarının kompost haline getirilerek biber üretiminde kullanımı Kutahya Dumlupinar Universitesi BAP 2014 2016
KÜTAHYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE OCAK KÜLTÜ, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (ULUSAL) Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu DPÜ 2014 2015
Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Afiş Tasarımı Yarışması Ulusal Destekli Özel Kuruluş 2014 2014
Fuar Mermer Standı Tasarım Yarışması Ulusal Destekli Özel Kuruluş 2014 2014
kendi kendini temizleyen yağ itici cam ve seramik yüzeylerin sentezi TÜBİTAK 2014 2014
Kurak ve Yarı-Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip- Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi ve Laboratuvar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti TÜBİTAK (113O254) 2014 2017
YİPLOCA (Ye, İç Paylaş), çok amaçlı web projesi KOSGEB 2014 2016
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı Avrupa Birliği 2014 2014
Doğrudan alkol yakıt pilleri için yeni Pt nanoparçacıklı katalizörlerin hazırlanması,karakterizasyonu ve uygulanabilirliğinin araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK 2014 2015
At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi DPÜ-BAP 2014 2016
3. Proje Yürütücüsü ULUSAL DESTEKLİ, “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ(TEBLİG NO: 2014/43)”, KÜTAHYA VALİLİĞİ Kütahya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü 2014 2016
Etbor Kırka Boraks Isletmesi Bor Türev Atıgına Isıl Islem Uygulanarak Çimento Harcı Içerisinde Kullanabilrliginin Arastırılması Anadolu Üniversitesi BAP 2014 2016
AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması, 2014 – 43 numaralı , Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2014 2015
Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Poli(N-metilpirolün) Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
SiAlON Fosfor Tozlarının Dogal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Tübitak 2014 2016
Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 2015
Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Olarak Sentezlenecek Poli(N-metilpirolün) Korozyon Koruma Performansının İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
KOMPAKT BİR C-BANDI EDFA TASARIMI VE PROTOTİPLENMESİ Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2014 2016
Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulamaları Tübitak 2014 2018
Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2014/48, Proje Yürütücüsü, 2014-2015 (Tamamlandı). KÜtahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
YANSIMA TİPLİ FİBER OPTİK UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN SENSÖR DİZİSİ TASARIMI Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2014 2016
Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi, Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması, TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJESİ, Proje No: 114M135, Proje Yürütücüsü, 2014-2016 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2014 2016
AYP İSAM 2014
Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması DPÜ 2014 2014
Kütahya Çinisinin Markalaşma ve Pazarlanması Fizibilite Çalışması Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 2014
Kütahya İlinde Arsenikli İçme-Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi, 2014 2014
Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2014 2015
Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi TUBITAK 2014 2016
Antalya Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Kızılırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Konya Kapalı Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Küçük Menderes Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması, Leonardo Da Vinci Hareketlilik Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Deve dikeni (Silybium marianum) bitkisinden lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2013 2016
Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi Tübitak 2013 2016
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi Tübitak 2013 2016
Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi TÜBİTAK 2013 2016
Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013. Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013 2013
BAP Projesi “Kütahya’daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi Ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.Aureus Ve E.Coli Suşlarının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2013/30 (2014/12) 2013 2014
Demokrasi Şöleni Merkezi Finans ve İhale Birimi 2013 2015
Kütahya’daki ineklerde mastitisolgularının prevelansının belirlenmesi ve mastitise neden olan etkenlerden S.aureus ve E.coli suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu. Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Enerji Tasarruflu Isık Yayan Diyotlar (Leds) Için Nadir Toprak (Re) Elementleri Ile Aktive Edilmis Sialon Fosfor Tozlarının Dogal Hammaddelerden Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu, dumlupınar üniversitesi 2013 2015
Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması LEONARDO DA VINCI VETPRO 2013 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2013 2013
Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2014
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2013 2013
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP 2013 2016
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Giriş Düzenlemesi ve Güvenlik Kulübesi Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2013
Çevre Sulama ve Yangınla Mücadele İçin Yeraltı Suyu Çıkarılması Projesi Pazarlar Meslek Yüksek Okulu 2013 2013
Okul Anfi Yapımı Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2013
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Okul Kütüphane Projesi. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2015
GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI Simav Teknoloji Fakültesi 2013 2015
Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı . DPU 2013 2015
Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile İncelenmesi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2013 2015
Üstün Yenekli Çocuklara Yönelik Sevgi Tolerans Ve Demokrasi Eğitimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2015
Yüksek kükürtlü kömürlerin alternatif kullanım alanlarının araştırılması: aktif karbon üretimi ve atık su temizleme uygulaması, Proje No 2013-1, , 2013 DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2015
360 Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı 2013 2013
Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (Bap), Proje No: 2013/25 2013 2013
Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan Ve Manyetik Alanın İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (Bap), Proje No: 2013/33, 2013 2013
Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması DPÜ BAP, Proje No: 2013-18 2013 2014
Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması D.P.Ü Araştırma Projesi 2013 2014
(Bi2o3)- (Tb4o7) İkili Sistemine (Sm2o3) , (Gd2o3) Ve (Eu2o3) Bileşiklerinin Katkılanmasıyla Oluşan Üçlü Sistemlerinin Sentezlenmesi, Yapısal Ve Termal Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, , Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi 2013 2013
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Proje Danışmanı). 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit Türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2013/36), 2015 (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 11/06/2013-11/06/2015) (Tamamlandı). DPÜ 2013 2015
Kontrollü Katılaştırılan Çoklu Ötektik Alaşımların, Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Doktora, Fbd-11-3667, 2013 2013
Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yaşamlar Projesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Birimi Ve Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu 2013 2013
Türkiye Kütüphanelerindeki Delâilü‘l-Hayrât‘larda Minyatür Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) 2013 2018
Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Kablosuz Ağ (Wireles ) - DPUNET Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Akıllı Kart - Turnike Sistemi Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Güvenlik Duvarı Projesi (Firewall) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Elektronik Belge Yönetimi sistemi Projesi (EBYS) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soguk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Arastırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2013 2014
Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı (Tamamlandı)(20.000 TL) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2013 2015
Simav Ticaret Ve Sanayi Odası Ve Simav Kaymakamlığı - Sanat Sever Simav Projesi Zafer Kalkınma Ajansı 2013 2013
Dumlupınar Üniversitesi Elektromanyetik Kirlilik Haritası Çıkarılması Dumlupınar Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü 2013 2013
Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği: Bilinçli tüketici eğitimi Çukurova Üniversitesi 2013 2015
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Bilimin doğasına yönelik disiplinler arası yaklaşımı temel alan bir öğretim programı geliştirme çalışması Çukurova Üniversitesi 2013 2015
Network Eriş Cihazlı Bilgisayar Laboratuvarları Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi Katip Çelebi Üniversitesi BAP 2013 2016
Çesitli ortamlarda St 37 2 ve 304L çeliklerinin korozyonuna melasın inhibitör etkisinin arastırılması, TŞFAŞ 2013 2014
Optik Form Değerlendirme Sistemi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
“Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri“ Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2013.01.0102.004 (2013-2015) 2013 2015
Democratic Citizenship And Human Rights Education Avrupa Birliği 2013 2013
Öğrenci Bilgi Güncelleme Sistemi Sakarya Üniversitesi 2013 2014
Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar TÜBİTAK SOBAG 2013 2015
Concern Part Yönetim Sistemi FORD OTOSAN 2013 2014
Matematikte Ustun Yetenekliler Proje Okulu Tübitak 2013 2013
Bu Benim Projem-2, Erzincan Tübitak 2013 2013
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi Tübitak 2013 2015
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi Tübitak 2013 2015
Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz Özel Sektör (KOSGEB) 2013 2015
Biyografik Kaynaklara ve Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2013 2014
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Ahmet Yesevi Üniversitesi 2013 2015
Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs Avrupa Birliği 2013 2015
Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci Anadolu Üniversitesi Projesi 2013 2013
Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik Ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2013
Subakromiyal İmpingement Sendromu Tanısı Konmus Hastalarda Kemik Çapları Ve Vücut Yapısı İle H.2 Akromion Arasındaki İliskinin İncelenmesi Bap 2013 2013
Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendo Wii İle Yapilan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi 2013 2016
Mobil Enerji İstasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2017
DPÜ Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi DPÜ 2013 2016
Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılması Tübitak-1001 2013 2015
Subakromial İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Kemik Çap Ölçümleri ve Vücut Yapısı İle Akromion Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2017
Kütahya belediyesi yönetici eğitim programı Diğer 2013 2013
Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu TÜBİTAK 2013 2015
Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2015
İlköğretim Kurumları İçin Sosyal ve Finansal Eğitimi de İçerecek Biçimde Görsel Sanatlar Programının Geliştirilmesi UNICEF 2013 2014
Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması AB Projesi (Proje No: 2013-1-TR1-LEO03-48975) Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013 2013
Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı) T.C. Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013 2014
DEMOKRASİ ŞÖLENİ Avrupa Birliği 2013 2015
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2013 2014
Deve Dikeni (Silybium marianum) Bitkisinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu DPÜ-BAP 2013 2016
9. Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-2013-9 2013 2015
Hızlı Pişirim Yer ve Duvar Karolarında Metalik Sır Uygulamaları, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2013/4, Proje Yürütücüsü, 2013-2014 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
TYPECAST-Ceramics as a Messenger of Social Change, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, ERASMUS+ GRUNGTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Proje İletişim Koordinatörü, Eğitmen, Proje No: 2013-1-GB2-GRU06-11117-5 2013-2015 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Emet Kütahya travertenlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ve fiziko mekanik özelliklerle ilişkisi DPU 2013 2015
Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye’ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013-2015), Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2015
Enerji Depolanması için Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezi Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi 2013 2014
Büyük ölçekte enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve fotovoltaik sisteme entegrasyonu” TÜBİTAK TEYDEB-1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme 2013 2013
TLR4 NOD1 2 ve COX 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2013 2014
The Ewaglos Project (AB Projesi) Karabük Üniversitesi 2013 2015
Volunteers in Play Employment Routes (VIPER) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Artvin-Murgul bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi DPÜ- BAP 2012 2015
Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik Ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması Ve Fiziko-Mekanik Özelliklerle İlişkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (2012-10) 2012 2012
“A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE (General Electric)-Penn State University, Energy Engineering Dept., May, 2014 (Bitti). Pennstate Üniversitesi 2012 2014
“Determination of the Mining Potential at TR33 Region ”, Zafer Kalkinma Agency, Directly Support Project, Dumlupinar University, Engineering Faculty, Kutahya, Turkey, January, 2012 (Bitti). T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri Tübitak 2012 2014
“Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-Penn State University, Energy Engineering Dept. (Bitti). Pennstate Üniversitesi 2012 2015
Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından yapılan Modern ve Klasik Sanatların Birleştirilmesi Projesi ve Sergisi”, Nisan, 2012. Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından 2012 2012
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2012 2012
Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi, Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı 2012 2012
Yaşayan Çınarlar Yeşeren Umutlar Afyonkarahisar Valiliği 2012 2013
Öksüz ve Yetim Çocukların Yeniden Sosyalleşmesi Afyonkarahisar Valiliği 2012 2014
“bose-Einstein Yoğunlaşmasında Işığın İlerlemesi, Klavuzluğu Ve Mercekleşme Özellikleri" Proje Yürütücüsü, Tubitak Karıyer. 01.05.2010-01.05.2012. Tubitak Karıyer 109t686 Nolu Proje. Tubitak 2012 2012
Kazan Ve Kombilerde Kullanmak İçin Işınım Yakma Esaslı Silindirik Seramik Köpük Matrix Yakıcının Geliştirilmesi Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği 2012 2013
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
AFYONKARAHİSAR KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA ŞÖFÖRLERİNİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ DPÜSEM 2012 2012
İşgücü Eğitim Hizmeti Meslek Kursu İŞKUR 2012 2013
Gümüş Cevheri Zenginleştirme Tesisi Liç Veriminin Arttırılmasına Yönelik Serbestleşme Tane Boyutu Tespiti ve Barit Uzaklaştırma için Ön Çalışmalar, , 2012 Eti Gümüş AŞ destekli sanayi projesi 2012 2013
Gitar Çalan Müzisyenlerde Üst Ekstremite Kas-Iskelet Sistemine Ait Problemlerin Giderilmesi Ve Performansın Artırılmasına Yönelik Egzersiz Eğitim Programının Etkinliği Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi 2012 2012
Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirilmesi DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2012-30 2012 2013
Hidrojen Yakıtlı Yüksek Verimli Katı Oksit Yakıt Hücresinin Üretimi Ve Enerji Elde Edilmesi, Ulusal Bilim,sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 2012 2012
Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi DPÜ BAP Projesi, Proje No:2012-29 2012 2014
Mürekkep Püskürtme (Inkjet) Yöntemi İle Cdte / Cds Tabanlı Güneş Pilinin Elde Edilmesi Ve Verim, Optik, Elektrik, Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi,ulusal Tübitak 2012 2012
Bi2o3 Tabanlı Katı Elektrolit Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi 2012 2012
Puzolanların yüzey özelliklerinin çimento hidratasyonuna etkilerinin belirlenmesi D.P.Ü Araştırma Projesi 2012 2013
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2012/16), 2013 (Bütçesi 20000.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2012 2013
Al-Cu Alaşımına Si Ve Fe Katkılanmasının Yapısal Ve Mekaniksel Özelliklere Etkisinin Araştırılması, 2012, 12 Ay Tübitak 112t588 2012-2013 2012 2013
Silisyum Ve Demir Katkılanmış Alüminyum-Bakır Esaslı Alaşımların Fiziksel Ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-12-4016 2012 2012
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi KDPÜ 2012 2013
Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2012 2013
Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin, Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
Kurumsal Mail Sistemi Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
Kamera Ve Güvenlik Sistemleri Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
Akademik Personele Notebook Ve Yazıcı Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
H. Ünal, A. Mimaroğlu, S. H. Yetgin, T. Gökkurt, Nano-Kil Katkılı Pa6/Pp Kompozit Malzemelerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2012-09.08.002, Bitiş Tarihi: 15.11.2013 Proje Miktarı: 26.500tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2012 2012
Kontrol ve Kumanda Sistemleri için Bir deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
‘‘İslamic İnheritance Calculator Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
‘‘Bernamec Hisâb al-Mîrâs‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
‘‘Miras Hesaplayıcı Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
Simav Jeotermal Sisteminin Otomasyon İle Kontrolü (586.746,13 TL) Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2013
Simav Belediyesi Jeotermal Sisteminin Otomasyonla Kontrolü Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Güç Kalitesi Probremlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması Ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü 2012 2012
Duyguların (Mutluluk, Kaygı, Depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi Dumlupınar Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2014
Dpü Web, Alt Birimler Web, Haber Portalı Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2013
Mobil Pelet Makinesi Tasarımı DPÜ BAP (Proje No: Proje No:2012/28) 2012 2014
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Alt Yapısının Güçlendirilmesinde Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Avrupa Birliği 2012 2012
304L 316L St37 2 ve ni kaplanmıs St 37 2 çeliklerinin korozyon davranıslarının Elektrokimyasal TŞFAŞ 2012 2013
Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:2012-27 (2012-2015) 2012 2015
Araclarda atık eksoz ısısından termolektrik jeneratorlerle elektrik uretimi Süleyman Demirel Üniversitesi 2012 2012
Kapodakya Bölgesi (Nevşehir) Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, NEÜ BAP Proje No: 2012/3 (2012-2014) 2012 2014
Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi DPÜ BAP 2012 2012
Yarıklı Yapı Kullanılarak Asenkron Motor Nüve Tasarımı ve Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi DPÜ BAP 2012 2012
Özel Eğitimi Güçlendirme Avrupa Birliği Ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 2012 2012
Topuk Plütonu ile İlişkili Skarn Yataklarının (Bursa, Batı Anadolu) Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelemesi TÜBİTAK Proje No: 111Y289 (2012-2015) 2012 2015
Bu Benim Projem-1, Erzincan Tübitak 2012 2012
1. “TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012 Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya Tübitak 2012 2012
“ Tr33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Ve Stratejik Alt Bölgelerinin Tespiti “ Adlı Projede Görsel Materyal Ve Web Tasarımı Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi 2. anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2012
Çay Bitki Ekstraktının Koruma (emprenye) ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2014
“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT” M.E.B. / Avrupa Birliği Avrupa Konseyi 2012 2012
Bologna Süreci Eğitimi Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Nano Boyutlu Zirkonya Kullanarak Kendinden Renkli (Self-Colored) Zirkonya Diş Bloğunun Geliştirilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı 2012 2014
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK 2012 2014
Kendinden Yağlamalı Yatak Üretimi İçin Bronz Tozu Üretim Şartlarının Araştırılması Tübitak-Teydeb 2012 2015
Sulfaguanidin İçeren Yeni Akridin Bileşiklerinin Sentezi” Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2012-38) 2012 2012
Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol-Su Ortamında Tayini Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2012-4) 2012 2012
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal RezervuarlarınJeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi DPÜ BAP 2012 2013
Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik veJeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi DPÜ BAP 2012 2015
8. Toz Metal Katkısı ile Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-2012-31 2012 2013
Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol‒Su Ortamında Tayini Dumlupınar Üniversitesi 2012 2013
GELENEKSEK HAMMADDELERI KULLANARAK EKONOMIK beta SiAlON TOZUNUN ÜRETILMESI DPU_BAP 2012 2015
Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2013
Odak sektörler mali destek programı, siyah inci dondurması ve profiterolü ile Türkiye’ye açılıyor. Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2013
DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen miRNA Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2012 2016
Afyonkarahisar kent içi toplu taşıma şoförlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi Afyon Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 2012 2012
Türk Toplumunda CYP2C19 CYP3A4 CYP2B6 ABCB1 ITGB3 ve PON1 Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri ESOGÜ-BAP 2012 2016
Teams diatomaceous (Bacillariophyta) - a phenomenon of Lake Baikal. Their species composition, systematics, evolution and palaeoecological significance and paleoclimatic Polonya Bilimler Akademisi 2012 2014
Türkmen Dağı (Kütahya) Su Kaynakları Diyatomelerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu 2011 2012
Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği İle Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi, B.A.P. 2011 2012
Kuruluş Dönemi Türk Edebiyatında İsa İmgesi Uludağ Üniversitesi Bilimsel Projeleri 2011 2011
Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar (flotasyon) ETİ- Gümüş AŞ. 2011 2013
Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (2011-11) 2011 2012
Tubitak 110M443 numaralı ve “Boya Duyarlaştırılmış Güneş Pilleri İçin Nb2O5 Bazlı Nanokompozit Elektrot Üretimi ve Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesi” TUBİTAK 2011 2013
Organik- İnorganik İletken Polimerlerin Sentezi, Elektrokromik ve Biyosensör Uygulamaları TÜBİTAK 2011 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2011 2011
Kınık (Kütahya) Yöresi Ofiyolitlerinin Petrolojisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 2011 2013
İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi PAÜBAP 2011 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2011 2011
Karışık Ligandlı Piridin-2,6-dikarboksilat ve 6-Metilpiridin-2,3-Dikarboksilatın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2011/13, Yürütücü, 2011-2013. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2011 2013
Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2011 2011
“yeşil Ve Siyah Zonguldak Doğa Ve Bilim Kampı " Proje Araştırıcısı, Raporun Verildiği Tarih: 06.12.2011, Tubitak 111b166 Nolu Proje. Tubitak 2011 2011
Developing Effective Schools for Inclusion Erasmus Intensive Programme Project Avrupa Birliği 2011 2012
Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları Ankara Üniversitesi 2011 2016
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Belirlenmesi, , 2011 Zafer Kalkınma Ajansı, Doğrudan Destek Programı 2011 2012
Terbiyum Peroksit (Tb4o7) Dope Edilmiş Bizmut Trioksit (Bi2o3) Polimorflarının Sentezi, Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi 2011 2011
Alternatif H-Köprü Yapısı Kullanılarak Dengesiz Reaktif Yüklerin Ag Seviyesinde Statcom İle Kompanzasyonu TÜBİTAK 1001 2011 2011
Pancar sekeri fabrikasyonu serbetlerinde bazı çelik türlerinin korozyon davranıslarının zamana baglı TŞFAŞ 2011 2012
Türk Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Bilişsel Faktörlerin Aracı Rolü Tübitak (Sobag - 1002) 2011 2011
Küçük Bilim Adamları Keşifte, Erzincan Tübitak 2011 2011
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Üzerine Bir Aksiyon Araştırması, Erzincan Erzincan Üniversitesi, Bap 2011 2011
Yaratıcı Ders Aktiviteleri Geliştirmeye Yönelik Bilim Danışmanlığı, Erzincan Tübitak 2011 2011
Asit Maden Drenajı Oluşumunda Kinetik Test Yaklaşımının Belirlenmesi Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2011 2011
Kutu Mobilyada Arkalık Panelinin Mobilyanın Mukavemet ve Kararlılık performansına Etkilerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2011 2013
Serebral Palsiye Bağlı Spastik, Hiperkinetik, ve Ataksik Dizartrisi bulunan 6-12 yaşarası çocuklarda dizartrik konuşma özelliklerinin maksimum performans testleri ile değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi BAP Proje 2011 2015
YENİ SENTEZLENECEK OLAN BAZI HOFMANN VE HOFMANN-Td TİPİ KOMPLEKS VE KLATRATLARIN SENTEZİ, KRİSTAL YAPILARININ BELİRLENMESİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2011 2014
Ksanten Halka Sistemi İçeren Sülfonamit Bileşiklerinin Sentezi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2011-16) 2011 2011
Kütahya İl Stratejik Planı 2011-2023 T. C. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 2011
Kimyasal Püskürtme Tekniği (Chemical Spray Poyrolysis,Csp) ile Katkısız Kadmiyum Oksit (Cdo) ve Flor (F), Galyum (Ga), İndiyum (In) Katkılı Cdo Yarıiletken İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. DPÜ 2011 2014
Kütahya il stratejik planı 2012­2023 Kalkınma Ajansı 2011 2011
Dumlupınar Üniversitesinin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2011 2012
Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2011 2012
Kütahya İli Stratejik Planı (2011-2023) T.c. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 2011
Kütahya nın Taşınmaz Kültür ve Sanat Eserlerini 360 Derece Panoramik Olarak Sanal Ortama Taşıyan KÜTAHYA 360 TÜBİTAK 2011 2012
Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Talim ve Terbiye Kurulu 2011 2015
Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi Dpü 2011 2012
Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi DPÜ 2011 2012
Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, B.A.P. 2010 2012
Altıntaş Ovası toy Koruma Projesi UNDP -SGP -GEF İbrahim Aksaz Yaban Hayatı Koruma Derneği 2010 2011
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu TÜBİTAK 2010 2011
Yalova İli Akarsularının (Koca Ddere, Koru Deresi, Gökçe Dere, Samanlı Deresi, Havuz Deresi, Safran Çayı, Balaban Deresi Ve Bazı Dağ Kaynak Suları) Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Gazi Üniversitesi 2010 2011
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri, Kavrama Ve Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı Ve Hatalarına Etkisi Tübitak 2010 2010
Porsuk Barajı’nda bulunan Carassius gibelio türü balıktan karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve izolasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2010 2012
DAĞITIK MİMARİDE 16+1 DÜĞÜMLÜ YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYAR (SÜPERBİLGİSAYAR) GELİŞTİRME Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2010 2011
Kütahya İl Ve İlçelerinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Doğal Radyasyon Ölçümü Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2010 2012
BAP PROJESİ “Çeşitli Meyve Posaları, Çeşni Maddeleri Ve Ekstraktlarının İlavesiyle Fonksiyonel Özellikli Patates Cipsi Üretimi Ve Elde Edilen Cipslerin Kaltie Özellikleri Ve Depolama Stabilitelerinin Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, FBD-10-3348 2010/09 2010
2010 DPÜ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliği ile Avrupa BirliğiHayat Boyu Öğrenme Grundtvig Projesi Valueing Art Respecting Culture Telkari Sanatının Tanıtımıve İşlemeciliğinin Öğretilmesi 2010, Avrupa Birliği, Danışman, 2010-2010 (ULUSLARARA DPÜ KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR M.Y.O. 2010 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2010 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2010 2010
Eskişehir (Sivrihisar) Yöresi Sepiyolitlerinin ve Yüzey Aktif Madde-Modifiye Formlarının Bazı Anyonları Adsorpsiyonu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 2013
Kütahya İl ve İlçelerinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Doğal Radyasyon Ölçümü Dumlupınar Üniversitesi 2010 2012
Doğa Bilinci ve Kütahya Çevresi Bilim ve Doğa Okulu Tübitak Doğa Okulu 2010 2011
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Benzoimidazol İle Dioksim Ligandlarının Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2010/2), 2012 (Bütçesi 12500.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2010 2012
Seramik Membran Altlığı Üretiminde Alunitli Kaolin Kullanılabilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK 2010 2012
Sn-Ag-Bi Üçlü Ötektik Metalik Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Erciyes Üniveristesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-10-3376 2010 2010
Sn-Ag-Zn Kurşunsuz Lehim Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması, Mekanik, Termal Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-10-2891 2010 2010
Bi-Pb Alaşımının Kontrollü Doğrusal Katılaştırılması İle Mekanik Özelliklerinin Ve Isı İletkenliğinin Kontrol Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Yüksek Lisans, Fby-10-3292, 2010 2010
Seramik Membran Altlığı Üretiminde alunitli Kaolin Kullanılabilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK (1001) 2010 2012
Sertleştirilmiş 1.2436 (Aısı D6) Ve 1.2550 (Aısı S1) Soğuk İş Takım Çeliklerinin Yüksek Hızlı Finiş Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin İşlenebilirlik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2010 2010
Diyabetli Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Avuç İçi Terlemesinden Kan Glikoz Ve HbA1C Değerlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2010 2013
Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünmenin öğretimine yönelik yeterliklerine ilişkin görüşleri Çukurova Üniversitesi 2010 2011
Ankara Seker Fabrikası Difüzyon Ünitesi ve Buharlastırıcı Borularında kullanılan çeliklerin korozyon TŞFAŞ 2010 2011
Günyüzü, Sivrihisar ve Kaymaz (Eskişehir) Çevresindeki Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri ,Proje No: 2010/15019, (2010-2012) 2010 2012
Bender Gestalt Iı Testi Ve Benton Görsel Bellek Testi 6-16 Yaş Norm Çalışması Tübitak (Sobag - 1002) 2010 2010
Ministry of Labor and Social Sequrity, “Development of Occupational Health and Safety Conditions at Workplaces in Turkey”, European Union IPA Project, Mine Work Group, 2010-2012 European Union IPA Project, TC Çalışma Bakanlığı 2010 2012
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Nesli Tehlike Altında Olan Erodium somanum (H. Peşmen) Bitkisinin Doku Kültürü Yöntemi ile Mikroçoğaltımı, Yönetici, (29.09.2010-05.06.2013) Dumlupınar Üniversitesi 2010 2013
Ürgüp-Göreme Bölgelerindeki Doğal Ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bap Projesi, 2008-12, Proje Yöneticisi, 2010 Dumlupınar Üniversitesi Bap 2010 2010
Türk Kamu Üniversitelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Akademik Etik İlkeleri Benimseme Ve Meslektaşlarının Bu İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Tübitak 2010 2010
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri Kavrama ve Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2010 2010
Meeting with All Colors of Life Avrupa Birliği 2010 2011
Valueing Art, Respecting Culture Avrupa Birliği 2010 2010
İç Anadolu bölgesi (Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Aksaray) Neojen çökellerinin sedimantolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve paleoiklimsel önemi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2010 2013
Türkiye ve Makedonya‘daki Bizans ve Erken Osmanlı Dönemi Buluntuların (Seramik ve Metal) Karakterizasyonu ve Karşılaştırmaları TÜBİTAK 2010 2011
Avrupa Kültür Başkenti Anadolu Aydınlanması Projesi TÜBİTAK 2010 2010
Metal Plakalı Ahşap Kafes Sistemlerin Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi BAP birimi BAP-3057-YL-12 2010 2012
10 Yıl Kültür Sanat Şöleni TÜBİTAK 2010 2010
ÇOCUK İSTİSMARI KONULU AFİŞ TASARIMI TÜBİTAK 2010 2010
“Doğa Bilinci“ Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu TÜBİTAK 2010 2011
Arabis drabiformis Boiss. ve Aubrieta olympica Boiss. Endemik Bitki Türlerinin Mikro Çoğaltımı (2010-2012) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 2012
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2010 2010
DEN ve Fenobarbital Uygulanan Ratlarda dipyrido 3 2 a 2 3 c phenazine dppz Au III Kompleksinin Apoptotik Proteinler ve Ubikuitin Sistem Üzerine Etkilerinin araştırılması ESOGÜ-BAP 2010 2014
Proteozom inhibitörü Velcade’in 4T1 kanser hücrelerinde uyardığı p53-bağımsız apoptozisin araştırılması Tübitak 2009 2012
Muğla - Yatağan Havzası ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi Tübitak 2009 2011
Proteozom inhibitörü Velcade’in 4T1 kanser hücrelerinde uyardığı p53-bağımsız apoptozisin araştırılması TÜBİTAK 2009 2012
2009 DPÜ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ DPT Kütahya Dumlupınar Tasarım TeknolojiGeliştirme Bölgesi Projesi 2009, DİĞER, Uzman, 2009-201 DPÜ 2009 2015
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2009 2009
“gamze Potansiyelleri Kullanarak Bose-Einstein Yoğuşuk Maddesini Control Etmek,” Proje Araştırıcısı, 2008. Tubitak 1001. 108t003. (2009-2011) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Haydar Uncu(Adnan Menderes Üniversitesi) Tubitak 2009 2009
"çok Renkli Geniş Bantlı Gaas/Gaalas Kısılötesi Algılayıcılar" Tübitak 2009 2009
Metalik Alaşımların Arayüzey Enerjilerinin Doğrusal Büyütme Tekniği İle Ölçümü Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Yüksek Lisans, Fby-09-672 2009 2009
CdSe Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Gazi Üniversitesi 2009 2011
“Mute : Bir mektup, bir harp ve bir strateji“, Konulu Hadis Projesi Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009 2009
Bazı Toprak İyileştiricileri Materyallerin Hafif Bünyeli Bir Toprağın Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri Ege Üniversitesi BAP 2009 2011
DPÜ TASARIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010K120780 no‘lu Devlet Planlama Teşkilatı Projesi 2009 2011
Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya Tübitak 2009 2009
Celal Bayar Üniversitesi BAP Projesi Bazı Digitalis L. Türlerinin Mikroçoğaltımı, Yönetici, (01.04.2009-26.02.2010) Celal Bayar Üniversitesi 2009 2010
Düşünme Gücü: Soran Ve Sorgulayan Gençlik İçin Öğretmen Destek Projesi Erg, Milli Eğitim Bakanlığı Ve Akbank 2009 2009
İskenderun kampus Otopark Hibrit Aydınlatma Otomasyonu Rüzgar Türbini- Güneş Paneli Mustafa Kemal Üniversitesi 2009 2010
COST Action ISO804, Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment COST Action ISO804 2009 2013
TÖDİL Projesi: Tek dilli ve iki dilli çocuklarda özgül dil bozukluklarının değerlendirilmesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi Proje No: 109K001 (COST-Avrupa Birliği 19 üye ortaklığı ile), TÜBİTAK 2009 2013
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2009
Önemli Toksik Bir Kirletici Olan Arsenigin (As) Cyprinus Carpio‘nun Farklı Dokularındaki (Beyin, Karaciger, Böbrek, Solungaç, Kan, Kas ve Deri) Biyoakümülasyonunun ve Biyokimyasal Etkilerinin Arastırılması. DPU-BAP projesi 2009 2011
SANAL KAYNAK SİMÜLATÖRÜ TASARIMI VE İMALATI TÜBİTAK (109M087) - Sakarya Üniversitesi 2009 2011
Elektrik Ark yöntemi ile Uzun Periyotlu Fiber Izgara (LPFG) Tasarımı ve Üretimi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2009 2011
Sepiyolit Katkılı Nanokompozit Üretimi ve Üretim Süreçlerinin MD Simülasyon Destekli AFM ölçümleri ile Denetimi TÜBİTAK 2008 2010
ProTel Barkodlu Stok ve Cari Takip Yazılımı Ceviz Yazılım Danışmanlık 2008 2008
Türk Toplumunun Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımdaki Engeller Gazi Üniversitesi, B.A.P. 2008 2009
Domaniç (Kütahya) Çevresindeki Balık Çiftliklerindeki Balıkları Büyüme Özellikleri ve Kullanılan Suyu Kalitesi Gazi Üniversitesi 2008 2009
Yeni karbonik anhidraz inhibitörlerinin in vivo inhibisyon etkilerinin araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
Ingilizce Yabancı Dil Yeterliliginin Bilgisayar Destekli Ölçülmesi Hacettepe Üniversitesi 2008 2008
Dumlupınar Üniversitesi “ Termal Hamam Tesisinin Seramik Duvar Panoları Projesi “ danışmanlığı ve yapımı, Kütahya, 2008. Dumlupınar Üniversitesi “ Termal Hamam Tesisinin Seramik Duvar Panoları Projesi “ danışmanlığı v 2008 2008
Amasya Şehzadeler Müzesi Yapım Projesi “kapsamında Mehmet KOÇER ve Altın Çini danışmanlığında müze tavan kalem işlerinin yapımı, Amasya, 2008. Amasya Şehzadeler Müzesi Yapım Projesi “kapsamında Mehmet KOÇER ve Altın Çini danışmanlığında müze t 2008 2008
TÜBİTAK Projesi “ Üzüm posasının antimikrobiyal ve antioksidan katkı olarak gıda sanayinde değerlendirilmesi “ TÜBİTAK Projesi Proje No: TOVAG -1050154 (2008/05) 2008 2008
Stratejik Seçenek Belirlemede Pazarlama Araştırmasının Rolü ve Türkiye deki Büyük Şirketler Üzerinde Bir Uygulama, BAP, Araştırmacı, 2008-2011 (ULUSAL) BAP 2008 2011
TÜBİTAK Projesi “ Üzüm posasının antimikrobiyal ve antioksidan katkı olarak gıda sanayinde değerlendirilmesi “ TÜBİTAK Projesi Proje No: TOVAG -1050154 (2008/09) 2008 2008
Veri Madenciliğinde Yeni Çok Sınıflı Sınıflandırma Yöntemleri ve Finansal Özelliklerine göre Şirket Derecelendirme Problemine Uygulanması TÜBİTAK 1001 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2008 2008
Eskişehir’de Bir Sağlıklı Kalp Programı Uygulaması ESOGÜ Tıp Fak 2008 2010
4,5-Diamino-2-Hidrazino-3-Merkapto1,2,4-Triazolün Bazı Aldehit Türevleri ile Yeni Schiff Bazlarının Sentezi Ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2008/1, Yardımcı Araştırmacı, 2008-2010. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2008 2010
Ürgüp-Göreme Bölgelerindeki Doğal Ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması (Proje Yöneticisi) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2008 2008
Termal Sularda ve Kapalı Mekanlarda Radon Gazının Ölçülmesi Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
Kütahya-Gediz Yöresi Yüksek Kükürtlü Linyit Kömürlerinin Değerlendirilmesi, Proje no:2008-5, DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi 2008 2010
Eğitim Amaçlı Sıvı Seviye Denetim Sistemi Tasarımı DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2008-9 2008 2010
Gadolinyum Trioksit (Gd2o3) Katkılanmış Bizmut Trioksit (Bi2o3) Polimorflarının Sentezlenmesi Karakterizasyonu Ve Elektriksel İletkenliğinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi 2008 2008
Kütahya-Gediz Yöresi Yüksek Kükürtlü linyit Kömürlerinin Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
CdS Kuantum noktalarının Elde edilmesi ve Karekterizasyonu Gazi Üniversitesi 2008 2010
‘‘Durusu‘l Lugati‘l Arabiyyeti Ligayri‘n Natikîne Biha‘‘, Bireysel Öğrenmeye Yönelik Seslendirme Projesi Özel 2008 2008
DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMIN YAĞLAMA YAĞINA VE MOTOR AŞINMASINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DPÜ BAP (Proje No: 2008/7) 2008 2009
Sivrihisar (Günyüzü) Derinlik kayaçlarının Mineralojisi, İzotop Jeokimyası ve Fiziko-mekanik özelliklerinin araştırılması Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 08.ISCMYO.01, (2008-2010) 2008 2010
3. “Hasançelebi Madeni Açık İşletme Projeleri”, ERDEMİR Madencilik A.Ş., Araştırmacı, DPÜ, 2008 DPÜ, Döner Sermaye Ar-Ge 2008 2008
Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı, Erzincan Tübitak 2008 2008
Termik Santral Kazanlarında Pülverize Kömür Yanmasının Sayısal Modellenmesi Tübitak-1001 2008 2010
Dizel Motorlarında Biyodizel Kullanımının Motor Aşınmasına Olan Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
KİMYASAL PÜSKÜRTME TEKNİĞİ (Chemical Spray Pyrolysis, CSP) İLE YARIİLETKEN İNCE FİLM ÜRETİLMESİ DPÜ 2008 2010
Diatom Project: International Project for Science, Environmental Education, and Communication Tokyo Üniversitesi - JAPONYA 2008
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma DPÜ- BAP 2007 2009
Felent Çayı (Porsuk-Kütahya)’nın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2009
Tunçbilek Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi, Projesi, 2007-8, , 2007-2009 DPÜ- BAP 2007 2009
Mezitler Vadisi’nin (Bursa) Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları Gazi Üniversitesi 2007 2009
Kızılırmak Nehri ve Kollarında (Delice, Budaközü, Çandarözü, Manahan, Kılıçözü ve Acı Çay) Diyatome İndeksleri Kullanılarak Biyolojik İzleme Çalışmalarının Yapılması Hacettepe Üniversitesi 2007 2010
Pirazol karboksilik asit türevlerinin metal komplekslerinin sentezi ve karbonik anhidraz enzimi üzerinde inhibisyon etkilerinin incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2009
Seramiklerde Deformasyonun Veri Tabanı Oluşturarak Akıllı Sistemlerle Tahmini Dumlupınar Üniversitesi Bap 2007 2007
Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü Eczacıbaşı-ESAN 2007 2007
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma Dumlupınar Üniversitesi BAP 2007 2009
Kütahya Bölgesi Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2007 2009
Eskişehir Yöresi Killerinin Elektromagnetik ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Genel Amaçlı Proje, Proje No: 041061, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Önder Orhun 2007 2009
Dilim Kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2007 2008
Moloz Oluşumu Ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi: Barla-Beşparmak-Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları (Araştırmacı) Tübitak 2007 2007
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (Araştırmacı) Tübitak 2007 2007
Linyitlerin selektif flokülasyonu üzerine teknolojik araştırma, 2007 DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2007 2009
Türkiye’de Akademik ve İdari Personelin Psikolojik Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma: Eğitim Fakülteleri Örneği TÜBİTAK SOBAG - Hızlı Destek Programı 2007 2007
Tunçbilek kömürlerinin flotasyon kinetiğinin araştırılması ve temiz kömür eldesi, 2007 DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2007 2009
Refleks Sempatik Distrofili Hastaların Rehabilitasyonunda Ağrı Ve Ödemin Azaltılmasında Kullanılan Farklı Fizik Tedavi Modalitelerinin Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 2007 2007
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Yeni Oksim-Metal Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2007/2), 2007 (Bütçesi 12500.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2007 2009
H. Ünal, A. Mimaroğlu, U. Şen, S. H. Yetgin, Kompound Üretim Yöntemi İle Borik Asit Katkılı Yanmayı Geciktiricili Ve Düşük Sürtünme Katsayılı Kompozit Malzeme Üretimi Ve Özelliklerinin Araştırılması, 2007-05-06-006, Bitiş Tarihi: 09.03.2010 Proje Miktarı: 15.000tl (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2007 2007
H. Ünal, S. H. Yetgin, Otomotiv Sektörü İçin Polimer Köpük Malzeme Üretimi Ve Karakterizasyonu, 2008-50-02-007, Bitiş Tarihi: 13.11.2012 Proje Miktarı: 3.000tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal) Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2007 2007
Türk Halk Oyunları Yarısmalarının Bilgisayar Ortamında Degerlendirilmesi ve Degerlendirme Sonuçlarının Internet Aracılıgıyla Paylasımına Yönelik Bilgisayar Yazılım Projesi Çukurova Üniversitesi BAP 2007 2008
Kırdar Kırmataş Ocağında Süreç İyileştirme ve Süreç Yönetim Modeli Kurulması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2007-12, (2007-2009) 2007 2009
5. “Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü”, Eczacıbaşı-ESAN, Araştırmacı, DPÜ, 2007 DPÜ Döner Sermaye Ar-Ge 2007 2007
Moloz Oluşumu Ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi: Barla-Beşparmak-Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları Tübitak 2007 2007
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Tübitak 2007 2007
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yöntemi ile Gaz Atomizasyon Nozulu Modellenmesi Tübitak 2007 2008
Büyük Menderes Grabeni Batı Kesiminde Yeralan Jeotermal Sistemlerin Hidrodinamik Yapılarının Jeokimyasal Teknikler ve Asal Gaz İzotopları Yardımıyla İncelenmesi TÜBİTAK 2007 2009
Teknoloji ve Yaşam Bilimlerinde Önemli Olan Moleküllerin Yapısal, Elektronik ve Doğrusal Olmayan Optik (NLO) Özelliklerinin Hesaplanması ve Bazı Organik Bileşiklerin Titreşimsel Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2007 2010
Eskişehir-Şarhöyük Arkeolojik Kazılarında Ele Geçen Hellenistik Dönem Seramiklerinin Arkeometrik Karakterizasyonu TÜBİTAK 2007 2009
Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Çalışmaları Projesi TÜBİTAK 2007 2007
7. Yüksek süzme kapasiteli kapiler seramik filtre üretimi TÜBİTAK Projesi, 106M109 2007 2008
MgO Spinel Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Isıl Sok ve Korozyon Direncinin 5. Arttırılmasının Arastırılması Tübitak 2007 2009
TOGİ-Türkiye otobüsçüleri geliştirme ve iyileştirme projesi Konya Kon-Set Otobüs İşletmesi 2007 2008
İstilacı özellik gösteren Lythrum salicaria L. (Lytraceae) bitkisinin Türkiyedeki populasyonlarının hayat devirleri üzerine gün uzunluğunun etkisi” nolu DPT Projesi, 2007, Araştırmacı. Dumlupınar Üniversitesi 2007 2008
Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi TÜBİTAK 2006 2010
Kuru tarım alanlarında organik tarım çalışmaları FAO and UNDP ibrahim Aksaz Yabanhayatı Koruma Derneği 2006 2007
Karbonik anhidraz inhibitörleri olan 1-(3 ve 4-nitro fenil)-5-fenilpirazol-3-karboksilik asit (5-sülfamoil-(1,3,4-tiyadiazol-2-il) amid türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2006 2008
Proteozom inhibisyonun meme ve melanoma kanser hücre dizileri üzerindeki etkileri Tübitak 2006 2009
“Investigation of the Relationships Between Cutting Performances and Blunted Cutting Picks”, Project num: BAP-2006-07-02-00-01, Middle East Technical University, Mining Engineering Department, Ankara, Turkey, December, 2008 (Bitti). Orta Doğu Teknik Üniversitesi - BAP Koordinatörlüğü 2006 2007
Taşköprü - Durağan Bölgesinin Jeolojik Evrimi Kocaeli Ünv. 2006 2008
DPT2006K-120470 No’lu YUUP Projesi Ankara Üniversitesi‘nce Koordine edilen 2006 2009
BAP PROJESİ “Kızartılmış Buğday Cipsi Üretimi Ve Elde Edilen Buğday Cipslerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, FBT-06-49 2008 2006 2008
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2006-9, Yürütücü, 2006. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2006 2009
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2006 2006
Ötektiküstü Al-Si Alaşımlarının Püskürtme Şekillendirme (Spray Forming) Yöntemi İle Üretilerek Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Tübitak 2006 2007
Öngerilmeli Kompozit Plakların Düşük Hızlı Darbe Yükü Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi Tübitak 2006 2007
Lateral Epikondilitte Değişik Kas Gruplarının Kuvveti İle Ağrı Arasındaki İlişki Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi 2006 2006
Üçlü Metalik Alaşımların Kontrollü Doğrusal Katılaştırılması, Katı-Sıvı Arayüzey Enerjilerinin Ölçülmesi Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 36 Ay. Tübitak, 105t481 2006-2009 2006 2006
Güç Kalitesi Milli Projesi (Milli Enerji Kalitesi Projesi) - Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri Ve Güç Akışını İzleme,problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi Ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Projesi “Tübitak-Kamag- TEİAŞ“ Destekli Proje- 1007 2006 2009
Kaya Tuzuna Ait Kısa ve Uzun Dönemli Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Modellenmesi Selçuk Üniversitesi 2006 2009
Kütahya/Tavşanlı Bölgesinde Uygun Kanola türünün Yetiştirilmesi ve Biyodizel Yakıtı Olarak Özelliklerinin İrdelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2006 2008
GGG40 Sfero Dökme Demirlerin İşlenebilirliği Gazi Üniversitesi 2006 2006
Ek Ders Ücret Dumlupınar Üniversitesi 2006 2013
Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Östemperleme İşleminin Takım Aşınması Ve Takım Ömrü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Akü Projesi, (Araştırmacı), Bütçesi: 4.350 Tl, Proje No: 041.tef.02, 2006. Afyon Kocatepe Üniversitesi 2006 2006
KÜTAHYA/TAVŞANLI BÖLGESİ İÇİN UYGUN KANOLA TÜRÜNÜN ÜRETİLMESİ, BİYODİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMASININ İRDELENMESİ DPÜ BAP (Proje No: 2006/2) 2006 2008
Yüksek Verimli Asenkron Motor Tasarımı Sakarya Üniversitesi 2006 2008
Çözelti Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Proje No: BOREN-2006-11-Ç10-14 (2006-2008) 2006 2008
2. “Çözelti Madenciliğinin Eti-Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi” , BOREN Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 2006-2008 BOREN 2006 2008
4. “Yüksek Süzme Kapasiteli Kapiler Seramik Filtre Üretimi”, Tübitak Projesi, 106M109, Araştırmacı, DPÜ, 2006-2008 TÜBİTAK 2006 2008
Ortaöğrenimde Okulu Bırakma Olgusunun Sosyolojik Analizi: Kütahya Örneği Tubitak 2006 2006
Güney Marmara ve Ege Bölgesi Çepni Türkmenlerinin Sosyo Antropolojik Açıdan İncelenmesi Gazi Üniversitesi 2006 2008
Kütahya İlindeki Alevi Bektaşi Kültür Unsurlarının İncelenmesi Gazi Üniversitesi 2006 2008
CERN ATLAS Deneyinde Dördüncü Aile Kuarklarının Simulasyon Çalışmaları ve Veri Analizi TÜBİTAK 2006 2009
Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları Kalkınma Bakanlığı 2006 2015
Yurttaş Olmak İçin Biga Yurttaşlık Enstitüsü 2006 2006
Halı Saha ve Spor Tesisi Projesi Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2006 2007
Kanser Ve Otoimmun Hastalıkların Tanı Ve Takibinde Oksidatif Enzimlerin Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Belirleyicilik Özelliklerinin Araştırılması DPU-BAP projesi 2006 2007
Çeşitli Türlerin Tayininde Kullanılabilecek Potansiyometrik ve Amperometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi Tübitak 2006 2009
Zirkonu Azaltılmış (~% 25) Hızlı Tek Pişirim Duvar Karosu Opak Firit Üretimi, TÜBİTAK-TEYDEB PROJESİ, Proje No: 3060236, Ar-Ge Mühendisi, 2006-2008 (Tamamlandı). Kale Seramik A.Ş. 2006 2008
Amonyum İyonlarının İçme Sularından Flotasyon Tekniği İle Uzaklaştırılması TÜBİTAK 2005 2008
Porsuk Barajı’nda yaşayan ve ekonomik değere sahip olan Cyprinus carpio (sazan), Leiciscus cephalus (tatlı su kefali) ve Tinca tinca (kadife balığı)’nın yağ asitleri, CLA (konjuge linolenik asit) ve kolesterol değerlerinin araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2005 2007
Kütahya Enne Barajı’nda yaşayan balıklarda ağır metal akümülasyon oranlarının araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2005 2007
Ortaklar - Germencik Yöresinin Neotektonik İncelemesi Tübitak 2005 2007
Kütahya ve Dolayının Neotektonik İncelemesi Kocaeli Ünv. 2005 2007
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi Ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi TÜBİTAK 2005 2007
Endüstriyel Atıklardan Kompozit Agrega Üretim Olanaklarının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2005 2007
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit, Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-104T406, Yürütücü, 205-2008. (ULUSAL). TÜBİTAK 2005 2008
Boraks’ın Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Doktora Projesi 2005 2010
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2005 2005
“clasical And Quantum Modelling Of The Linear And Nonlinear İnteraction With The Materials And Propagation Of The Optical Pulses,” İ. T. Ü. Bap Project, Proje No: 488, Proje Araştırıcısı, 2005. İ.t.ü 2005 2005
Pilot İller İletişim Bileşeni Başlangıç Araştırması. Avrupa Birliği & Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi 2005 2005
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması MEB EARGED & EYEDDER 2005 2005
Azdırma Freze Çakılarında Kesme Kuvvetlerinin Ve Takım Aşınmasının İncelenmesi Gazi Üniversitesi 2005 2005
Tütün Atığı ve Ahır Gübresi Karışımlarının Baş Salata (Lactuca Sativa L. Var. Capitata) Yetiştiriciliğinde Toprak Özellikleri ve Verime Olan Etkileri Ege Üniversitesi BAP 2005 2006
Ilıca-Sobran (Kütahya) Bölgesinin Jeolojisi ve Tektoniğinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-4 2005 2007
Dilim kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-3, (2005-2008) 2005 2008
PV- Paneller ile Enerji Depolanması ve kampus Otopark Aydınlatma Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2005 2006
6. Diyatomit ve zeolit doğal hammaddelerinden nano-boyutta kristobalit seramik tozun sentezlenmesi DPT Projesi 2005 2008
Bazı İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Sentezi ve Uygulamaları Ankara Üniversitesi (DPT, BİYEP) 2005 2010
Stevia rebaudiana Bertoni Ekstresi ve N nitro L arginin L NNA in Deneysel Diyabet ve Nitrik Oksit Sentaz Üzerine Etkileri ESOGÜ-BAP 2005 2007
Karbonik anhidraz inhibitörleri olan safra asitleri ve pirazol karboksilik asitlerin 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin metal komplekslerinin sentezi ve karbonik anhidraz enzimi üzerinde inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2004 2005
Çeşitli pirazol karboksilli asit bileşiklerinden yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2004 2006
Seyitömer Linyitlerinin (SLİ) Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamındaki Davranışlarının Araştırılması Seyitömer Linyit İşletmesi 2004 2004
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys, Ceramic And Composite Nano Materials FP6 (Avrupa Birliği 6.Çerçeve Programı) 2004 2007
Silika Bazlı Mikro Malzeme Üretim Olanaklarının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2004 2007
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2004 2004
Ürgüp Kayakapı Kültürel Ve Doğal Çevre Koruma Ve Canlandırma Projesi Kapsamında Kayakapı Mahallesinde Kaya Düşmesi Olasılığının Ve Kayadam Mekanların Jeolojik-Jeoteknik Açıdan İncelenmesi (Araştırmacı) Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı 2004 2004
Seyitömer Linyitlerinin yıkanabilirliği ve arakesme killerinin yüzdürme ortamındaki davranışlarının araştırılması 2004 TKİ Destekli araştırma projesi, 2004 2006
DPÜ Kampüsü Elektrik Enerji Kalitesi Araştırma Projesi, DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2004-1 2004 2006
Seyitömer Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamında Davranışlarının Araştırılması TKİ 2004 2004
Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automatonunda İncelenmesi Gazi Üniversitesi 2004 2006
Dişler Yolunda Projesi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ve Toothfriendly Sweets International 2004 2004
Duru İle 22 Saniye Projesi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 2004 2004
Kütahya Alayunt Bölgesi Diatomitlerinden Yalıtkan-Hafif Beton Üretim Olanaklarının İncelenmesi DPÜ (BAP) 2004 2005
Öğrenci İşleri Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2004 2013
PC (PIC) – QCM Tabanlı Sensör Dizisi Sistemi ile Anestezi Gazlarının Gerçek Zamanlı Denetimi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2004 2007
QCM-SSC Gaz Sensör Dizisi Kullanarak Tıbbi Uygulamalar için Tanı Sistemi Tasarımı TÜBİTAK 2004 2009
Iu-Terc Project, Bloomington, In, Usa Nsf & Terc 2004 2004
Ips/ National Urban Alliance (Nua)literacy Initiative Project, In, Usa Lilly Foundation 2004 2004
Celal Bayar Üniversitesi BAP Projesi Rubia tinctorum L. Bitkisinde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit eldesi, Yürütücü, (22.10.2004 - 22.10.2006) Celal Bayar 2004 2006
6. “Kapiler Seramik Filtre Üretimi”, DPT Projesi, Araştırmacı, 2003K120380, DPÜ, 2004-2006 DPT 2004 2006
Ürgüp Kayakapı Kültürel Ve Doğal Çevre Koruma Ve Canlandırma Projesi Kapsamında Kayakapı Mahallesinde Kaya Düşmesi Olasılığının Ve Kayadam Mekanların Jeolojik-Jeoteknik Açıdan İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi 2004 2004
Güzel Sanatlar Fakültesi - Özel Yetenek Kayıt Ve Değerlendirmeleri (2004-2013) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 2004 2004
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Bilgi Sistemi (2004-2012) Dumlupınar Üniversitesi 2004 2004
Ağaç İşleri Endüstrisinde Kullanılan Hammadde Üretim Teknikleri ve Kalite Kontrol Ar-Ge Projesi, DPT Projesi, 2003K120380, Devlet Planlama Teşkilatı 2004 2006
Doğal Gaz Yakma Sistemlerinde Azotoksit Emisyonlarının Kontrolü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2004 2005
Türkiye ve Slovenya dan Seçilen Karst Alanlarının Karşılaştırmalı Morfo Hidrolojik İncelemesi TÜBİTAK 2004 2008
Sanayi Ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi-Hürok İşletmesi; Verimlilik İş Süreçleri Ve Maliyet Yapısının İyileştirme Projesi. Dpü 2004 2004
5. Kapiler Seramik Filtre Üretimi DPT Projesi, 2003K120380 2004 2005
Ihlara Vadisi (Aksaray)’ nin Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları Gazi Üiversitesi 2003 2005
Çeşitli Feldspat Oluşumlarından Na ve K-Feldspatların Flotasyonla Seçimli Olarak Ayrılması ve Endüstride Kullanımlarının Araştırılması OGÜ - BAP 2003 2005
Yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olarak 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamidin çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2003 2004
‘Developing the Mining Engineering Department Laboratories in Dumlupinar University, Project Num: 35, Dumlupinar University, Mining Engineering Department, Kutahya, Turkey, December, 2004 (Bitti). Dumlupınar Üniversitesi - BAP Koordinatörlüğü 2003 2004
Batı Toroslarda Kabuk - Üst Manto ve Gizli Tektonik Zonların Magnetotelurik Yöntem ile Ters Çözümü ve Görüntülenmesi Tübitak 2003 2003
Turgutlu (Manisa) Civarı Endüstriyel Killerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Yönden İncelenmesi İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2003 2005
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2003 2003
GLI Linyit Havzası Anakayacı Marnın Nem İçeriği-Dayanım İlişkisinin Belirlenmesi ve Bu İlişkinin Madencilik Tasarımlarında Kaya Davranışı Üzerine Etkisinin Sayısal Modelleme ile Analizi ESOGÜ-Araştırma Fonu 2003 2006
Düşük sıcaklıkta b-kristobalit tozu üretimi D.P.Ü Araştırma Projesi 2003 2005
Madencilikte Gürültü Analizi, Modellenmesi ve Haritalanması Selçuk Üniversitesi 2003 2005
Etibor A.Ş. Kütahya- Emet Kolemanit Tesisleri Atıklarının Değerlendirilmesi DPÜ (BAP) 2003 2005
Kütahya-Alayunt Diatomit Cevherinin Çok Yönlü Olarak Zenginleştirilebilirliği ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması DPÜ (BAP) 2003 2005
Çeşitli Denetim Algoritmalarının PLC Gerçeklenmeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2003 2004
Efteni Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrojeolojisi ve Bu Kaynaklarda Depremlerle İlgili Olası Değişimlerin İncelenmesi TÜBİTAK 2003 2005
YENİ SENTEZLENECEK BAZI HOFMANN TİPİ KLATRATLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN VE KONAK-KONUK İLİŞKİLERİNİN İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI Dumlupınar Üniversitesi 2003 2005
Sanayi Ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi- Öztürk Yapı İşletmesi; Verimlilik İş Süreçleri Ve Maliyet Yapısının Analizi Projesi. Dpü 2003 2003
4. Düşük Sıcaklıkta Kristobalit Seramik Tozu Üretimi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-03-47 2003 2005
Akçay (Muğla-Denizli)’ın Fiziko-Kimyasal ve Epilitik Alg Florası Yönünden İncelenmesi Muğla Üniversitesi 2002 2003
“Natural Stone Quarry Project”, Kirdar Company, Dumlupinar University, Mining Engineering Department, Kutahya, Turkey, August, 2003 (Bitti). Dumlupınar Üniversitesi 2002 2003
Bazi NP-Zor Problemler İçin Genişletilmiş Lagrange Fonksiyonları Kullanılarak Yeni Bir Çözüm Yönteminin Geliştirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2002 2003
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2002 2002
Bazı Türk Kömürlerinin Termogravimetrik Özellikleri selçuk Üniversitesi 2002 2003
‘‘el-Müsned es-Sahîh ‘ala’t-Tekâsîm ve’l-Envâ‘‘, Elyazmadan Tahkik Projesi Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 2002 2012
Durman, M., “ege Bölgesi Gelişim Projesi Çalışmaları”, Egev Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 2002. Egev Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 2002 2002
Kütahya Eti Gümüş Holding norm kadro çalışması Kütahya Eti Gümüş Holding 2002 2002
Çelik konstrüksiyonlu hacim kontrollü sera tasarımı imalatı ve ısıtma borularının korozyon özelliklerinin incelenmesi” 2002 K -120210 nolu DPT Projesi, 2002, Araştırmacı. Dumlupınar Üniversitesi 2002 2003
Erdek (Balıkesir) - Karabiga (Çanakkale) Yöresinin Neotektonik İncelemesi Kocaeli Ünv. 2001 2004
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2001 2001
Kütahya-Tunçbilek Termik Santralleri Kazanlarında Yanmamış Karbonun Kazanılması Dumlupınar Üniversitesi 2001 2004
Kömür Stoklarındaki Kendiliğinden Yanma Olayının İncelenmesi Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Örneği Selçuk Üniversitesi 2001 2003
Beliefs Of Preservice Elementary Teachers (Pset), In, Usa Indiana University 2001 2001
Collaboration For Enhancing Mathematics Instruction Project (Cemı), In, Usa Lucent Tech. 2001 2001
7. “TKİ Seyitömer Linyit Saha‘sının Bilgisayar Sistemleriyle Değerlendirilmesi ve Kömür Stoklama Alanının Optimal Şekilde Düzenlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, Eylül, 2001 DPÜ BAP 2001 2001
Polimer Katkılı Çimentoların Üretilmesi ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2001 2003
Flotasyon Teknolojisinin Trona Endüstrisi için Geliştirilmesi TÜBİTAK-NSF 2001 2004
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2000 2000
"doğal Gazın Kütahya'ya Uygunluğu", Proje: Kütahya'da Doğal Gaz Ve Yapılabilirliği Palmet/Amec Ve Dumlupınar Üniversitesi 2000 2000
Gemlik Körfezi ile Bandırma Körfezi Arasındaki Alanın Neotektonik İncelemesi ve Depremselliği Kocaeli Ünv. 1999 2000
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 1999 1999
Tki-Eli Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü (Araştırmacı) Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama Araştırma Merkezi 1999 1999
Tki-Eli Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama Araştırma Merkezi 1999 1999
AFS PROJESİ Menderes masifinde prekambriyen temel içerisinde yeralan palijenetik pan-afrikan granitlerin jeokimyası ve metamorfizmaları The Geochemistry and metamorphism of palingenetic pan-african granites in precambrien basement of the Menderes massif 9 Eylül Üniversitesi 1998 2001
Kütahya Stol Havaalanı ÇED Projesi DPÜ 1998 1999
Kütahya Stol Havaalanı Fizibilite Projesi DPÜ Rektörlük 1998 2000
Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 1998 2001
Kütahya‘da Hava Kirliliğinin Nedenlerinin Araştırılması ve Azaltılmasına Yönelik Önlemler Dumlupınar Üniversitesi 1998 2001
8. “DPÜ Merkez Kampüsü İç ve Dış Mekanlarında Kullanılabilecek Doğal Yapı Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, 1998 DPÜ BAP 1998 1998
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma Dpü 1998 1998
Kütahya İli’nin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına yönelik ampirik bir çalışma. Kütahya Valiliği 1998 1998
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma DPT 1998 2000
Synthetic, Spectroscopic and Structural Studies on Novel Phosphorus Ring NATO, Proje No: 960642, Yardımcı Araştırmacı, 1997-2003. (ULUSLARARASI). NATO 1997 2003
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma D.P.T. 1997 2001
Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi D.P.T Projesi 1997 2002
Etibank Kırka Boraks İşletmesi Bor Cevheri ve Atıklarının Doğrudan Zenginleştirilmesi DPÜ (BAP) 1997 1999
9. “Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Belirlenmesi”, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1997 DPT 1997 1997
10. “Yeraltı Madenleri İçin Fuzzy Sistem Tabanlı Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi”, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1996 DPT 1996 1996
3. Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi DPT Projesi, 96K120630 1996 1997
Dumlupınar Üniversitesinin Mekan Büyüklüklerinin Tespitine Yönelik Stratejik Plan (Hizmet Türlerine Göre Mekan Büyüklüklerinin Ve Yatırım İhtiyaçlarının Belirlenmesi) Dpü 1995 1995
Seyitömer Bölgesi (Kütahya) Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 1994 1997
Jeotermal Kaynaklı Li-Br-H2O Absorbsiyonlu soğutma sistem dizayn ve uygulanabilirliği Cumhuriyet Üniversitesi 1993 1995
Göller Bölgesi, Konya Kapalı Havzası ve Tuz Gölünde Kirliliğin Tespiti ve Giderilmesi Projeleri Çevre Bakanlığı 1991 1994
2. Seramik Fabrikası Atık Sularının Filtrasyononda Yeni Tekniklerin Araştırılması ve Katı Atığın Değerlendirilmesi, AFP Projesi Anadolu-91-03 1991 1992
Urla-Klazomenai Kazıları diğer kurumlar 1990 2012
“Gelik İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 ODTÜ 1989 1989
12. “Kandilli İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 ODTÜ 1989 1989
Kütahya'da Turistik El Sanatlarını Geliştirme Araştırması Dpü 1989 1989
Ödemiş-Halıköy Antimuan Flotasyon Tesisi Koşullarının Optimizasyonu Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 1988
Etibank-Keçiborlu Kükürt İşletmeleri Flotasyon İyileştirme Çalışmaları Kat‘i raporu Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 1988
1. Killerin Elektrofiltrasyonu, AFP Projesi ODTÜ-87-03-05-02 1987 1988
Kükürt Üretim Teknolojisi ve Ekonomisi Etibank 1986 1987
Türkiye Grafit Yatakları ve Cevher Hazırlama Yönünden İncelenmesi Etibank 1984 1985
Kutlular Piritik Bakır Cevheri Optimal Flotasyon Şartlarının Tesbiti Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 1983 1984