Proje Adı Kurumu Başlama Yılı Bitiş Yılı
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları 2021
Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers 2021
Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini TÜBİTAK 2021 2023
Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021 2023
Object Handling System with Image Processing Based Autonomous UAV TUBITAK, 2209-A 2021
Deep learning based communication and control of swarm unmanned aerial vehicles TUBITAK, 2209-A 2021
Nükleer Santraller ve Onemli Mühendislik Yapıları için Iklim Değisikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi Tokyo Üniversitesi-Japonya 2021 2022
Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması 2021
Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2021 2022
Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021
Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021
Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021
KÜTAHYA VALİLİĞİ MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRI Kütahya Valiliği 2021
Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 2021
Makine Öğrenmesi ve Görüntü İşleme Tabanlı Otonom Sebze Toplama Aracı Tasarımı TÜBİTAK - 2209 2021
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Sabiha Gözde Salün (Araştırmacı). 2-Amino-(35)-Metilpiridin İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Hızlı Destek Projesi (HZP) (No: 2021/14), (Bütçesi 19,997.17 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 20.05.2021-21.02.2022) (Devam Ediyor). DPÜ 2021 2022
Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu 2021
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Birsel İlkimen (Araştırmacı). 5-Sülfosalisilik Asit Ile 2-Aminopiridin Türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Genel Araştırma Projesi (GAP) (No: 2021/22), (Bütçesi 49996,99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 04.06.2021-03.06.2023) (Devam Ediyor). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021 2023
Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2021
İş-İşgören Temelli Uyum Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 2021 2021
Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -ÖNAP 2021 2023
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR KÜTÜPHANESİ BİREYSEL ÇALIŞMA ODALARININ KULLANICI BAĞLAMINDA FİZİKSEL VE TİNSEL DEĞERLER AÇISINDAN İRDELENMESİ VE BİR TASARIM ÖNERİSİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2021 2022
Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System TÜBİTAK- Pakistan Science Foundation/ PSF 2021
Çavdarhisar ve Sabuncupınar Arasında Gözlenen Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ozellikleri 2021
Deep Learning-Based Object Detection and Recognition of Unmanned Aerial Vehicles TUBITAK, 2209-A 2021
Ultra-Connectivity for 6G Wireless Communications: UAV and Intelligent Reflective Surface Enabled Heterogeneous Network Design TUBITAK-1001 2021
DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers Avrupa Birliği 2021 2024
Entrepreneurship Capacities for Sustainable Social-EkonomicIntegration (ENHANCER) Project 2021
Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Egitimi 2021 2001
100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2020
Comix&Digital KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020 2023
Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi 2020 2011
”Çift Odaklı Öğretim Modeli Ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması” HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2020
Eğitimde Veri Madenciliği KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020 2012
Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020 2011
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2020/02), (Bütçesi 18998.82 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.01.2021) (Tamamlandı). DPÜ 2020 2021
Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: 2020/07), (Bütçesi 18996.42 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.07.2021) (Devam Ediyor). DPÜ 2020 2021
Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi 2020 2006
Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi 2020
Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi 2020
Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması TUBİTAK 2020 2022
Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi 2020 2012
Atletizmi Geliştirme DİĞER 2020
Karbonize tekstil atığı katkılı kompozitlerin tekstil atık sularındaki kirlilikleri arıtma performanslarının araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2020 2021
Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020
Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2020 2021
1. Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2020 2021
Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Biyoloji 2020
Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2020
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği 2020
Glutensiz Mutfak Kalkınma Bakanlığı 2020
COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı TÜBİTAK TEYDEB 1507 2020 2021
Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Tabanlı Bilişsel Radyo Ağları TÜBİTAK - 2210C 2020
Glutensiz Mutfak Kalkınma Bakanlığı 2020
Kütahya Kent Meydanı Projesi T.C. Kütahya Valiliği 2020 2020
Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2020
Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi 2020
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması -Tübitak 1003 2020
Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu DPÜ BAP 2020
Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi DPÜ BAP 2020
Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2022
3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi 2020
Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2022
Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020
TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Projesi Proje başlığı: Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems 2020
Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020-19). Araştırmacı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2021
Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi DPÜ 2020 2021
Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2020
Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Dumlupınar Üniversitesi 2020 2021
Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020
Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health –StayWell KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020
Öğretmen Ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında UzaktanEğitim Süreçlerinde Tasarım Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi 2020 2010
Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems TÜBİTAK 2020 2023
TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter. Ege Teknopark-Triangle Renewable Enerji Ltd. Şti. -TÜBİTAK 1512 2020 2021
Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi. Giresun Üniversitesi BAP 2020
Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama Diğer (Ulusal) 2020
Glutensiz Mutfak Kalkınma Bakanlığı 2020
2020-22 nolu Hızlı Destek Projesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2021
Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları Uluslararası İkili İşbirliği Programları 2020
3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2021
Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01/2020-01/04/2021) (Tamamlandı). Tübitak 2020 2021
Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi KDPÜ BAP 2020
Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi DPÜ 2020 2021
Performance Analysis of NOMA Systems in Cognitive Radio Networks TUBITAK, 2210-C 2020 2021
Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2022
Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor Zafer Kalkınma Ajansı (SOGEP) 2020
Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2020 2023
TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi Kütahya Dumlupınar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2020 2021
Erasmus “Comix Digital“ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020
Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2020
100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2020
100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2020
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı TÜBİTAK/Boğaziçi Üniversitesi 2019
Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi, Aktarımı ve Ölçümleri İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri TÜBİTAK/ İstanbul Üniversitesi 2019
Yeni Fırsatlar Yakalamak için El Ele Tavşanlı Kaymakamlığı ( AB Projesi) 2019 2020
Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019
MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019
Digitised Education of Parents for Children Protection 2019
DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı 2019 2009
DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi 2019 2020
KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI GAZİANTEP TİCARET ODASI 2019 2019
13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 2019
Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019
Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019 2010
Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi 2019
TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019 2020
Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi 2019 2003
Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi Eskişehir Teknik Üniversitesi 2019 2020
2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2007
EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ ZAFER KALKINMA AJANSI 2019 2021
Digitised Education of Parents for Children Protection 2019
Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri TOBE Enerji 2019 2021
Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Proje Koordinasyon Başkanlığı 2019 2019
FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019
TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi 2019 2004
2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 2019
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destek Birimi 2019 2019
KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2019 2019
FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI TÜBİTAK TEYDEB 2019 2019
OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2019 2019
3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan TÜBİTAK 2019 2020
Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda” TÜBİTAK 2019 2019
Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2012
Türkçeye Farkındalık Projesi KDPÜ 2019 2019
Zaman Dursun Kütahya Okusun Kütahya Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 2020
7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı KDPÜ 2019 2019
“Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2019 2020
Durmadan Türkçe KDPÜ 2019 2019
Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019 2012
Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi 2019
Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi İzmir Demokrasi Üniversitesi 2019 2020
NanoDNA-fiber Geliştirilmesi - DNA‘nın Elektrospin Tekniği ile Nanometre Boyutlarında Paketlenerek Kararlılığının Artırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 2021
Domaniç İlçesi‘nde Bulunan Alabalık Üretim Tesislerinde Enfeksiyon Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 2021
Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması 2019 2011
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) 2019
Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019 2004
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Hayma-Miryıldız İş Ortaklığı 2019
Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması . 2019 2019
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi 2019 2006
Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2019 2019
Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi . 2019 2019
Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu . 2019 2019
Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Fe Bazlı Alaşımlarının Bazı Manyetik Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. DPÜ-BAP- (Kabul Edildi- Ekim), Kütahaya, 2019 DPU 2019 2021
DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı DPÜ 2019 2021
“Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019
MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019
Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019 2019
Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK BİDEB-2209B 2019 2019
Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK BİDEB 2209B 2019 2019
Bir Genç Bin Fikir (24129) 2019 2001
MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi NAWA-POLAND 2019 2020
Digitised Education of Parents for Children Protection Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Erasmus + KA204 2019 2022
Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) Dumlupınar Üniversitesi 2019 2020
Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Türkiye Organ Nakli Vakfı 2019 2019
TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2019
MOTİVASYON OTOBÜSÜ (MOTİBUS) Sosyal Sorumluluk Projesi 2019
T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2020
ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ Diğer (Uluslararası) 2019 2019
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25 Kütahya Dunlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2019
BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability 2019
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) Güzel Sanatlar Fakültesi 2019
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ IR:3378 RUHSAT NUMARALI AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT PASA SAHALARININ ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019 2002
UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019 2012
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019 2012
Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2019 2019
Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Görevi 2019 2019
IoT (Internet of Things) based Predictive Mechanical Fault Detection System for Electric Motors TUBITAK, 2209-A 2019 2020
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). (Tamamlandı) DPÜ 2019 2020
Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi DPÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinatörlüğü 2019 2020
Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı EKOİZ ÇEVRE VE SOSYAL PLANLAMA ARAŞTIRMA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ 2019 2019
Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması İSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 2019 2019
TÜBİTAK 2209 TÜBİTAK 2019 2020
DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı 2019
Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019
Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2019 2021
Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2019 2010
. KDPU 2019 2021
Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2019
DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI ARAŞTIRMA PROJESİ 2018 2019
SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2018 2001
MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2007
GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi TÜBİTAK TEYDEB 1505 2018 2020
Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar Dumlupınar Üniversitesi/BAP 2018 2018
Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018
Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi Kültür Bakanlığı -Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası (Ttso) 2018 2018
GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Kalkınma Bakanlığı 2018 2005
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (BAP Projesi) Dumlupınar Üniv. 2018
Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi 2018 2001
Gökçeada-Yenibademli Kazısı KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2008
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma DPÜ 2018
Röle Destekli Hibrit RF/VLC Sistemlerinin Kesinti Olasılığı ve BER Performansının Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği 2018 2001
Kursun Içerigine Baglı Pirinç Alasımda Isıtma Ve Sogutmada Kristallesme Davranısı dumlupınar üniversitesi 2018 2019
DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 2018
”Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi” 2018 2012
Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Hibritinin Enzimsiz Sensör Uygulamalarında Kullanımı PAÜBAP 2018 2019
KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR 2018 2011
16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı 2018 2021
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 2019
Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi 2018
Clostridium Difficile Patojeninin DNA İzolasyonu,Saflaştırılması ve Amplifikasyonu Olmadan QCM Sensör ile İnsan Dışkısı İçerisinde Genetik ve Toksijenik Tespiti Erciyes Üniversitesi 2018 2019
Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi KSÜ Türkoğlu MYO 2018 2019
Referans Alanların Belirlenmesi kapsamında Fırat ve Dicle Havzası Biyolojik İzlemesi T.C.Orman ve Su Bakanlığı 2018 2019
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı 2018 2003
Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2010
Kuzey Ege Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi T.C. Orman ve Su Bakanlığı 2018 2019
Doğu Karadeniz Gaz Hidratlarının Oluşum Mekanizmasının Belirlenmesi ve Çevresel EtkilerininAraştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2008
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, NURSAN AŞ - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
Constitution-making and deliberative democracy 2018
TÜBİTAK-4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSİPLİNLERARASI BECERİ OKULU ÖĞRETMEN EĞİTİMİ TÜBİTAK PROJESİ 2018 2009
Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2008
BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2019
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2007
Halka Açık Şirketlerde Örgütsel Etik İklim ve Kültürünün Hile Riski Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’xxa Kayıtlı İşletmer Üzerinde Bir Araştırma KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2002
ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması Anadolu Cam A.Ş. 2018 2018
Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı 2018 2002
Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı -Tübitak 1505 2018 2003
Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2006
Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. 2018 2009
Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2018 2018
Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2018 2018
Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği 2018 2006
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Tamamlandı). DPÜ 2018 2020
Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destek Birimi 2018 2018
Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi Diğer (Ulusal) 2018 2007
Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2018
Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi -Tübitak 3501 2018 2005
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) diğer kurumlar 2018 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2009
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2010
Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2012
Yeşilay’a Farkındalık Projesi KDPÜ 2018 2019
Öğretmenimin Yanındayım Projesi KDPÜ 2018 2019
MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018
MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Dumlupınar Üniversitesi 2018
Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu TİKA 2018 2019
TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor. Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Asenkron Motorlarda Dengesiz Yük Etkilerinin Motor Performansına Etkileri KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2002
Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
In vitro koşullarda yetiştirilen Epilobium hirsutum L. bitkisi üzerine çinkonun toksik etkisi (2018-2020). Proje Yürütücüsü, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2007
META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2018
Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2007
Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2002
KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ 5170009 No’lu 1505 TÜBİTAK TEYDEB 2018 2020
Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi 2018 2007
ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ DPÜ Döner Sermaye 2018 2018
PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite Sakarya Üniversitesi 2018 2019
ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2002
Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi TÜBİTAK 1001 2018 2020
Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2018
TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (BAP) 2018
Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2018 2018
İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ÇETİN BURCU,Danışman:GÜREL AYNUR,Danışman:TANYOLAÇ MUHAMMED BAHATTİN,Araştırmacı:Özkuru Esin,Araştırmacı:GÜLER BEGÜM,Araştırmacı:Özen Tülin Ezgi, , 10/07/2018 (Devam Ediyor) Dumlupınar Üniversitesi 2018
Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2018 2018
Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2018 2018
Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2018 2018
Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Kümaş Manyezit A.Ş. 2018 2018
SİZİN İÇİN VARIZ-2018 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2012
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Uyum Yapı Mad. A.Ş. 2018
Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi 2018 2001
Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2018 2018
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği ARAŞTIRMA PROJESİ 2018 2001
Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri. 2018 2004
Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı 2018 2011
Sabit Sırt Uzaklıklarının Kinematik Yüzeylerinin Diferansiyel Geometrisi, TUBİTAK, 2018, (Kabul Edildi, Çalışmalar Devam Etmekte) TUBİTAK 2018 2021
ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2019
DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018
Giresun’da ilk defa yetistirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides(L.) bitkisinin köklerinde uçucu yag içeriginin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi. Giresun Üniversitesi BAP 2018 2019
Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2018 2019
Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi TÜBİTAK-3501 2018 2021
Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi -Tübitak 1001 2018
Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması TUBITAK 2018 2019
Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi ALKÜ-BAP 2018 2020
Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi İstanbul Üniveristesi 2018 2020
7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi -Tübitak 3001 2018 2006
SEVÂKİN ARŞİV KAYITLARININ TESPİTİ VE TRANSKRİPSİYONU PROJESİ 2018 2011
Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu TÜBİTAK BİDEB-2209B 2018 2018
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ AB PİCTES PROJESİ 2018 2018
Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi TÜBİTAK BİDEB-2209B 2018 2018
Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2021
İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu TÜBİTAK BİDEB-2209B 2018 2018
Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2011
Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması TÜBİTAK BİDEB-2209B 2018 2018
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi-Bursa Valiliği Ortak Çalışması 2018 2018
Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL) DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2018 2020
MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık MTA 2018 2019
Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları Tübitak 2018 2020
TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu Tübitak-1007 2018 2023
Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgâr Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi Ege Üniversitesi 2018 2021
Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor) Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 2018 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2018 2018
META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2018
Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının, Yüksek Sıcaklık Dirençlerinin Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - BAP 2018 2021
Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2002
MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2008
Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2002
ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2008
TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2007
Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. 2018 2009
Outage and BER Performance Analysis for the Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems Kutahya Dumlupinar University, Scientific Research Project (BAP, 2018-23) 2018 2019
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı 2018 2011
Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2005
Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018
Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135) COST 2018 2022
S-CAM/EPOKSİ TABAKALI KOMPOZİTLERİN FARKLI SICAKLIKLAR VE DEFORMASYON HIZLARINDAKİ STATİK VE KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Uşak Üniversitesi B.A.P. Birimi 2018 2021
TÜLOMSAŞ insan kaynakları yetkinlik analizi TÜLOMSAŞ 2018 2019
II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası Taşra İdaresinin Dönüşümü: Kütahya Örneği KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2018 2003
Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
“Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi Atabek Madencilik 2018 2018
Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım 2018 2011
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı 2018 2011
“Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“ Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi Türkiye Basketbol Federasyonu 2017 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Türkiye Basketbol Federasyonu 2017 2017
Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri Konya Teknik Üniversitesi 2017 2018
”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ? Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı TÜBİTAK 1512 2017 2018
Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2017 2018
Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2002
Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi 2017 2011
”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2001
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
“Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti) Dumlupınar Üniversitesi-BAP Koordinatörlüğü 2017 2018
Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı 2017 2009
Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2008
Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması -Tübitak 1001 2017 2003
Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi 2017 2012
Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
Programlama eğitiminde robot kodlama SDÜ 2017 2018
ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi dumlupınar üniversitesi 2017 2019
Özgün İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Metal Sensörü Olarak Kullanılması TÜBİTAK 2017 2018
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2017 2003
öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi DPÜ-BAP 2017 2018
Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2017 2012
Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017 2018
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2003
Yeşilırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi T.C.Orman ve Su Bakanlığı 2017 2018
Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2008
Durgun Su Kütlelerindeki Biyolojik Bileşen ve Trofik Durum Araştırması T.C. Orman ve Su Bakanlığı 2017 2018
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2009
Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo MEB-AB 2017 2018
ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ ARAŞTIRMA PROJESİ 2017 2005
Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi T.C. Gıda veTarım Bakanlığı 2017 2019
İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi DPU 2017 2018
Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2012
AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2004
Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2012
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2017 2017
Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ 2017 2002
Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı Süleyman Demirel Üniversitesi / BAP 2017 2018
2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2009
KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2017 2018
Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması -Tübitak 1002 2017 2008
Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi 2017 2006
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2012
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ 2017 2002
Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması DPÜ-BAP PROJESİ 2017 2018
AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2004
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2019
Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2012
PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2017 2017
Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu -Tübitak 1001 2017 2012
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2008
PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2012
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2002
Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Garp Linyitleri İşletmesi 2017 2017
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2006
Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi KDPÜ 2017 2017
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye 2017 2017
Korkuteli (Antalya KB’sı) ve çevresindeki Paleojen-Neojen yaşlı tortulların mikropaleontolojik (planktonik foraminifer ve ostrakod) incelenmesi ve paleoortamsal yorumu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2012
Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma 2017 2010
Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Bor Endüstri Atıklarında Rubidyum Tayini ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2004
Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms Diğer (Uluslararası) 2017 2008
I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü” 2017 2011
Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optic halka tipi lazer kaynağı tasarımı Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2019
El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG), TÜBİTAK 2017 2018
Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri -Tübitak 1003 2017 2005
KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ 2017 2003
Kütahya Bilimle Şenleniyor TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2017 2017
Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2011
Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması DPÜ - BAP/2017-45 2017 2019
DUMLUPINAR ÇİNİ ŞENLİĞİ SERGİ-PANEL-WORKSHOP KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi DPÜ-BAP/2017-55 2017 2019
Lebedos Yüzey Araştırması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
Aizanoi Kazısı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2007
Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti Ve Entropi Analizi Ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2011
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı Dumlupınar Üniversitesi 2017
Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi -Tübitak 3501 2017
2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2005
Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi -Tübitak 1001 2017 2006
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017
Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees Avrupa Birliği 2017 2020
Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri 2017 2008
İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları ETİ Holding 2017 2020
Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, BAP 2017 2019
Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017
Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2019
ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ 2017 2010
KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2005
Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi   Avrupa Birliği 2017 2009
”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir” KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2003
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2017 2017
Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2012
Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2017 2017
Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini 2017 2012
Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2017 2017
Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2017 2017
Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri DPÜ-BAP 2017 2020
Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2017 2017
Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi 2017 2011
Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi Atabek Madencilik 2017 2018
El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı 2017 2010
Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2009
Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı 2017 2009
Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk Uludağ Üniversitesi 2017 2017
Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2017 2019
Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk Uludağ Üniversitesi 2017 2017
Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını” İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İSAV (İslami İlimler Araştırma Vakfı) 2017 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2008
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2008
Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması TÜBİTAK ARDEB 1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2017 2019
Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2017
Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması TÜBİTAK 2017 2019
Fe ve Al Bazlı Alaşımlarının bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi. DPÜ-BAP- Ekim, Kütahaya, 2019 DPU 2017 2019
Vicdani Zeka Ölçeği Geliştirme Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2018
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2018
Bor kili içerikli atıklarda tespit edilen değerli metallerin elde edilmesine silikat çözücü bakterilerin etkisi Giresun Üniversitesi BAP 2017 2019
Isırgan (Urtica dioica) bitkisinin, endüstriyel atık sulardaki agır metallerin giderimi için adsorbent olarak kullanımı ve toplam bakteriyel yüke etkisi. Giresun Üniversitesi BAP 2017 2019
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları 2017 2006
Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dumlupınar Üniversitesi 2017 2019
Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017
Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi 2017 2018
Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi ALKÜ-BAP 2017 2018
Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi DPÜ 2017
Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017 2017
”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Garp Linyitleri İşletmesi 2017 2017
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye 2017 2017
Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2018
Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2018
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları 2017 2006
Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2017 2018
Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının Ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla, Eğitim Durumlarıyla, Adlarıyla İlgili Ayrımcılıkların Ve Nedenlerinin Analizi Anadolu Üniversitesi 2017 2018
Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2019
Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi 2017 2011
Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi DPÜ 2017
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ DPÜ 2017
Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir Diğer (Ulusal) 2017 2017
Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması Dumlupınar Üniversitesi 2017
1. HARRAN AR-GE PROJE PAZARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2017 2005
Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi 2017 2008
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi) Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları 2017 2006
Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Destek Birimi 2017 2017
KÜTAHYA ŞAİRLERİ II DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2007
Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017
Interference Alignment in Cognitive Radio Networks (HİZA) Presidency of Defence Industries (SSB) 2017 2020
Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2017 2019
Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması TÜBİTAK - 1002 2017 2018
Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2017 2007
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları KDPU-BAP 2017 2019
Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi 2017 2011
Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi 2017 2011
Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-22 , (Araştırmacı, Devam ediyor). Dumlupınar Üniversitesi 2017
Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-20 , (Proje Yöneticisi, Devam ediyor). Dumlupınar Üniversitesi 2017
Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi 2017 2001
Rüzgâr Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü 2017 2019
Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler Özel Kuruluş (İYV) 2017 2017
Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2005
PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri Özel Kuruluşlar 2017 2010
KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ 2017 2003
KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri Özel Kuruluşlar 2017 2010
EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ” KÜYAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017
ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ VE TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI 2017 2017
Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması GLİ 2017 2017
Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2017 2019
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2017 2018
Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler Küresel Araştırma Düşünce Merkezi 2017 2017
Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAB 2016 2017
Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi 2016 2007
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2005
Öğretmen Metaforu Envanteri Geçerlik Güvenirlik Çalışması ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016 2006
Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2006
Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2002
Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2002
Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu DPU/ BAP 2016 2017
Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2016 2016
Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2019
1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2005
Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi DPU BAP 2016
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). Dumlupınar Üni. 2016 2017
Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2016
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). DPÜ 2016 2017
GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 2016 2001
Improving Solutions for Student Absenteeism 2016 2001
ISTANBUL’S SPRİNG OF LİFE PROJESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2001
Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı 2016 2008
Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 2016 2018
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2007
İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı Park Teknik Elk. san. ve Tic. A.Ş. 2016 2016
Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı Demir Export A.Ş. 2016 2016
Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi 2016 2007
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması 2016 2011
İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2016 2019
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi DPU 2016 2017
Kondisyon Salonu Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2016 2016
Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi DPÜ-BAP/2016-12 2016 2018
Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz? Özel Kuruluşlar 2016 2006
Endüstriyel Atıkların Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem Olan Geotekstil Tüp Kullanımının, Büyük Boyutlu Geotekstil Tüp Model Deney Sistemi Tasarlanarak Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2019
An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism Orsam (http://www.orsam.org.tr/en/homepage.aspx) 2016 2017
Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2016 2016
İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2003
Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60 DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2016 2018
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2016 2001
Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2018
Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı 2016 2012
Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi YÖK Değişim Tabanlı Proje 2016 2020
Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2011
Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi DPU BAP 2016
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destek Programı 2016 2016
Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2016 2017
Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi DPU BAP 2016
Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve ASO Yayını, İstanbul 2017. 2016 2017
21 Pazarlama Kongresi 2016 2008
Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2011
Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti DPÜ BAP 2016-71 2016 2017
İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2003
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı 2016 2007
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı 2016 2007
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2008
Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2008
Improving solutions for student absenteeism EU Strategic Partnership (KA203) 2016 2019
2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi TÜBİTAK 2016 2017
Tilbaşar Höyük Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2012
TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktörlere Yönelik Ampirik Bir İnceleme DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2007
PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism) ISSA PROJECT 2016 2019
Yaşam Modelleri ve Uygulamaları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2010
Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2010
Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV TÜBİTAK PROJESİ 2016 2007
FERROKROM CÜRUFU VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KULLANILARAK ÜRETİLEN GEOPOLİMER BETONLARIN ASİT, TUZ VE SÜLFAT ETKİLERİNE KARŞI DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2016 2010
21. Pazarlama Kongresi Dumlupınar Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2016 2017
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı. TÜBİTAK 2016 2016
Beylikdüzü Kent Belleği Projesi Beylikdüzü Belediyesi 2016 2017
Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Hepimiz Lideriz Milli Eğitim Bakanlığı, KİHMED 2016 2017
İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması Hacettepe Teknoloji Transfer Ofisi 2016 2017
Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması Hacettepe Teknoloji Transfer Ofisi 2016 2017
Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016) D.P.Ü. İlahiyat Fakültesi-M.E.B. Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi 2016 2016
TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL) D.P.Ü. 2016 2016
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 2016 2001
Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2009
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2002
“Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“ DPÜ, Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi kapsamında Polonya‘da bulunan WSB Poznan Bankin 2016 2018
15-İLTF-04 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016
Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2007
ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi Diğer (Ulusal) 2016 2001
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı). DPÜ 2016 2018
Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2006
25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 2016 2017
Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2006
Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
 2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“ KDPÜ 2016 2018
Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi 2016 2007
Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması TÜBİTAK 2016 2016
AFET YÖNETİMİNDE ALTERNATİF ENERJİ KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2001
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 2018
1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2008
Uşak İlinin SWOT Analizi Uşak Üniversitesi 2016 2017
Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2002
Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” ÇELİKLER Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş 2016 2016
Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı, Demir Export A.Ş. 2016 2016
İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı Park Teknik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 2016 2016
1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL) Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, Toros Kömür Enerji Üretim İnşaat Hazır Beton Çimento Nakliyat Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ. 2016 2016
Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi 2016 2005
Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri Yürütücü 2016 2016
21. Ulusal Pazarlama Kongresi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2016 2016
Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2016 2016
Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 2016 2017
Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi 2016 2018
Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species” DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2006
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DPÜ-BAP 2016 2018
YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası DPÜ Bap 2016 2018
Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı VISION CENTER FOR POLITICAL DEVELOPMENT 2016 2017
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı (ZEKA) 2016 2016
I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği) DPÜ-BAP 2016 2017
Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri, DPÜ, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortak Protokolü, Kütahya, 2016. DPU-Milli Eğitim 2016 2016
HD Curved LED ekran üretimi KOSGEB 2016 2017
II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi DPÜ 2016 2017
Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu KOSGEB (Ar-Ge ve İnovasyon) 2016 2017
İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2016 2017
LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi KOSGEB (Stratejik Ürün Desteği) 2016 2018
Hidrojen yakıt sistemi DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi 2016 2017
Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2002
Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK-1001 2016 2020
Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı DPÜ 2016 2017
Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
Afrika’da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını- Konulu Tartışmalı İlmi Toplantı Projesi 2016 2004
“ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“ DPÜ 2016 2018
“Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 2017
Kütahya İlinde Tübitak Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2016
Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Keneşi Bünyesinde Türk Cumhuriyetleri: İlişkiler ve İşbirlikleri Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2016 2012
Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi DPÜ-BAP 2016 2019
KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI Dumlupınar Üniversitesi BAP 2016 2016
Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
“Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) Kütahya Dumlupınar üniversitesi 2016 2016
Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 2018
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Bilecik Belediyesi 2016 2016
15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2016
Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Şanlıurfa İli Sektör Analizi:Mevcut Durum, Çözüm Önerileri ve Strateji ve Destek Eylem Planı 2016 2010
Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi) Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği 2016 2016
Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bap 2016 2016
Performance Analysis of Two-Way Amplify-and-Forward Relaying Systems over Fading Channels Kutahya Dumlupinar University, Scientific Research Project (BAP, 2016-84) 2016 2018
I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2005
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2004
Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2008
Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (Proje No: 2016-53) DPÜ BAP 2016 2017
Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2005
Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2012
Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi 2016 2005
ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!” KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2012
Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2016 2017
Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2016 2018
ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme Diğer (Ulusal) 2016 2012
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2007
Endüstriyel atıkların depolanmasında alternatif bir yöntem olan geotekstil tüp kullanımının büyük boyutlu geotekstil tüp model deney sistemi tasarlanarak araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016
I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2005
I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2005
Kureyşler Barajı Kurtarma Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2008
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı 2016 2007
Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2005
Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi DPU-BAP 2016 2017
Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi DPÜ-BAP 2016 2018
Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2003
Aizanoi 2016 Kazı Çalışmaları Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2016
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı 2016 2007
Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi Dpu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2015 2015
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DPÜ- BAP 2015 2017
Akıllı Ampermetre Selçuk Üniversitesi 2015 2015
Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi TÜBİTAK TEYDEB 1501 2015 2017
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2001
Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2005
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti. 2015 2016
Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2009
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2009
Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2018
İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları ETİ Maden Genel Müdürlüğü 2015
İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi DPÜ BAP 2015 2016
Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2007
Adım Fizik Günleri IV Kongresi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2015 2015
2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2010
Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM) 2015 2012
Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2015 2016
Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella Vulgaris L. Bitkisinin ISSR ve RAPD Yöntemleri ile Genetik Kararlılığının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2005
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
“TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 2017
DIŞ CEPHE KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ISI YALITIMLI JEOPOLİMER MALZE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2015 2016
Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL) DPU 2015 2016
Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2011
Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2002
Pirit FeS2 ve Barit BaSO4 Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları 2015 2010
Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2001
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2015 2011
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2007
Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015
Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2015
Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331 MONAD 2015 2015
Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2015 2017
Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Sorularla Merak Ettiklerimiz DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Batı ve Orta Sakarya zonunda yeralan Metagranitik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2015 2004
Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2015 2005
Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2011
“İR-2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) Alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR-GE çalışmaları”. ETİ Maden Genel Müdürlüğü. 2015 2001
Yüksek Kalitede Berrak Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Entegre Membran Sistemi Tasarımı ve Plazma Teknolojisi ile Sistem Performansının Geliştirilmesi TÜBİTAK- 3501-Kariyer Geliştirme Programı 2015 2017
İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015
Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi 2015 2004
Japan-Turkey Cooperative Education Program on Resilience Engineering for Energy and Urban Systems (JTRE) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015 2019
ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ D.P.Ü Tavşanlı Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu 2015 2015
Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Okul Mescit Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Okul Çevre İhata Duvarı Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2011
İşten Ayrılma Niyeti KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2006
II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
İslam Düşünce Atlası Projesi 2015 2011
Taşköprîzâde Külliyatı Projesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015
Kültürel Mirasın Üç Boyutlu Modellenmesi ve Web Ortamında Sunulması, AKÜ Bilimsel Araştırma Projesi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2015 2016
Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70, DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2017
Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi 2015 88 2015 2012
Farklı ve Birlikte Kütahya III Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2015
nano partikül takviyeli 3 boyutlu cam elyaf reçine nano kompozitlerin üretilmesi ve düşük hızlı darbe testiyle mekanik karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
NANO PARTİKÜL TAKVİYELİ 3 BOYUTLU CAM ELYAF REÇİNE NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE DÜŞÜK HIZLI DARBE TESTİYLE MEKANİK KARAKTERİZASYONU ARAŞTIRMA PROJESİ 2015 2017
Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması Dumlupınar Bap 2015 2015
Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi DPU BAP 2015
3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Düzce Üniversitesi 2015 2018
Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2009
Evliya Çelebi Çini ve Seramik Yarışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2002
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı 2015 2016
Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2009
ETİ Maden‘e Ait İR:2339 Numaralı Alünit Sahasında Arama ve Rezerv Geliştirme, ARGE, Danışmanlık Projesi ETİ MADEN 2015 2021
MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2015 2015
Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma 2015 2010
Yeni fiberlerin sentezi, karakterizasyonu ve sentezlenen bu fiberlerin bazı eser metallerin zenginleştirmesinde katı faz olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2009
Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi Kültür Bakanlığı -Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası (Ttso) 2015 2015
Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2009
Knowledge is power age ain‘t matter EU Strategic Partnership (KA204) 2015 2018
Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2002
Adım Fizik Günleri IV Tübitak 2015 2015
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi Tübitak, 114f486 2015 2016
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2016
Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2017
Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2017
RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2005
Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi-BAP 2015 2017
Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2001
Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163 TÜBİTAK PROJESİ 2015
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2002
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2007
Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi-BAP 2015 2018
Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2015/042) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2007
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2015 2018
Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi Ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2001
Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tavşanlı Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi 2015
EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area Avrupa Birliği 2015 2002
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi D.P.Ü. 2015 2016
BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi 2015 88 2015 2012
BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2007
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DPÜ-BAP 2015 2017
GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ 2015 2003
Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi, TFF-Milli Eğitim ve DPÜ Üniversite İşbirliği 2015 2016
SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
KÜTAHYA İLİ KAPALI MEKANLARDA VE İÇME SULARINDA RADON GAZI ÖLÇÜMÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2011
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi DPÜ BAP 2015 2016
Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2002
ADIM FİZİK GÜNLERİ IV KONGRESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2010
Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı Uşak Üniversitesi 2015 2017
Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Zafer Kalkınma Ajansı 2015 2016
Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2015 2018
Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, BAP birimi 2015 2015
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2017
2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2005
Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi -Tübitak 1001 2015 2004
II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2016
2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2005
II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2016
Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi Diğer (Uluslararası) 2015 2011
MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI 0823.TGSD.2015 no‘lu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projesi 2015 2016
Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi TÜBİTAK 2015
 2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması. DPÜ 2015 2017
Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Alev pirolizle nano Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2017
Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem) Avrupa Birliği 2015 2015
“Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD ONR 2015 2016
Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu. DPÜ 2015 2017
Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor. Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi 2015 2015
Kütahya‘da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor. Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi 2015 2015
Avrupa‘daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: FBA-2015-652 (2015-2019) 2015 2019
Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi Tübitak 2015 2015
Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü TÜBİTAK 2015 2016
Adım Fizik Günleri IV Kongresi EGE ÜNİVERSİTESİ 2015 2010
“Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2015 2015
ADIM Fizik Günleri IV Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2011
İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2015 2015
“Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi” TUBİTAK 1003 115E048 Öncelikli Alanlar 2015 2020
Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2018
Alev pirolizle nano ?-Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Onaylı Laboratuvar ve Altyapı Projeleri 2015 2016
İşten Ayrılma Niyeti Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2015 2016
Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2017
Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ARAŞTIRMA PROJESİ 2015 2006
Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2018
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi, Tavşanlı ticaret ve Sanayi Odası 2015 2017
Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2005
Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması BAP 2015 2016
BAP Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2004
Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Avrupa Birliği 2015 2016
Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması 2015 2006
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef (Siyah Havuç) Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığın Belirlenmesi, Yönetici, (16.01.2015- 27.09.2016) Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella vulgaris L. bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi DPÜ Bap 2015 2017
ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2016
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2015 2015
Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi 2015 2005
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 2015 2015
Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Organik ve İnorganik Örnekleri Elementer Analizi için Kalibrasyonsuz Lazer Uyarımlı Plazma Spektrosopi Sisteminin (Cf-LIBS) Kurulması, G.Uğur, Ş.Uğur, H.Y.Ocak ve R.Ünal, Gazi Ünv. BAP, 2017. Gazi Ünv 2015 2017
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2017
Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü Ege Üniversitesi-BAP 2015 2016
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 2015 2015
Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Bor Endüstri Atıklarında Sezyum ve Rubidyum Tayini ve Kazanılması. Giresun Üniversitesi BAP 2015 2018
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2006
Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605) -Tübitak 1001 2015 2018
Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2011
Renklerin Kardeşliği Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2017
TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI DPÜ 2015 2015
Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? ) Altındağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 2015 2016
Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu DPÜ BAP 2015 2018
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI DPÜ 2015 2016
Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015
Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015-88) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2015
Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme Dpu Bap 2015 2015
Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2017
Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma. Bap 2015 2015
Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2015 2018
Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 2018
Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2015 2009
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2006
Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TGSD 2015 2016
Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2018
Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Uluslararası Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Kütahya İsimler Sözlüğü DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2015
Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi Tübitak (114z044) 2015 2015
Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması DPÜ 2015 2017
YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2006
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 2015 2016
Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması DPÜ 2015 2016
DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
“Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması” DPU / GSF 2015 2016
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2001
Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2011
Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi. (Tamamlandı)(20.000 TL) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2015 2017
FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2015
Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland Ulusal Destekli Özel Kuruluşlar 2015 2015
Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2015
Melamin Emdirilmiş Kâğıt (MEK) Atıkların Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ (0870STZ.2015) 2015 2018
Polilaktik asit (PLA) Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi BAP birimi (2015/2-21M) 2015 2016
Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015
İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin Ve Silibinin Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK (214O683) 2015 2017
Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Ratlarda İsoproterenol'le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin Ve Karnosik Asid'in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin Belirlenmesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu 2015 2015
KÜTAHYA İSİMLER SÖZLÜĞÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2007
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2007
Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2001
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması DPÜ-BAP 2015 2016
Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Kütahya İli Örneği) (Proje No: 2015-21) DPÜ BAP 2015 2015
Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2004
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (Proje No: 2015-72) DPÜ BAP 2015 2016
SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
Bi2O3 Tabanlı Katı Elektrolit Bi2O3 Eu2O3 Dy2O3 Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
FRANSA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İZLEME RAPORU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi DPÜ-2015-96 2015 2016
Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazmaları Katalok Çalışması Kütahya Tavşanlı Sanayi Odası 2015
Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Proje No: 2015-39, Kütahya Bölgesinde Yaşayan Kadınların Şiddete Uğrama Durumları ve Toplumun Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Tutumları Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Basketbolcularda Kor (Core) ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge, Alt Ekstremite Emg ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
115E045 Cihat Taşaltın (115E048 Mehmet Ali Ebeğlu): Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi 2015 2001
SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ, ÖNLENMESİ Simav Teknoloji Fakültesi 2015 2016
BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININGÜÇ,KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2004
Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
DOMANİÇ TEN DÜNYA YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2012
Bayan Futsalcılarda Strobe Glass İle Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması DPÜ 2015 2016
BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN NATRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi DPÜ 2015 2017
Basketbolcularda Kor Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge Alt Ekstremite EMG ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Basketbolcularda Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi DPÜ 2015 2016
TLR4 ve TLR4 Sinyal Yolağındaki Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ve Tip 2 Diyabet İle İlişkisinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2015 2016
Sporcularda Yükseklik Antrenman maskesinin Aerobik ve Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi DPÜ 2015 2015
SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ ÖNLENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2003
itanyum oksit bazlı Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Üretimi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
Anadolu Diyagonalinin Tabanidae (Insecta: Diptera) Türleri ve Tür Dağılımları Üzerine Etkisi 2015 2009
Tarihi Şahsiyetler Ve Mekânların Günümüz Kolektif Tasavvurundaki Değeri Ve Yeri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAB 2015 2016
Marmara Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 2014 2001
tcaree Mobil Saha Satış Yönetimi Dumlupınar Üniversitesi Tasarım Teknokenti 2014 2014
Transfer Takip Projesi (Uluslararası) Ceviz Yazılım Danışmanlık 2014 2014
Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bilesen Sensör dizisi tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2014 2016
Proje Bitiminde Yazılacak Dpü Bilimsel Araştırmalar Birimi 2014 2016
Ege Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi DPÜ - BAP 2014 2016
Otomatik Flaster Sarma Paketleme Makinası Prototipi Tasarımı ve İmalatı Dokuz Eylül Üniversistesi 2014 2015
Taşıt Jantlarına Etki Eden Dinamik Yüklerin Kablosuz İletimi ve Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2014 2015
Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2014 2016
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili İle Fiziksel Kültürel Ve Sosyal Olanaklarının İncelenmesi Dpü Bilimsel Araştırma Projeler Birimi 2014 2014
Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2014 2016
Taraxacum officinale (karahindiba) ve Cornus mas (kızılcık) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkileri TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Program 2014 2015
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2008
Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi ISSPP Proje No 1308E326 2014 2012
Muscari miller (Arap sümbülü) ve Plantago lanceolata (sinir otu) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkiler TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2014 2015
Olası bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren palladyum(II) sakkarinat kompleksinin {[Pd(Sac) (Terpy)](Sac)} meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması Tübitak 2014 2016
2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK 2014 2015
At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Doğal ve Modifiye Biyokütle Kullanarak Boyarmadde veya Ağır Metal Giderimi Dumlıpınar Üniversitesi 2014 2016
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi 2014 2003
Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2005
Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki Fıkıh Usulü Kitapları Üzerine Bir Araştırma ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 2005
2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2002
Ege Bölgesinde E-Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
Çocukların Yaş Gruplarına Göre Animasyon Film İçeriklerine Verdikleri Tepkiler ve İçeriğe Yönelik Algılarının İncelenmesi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 2009
Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2011
Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu Ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyuonun İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2016
Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Teknolojik Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Baryum Ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2015
Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyonu İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2016
Toplantı, Konferans, Sempozyum, Çalıştay Yönetim ve Organizasyon Yazılımı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 2010
KÜLTÜREL MİRASIN ÜÇ BOYUTLU MODELLENMESİ VE WEB ORTAMINDA SUNULMASI 2014 2008
Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner Dönemi paleoiklimi Acıgöl BurdurAfyonkarahisar ve Salda Gölü nde Burdur iklim kayıtları ve bunların karşılaştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2007
Floresan Grup İçeren İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik ve Sensör Uygulamaları PAÜBAP 2014 2016
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK 2014 2014
Basında Mustafa Kemal Atatürk 1912-1938 Koçak yayın Grubu 2014 2014
Kütahya ilinde Arsenikli içme kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması DPÜ 2014 2015
Artvin Barajı Dipsavak Kapağı jet Çıkış Revizyonu Hidrolik Model Çalışması Doğuş Enerji A.Ş. adına ODTÜ Hidromekanik Laboratuvarı 2014 2014
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2014 2014
TATLILARIN SULTANI BAKLAVA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2002
anne çocuk birlikte öğreniyor DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2014 2007
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 1,Etap. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Bilgisayar Laboratuvarı ve Bilgisayarlı CNC Laboratuvarı İnşaat Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 2014 2014
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi TKİ-GLİ 2014 2015
Halı Saha ve Basketbol Voleybol Sahası Projesi. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi BAP 2014 2015
AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alaattin KAÇAL Proje Çalışanı: Öğr. Gör. Muhammed İLİVAN (BAP-2014/43) T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP-2014/43) 2014 2015
Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2014 2015
DPÜ BAP HIZLI DESTEK PROJESİ TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARI İÇ BORÇLANMA ve DIŞLAMA ETKİSİ İLİŞKİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2011
Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, BAP, FEN-A-220114-0066 BAP 2014 2015
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2014 - 105. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2001
Kütahya Kimlik Çalıştayı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2003
Asansör Motor Sürücü Tasarımı (Asenkron) Özel Firma 2014 2016
Afşin-Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi, Proje No: 2014-47, DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2014 2016
Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2011
Toz Metalürjisi Yöntemiyle Mg matrisli Nano B4C ve B Takviyeli Kompozitlerin Üretimi ve Karekterizasyonu ARAŞTIRMA PROJESİ 2014 2011
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2006
Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2014 2014
Güzel Sanatlar Fakültesi Protokol Girişi Duvar Panosu Uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2007
BİYOLOJİK İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN DOĞRUDAN LAZER BİRİKİMLİ METAL KATMAN OLUŞTURMA PRENSİPLİ TAŞINABİLİR HAFİF ÜRETİM ROBOT PROTOTİPİ TASARIM VE GELİŞİMİ TÜBİTAK TEYDEB 2014 2014
Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı ve Sonuç Raporu Projesi 2014 2003
Kuzey Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2014 2009
Halil İlkimen (Proje Yürütücüsü), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Metin Bülbül (Araştırmacı), Ekrem Tunca (Araştırmacı). 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi (No: 11), 2015 (Bütçesi 29071.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/02/2014-15/02/2015) (Tamamland TÜBITAK 2014 2015
Arzu Büyüktaşlı (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Aminobenzotiyazol ile 2-(4-sulfamoilfenilkarbamoil)benzoik Asitin Tuzu ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/09/2014-15/09/2015) (Tamamlandı). TÜBİTAK 2014 2015
1. Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP- TÜBİTAK 2014 2016
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Salisilik Asit Türevleri ile 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2014/18), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 16/04/2014-16/04/2016) (Tamamlandı). DPÜ 2014 2016
’’Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Buz Makinalrında üretilen Buz da toplam Mikroorganizma Maya ve Küf Aerob Endospor Basil Koliform ve E coli ve Legionella spp nin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2002
Kullanım sularında Bahçe sulama sularında Legionella spp identifikasyonu ve bazı özelliklerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2003
Grafen nanoşerit esaslı geometrik yapılı nanogümüş dendrimerlerin elektrokatalitik metanol oksidasyonu ve analitik parametrelerin değerlendirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2004
Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2014/014) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2010
Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Bap ve Sosyal Sorumluluk Birimi 2014 2015
Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği TÜBİTAK (1507) 2014 2016
At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014
Aile Okulu Projesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Birimi 2014 2014
Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
Felaket Kurtarma Merkezi (Fkm)- İş Sürekliliği Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
İmalat Sanayiinde Rekabet Edebilirlik: Ülkelerarası Bir Analiz Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2002
PEM Yakıt Pillerinde Plazma Sentetik Jet Kullanılarak Yakıt Pili Performansının İyileştirilmesi KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2004
S. H. Yetgin, H. Ünal, Nano-Kil Takviyeli Polipropilen (Pp) Nanokompozitlerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Özelliklerin Geliştirilmesi, 2014-83, Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.977,65tl Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
S. H. Yetgin, H. Ünal, Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014-84 Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.837,62tl, Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
ADIM Fizik Günleri - IV TÜBİTAK, 2223-B Yurt içi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 2014 2015
Fehim Fındık, Uğur Soy, Salih Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Tolga Gökkurt, Nano-Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, 2014-09-08-001, Başlama Tarihi: 25.09.2014, Bitiş Tarihi: 25.03.2016, Proje Miktarı: 25.000tl, (Yürütücü: Prof. Dr. Fehim Fındık), Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2014 2014
Salon Sporları ile Uğraşan sportcuların Farklı yüklere verdikleri kan laktat ve kalp atım hızı cevaplarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
A quantitative analysis of phenotype in a multicellular prokaryote Diğer (Uluslararası) 2014 2019
DİSPROSYUM İZOTOPLARINDAN FOTONÜKLEER REAKSİYON İLE ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ÇEKİRDEKLERİNİN YARI ÖMÜRLERİNİN VE ENERJİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2012
Bayan Futsal oyuncularının müsabaka öncesi müsabaka araları ve sonrasında kan laktat ve Glİkoz düzeylerinin tespit edilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
BARYUM VE RUBİDYUM İZOTOPLARINDAN FOTONÜKLEER REAKSİYON İLE ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ÇEKİRDEKLERİNİN YARI ÖMÜRLERİNİN VE ENERJİ SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2008
Basketbolcuların Sezinleme Zamanlamalarının Değerlendirmesi DPÜ BAP 2014 2016
TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇESİNDEKİ TOPRAKDAKİ KUYU VE İÇME SUYUNDAKİ DOĞAL RADYASYONUN İNCELENMESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2009
Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2012
I. Dumlupınar Seramik Yarışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2015
I. Evliya Çelebi Çini Yarışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2015
Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
Eski Gediz’den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu 2014 2015
2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852 TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2011
Çoklu Hücresel Bakteriyel Sistemlerin Sinyalleşme İşlevlerinin ve Bakteri Konak İlişkilerinin Çözümlenmesi ve Kontrol Edilmesi Diğer (Uluslararası) 2014 2011
Yüzey Mühendisliği ile Modellenmiş Biofilm Oluşumu: Yapı ve Fizyoloji Arasındaki Bağlantı ve Genetiği Diğer (Uluslararası) 2014 2011
Seryum IV Oksit Nanopartikül ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asidin Elektrokimyasal Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2008
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Kemik Delme İşleminde Isıl Hasarın Önlenmesi İçin Matkap Tasarımı Ve Prototip İmalatı” Koü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 17.464.68 Tl, Proje No: 2012/44, 2014. Kocaeli Üniversitesi 2014 2014
Yeşil Pazarlama Aracılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2015
Asiküler Kristallerin Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
Tatlıların Sultanı Baklava Özel Kuruluşlar 2014 2002
Harabebezikan Höyügü Sanlıurfa Türkiye Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pisirme Kapları BrittleWares Buluntularının Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı, İmalatı ve Uygulamaları KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2011
Uşak İli Çuhadarlar Köyü Ve Selvioğlu Köyü Mevkiinde Bulunan Ir 37305 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Usaş-Uğur Serdaroğlu İnş.Taah.Tek.Tar.Hay.A.Ş., 2014 2014
İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi Bap 2014 2014
Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen ve Grafen Benzeri BN, MoS2, CBN Hibrit Yapıları Maddelerin Piezoelektrik Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2004
Parça İhraç Faturaları Ödeme Takip Sistemi FORD OTOSAN 2014 2014
Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Dizisi Sensör Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2014-4, 2014 2015
Hidrotermal Şartlar Altında Baryum Titanil Okzalat (BTO) Başlangıç Kimyasalından Nanoboyutlu BaTiO3 Oluşumu DPÜ-BAP 2014 2015
TR33 BÖLGESINDE ALISVERIS MERKEZLERININ YEREL PERAKENDE ISLETMELERI ÜZERINDE EKOMOMİK ETKİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2016
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal Ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması Ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Tübitak 2014 2014
Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi 2014 2003
Type Cast: “viral Recovery” – Proposed Grundtvig Llp 2 Year Small Cooperation’s Partnership Project Avrupa Birliği 2014 2014
Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bileşen Sensör dizisi tasarımı 2014 2003
•1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri İle Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2005
Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2012
Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2006
Yaslı Bayanlarda Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bap 2014 2014
Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Bap 2014 2014
Tatlıların Sultanı Baklava MONAD-İTO-BAKTAD 2014 2016
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar üniversitesi 2014 2017
Seramik, Metal, Jeolojik ve Elektronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu DPÜ-BAP 2014 2016
Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya-Zirkonyum Diborür (ZrO2-ZrB2) Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi DPÜ-BAP 2014 2016
Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Dpu Bap 2014 2016
Otomotiv Sektörü İçin Zirkonya (ZrO2) Esaslı Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK TEYDEB-1512 2014 2015
Erkek Ratlarda Siklofosfamid’e Bağlı Reprodüktif Toksisite Üzerinde Pycnogenol’ün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi Dpu Bap 2014 2014
Deneysel Bğbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Apelin’in Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 2014 2016
Otomotiv Sanayi Uygulamaları için Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK-1005 2014 2016
KÜTAHYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE OCAK KÜLTÜ, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (ULUSAL) Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu DPÜ 2014 2015
Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Afiş Tasarımı Yarışması Ulusal Destekli Özel Kuruluş 2014 2014
Nano kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2009
Fuar Mermer Standı Tasarım Yarışması Ulusal Destekli Özel Kuruluş 2014 2014
Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2004
Nano kil Takviyeli Polipropilen PP Nanokompozitlerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Özelliklerin Geliştirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2003
kendi kendini temizleyen yağ itici cam ve seramik yüzeylerin sentezi TÜBİTAK 2014 2014
Kurak ve Yarı-Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip- Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi ve Laboratuvar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti TÜBİTAK (113O254) 2014 2017
Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şikayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 2016
YİPLOCA (Ye, İç Paylaş), çok amaçlı web projesi KOSGEB 2014 2016
Vahit Paşa Kütüphanesindeki Netâyicü l İtikadiyye fî Usûli l Firaki l İslâmiyye Adlı Risalenin İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Değerlendirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2003
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı Avrupa Birliği 2014 2014
Simav Yöresi Sera Atıklarının Kompost Haline Getirilerek Biber Üretiminde Kullanımı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2004
Orta Anadolu Bölgesi nde Ankara Çankırı yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik jeokimyasal izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014 2012
2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK 2014 2015
Afşin Elbistan Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2010
At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi DPÜ-BAP 2014 2016
3. Proje Yürütücüsü ULUSAL DESTEKLİ, “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ(TEBLİG NO: 2014/43)”, KÜTAHYA VALİLİĞİ Kütahya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü 2014 2016
SARIYAR GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJLARI NIN ABİYOTİK VE BİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ VE SAKARYA NEHRİ NE ÇEVRESEL ETKİLERİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2007
Katı Oksit Yakıt Pillerinde Boron Trioksit Bizmut Trioksit Skandiyum Trioksit Üçlü Sistem Katı Elektrolitinin Sentezlenmesi Karakterizasyonu ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2004
Bor (B)’un Pullu Sazan (Cyprinus carpio) ın Gelişimi Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 2015
Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2014/48, Proje Yürütücüsü, 2014-2015 (Tamamlandı). KÜtahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi, Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması, TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJESİ, Proje No: 114M135, Proje Yürütücüsü, 2014-2016 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2014 2016
MİKRODENETLEYİCİ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SİSTEM TASARIMI 2014 2010
AYP İSAM 2014 2020
Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması DPÜ 2014 2014
Kütahya Çinisinin Markalaşma ve Pazarlanması Fizibilite Çalışması Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 2014
Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2008
Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları ( V2, O5 ) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektiksel Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Kütahya İlinde Arsenikli İçme-Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi, 2014 2014
Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2014 2015
Metabolik Holter İle Farklı Cinsiyet ve BranşlardakiSporcuların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Düzeyleri ile Karşılaştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2001
Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi TUBITAK 2014 2016
OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ZİRKONYA ZRO2 ESASLI KAYNAK PİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
Antalya Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozların V2O5 Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2001
Kızılırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şİkayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
Konya Kapalı Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Küçük Menderes Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Elektrik Makinelerinde Akım ve Gerilim Değerlerinin C# ile Oluşturulan Arayüzde Bilgisayar Ortamında Takibi Selçuk Üniversitesi 2013 2014
The EwaGlos Project KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2013 2009
Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması, Leonardo Da Vinci Hareketlilik Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Deve dikeni (Silybium marianum) bitkisinden lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2013 2016
Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi Tübitak 2013 2016
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi Tübitak 2013 2016
3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2010
Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013. Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013 2013
BAP Projesi “Kütahya’daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi Ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.Aureus Ve E.Coli Suşlarının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2013/30 (2014/12) 2013 2014
Demokrasi Şöleni Merkezi Finans ve İhale Birimi 2013 2015
Kütahya’daki ineklerde mastitisolgularının prevelansının belirlenmesi ve mastitise neden olan etkenlerden S.aureus ve E.coli suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu. Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Enerji Tasarruflu Isık Yayan Diyotlar (Leds) Için Nadir Toprak (Re) Elementleri Ile Aktive Edilmis Sialon Fosfor Tozlarının Dogal Hammaddelerden Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu, dumlupınar üniversitesi 2013 2015
Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması LEONARDO DA VINCI VETPRO 2013 2013
Porsuk Nehri Taraçalarının GB Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2003
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2013 2013
Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2014
YUKARI KALEKÖY BARAJI VE HES DOLUSAVAK MODEL ÇALIŞMALARI Kalehan Kale Enerji A.Ş adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hidromekanik Laboratuvarı 2013 2015
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2013 2013
Artvin Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet Hydraulic Model Studies ALSTOM adına ODTÜ Hidromekanik Laboratuvarı 2013 2013
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP 2013 2016
İncir Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet and Dissipation Chamber Hydraulic Model Studies EnerjiSA adına ODTÜ Hidromekanik Laboratuvarı 2013 2014
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Giriş Düzenlemesi ve Güvenlik Kulübesi Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2013
Android Uygulaması Üzerinden Komut Alan İnsansı Robot Çalışması (BİLROBOT) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2013 2014
ARTVİN BARAJI DİPSAVAK KAPAĞI JET ÇIKIŞ REVİZYONU HİDROLİK MODEL ÇALIŞMALARI Doğuş Enerji A.Ş. adına ODTÜ Hidromekanik Laboratuvarı 2013 2013
Çevre Sulama ve Yangınla Mücadele İçin Yeraltı Suyu Çıkarılması Projesi Pazarlar Meslek Yüksek Okulu 2013 2013
Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs Avrupa Birliği 2013 2008
Okul Anfi Yapımı Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2013
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2005
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Okul Kütüphane Projesi. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2015
GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI Simav Teknoloji Fakültesi 2013 2015
Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı . DPU 2013 2015
Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2013 2001
Orta Sakarya Zonu nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Eskişehir Bilecik Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2002
Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile İncelenmesi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2013 2015
Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması Avrupa Birliği 2013 2010
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2003
Üstün Yenekli Çocuklara Yönelik Sevgi Tolerans Ve Demokrasi Eğitimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2015
Yüksek kükürtlü kömürlerin alternatif kullanım alanlarının araştırılması: aktif karbon üretimi ve atık su temizleme uygulaması, Proje No 2013-1, , 2013 DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2015
Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2013 2012
Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak RE Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammeddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2010
360 Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı 2013 2013
Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması Avrupa Birliği 2013 2010
Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (Bap), Proje No: 2013/25 2013 2013
Polimer matrisli kompozitlerin değişebilen konfigürasyonlu ikiz vidalı compound ekstürüderinde üretilmesi ve özelliklerinin iyileştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2002
Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan Ve Manyetik Alanın İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (Bap), Proje No: 2013/33, 2013 2013
Typecast Avrupa Birliği 2013 2007
Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2004
Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması DPÜ BAP, Proje No: 2013-18 2013 2014
Çift Cidarlı Cephelerin Akış ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak Incelenmesi ve Sundukları Mimari Olanaklarının Nitel Sorgulanması TÜBİTAK PROJESİ 2013 2001
Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması D.P.Ü Araştırma Projesi 2013 2014
(Bi2o3)- (Tb4o7) İkili Sistemine (Sm2o3) , (Gd2o3) Ve (Eu2o3) Bileşiklerinin Katkılanmasıyla Oluşan Üçlü Sistemlerinin Sentezlenmesi, Yapısal Ve Termal Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, , Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi 2013 2013
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Proje Danışmanı). 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit Türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2013/36), 2015 (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 11/06/2013-11/06/2015) (Tamamlandı). DPÜ 2013 2015
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2001
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2010
Kontrollü Katılaştırılan Çoklu Ötektik Alaşımların, Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Doktora, Fbd-11-3667, 2013 2013
Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yaşamlar Projesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Birimi Ve Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu 2013 2013
Emet- Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarında AAS ile Li, Rb, Cs Tayinleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2003
Türkiye Kütüphanelerindeki Delâilü‘l-Hayrât‘larda Minyatür Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) 2013 2018
Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013
Manyetik ferrit esaslı çekirdek kabuk nanoparçacık içeren aljinat hidrojel polimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu ARAŞTIRMA PROJESİ 2013 2015
Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar 2013 2005
Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Kablosuz Ağ (Wireles ) - DPUNET Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Akıllı Kart - Turnike Sistemi Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Güvenlik Duvarı Projesi (Firewall) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Elektronik Belge Yönetimi sistemi Projesi (EBYS) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soguk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Arastırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2013 2014
Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yazıcı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2004
Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı (Tamamlandı)(20.000 TL) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2013 2015
Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2004
Simav Ticaret Ve Sanayi Odası Ve Simav Kaymakamlığı - Sanat Sever Simav Projesi Zafer Kalkınma Ajansı 2013 2013
Dumlupınar Üniversitesi Elektromanyetik Kirlilik Haritası Çıkarılması Dumlupınar Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü 2013 2013
3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2010
Çeşitli Metal Oksit Nanopartiküllere Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlar Kullanılarak Nikotinamit Adenin Dinülleotinin NADH ve Hidrojen Peroksidin Elektrokimyasal Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2005
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Network Eriş Cihazlı Bilgisayar Laboratuvarları Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Çanakkale İli Biga İlçesi Haşoba Köyü Mevkiinde Bulunan Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne Ait 17/2013-02 İzin Numaralı Haşoba Taşocağında Yapılan Patlamaların Dsi’ye Ait Baraj Tesisleri Üzerindeki Etkileri Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 2013 2013
Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2012
Balıkesir İli Bandırma İlçesi Edincik Köyü Mevkiinde Bulunan 14.Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne Ait 10/2005-30 İzin Numaralı Taşocağında Yapılan Patlamaların Rüzgar Santrali Tesisleri Üzerindeki Etkileri Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, 2013 2013
Ankara Ili Elmadağ Ilçesi Karacahasan Köyü Civarinda Bulunan 82683 Ruhsat Nolu Kalker Ocağinda Yapilacak Patlamalarin Kargali Yeralti Baraji Üzerindeki Etkileri Elmadağ Mad. İşl. Taah. İnş. San. Ve tic. Aş. 2013 2013
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Ilgazlar-Özkardeşler Madencilik 2013 2014
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı Kalkınma Bakanlığı 2013 2012
MOBİL ENERJİ İSTASYONU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2006
Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi Katip Çelebi Üniversitesi BAP 2013 2016
Çesitli ortamlarda St 37 2 ve 304L çeliklerinin korozyonuna melasın inhibitör etkisinin arastırılması, TŞFAŞ 2013 2014
Seyitömer Höyük Kütahya Akhaemenid Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik BuluntularınınArkeometrik Karakterizasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2013 2012
TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Eynez 13 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Akkord Mad. 2013 2014
Üniversite Sanayi Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması Avrupa Konseyi 2013 2004
TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları 48-S Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Tarhan Madencilik 2013 2014
Optik Form Değerlendirme Sistemi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
“Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri“ Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2013.01.0102.004 (2013-2015) 2013 2015
TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açık Ocakları BY-K2 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yer altı ve Yerüstü Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Akkord Madencilik 2013 2014
Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi, BAP 2013 2015
Democratic Citizenship And Human Rights Education Avrupa Birliği 2013 2013
Öğrenci Bilgi Güncelleme Sistemi Sakarya Üniversitesi 2013 2014
Concern Part Yönetim Sistemi FORD OTOSAN 2013 2014
Matematikte Ustun Yetenekliler Proje Okulu Tübitak 2013 2013
Bu Benim Projem-2, Erzincan Tübitak 2013 2013
LED MĠKRODENETLEYĠCĠ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SĠSTEM TASARIMI DPU_BAP 2013 2014
MAM-Biyosensör Cihazı Geliştirilmesi Proje No: 51355 TÜBİTAK MAM 2013 2015
Zırh uygulamaları için seramik kompozit plakaların üretilmesi ve mekanik özelliklerinin araştırılması ROKETSAN 2013 2014
BAP Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013
BAP Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2001
Collaborative research Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013
Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78 BIP inhibitörü BAPTA nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi 2013 2004
Sol-jel tekniği kullanılarak nadir toprak katkılı kurşun magnezyum niobat ferroelektrik seramik malzeme üretimi, karakterizasyonu ve geliştirilmesi DPÜ-BAP 2013 2014
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi Tübitak 2013 2016
Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz Özel Sektör (KOSGEB) 2013 2015
Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2013 2002
Alaşımların Fiziksel Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi.10.546.88 Euro. (Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2013 – 2015). DPU 2013 2015
Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci Anadolu Üniversitesi Projesi 2013 2013
Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik Ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2013
Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2011
Subakromiyal İmpingement Sendromu Tanısı Konmus Hastalarda Kemik Çapları Ve Vücut Yapısı İle H.2 Akromion Arasındaki İliskinin İncelenmesi Bap 2013 2013
Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendo Wii İle Yapilan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi 2013 2016
Mobil Enerji İstasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Fotovoltaik kaynaktan beslenen 3-fazlı 4-telli akıllı mikro şebeke yapısının batarya ve ultra-kapasitörden oluşanhibrit enerji depolama sistemi ile geliştirilmesi -Tübitak 1001 2013 2005
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2017
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “İletişimde Tasarım,Tasarımda İletişim“konulu Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Sergi. Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
DPÜ Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi DPÜ 2013 2016
Grafen esaslı nanomalzemelerin gelistirilmesi ve elektrokataliz etkisiyle metanol oksidasyonun performanslarının artırılması TUBİTAK 2013 2015
Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2012
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2013 2015
Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 2002
Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar (LEDs) için Nadir Toprak Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK-1001 2013 2015
Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılması Tübitak-1001 2013 2015
Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu TÜBİTAK-3501 2013 2015
Subakromial İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Kemik Çap Ölçümleri ve Vücut Yapısı İle Akromion Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2017
VIPER (The Volunteers in Play-Employment Routes) Birleşik Krallık’ta yer alan University of Gloucestershire liderliğinde Avrupa Birliği Yenilik Trans 2013 2015
Kütahya belediyesi yönetici eğitim programı Diğer 2013 2013
Emet Kütahya travertenlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ve fiziko mekanik özelliklerle ilişkisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2001
Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu TÜBİTAK 2013 2015
Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2015
Sanatım Artık İşim Kütahya İl Özel İdaresi Adına, Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte 2013 2014
İlköğretim Kurumları İçin Sosyal ve Finansal Eğitimi de İçerecek Biçimde Görsel Sanatlar Programının Geliştirilmesi UNICEF 2013 2014
Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması AB Projesi (Proje No: 2013-1-TR1-LEO03-48975) Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013 2013
Ressam Ahmet Yakupoğlu’na Saygı Kütahya’ ya Övgü temalı ‘Resimlerle Rengarenk Kütahya’ konulu (Proje No:2013-9) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürlüğü 2013 2015
Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı) T.C. Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013 2014
DEMOKRASİ ŞÖLENİ Avrupa Birliği 2013 2015
Deve Dikeni (Silybium marianum) Bitkisinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu DPÜ-BAP 2013 2016
Sanat Sever Simav DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2003
9. Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-2013-9 2013 2015
Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar flotasyon testleri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2001
4. Güneş Enerjisi ile Mobil Enerji İstasyonu Dizaynı, 2015, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2013-3 , (Araştırmacı, Tamamlandı). Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Hızlı Pişirim Yer ve Duvar Karolarında Metalik Sır Uygulamaları, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2013/4, Proje Yürütücüsü, 2013-2014 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
TYPECAST-Ceramics as a Messenger of Social Change, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, ERASMUS+ GRUNGTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Proje İletişim Koordinatörü, Eğitmen, Proje No: 2013-1-GB2-GRU06-11117-5 2013-2015 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye’ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013-2015), Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2015
Simav Jeotermal Isıtma Sisteminin Otomasyonla Kontrolü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2002
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2010
Güneş enerjisi ve frenleme esnasında açığa çıkan mekanik enerji ile çalışan elektrikli araç tasarımı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2002
Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 2004
Enerji Depolanması için Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezi Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi 2013 2014
Büyük ölçekte enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve fotovoltaik sisteme entegrasyonu” TÜBİTAK TEYDEB-1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme 2013 2013
TLR4 NOD1 2 ve COX 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2013 2014
GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2002
Güney Ege Bölgesi Scarabaeinae ve Aphodinae Scarabaeidae Coleoptera faunası ve mevsimsel aktivitesinin tespiti 2013 2008
Sabit Mıknatıslı Lineer senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi 2013 2012
Volunteers in Play Employment Routes (VIPER) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Teknikleri ile Sınıflandırılması ve Asenkron Motora Etkileri KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2012
Artvin-Murgul bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi DPÜ- BAP 2012 2015
T.C. Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İşbirliği İle Yapılacak Olan İş Gücü Eğitim Hizmeti Kapsamında meslek Kursları 2012 2005
“A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE (General Electric)-Penn State University, Energy Engineering Dept., May, 2014 (Bitti). Pennstate Üniversitesi 2012 2014
Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri Tübitak 2012 2014
Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi Tekrar Araştırması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2011
“Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-Penn State University, Energy Engineering Dept. (Bitti). Pennstate Üniversitesi 2012 2015
Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından yapılan Modern ve Klasik Sanatların Birleştirilmesi Projesi ve Sergisi”, Nisan, 2012. Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından 2012 2012
Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2003
Araclarda atık eksoz ısısından termolektrik jeneratorlerle elektrik uretimi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2005
Çay Bitki Ekstraktının Koruma emprenye ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları 2012 2001
Kütahya Seramik Çini Sektöründe e Ticaret Tabanlı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ 2012 2001
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2012 2012
Hydraulic Model Studies for Power Tunnel Gates of Alpaslan II Dam and Hydropower Plant EnerjiSA adına ODTÜ Hidromekanik Laboratuvarı 2012 2012
“TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012 2012 2012
Kapadokya Bölgesi Nevşehir Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 2004
Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2003
Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi, Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı 2012 2012
Yaşayan Çınarlar Yeşeren Umutlar Afyonkarahisar Valiliği 2012 2013
Öksüz ve Yetim Çocukların Yeniden Sosyalleşmesi Afyonkarahisar Valiliği 2012 2014
Kontrol ve Kumanda Sistemleri İçin Bir Deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması 2012 2009
“bose-Einstein Yoğunlaşmasında Işığın İlerlemesi, Klavuzluğu Ve Mercekleşme Özellikleri" Proje Yürütücüsü, Tubitak Karıyer. 01.05.2010-01.05.2012. Tubitak Karıyer 109t686 Nolu Proje. Tubitak 2012 2012
Kaymaz Eskişehir Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2012
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry ARAŞTIRMA PROJESİ 2012 2012
Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının Bursa Batı Anadolu mineralojik jeokimyasal ve kökensel incelemesi NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2012 2005
Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2005
Yapıların depreme dayanıklılık testi ve güvenli yapı tasarımı Bilimsel Araştırma Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2005
Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkileri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2007
Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyelinin değerlendirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2006
Gümüş Cevheri Zenginleştirme Tesisi Liç Veriminin Arttırılmasına Yönelik Serbestleşme Tane Boyutu Tespiti ve Barit Uzaklaştırma için Ön Çalışmalar, , 2012 Eti Gümüş AŞ destekli sanayi projesi 2012 2013
Asit maden drenajı oluşumunda kinetik test yaklaşımının belirlenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2012
Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyellerinin değerlendirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2001
Nano ve mikro partikül takviyeli polimerlerin ekstrüzyonla üretilmesi ve özelliklerinin geliştirilmesi BAP 2012 2013
Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2001
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2001
Gitar Çalan Müzisyenlerde Üst Ekstremite Kas-Iskelet Sistemine Ait Problemlerin Giderilmesi Ve Performansın Artırılmasına Yönelik Egzersiz Eğitim Programının Etkinliği Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi 2012 2012
Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirilmesi DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2012-30 2012 2013
İşgücü Eğitim Hizmeti Meslek Kursu (Yönetici Asistanlığı) Diğer (Ulusal) 2012 2002
Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi DPÜ BAP Projesi, Proje No:2012-29 2012 2014
Difüzyon kaynağı bağlantısı ile Kartuş seramik filtre Üretimi TÜBİTAK PROJESİ 2012 2013
Mürekkep Püskürtme (Inkjet) Yöntemi İle Cdte / Cds Tabanlı Güneş Pilinin Elde Edilmesi Ve Verim, Optik, Elektrik, Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi,ulusal Tübitak 2012 2012
Bi2o3 Tabanlı Katı Elektrolit Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi 2012 2012
Puzolanların yüzey özelliklerinin çimento hidratasyonuna etkilerinin belirlenmesi D.P.Ü Araştırma Projesi 2012 2013
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal RezervuarlarınJeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2006
Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik veJeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2001
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2012/16), 2013 (Bütçesi 20000.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2012 2013
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2001
Al-Cu Alaşımına Si Ve Fe Katkılanmasının Yapısal Ve Mekaniksel Özelliklere Etkisinin Araştırılması, 2012, 12 Ay Tübitak 112t588 2012-2013 2012 2013
Silisyum Ve Demir Katkılanmış Alüminyum-Bakır Esaslı Alaşımların Fiziksel Ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-12-4016 2012 2012
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi KDPÜ 2012 2013
Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri (Proje No: 111Y258) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2005
Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2012 2013
Bazı Fosfazen Türevlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2012 2003
Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin, Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
“Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı ve İmalatı “ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012 2013
Balıklı Tekkesi ve Çevresi Restorasyon Projesi T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi 2012 2012
SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİNİN OTOMASYONLA KONTROLÜ Simav Belediyesi 2012 2013
Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı Ve İmalatı Proje No: 1504.TGSD.2012 Sanayi Bakanlığı 2012 2013
Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekamik Özellikleri ile İlişkisi 2012 10 2012 2001
Kurumsal Mail Sistemi Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
Kamera Ve Güvenlik Sistemleri Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
Akademik Personele Notebook Ve Yazıcı Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
H. Ünal, A. Mimaroğlu, S. H. Yetgin, T. Gökkurt, Nano-Kil Katkılı Pa6/Pp Kompozit Malzemelerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2012-09.08.002, Bitiş Tarihi: 15.11.2013 Proje Miktarı: 26.500tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2012 2012
Kontrol ve Kumanda Sistemleri için Bir deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
‘‘İslamic İnheritance Calculator Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
‘‘Bernamec Hisâb al-Mîrâs‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
‘‘Miras Hesaplayıcı Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
Simav Jeotermal Sisteminin Otomasyon İle Kontrolü (586.746,13 TL) Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2013
Simav Belediyesi Jeotermal Sisteminin Otomasyonla Kontrolü Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Kayseri-Yahyalı Çadırkaya Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları, Dedeman Madencilik 2012 2012
DNA İlaç Etkileşimlerine Dayanan Elektrokimyasal DNA BiyosensörlerininGeliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2009
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması, Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Güç Kalitesi Probremlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması Ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü 2012 2012
Duyguların (Mutluluk, Kaygı, Depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi Dumlupınar Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2014
Kastamonu İli Sarıyonca Köyü Poyraz Mevkii Taşocağında Yapılan Patlamaların Katı Atık Bertaraf Tesisi Üzerindeki Etkileri Yapıkur İnş. 2012 2012
Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2010
Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Y4-C Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Yılmazlar Madencilik 2012 2012
 Proje No: 2012-8 (Ulusal) “Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu“ DPÜ 2012 2014
DNA ilaç etkileşimlerine dayanan elektrokimyasal DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2009
Dpü Web, Alt Birimler Web, Haber Portalı Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2013
Mobil Pelet Makinesi Tasarımı DPÜ BAP (Proje No: Proje No:2012/28) 2012 2014
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Alt Yapısının Güçlendirilmesinde Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Avrupa Birliği 2012 2012
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Edetaş Madencilik, 2012 2013
304L 316L St37 2 ve ni kaplanmıs St 37 2 çeliklerinin korozyon davranıslarının Elektrokimyasal TŞFAŞ 2012 2013
Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:2012-27 (2012-2015) 2012 2015
Kazan ve Kombilerde Kullanmak İçin Işınım Yakma Esaslı Silindirik Seramik Köpük Matrix Yakıcının Geliştirilmesi (Teknogirişim Desteği) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2004
Kapodakya Bölgesi (Nevşehir) Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, NEÜ BAP Proje No: 2012/3 (2012-2014) 2012 2014
Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi DPÜ BAP 2012 2012
Yarıklı Yapı Kullanılarak Asenkron Motor Nüve Tasarımı ve Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi DPÜ BAP 2012 2012
Özel Eğitimi Güçlendirme Avrupa Birliği Ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 2012 2012
Topuk Plütonu ile İlişkili Skarn Yataklarının (Bursa, Batı Anadolu) Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelemesi TÜBİTAK Proje No: 111Y289 (2012-2015) 2012 2015
Bu Benim Projem-1, Erzincan Tübitak 2012 2012
1. “TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012 Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya Tübitak 2012 2012
Zirkonyum diborür (ZrB2) esaslı kompozitlerin düşük sıcaklıkta sentezi, spark plazma sinterlenmesi ve karakterizasyonları, DPÜ-BAP 2012 2014
“ Tr33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Ve Stratejik Alt Bölgelerinin Tespiti “ Adlı Projede Görsel Materyal Ve Web Tasarımı Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi 2. anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2012
Yapıların Depreme Dayanıklılık Testi ve Güvenli Yapı Tasarımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2005
DPU BAP - Adalıne Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2002
Eti Maden Emet Hisarcık Bor İşletmesi Atıklarında Bulunan Bazı Eser elementlerin Tayini Ve Kazanılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2012 2013
“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT” M.E.B. / Avrupa Birliği Avrupa Konseyi 2012 2012
Nano Boyutlu Zirkonya Kullanarak Kendinden Renkli (Self-Colored) Zirkonya Diş Bloğunun Geliştirilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı 2012 2014
İŞKUR Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı İş Yeterlilik Kursu İstihdam İŞKUR 2012 2013
AFYONKARAHİSAR KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA ŞÖFÖRLERİNİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2005
İşgücü Eğitim hizmeti meslek kursu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2001
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK 2012 2014
Kendinden Yağlamalı Yatak Üretimi İçin Bronz Tozu Üretim Şartlarının Araştırılması Tübitak-Teydeb 2012 2015
Sulfaguanidin İçeren Yeni Akridin Bileşiklerinin Sentezi” Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2012-38) 2012 2012
Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol-Su Ortamında Tayini Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2012-4) 2012 2012
Nano kil katkılı PA6 PP Kompozit Malzemelerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2011
Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2002
SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİNİN OTOMASYONLA VE KONTROLÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2005
Artvin Murgul bölgesi Kompleks Bakır Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2008
8. Toz Metal Katkısı ile Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-2012-31 2012 2013
Odak sektörler mali destek programı, siyah inci dondurması ve profiterolü ile Türkiye’ye açılıyor. Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2013
DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen miRNA Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2012 2016
Afyonkarahisar kent içi toplu taşıma şoförlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi Afyon Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 2012 2012
Türk Toplumunda CYP2C19 CYP3A4 CYP2B6 ABCB1 ITGB3 ve PON1 Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri ESOGÜ-BAP 2012 2016
Rüzgâr Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları Ile Kontrolü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2012
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2006
Teams diatomaceous (Bacillariophyta) - a phenomenon of Lake Baikal. Their species composition, systematics, evolution and palaeoecological significance and paleoclimatic Polonya Bilimler Akademisi 2012 2014
Side 2012-2013 Kazı Çalışmaları Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2012 2013
Eskişehir (Sivrihisar) Yöresi Sepiyolitlerinin ve Yüzey Aktif Madde Modifiye Formlarının Bazı Anyonları Adsorpsiyonu 2012 2006
Halk Sağlığı Açısından Kütahya da Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde ve Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması 2012 2007
Zirkonyum diborür zrb2 esaslı kompozitlerin düşük sıcaklıkta sentezi spark plazma sinterlenmesi ve karakterizasyonları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2002
Ege Bölgesi Tabanidae Insecta Diptera Faunasının Tespiti DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2012 2001
Kütahya da Scarabaeinae ve Aphodiinae lerin vertikal dağılışı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2008
Türkmen Dağı (Kütahya) Su Kaynakları Diyatomelerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu 2011 2012
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması Zafer Kalkınma Ajansı 2011
Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği İle Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi, B.A.P. 2011 2012
Kuruluş Dönemi Türk Edebiyatında İsa İmgesi Uludağ Üniversitesi Bilimsel Projeleri 2011 2011
Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar (flotasyon) ETİ- Gümüş AŞ. 2011 2013
Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci Anadolu Üniversitesi Projesi 2013 Proje No 1105E092 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2007
Tubitak 110M443 numaralı ve “Boya Duyarlaştırılmış Güneş Pilleri İçin Nb2O5 Bazlı Nanokompozit Elektrot Üretimi ve Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesi” TUBİTAK 2011 2013
Kutu Mobilyada Arkalık Panelinin Mobilyanın Mukavemet ve Kararlılık performansına Etkilerinin Berlirlenmesi 2011 2003
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin AB Normlarında Yaygınlaştırılması ve Ağır Sanayiye Adaptasyonu Avrupa Birliği 2011 2006
Kuriki Höyük Batman Arkeolojik Kazılarında Bulunan Çömlek Kalıntılarının Arkeometrik Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2006
Organik- İnorganik İletken Polimerlerin Sentezi, Elektrokromik ve Biyosensör Uygulamaları TÜBİTAK 2011 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2011 2011
Kınık (Kütahya) Yöresi Ofiyolitlerinin Petrolojisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 2011 2013
İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi PAÜBAP 2011 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2011 2011
Karışık Ligantlı Piridin 2 6 Dikarboksilat ve 6 Metilpiridin 2 3 Dikarboksilat ın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP 2011 2013
Karışık Ligandlı Piridin-2,6-dikarboksilat ve 6-Metilpiridin-2,3-Dikarboksilatın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2011/13, Yürütücü, 2011-2013. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2011 2013
Beyhan 1 Barajı ve HES Su Alma Yapısı Hidrolik Model Çalışmaları Kalehan Holding adına ODTÜ Hidromekanik Laboratuvarı 2011 2012
Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2011 2011
“yeşil Ve Siyah Zonguldak Doğa Ve Bilim Kampı " Proje Araştırıcısı, Raporun Verildiği Tarih: 06.12.2011, Tubitak 111b166 Nolu Proje. Tubitak 2011 2011
BAP UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2011 2012
TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2001
Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz Üretimi TUBİTAK 2011 2012
Developing Effective Schools for Inclusion Erasmus Intensive Programme Project Avrupa Birliği 2011 2012
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Belirlenmesi, , 2011 Zafer Kalkınma Ajansı, Doğrudan Destek Programı 2011 2012
The Role of VET in Improving Hand Skills Avrupa Birliği 2011 2011
Terbiyum Peroksit (Tb4o7) Dope Edilmiş Bizmut Trioksit (Bi2o3) Polimorflarının Sentezi, Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi 2011 2011
Kınık Köyü Kütahya Çevresi Ofiyolitlerini Petrolojisi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2001
Alternatif H-Köprü Yapısı Kullanılarak Dengesiz Reaktif Yüklerin Ag Seviyesinde Statcom İle Kompanzasyonu TÜBİTAK 1001 2011 2011
Dumlupınar Üniversitesi BAP ARAŞTIRMA PROJESİ 2011 2003
Kayseri-Yahyalı Aladağ (Delikkaya)Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları, Dedeman Madencilik 2011 2012
Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Oluşumu ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK 2011 2013
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2001
Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2009
Salon Sporları ile Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2009
Pancar sekeri fabrikasyonu serbetlerinde bazı çelik türlerinin korozyon davranıslarının zamana baglı TŞFAŞ 2011 2012
Türk Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Bilişsel Faktörlerin Aracı Rolü Tübitak (Sobag - 1002) 2011 2011
Küçük Bilim Adamları Keşifte, Erzincan Tübitak 2011 2011
Boya duyarlaştırılmış güneş pilleri için Nb2O5 bazlı nanokompozit elektrot üretimi ve fotovoltaik özelliklerin geliştirilmesi TÜBİTAK - 1001 2011 2013
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Üzerine Bir Aksiyon Araştırması, Erzincan Erzincan Üniversitesi, Bap 2011 2011
Yaratıcı Ders Aktiviteleri Geliştirmeye Yönelik Bilim Danışmanlığı, Erzincan Tübitak 2011 2011
57 Adet Kimyasal Silah Harp Maddeleri Belirleme Cihazı ( Kimyasal Silah El Detektörü) MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi BaĢkanlığı, K.K.K , 2011-2015 2011 2015
Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü Dersleri, Derslerin İçeriği ve Bu Bölüme Devam Eden Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2012
Asit Maden Drenajı Oluşumunda Kinetik Test Yaklaşımının Belirlenmesi Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2011 2011
110E205 - Alternatif H Köprüsü Yapısı kullanılarak Dengesiz yüklerin Ağ Seviyesinde STATCOM ile Kompanzasyonu KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2001
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “Ahmet YAKUBOĞLU Sempozyumu Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2011 2011
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “Grafik Tasarım ve Grafik Sanatlar Çalıştayı“ Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2011 2011
Serebral Palsiye Bağlı Spastik, Hiperkinetik, ve Ataksik Dizartrisi bulunan 6-12 yaşarası çocuklarda dizartrik konuşma özelliklerinin maksimum performans testleri ile değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi BAP Proje 2011 2015
YENİ SENTEZLENECEK OLAN BAZI HOFMANN VE HOFMANN-Td TİPİ KOMPLEKS VE KLATRATLARIN SENTEZİ, KRİSTAL YAPILARININ BELİRLENMESİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2011 2014
Ksanten Halka Sistemi İçeren Sülfonamit Bileşiklerinin Sentezi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2011-16) 2011 2011
Kütahya İl Stratejik Planı 2011-2023 T. C. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 2011
Kimyasal Püskürtme Tekniği (Chemical Spray Poyrolysis,Csp) ile Katkısız Kadmiyum Oksit (Cdo) ve Flor (F), Galyum (Ga), İndiyum (In) Katkılı Cdo Yarıiletken İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. DPÜ 2011 2014
Kütahya il stratejik planı 2012­2023 Kalkınma Ajansı 2011 2011
Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol Su Ortamında Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2001
Çeşitli Adsorban Maddeler Kullanarak Bazı Eser Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Belirlenerek Tayin Edilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2001
Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2009
Kütahya İli Stratejik Planı (2011-2023) T.c. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 2011
Kütahya nın Taşınmaz Kültür ve Sanat Eserlerini 360 Derece Panoramik Olarak Sanal Ortama Taşıyan KÜTAHYA 360 Kütahya Valiliği 2011 2012
Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Talim ve Terbiye Kurulu 2011 2015
18 Yüzyılda Kütahya Vakıflarının Sosyal ve Ekonomik Hayata Katkıları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 17/11/2011 - 28/01/2016 (ULUSAL) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011 2016
Katı Oksit Yakıt Hücre Elektrolitlerinin İnce Filmler Şeklinde Elde Edilmesi Ve Karekterizasyonu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2012
Farklı oksit katkılı Bi2O3 tabanlı üçlü sistem malzemelerin sentezlenmesi karakterizasyonu ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2012
Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi (Proje Numarası:2011-24) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2008
Dumlupınar Üniversitesinin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2009
Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi DPÜ 2011 2012
:”SCARPO - Disentangling the geographic and evolutionary determinants of the diversity of Western Palaeartic dung beetles” (CGL2011-29317), DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2001
Eskişehir İli nde Leş Üzerinde Belirlenen Coleoptera Insecta Faunasının Belirlenmesi ve Mevsimsel Süksesyonlarının Tespiti DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2011 2011
Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması 2011 2011
Bademağacı Höyük Kazı Çalışmaları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2011 2011
Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, B.A.P. 2010 2012
Altıntaş Ovası toy Koruma Projesi UNDP -SGP -GEF İbrahim Aksaz Yaban Hayatı Koruma Derneği 2010 2011
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu TÜBİTAK 2010 2011
Yalova İli Akarsularının (Koca Ddere, Koru Deresi, Gökçe Dere, Samanlı Deresi, Havuz Deresi, Safran Çayı, Balaban Deresi Ve Bazı Dağ Kaynak Suları) Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Gazi Üniversitesi 2010 2011
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri, Kavrama Ve Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı Ve Hatalarına Etkisi Tübitak 2010 2010
Porsuk Barajı’nda bulunan Carassius gibelio türü balıktan karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve izolasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2010 2012
DAĞITIK MİMARİDE 16+1 DÜĞÜMLÜ YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYAR (SÜPERBİLGİSAYAR) GELİŞTİRME Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2010 2011
Kütahya İl Ve İlçelerinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Doğal Radyasyon Ölçümü Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2010 2012
1-(3-Nitrofenil)-5-Fenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asidin Bazı Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2010-14) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2001
Doğa Bilinci ve Kütahya Çevresi Bilim ve Doğa Okulu TÜBİTAK PROJESİ 2010 2007
BAP PROJESİ “Çeşitli Meyve Posaları, Çeşni Maddeleri Ve Ekstraktlarının İlavesiyle Fonksiyonel Özellikli Patates Cipsi Üretimi Ve Elde Edilen Cipslerin Kaltie Özellikleri Ve Depolama Stabilitelerinin Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, FBD-10-3348 2010/09 2010
2010 DPÜ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliği ile Avrupa BirliğiHayat Boyu Öğrenme Grundtvig Projesi Valueing Art Respecting Culture Telkari Sanatının Tanıtımıve İşlemeciliğinin Öğretilmesi 2010, Avrupa Birliği, Danışman, 2010-2010 (ULUSLARARA DPÜ KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR M.Y.O. 2010 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2010 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2010 2010
Hibrit Araç Uygulaması için Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Denetimi TÜBİTAK PROJESİ 2010 2009
Ministry of Labor and Social Sequrity, “Development of Occupational Health and Safety Conditions at Workplaces in Turkey”, European Union IPA Project, Mine Work Group, 2010-2012, 2010 2012
1-(3-Nitrofenil)-5-Fenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asidin Bazı Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2010-14) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2001
Eskişehir (Sivrihisar) Yöresi Sepiyolitlerinin ve Yüzey Aktif Madde-Modifiye Formlarının Bazı Anyonları Adsorpsiyonu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 2013
Günyüzü Sivrihisar ve Kaymaz Eskişehir Çevresindeki Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2008
1999 Kocaeli Depreminde Adapazarı nda Yapı Yükü Altında Zeminlerin Davranışının Nümerik Analizi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2006
Valueing Art Respecting Culture Avrupa Birliği 2010 2010
Doğa Bilinci ve Kütahya Çevresi Bilim ve Doğa Okulu Tübitak Doğa Okulu 2010 2011
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Benzoimidazol İle Dioksim Ligandlarının Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2010/2), 2012 (Bütçesi 12500.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2010 2012
Seramik Membran Altlığı Üretiminde Alunitli Kaolin Kullanılabilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK 2010 2012
Sn-Ag-Bi Üçlü Ötektik Metalik Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Erciyes Üniveristesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-10-3376 2010 2010
Sn-Ag-Zn Kurşunsuz Lehim Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması, Mekanik, Termal Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-10-2891 2010 2010
Bi-Pb Alaşımının Kontrollü Doğrusal Katılaştırılması İle Mekanik Özelliklerinin Ve Isı İletkenliğinin Kontrol Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Yüksek Lisans, Fby-10-3292, 2010 2010
Seramik Membran Altlığı Üretiminde alunitli Kaolin Kullanılabilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK (1001) 2010 2012
Porsuk Barajı nda bulunan Carassius gibelio türü balıktan karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve izolasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2001
Elektrohidrodinamik Yöntemler ile Aerodinamik Yapılı Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolü KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2010 2005
Characterization of Transcriptional Activators that Regulate Emergent Behavior Diğer (Uluslararası) 2010 2013
KÜTAHYA İL VE İLÇELERİNDEN TOPLANAN TOPRAK ÖRNEKLERİNDEKİ DOĞAL RADYASYON ÖLÇÜMÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2003
Emet bor işletme müdürlüğü Hisarcık açıkocağı’nda gerçekleştirilen patlatmaların Hisarcık ilçesindeki binalar ve insanlar üzerinde çevresel etki etüdü, Danışyapı Madencilik Nakliyat Petrol Gıda Oto Tamir ve Yedek Parça San Tic. Ltd. Şti. 2010 2011
Diyabetli Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Avuç İçi Terlemesinden Kan Glikoz Ve HbA1C Değerlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2010 2013
Emet Bor Isletme Müdürlügü Espey Açıkocagında gerçeklestiririlen Patlatmaların Emet Ilçesindeki Binalar ve Insanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü, AL-PET İnş. San. ve Tic. A.Ş 2010 2012
 Proje No:2010-14 (Ulusal) “1-(3-Nitrofenil)-5-Fenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asidin Bazı Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu.“ DPÜ 2010 2012
Ankara Seker Fabrikası Difüzyon Ünitesi ve Buharlastırıcı Borularında kullanılan çeliklerin korozyon TŞFAŞ 2010 2011
Günyüzü, Sivrihisar ve Kaymaz (Eskişehir) Çevresindeki Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri ,Proje No: 2010/15019, (2010-2012) 2010 2012
Bender Gestalt Iı Testi Ve Benton Görsel Bellek Testi 6-16 Yaş Norm Çalışması Tübitak (Sobag - 1002) 2010 2010
Ministry of Labor and Social Sequrity, “Development of Occupational Health and Safety Conditions at Workplaces in Turkey”, European Union IPA Project, Mine Work Group, 2010-2012 European Union IPA Project, TC Çalışma Bakanlığı 2010 2012
QCM Tabanlı Sıvı Ortam Algılama Sistemi Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2010-11, 2010 2011
Elektronik Dil ile Sularda Organik Kirleticilerin Tespitine Yönelik Ftalosiyaninlerin Sentezi TARAL 1001 (COST), 2010 2012
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Nesli Tehlike Altında Olan Erodium somanum (H. Peşmen) Bitkisinin Doku Kültürü Yöntemi ile Mikroçoğaltımı, Yönetici, (29.09.2010-05.06.2013) Dumlupınar Üniversitesi 2010 2013
Ürgüp-Göreme Bölgelerindeki Doğal Ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bap Projesi, 2008-12, Proje Yöneticisi, 2010 Dumlupınar Üniversitesi Bap 2010 2010
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mekanik, Optik ve Ses, Elektrik ve Manyetizma Konularına İlişkinBilimsel Süreç Becerileri, Fiziğe Yönelik Tutumları ve Kavramsal Başarılarının Araştırılması 2010 2002
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme yöntemi hakkında bilgilendirilmesi, bu yöntemi sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2010
Türk Kamu Üniversitelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Akademik Etik İlkeleri Benimseme Ve Meslektaşlarının Bu İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Tübitak 2010 2010
Sertleştirilmiş 1 2436 AISI D6 ve 1 2550 AISI S1 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Yüksek Hızlı Finiş Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin İşlenebilirlik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2008
Elektronik burun kullanılarak trafolarda arıza analizi DPÜ- BAP 2010 2011
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2010 2010
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri Kavrama ve Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2010 2010
Meeting with All Colors of Life Avrupa Birliği 2010 2011
Valueing Art, Respecting Culture Avrupa Birliği 2010 2010
Türkiye ve Makedonya‘daki Bizans ve Erken Osmanlı Dönemi Buluntuların (Seramik ve Metal) Karakterizasyonu ve Karşılaştırmaları TÜBİTAK 2010 2011
Avrupa Kültür Başkenti Anadolu Aydınlanması Projesi ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 2010 2010
Metal Plakalı Ahşap Kafes Sistemlerin Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi BAP birimi BAP-3057-YL-12 2010 2012
10 Yıl Kültür Sanat Şöleni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010 2010
İç Anadolu bölgesi (Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Aksaray) Neojen çökellerinin sedimantolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve paleoiklimsel önemi. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2009
ÇOCUK İSTİSMARI KONULU AFİŞ TASARIMI Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü 2010 2010
“Doğa Bilinci“ Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu TÜBİTAK 2010 2011
Sanayi Bakanlığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SAN TEZ Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2002
“Karaman Sanayii Sektöründe İşçi Kadınlar” 2010 2012
3. Dumlupınar Üniversitesi Kampus Alanında Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ile Otopark Aydınlatması, 2011, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2010-3 , (Araştırmacı, Tamamlandı). Dumlupınar Üniversitesi 2010 2012
Terbiyum peroksit Tb4O7 Dope Edilmiş Bizmut Trioksit Bi2O3 Polimorflarının Sentezi Kristallografik ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2001
Bi2O3 Tabanlı Katı Elektrolit üçlü sistemlerin sentezlenmesi karakterizasyonu ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2010 2001
Arabis drabiformis Boiss. ve Aubrieta olympica Boiss. Endemik Bitki Türlerinin Mikro Çoğaltımı (2010-2012) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 2012
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2010 2010
DEN ve Fenobarbital Uygulanan Ratlarda dipyrido 3 2 a 2 3 c phenazine dppz Au III Kompleksinin Apoptotik Proteinler ve Ubikuitin Sistem Üzerine Etkilerinin araştırılması ESOGÜ-BAP 2010 2014
Proteozom inhibitörü Velcade’in 4T1 kanser hücrelerinde uyardığı p53-bağımsız apoptozisin araştırılması Tübitak 2009 2012
Elektrik Ark Yöntemi ile Uzun Periyotlu Fiber Izgara LPFG Tasarımı ve Üretimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2009 2009
Muğla - Yatağan Havzası ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi Tübitak 2009 2011
CdSe Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu 2009 2004
Doğal Bentonit Üzerine Boyarmadde Adsorpsiyonunun İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2009 2010
2009 DPÜ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ DPT Kütahya Dumlupınar Tasarım TeknolojiGeliştirme Bölgesi Projesi 2009, DİĞER, Uzman, 2009-201 DPÜ 2009 2015
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2009 2009
Sivas Havzasının Oligo Miyosen Dönemi Stratigrafisi Sedimantolojisi ve Havza Gelişimi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2010
Pedicularis olympica ve Senesio olympicus endemik bitki türlerinin mikro çoğaltımı” DUMLUPUNAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2010
“gamze Potansiyelleri Kullanarak Bose-Einstein Yoğuşuk Maddesini Control Etmek,” Proje Araştırıcısı, 2008. Tubitak 1001. 108t003. (2009-2011) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Haydar Uncu(Adnan Menderes Üniversitesi) Tubitak 2009 2009
2219 Doktora sonrasi Arastirma Programi Magnezyum matrisli seramik Nano parcacik takviyeli kompozit malzemelerin uretimi ve asinma ozelliklerinin gelistirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2009 2010
Metalik Alaşımların Arayüzey Enerjilerinin Doğrusal Büyütme Tekniği İle Ölçümü Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Yüksek Lisans, Fby-09-672 2009 2009
Muğla-Yatağan Havzası ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi (Proje No: 108Y277) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2010
“Mute : Bir mektup, bir harp ve bir strateji“, Konulu Hadis Projesi Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009 2009
DPÜ TASARIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010K120780 no‘lu Devlet Planlama Teşkilatı Projesi 2009 2011
Aktive edilmiş tozlarla düşük sıcaklıklarda ZrB2 ve ZrB2 esaslı seramiklerin sentezlenmesi, sinterlenmesi ve mekaniksel özelliklerinin geliştirilmesi BOREN 2009 2011
Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya Tübitak 2009 2009
Celal Bayar Üniversitesi BAP Projesi Bazı Digitalis L. Türlerinin Mikroçoğaltımı, Yönetici, (01.04.2009-26.02.2010) Celal Bayar Üniversitesi 2009 2010
Kastamonu Halkı Öğreniyor- Kastamonu İşvereni Eleman Buluyor Avrupa Birliği 2009 2010
Proteozom İnhibitörü Velcade ın 4T1 Kanser Hücrelerinde Uyardığı p53 Bağımsız Apoptozisin Araştırılması 2009 2010
Elektrik Ark Yöntemi ile Uzun Periyotlu Fiber Izgara LPFG Tasarımı ve Üretimi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2012
Düşünme Gücü: Soran Ve Sorgulayan Gençlik İçin Öğretmen Destek Projesi Erg, Milli Eğitim Bakanlığı Ve Akbank 2009 2009
İskenderun kampus Otopark Hibrit Aydınlatma Otomasyonu Rüzgar Türbini- Güneş Paneli Mustafa Kemal Üniversitesi 2009 2010
COST Action ISO804, Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment COST Action ISO804 2009 2013
TÖDİL Projesi: Tek dilli ve iki dilli çocuklarda özgül dil bozukluklarının değerlendirilmesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi Proje No: 109K001 (COST-Avrupa Birliği 19 üye ortaklığı ile), TÜBİTAK 2009 2013
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2009
Tepkin Emdirmeyle Üretilen Seramik Matrisli Karma Yapıların Geçirimli Elektron Mikroskobu Teknikleri İle İncelenmesi TÜBİTAK-1001 2009 2011
Önemli Toksik Bir Kirletici Olan Arsenigin (As) Cyprinus Carpio‘nun Farklı Dokularındaki (Beyin, Karaciger, Böbrek, Solungaç, Kan, Kas ve Deri) Biyoakümülasyonunun ve Biyokimyasal Etkilerinin Arastırılması. DPU-BAP projesi 2009 2011
Bazı Toprak İyileştirici Materyallerin Hafif Bünyeli Bir Toprağın Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2009
SANAL KAYNAK SİMÜLATÖRÜ TASARIMI VE İMALATI TÜBİTAK (109M087) - Sakarya Üniversitesi 2009 2011
2. Rüzgar-Güneş (Hybrid) Enerjisinden Küçük Ölçekli Santral Kurulumu ile Elektrik Üretimi, 2010, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2009-4, (Proje Yöneticisi, Tamamlandı). Dumlupınar Üniversitesi 2009 2011
Mürekkep püskürtme Inkjet yöntemi ile CdTe CdS Tabanlı Güneş Pilinin elde edilmesi ve verim optik elektrik yapısal özelliklerinin belirlenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2009
Sepiyolit Katkılı Nanokompozit Üretimi ve Üretim Süreçlerinin MD Simülasyon Destekli AFM ölçümleri ile Denetimi TÜBİTAK 2008 2010
ProTel Barkodlu Stok ve Cari Takip Yazılımı Ceviz Yazılım Danışmanlık 2008 2008
Türk Toplumunun Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımdaki Engeller Gazi Üniversitesi, B.A.P. 2008 2009
Domaniç (Kütahya) Çevresindeki Balık Çiftliklerindeki Balıkları Büyüme Özellikleri ve Kullanılan Suyu Kalitesi Gazi Üniversitesi 2008 2009
Yeni karbonik anhidraz inhibitörlerinin in vivo inhibisyon etkilerinin araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
CdS Kuantum noktalarının Elde edilmesi ve Karekterizasyonu 2008 2004
Dumlupınar Üniversitesi “ Termal Hamam Tesisinin Seramik Duvar Panoları Projesi “ danışmanlığı ve yapımı, Kütahya, 2008. Dumlupınar Üniversitesi “ Termal Hamam Tesisinin Seramik Duvar Panoları Projesi “ danışmanlığı v 2008 2008
Amasya Şehzadeler Müzesi Yapım Projesi “kapsamında Mehmet KOÇER ve Altın Çini danışmanlığında müze tavan kalem işlerinin yapımı, Amasya, 2008. Amasya Şehzadeler Müzesi Yapım Projesi “kapsamında Mehmet KOÇER ve Altın Çini danışmanlığında müze t 2008 2008
TÜBİTAK Projesi “ Üzüm posasının antimikrobiyal ve antioksidan katkı olarak gıda sanayinde değerlendirilmesi “ TÜBİTAK Projesi Proje No: TOVAG -1050154 (2008/05) 2008 2008
Stratejik Seçenek Belirlemede Pazarlama Araştırmasının Rolü ve Türkiye deki Büyük Şirketler Üzerinde Bir Uygulama, BAP, Araştırmacı, 2008-2011 (ULUSAL) BAP 2008 2011
TÜBİTAK Projesi “ Üzüm posasının antimikrobiyal ve antioksidan katkı olarak gıda sanayinde değerlendirilmesi “ TÜBİTAK Projesi Proje No: TOVAG -1050154 (2008/09) 2008 2008
Veri Madenciliğinde Yeni Çok Sınıflı Sınıflandırma Yöntemleri ve Finansal Özelliklerine göre Şirket Derecelendirme Problemine Uygulanması TÜBİTAK 1001 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2008 2008
Silika Bazlı Mikro Malzeme Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2008 2012
Eskişehir’de Bir Sağlıklı Kalp Programı Uygulaması ESOGÜ Tıp Fak 2008 2010
4 5 Diamino 2 Hidrazino 3 Merkapto1 2 4 Triazolün Bazı Aldehit Türevleri ile Yeni Schiff Bazlarının Sentezi Ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP 2008 2010
4,5-Diamino-2-Hidrazino-3-Merkapto1,2,4-Triazolün Bazı Aldehit Türevleri ile Yeni Schiff Bazlarının Sentezi Ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2008/1, Yardımcı Araştırmacı, 2008-2010. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2008 2010
Hasançelebi Madeni Açık İşletme Projeleri 2008
Sivrihisar Günyüzü Derinlik kayaçlarının Mineralojisi İzotop Jeokimyası ve Fiziko mekanik özelliklerinin araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2008 2003
İngilizce Yabancı Dil Yeterliliğinin Bilgisayar Destekli Ölçülmesi DİĞER 2008 2008
Seyitömer Höyük Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2008 2010
Ürgüp-Göreme Bölgelerindeki Doğal Ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması (Proje Yöneticisi) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2008 2008
Kütahya-Gediz Yöresi Yüksek Kükürtlü Linyit Kömürlerinin Değerlendirilmesi, Proje no:2008-5, DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi 2008 2010
Eğitim Amaçlı Sıvı Seviye Denetim Sistemi Tasarımı DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2008-9 2008 2010
Alüminyum ve Magnezyum alaşımlarının Sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle birleştirilerek serbest düşmeli darbe dirençlerinin ve mikroyapısal özelliklerinin Araştırılması BAP 2008 2009
Kütahya-Gediz Yöresi Yüksek Kükürtlü linyit Kömürlerinin Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
‘‘Durusu‘l Lugati‘l Arabiyyeti Ligayri‘n Natikîne Biha‘‘, Bireysel Öğrenmeye Yönelik Seslendirme Projesi Özel 2008 2008
Hasançelebi Demir Madeni Açık İşletme Projesi, Erdemir Mad.San.Tic.A.Ş. 2008 2008
Yapay Süreksizliklerin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi BAP 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Projesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2008 2010
DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMIN YAĞLAMA YAĞINA VE MOTOR AŞINMASINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DPÜ BAP (Proje No: 2008/7) 2008 2009
M K Ü G 2009 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2008 2008
Sivrihisar (Günyüzü) Derinlik kayaçlarının Mineralojisi, İzotop Jeokimyası ve Fiziko-mekanik özelliklerinin araştırılması Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 08.ISCMYO.01, (2008-2010) 2008 2010
3. “Hasançelebi Madeni Açık İşletme Projeleri”, ERDEMİR Madencilik A.Ş., Araştırmacı, DPÜ, 2008 DPÜ, Döner Sermaye Ar-Ge 2008 2008
148 Adet Kimyasal Silah El Detektörü MSB, Tedarik Bölge Başkanlığı, 2008-2012, 2008 2012
Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı, Erzincan Tübitak 2008 2008
Grafik Tasarımı Kursu / Muğla Milli Eğitim Bakanlığı 2008 2008
Ağırlıkça Al-%33 Cu, Al- %12,5 Si ve Zn- %6 Al Ötektik alaşımlarında Katılaşma Esnasında Mekanik Titreşimin Mikroyapıya ve Mekanik Özelliklere Etkisisnin Taguchi Yöntemiyle Modellenmesi ve İyileştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu 2008 2010
Termik Santral Kazanlarında Pülverize Kömür Yanmasının Sayısal Modellenmesi Tübitak-1001 2008 2010
Dizel Motorlarında Biyodizel Kullanımının Motor Aşınmasına Olan Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
KİMYASAL PÜSKÜRTME TEKNİĞİ (Chemical Spray Pyrolysis, CSP) İLE YARIİLETKEN İNCE FİLM ÜRETİLMESİ DPÜ 2008 2010
Minumum Ağırlıktaki Kafes Sistemlerin Optimizasyon Yöntemleri Kullanılarak Tasarlanması Amacıyla Bilgisayar Programı Geliştirilmesi 2008 2007
Otomotiv sektörü için polimer köpük malzeme üretimi ve karakterizasyonu KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2008 2011
Hidrojen Yakıtlı Yüksek Verimli Katı Oksit Yakıt Hücresinin Üretimi ve Enerji Elde Edilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2008 2009
Diatom Project: International Project for Science, Environmental Education, and Communication Tokyo Üniversitesi - JAPONYA 2008
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma DPÜ- BAP 2007 2009
Felent Çayı (Porsuk-Kütahya)’nın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2009
Tunçbilek Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi, Projesi, 2007-8, , 2007-2009 DPÜ- BAP 2007 2009
Mezitler Vadisi’nin (Bursa) Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları Gazi Üniversitesi 2007 2009
Kızılırmak Nehri ve Kollarında (Delice, Budaközü, Çandarözü, Manahan, Kılıçözü ve Acı Çay) Diyatome İndeksleri Kullanılarak Biyolojik İzleme Çalışmalarının Yapılması Hacettepe Üniversitesi 2007 2010
Pirazol karboksilik asit türevlerinin metal komplekslerinin sentezi ve karbonik anhidraz enzimi üzerinde inhibisyon etkilerinin incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2009
Seramiklerde Deformasyonun Veri Tabanı Oluşturarak Akıllı Sistemlerle Tahmini Dumlupınar Üniversitesi Bap 2007 2007
Seyitömer Höyük Kazısı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2007 2011
Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü Eczacıbaşı-ESAN 2007 2007
Reconstruction of Palaeoclimate Paleovegetationand Paleoenvironment Based on Leaf Floras and Palynofloras of Neogene Deposits in Western Turkey DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2007 2001
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma Dumlupınar Üniversitesi BAP 2007 2009
Kütahya Bölgesi Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2007 2009
Eskişehir Yöresi Killerinin Elektromagnetik ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Genel Amaçlı Proje, Proje No: 041061, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Önder Orhun 2007 2009
Kırdar Kırmataş Ocağında Süreç İyileştirme ve Süreç Yönetim Modeli Kurulması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2007 2003
Balya Balıkesir Kurşun Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü 2007
Dilim Kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2007 2008
Moloz Oluşumu Ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi: Barla-Beşparmak-Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları (Araştırmacı) Tübitak 2007 2007
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (Araştırmacı) Tübitak 2007 2007
Linyitlerin selektif flokülasyonu üzerine teknolojik araştırma, 2007 DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2007 2009
Türkiye’de Akademik ve İdari Personelin Psikolojik Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma: Eğitim Fakülteleri Örneği TÜBİTAK SOBAG - Hızlı Destek Programı 2007 2007
Tunçbilek kömürlerinin flotasyon kinetiğinin araştırılması ve temiz kömür eldesi, 2007 DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2007 2009
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys, Ceramic And Composite Nano Materials KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2007 2007
Refleks Sempatik Distrofili Hastaların Rehabilitasyonunda Ağrı Ve Ödemin Azaltılmasında Kullanılan Farklı Fizik Tedavi Modalitelerinin Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 2007 2007
Yüksek süzme kapasiteli kapiler seramik filtre üretimi TÜBİTAK PROJESİ 2007 2008
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Yeni Oksim-Metal Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2007/2), 2007 (Bütçesi 12500.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2007 2009
Büyük Menderes Grabeni Batı Kesiminde Yeralan Jeotermal Sistemlerin Hidrodinamik Yapılarının Jeokimyasal Teknikler ve Asal Gaz İzotopları Yardımıyla İncelenmesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 2012
Türk Halk Oyunları Yarışmalarının Bilgisayar Ortamında Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının İnternet Aracılığıyla Paylaşımına Yönelik Bilgisayar Yazılım Projesi TÜBİTAK PROJESİ 2007 2010
GÜNEŞ ENERJİLİ, ISI BARİYERLİ VE TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLİ ÇİFTLİK TİPİ BİYOGAZ SİSTEMİNİN TASARIM, İMALAT VE VERİMİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK 2007 2011
Bazı Pirol 2 3 dionların sentezi ve türevlerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2007 2006
Gıdaların Işınlanması İlaç ve İlaç Hammaddelerinin Sterilizasyonu Sonucu Bu Ürünlerde Oluşan Serbest Kökçelerin Eektron Spin Rezonans ESR Tekniği ile İncelenmesi ve ESR spektrum Benzetişimi İçin Yazılım Geliştirilmesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2007 2001
H. Ünal, A. Mimaroğlu, U. Şen, S. H. Yetgin, Kompound Üretim Yöntemi İle Borik Asit Katkılı Yanmayı Geciktiricili Ve Düşük Sürtünme Katsayılı Kompozit Malzeme Üretimi Ve Özelliklerinin Araştırılması, 2007-05-06-006, Bitiş Tarihi: 09.03.2010 Proje Miktarı: 15.000tl (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2007 2007
H. Ünal, S. H. Yetgin, Otomotiv Sektörü İçin Polimer Köpük Malzeme Üretimi Ve Karakterizasyonu, 2008-50-02-007, Bitiş Tarihi: 13.11.2012 Proje Miktarı: 3.000tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal) Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2007 2007
Türk Halk Oyunları Yarısmalarının Bilgisayar Ortamında Degerlendirilmesi ve Degerlendirme Sonuçlarının Internet Aracılıgıyla Paylasımına Yönelik Bilgisayar Yazılım Projesi Çukurova Üniversitesi BAP 2007 2008
 Proje No: 2007-6, (Ulusal), “Bazı Pirol-2,3-dionların sentezi ve türevlerinin araştırılması.“ DPÜ 2007 2009
Kırdar Kırmataş Ocağında Süreç İyileştirme ve Süreç Yönetim Modeli Kurulması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2007-12, (2007-2009) 2007 2009
Çok Renkli ve Geniş Bantlı GaAs/GaAlAs Kızılötesi Algılayıcılar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2007 2007
Düşük sıcaklıkta nanokristal tetragonal zirkonya temelli seramiklerin üretimi ve topaklanma problemlerinin önlenmesi TÜBİTAK - 1001 2007 2009
5. “Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü”, Eczacıbaşı-ESAN, Araştırmacı, DPÜ, 2007 DPÜ Döner Sermaye Ar-Ge 2007 2007
52 Adet Kimyasal Silah El Dedektörü MSB Tedarik Bölge Başkanlığı, 2007-2009 2007 2009
Moloz Oluşumu Ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi: Barla-Beşparmak-Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları Tübitak 2007 2007
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Tübitak 2007 2007
Eczacıbaşı Balya Kurşun-Çinko Sahasının Tesis Tasarımı Eczacıbaşı Esan A.Ş. 2007 2007
Türkiye Tunçbilek Kömürünün Kademeli Flotasyonuna Dodesilamin, Gaz yağı ve pH’nın Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2008
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2007 2008
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yöntemi ile Gaz Atomizasyon Nozulu Modellenmesi Tübitak 2007 2008
Teknoloji ve Yaşam Bilimlerinde Önemli Olan Moleküllerin Yapısal, Elektronik ve Doğrusal Olmayan Optik (NLO) Özelliklerinin Hesaplanması ve Bazı Organik Bileşiklerin Titreşimsel Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2007 2010
Kompound üretim yöntemi ile borik asit katkılı yanmayı geciktiricili ve düşük sürtünme katsayılı kompozit malzeme üretimi ve özelliklerinin araştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2007 2003
Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Çalışmaları Projesi UNICEF 2007 2007
7. Yüksek süzme kapasiteli kapiler seramik filtre üretimi TÜBİTAK Projesi, 106M109 2007 2008
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys, Ceramic And Composite Nano Materials Avrupa Birliği 2007 2007
TOGİ-Türkiye otobüsçüleri geliştirme ve iyileştirme projesi Konya Kon-Set Otobüs İşletmesi 2007 2008
Seyitömer Höyük TÜBİTAK PROJESİ 2007 2004
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi (Yüksek Lisans Bursiyeri) TÜBİTAK PROJESİ 2007 2012
İstilacı özellik gösteren Lythrum salicaria L. (Lytraceae) bitkisinin Türkiyedeki populasyonlarının hayat devirleri üzerine gün uzunluğunun etkisi” nolu DPT Projesi, 2007, Araştırmacı. Dumlupınar Üniversitesi 2007 2008
Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi TÜBİTAK 2006 2010
Kuru tarım alanlarında organik tarım çalışmaları FAO and UNDP ibrahim Aksaz Yabanhayatı Koruma Derneği 2006 2007
Karbonik anhidraz inhibitörleri olan 1-(3 ve 4-nitro fenil)-5-fenilpirazol-3-karboksilik asit (5-sülfamoil-(1,3,4-tiyadiazol-2-il) amid türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2006 2008
Proteozom inhibisyonun meme ve melanoma kanser hücre dizileri üzerindeki etkileri Tübitak 2006 2009
“Investigation of the Relationships Between Cutting Performances and Blunted Cutting Picks”, Project num: BAP-2006-07-02-00-01, Middle East Technical University, Mining Engineering Department, Ankara, Turkey, December, 2008 (Bitti). Orta Doğu Teknik Üniversitesi - BAP Koordinatörlüğü 2006 2007
Taşköprü - Durağan Bölgesinin Jeolojik Evrimi Kocaeli Ünv. 2006 2008
DPT2006K-120470 No’lu YUUP Projesi Ankara Üniversitesi‘nce Koordine edilen 2006 2009
Emet-Hisarcık Bölgesi Bor İşletmelerinin Oluşturduğu Çevre Kirliliğinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2006 2008
BAP PROJESİ “Kızartılmış Buğday Cipsi Üretimi Ve Elde Edilen Buğday Cipslerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, FBT-06-49 2008 2006 2008
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan 1-( 3 ve 4.-Nitro-Fenil )-5-Fenil-Pirazol-3-Karboksilik Asit (5-Sulfamoil-[1,3,4]Tiyadiazol-2-il)-Amid Türevlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi -Tübitak 1001 2006 2007
Yüksek Süzme Kapasiteli Kapiler Seramik Filtre Üretimi”, Tübitak Projesi, 106M109, Araştırmacı, DPÜ, 2006-2008 2006 2012
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2006-9, Yürütücü, 2006. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2006 2009
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Enzim Üzerindeİnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP 2006 2009
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2006 2006
Kütahya İlindeki Alevi Bektaşi Kültür Unsurlarının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2006 2002
Çözelti Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi 2006 2004
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan 1-( 3 ve 4.-Nitro-Fenil )-5-Fenil-Pirazol-3-Karboksilik Asit (5-Sulfamoil-[1,3,4]Tiyadiazol-2-il)-Amid Türevlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2006 2007
Güney Marmara ve Ege Bölgesi Çepni Türkmenlerinin Sosyo Antropolojik Açıdan İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2006 2002
BAP MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2006 2006
Çözelti Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi 2006 2004
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlar Arası Proje Tabanlı Beceri Yarışma DİĞER 2006 2009
Lateral Epikondilitte Değişik Kas Gruplarının Kuvveti İle Ağrı Arasındaki İlişki Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi 2006 2006
Üçlü Metalik Alaşımların Kontrollü Doğrusal Katılaştırılması, Katı-Sıvı Arayüzey Enerjilerinin Ölçülmesi Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 36 Ay. Tübitak, 105t481 2006-2009 2006 2006
Güç Kalitesi Milli Projesi (Milli Enerji Kalitesi Projesi) - Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri Ve Güç Akışını İzleme,problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi Ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Projesi “Tübitak-Kamag- TEİAŞ“ Destekli Proje- 1007 2006 2009
Kaya Tuzuna Ait Kısa ve Uzun Dönemli Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Modellenmesi Selçuk Üniversitesi 2006 2009
Kütahya/Tavşanlı Bölgesinde Uygun Kanola türünün Yetiştirilmesi ve Biyodizel Yakıtı Olarak Özelliklerinin İrdelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2006 2008
Taşköprü Durağan Kastamonu Bölgesinin Jeolojik Evrimi (Proje No:2006/021) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2006 2005
Ek Ders Ücret Dumlupınar Üniversitesi 2006 2013
Balya (Balikesir) Kurşun – Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi Ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü, Eczacıbaşı-Esan, 2006 2007
TBAG-106T180 “Çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin, yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5- amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid ile reaksiyonları ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi“ TÜBİTAK 2006 2008
 Proje No: 2006-9 (ULUSAL) “Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi“ DPÜ 2006 2009
Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Östemperleme İşleminin Takım Aşınması Ve Takım Ömrü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Akü Projesi, (Araştırmacı), Bütçesi: 4.350 Tl, Proje No: 041.tef.02, 2006. Afyon Kocatepe Üniversitesi 2006 2006
Çeşitli Türlerin Tayininde Kullanılabilecek Amperometrik ve Potansiyometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2006 2009
KÜTAHYA/TAVŞANLI BÖLGESİ İÇİN UYGUN KANOLA TÜRÜNÜN ÜRETİLMESİ, BİYODİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMASININ İRDELENMESİ DPÜ BAP (Proje No: 2006/2) 2006 2008
D P Ü BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2006 2006
D P Ü ALTEK MERKEZİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2006 2008
Yüksek Verimli Asenkron Motor Tasarımı Sakarya Üniversitesi 2006 2008
Öngerilmeli Kompozit Plakların Düşük Hızlı Darbe Yükü Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2006 2001
Ötektiküstü Al Si Alaşımlarının Püskürtme Şekillendirme (Spray Forming) Yöntemi İle Üretilerek Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2006 2001
Çözelti Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Proje No: BOREN-2006-11-Ç10-14 (2006-2008) 2006 2008
2. “Çözelti Madenciliğinin Eti-Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi” , BOREN Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 2006-2008 BOREN 2006 2008
4. “Yüksek Süzme Kapasiteli Kapiler Seramik Filtre Üretimi”, Tübitak Projesi, 106M109, Araştırmacı, DPÜ, 2006-2008 TÜBİTAK 2006 2008
Nanosensörlerle Sıvı Sistemlerde Zehirli Kimyasalların Ölçüm Teknolojisinin GeliĢtirilmesi Proje No: 50 55 505, DPT (İç Destekli Proje) 2006 2009
CERN ATLAS Deneyinde Dördüncü Aile Kuarklarının Simulasyon Çalışmaları ve Veri Analizi TÜBİTAK 2006 2009
Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları Kalkınma Bakanlığı 2006
GGG 40 Sfero Dökme Demirlerin İşlenebilirliği GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2006 2005
Yurttaş Olmak İçin Biga Yurttaşlık Enstitüsü 2006 2006
Nano Tozların, Nano Filmlerin, Nano Malzemelerin ve Tane Sınırlarının Karakterizasyonu ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-BAP 2006 2008
Halı Saha ve Spor Tesisi Projesi Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2006 2007
Kanser Ve Otoimmun Hastalıkların Tanı Ve Takibinde Oksidatif Enzimlerin Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Belirleyicilik Özelliklerinin Araştırılması DPU-BAP projesi 2006 2007
Kütahya/Tavşanlı Bölgesi için uygun kanola türünün üretilmesi, biyodizel yakıtı olarak kullanılmasının irdelenmesi DPÜ 2006 2008
Zirkonu Azaltılmış (~% 25) Hızlı Tek Pişirim Duvar Karosu Opak Firit Üretimi, TÜBİTAK-TEYDEB PROJESİ, Proje No: 3060236, Ar-Ge Mühendisi, 2006-2008 (Tamamlandı). Kale Seramik A.Ş. 2006 2008
Eskişehir Yöresi Killerinin Elektromagnetik ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi 2006 2006
Amonyum İyonlarının İçme Sularından Flotasyon Tekniği İle Uzaklaştırılması TÜBİTAK 2005 2008
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi Ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2005 2001
Genisband C L Bandı Erbiyum katkılı fiber optik amplifikatör tasarımı ve gerçeklenmesi DPT Kalkınma Bakanlığı 2005 2006
Porsuk Barajı’nda yaşayan ve ekonomik değere sahip olan Cyprinus carpio (sazan), Leiciscus cephalus (tatlı su kefali) ve Tinca tinca (kadife balığı)’nın yağ asitleri, CLA (konjuge linolenik asit) ve kolesterol değerlerinin araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2005 2007
Kütahya Enne Barajı’nda yaşayan balıklarda ağır metal akümülasyon oranlarının araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2005 2007
Ortaklar - Germencik Yöresinin Neotektonik İncelemesi Tübitak 2005 2007
Kütahya ve Dolayının Neotektonik İncelemesi Kocaeli Ünv. 2005 2007
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi Ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi TÜBİTAK 2005 2007
Endüstriyel Atıklardan Kompozit Agrega Üretim Olanaklarının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2005 2007
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit, Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-104T406, Yürütücü, 205-2008. (ULUSAL). TÜBİTAK 2005 2008
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2005 2008
Boraks’ın Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Doktora Projesi 2005 2010
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2005 2005
Dilim kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2001
Ilıca Sobran Kütahya Bölgesinin Jeolojisi ve Tektoniğinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2001
“clasical And Quantum Modelling Of The Linear And Nonlinear İnteraction With The Materials And Propagation Of The Optical Pulses,” İ. T. Ü. Bap Project, Proje No: 488, Proje Araştırıcısı, 2005. İ.t.ü 2005 2005
Pilot İller İletişim Bileşeni Başlangıç Araştırması. Avrupa Birliği & Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi 2005 2005
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması MEB EARGED & EYEDDER 2005 2005
Kuyumculuk Takı Tasarım ve İş Eğitimleri Merkezi Projesi Avrupa Birliği 2005 2006
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys Ceramic And Composite Nano Materia KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2001
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi Ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2001
Türkiye nin Deprem Riski Yüksek Jeo stratejik Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2005 2011
Süpersonik Nozul ile Metal Tozu Üretiminde Gaz Türü ve Gaz Basıncının Toz Özelliklerine Etkisinin Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ 2005 2007
Kütahya ve Dolayının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2005/014) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2003
Ortaklar Germencik (Aydın) Yöresinin Neotektonik İncelemesi (Proje No: 105Y059) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2005 2010
Dilim kalınlığının patlatma kaynaklı yersarsıntıları ve saha sabitleri üzerindeki etkisinin araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi BAP 2005 2007
 TBAG-104T406 “Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi“ TÜBİTAK 2005 2008
Ilıca-Sobran (Kütahya) Bölgesinin Jeolojisi ve Tektoniğinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-4 2005 2007
Dilim kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-3, (2005-2008) 2005 2008
Genişband C L Bandı Erbiyum katkılı fiber optik amplifikatör tasarımı ve gerçeklenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2012
Kiremit Kırıklı Betonlarda Yangın ve Yüksek Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2005 2007
Azdırma Freze Çakılarında Kesme Kuvvetlerinin ve Takım Aşınmasının İncelenmesi GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2005 2012
PV- Paneller ile Enerji Depolanması ve kampus Otopark Aydınlatma Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2005 2006
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2005 2005
Tütün Atığı Ve Ahır Gübresi Karışımlarının Baş Salata lactuca Sativa L Var Capitata Yetiştiriciliğinde Toprak Özellikleri Ve Verime Olan Etkileri DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2009
6. Diyatomit ve zeolit doğal hammaddelerinden nano-boyutta kristobalit seramik tozun sentezlenmesi DPT Projesi 2005 2008
MARMARA ÜNİVERSİTESİ- Depremden 5 Yıl Sonra Düzce 2005 2001
Gadolinyum trioksit Gd2O3 katkılanmış Bizmut Trioksit Bi2O3 polimorflarının sentezlenmesi karakterizasyonu ve elektriksel iletkenliğinin incelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2005 2001
Stevia rebaudiana Bertoni Ekstresi ve N nitro L arginin L NNA in Deneysel Diyabet ve Nitrik Oksit Sentaz Üzerine Etkileri ESOGÜ-BAP 2005 2007
Boraks‘ın Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi 2005 2001
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys Ceramic And Composite Nano Materia Avrupa Birliği 2005 2001
Karbonik anhidraz inhibitörleri olan safra asitleri ve pirazol karboksilik asitlerin 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin metal komplekslerinin sentezi ve karbonik anhidraz enzimi üzerinde inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2004 2005
Çeşitli pirazol karboksilli asit bileşiklerinden yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2004 2006
Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automatonunda İncelenmesi 2004 2005
Seyitömer Linyitlerinin (SLİ) Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamındaki Davranışlarının Araştırılması Seyitömer Linyit İşletmesi 2004 2004
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys, Ceramic And Composite Nano Materials FP6 (Avrupa Birliği 6.Çerçeve Programı) 2004 2007
Etibor A Ş Kütahya Emet Kolemanit Tesisileri Atıklarının Değerlendirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2004 2012
Silika Bazlı Mikro Malzeme Üretim Olanaklarının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2004 2007
Kapiler Seramik Filtre Üretimi, DPT Projesi, No 2003K120380, DPÜ, 2004-2006. 2004 2001
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2004 2004
Ürgüp Kayakapı Kültürel Ve Doğal Çevre Koruma Ve Canlandırma Projesi Kapsamında Kayakapı Mahallesinde Kaya Düşmesi Olasılığının Ve Kayadam Mekanların Jeolojik-Jeoteknik Açıdan İncelenmesi (Araştırmacı) Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı 2004 2004
Seyitömer Linyitlerinin yıkanabilirliği ve arakesme killerinin yüzdürme ortamındaki davranışlarının araştırılması 2004 TKİ Destekli araştırma projesi, 2004 2006
DPÜ Kampüsü Elektrik Enerji Kalitesi Araştırma Projesi, DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2004-1 2004 2006
Seyitömer Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamında Davranışlarının Araştırılması TKİ 2004 2004
Türkiye ve Slovenya dan Seçilen Karst Alanlarının Karşılaştırmalı Morfo Hidrolojik İncelemesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2004 2005
Dişler Yolunda Projesi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ve Toothfriendly Sweets International 2004 2004
Duru İle 22 Saniye Projesi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 2004 2004
Kütahya Alayunt Bölgesi Diatomitlerinden Yalıtkan-Hafif Beton Üretim Olanaklarının İncelenmesi DPÜ (BAP) 2004 2005
Öğrenci İşleri Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2004 2013
PC (PIC) – QCM Tabanlı Sensör Dizisi Sistemi ile Anestezi Gazlarının Gerçek Zamanlı Denetimi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2004 2007
 TBAG–2376 “Yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olarak 5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-sülfonamid’in çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi“ TÜBİTAK 2004 2006
QCM-SSC Gaz Sensör Dizisi Kullanarak Tıbbi Uygulamalar için Tanı Sistemi Tasarımı TÜBİTAK 2004 2009
Coleoptera grubu fındık zararlılarından izole edilen bakteriyel patojenlerin moleküler analizleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2004 2008
Iu-Terc Project, Bloomington, In, Usa Nsf & Terc 2004 2004
Ips/ National Urban Alliance (Nua)literacy Initiative Project, In, Usa Lilly Foundation 2004 2004
Celal Bayar Üniversitesi BAP Projesi Rubia tinctorum L. Bitkisinde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit eldesi, Yürütücü, (22.10.2004 - 22.10.2006) Celal Bayar 2004 2006
Diyatomit ve zeolit hammaddelerinden nanoboyutlu β-kristobalit seramik tozun sentezlenmesi Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2004 2006
6. “Kapiler Seramik Filtre Üretimi”, DPT Projesi, Araştırmacı, 2003K120380, DPÜ, 2004-2006 DPT 2004 2006
QCM-SSC Gaz Sensör Disizi Kullanarak Tıbbi Uygulamalar İçin Tanı Sistemi Tasarımı TÜBİTAK Proje No:104E053 2004 2006
PC(PIC)–QCM Tabanlı Sensör Dizisi Sistemi ile Anestezi Gazlarının Gerçek Zamanlı Denetimi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2004-6, 2004 2005
Elektronik Burun Proje No: 50 45 509, DPT (İç Destekli Proje) 2004 2006
Ürgüp Kayakapı Kültürel Ve Doğal Çevre Koruma Ve Canlandırma Projesi Kapsamında Kayakapı Mahallesinde Kaya Düşmesi Olasılığının Ve Kayadam Mekanların Jeolojik-Jeoteknik Açıdan İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi 2004 2004
Elektronik Burun Proje No: 50 45 509, DPT (TÜBİTAK-MAM (İç Destekli Proje), 2004 2005
Güzel Sanatlar Fakültesi - Özel Yetenek Kayıt Ve Değerlendirmeleri (2004-2013) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 2004 2004
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Bilgi Sistemi (2004-2012) Dumlupınar Üniversitesi 2004 2004
Ağaç İşleri Endüstrisinde Kullanılan Hammadde Üretim Teknikleri ve Kalite Kontrol Ar-Ge Projesi, DPT Projesi, 2003K120380, Devlet Planlama Teşkilatı 2004 2006
Uçucu Küllü Betonlarda Yangın Etkisinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2004 2006
Doğal Gaz Yakma Sistemlerinde Azotoksit Emisyonlarının Kontrolü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2004 2005
Seyitömer Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamında Davranışlarının Araştırılması TKİ Seyitömer Müessese Müdürlüğü 2004 2004
Sanayi ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi-Hürok İşletmesi Verimlilik İş Süreçleri Ve Maliyet Yapısının İyileştirme Projesi. Dpü 2004 2004
5. Kapiler Seramik Filtre Üretimi DPT Projesi, 2003K120380 2004 2005
Ihlara Vadisi (Aksaray)’ nin Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları Gazi Üiversitesi 2003 2005
Çeşitli Feldspat Oluşumlarından Na ve K-Feldspatların Flotasyonla Seçimli Olarak Ayrılması ve Endüstride Kullanımlarının Araştırılması OGÜ - BAP 2003 2005
Yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olarak 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamidin çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2003 2004
Turgutlu (Manisa) Civarı Endüstriyel Killerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Yönden İncelenmesi İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2003 2005
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2003 2003
GLI Linyit Havzası Anakayacı Marnın Nem İçeriği-Dayanım İlişkisinin Belirlenmesi ve Bu İlişkinin Madencilik Tasarımlarında Kaya Davranışı Üzerine Etkisinin Sayısal Modelleme ile Analizi ESOGÜ-Araştırma Fonu 2003 2006
Turgutlu (Manisa) Civarı Endüstriyel Killerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Yönden İncelenmesi KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2003 2001
Düşük sıcaklıkta b-kristobalit tozu üretimi D.P.Ü Araştırma Projesi 2003 2005
Efteni Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrojeolojisi ve Bu Kaynaklarda Depremlerle İlgili Olası Değişimlerin İncelenmesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2003 2001
Madencilikte Gürültü Analizi, Modellenmesi ve Haritalanması Selçuk Üniversitesi 2003 2005
Etibor A.Ş. Kütahya- Emet Kolemanit Tesisleri Atıklarının Değerlendirilmesi DPÜ (BAP) 2003 2005
Kütahya-Alayunt Diatomit Cevherinin Çok Yönlü Olarak Zenginleştirilebilirliği ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması DPÜ (BAP) 2003 2005
Taşocağı (Basamak Geometrisine Geçiş) Projesi, Kırdar Hazır Beton, İnşaat, Madencilik Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. 2003 2003
Çeşitli Denetim Algoritmalarının PLC Gerçeklenmeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2003 2004
Yeraltı Üretim Yöntemi Yatırım ve İşletme Maliyeti Analizi, Tuncerler Madencilik San.Ltd.Şti., 2003 2003
DPÜ-Maden Mühendisliği Laboratuarlarının Daha Etkin Kullanımına Yönelik Fizibilite Etüdü”, Dumlupınar Üniversitesi BAP 2003 2004
 PROJE NO: 52 (ULUSAL) “Pirazol karboksilik asit bileşiklerinden, yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi. Proje“ DPÜ 2003 2007
Etanol Tayini İçin Yeni Bir Amperometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2003 2002
Atıksu Koku Karakterizasyonu Ġçin Kimyasal Algılayıcılar Dizisi (Elektronik Burun) Geliştirilmesi TUBİTAK- TBAG 2003 2005
Fe bazlı alaşımların bant yapıları, elektron durum yoğunluğu, yapısal faktörleri ve spin polarizasyonlarının incelenmesi (Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2005). DPU 2003 2005
El Nino Ve La Nina Olaylarının Etkileri ile Türkiye deki Yağış Zaman Serilerinin Karakteristik Özelliklerindeki ve Dağılımlarındaki Değişkenliklerin Analizi TÜBİTAK PROJESİ 2003 2005
YENİ SENTEZLENECEK BAZI HOFMANN TİPİ KLATRATLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN VE KONAK-KONUK İLİŞKİLERİNİN İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI Dumlupınar Üniversitesi 2003 2005
Sanayi Ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi- Öztürk Yapı İşletmesi; Verimlilik İş Süreçleri Ve Maliyet Yapısının Analizi Projesi. Dpü 2003 2003
4. Düşük Sıcaklıkta Kristobalit Seramik Tozu Üretimi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-03-47 2003 2005
Akçay (Muğla-Denizli)’ın Fiziko-Kimyasal ve Epilitik Alg Florası Yönünden İncelenmesi Muğla Üniversitesi 2002 2003
Baz istasyonlarının yaydıgı elektromanyetik ısıma miktarlarının ölçülmesi ve yeni kurulacak baz istasyonlarının optimum yer ve karakteristiklerinin tespiti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2002 2002
“Natural Stone Quarry Project”, Kirdar Company, Dumlupinar University, Mining Engineering Department, Kutahya, Turkey, August, 2003 (Bitti). Dumlupınar Üniversitesi 2002 2003
Batı Toroslarda Kabuk - Üst Manto ve Gizli Tektonik Zonların Magnetotelurik Yöntem ile Ters Çözümü ve Görüntülenmesi Tübitak 2002 2004
Bazi NP-Zor Problemler İçin Genişletilmiş Lagrange Fonksiyonları Kullanılarak Yeni Bir Çözüm Yönteminin Geliştirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2002 2003
Kütahya Eti Gümüş Holding Norm Kadro Çalışması DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2002 2007
Eti Gümüş A Ş Norm Kadro Projesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2002 2007
Slip Döküm Yöntemiyle Pyroelektrik Malzeme Üretim Olanaklarının Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ 2002 2012
Diyatomit ve Zeolit Doğal Hammaddelerinden Nano Boyutlu Kristobalit Seramik Tozun Sentezlenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2002 2012
Çardak Tokça Burdur ve İncesu Molas Havzaları Kömür içeren Tersiyer Tortullarının Palinostratigrafik Korelasyonu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2002 2003
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2002 2002
Bazı Türk Kömürlerinin Termogravimetrik Özellikleri selçuk Üniversitesi 2002 2003
Kömür Açık İşletmesi İçin Çevreye Duyarlı Delma Patlatma Tasarımı, Tuncerler Madencilik San.Ltd.Şti., 2002 2003
‘‘el-Müsned es-Sahîh ‘ala’t-Tekâsîm ve’l-Envâ‘‘, Elyazmadan Tahkik Projesi Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 2002 2012
Modern Mayin Tespit Sistemleri Proje No: 50 25 006, MSB Ar-Ge Daire Bşk.’lığı, 2002 2005
NBC Gemi Filtrelerinin GeliĢtirilmesi Ve Prototip Üretimi Ġle Sensör Donanımı “NBC Gemi Filtrelerinin GeliĢtirilmesi Ve Prototip ÜretTÜBİTAK-MAM, MKTAE, Proje No: 5025502, 2002-2 2002 2004
Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik ışıma miktarlarının ölçülmesi ve yeni kurulacak baz istasyonlarının optimum yer ve karakteristiklerinin tespiti DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2002 2012
Çelik Konstrüksiyonlu Hacim Kontrollü Sera Tasarımı İmalatı Enerji Korunumu ve Boruların Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2002 2009
Durman, M., “ege Bölgesi Gelişim Projesi Çalışmaları”, Egev Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 2002. Egev Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 2002 2002
1. Rüzgar Enerjisiyle Elektrik Enerjisi Üretim Modellemesi ve Kütahya’da Seçilen Bir Konumda Rüzgar Verileriyle Elektrik Enerjisi Üretim Potansiyelinin Bulunması, 2002, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 17, (Araştırmacı, Tamamlandı). Dumlupınar Üniversitesi 2002 2004
Flotasyon Teknolojisinin Trona Endüstrisi için Geliştirilmesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2002 2006
Kütahya Eti Gümüş Holding norm kadro çalışması Kütahya Eti Gümüş Holding 2002 2002
Çelik konstrüksiyonlu hacim kontrollü sera tasarımı imalatı ve ısıtma borularının korozyon özelliklerinin incelenmesi” 2002 K -120210 nolu DPT Projesi, 2002, Araştırmacı. Dumlupınar Üniversitesi 2002 2003
Erdek (Balıkesir) - Karabiga (Çanakkale) Yöresinin Neotektonik İncelemesi Kocaeli Ünv. 2001 2004
TKİ Seyitömer Linyit Saha‘sının Bilgisayar Sistemleriyle Değerlendirilmesi ve Kömür Stoklama Alanının Optimal Şekilde Düzenlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, Eylül, 2001. 2001 2012
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2001 2001
Kütahya-Tunçbilek Termik Santralleri Kazanlarında Yanmamış Karbonun Kazanılması Dumlupınar Üniversitesi 2001 2004
Kömür Stoklarındaki Kendiliğinden Yanma Olayının İncelenmesi Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Örneği Selçuk Üniversitesi 2001 2003
Erdek (Balıkesir) - Karabiga (Çanakkale) Yöresinin Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2001/027) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2001 2004
Beliefs Of Preservice Elementary Teachers (Pset), In, Usa Indiana University 2001 2001
Collaboration For Enhancing Mathematics Instruction Project (Cemı), In, Usa Lucent Tech. 2001 2001
7. “TKİ Seyitömer Linyit Saha‘sının Bilgisayar Sistemleriyle Değerlendirilmesi ve Kömür Stoklama Alanının Optimal Şekilde Düzenlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, Eylül, 2001 DPÜ BAP 2001 2001
50 adet Kimyasal Harp Maddesi El Dedektörü TÜBĠTAK-MAM, MKTAE, Proje No: 50 15 508, 2001 2003
Kütahya’da Hava Kirliliğinin Nedenlerinin Araştırılması ve Azaltılmasına Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi DPÜ 2001 2003
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma DPÜ 2001 2003
Tunçbilek Termik Santralı Kazanlarında Yanmamış Karbonun Kazanılması DPÜ 2001 2003
Flotasyon Teknolojisinin Trona Endüstrisi için Geliştirilmesi TÜBİTAK-NSF 2001 2004
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2000 2000
Patlatma Esaslı Halat Tipi (Kablo Tipi) Kaya Saplamaları Tasarımı, Üretimi ve Uygulamaları C.Ü. BAP 2000 2001
Urla-Klazomenai Kazıları MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2000 2012
Düşük sıcaklıkta kristobalit seramik tozu üretimi DPÜ-BAP 2000 2000
Fe-%9Mn Alaşımının Faz Dönüşümüne ait Kristalografik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi, (DPU, 2002). DPU-BAP 2000 2002
“ Doğal Gazın Kütahya‘ya Uygunluğu“, Proje: Kütahya‘da Doğal Gaz Ve Yapılabilirliği Palmet/Amec Ve Dumlupınar Üniversitesi 2000 2000
Gemlik Körfezi ile Bandırma Körfezi Arasındaki Alanın Neotektonik İncelemesi ve Depremselliği Kocaeli Ünv. 1999 2000
Denizli Çardak Oligo Miyosen Molasının Palinostratigrafisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1999 2006
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 1999 1999
Tki-Eli Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü (Araştırmacı) Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama Araştırma Merkezi 1999 1999
Gemlik Körfezi ile Bandırma Körfezi Arasındaki Alanın Neotektonik İncelemesi ve Depremselliği (Proje No: 1999/024) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1999 2011
Tki-Eli Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama Araştırma Merkezi 1999 1999
Sularda Uçucu Klorlu Organikler Ġçin Sensör GeliĢtirilmesi Proje No: 59 85 504, TÜBĠTAK-MAM, MKTAE (İç destekli Proje) 1999 2000
Bazı şekil hatırlamalı Alaşımların Kristalografik, Kinetik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi”, (Gazi Ünv., 2001). Gazi Ünv. 1999 2001
AFS PROJESİ Menderes masifinde prekambriyen temel içerisinde yeralan palijenetik pan-afrikan granitlerin jeokimyası ve metamorfizmaları The Geochemistry and metamorphism of palingenetic pan-african granites in precambrien basement of the Menderes massif 9 Eylül Üniversitesi 1998 2001
DPÜ Merkez Kampüsü İç ve Dış Mekanlarında Kullanılabilecek Doğal Yapı Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, 1998 1998 2012
Kütahya Stol Havaalanı ÇED Projesi DPÜ 1998 1999
Kütahya Stol Havaalanı Fizibilite Projesi DPÜ Rektörlük 1998 2000
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Bir Araştırma,Kütahya Valiliği-Dumlupınar Üniversitesi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1998 2002
Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 1998 2001
Kütahya‘da Hava Kirliliğinin Nedenlerinin Araştırılması ve Azaltılmasına Yönelik Önlemler Dumlupınar Üniversitesi 1998 2001
T.D.Ç.İ. Malatya Hekimhan Hasançelebi Cevher Yatağının Yeniden Değerlendirilmesi T.D.Ç.İ 1998 1999
8. “DPÜ Merkez Kampüsü İç ve Dış Mekanlarında Kullanılabilecek Doğal Yapı Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, 1998 DPÜ BAP 1998 1998
Gaz Sensör Prototipinin Geliştirilmesi Proje No: 52.2.005, MSB Ar-Ge Daire Başkanlığı, 1998 1999
ε - Türü Fe-Mn, Fe-Mn-Ni ve Fe-Mn-Si Alaşımlarının Kristalografik Manyetik Özellikleri ve Örgü Dinamiği, (Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 1999). Gazi Ünv. 1998 1999
DPÜ Merkez Kampüs İç ve Dış Mekanlarında Kullanılabilecek Doğal Yapıtaşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Komisyonu 1998 1999
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma Dpü 1998 1998
Kütahya İli’nin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına yönelik ampirik bir çalışma. Kütahya Valiliği 1998 1998
Van Karagündüz Höyüğü ve Hakkari Kaledibi Kazıları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 1998 1999
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma DPT 1998 2000
Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 1997 2012
Synthetic, Spectroscopic and Structural Studies on Novel Phosphorus Ring NATO, Proje No: 960642, Yardımcı Araştırmacı, 1997-2003. (ULUSLARARASI). NATO 1997 2003
Synthetic Spectroscopic and Structural Studies on Novel Phosphorus Ring Compounds DİĞER 1997 2003
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma D.P.T. 1997 2001
Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi D.P.T Projesi 1997 2002
Etibank Kırka Boraks İşletmesi Bor Cevheri ve Atıklarının Doğrudan Zenginleştirilmesi DPÜ (BAP) 1997 1999
9. “Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Belirlenmesi”, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1997 DPT 1997 1997
Yeraltı Madenleri Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi DPT, 1997-2000 1997 2000
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma Kütahya Valiliği 1997 1999
Yeraltı Madenleri İçin Fuzzy Sistem Tabanlı Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi 1996
İnce damarlarda yeraltı mekanize üretim yöntemlerinin araştırılması Cumhuriyet Üniversitesi, BAP 1996 1997
C Ü ARAŞTIRMA FONU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1996 2006
10. “Yeraltı Madenleri İçin Fuzzy Sistem Tabanlı Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi”, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1996 DPT 1996 1996
Gaz Sensörlerin Araştırılması ve Geliştirilmesi Proje No: 52.1.0010, TÜBİTAK-MAM, MKTAE (İç destekli Proje) 1996 1998
3. Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi DPT Projesi, 96K120630 1996 1997
Küllüoba Höyük Kazı Çalışmaları Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 1996 1997
Seyitömer Bölgesi (Kütahya) Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması 1995 2001
Seyitömer Bölgesi (Kütahya) Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması 1995 2001
Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, Ege Metal Endüstri A.Ş., 1995 1995
Dumlupınar Üniversitesinin Mekan Büyüklüklerinin Tespitine Yönelik Stratejik Plan (Hizmet Türlerine Göre Mekan Büyüklüklerinin Ve Yatırım İhtiyaçlarının Belirlenmesi) Dpü 1995 1995
Seyitömer Bölgesi (Kütahya) Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 1994 1997
Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde (4 No‘lu Kuyu) Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, Dedeman Madencilik, 1994 1994
Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı“ Raporu Kapsamında Ortaya Konulan Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Kritik Yaklaşımlar Özbelsan A.Ş. 1994 1994
Jeotermal Kaynaklı Li-Br-H2O Absorbsiyonlu soğutma sistem dizayn ve uygulanabilirliği Cumhuriyet Üniversitesi 1993 1995
Çok Amaçlı Bir Akışkan Yataklı Yakıcı Tasarımı ve İmalatı Marmara Üniversitesi 1993 1995
Urla-Klazomenai Kazıları MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1992 2012
Research Consortium for Chemical Sensor and Nanosensor GYTE, FP6 ve FP 7 programlarında yer alabilmek için oluşturulmuştur, 1992
Göller Bölgesi, Konya Kapalı Havzası ve Tuz Gölünde Kirliliğin Tespiti ve Giderilmesi Projeleri Çevre Bakanlığı 1991 1994
Yarı İletken MOS Yapılarının Elektronik Özellikleri DPT, 1991, 1991 1992
2. Seramik Fabrikası Atık Sularının Filtrasyononda Yeni Tekniklerin Araştırılması ve Katı Atığın Değerlendirilmesi, AFP Projesi Anadolu-91-03 1991 1992
Urla-Klazomenai Kazıları diğer kurumlar 1990 2012
Marsol Güneş Santralı Otomasyonu Projesi Marmara Üniversitesi 1990 1992
“Gelik İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 1989 2012
Kandilli İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 1989 2012
“Gelik İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 TTK - Türkiye Taş Kömürleri Gn. Mdr. 1989 1989
12. “Kandilli İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 Türkiye Taş Kömürleri Gn. Mdr. 1989 1989
Kütahya'da Turistik El Sanatlarını Geliştirme Araştırması Dpü 1989 1989
Marsol Güneş Santralı Montajı Marmara Üniversitesi 1989 1991
Ödemiş-Halıköy Antimuan Flotasyon Tesisi Koşullarının Optimizasyonu Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 1988
Etibank-Keçiborlu Kükürt İşletmeleri Flotasyon İyileştirme Çalışmaları Kat‘i raporu Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 1988
1. Killerin Elektrofiltrasyonu, AFP Projesi ODTÜ-87-03-05-02 1987 1988
Kükürt Üretim Teknolojisi ve Ekonomisi Etibank 1986 1987
Fotoiletken Minerallerin Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi DÜAP-85FF-19, 1985 1986
Türkiye Grafit Yatakları ve Cevher Hazırlama Yönünden İncelenmesi Etibank 1984 1985
Kutlular Piritik Bakır Cevheri Optimal Flotasyon Şartlarının Tesbiti Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 1983 1984
10 SiC Si Kompozitlerin Sedimantasyon Döküm Yöntemi ile Üretimi DİĞER
9 Enerjetik Malzemelerin Moleküler Modelleme kullanarak polimorflarının tayini DİĞER
DPÜ Maden Mühendisliği Laboratuarlarının Daha Etkin olarak kullanımına yönelik fizibilite etüdü BAP DİĞER
8 Hızlı Prototip Tekniği ve Direk Döküm Yöntemi ile Diş Köprüsü Üretimi DİĞER
7 Diyatomit ve zeolit hammaddelerinden nanoboyutlu ß kristobalit seramik tozun sentezlenmesi DİĞER
2 Titanyum Zirkonya Nanokompozit İnce Filmlerin Süperkritik CO2 Yöntemi Kullanılarak Üretilmesi ve Fotokatalitik Performansının Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ
Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi BAP
Super energy high milling in the production of hard alloys ceramic and composite nanomaterials Avrupa Birliği
Düşük sıcaklıkta nanokristal tetragonal zirkonya bazlı seramiklerin sentezlenmesi ve topaklanma probleminin önlenilmesi TÜBİTAK PROJESİ
Aktive edilmiş tozlarla düşük sıcaklıklarda ZrB2 ve ZrB2 esaslı seramiklerin sentezlenmesi sinterlenmesi ve mekaniksel özelliklerinin geliştirilmesi DİĞER
Bağlanma ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Bilişsel Faktörlerin Aracı Rolü
Deagglomeration of submicron and nanoparticles of ceramic materials and detonation diamond TÜBİTAK PROJESİ
boya duyarlı Nb2O5 bazlı güneş panellerin üretimi TÜBİTAK PROJESİ
Ortaöğrenimde okulu bırakma olgusunun sosyolojik analizi Kütahya örneği
Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Benzoimidazol İle Dioksim Ligandlarının Metal Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması
Yeni Oksim Metal Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Üstün Yetenekli Çocuklar Yaratıcı Doğa Eğitimi Program TÜBİTAK PROJESİ
Ağaç İşleri Endüstrisinde Kullanılan Hammadde Üretim Teknikleri ve Kalite Kontrol Ar Ge Projesi
Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlılığını Azaltmada Benlik Saygısı ve Yalnızlığın Etkisinin İncelenmesi DİĞER
Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi
Bor katkılı metal matriks kompozitin mekanik özelliklerinin teorik ve deneysel araştırılması ve geliştirilmesi BAP
Gaz Atomizasyonu Yönteminde Yüksek Verimli Nozulun Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği CFD ile Modellenmesi Tasarımı ve İmalatı BAP
Gaz Attomizasyonu Yöntemi ile Dental Amalgam Tozu Üretilmesi Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ
Biyografik Kaynaklara ve Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir DİĞER
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu nun Hayatı Ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma BAP
Tarihi Roman Bağlamında Yavuz Sultan Selim Han Üzerine Yazılmış EserlerAraştırma BAP
İzmir Stratejik Planı 1992 2007 Kapsamında İzmir İli Ayakkabı Sektörü
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Ürgüp Göreme Bölgelerindeki Doğal ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması
TKİ ELİ Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü
Ürgüp Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında kayakapı Mahallesinde kaya düşmesi olasılığının ve kayadam mekanların jeolojik jeoteknik açıdan incelenmesi
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Moloz Oluşumu ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi Barla Beşparmak Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları
Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi
Sulu çözeltiden ağır metallerin Ni 2 ve Cu 2 kirletilmiş topraklardan izole edilen Basiller in Üzerine biyosorbsiyonunun incelenmesi DİĞER
Çeşitli Topraklardan İzole Edilen Endospor Oluşturan Basiller in İdentifikasyonu Ağır Metallere Toleranslılığı ve Sulu Çözeltiden Kurşun Pb 2 Ağır Metalini Mikroorganizma Üzerine Biyosorbsiyonu DİĞER
KÜTAHYA İL STRATEJİK PLANI
Çeşitli Habitatlardan İzole Edilen Bacillus Genusuna Ait İzolatların Oluşturduğu DİĞER
Karışık Ligantlı Piridindikarboksilik Asit Komplekslerinin Sentezi Spektroskopik Termik Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması DİĞER
Erciyes Üniversitesi ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNAP SOA 10 3210
Ulusal Bor Enstitüsü DİĞER
Ankara Üniversitesi BAP DİĞER
DPÜ Araştırma Projesi DİĞER
DPT DİĞER
Ankara Üniversitesi Biyep DİĞER
Felç Geçirmiş veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Similatörü Tasarımı ve İmalatı DİĞER
Tübitak Projesi DİĞER
1 Çeşitli pirazol karboksilli asit bileşiklerinden yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5 amino 1 3 4 tiyadiazol 2 sülfonamid türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi BAP
1 Yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olarak 5 amino 1 3 4 thiadiazol 2 sülfonamid in çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
3 Kütahya Enne barajında yaşayan balıklarda ağır metal akümülasyon oranlarının araştırılması BAP
2 Porsuk Barajında yaşayan ve ekonomik değere sahip olan Cyprinus carpio sazan Leiciscus cephalus tatlı su kefali ve Tinca tinca kadife balığı nın yağ asitleri CLA konjuge linolenik asit ve Kolesterol değerlerinin araştırılması BAP
2 Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
3 Karbonik Anhidraz inhibitörleri olan 1 3 ve 4 nitro fenil 5 fenilpirazol 3 karboksilik asit 5 sülfamoil 1 3 4 tiyadiazol 2 il amid türevlerinin sentezi karakterizasyonu ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
4 Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezive Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP
5 Yeni karbonik anhidraz inhibitörlerinin in vivo inhibisyon etkilerinin araştırılması BAP
Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi BAP
Seyitömer Höyük Kazı Projesi
2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi BAP
26 50 HZ VE 42 1080P 100HZ İNCE YAPILI TFT LCD TV TASARIMI
YÜKSEK VERİMLİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ÜRÜN GRUBU GELİŞTİRİLMESİ
TAŞITLARDA KULLANILACAK BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ
Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirilmesi
Sulfamoil İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2012 16 BAP
Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması
Benzoimidazol İle Dioksim Ligandlarının Metal Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması Araştırma Fonu Projesi No 2010 2 BAP
DPÜ Kampüsü Elektrik Enerji Kalitesi Araştırma Projesi
Yeni Oksim Metal Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No 2007 2 BAP
Eğitim Amaçlı Sıvı Seviye Denetim Sistemi Tasarımı
Bazı aminlerin metal komplekslerinin ve bunların polimer türevlerinin sentezi ve karakterizasyonları Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No 24 BAP
Schiff bazlari ve onların bazı geciş metal komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 BAP
eBilge DİĞER
Kavramsal Fizik Eğitimi DİĞER
OnlineFizik DİĞER
BilgeBot DİĞER
ZEKİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİNİN TASARLANAMSI VE GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ
KUTU MOBİLYADA ARKALIK PANELİNİN MOBİLYANIN MUKAVEMET VE KARARLILIK PERFORMANSINA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Motor yataklarında değişik nitelikteki yağlama delikleri havşa açılması ve kontrol işlemlerini zımbalama yöntemiyle kesintisiz olarak yüksek verimle yapabilecek makine tasarımı ve prototip ütetimi
Kütahya Simav Çitgöl sosyal altyapı projesi
Sızdırmazlık contası Otomobil kapı cam fitili imalatında kullanılmak üzere rotatif kesma sündürme ütüleme makinesi geliştirilmesi
Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi
The evaluation of the deformation kinetics of the deep drawing steels used in automotive industry APVV 0326 07 01 02 2008 31 12 2010 Faculty of Metallurgy Ko ice Slovakya
Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi
PUZOLANLARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ÇİMENTO HİDRATASYONUNA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ BAP
Mermer Tozu Atıklarının ve Sepiyolitin Çimento Üretiminde Kullanımının Betonda Alkali Silika Reaksiyonu ve Yüksek Sıcaklık Tesiri Üzerine Etkisi DİĞER
TÜBİTAK KAMAG Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri ve Güç Akışını İzleme Problemlerin Tespiti Değerlendirilmesi ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Projesi burslu öğrenci
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Futbolda Şiddeti Önleme Projesi DİĞER
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sağlık Spor Projesi Çalışma Grubu DİĞER
KÜTAHYA ÇİNİ SERAMİK MARKET DİĞER
Durusu l Lugati l Arabiyyeti Ligayri n Natikîne Biha Arapça Öğretim Seti Dr Abdurrahim Bireysel Öğrenmeye Yönelik Seslendirme Projesi İnternet Üzerinden Arapça Türkçe 2008 Link http kolayarapca wordpress com
Bernamec Hisab al Miras
Islamic Inheritance Calculator Program
Miras Hesaplayıcı Program
el Müsned es Sahîh Ala t Tekâsîm ve l Envâ
DİB Konulu Hadis Projesi
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tedbirlerinin AB Normlarında Yaygınlaştırılması ve Ağır Sanayiye Adaptasyonu
Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi
Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi
Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projesi
Mikro Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması
SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİNİN OTOMASYONLA KONTROLÜ
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma
Önemli toksik bir kirletici olan Arseniğin As Cyprinus carpio nun farklı dokularındaki beyin karaciğer böbrek solungaç kan kas ve deri biyoakümülasyonunun ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması DİĞER
Seyitgazi Ovası ve Yukarı Sakarya Havzanın Sürdürülebilir Ekolojik Yönetimi DİĞER
Çeşitli Feldspat Oluşumlarından Na ve K Feldspatların Flotasyonla Seçimli Olarak Ayrılması ve Endüstride Kullanımlarının Araştırılması
Eğirdir Gölü nde Yaşayan Sudak Sander lucioperca 1758 Balıklarının Total Lipid Total yağ Asidi ve Yağ Asidi Bileşiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi DİĞER
Amonyum İyonlarının İçme Sularından Flotasyon Tekniği İle Uzaklaştırılması
Enne Barajı nda yaşayan değişik tür balıkların ağır metal seviyesinin belirlenerek biyoakümülasyon BAF değerlerinin incelenmesi DİĞER
Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi
Porsuk Barajı nda Yaşayan ve Ekonomik Değere Sahip Olan Cyprinus carpio sazan Carassius sp Çin sazanı Leuciscus cephalus Tatlısu kefali Tinca tinca Kadife balığı nın Yağ Yağ Asitleri CLA Konjuge Linolenik Asit ve Kolesterol Değerlerinin Araştırılması DİĞER
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma
Yüksek Süzme Kapasiteli Kapiler Seramik Filtre Üretimi DİĞER
Tunçbilek Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi
Farklı Sıcaklıklarda Yetiştirilen Cyprinus Carpio Aynalı Sazan nun Yağ Asidi bileşimi ve Kolesterol Seviyelerinin Araştırılması DİĞER
Porsuk Baraj Gölü sedimentine bağlı ağır metal konsandrasyonunun belirlenmesi ve sazan Cyprinus carpio balığına kısa süreli biyoakümülasyon oranlarının araştırılması DİĞER
Porsuk Baraj Gölü de yaşayan gümüşü havuz balıklarından Carassius gibelio karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve izolasyonu DİĞER
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu DİĞER
Keban Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki noktasal kaynaklı kirliliğin tespiti ve ekonomik değeri olan balık türlerine etkileri DİĞER
Akdeniz Bölgesinde organik su ürünleri imkanlarının belirlenmesi DİĞER
Isparta Burdur ve Denizli İllerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği yapan İşletmelerin Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması DİĞER
Porsuk Çayı Su Sediment ve Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Miktarlarının Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ
ELEKTRONIK BURUN KULLANILARAK TRAFOLARDA ARIZA ANALIZI
Kütahya Belediyesi Yönetici Eğitim Programı
Kütahya İl stratejik Planı 2012 2023
Ceramic Armour Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ