Proje Adı Kurumu Başlama Yılı Bitiş Yılı
Glutensiz Mutfak Kalkınma Bakanlığı 2020
COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı TÜBİTAK TEYDEB 1507 2020 2021
Erasmus+ “Comix Digital“ Avrupa Birliği 2020
Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2022
Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems TÜBİTAK 2020 2023
TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter. Ege Teknopark-Triangle Renewable Enerji Ltd. Şti. -TÜBİTAK 1512 2020 2021
Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama Diğer (Ulusal) 2020
Glutensiz Mutfak Kalkınma Bakanlığı 2020
Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları Uluslararası İkili İşbirliği Programları 2020
3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 2021
Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2020 2006
Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi DPÜ 2020 2021
6G Telsiz Ağları için Ultra-Bağlantılılık: İHA ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeylerle Heterojen Ağ Tasarımı TÜBİTAK 2020
Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor Zafer Kalkınma Ajansı (SOGEP) 2020
Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2020 2023
Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma -Tübitak 1001 2020
UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı TÜBİTAK/Boğaziçi Üniversitesi 2019
Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi, Aktarımı ve Ölçümleri İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri TÜBİTAK/ İstanbul Üniversitesi 2019
TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
Yeni Fırsatlar Yakalamak için El Ele Tavşanlı Kaymakamlığı ( AB Projesi) 2019 2020
Digitised Education of Parents for Children Protection Avrupa Birliği 2019
MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI Diğer (Uluslararası) 2019
MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı) Diğer (Uluslararası) 2019
KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI GAZİANTEP TİCARET ODASI 2019 2019
13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2019 2019
Modifiye Pamuğun Süperkritik Ortamda Boyanabilirliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2007
EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ ZAFER KALKINMA AJANSI 2019 2021
Modifiye edilmiş LyP-1 peptid analoglarının biyoaktivitelerinin incelenmesi -Tübitak 1002 2019
Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Proje Koordinasyon Başkanlığı 2019 2019
Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019
2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 2019
Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destek Birimi 2019 2019
KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2019 2019
FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI TÜBİTAK TEYDEB 2019 2019
OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2019 2019
3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan TÜBİTAK 2019 2020
Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda” TÜBİTAK 2019 2019
Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2012
Türkçeye Farkındalık Projesi KDPÜ 2019 2019
Zaman Dursun Kütahya Okusun Kütahya Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 2020
Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı KDPÜ 2019 2019
“Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2019 2020
Durmadan Türkçe KDPÜ 2019 2019
Mikrohücresel Köpüklenme Yöntemiyle Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Katkılı Polipropilen Esaslı Hafif Kompozit Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi İzmir Demokrasi Üniversitesi 2019 2020
”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması Diğer (Ulusal) 2019 2011
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi Özel Kuruluşlar 2019 2019
Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ Diğer (Uluslararası) 2019 2002
UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2019 2012
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2012
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Hayma-Miryıldız İş Ortaklığı 2019
Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması . 2019 2019
Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2019 2019
Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi . 2019 2019
Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu . 2019 2019
DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı DPÜ BAP 2019 2021
Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı DPÜ 2019 2021
“Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2019 2019
Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2019
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019
Helisel Kesici Kenar Üzerinde Değişken Talaş Açılı Dalgalı Forma Sahip Parmak Frezelerin Tasarımı Ve Farklı Malzemeler Üzerindeki İşleme Performansının Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi -Tübitak 1002 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2019 2019
Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
Dental Zirkonya Destekler İçin Özel Olarak Geliştirilen Renk Solüsyonlarının Üretimi ve Karakterizasyonu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2019
MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi NAWA-POLAND 2019 2020
Digitised Education of Parents for Children Protection Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Erasmus + KA204 2019 2022
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2012
UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2019 2012
MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI Diğer (Uluslararası) 2019
Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) Dumlupınar Üniversitesi 2019 2020
UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2019 2012
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2012
Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Türkiye Organ Nakli Vakfı 2019 2019
MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı) Diğer (Uluslararası) 2019
TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2019
Digitised Education of Parents for Children Protection Avrupa Birliği 2019
MOTİVASYON OTOBÜSÜ (MOTİBUS) Sosyal Sorumluluk Projesi 2019
UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2019 2012
T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019
EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2019 2012
ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ Diğer (Uluslararası) 2019 2019
Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması Özel Kuruluşlar 2019 2004
Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2019 2019
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25 Kütahya Dunlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2019
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) Güzel Sanatlar Fakültesi 2019
Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2019
Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2019 2019
Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Görevi 2019 2019
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 2020
Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi DPÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinatörlüğü 2019 2020
Elektrik motorları için nesnelerin interneti tabanlı öngörülü mekaniksel ariza tespit sistemi TÜBİTAK 2019 2020
Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı EKOİZ ÇEVRE VE SOSYAL PLANLAMA ARAŞTIRMA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ 2019 2019
Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması İSKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı 2019 2019
Digitised Education of Parents for Children Protection Avrupa Birliği 2019
Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019
DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI ARAŞTIRMA PROJESİ 2018 2019
Tarhan Madencilik 710 Ruhsat Nolu Sahaya Ait Marn Kaya Malzemesinin Kaya Mekaniği Özelliklerinin Belirlenmesi Özel Kuruluşlar 2018 2010
Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi TÜBİTAK TEYDEB 1505 2018 2020
Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar Dumlupınar Üniversitesi/BAP 2018 2018
Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi Kültür Bakanlığı -Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası (Ttso) 2018 2018
Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi TÜBİTAK PROJESİ 2018
GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Kalkınma Bakanlığı 2018 2005
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (BAP Projesi) Dumlupınar Üniv. 2018
Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma DPÜ 2018
Röle Destekli Hibrit RF/VLC Sistemlerinin Kesinti Olasılığı ve BER Performansının Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Kursun Içerigine Baglı Pirinç Alasımda Isıtma Ve Sogutmada Kristallesme Davranısı dumlupınar üniversitesi 2018 2019
DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 2018
Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Hibritinin Enzimsiz Sensör Uygulamalarında Kullanımı PAÜBAP 2018 2019
16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı 2018 2021
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 2019
Clostridium Difficile Patojeninin DNA İzolasyonu,Saflaştırılması ve Amplifikasyonu Olmadan QCM Sensör ile İnsan Dışkısı İçerisinde Genetik ve Toksijenik Tespiti Erciyes Üniversitesi 2018 2019
Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi KSÜ Türkoğlu MYO 2018 2019
Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2010
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2007
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2007
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı TÜBİTAK PROJESİ 2018
Otomativ Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, NURSAN AŞ - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı - NURSAN AŞ 2018 2020
Röle destekli hibrit RF/VLC sistemlerde kesinti ve bit hata oranı performans analizi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2002
Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2002
BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2019
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2007
Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması Anadolu Cam A.Ş. 2018 2018
Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Merkezi İdare ve Yerel Yönetimlerin Gelecek Projeksiyonu Araştırma Projesi Diğer (Ulusal) 2018 2018
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı -Tübitak 1505 2018 2020
Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2018 2018
Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2018 2018
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Kabul Edildi). DPÜ 2018 2020
KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2011
Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destek Birimi 2018 2018
Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2018
Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
200 KVA GÜCÜNDE, MODÜLER YAPIYA SAHİP, PARALELLENEBİLİR KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TÜBİTAK PROJESİ 2018
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) diğer kurumlar 2018 2018
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı -Tübitak 1505 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018 2018
Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2009
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2010
Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2012
Yeşilay’a Farkındalık Projesi KDPÜ 2018 2019
Öğretmenimin Yanındayım Projesi KDPÜ 2018 2019
MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018
MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Dumlupınar Üniversitesi 2018
Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu TİKA 2018 2019
TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı Tübitak-1505 2018 2020
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor. Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti Dumlupınar Üniversitesi 2018 2018
Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi TÜBİTAK PROJESİ 2018 2020
Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2018
KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ 5170009 No’lu 1505 TÜBİTAK TEYDEB 2018 2020
Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2020
Ortopedik Kemik Delme işlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi -Tübitak 3001 2018
ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ DPÜ Döner Sermaye 2018 2018
Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 2018 2012
PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite Sakarya Üniversitesi 2018 2019
SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi -Tübitak 1002 2018 2001
Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi TÜBİTAK 1001 2018 2020
Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2018
VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2009
TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (BAP) 2018
Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2018 2018
MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2018 2008
İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:ÇETİN BURCU,Danışman:GÜREL AYNUR,Danışman:TANYOLAÇ MUHAMMED BAHATTİN,Araştırmacı:Özkuru Esin,Araştırmacı:GÜLER BEGÜM,Araştırmacı:Özen Tülin Ezgi, , 10/07/2018 (Devam Ediyor) Dumlupınar Üniversitesi 2018
Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi . 2018 2018
ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2018 2008
Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2018 2018
Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2018 2018
Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Kümaş Manyezit A.Ş. 2018 2018
SİZİN İÇİN VARIZ-2018 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2018 2012
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Uyum Yapı Mad. A.Ş. 2018
Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması . 2018 2018
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği ARAŞTIRMA PROJESİ 2018
Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi KDPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2019
TÜBİTAK 4004 - Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım Yıldız Teknik Üniversitesi 2018 2018
DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2018
2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2012
Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2018 2019
Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2010
Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi -Tübitak 1001 2018
Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2010
Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması TUBITAK 2018 2019
Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2018
Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2018 2019
Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi İstanbul Üniveristesi 2018 2020
7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi -Tübitak 3001 2018 2006
Yaş Kimyasal Yöntemle α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pgiment Üretimi ve Karakterizasyonu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2018 2019
SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ AB PİCTES PROJESİ 2018 2018
Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2018
Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama CihazıTasarımı ve Üretimi -Tübitak 1005 2018
Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018 2020
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi-Bursa Valiliği Ortak Çalışması 2018 2018
Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL) DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2018 2020
Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık MTA 2018 2019
Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları Tübitak 2018 2020
TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu Tübitak-1007 2018 2023
Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor) Dumlupınar Üniversitesi 2018 2020
ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2018 2008
MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2018 2008
Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 2018 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi DPÜ Döner Sermaye 2018 2018
ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2018 2008
META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. 2018 2018
ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması Özel Kuruluşlar 2018 2002
TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2018 2007
Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının, Yüksek Sıcaklık Dirençlerinin Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - BAP 2018
Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
Tavşanlı zonu doğusunda yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerin petrolojisi ve petrojenezi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
Zeynep Alkan Alkaya (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-hidroksibenzotiyazol Bileşiğinin Proton Transfer Tuzunun Sentezi, Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, 2018. Uşak Üniversitesi 2018 2020
II. Meşrutiyet Dönemi Kütahya Taşra İdaresi (2018/09) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2018 2019
Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018
Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135) COST 2018 2022
TÜLOMSAŞ insan kaynakları yetkinlik analizi TÜLOMSAŞ 2018 2019
Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2018
“Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi Atabek Madencilik 2018 2018
“Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“ Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2017
Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi Cumhuriyet Üniversitesi Bap Projesi 2017
Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile: Veriler ve Öneriler Özel Kuruluşlar 2017 2011
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi Türkiye Basketbol Federasyonu 2017 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Türkiye Basketbol Federasyonu 2017 2017
Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri Konya Teknik Üniversitesi 2017 2018
Ulusal yeraltı kömür madenciliğimizde kömür galerilerinin tavan tahkimatı için yeni bir teknoloji: Kaya saplama sistemlerinin tasarımı -Tübitak 1001 2017
Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ? Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı TÜBİTAK 1512 2017 2018
Demir Export A.Ş. Fernas İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı Eynez yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı Özel Kuruluşlar 2017 2007
Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2017 2018
Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması Özel Kuruluşlar 2017 2004
Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri Özel Kuruluşlar 2017 2008
Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri Özel Kuruluşlar 2017 2007
Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı Özel Kuruluşlar 2017 2006
El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı TÜBİTAK PROJESİ 2017 2010
Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2008
Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
Kütahya Ili Domaniç İlçesi 34364 nolu ruhsat sahasında yapılacak patlatmaların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve patlatma tasarımı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2009
Çelikler Seyitömer Linyitleri İşletmesi Kömür Sahasında Mevcut Rezervin Belirlenmesi Özel Kuruluşlar 2017 2005
“Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti) Dumlupınar Üniversitesi-BAP Koordinatörlüğü 2017 2018
Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması -Tübitak 1001 2017 2003
Programlama eğitiminde robot kodlama SDÜ 2017 2018
ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi dumlupınar üniversitesi 2017 2019
KÜTAHYA'NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2003
Özgün İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Metal Sensörü Olarak Kullanılması TÜBİTAK 2017 2018
Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi DPÜ-BAP 2017 2018
Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2002
Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2012
Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017 2018
Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2008
2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2009
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2009
Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo MEB-AB 2017 2018
ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ ARAŞTIRMA PROJESİ 2017 2005
İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi DPU 2017 2018
Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2009
Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2009
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2017 2017
Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı Süleyman Demirel Üniversitesi / BAP 2017 2018
Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2009
2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2009
KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2017 2018
Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması -Tübitak 1002 2017 2008
Lenf tümörleri ile ilişkili Lyp-1 peptidinin kararlılığının arttırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2011
Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2003
Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması DPÜ-BAP PROJESİ 2017 2018
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2019
öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2009
Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2017 2017
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2009
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2008
PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2012
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2002
Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees European Commission / Turkish National Agency 2017 2019
Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Garp Linyitleri İşletmesi 2017 2017
Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
Seramik Sırları İçin Alternatif Siyah Pigment Üretimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi KDPÜ 2017 2017
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye 2017 2017
Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması Özel Kuruluşlar 2017 2018
Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Bor Endüstri Atıklarında Rubidyum Tayini ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Imaging soil pore sizes using X-ray computed tomography as influenced by prairie and agroecosystems TÜBİTAK 2219- University of Missouri, USA (8 months) 2017 2017
Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms Diğer (Uluslararası) 2017 2008
Kükürt İçeren Boyarmaddelerin Bulunduğu Atık Sulrın Arıtımında Kullanılabilecek Olan Yeni Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2018
Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optic halka tipi lazer kaynağı tasarımı Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2019
El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG), TÜBİTAK 2017 2018
Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri -Tübitak 1003 2017 2005
ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL GRAVÜR VORKSHOPLARI VE SERGİSİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2006
Kütahya Bilimle Şenleniyor TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı 2017 2017
ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2006
Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması DPÜ - BAP/2017-45 2017 2019
Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi DPÜ-BAP/2017-55 2017 2019
Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2019
Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
”Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri” Kitabının hazırlanması projesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2001
Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı Dumlupınar Üniversitesi 2017
Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi -Tübitak 3501 2017
Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2005
Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017
Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Özel Kuruluşlar 2017 2012
AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2004
Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2012
İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları ETİ Holding 2017 2020
Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, BAP 2017 2019
Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2019
Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2017 2011
A comparision of soil hydraulic properties as affected by cover crop managements University of Missouri 2017 2018
Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2009
Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu Küresel Araştırma Merkezi (GRTC) ve Sultanbeyli Belediyesi 2017 2017
Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi   Avrupa Birliği 2017 2009
Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species Diğer (Uluslararası) 2017 2012
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini ARAŞTIRMA PROJESİ 2017
Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2017 2017
Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2017 2017
Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2017 2017
Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2017 2017
Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2017
Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı . 2017 2017
Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi Atabek Madencilik 2017 2018
Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk Uludağ Üniversitesi 2017 2017
Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2017 2019
Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk Uludağ Üniversitesi 2017 2017
Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını” İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İSAV (İslami İlimler Araştırma Vakfı) 2017 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2008
Influence of cover crop and biofuel crop managements on CT-measured soil pore parameters University of Missouri 2017 2017
Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2008
Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması TÜBİTAK ARDEB 1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2017 2019
Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2017
Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması TÜBİTAK 2017 2019
Öğretim elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği Dumlupınar Üniversitesi BAP 2017 2018
Bilimsel Araştırma Projesi - “Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri“ Kitabının Hazırlanması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017 2018
VB2-hava pillerinin Dumlupınar Üniversitesi 2017
Çok duvarlı karbon nanotüp ve grafen oksit modifiye camsı karbon elektrotlar kullanılarak B2 ve B6 vitaminlerinin elektrokimyasal tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
17.KARİYER.230 - ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dumlupınar Üniversitesi 2017 2019
Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2017
Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi 2017 2018
Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 2018
Kurumsallaşmanın KOBİ lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi DPÜ 2017
Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 2017 2019
Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017 2017
Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2002
Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması Garp Linyitleri İşletmesi 2017 2017
Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Döner Sermaye 2017 2017
Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2018
Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2017 2018
RF DOLAŞTIRICISI ve RF İLETİM HATTI TASARIMI, BENZETİMİ ve ÜRETİMİ -Tübitak 1005 2017 2019
Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2017 2018
Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının Ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla, Eğitim Durumlarıyla, Adlarıyla İlgili Ayrımcılıkların Ve Nedenlerinin Analizi Anadolu Üniversitesi 2017 2018
Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi Özel Kuruluşlar 2017 2018
Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2017 2019
Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2012
Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi DPÜ 2017
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ DPÜ 2017
Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2018
Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir Diğer (Ulusal) 2017 2017
Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması Dumlupınar Üniversitesi 2017
GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2012
ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2010
KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2005
KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Özel Kuruluşlar 2017 2012
Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi) Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2004
Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar 2015 2016 İzleme Raporu Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2012
ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2012
Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2007
Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Destek Birimi 2017 2017
ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017
Sprey payrolsis metodu ile üretilen V2O5 bileşiğinin yapısal, yüzeysel, optik ve elektrik özelliklerinin incelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2005
DEMİRCİ-PRO: Hafif iyonlar için radyofrekans dörtkutuplusu tabanlı doğrusal hızlandırıcı tasarımı ve benzetimi Ankara Üniversitesi 2017
Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2017 2019
Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması TÜBİTAK - 1002 2017 2018
Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları KDPU-BAP 2017 2019
”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir” Avrupa Birliği 2017 2003
Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler Özel Kuruluş (İYV) 2017 2017
Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2017 2018
Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2011
Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2005
PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2017 2006
Renklerin Kardeşliği Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2005
Hierapolis Kastabala 2017 Kazı Çalışmaları Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2008
Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri Özel Kuruluşlar 2017 2010
KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI Dumlupınar Üniversitesi 2017 2017
Hacılar Büyük Höyük 2017 Kazı Çalışmaları Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2017 2008
Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri Özel Kuruluşlar 2017 2010
EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ” KÜYAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2017
ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ VE TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VAKFI 2017 2017
Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması GLİ 2017 2017
Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2017 2019
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2017 2018
El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı TÜBİTAK PROJESİ 2017 2019
Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler Küresel Araştırma Düşünce Merkezi 2017 2017
Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAB 2016 2017
Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (proje No: 2016-53) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Özel Kuruluşlar 2016 2012
Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı Özel Kuruluşlar 2016 2007
Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (proje No: 2016-53) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu DPU/ BAP 2016 2017
Tki Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4 C 1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Özel Kuruluşlar 2016 2002
Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2016 2016
Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2019
Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri Özel Kuruluşlar 2016 2005
Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi DPU BAP 2016
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). Dumlupınar Üni. 2016 2017
Türkiye’de Seçmen Davranışlarında Mekansal Etkileşimler Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2001
Karaman İli Ermenek İlçesi nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Özel Kuruluşlar 2016 2001
İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı Özel Kuruluşlar 2016 2003
Improving Solutions for Student Absenteeism Avrupa Birliği 2016 2019
Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı Özel Kuruluşlar 2016 2008
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Technical Assistance for lmproving the Adaptability of Employers and Employees in TR33 Region Uluslararası İkili İşbirliği Programları 2016 2018
21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). DPÜ 2016 2017
GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme Avrupa Birliği 2016 2008
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Türkiye’xxde E-devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği-2 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2008
İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2012
Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 2016 2018
Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı Park Teknik Elk. san. ve Tic. A.Ş. 2016 2016
Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı Demir Export A.Ş. 2016 2016
I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2005
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı 2016 2004
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2016 2019
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi DPU 2016 2017
Kondisyon Salonu Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2016 2016
Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi DPÜ-BAP/2016-12 2016 2018
Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz? Özel Kuruluşlar 2016 2006
Endüstriyel Atıkların Depolanmasında Alternatif Bir Yöntem Olan Geotekstil Tüp Kullanımının, Büyük Boyutlu Geotekstil Tüp Model Deney Sistemi Tasarlanarak Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2019
An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism Orsam (http://www.orsam.org.tr/en/homepage.aspx) 2016 2017
Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi KDPÜ Döner Sermaye Müdürlüğü 2016 2016
Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60 DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2016 2018
Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2018
Shot Gun Metagenomik Yöntemi Kullanılarak Mikrobiyal Kommünite Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi YÖK Değişim Tabanlı Proje 2016 2019
Bryonia alba L Akasma Çit kökü bitkisinden biyoaktif peptidlerin elde edilmesi ve LC MS analizleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2008
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi DPU BAP 2016
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Destek Programı 2016 2016
Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2016 2017
Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi DPU BAP 2016
Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve ASO Yayını, İstanbul 2017. 2016 2017
Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2011
Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti DPÜ BAP 2016-71 2016 2017
Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2002
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2011
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı 2016 2004
Improving solutions for student absenteeism EU Strategic Partnership (KA203) 2016 2019
2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi TÜBİTAK 2016 2017
Tilbaşar Höyük Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2012
TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2016 2017
4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism) ISSA PROJECT 2016 2019
Yaşam Modelleri ve Uygulamaları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV TÜBİTAK PROJESİ 2016 2007
Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Özel Kuruluşlar 2016 2012
21. Pazarlama Kongresi Dumlupınar Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2016 2017
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2002
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı. TÜBİTAK 2016 2016
Beylikdüzü Kent Belleği Projesi Beylikdüzü Belediyesi 2016 2017
Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Hepimiz Lideriz Milli Eğitim Bakanlığı, KİHMED 2016 2017
İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması Hacettepe Teknoloji Transfer Ofisi 2016 2017
Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması Hacettepe Teknoloji Transfer Ofisi 2016 2017
ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!” Avrupa Birliği 2016 2012
Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016) D.P.Ü. İlahiyat Fakültesi-M.E.B. Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi 2016 2016
TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2002
Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL) D.P.Ü. 2016 2016
Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2009
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2002
“Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“ DPÜ, Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi kapsamında Polonya‘da bulunan WSB Poznan Bankin 2016 2018
2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması BAP 2016 2018
2016-87 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
Kütahya İlinde TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2012
15-İLTF-04 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016
ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi Diğer (Ulusal) 2016 2001
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı). DPÜ 2016 2018
Ferrokrom Cürufu ve Yüksek Fırın Cürufu Kullanılarak Üretilen Geopolimer Betonların Asit, Tuz ve Sülfat Etkilerine Karşı Dayanıklılığının Araştırılması İnönü Üniversitesi - BAP 2016 2018
25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 2016 2017
Frig vadisine sanat yoluyla dokunmak Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2003
Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
 2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“ KDPÜ 2016 2018
Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması TÜBİTAK 2016 2016
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 2018
I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2005
Uşak İlinin SWOT Analizi Uşak Üniversitesi 2016 2017
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2003
Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2018
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi 2016 04 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016
Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” ÇELİKLER Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş 2016 2016
Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı, Demir Export A.Ş. 2016 2016
ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi Diğer (Ulusal) 2016 2001
İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı Park Teknik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 2016 2016
1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL) Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, Toros Kömür Enerji Üretim İnşaat Hazır Beton Çimento Nakliyat Sanayi ve Tic. LTD. ŞTİ. 2016 2016
Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri Yürütücü 2016 2016
Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
21. Ulusal Pazarlama Kongresi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2016 2016
Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2016 2016
Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü 2016 2017
KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Field survey for ’Molecular ecology and conservation of Lyciasalmandra species’. Diğer (Uluslararası) 2016 2004
Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi 2016 2018
Field survey for ’xxMolecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species’xx. Diğer (Uluslararası) 2016 2004
Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species” Diğer (Uluslararası) 2016 2004
YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası DPÜ Bap 2016 2018
Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi Özel Kuruluşlar 2016 2012
Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı VISION CENTER FOR POLITICAL DEVELOPMENT 2016 2017
Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi Özel Kuruluşlar 2016 2012
Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2005
Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı (ZEKA) 2016 2016
I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği) DPÜ-BAP 2016 2017
HD Curved LED ekran üretimi KOSGEB 2016 2017
II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi DPÜ 2016 2017
Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu KOSGEB (Ar-Ge ve İnovasyon) 2016 2017
Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı (BAP) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2016 2016
Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016
İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2018
İki Yönlü Kuvvetlendir-ve-Aktar Röleli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallardaki Performans Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2016 2017
LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi KOSGEB (Stratejik Ürün Desteği) 2016 2018
Hidrojen yakıt sistemi DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi 2016 2017
Bililmsel Araştırma Projesi - 1. Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali ve Sempozyumu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar Ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2012
Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı DPÜ 2016 2017
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Ekseninde Yerel YönetimReformlarının Değerlendirilmesi Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2017
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
Öğrenmenin Yaşı Yoktur (TRH3.1.LLL II /P-03/633) Avrupa Birliği 2016 2009
“ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“ DPÜ 2016 2018
“Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 2017
Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2016 2016
Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2016 2016
The research of biological elements for the river basin of Susurluk, Konya and Meriç-Ergene within the framework of the technical assisstance for the conversion of river basin action plans into river basin management plans Avrupa Birliği 2016 2017
Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi DPÜ-BAP 2016 2019
KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI Dumlupınar Üniversitesi BAP 2016 2016
1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2002
Mikroskop Görüntüsünden Diyatome Türlerinin Tespitine Yönelik Veri Tabanı Hazırlanması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2017
Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
“Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) Kütahya Dumlupınar üniversitesi 2016 2016
Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Improving Solutions for Student Absenteeism Avrupa Birliği 2016 2008
Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2016 2018
Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme Avrupa Birliği 2016 2008
Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Bilecik Belediyesi 2016 2016
15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2016
Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon Dağılım Taşınım Modeli ile Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2005
Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı Özel Kuruluşlar 2016 2008
UYGULAMALI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2003
Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi Özel Kuruluşlar 2016 2012
POLAT MADENCİLİK TURİZM ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A Ş YE AİT 20120352 RUHSAT NO LU OĞULBAĞI KÖYÜ MEVKİİ SULUOVA AMASYA LİNYİT SAHASININ KENDİLİĞİNDEN YANMA POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE AİT AR GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2016 2010
Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi Özel Kuruluşlar 2016 2012
Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi) Dumlupınar Üniversitesi 2016 2017
Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2005
UNITED GLOBAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ NALKAYA BÖLGESİ ANTİMONİT CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRMESİ İLE İLGİLİ AR GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2016 2012
İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2003
UNITED GLOBAL MADENCİLİK SAN VE TİC LTD ŞTİ DEREKÖY BÖLGESİ ANTİMONİT CEVHERİ ZENGİNLEŞTİRMESİ İLE İLGİLİ AR GE PROJESİ Özel Kuruluşlar 2016 2012
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2005
Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği 2016 2016
Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2003
Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bap 2016 2016
Farklı tabanlar üzerine üretilen Ga katkılı ZnO filmlerinin yapısal optik ve elektrik özelliklerinin incelenerek güneş pillerine uygunluğunun araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2012
Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma/Genç Bakış (Proje No: 2016-53) DPÜ BAP 2016 2017
Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2016 2012
Improving Solutions for Student Absenteeism Avrupa Birliği 2016 2008
Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2016 2017
Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2018
Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2016 2018
1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2002
ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme Diğer (Ulusal) 2016 2012
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2007
Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2008
Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2004
Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2010
İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi DPU-BAP 2016 2017
Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi DPÜ-BAP 2016 2018
Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2016 2003
Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi Dpu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2015 2015
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DPÜ- BAP 2015 2017
Örgütsel Yurttaşlık Sistemine Dayalı Olarak Eğitim Örgütlerinin Kalite Düzeyinin Belirlenmesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Akıllı Ampermetre Selçuk Üniversitesi 2015 2015
Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi TÜBİTAK TEYDEB 1501 2015 2017
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti. 2015 2016
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2018
İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları ETİ Maden Genel Müdürlüğü 2015
II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi DPÜ BAP 2015 2016
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Adım Fizik Günleri IV Kongresi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2015 2015
Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2015 2016
Mikroçoğaltımı yapılmış Prunella vulgaris bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2017
Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi TÜBİTAK PROJESİ 2015 2005
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
“TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti) T.C. Zafer Kalkınma Ajansı 2015 2017
Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2015 2016
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL) DPU 2015 2016
Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM) Avrupa Birliği 2015 2017
İzmir ili Aliağa ilçesi Çaltılıdere köyü mevkiinde Bulunan 30675 ruhsat nolu sahada yapılacak patlatmaların olası çevresel etkileri Özel Kuruluşlar 2015 2011
Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2011
ESKİŞEHİR İLİ MERKEZ İLÇESİ GÜMELE KÖYÜ MEVKİİNDE BULUNAN 76801 RUHSAT NOLU SAHADA YAPILACAK PATLATMALARIN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ Özel Kuruluşlar 2015 2012
Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2001
Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2017
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2017
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2015
Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331 MONAD 2015 2015
Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2011
Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2015 2017
Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer) TÜBİTAK PROJESİ 2015
Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ 2015 2012
DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ D.P.Ü Tavşanlı Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu 2015 2015
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Okul Mescit Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Okul Çevre İhata Duvarı Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2015 2016
Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2011
II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ no 2014 43 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2016
Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Kültürel Mirasın Üç Boyutlu Modellenmesi ve Web Ortamında Sunulması, AKÜ Bilimsel Araştırma Projesi Afyon Kocatepe Üniversitesi 2015 2016
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70, DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2017
Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2011
Farklı ve Birlikte Kütahya III Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2015
Basketbolcularda Süper Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması Dumlupınar Bap 2015 2015
Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi DPU BAP 2015
3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Düzce Üniversitesi 2015 2018
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı 2015 2001
Evliya Çelebi Çini ve Dumlupınar Seramik Yarışmaları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015
Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Kalkınma Bakanlığı 2015 2016
ETİ Maden‘e Ait İR:2339 Numaralı Alünit Sahasında Arama ve Rezerv Geliştirme, ARGE, Danışmanlık Projesi ETİ MADEN 2015
TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK TEYDEB 2015 2015
Yeni fiberlerin sentezi, karakterizasyonu ve sentezlenen bu fiberlerin bazı eser metallerin zenginleştirmesinde katı faz olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Sorularla Merak Ettiklerimiz Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2005
Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi Kültür Bakanlığı -Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası (Ttso) 2015 2015
Knowledge is power age ain‘t matter EU Strategic Partnership (KA204) 2015 2018
Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2002
Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ 2015 2002
Adım Fizik Günleri IV Tübitak 2015 2015
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi Tübitak, 114f486 2015 2016
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2016
Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2017
Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı). DPÜ 2015 2017
RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi Tübitak-1003 Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı 2015 2020
II Dumlupınar Seramik Yarışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi-BAP 2015 2017
Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2001
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2015
Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015
Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163 TÜBİTAK PROJESİ 2015
Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi Int. Global Madencilik Ltd. Şti 2015 2016
Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi-BAP 2015 2018
Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi Ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2018
Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2015 2018
Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Tavşanlı Zeytinoğlu Yazma Eser Kütüphanesi 2015
Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2015 2017
EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area Avrupa Birliği 2015 2002
Taşköprîzâde Külliyatı Projesi Özel Kuruluşlar 2015
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi D.P.Ü. 2015 2016
BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması DPÜ-BAP 2015 2017
GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi, TFF-Milli Eğitim ve DPÜ Üniversite İşbirliği 2015 2016
SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi DPÜ BAP 2015 2016
FARKLI VE BIRLIKTE III KÜTAHYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
2015-30 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı Uşak Üniversitesi 2015 2017
Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı Zafer Kalkınma Ajansı 2015 2016
Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2015 2018
Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, BAP birimi 2015 2015
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2017
2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2005
Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi -Tübitak 1001 2015 2004
II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2005
II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi Diğer (Uluslararası) 2015 2011
MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI 0823.TGSD.2015 no‘lu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projesi 2015 2016
Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi TÜBİTAK 2015
 2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması. DPÜ 2015 2017
Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu-Aspiras Ve Sivrihisar-Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi Tübitak 2015 2017
MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2017
Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem) Avrupa Birliği 2015 2015
“Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD ONR 2015 2016
Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu. DPÜ 2015 2017
Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor. Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi 2015 2015
Kütahya‘da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi TÜBİTAK PROJESİ 2015 2005
Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor. Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi 2015 2015
Avrupa‘daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: FBA-2015-652 (2015-2019) 2015 2019
Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi Tübitak 2015 2015
Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü TÜBİTAK 2015 2016
Bor İçeren Yeni PoliokzometalatBileşiklerinin Hidrotermal/SolvotermalMetot ile Sentezi ve Kristal YapılarınınKarakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2017
Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi -Tübitak 1001 2015 2018
Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi 2015 88 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
“Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2015 2015
İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri . 2015 2015
EOSEN YAŞLI BOLU-MENGEN HAVZASINDAKİ KÖMÜRLÜ TORTULLARIN MİKROPALEONTOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Boya Duyarlı Güneş Hücreleri (DSSCs) İçin Nanokristalin Çinko Oksit (ZnO) Tozların Sentezi ve Karakterizasyonları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
“Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi” TUBİTAK 1003 115E048 Öncelikli Alanlar 2015 2020
Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2015
İşten Ayrılma Niyeti Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 2015 2016
Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2017
Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ARAŞTIRMA PROJESİ 2015 2006
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2018
Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi, Tavşanlı ticaret ve Sanayi Odası 2015 2017
Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması BAP 2015 2016
Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Avrupadaki Türk Girişimciler İle TR 33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ve Koşullarının Karşılaştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Avrupa Birliği 2015 2016
Adım Fizik Günleri IV Kongresi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef (Siyah Havuç) Hipokotilinden Somatik Embriyogenesis Yolu ile Bitki Eldesi ve RAPD Analizi ile Genetik Kararlılığın Belirlenmesi, Yönetici, (16.01.2015- 27.09.2016) Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella vulgaris L. bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi DPÜ Bap 2015 2017
ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2016
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2015 2015
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu 2015 2015
ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2017
Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi (BAP No: 2015-117) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2019
Pirit (FeS2 ) ve Barit (BaSO4) Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları (BAP No: 2015.F11.02.01) Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2016
Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü Ege Üniversitesi-BAP 2015 2016
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 2015 2015
MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2011
Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2017
Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605) -Tübitak 1001 2015 2018
Renklerin Kardeşliği Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2017
TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI DPÜ 2015 2015
Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? ) Altındağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi 2015 2016
Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu DPÜ BAP 2015 2018
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI DPÜ 2015 2016
Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi (2015-88) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2015
Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme Dpu Bap 2015 2015
Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2017
Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma. Bap 2015 2015
Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2015 2018
Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 2018
Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü 2015 76 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Adım Fizik Günleri IV Kongresi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2015
Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2015 2009
Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu ESOGÜ BAP 201519A201 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi TÜBİTAK PROJESİ 2015 2011
Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2018
Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı ESOGÜ BAP 2015 19009 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Domaniç’ten Dünyaya Yayılan Barış Uluslararası Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi TÜBİTAK PROJESİ 2015
Kütahya İsimler Sözlüğü DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi 2015 2015
Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi ARAŞTIRMA PROJESİ 2015 2012
Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi Tübitak (114z044) 2015 2015
Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid Cymbella Encyonema Encyonopsis Cymbopleura Reimeria Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2016
Bayan Futsalcılarda Strobe Glass ile Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması DPÜ 2015 2017
YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM) Avrupa Birliği 2015 2012
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 2015 2016
Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması DPÜ 2015 2016
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
ÜLKEMİZ KÖMÜRLERİNİN TUZLU SU ORTAMINDA FLOTASYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE JAMESON HÜCRESİ UYGULAMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2005
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
“Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması” DPU / GSF 2015 2016
Simav Bölgesi Gölcük Arazisi Orman Yangınlarının Elektronik Ortamda Gözlemlenmesi, Önlenmesi. (Tamamlandı)(20.000 TL) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2015 2017
FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2015
Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland Ulusal Destekli Özel Kuruluşlar 2015 2015
FRANSA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER İZLEME RAPORU 2014 Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2012
Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 2015
Melamin Emdirilmiş Kâğıt (MEK) Atıkların Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ (0870STZ.2015) 2015 2018
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 2017
Polilaktik asit (PLA) Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi BAP birimi (2015/2-21M) 2015 2016
Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin Ve Silibinin Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK (214O683) 2015 2017
Midede İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperidinin Koruyucu Etkisi Dpu Bap 2015 2015
Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015
Ratlarda İsoproterenol'le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin Ve Karnosik Asid'in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi Dpu Bap 2015 2015
Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2015 2016
Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu 2015 2015
Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya Zirkonyum Diborür ZrO2 ZrB2 Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Anadolu Diyagonalinin Tabanidae (Insecta: Diptera) Türleri ve Tür Dağılımları Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması DPÜ-BAP 2015 2016
Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Kütahya İli Örneği) (Proje No: 2015-21) DPÜ BAP 2015 2015
Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2009
Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (Proje No: 2015-72) DPÜ BAP 2015 2016
YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2012
DEMIR KATYONUNUN SILIKAT YAPILAR IÇINDE ÇÖZÜNÜRLÜGÜNÜN ARASTIRILMASI DPU-BAP 2015 2016
10. Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi DPÜ-2015-96 2015 2016
2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıstayı II Düzenlenmesi DPU-BAP 2015 2016
Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazmaları Katalok Çalışması Kütahya Tavşanlı Sanayi Odası 2015
Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
Proje No: 2015-39, Kütahya Bölgesinde Yaşayan Kadınların Şiddete Uğrama Durumları ve Toplumun Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Tutumları Dumlupınar Üniversitesi BAP 2015 2016
Basketbolcularda Kor (Core) ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge, Alt Ekstremite Emg ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2015 2015
İşten Ayrılma Niyeti Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2006
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi Özel Kuruluşlar 2015 2005
BAP Projesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
SİMAV BÖLGESİ GÖLCÜK ARAZİSİ ORMAN YANGINLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖZLEMLENMESİ, ÖNLENMESİ Simav Teknoloji Fakültesi 2015 2016
BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININGÜÇ,KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
II DUMLUPINAR SERAMİK YARIŞMASI PROJESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
Bayan Futsalcılarda Strobe Glass İle Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması DPÜ 2015 2016
BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN NATRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
II EVLİYA ÇELEBİ ÇİNİ YARIŞMASI PROJESİ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2015 2005
Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç Kuvvet ve Hız Değerlerine Etkisi DPÜ 2015 2017
Basketbolcularda Kor Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Denge Alt Ekstremite EMG ve Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2003
Basketbolcularda Core ve Dinamik Bacak Kuvveti Antrenmanlarının Şut İsabet Değerleri Üzerine Etkisi DPÜ 2015 2016
TLR4 ve TLR4 Sinyal Yolağındaki Gen Polimorfizmlerinin İnsülin Direnci ve Tip 2 Diyabet İle İlişkisinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2015 2016
Sporcularda Yükseklik Antrenman maskesinin Aerobik ve Anaerobik Performans Üzerine Etkisinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2010
Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2007
Grekoromen Stil Güreş Yapan Sporcularda Vertimax Çalışmalarının Anaerobik Güce ve Bacak Kuvvetine Etkisi DPÜ 2015 2015
itanyum oksit bazlı Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Üretimi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2015 2004
Tarihi Şahsiyetler Ve Mekânların Günümüz Kolektif Tasavvurundaki Değeri Ve Yeri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAB 2015 2016
Marmara Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
YANSIMA TİPLİ FİBER OPTİK UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN SENSÖR DİZİSİ TASARIMI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
KOMPAKT BİR C BANDI EDFA TASARIMI VE PROTOTİPLENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
tcaree Mobil Saha Satış Yönetimi Dumlupınar Üniversitesi Tasarım Teknokenti 2014 2014
Transfer Takip Projesi (Uluslararası) Ceviz Yazılım Danışmanlık 2014 2014
Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bilesen Sensör dizisi tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2014 2016
Proje Bitiminde Yazılacak Dpü Bilimsel Araştırmalar Birimi 2014 2016
Ege Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi DPÜ - BAP 2014 2016
Otomatik Flaster Sarma Paketleme Makinası Prototipi Tasarımı ve İmalatı Dokuz Eylül Üniversistesi 2014 2015
Taşıt Jantlarına Etki Eden Dinamik Yüklerin Kablosuz İletimi ve Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi 2014 2015
Türkiye ve Amerika da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2007
Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2014 2016
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Profili İle Fiziksel Kültürel Ve Sosyal Olanaklarının İncelenmesi Dpü Bilimsel Araştırma Projeler Birimi 2014 2014
Tavşanlı (Kütahya) Havzasının Neotektonik İncelemesi Dumlupınar Ünv. 2014 2016
Taraxacum officinale (karahindiba) ve Cornus mas (kızılcık) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkileri TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Program 2014 2015
Muscari miller (Arap sümbülü) ve Plantago lanceolata (sinir otu) bitkilerinin karşılaştırmalı B16F10 melanoma ve 4T1 meme kanseri hücre kültürlerine etkiler TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2014 2015
Olası bir anti-kanser bileşik: terpiridin içeren palladyum(II) sakkarinat kompleksinin {[Pd(Sac) (Terpy)](Sac)} meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik/sitostatik etkilerinin ve mekanizmalarının araştırılması Tübitak 2014 2016
2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK 2014 2015
At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Doğal ve Modifiye Biyokütle Kullanarak Boyarmadde veya Ağır Metal Giderimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2016
Bursa İnebey Kütüphanesi’ndeki Fıkıh Usulü Kitapları Üzerine Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2018
Kompakt C Bandı EDFA Tasarımı ve Prototiplemesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Ege Bölgesinde E-Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
Yansıma tipli Fiber optik uçucu organik bileşen Sensör dizisi tasarımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Simav Yöresi Sera Atıklarının Kompost Haline Getirilerek Biber Üretiminde Kullanımı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (Dumlupinar Univ.) 2014 2016
SIRLI GÖZLERLE KÜTAHYA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
Tekirdağ Çorlu İlçesindeki Topraktaki, Kuyu Ve İçme Suyundaki Doğal Radyasyuonun İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2016
Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Teknolojik Araştırma Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Baryum Ve Rubidyum İzotoplarından Fotonükleer Reaksiyon İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerinin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2015
Disprosyum İzotoplarının Fotonükleer Reaksiyonu İle Ortaya Çıkan Ürün Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin Ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2014 2016
Floresan Grup İçeren İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik ve Sensör Uygulamaları PAÜBAP 2014 2016
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK 2014 2014
Basında Mustafa Kemal Atatürk 1912-1938 Koçak yayın Grubu 2014 2014
Kütahya ilinde Arsenikli içme kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması DPÜ 2014 2015
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2014 2014
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 1,Etap. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Bilgisayar Laboratuvarı ve Bilgisayarlı CNC Laboratuvarı İnşaat Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Ortaöğretim Öğrencileri ile Üniversite Öğrencilerinin Hal Değişimi, Çözeltiler ve Çözünürlük Konuları ile İlgili Grafik Çizme Okuma ve Yorumlama Becerilerinin Karşılaştırılması BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 2014 2014
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi TKİ-GLİ 2014 2015
Halı Saha ve Basketbol Voleybol Sahası Projesi. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2014 2015
Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi BAP 2014 2015
Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2001
AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Alaattin KAÇAL Proje Çalışanı: Öğr. Gör. Muhammed İLİVAN (BAP-2014/43) T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP-2014/43) 2014 2015
Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2014 2015
Zihinsel Engelliler için Robot Destekli Öğrenme Ortamının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, BAP, FEN-A-220114-0066 BAP 2014 2015
İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: 2014 - 105. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2011
BİLGİLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2005
Asansör Motor Sürücü Tasarımı (Asenkron) Özel Firma 2014 2016
Afşin-Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi, Proje No: 2014-47, DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2014 2016
Seyitömer Höyük Kazısı 2014 Yılı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2011
İzmir Çamaltı Tuzlası viral popülasyonlarının metagenomik analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2012
Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2014 2014
Güzel Sanatlar Fakültesi Protokol Girişi Duvar Panosu Uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
Solanaceae ve Malvaceae bitki familyasından ilaç potansiyeli olan halkalı peptidlerin elde edilmesi ve karekterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2011
Tümör ilişkili karbonik anhidraz IX proteinini hedefleyen CaIX P1 peptidinin kararlılığının ve oral biyoyararlanımının arttırılması -Tübitak 3501 2014 2002
Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2007
Karbonik anhidraz IX izoenzimini hedefleyen CaIX P1 peptidinin halkalaştırma yöntemiyle kararlılığının arttırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2010
BİYOLOJİK İMPLANT ÜRETİMİ İÇİN DOĞRUDAN LAZER BİRİKİMLİ METAL KATMAN OLUŞTURMA PRENSİPLİ TAŞINABİLİR HAFİF ÜRETİM ROBOT PROTOTİPİ TASARIM VE GELİŞİMİ TÜBİTAK TEYDEB 2014 2014
Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyalleri Tasarımı, İmalatı ve Uygulamaları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2011
At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2010
anne çocuk birlikte öğreniyor Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2007
Halil İlkimen (Proje Yürütücüsü), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Metin Bülbül (Araştırmacı), Ekrem Tunca (Araştırmacı). 2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi (No: 11), 2015 (Bütçesi 29071.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/02/2014-15/02/2015) (Tamamland TÜBITAK 2014 2015
Arzu Büyüktaşlı (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Aminobenzotiyazol ile 2-(4-sulfamoilfenilkarbamoil)benzoik Asitin Tuzu ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Inhibisyon Özelliklerinin Incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 15/09/2014-15/09/2015) (Tamamlandı). TÜBİTAK 2014 2015
Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
1. Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP- TÜBİTAK 2014 2016
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Salisilik Asit Türevleri ile 2-Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2014/18), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 16/04/2014-16/04/2016) (Tamamlandı). DPÜ 2014 2016
’’Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Buz Makinalrında üretilen Buz da toplam Mikroorganizma Maya ve Küf Aerob Endospor Basil Koliform ve E coli ve Legionella spp nin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
Kullanım sularında Bahçe sulama sularında Legionella spp identifikasyonu ve bazı özelliklerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
TR33 BÖLGESİNDE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN YEREL PERAKENDE İŞLETMELERİ ÜZERİNDE EKONOMİK ETKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı LED Sürücü Sistem Tasarımı DPÜ BAP 2014 2015
Grafen nanoşerit esaslı geometrik yapılı nanogümüş dendrimerlerin elektrokatalitik metanol oksidasyonu ve analitik parametrelerin değerlendirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2004
Nano kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2009
Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
Üreme Sağlığı Akran Eğitimi Projesi Dumlupınar Üniversitesi Bap ve Sosyal Sorumluluk Birimi 2014 2015
Üretilen Seramik Membranların Çapraz Akışlı Mikrofiltrasyon Yöntemi ile Endüstriyel Yağlı Atıksu Arıtımında Kullanılabilirliği TÜBİTAK (1507) 2014 2016
Nano kil Takviyeli Polipropilen PP Nanokompozitlerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Özelliklerin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
At Kestanesi Aesculus hippocastanum L Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014
HİZMET İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ KALİTESİ VE İŞLETME PERFROMANSI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
Aile Okulu Projesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Birimi 2014 2014
Bor B un Cyprinus carpio nun Pullu sazan gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
Felaket Kurtarma Merkezi (Fkm)- İş Sürekliliği Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
İmalat Sanayiinde Rekabet Edebilirlik: Ülkelerarası Bir Analiz Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2002
S. H. Yetgin, H. Ünal, Nano-Kil Takviyeli Polipropilen (Pp) Nanokompozitlerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Ve Özelliklerin Geliştirilmesi, 2014-83, Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.977,65tl Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
S. H. Yetgin, H. Ünal, Düşük Yoğunluklu Hücresel Yapıya Sahip Polimer Esaslı Köpük Malzemelerin Üretimi Ve Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2014-84 Başlama Tarihi: 02.12.2014, Bitiş Tarihi: 01.12.2015, Proje Miktarı: 19.837,62tl, Dumlupınar Üniversitesi 2014 2014
ADIM Fizik Günleri - IV TÜBİTAK, 2223-B Yurt içi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı 2014 2015
Fehim Fındık, Uğur Soy, Salih Hakan Yetgin, Ferhat Yıldırım, Tolga Gökkurt, Nano-Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi Ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi, 2014-09-08-001, Başlama Tarihi: 25.09.2014, Bitiş Tarihi: 25.03.2016, Proje Miktarı: 25.000tl, (Yürütücü: Prof. Dr. Fehim Fındık), Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2014 2014
Salon Sporları ile Uğraşan sportcuların Farklı yüklere verdikleri kan laktat ve kalp atım hızı cevaplarının belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Bayan Futsal oyuncularının müsabaka öncesi müsabaka araları ve sonrasında kan laktat ve Glİkoz düzeylerinin tespit edilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Basketbolcuların Sezinleme Zamanlamalarının Değerlendirmesi DPÜ BAP 2014 2016
DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ Avrupa Birliği 2014 2006
I. Dumlupınar Seramik Yarışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2002
I. Evliya Çelebi Çini Yarışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2002
Salisilik Asit Türevleri ile 2 Aminobenzotiyazol Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
Eski Gediz’den Yeni Gediz‘e Giysi Serüveni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu 2014 2015
2 Amino 6 Nitro veya Etoksi benzotiyazol ile 2 6 Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBITAK 1002 Hızlı Destek Projesi No 113Z852 TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
sırlı gözlerle kütahya Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
Çoklu Hücresel Bakteriyel Sistemlerin Sinyalleşme İşlevlerinin ve Bakteri Konak İlişkilerinin Çözümlenmesi ve Kontrol Edilmesi Diğer (Uluslararası) 2014 2011
Yüzey Mühendisliği ile Modellenmiş Biofilm Oluşumu: Yapı ve Fizyoloji Arasındaki Bağlantı ve Genetiği Diğer (Uluslararası) 2014 2011
Seryum IV Oksit Nanopartikül ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asidin Elektrokimyasal Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2008
Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) gelişimi bazı dokularındaki biyoakümülasyonu ve enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Kemik Delme İşleminde Isıl Hasarın Önlenmesi İçin Matkap Tasarımı Ve Prototip İmalatı” Koü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 17.464.68 Tl, Proje No: 2012/44, 2014. Kocaeli Üniversitesi 2014 2014
Yeşil Pazarlama Aracılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2015
Tatlıların Sultanı Baklava Özel Kuruluşlar 2014 2002
Uşak İli Çuhadarlar Köyü Ve Selvioğlu Köyü Mevkiinde Bulunan Ir 37305 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Usaş-Uğur Serdaroğlu İnş.Taah.Tek.Tar.Hay.A.Ş., 2014 2014
İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi Bap 2014 2014
İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu İle İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2001
Asenkron Motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
B Diketonat Esaslı Ligantların ve Bu Ligantların Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2010
Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
Parça İhraç Faturaları Ödeme Takip Sistemi FORD OTOSAN 2014 2014
Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları ( V2, O5 ) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektiksel Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Dizisi Sensör Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi, 2014-4, 2014 2015
Otomotiv Sanayi Uygulamaları İçin Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
TR33 Bölgesinde Alışveriş Merkezlerinin Yerel Parekende İşletmeleri Üzerinde Ekonomik Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
DPÜ BAP HIZLI DESTEK PROJESİ TÜRKİYE DE KAMU YATIRIMLARI İÇ BORÇLANMA ve DIŞLAMA ETKİSİ İLİŞKİSİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2011
Temel İlkeler Prensibi Yöntemi İle İki Boyutlu Grafen ve Grafen Benzeri BN, MoS2, CBN Hibrit Yapıları Maddelerin Piezoelektrik Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2017
TR33 BÖLGESINDE ALISVERIS MERKEZLERININ YEREL PERAKENDE ISLETMELERI ÜZERINDE EKOMOMİK ETKİSİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 2016
Afşin Elbistan Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2012
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal Ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması Ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi Tübitak 2014 2014
Type Cast: “viral Recovery” – Proposed Grundtvig Llp 2 Year Small Cooperation’s Partnership Project Avrupa Birliği 2014 2014
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Yansıma Tipli Fiber Optik Uçucu Organik Bileşen Sensör Dizisi Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Çocukların Yaş Gruplarına Göre Animasyon Film İçeriklerine Verdikleri Tepkiler ve İçeriğe Yönelik Algılarının İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2009
Yaslı Bayanlarda Kifoz Açısı İle Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bap 2014 2014
Total Diz Protezinin Yürüme Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Bap 2014 2014
Öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik okul temelli bir öğretim programı geliştirme çalışması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2009
Tatlıların Sultanı Baklava MONAD-İTO-BAKTAD 2014 2016
Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Olarak Sentezlenecek Poli N metilpirolün Korozyon Koruma Performansının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2015
Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Poli N metilpirolün Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2015
Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları TÜBİTAK PROJESİ 2014 2018
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar üniversitesi 2014 2017
Kütahya Kimlik Çalıştayı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2003
Sıçanlarda Farklı Tuzların Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Dpu Bap 2014 2016
Orta Anadolu Bölgesi nde Ankara Çankırı yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik jeokimyasal izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2012
Tekirdağ Çorlu Bölgesinin Topraklarındaki Ve İçme Sularındaki Radon Konsantrasyon Seviyelerinin Ölçülmesi 2014 31 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2016
Erkek Ratlarda Siklofosfamid’e Bağlı Reprodüktif Toksisite Üzerinde Pycnogenol’ün Koruyucu Etkinliğinin İncelenmesi Dpu Bap 2014 2014
Deneysel Bğbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Apelin’in Koruyucu ve Tedavi Edici Etkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 2014 2016
MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER VE PAYDAŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ TRH2 2 IQVETII P 03 148 001 Avrupa Birliği 2014 2008
Güneybatı Anadolu ve civarının Kuvaterner Dönemi paleoiklimi Acıgöl BurdurAfyonkarahisar ve Salda Gölü nde Burdur iklim kayıtları ve bunların karşılaştırılması TÜBİTAK PROJESİ 2014 2007
Ege Bölgesi Sakarya Susurluk ve Gediz nehir havzaları ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2016
KÜTAHYA VE YAKIN ÇEVRESİNDE OCAK KÜLTÜ, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, (ULUSAL) Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları (Brittle Wares) Buluntularının Karakterizasyonu DPÜ 2014 2015
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara İlişkin Mesleki Yeterliklerinin İncelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2014 2008
Afşin Elbistan Bölgesi Leonarditlerinin Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2010
Dumlupınar Tarihinde Ortak Dil Kardeşlik Afiş Tasarımı Yarışması Ulusal Destekli Özel Kuruluş 2014 2014
Fuar Mermer Standı Tasarım Yarışması Ulusal Destekli Özel Kuruluş 2014 2014
JAMESON FLOTASYON HÜCRESİ OTOMASYONU Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2011
kendi kendini temizleyen yağ itici cam ve seramik yüzeylerin sentezi TÜBİTAK 2014 2014
Kuzey Doğu Anadolu Jeotermal Sistemlerin Hidrojeokimyasal ve İzotopik Yöntemler İle Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ 2014 2009
Kurak ve Yarı-Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip- Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi ve Laboratuvar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti TÜBİTAK (113O254) 2014 2017
Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şikayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 2016
YİPLOCA (Ye, İç Paylaş), çok amaçlı web projesi KOSGEB 2014 2016
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı Avrupa Birliği 2014 2014
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Osmangazi Üniversitesi TÜBİTAK PROJESİ 2014
Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2008
Seyitömer Höyük Kütahya Akhaemenid Helenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karkterizasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2014 2012
Otomotiv Sektörü İçin Zirkonya ZrO2 Esaslı Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2005
2-Amino-6-(Nitro veya Etoksi)benzotiyazol ile 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Tuzlarının Hazırlanması, Bunların Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi TÜBİTAK 2014 2015
Otomotiv Sanayi Uygulamaları için Zirkonya Bazlı Seramik Kaynak Pimlerinin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
At Kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) Meyvelerinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi DPÜ-BAP 2014 2016
Seramik Metal Jeolojik ve Elektronik Malzemelerin Taramalı Elektron Mikroskobu ile Analitik Görüntü ve Katadolüminesans Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2012
3. Proje Yürütücüsü ULUSAL DESTEKLİ, “KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ(TEBLİG NO: 2014/43)”, KÜTAHYA VALİLİĞİ Kütahya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü 2014 2016
Borlu Hidrojen Yakıtları İçin Yeni Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2005
SARIYAR GÖKÇEKAYA VE YENİCE BARAJLARI NIN ABİYOTİK VE BİYOTİK ÖĞELERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ VE SAKARYA NEHRİ NE ÇEVRESEL ETKİLERİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2007
Etbor Kırka Boraks Isletmesi Bor Türev Atıgına Isıl Islem Uygulanarak Çimento Harcı Içerisinde Kullanabilrliginin Arastırılması Anadolu Üniversitesi BAP 2014 2016
Doğrudan Alkol Yakıt Pilleri İçin Yeni Metal Nanokatalizörlerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları TÜBİTAK PROJESİ 2014 2003
Bor (B)’un Pullu Sazan (Cyprinus carpio) ın Gelişimi Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2004
SiAlON Fosfor Tozlarının Dogal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Tübitak 2014 2016
Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2007
Kütahya Şehir Kimliği Çalıştayı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 2015
Toplantı, Konferans, Sempozyum, Çalıştay Yönetim ve Organizasyon Yazılımı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2014 2010
Sanatsal Seramiklerde Kullanılan Firit Esaslı Kristal Sır Sistemlerinin Endüstriyel Yer Karosu Sırı Olarak Değerlendirilmesi, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2014/48, Proje Yürütücüsü, 2014-2015 (Tamamlandı). KÜtahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2015
Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi, Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması, TÜBİTAK 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJESİ, Proje No: 114M135, Proje Yürütücüsü, 2014-2016 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2014 2016
Türkiye ve Amerika’da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitkisi tarafından üretilen sekonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi (2014-2016) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2014 2016
Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2016
AYP İSAM 2014 2020
Fosforesans Pigmentler İçin Çini Sırı Geliştirilmesi Üretimi ve İlgili Bünyeler Üzerine Uygulanması TÜBİTAK PROJESİ 2014 2003
Bikarbonat Yüklemesinin Kadın Futsal Oyuncularının Lactate Steady State Seviyesine Etkisinin Araştırılması DPÜ 2014 2014
Kütahya Çinisinin Markalaşma ve Pazarlanması Fizibilite Çalışması Zafer Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği 2014 2014
Geniş Elementleri ile Katkılaştırılmış Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozları ( V2, O5 ) Hidro Termal Yöntemi ile Sentezi ve Elektiksel Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
GEÇİŞ ELEMENTLERİ İLE KATKILANDIRILMIŞ NANOKRİSTALİN VANADYUM OKSİT TOZLARIN (V2O5) HİDROTERMAL YÖNTEM İLE SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2003
Kütahya İlinde Arsenikli İçme-Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi, 2014 2014
Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2014 2015
Metabolik Holter İle Farklı Cinsiyet ve BranşlardakiSporcuların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi ve Dayanıklılık Düzeyleri ile Karşılaştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2001
İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyealleri Tasarımı İmalatı ve Uygulamaları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (DPÜ BAP:Proje No: 2014/23) 2014 2011
Ege Bölgesi (Sakarya, Susurluk ve Gediz nehir havzaları) ekotonunda yer alan Kütahya İli akarsu ve kaynak sularındaki diyatomelerin taksonomik yönden incelenmesi TUBITAK 2014 2016
OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ZİRKONYA ZRO2 ESASLI KAYNAK PİMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK PROJESİ 2014 2002
Antalya Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Nanokristalin Vanadyum Oksit Tozların V2O5 Hidrotermal Yöntem ile Sentezi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2001
Kızılırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şİkayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme Performansı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2014 2006
Konya Kapalı Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Küçük Menderes Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi T. C. Orman ve Su Bakanlığı 2014 2015
Elektrik Makinelerinde Akım ve Gerilim Değerlerinin C# ile Oluşturulan Arayüzde Bilgisayar Ortamında Takibi Selçuk Üniversitesi 2013 2014
Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması, Leonardo Da Vinci Hareketlilik Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2010
Deve dikeni (Silybium marianum) bitkisinden lipaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2013 2016
Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi Tübitak 2013 2016
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi Tübitak 2013 2016
Proteozom inhibitörü bortezomib ve GRP78/BIP inhibitörü BAPTA’nın metastatik 4T1 meme kanseri hücreleri üzerindeki kombine etkisi TÜBİTAK 2013 2016
Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013. Kütahya Belediye Kültür Merkezi Çini Pano Tasarımı Projesi”, Proje Danışmanlığı , Kütahya, Mayıs, 2013 2013
BAP Projesi “Kütahya’daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi Ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.Aureus Ve E.Coli Suşlarının İzolasyonu Ve İdentifikasyonu Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2013/30 (2014/12) 2013 2014
Demokrasi Şöleni Merkezi Finans ve İhale Birimi 2013 2015
Kütahya’daki ineklerde mastitisolgularının prevelansının belirlenmesi ve mastitise neden olan etkenlerden S.aureus ve E.coli suşlarının izolasyonu ve identifikasyonu. Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Enerji Tasarruflu Isık Yayan Diyotlar (Leds) Için Nadir Toprak (Re) Elementleri Ile Aktive Edilmis Sialon Fosfor Tozlarının Dogal Hammaddelerden Sentezlenmesi Ve Karakterizasyonu, dumlupınar üniversitesi 2013 2015
Üniversite-Sanayi-Kamu iş birliğinin geliştirilerek yerel kalkınmaya katkı sağlaması LEONARDO DA VINCI VETPRO 2013 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2013 2013
Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2014
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2013 2013
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP 2013 2016
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Giriş Düzenlemesi ve Güvenlik Kulübesi Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2013
Android Uygulaması Üzerinden Komut Alan İnsansı Robot Çalışması (BİLROBOT) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2013 2014
Çevre Sulama ve Yangınla Mücadele İçin Yeraltı Suyu Çıkarılması Projesi Pazarlar Meslek Yüksek Okulu 2013 2013
Improving Cooperation between Local Authorities Universities and NGOs to meet labour market needs Avrupa Birliği 2013 2008
Okul Anfi Yapımı Projesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2013
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2005
Biyokütle ve Modifiye Biyokütle Kullanılarak Kirlilik Gideriminin Analitiksel Yöntemlerle Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2010
Pazarlar Meslek Yüksekokulu Okul Kütüphane Projesi. Pazarlar Meslek Yüksekokulu 2013 2015
Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti TÜBİTAK PROJESİ 2013 2002
GÜNEŞ ENERJİSİ VE FRENLEME ESNASINDA AÇIĞA ÇIKAN MEKANİK ENERJİ İLE ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARIMI Simav Teknoloji Fakültesi 2013 2015
Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı . DPU 2013 2015
Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2013 2001
Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile İncelenmesi KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2013 2015
Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması Avrupa Birliği 2013 2010
Üstün Yenekli Çocuklara Yönelik Sevgi Tolerans Ve Demokrasi Eğitimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2015
Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2013 2012
Yüksek kükürtlü kömürlerin alternatif kullanım alanlarının araştırılması: aktif karbon üretimi ve atık su temizleme uygulaması, Proje No 2013-1, , 2013 DPU Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2015
Seyitömer Höyük Kazısı 2013 Yılı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2013 2012
360 Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı 2013 2013
Sabit Mıknatıslı Lineer Senkron Motor İle Tarımsal İlaçlamada Yükseklik Kontrolü Deney Sisteminin Geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (Bap), Proje No: 2013/25 2013 2013
Yerleşim Yerlerinin Yakınından Geçen Yüksek Gerilim Hatlarının Oluşturduğu Elektrik Alan Ve Manyetik Alanın İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (Bap), Proje No: 2013/33, 2013 2013
Typecast Avrupa Birliği 2013 2007
Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü ve Kirlilik Haritasının Çıkarılması DPÜ BAP, Proje No: 2013-18 2013 2014
Çift Cidarlı Cephelerin Akış ve Enerji Modellemesi Yapılarak Performanslarının Nicel Olarak Incelenmesi ve Sundukları Mimari Olanaklarının Nitel Sorgulanması TÜBİTAK PROJESİ 2013 2015
Metalik sırların araştırılması ve endüstriyel olarak uygulanması D.P.Ü Araştırma Projesi 2013 2014
Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2003
(Bi2o3)- (Tb4o7) İkili Sistemine (Sm2o3) , (Gd2o3) Ve (Eu2o3) Bileşiklerinin Katkılanmasıyla Oluşan Üçlü Sistemlerinin Sentezlenmesi, Yapısal Ve Termal Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, , Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi 2013 2013
Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Proje Danışmanı). 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit Türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2013/36), 2015 (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 11/06/2013-11/06/2015) (Tamamlandı). DPÜ 2013 2015
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2001
Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye ye Ait Lythrum salicaria L Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2010
Kontrollü Katılaştırılan Çoklu Ötektik Alaşımların, Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Doktora, Fbd-11-3667, 2013 2013
Kütahya Çevresindeki Batı Anadolu Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası K Ar Jeokronolojisi Sr Nd Pb O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi TÜBİTAK PROJESİ 2013 2001
Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Yaşamlar Projesi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Birimi Ve Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu 2013 2013
Emet- Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarında AAS ile Li, Rb, Cs Tayinleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2003
Türkiye Kütüphanelerindeki Delâilü‘l-Hayrât‘larda Minyatür Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi (BAP) 2013 2018
Deve Dikeni Silybium marianum Bitki Tohumlarından Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013
Manyetik ferrit esaslı çekirdek kabuk nanoparçacık içeren aljinat hidrojel polimerlerin hazırlanması ve karakterizasyonu ARAŞTIRMA PROJESİ 2013 2015
İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Özel Kuruluşlar 2013 2016
Blade Sunucu Mimarisi ve Sanalaştırma Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Kablosuz Ağ (Wireles ) - DPUNET Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2002
Akıllı Kart - Turnike Sistemi Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Güvenlik Duvarı Projesi (Firewall) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Elektronik Belge Yönetimi sistemi Projesi (EBYS) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soguk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Arastırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2013 2014
Güneş Enerjisi Ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı (Tamamlandı)(20.000 TL) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2013 2015
Simav Ticaret Ve Sanayi Odası Ve Simav Kaymakamlığı - Sanat Sever Simav Projesi Zafer Kalkınma Ajansı 2013 2013
Dumlupınar Üniversitesi Elektromanyetik Kirlilik Haritası Çıkarılması Dumlupınar Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü 2013 2013
3 3 Sulfamoilfenilkarbamoil akrilik Asit Türevleri ile 2 Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2013 36 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2010
Çeşitli Metal Oksit Nanopartiküllere Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrotlar Kullanılarak Nikotinamit Adenin Dinülleotinin NADH ve Hidrojen Peroksidin Elektrokimyasal Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2005
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Ebys) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
Network Eriş Cihazlı Bilgisayar Laboratuvarları Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Çanakkale İli Biga İlçesi Haşoba Köyü Mevkiinde Bulunan Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne Ait 17/2013-02 İzin Numaralı Haşoba Taşocağında Yapılan Patlamaların Dsi’ye Ait Baraj Tesisleri Üzerindeki Etkileri Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 2013 2013
Balıkesir İli Bandırma İlçesi Edincik Köyü Mevkiinde Bulunan 14.Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne Ait 10/2005-30 İzin Numaralı Taşocağında Yapılan Patlamaların Rüzgar Santrali Tesisleri Üzerindeki Etkileri Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, 2013 2013
Ankara Ili Elmadağ Ilçesi Karacahasan Köyü Civarinda Bulunan 82683 Ruhsat Nolu Kalker Ocağinda Yapilacak Patlamalarin Kargali Yeralti Baraji Üzerindeki Etkileri Elmadağ Mad. İşl. Taah. İnş. San. Ve tic. Aş. 2013 2013
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Ilgazlar-Özkardeşler Madencilik 2013 2014
Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı Kalkınma Bakanlığı 2013 2012
Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı Ve Manipülatörü Tasarımı Ve Gerçeklemesi Katip Çelebi Üniversitesi BAP 2013 2016
Çesitli ortamlarda St 37 2 ve 304L çeliklerinin korozyonuna melasın inhibitör etkisinin arastırılması, TŞFAŞ 2013 2014
TKİ-ELİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Eynez 13 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Akkord Mad. 2013 2014
TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları 48-S Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Tarhan Madencilik 2013 2014
Optik Form Değerlendirme Sistemi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
“Orta Sakarya Zonu’nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt (Eskişehir-Bilecik) Plütonik Kayaçların Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri“ Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2013.01.0102.004 (2013-2015) 2013 2015
TKİ-GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açık Ocakları BY-K2 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yer altı ve Yerüstü Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Akkord Madencilik 2013 2014
Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi, BAP 2013 2015
Democratic Citizenship And Human Rights Education Avrupa Birliği 2013 2013
ÇOK AMAÇLI SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA PROBLEMİ İÇİNKARAR DESTEK SİSTEMİ TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2011
Öğrenci Bilgi Güncelleme Sistemi Sakarya Üniversitesi 2013 2014
The EwaGlos Project Avrupa Birliği 2013 2009
Ana Baba Ergen İlişkilerinde Kontrol, Özerklik ve Çatışmanın Sosyal Alan Kuramı ve Sosyal Değişim Bağlamında İncelenmesi: Ebeveyn ve Ergen Açısından Sonuçlar TÜBİTAK SOBAG 2013 2015
Concern Part Yönetim Sistemi FORD OTOSAN 2013 2014
Matematikte Ustun Yetenekliler Proje Okulu Tübitak 2013 2013
Bu Benim Projem-2, Erzincan Tübitak 2013 2013
LED MĠKRODENETLEYĠCĠ TABANLI AKILLI LED SÜRÜCÜ SĠSTEM TASARIMI DPU_BAP 2013 2014
MAM-Biyosensör Cihazı Geliştirilmesi Proje No: 51355 TÜBİTAK MAM 2013 2015
Emet Kütahya travertenlerinin mineralojik petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ve fiziko mekanik özelliklerle ilişkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2015
Collaborative research Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species Diğer (Uluslararası) 2013
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi Tübitak 2013 2016
Fen ve Teknoloji Dersinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Modelinin Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarının ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2003
Düşün Tasarla 3 Boyutlu Yaz Özel Sektör (KOSGEB) 2013 2015
Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması Aktif Karbon Üretimi ve Atık Su Temizleme Uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2012
Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci Anadolu Üniversitesi Projesi 2013 2013
Uluslararası Başarılı Okul Müdürlerinin Sürdürülebilir Liderlik Ve Okul Kültürünü Dönüştürme Niteliklerinin Belirlenmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2013
Subakromiyal İmpingement Sendromu Tanısı Konmus Hastalarda Kemik Çapları Ve Vücut Yapısı İle H.2 Akromion Arasındaki İliskinin İncelenmesi Bap 2013 2013
Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı bir uygulama örneği bilinçli tüketici eğitimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2010
Bilimin doğasına yönelik disiplinler arası yaklaşımı temel alan bir öğretim programı geliştirme çalışması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2010
Diz Ekleminde Kronik Ortopedik Problemi Olan Hastalarda Nintendo Wii İle Yapilan Eğitimin Dengeye Etkisinin İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi 2013 2016
Mobil Enerji İstasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Fotovoltaik kaynaktan beslenen 3-fazlı 4-telli akıllı mikro şebeke yapısının batarya ve ultra-kapasitörden oluşanhibrit enerji depolama sistemi ile geliştirilmesi -Tübitak 1001 2013 2005
Total Diz Protezinin Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2017
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “İletişimde Tasarım,Tasarımda İletişim“konulu Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Sergi. Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2013
DPÜ Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi DPÜ 2013 2016
Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli sınıf ortamında cebir öğretimine dair yansımalarının ve pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2012
Sarımsak Soyma Makinası Protatipi Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2001
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2013 2015
Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğinin Araştırılması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
Tunçbilek Termik Santralinde Kömür Kazan Uyumunun Araştırılması Tübitak-1001 2013 2015
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ TRH2 2 IQVETII P 03 902 Avrupa Birliği 2013 2008
Subakromial İmpingement Sendromu Olan Hastalarda Kemik Çap Ölçümleri ve Vücut Yapısı İle Akromion Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2013 2017
VIPER (The Volunteers in Play-Employment Routes) Birleşik Krallık’ta yer alan University of Gloucestershire liderliğinde Avrupa Birliği Yenilik Trans 2013 2015
Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2011
Porsuk Nehri Taraçalarının GB Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2003
Kütahya belediyesi yönetici eğitim programı Diğer 2013 2013
Seyitömer Höyük (Kütahya) Akhaemenid, Hellenistik ve Roma Dönemi Seramik Buluntularının Arkeometrik Karakterizasyonu TÜBİTAK 2013 2015
Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2015
Sanatım Artık İşim Kütahya İl Özel İdaresi Adına, Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte 2013 2014
İlköğretim Kurumları İçin Sosyal ve Finansal Eğitimi de İçerecek Biçimde Görsel Sanatlar Programının Geliştirilmesi UNICEF 2013 2014
Üniversite Sanayi Kamu İşbirliğinin Geliştirilerek Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlaması AB Projesi (Proje No: 2013-1-TR1-LEO03-48975) Kütahya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013 2013
Ressam Ahmet Yakupoğlu’na Saygı Kütahya’ ya Övgü temalı ‘Resimlerle Rengarenk Kütahya’ konulu (Proje No:2013-9) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürlüğü 2013 2015
Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması (Zafer Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı) T.C. Kütahya Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2013 2014
Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2012
DEMOKRASİ ŞÖLENİ Avrupa Birliği 2013 2015
Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar flotasyon testleri Özel Kuruluşlar 2013 2001
Enerji Tasarruflu Işık Yayan Diyotlar LEDs için Nadir Toprak Elementleri ile Aktive Edilmiş SiAlON Fosfor Tozlarının Doğal Hammaddelerden Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2013 2002
Deve Dikeni (Silybium marianum) Bitkisinden Lipaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu DPÜ-BAP 2013 2016
Orta Sakarya Zonu nun Temelini Oluşturan Geç Paleozoik Yaşlı Söğüt Eskişehir Bilecik Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2002
Güney Ege Bölgesi Scarabaeinae ve Aphodinae Scarabaeidae Coleoptera faunası ve mevsimsel aktivitesinin tespiti Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2008
9. Sosyal Sorumluluk Çerçeve Projesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-2013-9 2013 2015
Hızlı Pişirim Yer ve Duvar Karolarında Metalik Sır Uygulamaları, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2013/4, Proje Yürütücüsü, 2013-2014 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2014
TYPECAST-Ceramics as a Messenger of Social Change, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ, ERASMUS+ GRUNGTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI, LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Proje İletişim Koordinatörü, Eğitmen, Proje No: 2013-1-GB2-GRU06-11117-5 2013-2015 (Tamamlandı). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (Proje No: 113Y069) -Tübitak 1001 2013 2015
BAP Projesi Uluslararası İkili İşbirliği Programları 2013
Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye’ye Ait Lythrum salicaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi (2013-2015), Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2013 2015
BAP Projesi TÜBİTAK PROJESİ 2013 2001
Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2011
Enerji Depolanması için Tartarik Asit Katkılanmış Polipirol Bazlı Süper Kapasitör Malzemelerinin Sentezi Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi 2013 2014
Dumlupınar Üniversitesi WEB TABANLI AKADEMİK PROGRAM YAPIMI VE YAYINI Projesi Kapsamında Gerçekleştirilmesi Beklenen Belgeselin Oluşturulması ve WEB TV Kurulumu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2013 2001
Büyük ölçekte enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve fotovoltaik sisteme entegrasyonu” TÜBİTAK TEYDEB-1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme 2013 2013
TLR4 NOD1 2 ve COX 2 Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2013 2014
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KONTROLLÜ ERGONOMİK ÜRETİM ASİSTANLARI TÜBİTAK PROJESİ 2013 2013
Volunteers in Play Employment Routes (VIPER) Dumlupınar Üniversitesi 2013 2015
Artvin-Murgul bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi DPÜ- BAP 2012 2015
“A value study on battery powered vehicles in hard rock underground mines”, GE (General Electric)-Penn State University, Energy Engineering Dept., May, 2014 (Bitti). Pennstate Üniversitesi 2012 2014
Edremit Grabenini Oluşturan Fayların Kinematiği ve Batı Anadolu Gerilmeli Sistemi İçindeki Yeri Tübitak 2012 2014
“Instrumentation of Roof Bolt Drill for Ground Characterization, Mapping, and Support Design”, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)-Penn State University, Energy Engineering Dept. (Bitti). Pennstate Üniversitesi 2012 2015
Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından yapılan Modern ve Klasik Sanatların Birleştirilmesi Projesi ve Sergisi”, Nisan, 2012. Marmara Çini Danışmanlığında Georcia Üniversitesinde Yüksek Lisans Öğrencisi Marie Barry tarafından 2012 2012
Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2012-8) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2003
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açıkocağında gerçekleştiririlen Patlatmaların Hisarcık İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü TÜBİTAK PROJESİ 2012 2005
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açıkocağında gerçekleştiririlen Patlatmaların Emet İlçesindeki Binalar ve İnsanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü TÜBİTAK PROJESİ 2012 2005
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2012 2012
Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi, Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı 2012 2012
Yaşayan Çınarlar Yeşeren Umutlar Afyonkarahisar Valiliği 2012 2013
Öksüz ve Yetim Çocukların Yeniden Sosyalleşmesi Afyonkarahisar Valiliği 2012 2014
“bose-Einstein Yoğunlaşmasında Işığın İlerlemesi, Klavuzluğu Ve Mercekleşme Özellikleri" Proje Yürütücüsü, Tubitak Karıyer. 01.05.2010-01.05.2012. Tubitak Karıyer 109t686 Nolu Proje. Tubitak 2012 2012
TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti Diğer (Ulusal) 2012 2003
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Identifying the Antecedents of Brand Commitment and Its Leading Effect on Behavioural Loyalty in Turkish GSM Industry ARAŞTIRMA PROJESİ 2012 2012
Gümüş Cevheri Zenginleştirme Tesisi Liç Veriminin Arttırılmasına Yönelik Serbestleşme Tane Boyutu Tespiti ve Barit Uzaklaştırma için Ön Çalışmalar, , 2012 Eti Gümüş AŞ destekli sanayi projesi 2012 2013
Adapazarı İnce Daneli Zeminlerinin Oturma ve Dayanım Parametrelerinin Fiziksel Özelliklerden Tahmin Edilebilirliğinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2005
Yapıların depreme dayanıklılık testi ve güvenli yapı tasarımı Bilimsel Araştırma Projesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2005
Seyitömer Uçucu Külünün Kil Zeminlerin Şişme ve Mukavemet Özelliklerine Etkileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2007
Gitar Çalan Müzisyenlerde Üst Ekstremite Kas-Iskelet Sistemine Ait Problemlerin Giderilmesi Ve Performansın Artırılmasına Yönelik Egzersiz Eğitim Programının Etkinliği Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi 2012 2012
Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirilmesi DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2012-30 2012 2013
İşgücü Eğitim Hizmeti Meslek Kursu (Yönetici Asistanlığı) Diğer (Ulusal) 2012 2002
Hidrojen Yakıtlı Yüksek Verimli Katı Oksit Yakıt Hücresinin Üretimi Ve Enerji Elde Edilmesi, Ulusal Bilim,sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı 2012 2012
Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi DPÜ BAP Projesi, Proje No:2012-29 2012 2014
Mürekkep Püskürtme (Inkjet) Yöntemi İle Cdte / Cds Tabanlı Güneş Pilinin Elde Edilmesi Ve Verim, Optik, Elektrik, Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi,ulusal Tübitak 2012 2012
Bi2o3 Tabanlı Katı Elektrolit Üçlü Sistemlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Doktora Tez Projesi 2012 2012
Puzolanların yüzey özelliklerinin çimento hidratasyonuna etkilerinin belirlenmesi D.P.Ü Araştırma Projesi 2012 2013
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2012/16), 2013 (Bütçesi 20000.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2012 2013
KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ İÇİN BİR DENEY SETİ TASARIMININ YAPILMASI VE GELENEKSEL KONTROL ALGORİTMALARININ BİR ARAYÜZ PROGRAMI KULLANILARAK UYGULANMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2008
Al-Cu Alaşımına Si Ve Fe Katkılanmasının Yapısal Ve Mekaniksel Özelliklere Etkisinin Araştırılması, 2012, 12 Ay Tübitak 112t588 2012-2013 2012 2013
Silisyum Ve Demir Katkılanmış Alüminyum-Bakır Esaslı Alaşımların Fiziksel Ve Mekaniksel Özelliklerinin İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-12-4016 2012 2012
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi KDPÜ 2012 2013
Afyonkarahisar Kent İçi Toplu Taşıma Şoförlerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2012 2012
Adaline Tabanlı Paralel Aktif Güç Filtresinin Performans İyileştirmesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP 2012 2013
Bazı Fosfazen Türevlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2012 2003
Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin, Yüzey Adsorpsiyon Mekanizmaları ile incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
“Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı ve İmalatı “ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2012 2013
Nano kil katkılı PA6 PP Kompozit Malzemelerin Üretimi Mekanik Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2011
SİMAV JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİNİN OTOMASYONLA KONTROLÜ Simav Belediyesi 2012 2013
Felç Geçirmiş Veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Simülatörü Tasarımı Ve İmalatı Proje No: 1504.TGSD.2012 Sanayi Bakanlığı 2012 2013
Kurumsal Mail Sistemi Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
Kamera Ve Güvenlik Sistemleri Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
Akademik Personele Notebook Ve Yazıcı Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2012
H. Ünal, A. Mimaroğlu, S. H. Yetgin, T. Gökkurt, Nano-Kil Katkılı Pa6/Pp Kompozit Malzemelerin Üretimi, Mekanik, Termal Ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2012-09.08.002, Bitiş Tarihi: 15.11.2013 Proje Miktarı: 26.500tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2012 2012
AFYONKARAHİSAR KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA ŞÖFÖRLERİNİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Özel Kuruluşlar 2012 2005
Kontrol ve Kumanda Sistemleri için Bir deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Arayüz Programı Kullanılarak Uygulanması Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
İşgücü Eğitim hizmeti meslek kursu Diğer (Ulusal) 2012 2001
Avrupa Birliği Avrupa Konseyi “Council of Europe” ve Milli eğitim Bakanlığı’nın Ortaklaşa Gerçekleştirdiği “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT”, Materyal Geliştirme Çalışma Gurubu Avrupa Birliği 2012 2010
2012 8 ARAŞTIRMA PROJESİ 2012 2003
‘‘İslamic İnheritance Calculator Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
‘‘Bernamec Hisâb al-Mîrâs‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
‘‘Miras Hesaplayıcı Program‘‘, Miras Taksimi Yazılım Projesi Özel 2012 2012
Simav Jeotermal Sisteminin Otomasyon İle Kontrolü (586.746,13 TL) Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2013
Simav Belediyesi Jeotermal Sisteminin Otomasyonla Kontrolü Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Kayseri-Yahyalı Çadırkaya Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları, Dedeman Madencilik 2012 2012
DNA İlaç Etkileşimlerine Dayanan Elektrokimyasal DNA BiyosensörlerininGeliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2009
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması, Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Güç Kalitesi Probremlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması Ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü 2012 2012
Duyguların (Mutluluk, Kaygı, Depresyon vb.) EEG Sinyalinde Oluşturduğu Değişimlerin İncelenmesi ve Analizi Dumlupınar Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2014
Kastamonu İli Sarıyonca Köyü Poyraz Mevkii Taşocağında Yapılan Patlamaların Katı Atık Bertaraf Tesisi Üzerindeki Etkileri Yapıkur İnş. 2012 2012
Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Y4-C Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı, Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Yılmazlar Madencilik 2012 2012
 Proje No: 2012-8 (Ulusal) “Bazı Pirazol Karboksilik ve Dikarboksilik Asitlerin Çeşitli Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu“ DPÜ 2012 2014
DNA ilaç etkileşimlerine dayanan elektrokimyasal DNA biyosensörlerinin geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2009
Dpü Web, Alt Birimler Web, Haber Portalı Projesi Dumlupınar Üniversitesi 2012 2013
Mobil Pelet Makinesi Tasarımı DPÜ BAP (Proje No: Proje No:2012/28) 2012 2014
Mesleki Ve Teknik Eğitimin Alt Yapısının Güçlendirilmesinde Türkiye - Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Avrupa Birliği 2012 2012
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Edetaş Madencilik, 2012 2013
304L 316L St37 2 ve ni kaplanmıs St 37 2 çeliklerinin korozyon davranıslarının Elektrokimyasal TŞFAŞ 2012 2013
CUDA TABANLI GRAFİK İŞLEMCİ KULLANARAK VERİ İŞLEME VE ANALİZ SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2002
Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:2012-27 (2012-2015) 2012 2015
Kapodakya Bölgesi (Nevşehir) Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, NEÜ BAP Proje No: 2012/3 (2012-2014) 2012 2014
Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması İçin Yeni Bir Oluk Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi DPÜ BAP 2012 2012
Yarıklı Yapı Kullanılarak Asenkron Motor Nüve Tasarımı ve Uygulaması Dumlupınar Üniversitesi 2012 2015
Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi DPÜ BAP 2012 2012
Özel Eğitimi Güçlendirme Avrupa Birliği Ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 2012 2012
Araclarda atık eksoz ısısından termolektrik jeneratorlerle elektrik uretimi ARAŞTIRMA PROJESİ 2012 2005
Asit maden drenajı oluşumunda kinetik test yaklaşımının belirlenmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2012 2012
Kütahya il sınırları içindeki jeotermal rezervuarların jeokimyasal ve izotopik yöntemler ile araştırılması ve ısı potansiyellerinin değerlendirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2012 2001
Topuk Plütonu ile İlişkili Skarn Yataklarının (Bursa, Batı Anadolu) Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelemesi TÜBİTAK Proje No: 111Y289 (2012-2015) 2012 2015
Bu Benim Projem-1, Erzincan Tübitak 2012 2012
1. “TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması”, Proje No: ZAFER/11-01/DFD-07, Proje Koordinatörü, 2012 Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya Tübitak 2012 2012
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2006
Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikokimyasal Özellikleri ile İlişkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2001
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2012 2001
Kazan ve Kombilerde Kullanmak İçin Işınım Yakma Esaslı Silindirik Seramik Köpük Matrix Yakıcının Geliştirilmesi (Teknogirişim Desteği) Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ 2012 2004
“ Tr33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Ve Stratejik Alt Bölgelerinin Tespiti “ Adlı Projede Görsel Materyal Ve Web Tasarımı Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2012
Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2013
Uluslararası Başarılı Okul Müdürleri Projesi 2. anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2012
Çay Bitki Ekstraktının Koruma (emprenye) ve Üst yüzey İşlem Maddesi Olarak Odunda Kullanılabilme Olanakları (BAP No: 2012.F11.02.16.) Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2012 2014
Avrupa Birliği Ulusal Ajans Gençlik Programı, ULUSAL AJANS PROJESİ “İsimsiz Kahramanlar Projesi” Avrupa Birliği Ulusal Ajans, Gençlik Dairesi Başkanlığı 2012 2012
Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol Su Ortamında Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2013
“Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi “DEMOCRATIC CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS EDUCATION PROJECT” M.E.B. / Avrupa Birliği Avrupa Konseyi 2012 2012
CUDA TABANLI GRAFİK İŞLEMCİ İLE VERİ ANALİZİNİN HIZLANDIRILMASI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2011
Öğretim Programı ve materyal geliştirme TÜBİTAK PROJESİ 2012 2007
Nano Boyutlu Zirkonya Kullanarak Kendinden Renkli (Self-Colored) Zirkonya Diş Bloğunun Geliştirilmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı 2012 2014
İŞKUR Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı İş Yeterlilik Kursu İstihdam İŞKUR 2012 2013
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi TÜBİTAK 2012 2014
Kendinden Yağlamalı Yatak Üretimi İçin Bronz Tozu Üretim Şartlarının Araştırılması Tübitak-Teydeb 2012 2015
Sulfaguanidin İçeren Yeni Akridin Bileşiklerinin Sentezi” Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2012-38) 2012 2012
Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerinin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol-Su Ortamında Tayini Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2012-4) 2012 2012
Artvin Murgul bölgesi Kompleks Bakır Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2008
Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal RezervuarlarınJeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Deneştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2006
Artvin Murgul Bölgesi Kompleks Bakır Çinko Cevherinin Zenginleştirmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2008
Kapadokya Bölgesi Nevşehir Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2004
Emet Kütahya Travertenlerinin Mineralojik Petrografik veJeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri ile İlişkisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2001
Kaymaz Eskişehir Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2012
Halk Sağlığı Açısından Kütahya da Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde ve Peynirlerde Akar Varlığının Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2007
Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının Bursa Batı Anadolu mineralojik jeokimyasal ve kökensel incelemesi TÜBİTAK PROJESİ 2012 2005
”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI” Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2016
8. Toz Metal Katkısı ile Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-2012-31 2012 2013
Ege Bölgesi Tabanidae Insecta Diptera Faunasının Tespiti Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2001
MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFİNDEN MALİYET YÖNETİMİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2015
GELENEKSEK HAMMADDELERI KULLANARAK EKONOMIK beta SiAlON TOZUNUN ÜRETILMESI DPU_BAP 2012 2015
Odak sektörler mali destek programı, siyah inci dondurması ve profiterolü ile Türkiye’ye açılıyor. Zafer Kalkınma Ajansı 2012 2013
DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen miRNA Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi ESOGÜ-BAP 2012 2016
Afyonkarahisar kent içi toplu taşıma şoförlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi Afyon Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 2012 2012
Türk Toplumunda CYP2C19 CYP3A4 CYP2B6 ABCB1 ITGB3 ve PON1 Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri ESOGÜ-BAP 2012 2016
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2006
Teams diatomaceous (Bacillariophyta) - a phenomenon of Lake Baikal. Their species composition, systematics, evolution and palaeoecological significance and paleoclimatic Polonya Bilimler Akademisi 2012 2014
Zirkonyum diborür zrb2 esaslı kompozitlerin düşük sıcaklıkta sentezi spark plazma sinterlenmesi ve karakterizasyonları Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2012 2002
PELET YAKIT ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (DPÜ BAP:Proje No:2012/28) 2012 2001
Türkmen Dağı (Kütahya) Su Kaynakları Diyatomelerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Araştırma Fonu 2011 2012
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması Zafer Kalkınma Ajansı 2011
Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği İle Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi, B.A.P. 2011 2012
Kuruluş Dönemi Türk Edebiyatında İsa İmgesi Uludağ Üniversitesi Bilimsel Projeleri 2011 2011
Gümüş cevheri zenginleştirme tesisi liç veriminin artırılmasına yönelik serbestleşme tane boyutu tespiti ve barit uzaklaştırma için ön çalışmalar (flotasyon) ETİ- Gümüş AŞ. 2011 2013
Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu 2011 2012
Tubitak 110M443 numaralı ve “Boya Duyarlaştırılmış Güneş Pilleri İçin Nb2O5 Bazlı Nanokompozit Elektrot Üretimi ve Fotokatalitik Özelliklerinin İyileştirilmesi” TUBİTAK 2011 2013
TR33 Bölgesinin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Stratejik Alt Bölgelerin Tespiti Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2011 2001
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin AB Normlarında Yaygınlaştırılması ve Ağır Sanayiye Adaptasyonu Avrupa Birliği 2011 2006
Organik- İnorganik İletken Polimerlerin Sentezi, Elektrokromik ve Biyosensör Uygulamaları TÜBİTAK 2011 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2011 2011
Kınık (Kütahya) Yöresi Ofiyolitlerinin Petrolojisi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 2011 2013
İletken Polimer Sentezi, Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi PAÜBAP 2011 2013
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2011 2011
Karışık Ligantlı Piridin 2 6 Dikarboksilat ve 6 Metilpiridin 2 3 Dikarboksilat ın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP 2011 2013
Karışık Ligandlı Piridin-2,6-dikarboksilat ve 6-Metilpiridin-2,3-Dikarboksilatın Sülfonamid Türevlerinin Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2011/13, Yürütücü, 2011-2013. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2011 2013
Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2011 2011
“yeşil Ve Siyah Zonguldak Doğa Ve Bilim Kampı " Proje Araştırıcısı, Raporun Verildiği Tarih: 06.12.2011, Tubitak 111b166 Nolu Proje. Tubitak 2011 2011
Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz Üretimi TUBİTAK 2011 2012
Developing Effective Schools for Inclusion Erasmus Intensive Programme Project Avrupa Birliği 2011 2012
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Belirlenmesi, , 2011 Zafer Kalkınma Ajansı, Doğrudan Destek Programı 2011 2012
The Role of VET in Improving Hand Skills Avrupa Birliği 2011 2011
Innovations in peptide based drug design LP110200213 Diğer (Uluslararası) 2011 2001
Development of a scorpion toxin for tumour imaging APP1010552 Diğer (Uluslararası) 2011 2001
Terbiyum Peroksit (Tb4o7) Dope Edilmiş Bizmut Trioksit (Bi2o3) Polimorflarının Sentezi, Kristallografik Ve Elektriksel İletkenlik Özelliklerinin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi 2011 2011
Alternatif H-Köprü Yapısı Kullanılarak Dengesiz Reaktif Yüklerin Ag Seviyesinde Statcom İle Kompanzasyonu TÜBİTAK 1001 2011 2011
UAP M 2011 31 Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 2011 2012
Dumlupınar Üniversitesi BAP ARAŞTIRMA PROJESİ 2011 2003
Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi (Proje Numarası:2011-24) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2008
Dumlupınar Üniversitesinin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2009
Kayseri-Yahyalı Aladağ (Delikkaya)Kurşun-çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları, Dedeman Madencilik 2011 2012
Kaya Kütle ve Madde Özelliklerinin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Oluşumu ve Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK 2011 2013
Aerobik ve Anaerobik Egzersizler Sonrasında Uygulanan Termal ve Soğuk Su Uygulamalarının Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2001
Bayan Futsal Oyuncularının Müsabaka Öncesi, Müsabaka Araları ve Sonrasında Kan Laktat ve Kan Glikoz Düzeylerinin Tespit Edilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2009
Salon Sporları ile Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2009
Pancar sekeri fabrikasyonu serbetlerinde bazı çelik türlerinin korozyon davranıslarının zamana baglı TŞFAŞ 2011 2012
Türk Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Bilişsel Faktörlerin Aracı Rolü Tübitak (Sobag - 1002) 2011 2011
Küçük Bilim Adamları Keşifte, Erzincan Tübitak 2011 2011
Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Üzerine Bir Aksiyon Araştırması, Erzincan Erzincan Üniversitesi, Bap 2011 2011
Yaratıcı Ders Aktiviteleri Geliştirmeye Yönelik Bilim Danışmanlığı, Erzincan Tübitak 2011 2011
57 Adet Kimyasal Silah Harp Maddeleri Belirleme Cihazı ( Kimyasal Silah El Detektörü) MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi BaĢkanlığı, K.K.K , 2011-2015 2011 2015
Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2012
Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü Dersleri, Derslerin İçeriği ve Bu Bölüme Devam Eden Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2012
Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2004
Asit Maden Drenajı Oluşumunda Kinetik Test Yaklaşımının Belirlenmesi Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü 2011 2011
Kınık Köyü Kütahya Çevresindeki Ofiyolitlerin Petrolojisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2009
Kütahya Gediz Yöresi Kömürlerinin Elektron Transfer Yöntemi ile Kükürdünün Uzaklaştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2009
Kutu Mobilyada Arkalık Panelinin Mobilyanın Mukavemet ve Kararlılık performansına Etkilerinin Belirlenmesi (BAP No:2011-19) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2011 2013
Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eleştirel düşünmenin öğretimine yönelik yeterliklerine ilişkin görüşleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2008
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “Ahmet YAKUBOĞLU Sempozyumu Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2011 2011
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü‘nce düzenlenen, “Grafik Tasarım ve Grafik Sanatlar Çalıştayı“ Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2011 2011
Serebral Palsiye Bağlı Spastik, Hiperkinetik, ve Ataksik Dizartrisi bulunan 6-12 yaşarası çocuklarda dizartrik konuşma özelliklerinin maksimum performans testleri ile değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi BAP Proje 2011 2015
SARIMSAK DİŞLEME MAKİNASI PROTOTİPİ GELİŞTİRİLMESİ BAP 2011 2012
YENİ SENTEZLENECEK OLAN BAZI HOFMANN VE HOFMANN-Td TİPİ KOMPLEKS VE KLATRATLARIN SENTEZİ, KRİSTAL YAPILARININ BELİRLENMESİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dumlupınar Üniversitesi 2011 2014
Ksanten Halka Sistemi İçeren Sülfonamit Bileşiklerinin Sentezi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (2011-16) 2011 2011
Kütahya İl Stratejik Planı 2011-2023 T. C. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 2011
Kimyasal Püskürtme Tekniği (Chemical Spray Poyrolysis,Csp) ile Katkısız Kadmiyum Oksit (Cdo) ve Flor (F), Galyum (Ga), İndiyum (In) Katkılı Cdo Yarıiletken İnce Filmlerinin Yapısal, Optik ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. DPÜ 2011 2014
Kütahya il stratejik planı 2012­2023 Kalkınma Ajansı 2011 2011
Bazı Akridindion Türevi Bileşiklerin İyonlaşma Sabitlerinin Etanol Su Ortamında Tayini Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2001
Çeşitli Adsorban Maddeler Kullanarak Bazı Eser Metallerin Zenginleştirme Şartlarının Belirlenerek Tayin Edilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2001
Kütahya İli Stratejik Planı (2011-2023) T.c. Zafer Kalkınma Ajansı 2011 2011
Kütahya nın Taşınmaz Kültür ve Sanat Eserlerini 360 Derece Panoramik Olarak Sanal Ortama Taşıyan KÜTAHYA 360 Kütahya Valiliği 2011 2012
Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Talim ve Terbiye Kurulu 2011 2015
18 Yüzyılda Kütahya Vakıflarının Sosyal ve Ekonomik Hayata Katkıları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 17/11/2011 - 28/01/2016 (ULUSAL) Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011 2016
:”SCARPO - Disentangling the geographic and evolutionary determinants of the diversity of Western Palaeartic dung beetles” (CGL2011-29317), Diğer (Uluslararası) 2011 2001
KİMYASAL PÜSKÜRTME TEKNİĞİ Chemical Spray Pyrolysis CSP İLE ÜRETİLEN KATKISIZ KADMİYUM OKSİT CdO VE İNDİYUM In FLOR F ve GALYUM Ga KATKILI CdO YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL OPTİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2002
Eskişehir İli nde Leş Üzerinde Belirlenen Coleoptera Insecta Faunasının Belirlenmesi ve Mevsimsel Süksesyonlarının Tespiti Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2011
Kütahya da Scarabaeinae ve Aphodiinae lerin vertikal dağılışı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2011 2008
Salon Sporları İle Uğraşan Sporcuların Farklı Yüklere Verdikleri Kan Laktat ve Kalp Atım Hızı Cevaplarının Belirlenmesi DPÜ 2011 2012
Kütahya İlinde Yaşayan Halkın Rekreasyonel Etkinliklere Katılmalarına Engel Teşkil Edebilecek Unsurların Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, B.A.P. 2010 2012
Altıntaş Ovası toy Koruma Projesi UNDP -SGP -GEF İbrahim Aksaz Yaban Hayatı Koruma Derneği 2010 2011
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu TÜBİTAK 2010 2011
Yalova İli Akarsularının (Koca Ddere, Koru Deresi, Gökçe Dere, Samanlı Deresi, Havuz Deresi, Safran Çayı, Balaban Deresi Ve Bazı Dağ Kaynak Suları) Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Gazi Üniversitesi 2010 2011
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri, Kavrama Ve Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı Ve Hatalarına Etkisi Tübitak 2010 2010
Porsuk Barajı’nda bulunan Carassius gibelio türü balıktan karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve izolasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2010 2012
DAĞITIK MİMARİDE 16+1 DÜĞÜMLÜ YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYAR (SÜPERBİLGİSAYAR) GELİŞTİRME Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2010 2011
Kütahya İl Ve İlçelerinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Doğal Radyasyon Ölçümü Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı 2010 2012
1-(3-Nitrofenil)-5-Fenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asidin Bazı Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (2010-14) Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2001
BAP PROJESİ “Çeşitli Meyve Posaları, Çeşni Maddeleri Ve Ekstraktlarının İlavesiyle Fonksiyonel Özellikli Patates Cipsi Üretimi Ve Elde Edilen Cipslerin Kaltie Özellikleri Ve Depolama Stabilitelerinin Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, FBD-10-3348 2010/09 2010
2010 DPÜ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliği ile Avrupa BirliğiHayat Boyu Öğrenme Grundtvig Projesi Valueing Art Respecting Culture Telkari Sanatının Tanıtımıve İşlemeciliğinin Öğretilmesi 2010, Avrupa Birliği, Danışman, 2010-2010 (ULUSLARARA DPÜ KÜTAHYA GÜZEL SANATLAR M.Y.O. 2010 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki 2010 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2010 2010
Hibrit Araç Uygulaması için Kuplajsız Çift Sargılı Elektrik Makinası Tasarımı ve Denetimi TÜBİTAK PROJESİ 2010 2013
Eskişehir (Sivrihisar) Yöresi Sepiyolitlerinin ve Yüzey Aktif Madde-Modifiye Formlarının Bazı Anyonları Adsorpsiyonu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 2013
İç Anadolu bölgesi (Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Aksaray) Neojen çökellerinin sedimantolojik, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri ve paleoiklimsel önemi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2009
Kütahya İl ve İlçelerinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Doğal Radyasyon Ölçümü Dumlupınar Üniversitesi 2010 2012
Valueing Art Respecting Culture Avrupa Birliği 2010 2010
1999 Kocaeli Depreminde Adapazarı nda Yapı Yükü Altında Zeminlerin Davranışının Nümerik Analizi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2006
Doğa Bilinci ve Kütahya Çevresi Bilim ve Doğa Okulu Tübitak Doğa Okulu 2010 2011
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Benzoimidazol İle Dioksim Ligandlarının Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2010/2), 2012 (Bütçesi 12500.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2010 2012
Seramik Membran Altlığı Üretiminde Alunitli Kaolin Kullanılabilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK 2010 2012
Sn-Ag-Bi Üçlü Ötektik Metalik Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Erciyes Üniveristesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-10-3376 2010 2010
Sn-Ag-Zn Kurşunsuz Lehim Alaşımının Kontrollü Katılaştırılması, Mekanik, Termal Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi Erciyes Üniversitesi Normal Araştırma Projesi (Nap), Fba-10-2891 2010 2010
Bi-Pb Alaşımının Kontrollü Doğrusal Katılaştırılması İle Mekanik Özelliklerinin Ve Isı İletkenliğinin Kontrol Parametrelerine Bağlılığının İncelenmesi Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Yüksek Lisans, Fby-10-3292, 2010 2010
Seramik Membran Altlığı Üretiminde alunitli Kaolin Kullanılabilirliğinin Araştırılması TÜBİTAK (1001) 2010 2012
Porsuk Barajı nda bulunan Carassius gibelio türü balıktan karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve izolasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2001
Sertleştirilmiş 1 2436 AISI D6 ve 1 2550 AISI S1 Soğuk İş Takım Çeliklerinin Yüksek Hızlı Finiş Tornalanmasında Kesme Parametrelerinin İşlenebilirlik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2009
2010 14 ARAŞTIRMA PROJESİ 2010 2001
Emet bor işletme müdürlüğü Hisarcık açıkocağı’nda gerçekleştirilen patlatmaların Hisarcık ilçesindeki binalar ve insanlar üzerinde çevresel etki etüdü, Danışyapı Madencilik Nakliyat Petrol Gıda Oto Tamir ve Yedek Parça San Tic. Ltd. Şti. 2010 2011
Diyabetli Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Avuç İçi Terlemesinden Kan Glikoz Ve HbA1C Değerlerinin Belirlenmesi TÜBİTAK 2010 2013
Emet Bor Isletme Müdürlügü Espey Açıkocagında gerçeklestiririlen Patlatmaların Emet Ilçesindeki Binalar ve Insanlar Üzerindeki Çevresel Etki Etüdü, AL-PET İnş. San. ve Tic. A.Ş 2010 2012
 Proje No:2010-14 (Ulusal) “1-(3-Nitrofenil)-5-Fenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asidin Bazı Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu.“ DPÜ 2010 2012
Ankara Seker Fabrikası Difüzyon Ünitesi ve Buharlastırıcı Borularında kullanılan çeliklerin korozyon TŞFAŞ 2010 2011
Günyüzü, Sivrihisar ve Kaymaz (Eskişehir) Çevresindeki Plütonik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri ,Proje No: 2010/15019, (2010-2012) 2010 2012
Bender Gestalt Iı Testi Ve Benton Görsel Bellek Testi 6-16 Yaş Norm Çalışması Tübitak (Sobag - 1002) 2010 2010
Ministry of Labor and Social Sequrity, “Development of Occupational Health and Safety Conditions at Workplaces in Turkey”, European Union IPA Project, Mine Work Group, 2010-2012 European Union IPA Project, TC Çalışma Bakanlığı 2010 2012
QCM Tabanlı Sıvı Ortam Algılama Sistemi Tasarımı Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2010-11, 2010 2011
Elektronik Dil ile Sularda Organik Kirleticilerin Tespitine Yönelik Ftalosiyaninlerin Sentezi TARAL 1001 (COST), 2010 2012
Dumlupınar Üniversitesi BAP Projesi Nesli Tehlike Altında Olan Erodium somanum (H. Peşmen) Bitkisinin Doku Kültürü Yöntemi ile Mikroçoğaltımı, Yönetici, (29.09.2010-05.06.2013) Dumlupınar Üniversitesi 2010 2013
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin işbirlikli öğrenme yöntemi hakkında bilgilendirilmesi, bu yöntemi sınıfta uygulamaları ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2010 2010
Ürgüp-Göreme Bölgelerindeki Doğal Ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Bap Projesi, 2008-12, Proje Yöneticisi, 2010 Dumlupınar Üniversitesi Bap 2010 2010
Türk Kamu Üniversitelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Akademik Etik İlkeleri Benimseme Ve Meslektaşlarının Bu İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Görüşleri Tübitak 2010 2010
Elektronik burun kullanılarak trafolarda arıza analizi DPÜ- BAP 2010 2011
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2010 2010
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri Kavrama ve Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2010 2010
Meeting with All Colors of Life Avrupa Birliği 2010 2011
Valueing Art, Respecting Culture Avrupa Birliği 2010 2010
Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları DPT2006K 120470 DİĞER 2010 2016
Kütahya İl ve İlçelerinden Toplanan Toprak Örneklerindeki Doğal Radyasyon Ölçümü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2012
KALIP UNSURLARININ İMALATINDA ISO 4957 ÇELİĞİNİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ BAP 2010 2011
Türkiye ve Makedonya‘daki Bizans ve Erken Osmanlı Dönemi Buluntuların (Seramik ve Metal) Karakterizasyonu ve Karşılaştırmaları TÜBİTAK 2010 2011
“Karaman Sanayii Sektöründe İşçi Kadınlar” ARAŞTIRMA PROJESİ 2010 2012
Avrupa Kültür Başkenti Anadolu Aydınlanması Projesi ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 2010 2010
Metal Plakalı Ahşap Kafes Sistemlerin Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi BAP birimi BAP-3057-YL-12 2010 2012
10 Yıl Kültür Sanat Şöleni Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2010 2010
ÇOCUK İSTİSMARI KONULU AFİŞ TASARIMI Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü 2010 2010
“Doğa Bilinci“ Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu TÜBİTAK 2010 2011
Günyüzü Sivrihisar ve Kaymaz Eskişehir Çevresindeki Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2010 2008
Rüzgar-Güneş (Hybrid) Enerjisinden Küçük Ölçekli Santral Kurulumu ile Elektrik Üretimi DPÜ 2010 2012
Dumlupınar Üniversitesi Kampus Alanında Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ile Otopark Aydınlatması DPÜ 2010 2011
Arabis drabiformis Boiss. ve Aubrieta olympica Boiss. Endemik Bitki Türlerinin Mikro Çoğaltımı (2010-2012) Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2010 2012
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu Tübitak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2010 2010
DEN ve Fenobarbital Uygulanan Ratlarda dipyrido 3 2 a 2 3 c phenazine dppz Au III Kompleksinin Apoptotik Proteinler ve Ubikuitin Sistem Üzerine Etkilerinin araştırılması ESOGÜ-BAP 2010 2014
ELEKTRİK ARK YÖNTEMİ İLE UZUN PERYOTLU FİBER IZGARA LPFG TASARIMI VE ÜRETİMİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 2005
Proteozom inhibitörü Velcade’in 4T1 kanser hücrelerinde uyardığı p53-bağımsız apoptozisin araştırılması Tübitak 2009 2012
Elektrik Ark Yöntemi ile Uzun Periyotlu Fiber Izgara LPFG Tasarımı ve Üretimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BAP Birimi 2009 2009
Muğla - Yatağan Havzası ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi Tübitak 2009 2011
Proteozom inhibitörü Velcade’in 4T1 kanser hücrelerinde uyardığı p53-bağımsız apoptozisin araştırılması TÜBİTAK 2009 2012
Doğal Bentonit Üzerine Boyarmadde Adsorpsiyonunun İncelenmesi DPU BAP 2009 2010
Elektrik Ark Yöntemi ile Uzun Periyotlu Fiber Izgara LPFG Tasarımı ve Üretimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 2012
Bazı Toprak İyileştirici Materyallerin Hafif Bünyeli Bir Toprağın Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (Ege Univ.) 2009 2009
2009 DPÜ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi DPÜ DPT Kütahya Dumlupınar Tasarım TeknolojiGeliştirme Bölgesi Projesi 2009, DİĞER, Uzman, 2009-201 DPÜ 2009 2015
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2009 2009
Pedicularis olympica ve Senesio olympicus endemik bitki türlerinin mikro çoğaltımı” DUMLUPUNAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2010
“gamze Potansiyelleri Kullanarak Bose-Einstein Yoğuşuk Maddesini Control Etmek,” Proje Araştırıcısı, 2008. Tubitak 1001. 108t003. (2009-2011) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Haydar Uncu(Adnan Menderes Üniversitesi) Tubitak 2009 2009
Metalik Alaşımların Arayüzey Enerjilerinin Doğrusal Büyütme Tekniği İle Ölçümü Erciyes Üniversitesi Tez Projesi, Yüksek Lisans, Fby-09-672 2009 2009
CdSe Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Gazi Üniversitesi 2009 2011
“Mute : Bir mektup, bir harp ve bir strateji“, Konulu Hadis Projesi Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009 2009
DPÜ TASARIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2010K120780 no‘lu Devlet Planlama Teşkilatı Projesi 2009 2011
CdSe Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu ARAŞTIRMA PROJESİ 2009 2004
Üstün Yetenekli Öğrenci Karakterleri Ve Eğitimi Çalıştayı, Amasya Tübitak 2009 2009
Celal Bayar Üniversitesi BAP Projesi Bazı Digitalis L. Türlerinin Mikroçoğaltımı, Yönetici, (01.04.2009-26.02.2010) Celal Bayar Üniversitesi 2009 2010
Kastamonu Halkı Öğreniyor- Kastamonu İşvereni Eleman Buluyor Avrupa Birliği 2009 2010
Düşünme Gücü: Soran Ve Sorgulayan Gençlik İçin Öğretmen Destek Projesi Erg, Milli Eğitim Bakanlığı Ve Akbank 2009 2009
İskenderun kampus Otopark Hibrit Aydınlatma Otomasyonu Rüzgar Türbini- Güneş Paneli Mustafa Kemal Üniversitesi 2009 2010
COST Action ISO804, Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment COST Action ISO804 2009 2013
TÖDİL Projesi: Tek dilli ve iki dilli çocuklarda özgül dil bozukluklarının değerlendirilmesi. TÜBİTAK Araştırma Projesi Proje No: 109K001 (COST-Avrupa Birliği 19 üye ortaklığı ile), TÜBİTAK 2009 2013
ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2009 2009
Sivas Havzasının Oligo Miyosen Dönemi Stratigrafisi Sedimantolojisi ve Havza Gelişimi TÜBİTAK PROJESİ 2009 2010
Önemli Toksik Bir Kirletici Olan Arsenigin (As) Cyprinus Carpio‘nun Farklı Dokularındaki (Beyin, Karaciger, Böbrek, Solungaç, Kan, Kas ve Deri) Biyoakümülasyonunun ve Biyokimyasal Etkilerinin Arastırılması. DPU-BAP projesi 2009 2011
SANAL KAYNAK SİMÜLATÖRÜ TASARIMI VE İMALATI TÜBİTAK (109M087) - Sakarya Üniversitesi 2009 2011
Grundtvig Avrupa Birliği 2009 2010
AUDI A6 TİP ARAÇ JANT ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜBİTAK PROJESİ 2009 2009
DPÜ İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 2010K120780 no‘lu projesi 2009 2013
Sepiyolit Katkılı Nanokompozit Üretimi ve Üretim Süreçlerinin MD Simülasyon Destekli AFM ölçümleri ile Denetimi TÜBİTAK 2008 2010
ProTel Barkodlu Stok ve Cari Takip Yazılımı Ceviz Yazılım Danışmanlık 2008 2008
Türk Toplumunun Boş Zaman Davranış Profilleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımdaki Engeller Gazi Üniversitesi, B.A.P. 2008 2009
Domaniç (Kütahya) Çevresindeki Balık Çiftliklerindeki Balıkları Büyüme Özellikleri ve Kullanılan Suyu Kalitesi Gazi Üniversitesi 2008 2009
Yeni karbonik anhidraz inhibitörlerinin in vivo inhibisyon etkilerinin araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
Ingilizce Yabancı Dil Yeterliliginin Bilgisayar Destekli Ölçülmesi Hacettepe Üniversitesi 2008 2008
Dumlupınar Üniversitesi “ Termal Hamam Tesisinin Seramik Duvar Panoları Projesi “ danışmanlığı ve yapımı, Kütahya, 2008. Dumlupınar Üniversitesi “ Termal Hamam Tesisinin Seramik Duvar Panoları Projesi “ danışmanlığı v 2008 2008
Amasya Şehzadeler Müzesi Yapım Projesi “kapsamında Mehmet KOÇER ve Altın Çini danışmanlığında müze tavan kalem işlerinin yapımı, Amasya, 2008. Amasya Şehzadeler Müzesi Yapım Projesi “kapsamında Mehmet KOÇER ve Altın Çini danışmanlığında müze t 2008 2008
TÜBİTAK Projesi “ Üzüm posasının antimikrobiyal ve antioksidan katkı olarak gıda sanayinde değerlendirilmesi “ TÜBİTAK Projesi Proje No: TOVAG -1050154 (2008/05) 2008 2008
Stratejik Seçenek Belirlemede Pazarlama Araştırmasının Rolü ve Türkiye deki Büyük Şirketler Üzerinde Bir Uygulama, BAP, Araştırmacı, 2008-2011 (ULUSAL) BAP 2008 2011
TÜBİTAK Projesi “ Üzüm posasının antimikrobiyal ve antioksidan katkı olarak gıda sanayinde değerlendirilmesi “ TÜBİTAK Projesi Proje No: TOVAG -1050154 (2008/09) 2008 2008
Veri Madenciliğinde Yeni Çok Sınıflı Sınıflandırma Yöntemleri ve Finansal Özelliklerine göre Şirket Derecelendirme Problemine Uygulanması TÜBİTAK 1001 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Tki-Dpü 2008 2008
Eskişehir’de Bir Sağlıklı Kalp Programı Uygulaması ESOGÜ Tıp Fak 2008 2010
4 5 Diamino 2 Hidrazino 3 Merkapto1 2 4 Triazolün Bazı Aldehit Türevleri ile Yeni Schiff Bazlarının Sentezi Ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP 2008 2010
4,5-Diamino-2-Hidrazino-3-Merkapto1,2,4-Triazolün Bazı Aldehit Türevleri ile Yeni Schiff Bazlarının Sentezi Ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2008/1, Yardımcı Araştırmacı, 2008-2010. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2008 2010
İngilizce Yabancı Dil Yeterliliğinin Bilgisayar Destekli Ölçülmesi DİĞER 2008 2008
Seyitömer Höyük Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2008 2010
Ürgüp-Göreme Bölgelerindeki Doğal Ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması (Proje Yöneticisi) Dumlupınar Üniversitesi Bap 2008 2008
Kütahya-Gediz Yöresi Yüksek Kükürtlü Linyit Kömürlerinin Değerlendirilmesi, Proje no:2008-5, DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi 2008 2010
Development of a generic strategy for the stabilization of peptide based therapeutics 4567073 Diğer (Uluslararası) 2008 2001
Eğitim Amaçlı Sıvı Seviye Denetim Sistemi Tasarımı DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2008-9 2008 2010
Gadolinyum Trioksit (Gd2o3) Katkılanmış Bizmut Trioksit (Bi2o3) Polimorflarının Sentezlenmesi Karakterizasyonu Ve Elektriksel İletkenliğinin İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Projesi 2008 2008
Kütahya-Gediz Yöresi Yüksek Kükürtlü linyit Kömürlerinin Değerlendirilmesi Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
CdS Kuantum noktalarının Elde edilmesi ve Karekterizasyonu Gazi Üniversitesi 2008 2010
Otomotiv sektörü için polimer köpük malzeme üretimi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2008 2011
‘‘Durusu‘l Lugati‘l Arabiyyeti Ligayri‘n Natikîne Biha‘‘, Bireysel Öğrenmeye Yönelik Seslendirme Projesi Özel 2008 2008
Hasançelebi Demir Madeni Açık İşletme Projesi, Erdemir Mad.San.Tic.A.Ş. 2008 2008
Yapay Süreksizliklerin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi BAP 2008 2010
DİZEL MOTORLARDA BİYODİZEL KULLANIMIN YAĞLAMA YAĞINA VE MOTOR AŞINMASINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DPÜ BAP (Proje No: 2008/7) 2008 2009
Sivrihisar (Günyüzü) Derinlik kayaçlarının Mineralojisi, İzotop Jeokimyası ve Fiziko-mekanik özelliklerinin araştırılması Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 08.ISCMYO.01, (2008-2010) 2008 2010
Veri Madenciliğinde Yeni Çok Sınıflı Sınıflandırma Yöntemleri ve Finansal Özelliklerine göre Şirket Derecelendirme Problemine Uygulanması TÜBİTAK PROJESİ 2008 2002
CdS Kuantum noktalarının Elde edilmesi ve Karekterizasyonu ARAŞTIRMA PROJESİ 2008 2004
3. “Hasançelebi Madeni Açık İşletme Projeleri”, ERDEMİR Madencilik A.Ş., Araştırmacı, DPÜ, 2008 DPÜ, Döner Sermaye Ar-Ge 2008 2008
148 Adet Kimyasal Silah El Detektörü MSB, Tedarik Bölge Başkanlığı, 2008-2012, 2008 2012
Eğitimcilerin Eğitimi Çalıştayı, Erzincan Tübitak 2008 2008
Kütahya Gediz Yöresi Yüksek Kükürtlü Linyit Kömürlerinin Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2008 2007
Grafik Tasarımı Kursu / Muğla Milli Eğitim Bakanlığı 2008 2008
Çözelti Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi BOREN Ulusal Bor Araştırma Merkezi 2008 2010
Seyitömer Höyük Kazısı Projesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2008 2010
Ağırlıkça Al-%33 Cu, Al- %12,5 Si ve Zn- %6 Al Ötektik alaşımlarında Katılaşma Esnasında Mekanik Titreşimin Mikroyapıya ve Mekanik Özelliklere Etkisisnin Taguchi Yöntemiyle Modellenmesi ve İyileştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu 2008 2010
Termik Santral Kazanlarında Pülverize Kömür Yanmasının Sayısal Modellenmesi Tübitak-1001 2008 2010
Dizel Motorlarında Biyodizel Kullanımının Motor Aşınmasına Olan Etkilerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2008 2009
Termal Sularda ve Kapalı Mekanlarda Radon Gazının Ölçülmesi 2008 16 Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2008 2010
KİMYASAL PÜSKÜRTME TEKNİĞİ (Chemical Spray Pyrolysis, CSP) İLE YARIİLETKEN İNCE FİLM ÜRETİLMESİ DPÜ 2008 2010
Sivrihisar Günyüzü Derinlik kayaçlarının Mineralojisi İzotop Jeokimyası ve Fiziko mekanik özelliklerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2008 2003
KİMYASAL PÜSKÜRTME TEKNİĞİ Chemical Spray Pyrolysis CSP İLE YARIİLETKEN İNCE FİLM ÜRETİLMESİ Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2008 2007
CLIC Fizik/ Dedektör Simulasyonları ve Tr-Grid Üzerinde Uygulamalar Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2008 2011
Diatom Project: International Project for Science, Environmental Education, and Communication Tokyo Üniversitesi - JAPONYA 2008
Güneş Enerjili Isı Bariyerli Ve Toprak Kaynaklı Isı Pompası Destekli Çiftlik Tipi Biyogaz Sisteminin Tasarım İmalat Ve Veriminin Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ (Proje No:308030) 2007 2011
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma DPÜ- BAP 2007 2009
Felent Çayı (Porsuk-Kütahya)’nın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2009
Tunçbilek Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi, Projesi, 2007-8, , 2007-2009 DPÜ- BAP 2007 2009
Mezitler Vadisi’nin (Bursa) Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları Gazi Üniversitesi 2007 2009
Kızılırmak Nehri ve Kollarında (Delice, Budaközü, Çandarözü, Manahan, Kılıçözü ve Acı Çay) Diyatome İndeksleri Kullanılarak Biyolojik İzleme Çalışmalarının Yapılması Hacettepe Üniversitesi 2007 2010
Pirazol karboksilik asit türevlerinin metal komplekslerinin sentezi ve karbonik anhidraz enzimi üzerinde inhibisyon etkilerinin incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2009
Seramiklerde Deformasyonun Veri Tabanı Oluşturarak Akıllı Sistemlerle Tahmini Dumlupınar Üniversitesi Bap 2007 2007
Eskişehir Şarhöyük Arkeolojik Kazılarında Ele Geçen Hellenistik Dönem Seramiklerinin Arkeometrik Karakterizasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2007 2009
Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü Eczacıbaşı-ESAN 2007 2007
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma Dumlupınar Üniversitesi BAP 2007 2009
Kütahya Bölgesi Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi Dumlupınar Üniversitesi BAP 2007 2009
Eskişehir Yöresi Killerinin Elektromagnetik ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Genel Amaçlı Proje, Proje No: 041061, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Önder Orhun 2007 2009
Dilim Kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması KDPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 2007 2008
Moloz Oluşumu Ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi: Barla-Beşparmak-Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları (Araştırmacı) Tübitak 2007 2007
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (Araştırmacı) Tübitak 2007 2007
Linyitlerin selektif flokülasyonu üzerine teknolojik araştırma, 2007 DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2007 2009
Türkiye’de Akademik ve İdari Personelin Psikolojik Sözleşmesi Üzerine Bir Araştırma: Eğitim Fakülteleri Örneği TÜBİTAK SOBAG - Hızlı Destek Programı 2007 2007
Tunçbilek kömürlerinin flotasyon kinetiğinin araştırılması ve temiz kömür eldesi, 2007 DPÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 2007 2009
Refleks Sempatik Distrofili Hastaların Rehabilitasyonunda Ağrı Ve Ödemin Azaltılmasında Kullanılan Farklı Fizik Tedavi Modalitelerinin Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi 2007 2007
Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Yeni Oksim-Metal Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2007/2), 2007 (Bütçesi 12500.00 TL) (Tamamlandı). DPÜ 2007 2009
Türk Halk Oyunları Yarışmalarının Bilgisayar Ortamında Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının İnternet Aracılığıyla Paylaşımına Yönelik Bilgisayar Yazılım Projesi TÜBİTAK PROJESİ 2007 2010
Bazı Pirol 2 3 dionların sentezi ve türevlerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2007 2006
Kompound üretim yöntemi ile borik asit katkılı yanmayı geciktiricili ve düşük sürtünme katsayılı kompozit malzeme üretimi ve özelliklerinin araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2007 2003
Gıdaların Işınlanması İlaç ve İlaç Hammaddelerinin Sterilizasyonu Sonucu Bu Ürünlerde Oluşan Serbest Kökçelerin Eektron Spin Rezonans ESR Tekniği ile İncelenmesi ve ESR spektrum Benzetişimi İçin Yazılım Geliştirilmesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2007 2001
H. Ünal, A. Mimaroğlu, U. Şen, S. H. Yetgin, Kompound Üretim Yöntemi İle Borik Asit Katkılı Yanmayı Geciktiricili Ve Düşük Sürtünme Katsayılı Kompozit Malzeme Üretimi Ve Özelliklerinin Araştırılması, 2007-05-06-006, Bitiş Tarihi: 09.03.2010 Proje Miktarı: 15.000tl (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hüseyin Ünal). Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2007 2007
H. Ünal, S. H. Yetgin, Otomotiv Sektörü İçin Polimer Köpük Malzeme Üretimi Ve Karakterizasyonu, 2008-50-02-007, Bitiş Tarihi: 13.11.2012 Proje Miktarı: 3.000tl (Yürütücü: Prof. Dr. Hüseyin Ünal) Sakarya Üniversitesi Sakarya Üniversitesi 2007 2007
Türk Halk Oyunları Yarısmalarının Bilgisayar Ortamında Degerlendirilmesi ve Degerlendirme Sonuçlarının Internet Aracılıgıyla Paylasımına Yönelik Bilgisayar Yazılım Projesi Çukurova Üniversitesi BAP 2007 2008
2007 6 ARAŞTIRMA PROJESİ 2007 2006
 Proje No: 2007-6, (Ulusal), “Bazı Pirol-2,3-dionların sentezi ve türevlerinin araştırılması.“ DPÜ 2007 2009
Kırdar Kırmataş Ocağında Süreç İyileştirme ve Süreç Yönetim Modeli Kurulması Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2007-12, (2007-2009) 2007 2009
5. “Balya-Balıkesir Kurşun-Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü”, Eczacıbaşı-ESAN, Araştırmacı, DPÜ, 2007 DPÜ Döner Sermaye Ar-Ge 2007 2007
52 Adet Kimyasal Silah El Dedektörü MSB Tedarik Bölge Başkanlığı, 2007-2009 2007 2009
Moloz Oluşumu Ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi: Barla-Beşparmak-Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları Tübitak 2007 2007
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Tübitak 2007 2007
Çok Renkli ve Geniş Bantlı GaAs/GaAlAs Kızılötesi Algılayıcılar TÜBİTAK PROJESİ 2007 2007
Eczacıbaşı Balya Kurşun-Çinko Sahasının Tesis Tasarımı Eczacıbaşı Esan A.Ş. 2007 2007
Türkiye Tunçbilek Kömürünün Kademeli Flotasyonuna Dodesilamin, Gaz yağı ve pH’nın Etkisi Dumlupınar Üniversitesi 2007 2008
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2007 2008
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yöntemi ile Gaz Atomizasyon Nozulu Modellenmesi Tübitak 2007 2008
Teknoloji ve Yaşam Bilimlerinde Önemli Olan Moleküllerin Yapısal, Elektronik ve Doğrusal Olmayan Optik (NLO) Özelliklerinin Hesaplanması ve Bazı Organik Bileşiklerin Titreşimsel Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak Karşılaştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2007 2010
Reconstruction of Palaeoclimate Paleovegetationand Paleoenvironment Based on Leaf Floras and Palynofloras of Neogene Deposits in Western Turkey TÜBİTAK PROJESİ 2007 2001
Büyük Menderes Grabeni Batı Kesiminde Yeralan Jeotermal Sistemlerin Hidrodinamik Yapılarının Jeokimyasal Teknikler ve Asal Gaz İzotopları Yardımıyla İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2007 2012
Kentler Çocuklarındır Kültürel Eğitim Çalışmaları Projesi UNICEF 2007 2007
Kırdar Kırmataş Ocağında Süreç İyileştirme ve Süreç Yönetim Modeli Kurulması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2007 2003
7. Yüksek süzme kapasiteli kapiler seramik filtre üretimi TÜBİTAK Projesi, 106M109 2007 2008
MgO Spinel Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Isıl Sok ve Korozyon Direncinin 5. Arttırılmasının Arastırılması Tübitak 2007 2009
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys, Ceramic And Composite Nano Materials Avrupa Birliği 2007 2007
TOGİ-Türkiye otobüsçüleri geliştirme ve iyileştirme projesi Konya Kon-Set Otobüs İşletmesi 2007 2008
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi (Yüksek Lisans Bursiyeri) TÜBİTAK PROJESİ 2007 2012
İstilacı özellik gösteren Lythrum salicaria L. (Lytraceae) bitkisinin Türkiyedeki populasyonlarının hayat devirleri üzerine gün uzunluğunun etkisi” nolu DPT Projesi, 2007, Araştırmacı. Dumlupınar Üniversitesi 2007 2008
Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi TÜBİTAK 2006 2010
Kuru tarım alanlarında organik tarım çalışmaları FAO and UNDP ibrahim Aksaz Yabanhayatı Koruma Derneği 2006 2007
Karbonik anhidraz inhibitörleri olan 1-(3 ve 4-nitro fenil)-5-fenilpirazol-3-karboksilik asit (5-sülfamoil-(1,3,4-tiyadiazol-2-il) amid türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2006 2008
Proteozom inhibisyonun meme ve melanoma kanser hücre dizileri üzerindeki etkileri Tübitak 2006 2009
“Investigation of the Relationships Between Cutting Performances and Blunted Cutting Picks”, Project num: BAP-2006-07-02-00-01, Middle East Technical University, Mining Engineering Department, Ankara, Turkey, December, 2008 (Bitti). Orta Doğu Teknik Üniversitesi - BAP Koordinatörlüğü 2006 2007
Taşköprü - Durağan Bölgesinin Jeolojik Evrimi Kocaeli Ünv. 2006 2008
Emet Hisarcık Bölgesi Bor İşletmelerinin Oluşturduğu Çevre Kirliliğinin İncelenmesi DPU bilimsel araştırma projeleri 2006 2008
DPT2006K-120470 No’lu YUUP Projesi Ankara Üniversitesi‘nce Koordine edilen 2006 2009
BAP PROJESİ “Kızartılmış Buğday Cipsi Üretimi Ve Elde Edilen Buğday Cipslerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, FBT-06-49 2008 2006 2008
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan 1-( 3 ve 4.-Nitro-Fenil )-5-Fenil-Pirazol-3-Karboksilik Asit (5-Sulfamoil-[1,3,4]Tiyadiazol-2-il)-Amid Türevlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi -Tübitak 1001 2006 2007
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2006-9, Yürütücü, 2006. (ULUSAL). DPÜ/BAP 2006 2009
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Enzim Üzerindeİnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP 2006 2009
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2006 2006
Kütahya İlindeki Alevi Bektaşi Kültür Unsurlarının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2006 2002
Güney Marmara ve Ege Bölgesi Çepni Türkmenlerinin Sosyo Antropolojik Açıdan İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2006 2002
Lateral Epikondilitte Değişik Kas Gruplarının Kuvveti İle Ağrı Arasındaki İlişki Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Birimi 2006 2006
Üçlü Metalik Alaşımların Kontrollü Doğrusal Katılaştırılması, Katı-Sıvı Arayüzey Enerjilerinin Ölçülmesi Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 36 Ay. Tübitak, 105t481 2006-2009 2006 2006
Güç Kalitesi Milli Projesi (Milli Enerji Kalitesi Projesi) - Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri Ve Güç Akışını İzleme,problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi Ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Projesi “Tübitak-Kamag- TEİAŞ“ Destekli Proje- 1007 2006 2009
Kaya Tuzuna Ait Kısa ve Uzun Dönemli Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi ve Modellenmesi Selçuk Üniversitesi 2006 2009
Kütahya/Tavşanlı Bölgesinde Uygun Kanola türünün Yetiştirilmesi ve Biyodizel Yakıtı Olarak Özelliklerinin İrdelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2006 2008
Ek Ders Ücret Dumlupınar Üniversitesi 2006 2013
GGG 40 Sfero Dökme Demirlerin İşlenebilirliği Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2006 2005
Balya (Balikesir) Kurşun – Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi Ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü, Eczacıbaşı-Esan, 2006 2007
2006 9 ARAŞTIRMA PROJESİ 2006 2006
TBAG-106T180 “Çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin, yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5- amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid ile reaksiyonları ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi“ TÜBİTAK 2006 2008
104T406 -Tübitak 1001 2006 2001
106T180 -Tübitak 1001 2006 2007
 Proje No: 2006-9 (ULUSAL) “Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi“ DPÜ 2006 2009
Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Östemperleme İşleminin Takım Aşınması Ve Takım Ömrü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması, Akü Projesi, (Araştırmacı), Bütçesi: 4.350 Tl, Proje No: 041.tef.02, 2006. Afyon Kocatepe Üniversitesi 2006 2006
Çeşitli Türlerin Tayininde Kullanılabilecek Amperometrik ve Potansiyometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2006 2009
KÜTAHYA/TAVŞANLI BÖLGESİ İÇİN UYGUN KANOLA TÜRÜNÜN ÜRETİLMESİ, BİYODİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMASININ İRDELENMESİ DPÜ BAP (Proje No: 2006/2) 2006 2008
Yapay Zeka Yöntemleri ile Çok Katlı Binalar İçerisinde Sanal Bir Yol Planlama Sistemi Gerçekleştirimi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2006 2004
Yüksek Verimli Asenkron Motor Tasarımı Sakarya Üniversitesi 2006 2008
Çözelti Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Proje No: BOREN-2006-11-Ç10-14 (2006-2008) 2006 2008
2. “Çözelti Madenciliğinin Eti-Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi” , BOREN Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 2006-2008 BOREN 2006 2008
4. “Yüksek Süzme Kapasiteli Kapiler Seramik Filtre Üretimi”, Tübitak Projesi, 106M109, Araştırmacı, DPÜ, 2006-2008 TÜBİTAK 2006 2008
Uysal, A, Alp, M., Şahin, Y., Özden, M., Gürcüoğlu, Y. (2006). Ortaöğrenimde okulu bırakma olgusunun sosyolojik analizi: Kütahya örneği. TÜBİTAK SBB Proje 105K149. Tubitak 2006 2006
Nanosensörlerle Sıvı Sistemlerde Zehirli Kimyasalların Ölçüm Teknolojisinin GeliĢtirilmesi Proje No: 50 55 505, DPT (İç Destekli Proje) 2006 2009
Öngerilmeli Kompozit Plakların Düşük Hızlı Darbe Yükü Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2006 2001
Ötektiküstü Al Si Alaşımlarının Püskürtme Şekillendirme (Spray Forming) Yöntemi İle Üretilerek Mikroyapı Ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ 2006 2001
CERN ATLAS Deneyinde Dördüncü Aile Kuarklarının Simulasyon Çalışmaları ve Veri Analizi TÜBİTAK 2006 2009
Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları Kalkınma Bakanlığı 2006
Yurttaş Olmak İçin Biga Yurttaşlık Enstitüsü 2006 2006
Çeşitli Türlerin Tayininde Kullanılabilecek Potansiyometrik ve Amperometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2006 2009
Halı Saha ve Spor Tesisi Projesi Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2006 2007
Kanser Ve Otoimmun Hastalıkların Tanı Ve Takibinde Oksidatif Enzimlerin Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Belirleyicilik Özelliklerinin Araştırılması DPU-BAP projesi 2006 2007
PV- Paneller ile Enerji Depolanması ve kampus Otopark Aydınlatma Otomasyonu DPÜ 2006 2008
Kütahya/Tavşanlı Bölgesi için uygun kanola türünün üretilmesi, biyodizel yakıtı olarak kullanılmasının irdelenmesi DPÜ 2006 2008
Çözelti Madenciliğinin ETİ Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2006 2004
Zirkonu Azaltılmış (~% 25) Hızlı Tek Pişirim Duvar Karosu Opak Firit Üretimi, TÜBİTAK-TEYDEB PROJESİ, Proje No: 3060236, Ar-Ge Mühendisi, 2006-2008 (Tamamlandı). Kale Seramik A.Ş. 2006 2008
Amonyum İyonlarının İçme Sularından Flotasyon Tekniği İle Uzaklaştırılması TÜBİTAK 2005 2008
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi Ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2005 2001
Genisband C L Bandı Erbiyum katkılı fiber optik amplifikatör tasarımı ve gerçeklenmesi DPT Kalkınma Bakanlığı 2005 2006
Porsuk Barajı’nda yaşayan ve ekonomik değere sahip olan Cyprinus carpio (sazan), Leiciscus cephalus (tatlı su kefali) ve Tinca tinca (kadife balığı)’nın yağ asitleri, CLA (konjuge linolenik asit) ve kolesterol değerlerinin araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2005 2007
Kütahya Enne Barajı’nda yaşayan balıklarda ağır metal akümülasyon oranlarının araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 2005 2007
Ortaklar - Germencik Yöresinin Neotektonik İncelemesi Tübitak 2005 2007
Kütahya ve Dolayının Neotektonik İncelemesi Kocaeli Ünv. 2005 2007
Genişband C L Bandı Erbiyum katkılı fiber optik amplifikatör tasarımı ve gerçeklenmesi Kalkınma Bakanlığı 2005 2012
Tütün Atığı Ve Ahır Gübresi Karışımlarının Baş Salata lactuca Sativa L Var Capitata Yetiştiriciliğinde Toprak Özellikleri Ve Verime Olan Etkileri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (Ege Univ.) 2005 2006
Dilim kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2005 2001
Düşük Sıcaklıkta Nanokristal Tetragonal Zirkonya Bazlı Seramiklerin Sentezlenmesi Ve Topaklanma Probleminin Önlenilmesi TÜBİTAK 2005 2007
Endüstriyel Atıklardan Kompozit Agrega Üretim Olanaklarının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2005 2007
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit, Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-104T406, Yürütücü, 205-2008. (ULUSAL). TÜBİTAK 2005 2008
Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2005 2008
Boraks’ın Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Doktora Projesi 2005 2010
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2005 2005
“clasical And Quantum Modelling Of The Linear And Nonlinear İnteraction With The Materials And Propagation Of The Optical Pulses,” İ. T. Ü. Bap Project, Proje No: 488, Proje Araştırıcısı, 2005. İ.t.ü 2005 2005
Pilot İller İletişim Bileşeni Başlangıç Araştırması. Avrupa Birliği & Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi 2005 2005
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması MEB EARGED & EYEDDER 2005 2005
Kuyumculuk Takı Tasarım ve İş Eğitimleri Merkezi Projesi Avrupa Birliği 2005 2006
Azdırma Freze Çakılarında Kesme Kuvvetlerinin ve Takım Aşınmasının İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2005 2012
Dilim kalınlığının patlatma kaynaklı yersarsıntıları ve saha sabitleri üzerindeki etkisinin araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi BAP 2005 2007
 TBAG-104T406 “Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi“ TÜBİTAK 2005 2008
Ilıca-Sobran (Kütahya) Bölgesinin Jeolojisi ve Tektoniğinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-4 2005 2007
Dilim kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2005-3, (2005-2008) 2005 2008
Neojen Borat Yatakların Toprak Jeokimyası İle Prospeksiyonu Hedef Saptamada Yöntem Geliştirme TÜBİTAK PROJESİ 2005 2004
PV- Paneller ile Enerji Depolanması ve kampus Otopark Aydınlatma Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2005 2006
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Web Sitesi Tasarımı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2005 2005
Bazı İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Sentezi ve Uygulamaları Kalkınma Bakanlığı 2005 2010
Depremden 5 Yıl Sonra Düzce Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2005 2001
Dilim kalınlığının Patlatma Kaynaklı Yer Sarsıntıları ve Saha Sabitleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2005 2001
Ilıca Sobran Kütahya Bölgesinin Jeolojisi ve Tektoniğinin İncelenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2005 2001
Türkiye nin Deprem Riski Yüksek Jeo stratejik Bölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2005 2011
6. Diyatomit ve zeolit doğal hammaddelerinden nano-boyutta kristobalit seramik tozun sentezlenmesi DPT Projesi 2005 2008
Stevia rebaudiana Bertoni Ekstresi ve N nitro L arginin L NNA in Deneysel Diyabet ve Nitrik Oksit Sentaz Üzerine Etkileri ESOGÜ-BAP 2005 2007
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys Ceramic And Composite Nano Materia Avrupa Birliği 2005 2001
Karbonik anhidraz inhibitörleri olan safra asitleri ve pirazol karboksilik asitlerin 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin metal komplekslerinin sentezi ve karbonik anhidraz enzimi üzerinde inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2004 2005
Çeşitli pirazol karboksilli asit bileşiklerinden yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi Dumlupınar Üniversitesi 2004 2006
Seyitömer Linyitlerinin (SLİ) Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamındaki Davranışlarının Araştırılması Seyitömer Linyit İşletmesi 2004 2004
Super Energy High Milling in the Production Of Hard Alloys, Ceramic And Composite Nano Materials FP6 (Avrupa Birliği 6.Çerçeve Programı) 2004 2007
Silika Bazlı Mikro Malzeme Üretim Olanaklarının Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi BAP 2004 2007
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2004 2004
Ürgüp Kayakapı Kültürel Ve Doğal Çevre Koruma Ve Canlandırma Projesi Kapsamında Kayakapı Mahallesinde Kaya Düşmesi Olasılığının Ve Kayadam Mekanların Jeolojik-Jeoteknik Açıdan İncelenmesi (Araştırmacı) Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Vakfı 2004 2004
Seyitömer Linyitlerinin yıkanabilirliği ve arakesme killerinin yüzdürme ortamındaki davranışlarının araştırılması 2004 TKİ Destekli araştırma projesi, 2004 2006
DPÜ Kampüsü Elektrik Enerji Kalitesi Araştırma Projesi, DPÜ BAP Projesi, Proje No: 2004-1 2004 2006
Seyitömer Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamında Davranışlarının Araştırılması TKİ 2004 2004
Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automatonunda İncelenmesi Gazi Üniversitesi 2004 2006
Dişler Yolunda Projesi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Ve Toothfriendly Sweets International 2004 2004
Duru İle 22 Saniye Projesi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 2004 2004
Kütahya Alayunt Bölgesi Diatomitlerinden Yalıtkan-Hafif Beton Üretim Olanaklarının İncelenmesi DPÜ (BAP) 2004 2005
Öğrenci İşleri Otomasyonu Dumlupınar Üniversitesi 2004 2013
TBAG 2376 -Tübitak 1001 2004 2010
PC (PIC) – QCM Tabanlı Sensör Dizisi Sistemi ile Anestezi Gazlarının Gerçek Zamanlı Denetimi Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi 2004 2007
 TBAG–2376 “Yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olarak 5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-sülfonamid’in çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi“ TÜBİTAK 2004 2006
QCM-SSC Gaz Sensör Dizisi Kullanarak Tıbbi Uygulamalar için Tanı Sistemi Tasarımı TÜBİTAK 2004 2009
Coleoptera grubu fındık zararlılarından izole edilen bakteriyel patojenlerin moleküler analizleri Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2004 2008
Iu-Terc Project, Bloomington, In, Usa Nsf & Terc 2004 2004
Ips/ National Urban Alliance (Nua)literacy Initiative Project, In, Usa Lilly Foundation 2004 2004
Sekiz Boyutlu Ising Modelinin Creutz Cellular Automatonunda İncelenmesi ARAŞTIRMA PROJESİ 2004 2005
Celal Bayar Üniversitesi BAP Projesi Rubia tinctorum L. Bitkisinde Agrobacterium rhizogenes aracılığı ile saçaklı kök kültürlerinin oluşturulması ve sekonder metabolit eldesi, Yürütücü, (22.10.2004 - 22.10.2006) Celal Bayar 2004 2006
6. “Kapiler Seramik Filtre Üretimi”, DPT Projesi, Araştırmacı, 2003K120380, DPÜ, 2004-2006 DPT 2004 2006
QCM-SSC Gaz Sensör Disizi Kullanarak Tıbbi Uygulamalar İçin Tanı Sistemi Tasarımı TÜBİTAK Proje No:104E053 2004 2006
PC(PIC)–QCM Tabanlı Sensör Dizisi Sistemi ile Anestezi Gazlarının Gerçek Zamanlı Denetimi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2004-6, 2004 2005
Elektronik Burun Proje No: 50 45 509, DPT (İç Destekli Proje) 2004 2006
Ürgüp Kayakapı Kültürel Ve Doğal Çevre Koruma Ve Canlandırma Projesi Kapsamında Kayakapı Mahallesinde Kaya Düşmesi Olasılığının Ve Kayadam Mekanların Jeolojik-Jeoteknik Açıdan İncelenmesi Hacettepe Üniversitesi 2004 2004
Elektronik Burun Proje No: 50 45 509, DPT (TÜBİTAK-MAM (İç Destekli Proje), 2004 2005
Güzel Sanatlar Fakültesi - Özel Yetenek Kayıt Ve Değerlendirmeleri (2004-2013) Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü 2004 2004
Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci Bilgi Sistemi (2004-2012) Dumlupınar Üniversitesi 2004 2004
Ağaç İşleri Endüstrisinde Kullanılan Hammadde Üretim Teknikleri ve Kalite Kontrol Ar-Ge Projesi, DPT Projesi, 2003K120380, Devlet Planlama Teşkilatı 2004 2006
Doğal Gaz Yakma Sistemlerinde Azotoksit Emisyonlarının Kontrolü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2004 2005
Seyitömer Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamında Davranışlarının Araştırılması TKİ Seyitömer Müessese Müdürlüğü 2004 2004
Sanayi Ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi-Hürok İşletmesi; Verimlilik İş Süreçleri Ve Maliyet Yapısının İyileştirme Projesi. Dpü 2004 2004
Türkiye ve Slovenya dan Seçilen Karst Alanlarının Karşılaştırmalı Morfo Hidrolojik İncelemesi TÜBİTAK PROJESİ 2004 2008
5. Kapiler Seramik Filtre Üretimi DPT Projesi, 2003K120380 2004 2005
Ihlara Vadisi (Aksaray)’ nin Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları Gazi Üiversitesi 2003 2005
Çeşitli Feldspat Oluşumlarından Na ve K-Feldspatların Flotasyonla Seçimli Olarak Ayrılması ve Endüstride Kullanımlarının Araştırılması OGÜ - BAP 2003 2005
Yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olarak 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamidin çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK 2003 2004
Batı Toroslarda Kabuk - Üst Manto ve Gizli Tektonik Zonların Magnetotelurik Yöntem ile Ters Çözümü ve Görüntülenmesi Tübitak 2003 2003
Turgutlu (Manisa) Civarı Endüstriyel Killerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Yönden İncelenmesi İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2003 2005
Phokaia Antik Kenti Kazıları İbb 2003 2003
GLI Linyit Havzası Anakayacı Marnın Nem İçeriği-Dayanım İlişkisinin Belirlenmesi ve Bu İlişkinin Madencilik Tasarımlarında Kaya Davranışı Üzerine Etkisinin Sayısal Modelleme ile Analizi ESOGÜ-Araştırma Fonu 2003 2006
Düşük sıcaklıkta b-kristobalit tozu üretimi D.P.Ü Araştırma Projesi 2003 2005
Madencilikte Gürültü Analizi, Modellenmesi ve Haritalanması Selçuk Üniversitesi 2003 2005
Etibor A.Ş. Kütahya- Emet Kolemanit Tesisleri Atıklarının Değerlendirilmesi DPÜ (BAP) 2003 2005
Kütahya-Alayunt Diatomit Cevherinin Çok Yönlü Olarak Zenginleştirilebilirliği ve Endüstriyel Kullanım Olanaklarının Araştırılması DPÜ (BAP) 2003 2005
Taşocağı (Basamak Geometrisine Geçiş) Projesi, Kırdar Hazır Beton, İnşaat, Madencilik Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. 2003 2003
Çeşitli Denetim Algoritmalarının PLC Gerçeklenmeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2003 2004
Yeraltı Üretim Yöntemi Yatırım ve İşletme Maliyeti Analizi, Tuncerler Madencilik San.Ltd.Şti., 2003 2003
DPÜ-Maden Mühendisliği Laboratuarlarının Daha Etkin Kullanımına Yönelik Fizibilite Etüdü”, Dumlupınar Üniversitesi BAP 2003 2004
 PROJE NO: 52 (ULUSAL) “Pirazol karboksilik asit bileşiklerinden, yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamid türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi. Proje“ DPÜ 2003 2007
52 ARAŞTIRMA PROJESİ 2003 2001
Etanol Tayini İçin Yeni Bir Amperometrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2003 2002
Atıksu Koku Karakterizasyonu Ġçin Kimyasal Algılayıcılar Dizisi (Elektronik Burun) Geliştirilmesi TUBİTAK- TBAG 2003 2005
El Nino Ve La Nina Olaylarının Etkileri ile Türkiye deki Yağış Zaman Serilerinin Karakteristik Özelliklerindeki ve Dağılımlarındaki Değişkenliklerin Analizi TÜBİTAK PROJESİ 2003 2005
YENİ SENTEZLENECEK BAZI HOFMANN TİPİ KLATRATLARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN VE KONAK-KONUK İLİŞKİLERİNİN İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI Dumlupınar Üniversitesi 2003 2005
Sanayi Ve Üniversite İşbirliği Çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesi- Öztürk Yapı İşletmesi; Verimlilik İş Süreçleri Ve Maliyet Yapısının Analizi Projesi. Dpü 2003 2003
Efteni Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrojeolojisi ve Bu Kaynaklarda Depremlerle İlgili Olası Değişimlerin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ 2003 2005
4. Düşük Sıcaklıkta Kristobalit Seramik Tozu Üretimi, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi DPÜ-03-47 2003 2005
Akçay (Muğla-Denizli)’ın Fiziko-Kimyasal ve Epilitik Alg Florası Yönünden İncelenmesi Muğla Üniversitesi 2002 2003
Baz istasyonlarının yaydıgı elektromanyetik ısıma miktarlarının ölçülmesi ve yeni kurulacak baz istasyonlarının optimum yer ve karakteristiklerinin tespiti Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2002 2002
“Natural Stone Quarry Project”, Kirdar Company, Dumlupinar University, Mining Engineering Department, Kutahya, Turkey, August, 2003 (Bitti). Dumlupınar Üniversitesi 2002 2003
Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik ışıma miktarlarının ölçülmesi ve yeni kurulacak baz istasyonlarının optimum yer ve karakteristiklerinin tespiti Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2002 2012
Bazi NP-Zor Problemler İçin Genişletilmiş Lagrange Fonksiyonları Kullanılarak Yeni Bir Çözüm Yönteminin Geliştirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2002 2003
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2002 2002
Bazı Türk Kömürlerinin Termogravimetrik Özellikleri selçuk Üniversitesi 2002 2003
Çelik Konstrüksiyonlu Hacim Kontrollü Sera Tasarımı İmalatı Enerji Korunumu ve Boruların Korozyon Özelliklerinin İncelenmesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2002 2009
Kömür Açık İşletmesi İçin Çevreye Duyarlı Delma Patlatma Tasarımı, Tuncerler Madencilik San.Ltd.Şti., 2002 2003
‘‘el-Müsned es-Sahîh ‘ala’t-Tekâsîm ve’l-Envâ‘‘, Elyazmadan Tahkik Projesi Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 2002 2012
Bazi NP Zor Problemler İçin Genişletilmiş Lagrange Fonksiyonları Kullanılarak Yeni Bir Çözüm Yönteminin Geliştirilmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2002 2011
Modern Mayin Tespit Sistemleri Proje No: 50 25 006, MSB Ar-Ge Daire Bşk.’lığı, 2002 2005
NBC Gemi Filtrelerinin GeliĢtirilmesi Ve Prototip Üretimi Ġle Sensör Donanımı “NBC Gemi Filtrelerinin GeliĢtirilmesi Ve Prototip ÜretTÜBİTAK-MAM, MKTAE, Proje No: 5025502, 2002-2 2002 2004
Seçimli Kazı Paket Program Yazılımı Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu 2002 2005
Çardak Tokça Burdur ve İncesu Molas Havzaları Kömür içeren Tersiyer Tortullarının Palinostratigrafik Korelasyonu TÜBİTAK PROJESİ 2002 2003
Durman, M., “ege Bölgesi Gelişim Projesi Çalışmaları”, Egev Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 2002. Egev Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 2002 2002
Flotasyon Teknolojisinin Trona Endüstrisi için Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ 2002 2006
Rüzgar Enerjisiyle Elektrik Enerjisi Üretim Modellemesi ve Kütahya’da Seçilen Bir Konumda Rüzgar Verileriyle Elektrik Enerjisi Üretim Potansiyelinin Bulunması DPÜ 2002 2004
Kütahya Eti Gümüş Holding norm kadro çalışması Kütahya Eti Gümüş Holding 2002 2002
Çelik konstrüksiyonlu hacim kontrollü sera tasarımı imalatı ve ısıtma borularının korozyon özelliklerinin incelenmesi” 2002 K -120210 nolu DPT Projesi, 2002, Araştırmacı. Dumlupınar Üniversitesi 2002 2003
Erdek (Balıkesir) - Karabiga (Çanakkale) Yöresinin Neotektonik İncelemesi Kocaeli Ünv. 2001 2004
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2001 2001
Kütahya-Tunçbilek Termik Santralleri Kazanlarında Yanmamış Karbonun Kazanılması Dumlupınar Üniversitesi 2001 2004
Kömür Stoklarındaki Kendiliğinden Yanma Olayının İncelenmesi Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Örneği Selçuk Üniversitesi 2001 2003
Beliefs Of Preservice Elementary Teachers (Pset), In, Usa Indiana University 2001 2001
Collaboration For Enhancing Mathematics Instruction Project (Cemı), In, Usa Lucent Tech. 2001 2001
7. “TKİ Seyitömer Linyit Saha‘sının Bilgisayar Sistemleriyle Değerlendirilmesi ve Kömür Stoklama Alanının Optimal Şekilde Düzenlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, Eylül, 2001 DPÜ BAP 2001 2001
50 adet Kimyasal Harp Maddesi El Dedektörü TÜBĠTAK-MAM, MKTAE, Proje No: 50 15 508, 2001 2003
Polimer Katkılı Çimentoların Üretilmesi ve Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2001 2003
Kütahya’da Hava Kirliliğinin Nedenlerinin Araştırılması ve Azaltılmasına Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi DPÜ 2001 2003
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma DPÜ 2001 2003
Tunçbilek Termik Santralı Kazanlarında Yanmamış Karbonun Kazanılması DPÜ 2001 2003
Flotasyon Teknolojisinin Trona Endüstrisi için Geliştirilmesi TÜBİTAK-NSF 2001 2004
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 2000 2000
Urla-Klazomenai Kazıları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 2000 2012
Patlatma Esaslı Halat Tipi (Kablo Tipi) Kaya Saplamaları Tasarımı, Üretimi ve Uygulamaları C.Ü. BAP 2000 2001
"doğal Gazın Kütahya'ya Uygunluğu", Proje: Kütahya'da Doğal Gaz Ve Yapılabilirliği Palmet/Amec Ve Dumlupınar Üniversitesi 2000 2000
Gemlik Körfezi ile Bandırma Körfezi Arasındaki Alanın Neotektonik İncelemesi ve Depremselliği Kocaeli Ünv. 1999 2000
Phokaia Antik Kenti Kazıları Jtı 1999 1999
Tki-Eli Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü (Araştırmacı) Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama Araştırma Merkezi 1999 1999
Tki-Eli Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama Araştırma Merkezi 1999 1999
Sularda Uçucu Klorlu Organikler Ġçin Sensör GeliĢtirilmesi Proje No: 59 85 504, TÜBĠTAK-MAM, MKTAE (İç destekli Proje) 1999 2000
Denizli Çardak Oligo Miyosen Molasının Palinostratigrafisi Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 1999 2006
AFS PROJESİ Menderes masifinde prekambriyen temel içerisinde yeralan palijenetik pan-afrikan granitlerin jeokimyası ve metamorfizmaları The Geochemistry and metamorphism of palingenetic pan-african granites in precambrien basement of the Menderes massif 9 Eylül Üniversitesi 1998 2001
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Bir Araştırma,Kütahya Valiliği-Dumlupınar Üniversitesi Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 1998 2002
Kütahya Stol Havaalanı ÇED Projesi DPÜ 1998 1999
Kütahya Stol Havaalanı Fizibilite Projesi DPÜ Rektörlük 1998 2000
Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Dumlupınar Üniversitesi 1998 2001
Kütahya‘da Hava Kirliliğinin Nedenlerinin Araştırılması ve Azaltılmasına Yönelik Önlemler Dumlupınar Üniversitesi 1998 2001
T.D.Ç.İ. Malatya Hekimhan Hasançelebi Cevher Yatağının Yeniden Değerlendirilmesi T.D.Ç.İ 1998 1999
8. “DPÜ Merkez Kampüsü İç ve Dış Mekanlarında Kullanılabilecek Doğal Yapı Taşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, DPÜ, 1998 DPÜ BAP 1998 1998
Gaz Sensör Prototipinin Geliştirilmesi Proje No: 52.2.005, MSB Ar-Ge Daire Başkanlığı, 1998 1999
DPÜ Merkez Kampüs İç ve Dış Mekanlarında Kullanılabilecek Doğal Yapıtaşlarının Mühendislik Özelliklerinin Belirlenmesi Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) Komisyonu 1998 1999
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma Dpü 1998 1998
Kütahya İli’nin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına yönelik ampirik bir çalışma. Kütahya Valiliği 1998 1998
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma DPT 1998 2000
Synthetic, Spectroscopic and Structural Studies on Novel Phosphorus Ring NATO, Proje No: 960642, Yardımcı Araştırmacı, 1997-2003. (ULUSLARARASI). NATO 1997 2003
Synthetic Spectroscopic and Structural Studies on Novel Phosphorus Ring Compounds DİĞER 1997 2003
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma D.P.T. 1997 2001
Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi D.P.T Projesi 1997 2002
Etibank Kırka Boraks İşletmesi Bor Cevheri ve Atıklarının Doğrudan Zenginleştirilmesi DPÜ (BAP) 1997 1999
9. “Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Belirlenmesi”, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1997 DPT 1997 1997
Yeraltı Madenleri Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi DPT, 1997-2000 1997 2000
Seyitömer Bölgesi (Kütahya) Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Devlet Planlama Teşkilatı 1997 2001
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma Kütahya Valiliği 1997 1999
Kütahya Seyitömer Linyitlerinin Değerlendirilmesi DPÜ 1997 1999
İnce damarlarda yeraltı mekanize üretim yöntemlerinin araştırılması Cumhuriyet Üniversitesi, BAP 1996 1997
10. “Yeraltı Madenleri İçin Fuzzy Sistem Tabanlı Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi”, DPT Projesi, Araştırmacı, DPÜ, 1996 DPT 1996 1996
Gaz Sensörlerin Araştırılması ve Geliştirilmesi Proje No: 52.1.0010, TÜBİTAK-MAM, MKTAE (İç destekli Proje) 1996 1998
3. Kütahya Killerinden Seramik Filtre Üretimi DPT Projesi, 96K120630 1996 1997
Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, Ege Metal Endüstri A.Ş., 1995 1995
Dumlupınar Üniversitesinin Mekan Büyüklüklerinin Tespitine Yönelik Stratejik Plan (Hizmet Türlerine Göre Mekan Büyüklüklerinin Ve Yatırım İhtiyaçlarının Belirlenmesi) Dpü 1995 1995
Asil Çelik A.Ş. Orhangazi Tesislerinin Enerji Optimizasyonu Marmara Üniversitesi 1995 1996
Seyitömer Bölgesi (Kütahya) Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Araştırılması Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 1994 1997
Kayseri Pınarbaşı-Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde (4 No‘lu Kuyu) Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları, Dedeman Madencilik, 1994 1994
Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı“ Raporu Kapsamında Ortaya Konulan Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Kritik Yaklaşımlar Özbelsan A.Ş. 1994 1994
Sivas-Ulaş Yöresi Sölestit Cevheri ve Yankayaçları İçin Optimum Patlatma Koşullarının Araştırılması ve Kayaç Özellikleri İle İlişkilendirilmesi Çalışmaları Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 1993 2002
Jeotermal Kaynaklı Li-Br-H2O Absorbsiyonlu soğutma sistem dizayn ve uygulanabilirliği Cumhuriyet Üniversitesi 1993 1995
Çok Amaçlı Bir Akışkan Yataklı Yakıcı Tasarımı ve İmalatı Marmara Üniversitesi 1993 1995
Urla-Klazomenai Kazıları Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 1992 2012
Research Consortium for Chemical Sensor and Nanosensor GYTE, FP6 ve FP 7 programlarında yer alabilmek için oluşturulmuştur, 1992
Göller Bölgesi, Konya Kapalı Havzası ve Tuz Gölünde Kirliliğin Tespiti ve Giderilmesi Projeleri Çevre Bakanlığı 1991 1994
Yarı İletken MOS Yapılarının Elektronik Özellikleri DPT, 1991, 1991 1992
2. Seramik Fabrikası Atık Sularının Filtrasyononda Yeni Tekniklerin Araştırılması ve Katı Atığın Değerlendirilmesi, AFP Projesi Anadolu-91-03 1991 1992
Urla-Klazomenai Kazıları diğer kurumlar 1990 2012
Marsol Güneş Santralı Otomasyonu Projesi Marmara Üniversitesi 1990 1992
“Gelik İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 TTK - Türkiye Taş Kömürleri Gn. Mdr. 1989 1989
12. “Kandilli İşletmesi Kömür ve Kayalarının Kaya Mekaniği ve Dizayn Parametrelerinin Çıkartılmasının Araştırılması”, TTK Genel Müd. Proje Kod No: 88-03-05-01-05, Araştırmacı, ODTÜ, 1989 Türkiye Taş Kömürleri Gn. Mdr. 1989 1989
Kütahya'da Turistik El Sanatlarını Geliştirme Araştırması Dpü 1989 1989
Marsol Güneş Santralı Montajı Marmara Üniversitesi 1989 1991
Ödemiş-Halıköy Antimuan Flotasyon Tesisi Koşullarının Optimizasyonu Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 1988
Etibank-Keçiborlu Kükürt İşletmeleri Flotasyon İyileştirme Çalışmaları Kat‘i raporu Dokuz Eylül Üniversitesi 1987 1988
1. Killerin Elektrofiltrasyonu, AFP Projesi ODTÜ-87-03-05-02 1987 1988
Kükürt Üretim Teknolojisi ve Ekonomisi Etibank 1986 1987
Fotoiletken Minerallerin Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi DÜAP-85FF-19, 1985 1986
Türkiye Grafit Yatakları ve Cevher Hazırlama Yönünden İncelenmesi Etibank 1984 1985
Kutlular Piritik Bakır Cevheri Optimal Flotasyon Şartlarının Tesbiti Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. 1983 1984
10 SiC Si Kompozitlerin Sedimantasyon Döküm Yöntemi ile Üretimi DİĞER
Hasançelebi Madeni Açık İşletme Projeleri DİĞER
9 Enerjetik Malzemelerin Moleküler Modelleme kullanarak polimorflarının tayini DİĞER
Balya Balıkesir Kurşun Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü DİĞER
DPÜ Maden Mühendisliği Laboratuarlarının Daha Etkin olarak kullanımına yönelik fizibilite etüdü BAP DİĞER
8 Hızlı Prototip Tekniği ve Direk Döküm Yöntemi ile Diş Köprüsü Üretimi DİĞER
Seyitömer Bölgesi Kömür Havzasının Yapısal Analizi ve Uygulanabilecek Selektif Üretim Modellerinin Belirlenmesi DİĞER
7 Diyatomit ve zeolit hammaddelerinden nanoboyutlu ß kristobalit seramik tozun sentezlenmesi DİĞER
Çözelti Madenciliğinin Eti Kırka Bor İşletme Sahasına Uygulanabilirliğinin Ön Araştırması ve Jeolojik Modellemesi DİĞER
2 Titanyum Zirkonya Nanokompozit İnce Filmlerin Süperkritik CO2 Yöntemi Kullanılarak Üretilmesi ve Fotokatalitik Performansının Geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ
Yeraltı Madenleri İçin Fuzzy Sistem Tabanlı Uzaktan Gözlem ve Kontrol Sistemi Geliştirilmesi DİĞER
Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi BAP
Super energy high milling in the production of hard alloys ceramic and composite nanomaterials Avrupa Birliği
Düşük sıcaklıkta nanokristal tetragonal zirkonya bazlı seramiklerin sentezlenmesi ve topaklanma probleminin önlenilmesi TÜBİTAK PROJESİ
Aktive edilmiş tozlarla düşük sıcaklıklarda ZrB2 ve ZrB2 esaslı seramiklerin sentezlenmesi sinterlenmesi ve mekaniksel özelliklerinin geliştirilmesi DİĞER
Deagglomeration of submicron and nanoparticles of ceramic materials and detonation diamond TÜBİTAK PROJESİ
boya duyarlı Nb2O5 bazlı güneş panellerin üretimi TÜBİTAK PROJESİ
İstilacı özellik gösteren Lythrum salicaria L Lytraceae bitkisinin Türkiyedeki populasyonlarının hayat devirleri üzerine gün uzunluğunun etkisi DİĞER
Porsuk Nehri kenarı toprak üstü birincil üretim ve organik madde döngüsü DİĞER
Porsuk Barajı nda Su Kirliliğinin Boyutları DİĞER
Seed bank dynamics of Lythrum salicaria DİĞER
Porsuk Barajı nda Su Kirliliğinin çevresel etkileri ve arıtma imkânları DİĞER
Taxonomical and ecological characteristics of Lythrum salicaria L in Turkey DİĞER
Effect of light on growth of Lytrhum salicaria L in Turkey DİĞER
İzmir Stratejik Planı 1992 2007 Kapsamında İzmir İli Ayakkabı Sektörü DİĞER
Kütahya İlinin Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamına Alınmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma DİĞER
Üstün Yetenekli Çocuklar Yaratıcı Doğa Eğitimi Program TÜBİTAK PROJESİ
Maden işletmelerindeki patlatmalarda delik sayısının yersarsıntısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi BAP
İR 2339 Ruhsat Nolu Şaphane Kütahya Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar Ge Çalışmaları ARAŞTIRMA PROJESİ
Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlılığını Azaltmada Benlik Saygısı ve Yalnızlığın Etkisinin İncelenmesi DİĞER
Kayseri Yahyalı Aladağ Delikkaya Kurşun çinko işletme sahasında karşılaşılan kaya birimlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve Kaya kütle sınıflama çalışmaları ARAŞTIRMA PROJESİ
Kütahya nın Hava Kirliliğinin Azaltılması Çalışmaları ve Önerileri DİĞER
Tki Gli Müessese Müdürlüğü Açık Ocakları Y4 C Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı Yerüstü Tesisleri Ve Civarda Bulunan Yerleşim Yerleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi DİĞER
Kütahya Kızılbayır Mevkisinde Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi Elektrik Enerjisi Üretimine Uygulanabilirliği DİĞER
Eskişehir Sivrihisar Yöresi Sepiyolitlerinin ve Yüzey Aktif Madde Modifiye Formlarının Bazı Anyonları Adsorpsiyonu BAP
Bor katkılı metal matriks kompozitin mekanik özelliklerinin teorik ve deneysel araştırılması ve geliştirilmesi BAP
Doğalgaz Yakma Sistemlerinde Azotoksit Emisyonlarının Kontrolü DİĞER
Boraks ın Enerji Depolama Özelliklerinin İncelenmesi BAP
Gaz Atomizasyonu Yönteminde Yüksek Verimli Nozulun Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği CFD ile Modellenmesi Tasarımı ve İmalatı BAP
Güneş Enerjili ve Toprak Kaynaklı Isı Pompası Destekli Biyogaz Sisteminin Tasarım İmalat ve Verimliliğinin Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ
Eskişehir Yöresi Killerinin Elektromagnetik ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi DİĞER
Emet bor işletme müdürlüğü Hisarcık açıkocağı nda gerçekleştirilen patlatmaların Hisarcık ilçesindeki binalar ve insanlar üzerinde çevresel etki etüdü DİĞER
Gaz Attomizasyonu Yöntemi ile Dental Amalgam Tozu Üretilmesi Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ
Bazı Tetrasiyanometal İyonlarının Titreşim Frekanslarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle Hesaplanması BAP
Yapay Süreksizliklerin Patlatma Kaynaklı Yersarsıntıları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi DİĞER
Hasançelebi Demir Madeni Açık İşletme Projesi DİĞER
Balya Balikesir Kurşun Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi Ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü DİĞER
Dilim kalınlığının patlatma kaynaklı yersarsıntıları ve saha sabitleri üzerindeki etkisinin araştırılması DİĞER
DPÜ Maden Mühendisliği Laboratuarlarının Daha Etkin Kullanımına Yönelik Fizibilite Etüdü DİĞER
Yeraltı Üretim Yöntemi Yatırım ve İşletme Maliyeti Analizi DİĞER
Taşocağı Basamak Geometrisine Geçiş Projesi DİĞER
Kömür Açık İşletmesi İçin Çevreye Duyarlı Delma Patlatma Tasarımı DİĞER
Patlatma Esaslı Halat Tipi Kablo Tipi Kaya Saplamaları Tasarımı Üretimi ve Uygulamaları DİĞER
T D Ç İ Malatya Hekimhan Hasançelebi Cevher Yatağının Yeniden Değerlendirilmesi DİĞER
Biyografik Kaynaklara ve Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir DİĞER
İnce damarlarda yeraltı mekanize üretim yöntemlerinin araştırılması DİĞER
Ege Metal Eskişehir Krom İşletmesinde Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları DİĞER
Tüstaş Tarafından Hazırlanan Sivas İli Yatırım Potansiyeli Araştırması Strateji Planı Raporu Kapsamında Ortaya Konulan Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve Kritik Yaklaşımlar DİĞER
Atletizmi Gelişrirme DİĞER
Sivas Ulaş Sölestit İşletmesi Cevher ve Yankayaçlarının Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Mühendislik Sınıflaması Çalışmaları DİĞER
Kayseri Pınarbaşı Pulpınar Krom Yeraltı Maden İşletmesinde 4 No lu Kuyu Optimum Üretim Yönteminin Belirlenmesi ve Projelendirilmesi Çalışmaları DİĞER
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu nun Hayatı Ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma BAP
Tarihi Roman Bağlamında Yavuz Sultan Selim Han Üzerine Yazılmış EserlerAraştırma BAP
Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Teknikleri ile Sınıflandırılması ve Asenkron Motora Etkileri BAP
Çeşitli denetim algoritmalarının PLC gerçeklenmeleri DİĞER
Sulu çözeltiden ağır metallerin Ni 2 ve Cu 2 kirletilmiş topraklardan izole edilen Basiller in Üzerine biyosorbsiyonunun incelenmesi DİĞER
Çeşitli Topraklardan İzole Edilen Endospor Oluşturan Basiller in İdentifikasyonu Ağır Metallere Toleranslılığı ve Sulu Çözeltiden Kurşun Pb 2 Ağır Metalini Mikroorganizma Üzerine Biyosorbsiyonu DİĞER
Çeşitli Habitatlardan İzole Edilen Bacillus Genusuna Ait İzolatların Oluşturduğu DİĞER
Karışık Ligantlı Piridindikarboksilik Asit Komplekslerinin Sentezi Spektroskopik Termik Yapısal Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması DİĞER
Arabis drabiformis Boiss ve Aubrieta olympica Boiss Endemik Bitki Türlerinin Mikro Çoğaltımı DİĞER
Ulusal Bor Enstitüsü DİĞER
Ankara Üniversitesi BAP DİĞER
DPÜ Araştırma Projesi DİĞER
DPT DİĞER
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tedbirlerinin AB Normlarında Yaygınlaştırılması ve Ağır Sanayiye Adaptasyonu Avrupa Birliği
Ankara Üniversitesi Biyep DİĞER
Felç Geçirmiş veya Doğuştan Yürüme Problemli Hastalara Yürüme Öğretimi İçin Robotik Yürüyüş Similatörü Tasarımı ve İmalatı DİĞER
Tübitak Projesi DİĞER
1 Çeşitli pirazol karboksilli asit bileşiklerinden yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olan 5 amino 1 3 4 tiyadiazol 2 sülfonamid türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi BAP
1 Yeni karbonik anhidraz inhibitörleri olarak 5 amino 1 3 4 thiadiazol 2 sülfonamid in çeşitli pirazol karboksilik asit türevlerinin sentezi ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
3 Kütahya Enne barajında yaşayan balıklarda ağır metal akümülasyon oranlarının araştırılması BAP
2 Porsuk Barajında yaşayan ve ekonomik değere sahip olan Cyprinus carpio sazan Leiciscus cephalus tatlı su kefali ve Tinca tinca kadife balığı nın yağ asitleri CLA konjuge linolenik asit ve Kolesterol değerlerinin araştırılması BAP
2 Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olan Safra Asidi ve Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Enzim Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
3 Karbonik Anhidraz inhibitörleri olan 1 3 ve 4 nitro fenil 5 fenilpirazol 3 karboksilik asit 5 sülfamoil 1 3 4 tiyadiazol 2 il amid türevlerinin sentezi karakterizasyonu ve inhibisyon etkilerinin incelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
4 Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Metal Komplekslerinin Sentezive Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi BAP
5 Yeni karbonik anhidraz inhibitörlerinin in vivo inhibisyon etkilerinin araştırılması BAP
Bağlanma ve Psikopatoloji Arasındaki İlişkide Bilişsel Faktörlerin Aracı Rolü TÜBİTAK PROJESİ
Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi BAP
2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi BAP
Sulfamoil İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araştırma Fonu Projesi No 2012 16 BAP
Benzoimidazol İle Dioksim Ligandlarının Metal Komplekslerinin Sentezi Yapılarının Aydınlatılması Ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Araştırılması Araştırma Fonu Projesi No 2010 2 BAP
Yeni Oksim Metal Bileşiklerinin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No 2007 2 BAP
Bazı aminlerin metal komplekslerinin ve bunların polimer türevlerinin sentezi ve karakterizasyonları Dumlupınar Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No 24 BAP
Schiff bazlari ve onların bazı geciş metal komplekslerinin sentezi ve karekterizasyonu Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje no 01 BAP
eBilge DİĞER
Kavramsal Fizik Eğitimi DİĞER
OnlineFizik DİĞER
BilgeBot DİĞER
ZEKİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİNİN TASARLANAMSI VE GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ
Durusu l Lugati l Arabiyyeti Ligayri n Natikîne Biha Arapça Öğretim Seti Dr Abdurrahim Bireysel Öğrenmeye Yönelik Seslendirme Projesi İnternet Üzerinden Arapça Türkçe 2008 Link http kolayarapca wordpress com DİĞER
Bernamec Hisab al Miras ARAŞTIRMA PROJESİ
Islamic Inheritance Calculator Program ARAŞTIRMA PROJESİ
Ürgüp Göreme Bölgelerindeki Doğal ve Kayadam Yapılarının Bozunma Özelliklerinin Araştırılması BAP
Miras Hesaplayıcı Program ARAŞTIRMA PROJESİ
TKİ ELİ Eynez Sahası Açık İşletme Projesinin Yapılabilirliğinin Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirme Etüdü DİĞER
el Müsned es Sahîh Ala t Tekâsîm ve l Envâ ARAŞTIRMA PROJESİ
Ürgüp Kayakapı Kültürel ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi kapsamında kayakapı Mahallesinde kaya düşmesi olasılığının ve kayadam mekanların jeolojik jeoteknik açıdan incelenmesi DİĞER
DİB Konulu Hadis Projesi DİĞER
Kütahya İli Stratejik Planı 2011 2023 Projesi BAP
Su İçeriğinin Kil İçeren Kayaların Mühendislik Davranışı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ
Moloz Oluşumu ve Akma Mekanizmasının İncelenmesi Barla Beşparmak Kapı Dağlarının Kuzey Yamaçları TÜBİTAK PROJESİ
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma DİĞER
Kütahya Tunçbilek Termik Santralleri Kazanlarında Yanmamış Karbonun Kazanılması DİĞER
Seyitömer Linyitlerinin yıkanabilirliği ve arakesme killerinin yüzdürme ortamındaki davranışlarının araştırılması DİĞER
Tunçbilek kömürlerinin flotasyon kinetiğinin araştırılması ve temiz kömür eldesi DİĞER
Linyitlerin selektif flokülasyonu üzerine teknolojik araştırma DİĞER
PUZOLANLARIN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ÇİMENTO HİDRATASYONUNA ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ BAP
Yapıların Depreme Dayanıklılık Testi ve Güvenli Yapı Tasarımı DİĞER
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Belirlenmesi DİĞER
Mermer Tozu Atıklarının ve Sepiyolitin Çimento Üretiminde Kullanımının Betonda Alkali Silika Reaksiyonu ve Yüksek Sıcaklık Tesiri Üzerine Etkisi DİĞER
Kiremit Kırıklı Betonlarda Yangın ve Yüksek Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
Uçucu Küllü Betonlarda Yangın Etkisinin İncelenmesi DİĞER
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Futbolda Şiddeti Önleme Projesi DİĞER
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sağlık Spor Projesi Çalışma Grubu DİĞER
Energy Policy and Economic Development An Empirical Analysis for Selected Country DİĞER
Kütahya da Doğalgaz ve Uygulanabilirliği DİĞER
Kütahya İli Hane Halkı Tüketim Harcamalarının Çok Yönlü Analizi BAP
KÜTAHYA ÇİNİ SERAMİK MARKET DİĞER
Minumum Ağırlıktaki Kafes Sistemlerin Optimizasyon Yöntemleri Kullanılarak Tasarlanması Amacıyla Bilgisayar Programı Geliştirilmesi BAP
Mezitler Vadisi nin Bursa Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları DİĞER
Felent Çayı Porsuk Kütahya nın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi DİĞER
Porsuk Barajında Su Kirliliğinin Çevreye Etkileri ve Arıtma İmkanları DİĞER
Porsuk Nehri kenarı toprak üstü birincil üretim ve organik madde döngüsü DİĞER
Ihlara Vadisi Aksaray nin Alg Topluluğu ve Aquatik Omurgasız Hayvanları DİĞER
Akçay Muğla Denizli ın Fiziko Kimyasal ve Epilitik Alg Florası Yönünden İncelenmesi DİĞER
Türkmen Dağı Kütahya Su Kaynakları Diyatomelerinin İncelenmesi DİĞER
Diatom Project International Project for Science Environmental Education and Communication DİĞER
Mikro Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması BAP
Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi DİĞER
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması DİĞER
Kütahya Çiniciliği Üzerine Teknolojik Araştırma DİĞER
Nano Tozların Nano Filmlerin Nano Malzemelerin ve Tane Sınırlarının Karakterizasyonu BAP
Çeşitli Feldspat Oluşumlarından Na ve K Feldspatların Flotasyonla Seçimli Olarak Ayrılması ve Endüstride Kullanımlarının Araştırılması DİĞER
TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması DİĞER
Tepkin Emdirmeyle Üretilen Seramik Matrisli Karma Yapıların Geçirimli Elektron Mikroskobu Teknikleri İle İncelenmesi TÜBİTAK PROJESİ
Amonyum İyonlarının İçme Sularından Flotasyon Tekniği İle Uzaklaştırılması TÜBİTAK PROJESİ
Linyitlerin selektif flokülasyonu Üzerine Teknolojik araTürkiye Tunçbilek Kömürünün Kademeli Flotasyonuna Dodesilamin Gaz yağı ve pH nın Etkisi ştırma DİĞER
Türkiye Bentonitlerinden Teknolojik Ürünler Elde Edilmesi TÜBİTAK PROJESİ
Linyitlerin selektif flokülasyonu Üzerine Teknolojik araştırma DİĞER
Linyitlerin Selektif Flokülasyonu Üzerine Teknolojik Araştırma DİĞER
Eczacıbaşı Balya Kurşun Çinko Sahasının Tesis Tasarımı DİĞER
Tunçbilek Kömürlerinin Flotasyon Kinetiğinin Araştırılması ve Temiz Yakıt Eldesi DİĞER
Seyitömer Linyitlerinin Yıkanabilirliği ve Arakesme Killerinin Yüzdürme Ortamında Davranışlarının Araştırılması DİĞER
Motor yataklarında değişik nitelikteki yağlama delikleri havşa açılması ve kontrol işlemlerini zımbalama yöntemiyle kesintisiz olarak yüksek verimle yapabilecek makine tasarımı ve prototip ütetimi TÜBİTAK PROJESİ
Kütahya Simav Çitgöl sosyal altyapı projesi DİĞER
Sızdırmazlık contası Otomobil kapı cam fitili imalatında kullanılmak üzere rotatif kesma sündürme ütüleme makinesi geliştirilmesi TÜBİTAK PROJESİ
The evaluation of the deformation kinetics of the deep drawing steels used in automotive industry APVV 0326 07 01 02 2008 31 12 2010 Faculty of Metallurgy Ko ice Slovakya ARAŞTIRMA PROJESİ
Çeşitli adsorban maddeler kullanılarak bazı eser metallerin zenginleştirme şartlarının belirlenerek tayin edilmesi BAP
Nano boyuttaki maddelerin sentezi ve bunların katı faz özütleme tekniği ile eser metallerin zenginleştirilmesinde kullanılması TÜBİTAK PROJESİ
Önemli toksik bir kirletici olan Arseniğin As Cyprinus carpio nun farklı dokularındaki beyin karaciğer böbrek solungaç kan kas ve deri biyoakümülasyonunun ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması DİĞER
Seyitgazi Ovası ve Yukarı Sakarya Havzanın Sürdürülebilir Ekolojik Yönetimi DİĞER
Puzolanların yüzey özelliklerinin çimento hidratasyonuna etkilerinin belirlenmesi BAP
Eğirdir Gölü nde Yaşayan Sudak Sander lucioperca 1758 Balıklarının Total Lipid Total yağ Asidi ve Yağ Asidi Bileşiminin Mevsimsel Olarak İncelenmesi DİĞER
Enne Barajı nda yaşayan değişik tür balıkların ağır metal seviyesinin belirlenerek biyoakümülasyon BAF değerlerinin incelenmesi DİĞER
Düşük sıcaklıkta kristobalit üretimi BAP
Porsuk Barajı nda Yaşayan ve Ekonomik Değere Sahip Olan Cyprinus carpio sazan Carassius sp Çin sazanı Leuciscus cephalus Tatlısu kefali Tinca tinca Kadife balığı nın Yağ Yağ Asitleri CLA Konjuge Linolenik Asit ve Kolesterol Değerlerinin Araştırılması DİĞER
Yüksek Süzme Kapasiteli Kapiler Seramik Filtre Üretimi DİĞER
Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi BAP
Farklı Sıcaklıklarda Yetiştirilen Cyprinus Carpio Aynalı Sazan nun Yağ Asidi bileşimi ve Kolesterol Seviyelerinin Araştırılması DİĞER
Porsuk Baraj Gölü sedimentine bağlı ağır metal konsandrasyonunun belirlenmesi ve sazan Cyprinus carpio balığına kısa süreli biyoakümülasyon oranlarının araştırılması DİĞER
Porsuk Baraj Gölü de yaşayan gümüşü havuz balıklarından Carassius gibelio karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve izolasyonu DİĞER
Doğa Bilinci Kütahya ve Çevresi Bilim ve Doğa Okulu DİĞER
Keban Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerindeki noktasal kaynaklı kirliliğin tespiti ve ekonomik değeri olan balık türlerine etkileri DİĞER
Akdeniz Bölgesinde organik su ürünleri imkanlarının belirlenmesi DİĞER
Isparta Burdur ve Denizli İllerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği yapan İşletmelerin Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması DİĞER
Porsuk Çayı Su Sediment ve Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Miktarlarının Araştırılması TÜBİTAK PROJESİ
Ceramic Armour Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ