Grafik görüntüsü için filtreleme değerlerini seçiniz.

P.G.-Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Sayısı (Aynı Akademik Personeli birden fazla göstergenin verisinde hesaplamayınız)

Yılı Ön Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi Sayısı Ön Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi Sayısı Lisans Programlardaki Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı TOPLAM Öğretim Üyesi Sayısı TOPLAM Öğretim Elemanı Sayısı
2019 40 210 399 261 11 439 508
31.12.2021 56 212 412 247 8 483 492
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı