Projelerin Listesi

Projeler PDF Görüntüle Projeler Excel İndir

FDM Katkılı Yüzeylerin Bir Odanın İklimlendirme Yüküne Etkisi

 • FDM Katkılı Yüzeylerin Bir Odanın İklimlendirme Yüküne Etkisi (2024 - )

Kuyruk Pasajlarından Ayrılan Düşük Kalite Buğday Ununun Kızılötesi Destekli Termal Ve Hidrotermal İşlemlerle Modifikasyonu

 • Kuyruk Pasajlarından Ayrılan Düşük Kalite Buğday Ununun Kızılötesi Destekli Termal Ve Hidrotermal İşlemlerle Modifikasyonu (2024 - )

MRI Tabanlı Beyin Damar Tıkanıklığının Derin Öğrenme ile Otonom Teşhisi

 • MRI Tabanlı Beyin Damar Tıkanıklığının Derin Öğrenme ile Otonom Teşhisi (2024 - 2026)

Arduino Tabanlı Afet Durumu Tespit Edebilen Akıllı Ev Otomasyonu - Tübitak 2209 A projesi

 • Arduino Tabanlı Afet Durumu Tespit Edebilen Akıllı Ev Otomasyonu - Tübitak 2209 A projesi (2024 - )

Smart Cane for Barrier-Free Living (Engelsiz Yasam için Akıllı Baston)

 • Smart Cane for Barrier-Free Living (Engelsiz Yasam için Akıllı Baston) (2024 - )

Composite-Based Low Radar Visibility System Design for Vertical Takeoff and Landing Aircraft (Dikey İniş-Kalkış Yapabilen Hava Araçları İçin Kompozit Yapılı Düşük Radar Görünürlüğüne Sahip Sistem Tasarımı)

 • Composite-Based Low Radar Visibility System Design for Vertical Takeoff and Landing Aircraft (Dikey İniş-Kalkış Yapabilen Hava Araçları İçin Kompozit Yapılı Düşük Radar Görünürlüğüne Sahip Sistem Tasarımı) (2024 - )

Development of Optimal Task Sharing Algorithm and Agent Communication Language for Unmanned Aerial Vehicle Swarms (İnsansız Hava Aracı Sürüleri İçin Optimal Görev Paylaşımı Algoritması ve Ajan Haberleşme Dili Geliştirilmesi)

 • Development of Optimal Task Sharing Algorithm and Agent Communication Language for Unmanned Aerial Vehicle Swarms (İnsansız Hava Aracı Sürüleri İçin Optimal Görev Paylaşımı Algoritması ve Ajan Haberleşme Dili Geliştirilmesi) (2024 - )

D-ScienceGate

 • D-ScienceGate (2024 - )

Carbon Capture, Storage and Utilisation for Production of Natural Gas from Gas Hydrate Deposits in the Eastern Black Sea

 • Carbon Capture, Storage and Utilisation for Production of Natural Gas from Gas Hydrate Deposits in the Eastern Black Sea (2024 - 2029)

D-Bulten

 • D-Bulten (2024 - )

Araştırma, Eğitim, Toplumsal Katkı Verilerinin Analitiği İçin DPU Büyük Veri Ekosistemi

 • Araştırma, Eğitim, Toplumsal Katkı Verilerinin Analitiği İçin DPU Büyük Veri Ekosistemi (2024 - 2025)

Geleceğe Adım: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tanıtım ve Motivasyon Projesi

 • Geleceğe Adım: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tanıtım ve Motivasyon Projesi (2024 - )

Mentorluk Projesi

 • Mentorluk Projesi (2023 - )

Mentorluk Projesi

 • Mentorluk Projesi (2023 - 2023)

Sezgisel Bulanık AHP ve Bulanık VIKOR Yöntemleri Kullanılarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önceliklendirilmesi: TR33 Bölgesi Örnegi

 • Sezgisel Bulanık AHP ve Bulanık VIKOR Yöntemleri Kullanılarak Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önceliklendirilmesi: TR33 Bölgesi Örnegi (2023 - )

123G018 (Kütahya Fayı, Parmakören Fayı, Büyük Menderes Grabeni Buharkent Segmenti, Büyük Menderes Grabeni Pamukören Segmenti) 1007 - KAMAG PROJESİ (123G003 Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi)

 • 123G018 (Kütahya Fayı, Parmakören Fayı, Büyük Menderes Grabeni Buharkent Segmenti, Büyük Menderes Grabeni Pamukören Segmenti) 1007 - KAMAG PROJESİ (123G003 Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi) (2023 - )

123G014 (Hendek Fayı, Çilimli Fayı, Yığılca Fayı, Devrek Fayı) 1007 - KAMAG PROJESİ (123G003 Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi)

 • 123G014 (Hendek Fayı, Çilimli Fayı, Yığılca Fayı, Devrek Fayı) 1007 - KAMAG PROJESİ (123G003 Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi) (2023 - )

Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi

 • Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi (2023 - )

Achillea millefolium L‘. de Bitki Doku Kültürleri Kullanılarak Değerli Kimyasalların Üretimi ve Bunların Biyotik Aktiviteleri

 • Achillea millefolium L‘. de Bitki Doku Kültürleri Kullanılarak Değerli Kimyasalların Üretimi ve Bunların Biyotik Aktiviteleri (2023 - )

Akıllı Sağlık Kontrol Sistemi Kapsamında Giyilebilir Teknoloji Geliştirilmesi - Tübitak 2209 A Projesi

 • Akıllı Sağlık Kontrol Sistemi Kapsamında Giyilebilir Teknoloji Geliştirilmesi - Tübitak 2209 A Projesi (2023 - )

ESP-12E ile Akıllı Priz - Tübitak 2209 A projesi

 • ESP-12E ile Akıllı Priz - Tübitak 2209 A projesi (2023 - )

Kütahya Merkez Mahallelerinde Yaşayan Nüfusun Yer Aidiyet Düzeylerinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle Ölçülmesi

 • Kütahya Merkez Mahallelerinde Yaşayan Nüfusun Yer Aidiyet Düzeylerinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle Ölçülmesi (2023 - )

‘Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan Eğitime Matematikten Mühendisliğe‘‘ isimli TÜBİTAK 4004 projesi

 • ‘Matematik Öğretmenleriyle Tasarımdan Eğitime Matematikten Mühendisliğe‘‘ isimli TÜBİTAK 4004 projesi (2023 - 2023)

Türkiye Tanacetum L. Cinsinin (Asteraceae) Taksonomik Revizyonu

 • Türkiye Tanacetum L. Cinsinin (Asteraceae) Taksonomik Revizyonu (2023 - )

Erasmus+ KA107

 • Erasmus+ KA107 (2023 - 2023)

Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinde Bulunan Bitkilerin Üretimi, Paketlenmesi ve Kılavuz Oluşturulması

 • Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinde Bulunan Bitkilerin Üretimi, Paketlenmesi ve Kılavuz Oluşturulması (2023 - 2023)

DNA Hasar Verici Ajanlar ve Antimikrobiyal Peptitlerin Bakteriyal Biyofilm ve Persister Hücreler Gibi İlaç Toleransı Yüksek Yapısal Evreler Ile Antibiyotik Direnci Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • DNA Hasar Verici Ajanlar ve Antimikrobiyal Peptitlerin Bakteriyal Biyofilm ve Persister Hücreler Gibi İlaç Toleransı Yüksek Yapısal Evreler Ile Antibiyotik Direnci Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2023 - )

Ksanten Türevlerinin Yenilikçi Sentez Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Karbonik Anhidraz, Asetilkolinesteraz ve Bütirilkolinesteraz Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ksanten Türevlerinin Yenilikçi Sentez Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Karbonik Anhidraz, Asetilkolinesteraz ve Bütirilkolinesteraz Enzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2023 - )

Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (HoloGEM)

 • Holographic Integration for Geosciences Education and Mining (HoloGEM) (2023 - )

Master Programme in Eco-Mining and Innovative Natural Resources Management (EMINReM)

 • Master Programme in Eco-Mining and Innovative Natural Resources Management (EMINReM) (2023 - )

“Kil“den Karbon dioksit Giderimine: Modifiye Bentonit‘e Karbonik Anhidraz İmmobilizasyonu ve Etkinliğinin Araştırılması

 • “Kil“den Karbon dioksit Giderimine: Modifiye Bentonit‘e Karbonik Anhidraz İmmobilizasyonu ve Etkinliğinin Araştırılması (2023 - )

Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi

 • Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi (2023 - 2024)

Prototip Savaşan İHA üretimi

 • Prototip Savaşan İHA üretimi (2023 - 2023)

A Solution Approach for Safe Landing and Takeoff in Autonomous UAV Systems

 • A Solution Approach for Safe Landing and Takeoff in Autonomous UAV Systems (2023 - )

Deep Learning-Assisted Illegal Construction Detection with UAV

 • Deep Learning-Assisted Illegal Construction Detection with UAV (2023 - )

Development of Optimal Task Sharing Algorithm and Agent Communication Language for Unmanned Aerial Vehicle Swarms (İnsansız Hava Aracı Sürüleri İçin Optimal Görev Paylaşımı Algoritması ve Ajan Haberleşme Dili Geliştirilmesi)

 • Development of Optimal Task Sharing Algorithm and Agent Communication Language for Unmanned Aerial Vehicle Swarms (İnsansız Hava Aracı Sürüleri İçin Optimal Görev Paylaşımı Algoritması ve Ajan Haberleşme Dili Geliştirilmesi) (2023 - )

Saksitoksinin ultrahassas tespiti için elipsometrik aptasensör

 • Saksitoksinin ultrahassas tespiti için elipsometrik aptasensör (2023 - 2023)

Klasik Dönem İslam Dünyasında Bilginin Yayılımı: Rihleler

 • Klasik Dönem İslam Dünyasında Bilginin Yayılımı: Rihleler (2023 - )

Göynük (Gediz) Ağaçköy ve Selkisaray (Dumlupınar) Arasındaki Fay Segmentlerinin Geometrisi, Kinematik Analizi ve Aktif Tektonik Özellikleri (2023/48)

 • Göynük (Gediz) Ağaçköy ve Selkisaray (Dumlupınar) Arasındaki Fay Segmentlerinin Geometrisi, Kinematik Analizi ve Aktif Tektonik Özellikleri (2023/48) (2023 - )

FDM Katkılı Yüzeylerin Bir Odanın İklimlendirme Yüküne Etkisi

 • FDM Katkılı Yüzeylerin Bir Odanın İklimlendirme Yüküne Etkisi (2023 - 2024)

Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi

 • Implicit Modelleme Tekniği ile Kafes Yapılı Yarış Bisikleti Koltuğu Tasarımı ve Yapısal Analizi (2023 - )

Deep Learning-based Harmful Animals Detection and Recognition with Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning-based Harmful Animals Detection and Recognition with Unmanned Aerial Vehicles (2023 - )

Tracking of the Moving Targets based on Deep Learning and Development of Target Diving Algorithms in Kamikaze UAVs

 • Tracking of the Moving Targets based on Deep Learning and Development of Target Diving Algorithms in Kamikaze UAVs (2023 - )

Karma Gerçeklikle Yeni Bir Tasarım Çerçevesi

 • Karma Gerçeklikle Yeni Bir Tasarım Çerçevesi (2023 - )

Karma Gerçeklikle Yeni Bir Tasarım Çerçevesi

 • Karma Gerçeklikle Yeni Bir Tasarım Çerçevesi (2023 - )

Büyük Veri Analizine Yönelik Paralel Dağıtık JAYA Algoritması Tasarımı ve Gerçeklenmesi

 • Büyük Veri Analizine Yönelik Paralel Dağıtık JAYA Algoritması Tasarımı ve Gerçeklenmesi (2023 - 2024)

Elit Sporcularda Hamstring Eksantrik Kas Kuvveti İle Dikey Sıçrama Arasındaki İlişkinin Araştırılması

 • Elit Sporcularda Hamstring Eksantrik Kas Kuvveti İle Dikey Sıçrama Arasındaki İlişkinin Araştırılması (2023 - )

MVC Tabanlı Mobil 5S Denetim Sistemi (Mobil5S)

 • MVC Tabanlı Mobil 5S Denetim Sistemi (Mobil5S) (2023 - )

Yapay Zekâ ile Temel Mühendislik Problemlerinin Çözümü: Verimli Algoritmaların Belirlenmesi ve Geliştirilmesi

 • Yapay Zekâ ile Temel Mühendislik Problemlerinin Çözümü: Verimli Algoritmaların Belirlenmesi ve Geliştirilmesi (2023 - )

Göynük(Gediz) – Ağaçköy - Selkisaray (Kütahya) Arasındaki Fay Segmentlerinin Geometrisi, Kinematik Analizi ve Aktif Tektonik Özellikleri

 • Göynük(Gediz) – Ağaçköy - Selkisaray (Kütahya) Arasındaki Fay Segmentlerinin Geometrisi, Kinematik Analizi ve Aktif Tektonik Özellikleri (2023 - 2024)

Ritüel ve Rutinlerden Rota ve Ritimlere – Sürdürülebilir Miras Markalaşması Yolunda Çok Katmanlı ve Çok Yönlü Bir Tarihi Kırsal Peyzajı, Toplumda ve Mekânda Keşfetmek ve Tasarlamak: Ayazini (Afyonkarahisar)

 • Ritüel ve Rutinlerden Rota ve Ritimlere – Sürdürülebilir Miras Markalaşması Yolunda Çok Katmanlı ve Çok Yönlü Bir Tarihi Kırsal Peyzajı, Toplumda ve Mekânda Keşfetmek ve Tasarlamak: Ayazini (Afyonkarahisar) (2023 - 2023)

İklim Yanlısı Davranışlara Yönelik Niyetlerin Psikolojik Yordayıcılarının Belirlenmesi ve İklim Yanlısı Davranışları Artırıcı Bir Eğitimin Etkisinin Kontrol Gruplu Son Test Desenli Deneysel Çalışmayla Sınanması

 • İklim Yanlısı Davranışlara Yönelik Niyetlerin Psikolojik Yordayıcılarının Belirlenmesi ve İklim Yanlısı Davranışları Artırıcı Bir Eğitimin Etkisinin Kontrol Gruplu Son Test Desenli Deneysel Çalışmayla Sınanması (2023 - )

Hazırlık Ve Taşıma Süreli Öğrenme Etkisi Tabanlı Melez Akış Tipi Çizelgeleme Probleminin Çözümü İçin Çok Amaçlı Genetik Algoritma Tabanlı Karar Destek Sistemi: Bir Üretim Tesisinde Vaka Çalışması

 • Hazırlık Ve Taşıma Süreli Öğrenme Etkisi Tabanlı Melez Akış Tipi Çizelgeleme Probleminin Çözümü İçin Çok Amaçlı Genetik Algoritma Tabanlı Karar Destek Sistemi: Bir Üretim Tesisinde Vaka Çalışması (2023 - )

Katılımlı Yerel Yönetim Projesi

 • Katılımlı Yerel Yönetim Projesi (2023 - )

Tarihsel Gelişimiyle Birlikte Kütahya Seramiklerinin Arkeometrik Açıdan İncelenmesi (14. Yüzyıldan 20. Yüzyıla)

 • Tarihsel Gelişimiyle Birlikte Kütahya Seramiklerinin Arkeometrik Açıdan İncelenmesi (14. Yüzyıldan 20. Yüzyıla) (2023 - )

Düşük Maliyetli Seramik Pigment Üretiminde Demir İçerikli Endüstriyel Atıklarının Kullanımının Araştırılması

 • Düşük Maliyetli Seramik Pigment Üretiminde Demir İçerikli Endüstriyel Atıklarının Kullanımının Araştırılması (2023 - )

PVDF/PZT Tabanlı Esnek Piezoelektrik Nano-Jeneratörlerin Üretilmesi Ve Çok Katmanlı Paketleme Yöntemiyle Piezoelektrik Performanslarının Geliştirilmesi.

 • PVDF/PZT Tabanlı Esnek Piezoelektrik Nano-Jeneratörlerin Üretilmesi Ve Çok Katmanlı Paketleme Yöntemiyle Piezoelektrik Performanslarının Geliştirilmesi. (2023 - )

Yapay Zekâ ile Temel Mühendislik Problemlerinin Çözümü: Verimli Algoritmaların Belirlenmesi ve Geliştirilmesi

 • Yapay Zekâ ile Temel Mühendislik Problemlerinin Çözümü: Verimli Algoritmaların Belirlenmesi ve Geliştirilmesi (2023 - )

Makine Öğrenimine Dayalı Dinamik Hedef Tespit ve Takip Edebilen Sabit Kanat İHA Tasarımı ve Üretimi

 • Makine Öğrenimine Dayalı Dinamik Hedef Tespit ve Takip Edebilen Sabit Kanat İHA Tasarımı ve Üretimi (2023 - 2024)

Tibbi Aromatik Bitkilerden Kozmetik Ürünlerde Kullanılacak Doğal Yağların Özütlenmesi

 • Tibbi Aromatik Bitkilerden Kozmetik Ürünlerde Kullanılacak Doğal Yağların Özütlenmesi (2023 - 2024)

Rüzgar Tüneli Deneylerinde Gerekli Model ve Bağlantı Elemanlarının Sağlanması

 • Rüzgar Tüneli Deneylerinde Gerekli Model ve Bağlantı Elemanlarının Sağlanması (2023 - 2023)

Behiç Ak Oyunlarıyla Çevre Bilinci Yaratımı: Ekoeleştirel Bir Okuma

 • Behiç Ak Oyunlarıyla Çevre Bilinci Yaratımı: Ekoeleştirel Bir Okuma (2023 - )

Aramid / Cam Fiber Hibrit Nano Polimer Kompozitlerin İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Aramid / Cam Fiber Hibrit Nano Polimer Kompozitlerin İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi (2023 - )

2023-40

 • 2023-40 (2023 - )

Prototip Elektrikli Araç İçin Yüksek Verimli Tahrik Sistemi Oluşturulması

 • Prototip Elektrikli Araç İçin Yüksek Verimli Tahrik Sistemi Oluşturulması (2023 - 2023)

Kütahya İlinde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması Projesi

 • Kütahya İlinde Bilinçli Su Tüketiminin Sağlanması Projesi (2023 - )

Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması Projesi

 • Kütahya Şehir İmajının Paydaşlardaki Algısının Tespiti, Geliştirilmesi ve İletişiminin Sağlanması Projesi (2023 - )

“Borotermal ve Karbotermal İndirgeme ile Titanyum Diborür ( TiB2 ) Tozlarının Üretimi

 • “Borotermal ve Karbotermal İndirgeme ile Titanyum Diborür ( TiB2 ) Tozlarının Üretimi (2023 - )

Sürü İnsansız Hava Araçları Tasarımı

 • Sürü İnsansız Hava Araçları Tasarımı (2023 - )

Hava Durumu Model Uydu Tasarımı

 • Hava Durumu Model Uydu Tasarımı (2023 - )

Siber Vatan Programı

 • Siber Vatan Programı (2023 - )

Tortum (Erzurum) ve Çubuk (Bolu-Göynük) Heyelanlarının Tarihlendirilmesi ve Aktif Tektonik Çerçeveleri ile Yenilme Dinamiklerinin Araştırılması

 • Tortum (Erzurum) ve Çubuk (Bolu-Göynük) Heyelanlarının Tarihlendirilmesi ve Aktif Tektonik Çerçeveleri ile Yenilme Dinamiklerinin Araştırılması (2023 - )

Otomatik Stereotaktik Beyin Biyopsi Sistemi

 • Otomatik Stereotaktik Beyin Biyopsi Sistemi (2023 - 2025)

Effective Integration(!): Blending Online and Face-to-Face Education in a School of Foreign Languages

 • Effective Integration(!): Blending Online and Face-to-Face Education in a School of Foreign Languages (2023 - )

Teknoloji İle Cebir Öğretiminde Öğretmenlerin Enstrümantal Orkestrasyonlarının İncelenmesi

 • Teknoloji İle Cebir Öğretiminde Öğretmenlerin Enstrümantal Orkestrasyonlarının İncelenmesi (2023 - )

Bir seramik endüstrisinde paketleme depatmanındaki darboğaz problemine ARENA benzetimi ile çözüm yaklaşımı

 • Bir seramik endüstrisinde paketleme depatmanındaki darboğaz problemine ARENA benzetimi ile çözüm yaklaşımı (2023 - )

Master Program in Eco-Mining Engineering and Innovative Natural Resources Management (EMINReM)

 • Master Program in Eco-Mining Engineering and Innovative Natural Resources Management (EMINReM) (2023 - )

Atmosferik Plazma ve Ultrason Uygulamaları ile Nişasta Modifikasyonu ve Karakterizasyonu

 • Atmosferik Plazma ve Ultrason Uygulamaları ile Nişasta Modifikasyonu ve Karakterizasyonu (2023 - )

Yesil Hidrojen Üretimi için Kendi Kendine Çalısan Yapay Fotosentez Cihazları

 • Yesil Hidrojen Üretimi için Kendi Kendine Çalısan Yapay Fotosentez Cihazları (2023 - )

UBUNTU, I AM / SLOVAKYA

 • UBUNTU, I AM / SLOVAKYA (2023 - 2023)

Yüksek Manevra Kabiliyetine Sahip Sabit Kanat Savaşan İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretilmesi

 • Yüksek Manevra Kabiliyetine Sahip Sabit Kanat Savaşan İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretilmesi (2023 - 2023)

Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP)

 • Ağız Sağlığında Di(ş)ital Üretimi, İstihdamı ve Sosyal İçermeyi Artırıyoruz, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP) (2022 - 2024)

Düşey Drenler Kullanılarak Uygulanan Ön Yükleme Yöntemi ile Çok Yumuşak Killi Zeminlerin İyileştirmesinin Büyük Boyutlu Konsolidasyon Deney Sisteminde İncelenmesi

 • Düşey Drenler Kullanılarak Uygulanan Ön Yükleme Yöntemi ile Çok Yumuşak Killi Zeminlerin İyileştirmesinin Büyük Boyutlu Konsolidasyon Deney Sisteminde İncelenmesi (2022 - )

Siber Vatan

 • Siber Vatan (2022 - 2022)

Türkiye’de İller Düzeyinde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinde Yakınsama: Panel Threshold Birim Kök Testi Uygulaması

 • Türkiye’de İller Düzeyinde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirlerinde Yakınsama: Panel Threshold Birim Kök Testi Uygulaması (2022 - 2022)

Dumlupınar Üniversitesi Ekilebilir Tarım Arazilerinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirlebilirliğinin Araştırılması ve Kütahya İlinde Ekim ve Dikiminin Yaygınlaştırılması

 • Dumlupınar Üniversitesi Ekilebilir Tarım Arazilerinde Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirlebilirliğinin Araştırılması ve Kütahya İlinde Ekim ve Dikiminin Yaygınlaştırılması (2022 - 2024)

Atık İroko Odun Unlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi

 • Atık İroko Odun Unlarının Odun Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi (2022 - )

Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (International Conference on Language Education, Literature and Linguistics)

 • Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (International Conference on Language Education, Literature and Linguistics) (2022 - 2022)

Ruh Sağlığı ve Din

 • Ruh Sağlığı ve Din (2022 - )

Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı

 • Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (2022 - 2022)

4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2022-02)

 • 4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2022-02) (2022 - 2023)

Water Biodiversity Dynamics subjected to Anthropogenic Stressors and their Ecological Impacts on Surface Water Environments

 • Water Biodiversity Dynamics subjected to Anthropogenic Stressors and their Ecological Impacts on Surface Water Environments (2022 - 2022)

Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması

 • Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması (2022 - )

Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi

 • Sabit Kanat İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi (2022 - 2023)

30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları

 • 30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları (2022 - 2023)

“22’den 22’ye” temalı Uluslararası Afiş Yarışması

 • “22’den 22’ye” temalı Uluslararası Afiş Yarışması (2022 - 2022)

Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (International Conference on Language Education, Literature and Linguistics)

 • Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (International Conference on Language Education, Literature and Linguistics) (2022 - 2022)

Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Sulfanilamid İçeren Mannich Bazları İle Dipikolinik Asitin Proton Transfer Tuzları İle Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2022 - )

TRİAZOL ve TETRAZOLLERDEN ÜRETİLEN AZOTÇA ZENGİN KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN HAZIRLANMASI ve PATLAYICI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

 • TRİAZOL ve TETRAZOLLERDEN ÜRETİLEN AZOTÇA ZENGİN KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN HAZIRLANMASI ve PATLAYICI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (2022 - )

Boyarmaddelerin atık sulardan uzaklaştırılmasında bira fabrika atığı (malt küspesi) kullanımı ve adsorpsiyon sürecinin incelenmesi

 • Boyarmaddelerin atık sulardan uzaklaştırılmasında bira fabrika atığı (malt küspesi) kullanımı ve adsorpsiyon sürecinin incelenmesi (2022 - 2023)

Uluslararası Dumlupınar Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi 2022 (2022-49)

 • Uluslararası Dumlupınar Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi 2022 (2022-49) (2022 - 2022)

Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Araştırma Altyapısı

 • Bor Tabanlı İleri Teknoloji Seramik Araştırma Altyapısı (2022 - )

Bakır Matris kompozit malzemelerin çeşitli takviyerlerle üretilmesi, karakterizasyonu ve aşınma özelliklerinin incelenmesi

 • Bakır Matris kompozit malzemelerin çeşitli takviyerlerle üretilmesi, karakterizasyonu ve aşınma özelliklerinin incelenmesi (2022 - 2023)

Projeksiyon Somun Kaynak Cihazları İçin Yüksek Mekanik Ve Aşınma Özellikleri Sergileyen Seramik Kompozit Merkezleme Pimlerinin Geliştirilmesi

 • Projeksiyon Somun Kaynak Cihazları İçin Yüksek Mekanik Ve Aşınma Özellikleri Sergileyen Seramik Kompozit Merkezleme Pimlerinin Geliştirilmesi (2022 - )

Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi

 • Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi (2022 - )

Gömülü Cihazlar Üzerinde Derin Öğrenme ile Mikroskobik İdrar İçeriğinin Belirlenmesi

 • Gömülü Cihazlar Üzerinde Derin Öğrenme ile Mikroskobik İdrar İçeriğinin Belirlenmesi (2022 - )

Kütahya‘da Yetişen Yerel Gelincik Elması (Malus spp.), Cücem Eriği (Prunus spp.) ve Hüsnü-Yusuf Armudu (Pyrus spp.) Meyve Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

 • Kütahya‘da Yetişen Yerel Gelincik Elması (Malus spp.), Cücem Eriği (Prunus spp.) ve Hüsnü-Yusuf Armudu (Pyrus spp.) Meyve Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri (2022 - 2023)

Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi

 • Otomotiv İmalat Sektörü İçin Yerli Seramik Esaslı Lazer Nozul Tutucu Geliştirilmesi (2022 - 2024)

Achillea millefolium L‘. de Bitki Doku Kültürleri Kullanılarak Değerli Kimyasalların Üretimi ve Bunların Biyotik Aktiviteleri

 • Achillea millefolium L‘. de Bitki Doku Kültürleri Kullanılarak Değerli Kimyasalların Üretimi ve Bunların Biyotik Aktiviteleri (2022 - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - 2024)

Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi

 • Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi (2022 - 2023)

Porselen Ayak Taşlama Makinalarında Kullanılan Esnek Elmas Bant Zımparalara Alternatif Kompozit Elmas Zımpara Geliştirilmesi

 • Porselen Ayak Taşlama Makinalarında Kullanılan Esnek Elmas Bant Zımparalara Alternatif Kompozit Elmas Zımpara Geliştirilmesi (2022 - )

Bakır Matris kompozit malzemelerin çeşitli takviyerlerle üretilmesi, karakterizasyonu ve aşınma özelliklerinin incelenmesi

 • Bakır Matris kompozit malzemelerin çeşitli takviyerlerle üretilmesi, karakterizasyonu ve aşınma özelliklerinin incelenmesi (2022 - 2023)

Kriyojenik işlem ile seramik karo kesme bıçaklarının kullanım ömrünün artırılması

 • Kriyojenik işlem ile seramik karo kesme bıçaklarının kullanım ömrünün artırılması (2022 - )

Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması

 • Ekstremofilik Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Yeni Nanofiberlere İmmobilizasyonu ve Sucul Ortamlardaki Karbon Dioksit Giderim Kapasitelerinin Araştırılması (2022 - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - 2024)

Sulu Ortamdaki Boyarmadde Kirliliğinin Yeni Metal-Organik Kafes Yapılar (MOF) Kullanılarak Giderimi

 • Sulu Ortamdaki Boyarmadde Kirliliğinin Yeni Metal-Organik Kafes Yapılar (MOF) Kullanılarak Giderimi (2022 - 2023)

Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları

 • Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (2022 - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - )

Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi

 • Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi (2022 - 2023)

Kütahya İli Simav İlçesi (Synaus ve Ankyra Sidera) Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Kütahya İli Simav İlçesi (Synaus ve Ankyra Sidera) Arkeolojik Yüzey Araştırması (2022 - 2024)

Kadınlarda Reformer Egzersizlerinin Postür Bozukluğuna Etkilerinin Araştırılması

 • Kadınlarda Reformer Egzersizlerinin Postür Bozukluğuna Etkilerinin Araştırılması (2022 - 2023)

Tabakla Tasarla

 • Tabakla Tasarla (2022 - 2022)

Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi

 • Yüksek Kaliteli Görüntü İşleme Teknikleri ve Web Tasarımı Teknolojileri Kullanarak Dumlupınar Üniversitesi Kurumsal Kimliğinin Geliştirilmesi (2022 - 2023)

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler

 • Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler (2022 - )

Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı

 • Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (2022 - 2022)

Milli Atletlerin Tükürük Kortizol Seviyelerinin Ağız ve Diş Sağlığı İlişkisinin Araştırılması

 • Milli Atletlerin Tükürük Kortizol Seviyelerinin Ağız ve Diş Sağlığı İlişkisinin Araştırılması (2022 - )

TUBİTAK 4004 Geleceğin İklimi Projesi

 • TUBİTAK 4004 Geleceğin İklimi Projesi (2022 - )

Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP)

 • Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP) (2022 - )

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler

 • Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler (2022 - )

Tabakla Tasarla

 • Tabakla Tasarla (2022 - 2022)

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler

 • Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler (2022 - )

Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) Kurbağa Deri Salgısından Biyoaktif Peptidlerin Elde Edilmesi, Aminoasit ve Gen Sekanslarının Belirlenmesi

 • Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) Kurbağa Deri Salgısından Biyoaktif Peptidlerin Elde Edilmesi, Aminoasit ve Gen Sekanslarının Belirlenmesi (2022 - )

Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı

 • Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (2022 - 2022)

Standardization and Digitalization of Rescue Education in Mining

 • Standardization and Digitalization of Rescue Education in Mining (2022 - )

VR/AR Teknolojileri Kullanılarak Madenlerde Arama Kurtarma Eğitimi

 • VR/AR Teknolojileri Kullanılarak Madenlerde Arama Kurtarma Eğitimi (2022 - )

Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan balıklarının (Cyprinus carpio) atıklarından hiyalüronik asit, heparin, enoksaparin ve kondroitin sülfat eldesi

 • Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan balıklarının (Cyprinus carpio) atıklarından hiyalüronik asit, heparin, enoksaparin ve kondroitin sülfat eldesi (2022 - )

Psikolojik ve Sosyo-Demografik Faktörlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Üzerindeki Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama

 • Psikolojik ve Sosyo-Demografik Faktörlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım Üzerindeki Etkisi: Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama (2022 - 2023)

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - 2024)

Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı

 • Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi, Edebiyat ve Dilbilim Konferansı (2022 - 2022)

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - )

Yıldız Erken Çocuklukta Dijital Okuryazarlık Eğitim Programının Geliştirilmesi

 • Yıldız Erken Çocuklukta Dijital Okuryazarlık Eğitim Programının Geliştirilmesi (2022 - )

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - )

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi Sosyal Duygusal Beceri Programı Hazırlama Çalıştayı

 • Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi Sosyal Duygusal Beceri Programı Hazırlama Çalıştayı (2022 - 2022)

MODOKO VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNIVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MOBİLYA TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI PROJESİ

 • MODOKO VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNIVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MOBİLYA TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI PROJESİ (2022 - 2022)

Kesme Paketleme Problemleri İçin Sezgisel Bir Çözüm Önerisi: Bir İşletmeye Ait Fırın Aracı Yükleme Problemi

 • Kesme Paketleme Problemleri İçin Sezgisel Bir Çözüm Önerisi: Bir İşletmeye Ait Fırın Aracı Yükleme Problemi (2022 - )

22‘den 22‘ye

 • 22‘den 22‘ye (2022 - 2022)

“22’den 22’ye” temalı Uluslararası Afiş Yarışması

 • “22’den 22’ye” temalı Uluslararası Afiş Yarışması (2022 - 2022)

30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları

 • 30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları (2022 - 2023)

30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları

 • 30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları (2022 - 2023)

Otonom İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • Otonom İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2022 - 2022)

VTOL İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi

 • VTOL İnsansız Hava Aracı Tasarımı ve Üretimi (2022 - 2023)

Tekrar Yeme Tutumlarıyla İlişkili Duygu, Düşünce ve Davranışların İncelenmesi

 • Tekrar Yeme Tutumlarıyla İlişkili Duygu, Düşünce ve Davranışların İncelenmesi (2022 - 2023)

Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı

 • Güncel Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Plaka Tanıma Sistem Tasarımı (2022 - )

Örgülü regüler 2-çaprazlanmış modüller

 • Örgülü regüler 2-çaprazlanmış modüller (2022 - )

Orta İrtifa Roket Tasarımı

 • Orta İrtifa Roket Tasarımı (2022 - 2022)

2022-49

 • 2022-49 (2022 - 2022)

İç Kontrol ile Performans İlişkisinde Örgüt Kültürünün Aracılık Etkisi: Ampirik Bir İnceleme

 • İç Kontrol ile Performans İlişkisinde Örgüt Kültürünün Aracılık Etkisi: Ampirik Bir İnceleme (2022 - )

Hidrojence Zenginleştirilmiş Doğal Gazın Yakma Sistemlerine Uyumunun Araştırılması ve Hibrit Isıtma Sistemlerinde Verim Arttırılması Çalışmaları

 • Hidrojence Zenginleştirilmiş Doğal Gazın Yakma Sistemlerine Uyumunun Araştırılması ve Hibrit Isıtma Sistemlerinde Verim Arttırılması Çalışmaları (2022 - )

Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan (Cyprinus carpio) Balık Atıklarından Hiyalüronik Asit, Heparin, Enoksaparin ve Kondroitin Sülfat Eldesi

 • Gökkuşşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çipura (Sparus aurata), Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Sazan (Cyprinus carpio) Balık Atıklarından Hiyalüronik Asit, Heparin, Enoksaparin ve Kondroitin Sülfat Eldesi (2022 - )

Mab Fazlarıyla Güçlendirilmiş Bor Tabanlı Seramik Malzemelerin Üretimi Ve Yapısal Uygulamaları

 • Mab Fazlarıyla Güçlendirilmiş Bor Tabanlı Seramik Malzemelerin Üretimi Ve Yapısal Uygulamaları (2022 - )

Bor suboksit (B6O) seramiklerinin reaktif elektrik alan destekli sinterleme ile üretimi

 • Bor suboksit (B6O) seramiklerinin reaktif elektrik alan destekli sinterleme ile üretimi (2022 - )

In Vitro Teknikler, Fiteremediasyon ve Biyosorpsiyon Yöntemleri ile Sulardan Kurşun Gideriminin Araştırılması ve Uygulanan Tekniklerin Karşılaştırılması

 • In Vitro Teknikler, Fiteremediasyon ve Biyosorpsiyon Yöntemleri ile Sulardan Kurşun Gideriminin Araştırılması ve Uygulanan Tekniklerin Karşılaştırılması (2022 - )

YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ YOLUNDA GENÇ GİRİŞİMCİLER

 • YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ YOLUNDA GENÇ GİRİŞİMCİLER (2022 - 2024)

“Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler“

 • “Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler“ (2022 - 2024)

Kütahya İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilgilerin Kayıt Altına Alınması

 • Kütahya İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilgilerin Kayıt Altına Alınması (2022 - )

Unimpeded Walking with Deep Learning

 • Unimpeded Walking with Deep Learning (2022 - 2023)

TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA STRATEJİLERİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ BİRECİK ÖRNEĞİ

 • TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA STRATEJİLERİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ BİRECİK ÖRNEĞİ (2022 - 2023)

2022-22

 • 2022-22 (2022 - )

Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP)

 • Çok Boyutlu Mühendislik Problemleri İçin Optimizasyon Uygulamaları (ÖNAP) (2022 - )

Poli(3,4-etilendioksitiyofen) ve Çeşitli Metal Oksit Nanoparçacıklardan Hazırlanan Kompozitlerin Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

 • Poli(3,4-etilendioksitiyofen) ve Çeşitli Metal Oksit Nanoparçacıklardan Hazırlanan Kompozitlerin Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi (2022 - 2023)

Poliokzometalat ve Karboksil Fonksiyonlu Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler ile Modifiye Camsı Karbon Elektrot Kullanılarak Dopamin ve Parasetamolün Elektrokimyasal Tayini

 • Poliokzometalat ve Karboksil Fonksiyonlu Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler ile Modifiye Camsı Karbon Elektrot Kullanılarak Dopamin ve Parasetamolün Elektrokimyasal Tayini (2022 - )

ÇİMENTO HAMURUNDA CO2 KÜRÜNÜN İÇYAPI, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • ÇİMENTO HAMURUNDA CO2 KÜRÜNÜN İÇYAPI, FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2022 - 2023)

Yüksek Basınçlı Öğütme Sitemlerinde Kırılma Dağılım Fonksiyonunun Ayrık Elemanlar Yöntemi (AEY) ile Belirlenmesi

 • Yüksek Basınçlı Öğütme Sitemlerinde Kırılma Dağılım Fonksiyonunun Ayrık Elemanlar Yöntemi (AEY) ile Belirlenmesi (2022 - )

Ruh Sağlığı ve Din

 • Ruh Sağlığı ve Din (2022 - )

Bitkisel Atıklardan Kompost Üretimi

 • Bitkisel Atıklardan Kompost Üretimi (2022 - )

2-Metoksi-5-Sülfamoyilbenzoik Asit ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Sentezi ve Karakterizasyonu

 • 2-Metoksi-5-Sülfamoyilbenzoik Asit ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Sentezi ve Karakterizasyonu (2022 - )

International Conference on Language Education, Literature, and Linguistics (ICLELL)

 • International Conference on Language Education, Literature, and Linguistics (ICLELL) (2022 - 2022)

2,6-Piridindikarboksilik asit ile 2-amino-(4/6)-sübstitüebenzotiyazol türevlerinin proton transfer tuzları, bunların metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • 2,6-Piridindikarboksilik asit ile 2-amino-(4/6)-sübstitüebenzotiyazol türevlerinin proton transfer tuzları, bunların metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi (2022 - )

VR/AR Teknolojileri Kullanılarak Madenlerde Arama Kurtarma Eğitimi

 • VR/AR Teknolojileri Kullanılarak Madenlerde Arama Kurtarma Eğitimi (2022 - )

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yörgüç Y-2 Panosu İşletme Projesi Açık Ocak Şev Duraylılığının Araştırılması

 • TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yörgüç Y-2 Panosu İşletme Projesi Açık Ocak Şev Duraylılığının Araştırılması (2022 - 2022)

Modoko ve Kütahya Dumlupınar Ünıversitesi Mimarlık Fakültesi Mobilya Tasarım Öğrenci Yarışması Projesi

 • Modoko ve Kütahya Dumlupınar Ünıversitesi Mimarlık Fakültesi Mobilya Tasarım Öğrenci Yarışması Projesi (2022 - 2022)

International Dumlupınar Science and Mathematics Congress 2022 (IDUSMAC 2022)

 • International Dumlupınar Science and Mathematics Congress 2022 (IDUSMAC 2022) (2022 - 2022)

4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2022-02)

 • 4-(Sübstitüe)-1,5-Difenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asit ve 1,5-Difenil-1H-Pirazol-3,4-Dikarboksilik Asit Bileşiklerinin İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2022-02) (2022 - 2023)

Kütahya’da Yetişen Yerel Gelincik Elması, Cücem Eriği ve Hüsnü-Yusuf Armudu Meyve Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri

 • Kütahya’da Yetişen Yerel Gelincik Elması, Cücem Eriği ve Hüsnü-Yusuf Armudu Meyve Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri (2022 - )

Erasmus+ KA107

 • Erasmus+ KA107 (2022 - 2022)

Kütahya-Gediz Bölgesinde Bazı Üzüm Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

 • Kütahya-Gediz Bölgesinde Bazı Üzüm Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi (2022 - )

Kütahya Merkez Mahallelerinde Yaşayan Nüfusun Yer Aidiyet Düzeylerinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle Ölçülmesi

 • Kütahya Merkez Mahallelerinde Yaşayan Nüfusun Yer Aidiyet Düzeylerinin Katılımcı Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemiyle Ölçülmesi (2022 - 2023)

Uluslararası Dumlupınar Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi 2022

 • Uluslararası Dumlupınar Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi 2022 (2022 - 2022)

Erasmus +KA107

 • Erasmus +KA107 (2022 - 2022)

Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi

 • Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi (2021 - 2021)

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi ile İncelenmesi: BİST Örneği

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi ile İncelenmesi: BİST Örneği (2021 - )

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları

 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları (2021 - )

EUSCP Evaluation of Special Human Resource Management Practices and Strategy

 • EUSCP Evaluation of Special Human Resource Management Practices and Strategy (2021 - 2022)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Bireysel Çalışma Odalarının Kullanıcı Bağlamında Fiziksel ve Ruhsal Değerler Açısından İrdelenmesi ve Bir Tasarım Önerisi

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Bireysel Çalışma Odalarının Kullanıcı Bağlamında Fiziksel ve Ruhsal Değerler Açısından İrdelenmesi ve Bir Tasarım Önerisi (2021 - 2022)

Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers (2021 - 2023)

Endüstriyel Uygulamalar İçin MeV Enerjili Elektron Hızlandırıcısı

 • Endüstriyel Uygulamalar İçin MeV Enerjili Elektron Hızlandırıcısı (2021 - 2022)

Karbotermal Yöntem ile TiB2 Tozu Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Karbotermal Yöntem ile TiB2 Tozu Üretimi ve Karakterizasyonu (2021 - 2022)

3 Boyutlu YazıcıUygulamaları için Nano-HA/PLA Biyokompozit Filament Üretimi

 • 3 Boyutlu YazıcıUygulamaları için Nano-HA/PLA Biyokompozit Filament Üretimi (2021 - 2022)

Hibrit Akademik Makale Öneri Sistemleri

 • Hibrit Akademik Makale Öneri Sistemleri (2021 - 2022)

Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System

 • Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System (2021 - )

Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy

 • Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy (2021 - 2022)

Bilişim Teknolojileri Sınıfı Projesi

 • Bilişim Teknolojileri Sınıfı Projesi (2021 - 2022)

Aizanoi Agora Avlusu Kazısı

 • Aizanoi Agora Avlusu Kazısı (2021 - 2020)

Alt Ekstremite Rehabilitasyonu İçin Dinamik Optimizasyonlu Robotik Rehabilitasyon Cihazı Tasarımı ve İmalatı

 • Alt Ekstremite Rehabilitasyonu İçin Dinamik Optimizasyonlu Robotik Rehabilitasyon Cihazı Tasarımı ve İmalatı (2021 - )

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - 2022)

Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması

 • Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması (2021 - 2023)

Nikel-Kobalt Kompozit Endüstrisi Atıklarının Karakterizasyonu, Stoneware Seramik Bünye ve Sırlarında Değerlendirilmesi

 • Nikel-Kobalt Kompozit Endüstrisi Atıklarının Karakterizasyonu, Stoneware Seramik Bünye ve Sırlarında Değerlendirilmesi (2021 - 2023)

Seyitömer Höyük Kazı Çalışmalarında 2008-2020 Dönemine Ait Farklı Yapılarda Ortaya Çıkan Kerpiç, Sıva Ve Yapı Malzemelerinin Ayrıca Bazı Çanak Çömlek Buluntularının Arkeometrik Analizi

 • Seyitömer Höyük Kazı Çalışmalarında 2008-2020 Dönemine Ait Farklı Yapılarda Ortaya Çıkan Kerpiç, Sıva Ve Yapı Malzemelerinin Ayrıca Bazı Çanak Çömlek Buluntularının Arkeometrik Analizi (2021 - 2022)

Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi

 • Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi (2021 - 2023)

İrfan Yolunda Kültürlerin Kardeşliği

 • İrfan Yolunda Kültürlerin Kardeşliği (2021 - 2022)

Object Handling System with Image Processing Based Autonomous UAV

 • Object Handling System with Image Processing Based Autonomous UAV (2021 - 2022)

Mini Dünya Kupası

 • Mini Dünya Kupası (2021 - 2022)

Deep Learning based Communication and Control of Swarm Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning based Communication and Control of Swarm Unmanned Aerial Vehicles (2021 - 2022)

Nükleer Santraller ve Onemli Mühendislik Yapıları için Iklim Değisikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Nükleer Santraller ve Onemli Mühendislik Yapıları için Iklim Değisikliği Etkisindeki Tsunamilerin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Risk Değerlendirmesi (2021 - 2022)

Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması

 • Kısa dönem hidrotermal koordinasyon problemlerinin yeni sezgisel algoritmalarla en iyi çözümlerinin araştırılması (2021 - 2022)

Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi

 • Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi (2021 - 2022)

Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi

 • Tatos ve Moçar Buzul Göllerinin Diyatome Kompozisyonunun Belirlenmesi (2021 - 2022)

Çok Amaçlı Genetik Algoritma Ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı ile Tüketici Tercihlerinin Tahmini

 • Çok Amaçlı Genetik Algoritma Ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı ile Tüketici Tercihlerinin Tahmini (2021 - 2024)

Alt Ekstremite Rehabilitasyonu İçin Dinamik Optimizasyonlu Robotik Rehabilitasyon Cihazı Tasarımı ve İmalatı

 • Alt Ekstremite Rehabilitasyonu İçin Dinamik Optimizasyonlu Robotik Rehabilitasyon Cihazı Tasarımı ve İmalatı (2021 - 2024)

Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu

 • Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu (2021 - )

Aktif Karbon Bazlı İyon Baskılı Sorbent Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi İle Eser Miktarda Kromun Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması

 • Aktif Karbon Bazlı İyon Baskılı Sorbent Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyon Yöntemi İle Eser Miktarda Kromun Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması (2021 - 2022)

Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi

 • Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi (2021 - )

Tarımsal Atık Kaynaklı Doğal Biyosorbentler Kullanılarak Bazı Ağır Metallerin Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması“ TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 2. Dönem, No: 1919B012109801

 • Tarımsal Atık Kaynaklı Doğal Biyosorbentler Kullanılarak Bazı Ağır Metallerin Zenginleştirilme Şartlarının Araştırılması“ TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 2. Dönem, No: 1919B012109801 (2021 - )

Pirazin-2,3-dikarboksilik Asit ve piridin-2,6-dikarboksilik Asit ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Pirazin-2,3-dikarboksilik Asit ve piridin-2,6-dikarboksilik Asit ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2021 - 2022)

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - 2022)

Tek ve Çok Değişkenli ARCH/GARCH Modelleri ile Tahmin: RStudio ile Uygulama Eğitimi

 • Tek ve Çok Değişkenli ARCH/GARCH Modelleri ile Tahmin: RStudio ile Uygulama Eğitimi (2021 - 2021)

Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi

 • Sanal Ortamda Egzersizin Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Motivasyonu Üzerinde Etkisi (2021 - 2023)

Enhancement of Entrepreneurship Capacities for Sustainable Socio-Economic Integration (ENHANCER) Project

 • Enhancement of Entrepreneurship Capacities for Sustainable Socio-Economic Integration (ENHANCER) Project (2021 - )

İdrar Kimyasal Analizini Yapan İdrar Strip Okuyucu Cihaz Tasarımı / Endüstriyel Gövde Tasarımı

 • İdrar Kimyasal Analizini Yapan İdrar Strip Okuyucu Cihaz Tasarımı / Endüstriyel Gövde Tasarımı (2021 - 2022)

Yapay Zeka Tabanlı Taşınabilir Mikroskobik İdrar Sediment Analiz Sistemi

 • Yapay Zeka Tabanlı Taşınabilir Mikroskobik İdrar Sediment Analiz Sistemi (2021 - )

Kütahya Valiliği Motivasyon Eğitim Tırı

 • Kütahya Valiliği Motivasyon Eğitim Tırı (2021 - )

organ bağışı

 • organ bağışı (2021 - 2021)

“Seramorium’da Bilim ve Doğa”

 • “Seramorium’da Bilim ve Doğa” (2021 - )

Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Dijital Araçlarla Desteklenen STEAM Uygulamaları

 • Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Dijital Araçlarla Desteklenen STEAM Uygulamaları (2021 - 2021)

2050 Büyükçekmece Vizyonu Projesi

 • 2050 Büyükçekmece Vizyonu Projesi (2021 - )

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama

 • Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama (2021 - 2022)

Kuvars ERP

 • Kuvars ERP (2021 - 2022)

Islak ve Kuru Kupa Uygulamasının Futbolcularda Bazı Performans Parametreleri ve Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması

 • Islak ve Kuru Kupa Uygulamasının Futbolcularda Bazı Performans Parametreleri ve Toparlanmaya Etkisinin Araştırılması (2021 - )

Aizanoi Kazısı

 • Aizanoi Kazısı (2021 - )

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Sabiha Gözde Salün (Araştırmacı). 2-Amino-(35)-Metilpiridin İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Hızlı Destek Projesi (HZP) (No: 2021/14), (Bütçesi 19,997.17 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 20.05.2021-21.02.2022) (Devam Ediyor).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Sabiha Gözde Salün (Araştırmacı). 2-Amino-(35)-Metilpiridin İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzları Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu. Hızlı Destek Projesi (HZP) (No: 2021/14), (Bütçesi 19,997.17 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 20.05.2021-21.02.2022) (Devam Ediyor). (2021 - 2022)

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - 2022)

Geleneksel Kombuchadan İzole Edilen Maya ve Asetik Asit Bakterilerinden Oluşan Optimal Kombucha Starter Kültür Üretimi

 • Geleneksel Kombuchadan İzole Edilen Maya ve Asetik Asit Bakterilerinden Oluşan Optimal Kombucha Starter Kültür Üretimi (2021 - 2023)

Kütahya Gediz İlçesindeki Çeltikçi ve Erdoğmuş Göleti Su ve Sediment Analizi

 • Kütahya Gediz İlçesindeki Çeltikçi ve Erdoğmuş Göleti Su ve Sediment Analizi (2021 - 2022)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Birsel İlkimen (Araştırmacı). 5-Sülfosalisilik Asit Ile 2-Aminopiridin Türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Genel Araştırma Projesi (GAP) (No: 2021/22), (Bütçesi 49996,99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 04.06.2021-03.06.2023) (Devam Ediyor).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). Birsel İlkimen (Araştırmacı). 5-Sülfosalisilik Asit Ile 2-Aminopiridin Türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Genel Araştırma Projesi (GAP) (No: 2021/22), (Bütçesi 49996,99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 04.06.2021-03.06.2023) (Devam Ediyor). (2021 - 2023)

Lazer Kazıma ile Denim Kumaşlarındaki Bıyık Desenlerinin Otomatize Üretilmesi

 • Lazer Kazıma ile Denim Kumaşlarındaki Bıyık Desenlerinin Otomatize Üretilmesi (2021 - 2022)

Sosyal Bilgiler Egitiminde Yenilikçi Egitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları

 • Sosyal Bilgiler Egitiminde Yenilikçi Egitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları (2021 - 2022)

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - 2022)

Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi

 • Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı ve Üretimi (2021 - 2022)

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş-işgören temelli uyum süreçlerinin yeniden yapılandırılması

 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş-işgören temelli uyum süreçlerinin yeniden yapılandırılması (2021 - 2021)

Ülkemiz Kültür Balıklarında Yaygın Olarak Görülen Bazı Bakteriyel ve Viral Hastalık Etmenlerine Karşı Karma ve Biyoteknolojik Özelliklerde Prototip Aşı Geliştirilmesi

 • Ülkemiz Kültür Balıklarında Yaygın Olarak Görülen Bazı Bakteriyel ve Viral Hastalık Etmenlerine Karşı Karma ve Biyoteknolojik Özelliklerde Prototip Aşı Geliştirilmesi (2021 - )

Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi

 • Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi (2021 - 2012)

PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi

 • PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi (2021 - )

Yüksek iyonik iletkenliğe ve kararlığa sahip katı iyonik elektrolit üretilmesi ve Li-hava pillerinde uygulanması

 • Yüksek iyonik iletkenliğe ve kararlığa sahip katı iyonik elektrolit üretilmesi ve Li-hava pillerinde uygulanması (2021 - )

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği (2021 - 2022)

Türkiye‘de Zaman Bağımlı Deprem Gerilme Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Deprem Tehlikesi Üzerine Çıkarımlar

 • Türkiye‘de Zaman Bağımlı Deprem Gerilme Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Deprem Tehlikesi Üzerine Çıkarımlar (2021 - )

TÜBİTAK 2204A Liselerarası Araştırma Yarışmaları Projesi

 • TÜBİTAK 2204A Liselerarası Araştırma Yarışmaları Projesi (2021 - 2022)

Joint Research on Organizational Behavior and Management in Family Businesses

 • Joint Research on Organizational Behavior and Management in Family Businesses (2021 - 2022)

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Meşrulaşmasının ve Yönetim Kurulu Yapısının Ağ Analizi İle İncelenmesi BİST Örneği (2021 - 2022)

Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi

 • Düşük Boyutlu Sistemlerde Piezoelektrik ve Ferroelektrik Özelliklerin Teorik İncelemesi (2021 - 2023)

Çok Amaçlı Genetik Algoritma Ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı ile Tüketici Tercihlerinin Tahmini

 • Çok Amaçlı Genetik Algoritma Ve Yapay Sinir Ağlarının Bütünleşik Yaklaşımı ile Tüketici Tercihlerinin Tahmini (2021 - )

PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi

 • PID Kontrollü Jeotermal ve Güneş Enerjili Hibrid Kabin Tipi Kurutucunun Tasarımı ve Performans Analizi (2021 - 2022)

Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeyine Yönelik Bir Araştırma

 • Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeyine Yönelik Bir Araştırma (2021 - 2021)

Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım ve İmalatı

 • Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım ve İmalatı (2021 - 2022)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Arı ile Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Kütahya.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Arı ile Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Kütahya. (2021 - 2021)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıların Dünyasını Keşfet. KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıların Dünyasını Keşfet. KÜTAHYA ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU. (2021 - 2021)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Kütahya’ nın Şifacı Bitkilerini Büyüten Eller. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Kütahya’ nın Şifacı Bitkilerini Büyüten Eller. KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2021 - 2022)

Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıcılık Eğitim. KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi.

 • Sema ÇETİNKAYA (2021). Arıcılık Eğitim. KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2021 - 2021)

Geri Dönüşüm Değişimdir!

 • Geri Dönüşüm Değişimdir! (2021 - 2022)

Yeni Normal Kapsamında Oyunla Egzersiz- Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Boyutu

 • Yeni Normal Kapsamında Oyunla Egzersiz- Psikolojik İyi Oluş ve Rekreasyon Katılımı Boyutu (2021 - 2022)

Güncel Aerodinamik Problemlerin Rüzgar Tüneli ile Deneysel Analizleri

 • Güncel Aerodinamik Problemlerin Rüzgar Tüneli ile Deneysel Analizleri (2021 - 2023)

TR 33 Bölgesi Eğitim Kiti ve Kılavızı Hazırlama Projesi

 • TR 33 Bölgesi Eğitim Kiti ve Kılavızı Hazırlama Projesi (2021 - 2022)

Biyolojik Aktivite Potansiyeline Sahip Yeni Pirazolin, Pirido-Pirimidin ve Disübstitüe Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2021-23)

 • Biyolojik Aktivite Potansiyeline Sahip Yeni Pirazolin, Pirido-Pirimidin ve Disübstitüe Pirimidin Türevlerinin Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının Araştırılması (2021-23) (2021 - )

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor (2021 - )

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 3

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 3 (2021 - )

Muhasebe Mesleği Mensupları İçin Etik Kod Ölçeği Geliştirilmesi

 • Muhasebe Mesleği Mensupları İçin Etik Kod Ölçeği Geliştirilmesi (2021 - 2022)

Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması

 • Yüksek İyonik İletkenliğe ve Kararlığa Sahip Katı İyonik Elektrolit Üretilmesi ve Li-hava Pillerinde Uygulanması (2021 - )

Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu

 • Su ayrıştırma ve hava pili uygulamalarında elektrokatalizör olarak kullanılacak kobalt borür tozlarının sitrat jel yöntemiyle üretimi ve karakterizasyonu (2021 - )

Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi

 • Yüksek sıcaklık bor bileşiklerinin elektrik alan destekli sinterleme yöntemi ile üretimi (2021 - )

Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System

 • Artificial Intelligence Based Portable Microscopic Urine Sediment Analysis System (2021 - )

Çavdarhisar ve Sabuncupınar Arasında Gözlenen Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ozellikleri

 • Çavdarhisar ve Sabuncupınar Arasında Gözlenen Ofiyolitik Kayaçların Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ozellikleri (2021 - )

Kütahya İli Diri Faylarının Paleosismolojik ve Kinematik Özelliklerinin Tespitine Yönelik Yaklaşım Belirlemesi

 • Kütahya İli Diri Faylarının Paleosismolojik ve Kinematik Özelliklerinin Tespitine Yönelik Yaklaşım Belirlemesi (2021 - 2022)

Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim İçin Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık Becerisinin Desteklenmesi,

 • Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim İçin Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık Becerisinin Desteklenmesi, (2021 - 2023)

Designing and Characterizing of extended L-Band EDFA

 • Designing and Characterizing of extended L-Band EDFA (2021 - 2022)

Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Elektrospinning Yöntemi Kullanılarak Biyopolimer Katkılı Nanofiberlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (2021 - 2022)

Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım Ve İmalatı

 • Prototip Elektrikli Araç Tahriki İçin Dış Rotorlu Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Ve Batarya Yönetim Sistemi Tasarım Ve İmalatı (2021 - 2022)

Seyitömer Höyük Kazı Çalışmalarında 2008-2020 Dönemine Ait Farklı Yapılarda Ortaya Çıkan Kerpiç, Sıva Ve Yapı Malzemelerinin Ayrıca Bazı Çanak Çömlek Buluntularının Arkeometrik Analizi

 • Seyitömer Höyük Kazı Çalışmalarında 2008-2020 Dönemine Ait Farklı Yapılarda Ortaya Çıkan Kerpiç, Sıva Ve Yapı Malzemelerinin Ayrıca Bazı Çanak Çömlek Buluntularının Arkeometrik Analizi (2021 - 2022)

Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers (2021 - )

KATILIM GENÇ GELİŞİM PROJESİ

 • KATILIM GENÇ GELİŞİM PROJESİ (2021 - 2023)

Uzaktan Eğitimdeki İngilizce Yazma Derslerinde Grup İçi Akran Değerlendirmesinin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Uzaktan Eğitimdeki İngilizce Yazma Derslerinde Grup İçi Akran Değerlendirmesinin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2021 - )

Impact of Inter-Feedback on Self-Regulated Learning Skills in English Writing Courses in Distance Education

 • Impact of Inter-Feedback on Self-Regulated Learning Skills in English Writing Courses in Distance Education (2021 - 2022)

Kütahya İli Merkez İlçesi Parmakören Mahallesi Bölükalı Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

 • Kütahya İli Merkez İlçesi Parmakören Mahallesi Bölükalı Nekropolü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (2021 - 2022)

Kütahya İli Merkez İlçesi Parmakören Mahallesi Balpınar Nekropolü 1 ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

 • Kütahya İli Merkez İlçesi Parmakören Mahallesi Balpınar Nekropolü 1 ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (2021 - 2022)

ENDÜSTRIYEL ATIKLAR KULLANILARAK PELETLEME VE SINTERLEME YÖNTEMLERIYLE ÜRETILEN AGREGANIN GEOPOLIMER BETON ÖZELLIKLERINE ETKISI

 • ENDÜSTRIYEL ATIKLAR KULLANILARAK PELETLEME VE SINTERLEME YÖNTEMLERIYLE ÜRETILEN AGREGANIN GEOPOLIMER BETON ÖZELLIKLERINE ETKISI (2021 - )

KÜTAHYA VALİLİĞİ MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRI

 • KÜTAHYA VALİLİĞİ MOTİVASYON VE EĞİTİM TIRI (2021 - )

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Otamasyonu

 • Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Otamasyonu (2021 - 2022)

Deep Learning-Based Object Detection and Recognition of Unmanned Aerial Vehicles

 • Deep Learning-Based Object Detection and Recognition of Unmanned Aerial Vehicles (2021 - 2022)

Ultra-Connectivity for 6G Wireless Communications: UAV and Intelligent Reflective Surface Enabled Heterogeneous Network Design

 • Ultra-Connectivity for 6G Wireless Communications: UAV and Intelligent Reflective Surface Enabled Heterogeneous Network Design (2021 - 2023)

Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı Ve Üretimi

 • Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı Ve Üretimi (2021 - 2022)

Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı Ve Üretimi

 • Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sistemi Tasarımı Ve Üretimi (2021 - 2022)

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları

 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Web 2.0 Araçları (2021 - 2021)

5-Sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi

 • 5-Sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin türevlerinin V, Cr, Co Ve Ni komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi (2021 - )

2-Amino-(35)-metilpiridin ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu

 • 2-Amino-(35)-metilpiridin ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu (2021 - 2022)

Eti Maden Rize-Çayeli Bakır Sahası Araştırma ve Değerlendirme Projesi

 • Eti Maden Rize-Çayeli Bakır Sahası Araştırma ve Değerlendirme Projesi (2021 - )

Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi

 • Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi (2021 - 2023)

Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi

 • Yangınla Mücadele Eğitim Ve Araştırma Simülasyonu Projesi (2021 - 2023)

DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers

 • DigiSEL-Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers (2021 - 2024)

Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini

 • Floresan İletken Polimer Modifiye Edilmiş Nanomotorlarla Çift Dedeksiyonlu Metal Tayini (2021 - 2023)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlü Sivil Plan Projesi ‘Kurumsallaşma ve Dijitalleşme‘

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Güçlü Sivil Plan Projesi ‘Kurumsallaşma ve Dijitalleşme‘ (2021 - 2022)

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi)

 • Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi) (2021 - )

Bir Mâtürîdî Âlim Dâvûd-i Karsî‘nin Kelâm İlmine Dair Eserleri

 • Bir Mâtürîdî Âlim Dâvûd-i Karsî‘nin Kelâm İlmine Dair Eserleri (2021 - 2024)

Entrepreneurship Capacities for Sustainable Social-EkonomicIntegration (ENHANCER) Project

 • Entrepreneurship Capacities for Sustainable Social-EkonomicIntegration (ENHANCER) Project (2021 - )

Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Egitimi

 • Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Egitimi (2021 - 2021)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması (2020 - 2022)

Comix&Digital

 • Comix&Digital (2020 - 2023)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2005)

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - 2011)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

PAZARLAMA SERMAYESİ, PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ ÇEKİCİLİĞİ ALGISI VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: PAZARLAMA PROFESYONEL MESLEK GRUPLARINDA BİR UYGULAMA

 • PAZARLAMA SERMAYESİ, PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ ÇEKİCİLİĞİ ALGISI VE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: PAZARLAMA PROFESYONEL MESLEK GRUPLARINDA BİR UYGULAMA (2020 - 2021)

Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi

 • Kariyer Gelişiminde Proje Bilgisi (2020 - 2020)

”Çift Odaklı Öğretim Modeli Ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması”

 • ”Çift Odaklı Öğretim Modeli Ile Matematik Okuryazarlığı Düzeyinin Arttırılması” (2020 - )

Eğitimde Veri Madenciliği

 • Eğitimde Veri Madenciliği (2020 - 2020)

Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi

 • Mesleki yönlendirmede kariyer danışmanlığı ve Kütahya meslek ölçeğinin geliştirilmesi (2020 - 2020)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2020/02), (Bütçesi 18998.82 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.01.2021) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Ender Boztay (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). 2-Amino-3-Substitüepiridin Türevleri ile Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ile Bunların Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2020/02), (Bütçesi 18998.82 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.01.2021) (Tamamlandı). (2020 - 2021)

Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: 2020/07), (Bütçesi 18996.42 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.07.2021) (Devam Ediyor).

 • Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Aysel Gülbandılar (Araştırmacı). Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: No: 2020/07), (Bütçesi 18996.42 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.01.2020-13.07.2021) (Devam Ediyor). (2020 - 2021)

Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi

 • Bilişimle Üretim Orta Ölçek Pilot Uygulama Projesi (2020 - 2020)

III Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2020 - )

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2020 - )

Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi

 • Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi (2020 - 2021)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - 2022)

Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi

 • Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi (2020 - 2022)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Kullanıcı Tercihlerine Dayalı Çok Ölçütlü Kişiselleştirilmiş Akademik Makale Öneri Sistemleri

 • Kullanıcı Tercihlerine Dayalı Çok Ölçütlü Kişiselleştirilmiş Akademik Makale Öneri Sistemleri (2020 - 2021)

‘‘Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU)”

 • ‘‘Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU)” (2020 - 2023)

Geniş Bantlı Fiber Optik Ağlar İçin Kararlı, Nanosaniye Darbe Atımlı, Dalgaboyu Ayarlanabilir Fiber Halka Lazer Tasarımı ve Geliştirilmesi

 • Geniş Bantlı Fiber Optik Ağlar İçin Kararlı, Nanosaniye Darbe Atımlı, Dalgaboyu Ayarlanabilir Fiber Halka Lazer Tasarımı ve Geliştirilmesi (2020 - )

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - 2021)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - )

Dumlupınar Bir Varoluşun Hikayesi

 • Dumlupınar Bir Varoluşun Hikayesi (2020 - 2009)

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği (2020 - 2021)

Yedikıta Medeniyet ve Kardeşlik Akademisi

 • Yedikıta Medeniyet ve Kardeşlik Akademisi (2020 - 2020)

Dünya ile Buluş

 • Dünya ile Buluş (2020 - 2020)

Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU)

 • Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU) (2020 - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması

 • Hassas Alpin Göl Ekosistemlerinin İklim ve İnsan Etkilerine Verdiği Tepkilerin Paleoekolojik Yöntemlerle Araştırılması (2020 - 2022)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020 - 2021)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - 2022)

Atletizmi Geliştirme

 • Atletizmi Geliştirme (2020 - )

Karbonize tekstil atığı katkılı kompozitlerin tekstil atık sularındaki kirlilikleri arıtma performanslarının araştırılması

 • Karbonize tekstil atığı katkılı kompozitlerin tekstil atık sularındaki kirlilikleri arıtma performanslarının araştırılması (2020 - 2021)

Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

 • Demirden Korkan Tren Yolcusu: Çalışanların COVİD-19 Sağlık İnancının Örgütsel Davranış Sonuçları Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma (2020 - )

Ham ve Modifiye Thymus pannonicus ile Atık Sulardan Bakır Giderimi

 • Ham ve Modifiye Thymus pannonicus ile Atık Sulardan Bakır Giderimi (2020 - )

Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi

 • Van Gölü Bentik Diyatome Florasının İncelenmesi (2020 - 2021)

1. Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği

 • 1. Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği (2020 - 2021)

Gümüş Nanoparçacık İçerikli Antimikrobiyal Hijyenik Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi

 • Gümüş Nanoparçacık İçerikli Antimikrobiyal Hijyenik Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi (2020 - 2021)

INTEGRATE2EU PROJECT Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants

 • INTEGRATE2EU PROJECT Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (2020 - )

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020 - 2021)

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2020 - )

Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU)

 • Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (Integrate2EU) (2020 - )

Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi,Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Benzensülfonik Asit Türevleri ile Dipiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi,Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2020 - 2021)

Gümüş Nanoparçacık İçerikli Antimikrobiyal Hijyenik Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi

 • Gümüş Nanoparçacık İçerikli Antimikrobiyal Hijyenik Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi (2020 - 2022)

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği (2020 - 2021)

COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı / Peristaltik pompa ve endüstriyel gövde tasarımı

 • COVID-19 Mücadelesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan İnfüzyon Pompası Tasarımı / Peristaltik pompa ve endüstriyel gövde tasarımı (2020 - 2021)

2020-3

 • 2020-3 (2020 - 2022)

Bacillus Cinsi Mikroorganizmaların Biyo-bozunur Özellikte Plastik Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Düşük Maliyetli Biyoplastik Üretimi İçin Alternatif Karbon Kaynakları

 • Bacillus Cinsi Mikroorganizmaların Biyo-bozunur Özellikte Plastik Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi ve Düşük Maliyetli Biyoplastik Üretimi İçin Alternatif Karbon Kaynakları (2020 - 2004)

MARMARA BÖLGESİ MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ (MSÇB) ARAŞTIRMA PROJESİ”

 • MARMARA BÖLGESİ MEKÂNSAL GELİŞME STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ (MSÇB) ARAŞTIRMA PROJESİ” (2020 - 2021)

Kütahya Meydan Projesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • Kütahya Meydan Projesi Bilimsel Araştırma Projesi (2020 - 2021)

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At

 • Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir Adım da Sen At (2020 - 2021)

On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama

 • On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama (2020 - 2023)

Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması

 • Sıfır Atık Uluslararası Afiş Yarışması (2020 - 2020)

Kütahya Valiliği Binası İç Dizayn Sanatsal Eser Üretimi

 • Kütahya Valiliği Binası İç Dizayn Sanatsal Eser Üretimi (2020 - 2020)

Taş Ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Bütün Engeller Kalkıyor

 • Taş Ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Bütün Engeller Kalkıyor (2020 - )

Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş TasarımıYarışması ve Sergisi

 • Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş TasarımıYarışması ve Sergisi (2020 - 2020)

Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği

 • Tarımsal Tedarik Zincirlerinde Karbon Ayak İzinin Değerlendirilmesi: Endüstriyel Tarım Firma Örneği (2020 - 2021)

e-Master in Water Recourses Engineering – eMWRE

 • e-Master in Water Recourses Engineering – eMWRE (2020 - 2023)

Kuvars Sanallaştırma Yedekleme Sistemi (Kuvars SYS)

 • Kuvars Sanallaştırma Yedekleme Sistemi (Kuvars SYS) (2020 - 2022)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması (2020 - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Kütahya Kent Meydanı Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Projesi (2020 - 2020)

Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Farklı Bağ Modellerinin Sedimanter Kayaların Yenilme Davranışlarının Modellenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2020 - )

Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe

 • Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe (2020 - 2020)

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2020 - )

Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe

 • Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe (2020 - 2022)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması (2020 - )

Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu

 • Karbonik Anhidraz Enziminin Farklı Teknikler Kullanılarak Beta Siklodekstrin Destek Materyali Üzerine İmmobilizasyonu (2020 - 2022)

Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi

 • Modifiye Kaolinit Minerali Üzerine Karbonik Anhidraz Enziminin Adsorpsiyon Yöntemi İle İmmobilizasyonu ve Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi (2020 - 2022)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması (2020 - 2022)

3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi

 • 3-Boyutlu Yazıcı Destekli Dijital Dental Uygulamalar Merkezi Kurulumu Fizibilitesi (2020 - 2021)

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor (2020 - 2022)

Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması

 • Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması (2020 - )

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - 2022)

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - 2023)

Kızılırmak Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi

 • Kızılırmak Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi (2020 - 2021)

Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe

 • Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe (2020 - 2022)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020-19). Araştırmacı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020-19). Araştırmacı, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2020 - 2021)

Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri

 • Düşük enerjili proton demeti için ölçüm kutusu tasarımı ve üretimi, testleri (2020 - 2022)

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması

 • “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması (2020 - 2021)

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - 2023)

Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi

 • Kütahya Kent Meydanı Araştırma Projesi (2020 - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Hava Bitki Müzesi ve Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi (2020 - 2021)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo- Kinazolin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

 • Sülfonamit Grubu İçeren Yeni Pirazolo- Kinazolin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Analizlerinin Gerçekleştirilmesi (2020 - 2022)

Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması

 • Antiviral/Antibakteriyel Peptid İçeren Biyokompozit Nanofiberlerin Üretimi ve Uygulama Alanlarının Araştırılması (2020 - )

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği (2020 - 2021)

Yerli Sportif Ölçüm ve İzleme Cihazlarının Geliştirilmesi

 • Yerli Sportif Ölçüm ve İzleme Cihazlarının Geliştirilmesi (2020 - 2022)

Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

 • Aile İşletmelerinin Profesyonelleşme Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma (2020 - 2021)

On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama

 • On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama (2020 - )

TÜBİTAK 2204A Liselerarası Araştırma Yarışmaları Projesi

 • TÜBİTAK 2204A Liselerarası Araştırma Yarışmaları Projesi (2020 - 2021)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2005)

3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına

 • 3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Ahmet Yakupoğlu Anısına (2020 - 2007)

Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi (ZOYOP) MEB-UNICEF İşbirliği

 • Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi (ZOYOP) MEB-UNICEF İşbirliği (2020 - 2021)

Milli Eğitim Bakanlığı ELIF ILE ALP PSİKOSOSYAL KİTAP SERISI

 • Milli Eğitim Bakanlığı ELIF ILE ALP PSİKOSOSYAL KİTAP SERISI (2020 - 2021)

Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları ile Uygun Bulut Hizmet Sağlayıcısının Seçilmesi: Bulut Bilişime Geçisin Altyapı Maliyetleri Üzerine Etkisi

 • Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları ile Uygun Bulut Hizmet Sağlayıcısının Seçilmesi: Bulut Bilişime Geçisin Altyapı Maliyetleri Üzerine Etkisi (2020 - 2022)

Çok Amaçlı Optimal Sipariş Probleminin Çözümü için NSGA-II Yaklaşımı: Bir Market Uygulaması

 • Çok Amaçlı Optimal Sipariş Probleminin Çözümü için NSGA-II Yaklaşımı: Bir Market Uygulaması (2020 - 2022)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması

 • “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması (2020 - 2021)

Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe

 • Belediye Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe (2020 - 2022)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • 3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması

 • Laser Işını Ergitme (LBM) Eklemeli İmalat Yöntemiyle Ön Delikli Üretilmiş Parçaların Delinmesinde İşlenebilirlik Özelliklerinin Araştırılması (2020 - 2022)

Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health –StayWell

 • Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health –StayWell (2020 - )

Öğretmen Ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında UzaktanEğitim Süreçlerinde Tasarım Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Öğretmen Ve Yöneticilerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında UzaktanEğitim Süreçlerinde Tasarım Ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi (2020 - 2010)

Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems

 • Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems (2020 - 2023)

TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter.

 • TR5000:5kw gücünde yapay sinir ağı kontrollü hibrit modüler inverter. (2020 - 2021)

Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi.

 • Farklı sıcak kaynaklarından bakteri izolasyonu, tanılanması ve ekstraselüler hidrolitik aktivitelerinin degerlendirilmesi. (2020 - )

Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama

 • Yapay zeka tabanlı temassız ve çevreci araç yıkama (2020 - )

STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“

 • STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“ (2020 - 2022)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - )

TR5000: 5KW GÜCÜNDE YAPAY SİNİR AĞI KONTROLLÜ MODÜLER HİBRİT İNVERTER

 • TR5000: 5KW GÜCÜNDE YAPAY SİNİR AĞI KONTROLLÜ MODÜLER HİBRİT İNVERTER (2020 - 2021)

Comix & Digital Erasmus+ Central Project

 • Comix & Digital Erasmus+ Central Project (2020 - 2023)

Bigadiç (Balıkesir) Miyosen yaşlı volkano-sedimanter istifindeki zeolitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni

 • Bigadiç (Balıkesir) Miyosen yaşlı volkano-sedimanter istifindeki zeolitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni (2020 - 2022)

Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama

 • Yeni Nesil Eğitim Mali Destek (YENEP) Programı Eğitim Kiti ve Kılavuzu Hazırlama (2020 - 2021)

Kastamonu-Küre masif sülfit yataklarındaki hidrotermal alterasyonların mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve kökenlerinin araştırılması

 • Kastamonu-Küre masif sülfit yataklarındaki hidrotermal alterasyonların mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve kökenlerinin araştırılması (2020 - 2022)

118C252, Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems, BİDEB-2232, Burslu, Yürürlükte, BİDEB, BİDEB - Eğitim Burs Ve Etkinlik Destekleri Grubu

 • 118C252, Development of Intelligent Fault Detection and Predictive Maintenance Systems, BİDEB-2232, Burslu, Yürürlükte, BİDEB, BİDEB - Eğitim Burs Ve Etkinlik Destekleri Grubu (2020 - 2023)

Kültürel Mirasın Görsel Kaydı: Gümüşhane İlinde Bellek ve Sözlü Tarih Çalışması

 • Kültürel Mirasın Görsel Kaydı: Gümüşhane İlinde Bellek ve Sözlü Tarih Çalışması (2020 - 2021)

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması

 • “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bir adım da Sen At“ konulu Uluslararası Afiş, Karikatür ve Kısa Film Yarışması (2020 - 2021)

Aizanoi Antik Kenti Arkeolojik Kazıları

 • Aizanoi Antik Kenti Arkeolojik Kazıları (2020 - 2022)

III. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2005)

Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları

 • Standart Olmayan Fonksiyon Uzaylarda Harmonik Analiz Operatörler ve Bazı Uygulamaları (2020 - )

Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi

 • Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi (2020 - )

3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • 3. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - 2022)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması

 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi ve Öğrenme Ortamına Aktarılması (2020 - )

Kütahya İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi

 • Kütahya İli‘nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (2020 - 2023)

Glutensiz Mutfak

 • Glutensiz Mutfak (2020 - 2022)

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği

 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Algıları, Eğitim Uyumları ve Gelecek Yönelimleri: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği (2020 - 2021)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - 2022)

INTEGRATE2EU PROJECT Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants

 • INTEGRATE2EU PROJECT Developing Innovative Approaches for the Social Integration of Female Migrants (2020 - )

Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01/2020-01/04/2021) (Tamamlandı).

 • Tuğçe Kılınç (Proje Yürütücüsü), Halil İlkimen (Proje Danışmanı). 2-Amino-5,6-Dimetilbenzotiyazol İle 2,6-Piridindikarboksilik Asitin Proton Transfer Tuzu Ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel Ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) 2015 (Bütçesi 2500.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 02/01/2020-01/04/2021) (Tamamlandı). (2020 - 2021)

STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“

 • STAYWELL PROJECT “Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“ (2020 - 2022)

2023 Türkiye Kültür Strateji Belgesi

 • 2023 Türkiye Kültür Strateji Belgesi (2020 - 2021)

Dijital Öğrenme

 • Dijital Öğrenme (2020 - )

Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi

 • Paralel hibrit aktif güç filtreleri için kontrol kart tasarımı ve gerçekleştirilmesi (2020 - 2021)

Mesleki Şüpheciliğin İç Denetim Kalitesine Etkisi: Türkiye‘de Özel Sektör İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma-3

 • Mesleki Şüpheciliğin İç Denetim Kalitesine Etkisi: Türkiye‘de Özel Sektör İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma-3 (2020 - 2021)

Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi

 • Beta-Alanin Takviyesinin Dayanıklılık Sporcularında Koşu Hızı, Kan Laktat Seviyeleri, Antioksidan Kapasite ve Enzimlere Etkisi (2020 - 2021)

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik yöntemler ve Benzetim Modeli ile Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2020 - )

Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Kayıt Otomasyon sistemi

 • Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Kayıt Otomasyon sistemi (2020 - )

Performance Analysis of NOMA Systems in Cognitive Radio Networks

 • Performance Analysis of NOMA Systems in Cognitive Radio Networks (2020 - 2021)

Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi

 • Aromatik Kokuların Beyindeki Bilişsel Etkilerinin İncelenmesi (2020 - 2022)

2-Amino-5,6-dimetilbenzotiyazol ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzu ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452)

 • 2-Amino-5,6-dimetilbenzotiyazol ile 2,6-piridindikarboksilik asitin proton transfer tuzu ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin incelenmesi. TÜBITAK 2209-Universite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dışı Arastırma Projeleri Destekleme Programı-A (No: 1919B011400452) (2020 - 2021)

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor (2020 - )

Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi

 • Kütahya ili Flora (Damarlı Bitkiler) ve Habitat / Ekosistem İzleme İşi (2020 - 2023)

TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi (2020 - 2021)

Benzensülfonik asit türevleri ile dipiridin türevlerinin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • Benzensülfonik asit türevleri ile dipiridin türevlerinin proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi (2020 - 2022)

2-Amino-3-substitüepiridin türevleri ile sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin proton transfer tuzları ile bunların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • 2-Amino-3-substitüepiridin türevleri ile sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin proton transfer tuzları ile bunların Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi (2020 - 2021)

Katmanlı İmalat İle Üretilen ve Lazer Kaynağı İle Birleştirilen Ti6Al4V Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisi

 • Katmanlı İmalat İle Üretilen ve Lazer Kaynağı İle Birleştirilen Ti6Al4V Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Isıl İşlemin Etkisi (2020 - )

Erasmus “Comix Digital“

 • Erasmus “Comix Digital“ (2020 - )

Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması

 • Kütahya Dumlupınar Üniversite Yerleşkesi İçinde Güneş Enerjisi Kullanım Verimliliğinin Araştırılması ve Uygulaması (2020 - 2021)

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

Cistus laurifolius L. Bitkisinin Fito- ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması

 • Cistus laurifolius L. Bitkisinin Fito- ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması (2020 - )

III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu

 • III. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2020 - 2021)

2023 Türkiye Kültür Strateji Belgesi

 • 2023 Türkiye Kültür Strateji Belgesi (2020 - 2021)

Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor

 • Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor (2020 - 2022)

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi

 • 100. Yılında Dumlupınar Zaferi Belgeselindeki Karakter Animasyonu Öğelerinin Motion Capture Teknolojisi ile Görselleştirilmesi (2020 - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - )

Kariyerim & Geleceğim Kariyer Fuarı

 • Kariyerim & Geleceğim Kariyer Fuarı (2019 - 2019)

Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - 2018)

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI (2019 - 2021)

“Digitised Education of Parents for Children Protection

 • “Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - 2023)

UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı

 • UHF Bandında Kompakt Proton Hızlandırıcısı (2019 - 2022)

Hilali Ahdardan Yeşilaya 100 Yıllık Mücadele Projesi

 • Hilali Ahdardan Yeşilaya 100 Yıllık Mücadele Projesi (2019 - 2020)

“Digitised Education of Parents for Children Protection Project (DEPCIP)”

 • “Digitised Education of Parents for Children Protection Project (DEPCIP)” (2019 - 2022)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - 2021)

Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ

 • DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TANITMA VE GELİŞTİRME PROJESİ (2019 - 2020)

Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP)

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP) (2019 - )

Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya

 • Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya (2019 - 2019)

KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI

 • KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN SAĞLANMASI ÇALIŞTAYI (2019 - 2019)

Bir Gereklilik Olarak Eğitimde ve Bilimde Uluslararasılaşma: Yurtdışında Eğitim Deneyimi

 • Bir Gereklilik Olarak Eğitimde ve Bilimde Uluslararasılaşma: Yurtdışında Eğitim Deneyimi (2019 - 2019)

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

 • 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (2019 - 2019)

Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması

 • Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması (2019 - )

Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi

 • Suriyeli Çocukların Ulusal Medyada Temsilinin Değerlendirilmesi (2019 - 2021)

Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması

 • Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması (2019 - 2010)

Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi

 • Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi (2019 - 2021)

TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

 • TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME: BELEDİYELERİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA (2019 - 2020)

Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

 • Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - 2021)

Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi

 • Susurluk Havzası Elmidae, Dryopidae (Coleoptera: Polyphaga) ve Diatome (Bacillariaceae) Tür Çeşitliliğinin Belirlenmesi (2019 - 2020)

Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması

 • Antik Seramiklerdeki Farklı Isıl Etkilerin Araştırılması (2019 - 2020)

2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması

 • 2019 Yılı Lebedos Antik Kenti ve Territoryumu Yüzey Araştırması (2019 - 2007)

EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ

 • EMET KENDİN YAP ATÖLYESİ (2019 - 2021)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - )

Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri

 • Şarj Edilebilir Zn-hava Pilleri (2019 - 2021)

Digitised Education of Parents for Children Protection -KA204

 • Digitised Education of Parents for Children Protection -KA204 (2019 - )

Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP)

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (DEPCIP) (2019 - )

Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi

 • Maden Atık Sahalarında (Pasa) Statik-Kinetik Yöntemler ve Benzetim Modeli Asit Maden Drenajı (AMD) Kestirimi (2019 - )

Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019)

 • Öğrenci Adaylarının Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini Tercih Etme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. . Proje No: KTMU - PGK-2019-SBE.01 (2019) (2019 - 2019)

FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi

 • FERNAS İNŞAAT A.Ş. 86072 Ruhsat Numaralı Kınık Yaylaköy Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi (2019 - )

TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi

 • TR33 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin İnovasyon Kullanma Durumları ve İşletmeler Arası İşbirliğinin İnovasyon ile Firma Performansı Üzerine Etkisi (2019 - 2021)

2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2019 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2019 - 2019)

Bakır Üflemeli Enstrümanlardaki Mikroorganizmaların Tespiti

 • Bakır Üflemeli Enstrümanlardaki Mikroorganizmaların Tespiti (2019 - 2010)

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBI’ler ve Ihracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir (2019 - 2019)

Ülkemiz Hipersalin Çevrelerinden Endüstriyel Kullanım Potansiyelli Pigment Üreten Mikroorganizmaların İzolasyonu

 • Ülkemiz Hipersalin Çevrelerinden Endüstriyel Kullanım Potansiyelli Pigment Üreten Mikroorganizmaların İzolasyonu (2019 - 2008)

KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ

 • KULLANILMIŞ IBC PALET VE KAFESLERİNİN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN GELİŞTRİLMESİ (2019 - 2019)

FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI

 • FARKLI YAPIDAKİ FİLAMENTLERİ KULLANABİLEN, ÇİFT EKSTRÜDERLİ, KESİNTİSİZ BASKI, UZAKTAN TAKİP VE HATAYI ÖNLEME ÖZELLİKLİ, FDM YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN KATMANLI İMALAT CİHAZININ PROTOTİP TASARIM VE İMALATI (2019 - 2019)

OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ

 • OTOMATİK ARMATÜR BALANS MAKİNESİ GELİŞTİRİLMESİ (2019 - 2019)

Psoriasis hastalarında resistin gen polimorfizminin araştırılması

 • Psoriasis hastalarında resistin gen polimorfizminin araştırılması (2019 - 2019)

Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı

 • Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı (2019 - 2019)

Bir Varoluşun Hikayesi Dumlupınar Belgeseli

 • Bir Varoluşun Hikayesi Dumlupınar Belgeseli (2019 - 2021)

3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan

 • 3. Çocuk Kitabımda Kütahya: VazoCan (2019 - 2020)

Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda”

 • Tübitak 4007- Bilim Şenlikleri Destekleme Programı “Tavşanlı, Bilsem’le Bilgi Yolunda” (2019 - 2019)

Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı

 • Türkiye Mekansal Strateji Planının Hazırlanması Projesi I. Etabı (2019 - 2012)

Kütahya Altıntaş Ovası Toy Kuşu(Great Bustard) Koruma ve Popülasyon artırma Projesi UNDP -SGP -GEF

 • Kütahya Altıntaş Ovası Toy Kuşu(Great Bustard) Koruma ve Popülasyon artırma Projesi UNDP -SGP -GEF (2019 - 2021)

Türkçeye Farkındalık Projesi

 • Türkçeye Farkındalık Projesi (2019 - 2019)

Afyon ve Kütahya Yöresi Volkanitlerinin Çimento ve Beton Teknolojisinde Değerlendirilmesi

 • Afyon ve Kütahya Yöresi Volkanitlerinin Çimento ve Beton Teknolojisinde Değerlendirilmesi (2019 - )

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ (2019 - 2019)

Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi

 • Sıfır Atık Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi (2019 - 2020)

”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

 • ”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması (2019 - 2019)

Zaman Dursun Kütahya Okusun

 • Zaman Dursun Kütahya Okusun (2019 - 2020)

3. uluslararası Posterland organ bağışı konulu afiş yarışması

 • 3. uluslararası Posterland organ bağışı konulu afiş yarışması (2019 - 2019)

7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı

 • 7. Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı (2019 - 2019)

“Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi

 • “Sıfır Atık“ Konulu Uluslararası Afiş Yarışması ve Sergisi (2019 - 2020)

3. uluslararası posterland. org organ bağışı konulu afiş yarışması

 • 3. uluslararası posterland. org organ bağışı konulu afiş yarışması (2019 - 2019)

Durmadan Türkçe

 • Durmadan Türkçe (2019 - 2019)

Modifiye edilmiş LyP-1 peptid analoglarının biyoaktivitelerinin incelenmesi

 • Modifiye edilmiş LyP-1 peptid analoglarının biyoaktivitelerinin incelenmesi (2019 - 2021)

Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi

 • Kurbağa salgılarından elde edilmiş peptidlerin kimerik yapılarının sentezi ve biyoaktivitelerinin incelenmesi (2019 - 2020)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesiİ Alabarda Köyü Mevkiinde Bulunan 20067943 Ruhsat Nolu Sahada Bulunan Maden Ocağı Pasa Malzemesi ve Depolama Alanının Jeoteknik Duraylılığının (Statik ve Pseudo-Statik) Belirlenmesi (2019 - 2012)

Kütahya Porselen Üniversite sanayi İşbirliği Kapsamında Çay takımı tasarımı projesi

 • Kütahya Porselen Üniversite sanayi İşbirliği Kapsamında Çay takımı tasarımı projesi (2019 - 2019)

Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi

 • Metamorfik Kaya Kütlelerinde Anizotropinin Şev Stabilitesine Etkisi (2019 - )

NanoDNA-fiber Geliştirilmesi - DNA‘nın Elektrospin Tekniği ile Nanometre Boyutlarında Paketlenerek Kararlılığının Artırılması

 • NanoDNA-fiber Geliştirilmesi - DNA‘nın Elektrospin Tekniği ile Nanometre Boyutlarında Paketlenerek Kararlılığının Artırılması (2019 - 2021)

Domaniç İlçesi‘nde Bulunan Alabalık Üretim Tesislerinde Enfeksiyon Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonu

 • Domaniç İlçesi‘nde Bulunan Alabalık Üretim Tesislerinde Enfeksiyon Oluşturan Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler İdentifikasyonu (2019 - 2021)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - 2022)

Kütahya Porselen Üniversite sanayi İşbirliği Kapsamında Çay takımı tasarımı projesi

 • Kütahya Porselen Üniversite sanayi İşbirliği Kapsamında Çay takımı tasarımı projesi (2019 - 2019)

Kütahya Porselen Üniversite Sanayi İşbirliği Dekor Tasarımı Projesi

 • Kütahya Porselen Üniversite Sanayi İşbirliği Dekor Tasarımı Projesi (2019 - 2019)

Okullarda Sınıflardaki Öğrencilerin Yüz Özniteliklerini Kullanarak Akıllı Sınıf Davranış Yönetim Sistemi

 • Okullarda Sınıflardaki Öğrencilerin Yüz Özniteliklerini Kullanarak Akıllı Sınıf Davranış Yönetim Sistemi (2019 - 2021)

Gala Gölü (Meriç Deltası) Su ve Sediment ve Epifitik Diyatomelerinde Ağır Metal Kontaminasyonunun Mevsimsel Olarak İzlenmesi ve Biyo - Ekolojik Risk Değerlendirmesi

 • Gala Gölü (Meriç Deltası) Su ve Sediment ve Epifitik Diyatomelerinde Ağır Metal Kontaminasyonunun Mevsimsel Olarak İzlenmesi ve Biyo - Ekolojik Risk Değerlendirmesi (2019 - 2020)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2021)

Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi Aktarımı ve Ölçümleri

 • Mikrodalga İyon Kaynağı ile Proton Demeti Üretimi Aktarımı ve Ölçümleri (2019 - 2020)

PORSELEN KARO ÜRETİMİNDE PİROFİLLİTİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

 • PORSELEN KARO ÜRETİMİNDE PİROFİLLİTİN KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (2019 - 2020)

Kale Maden Killerinin Özelliklerinin, Sağlık Gereçleri Sektöründe Döküm Prosesine Etkisinin İncelenmesi

 • Kale Maden Killerinin Özelliklerinin, Sağlık Gereçleri Sektöründe Döküm Prosesine Etkisinin İncelenmesi (2019 - 2020)

Kütahya Valiliği İç Mekan Dizaynı Sanatsal Eser Üretimi

 • Kütahya Valiliği İç Mekan Dizaynı Sanatsal Eser Üretimi (2019 - 2020)

Dumlupınar’xxdan 2023’xxe Resim Projesi

 • Dumlupınar’xxdan 2023’xxe Resim Projesi (2019 - 2019)

Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları

 • Orta Karadeniz‘de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları (2019 - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2021)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2019)

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

 • ”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması (2019 - 2019)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2021)

Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2019 - 2019)

Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

 • Çok Duvarlı Karbon Nanotüp-Polipirol Kompozitlerinin Sentezi ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi (2019 - 2021)

Sıra-Bağımlı Hazırlık Süreli Öğrenme Etkili Tek Makina Çizelgeleme Problemi: Bir Otomotiv Yan Sanayide Uygulama

 • Sıra-Bağımlı Hazırlık Süreli Öğrenme Etkili Tek Makina Çizelgeleme Problemi: Bir Otomotiv Yan Sanayide Uygulama (2019 - 2020)

Kolemanit İlavesi İle Düşük Sıcaklıkta Seramik Vitrifiye Üretiminin Araştırılması

 • Kolemanit İlavesi İle Düşük Sıcaklıkta Seramik Vitrifiye Üretiminin Araştırılması (2019 - 2021)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2019 - )

Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Denizçalı/Taşköprü Mevkiinde Bulunan 73106 Ruhsat Nolu I(B) Grubu Çimento Hammaddesi Ocağında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması

 • Bursa - Keles Ayrımı - Orhaneli Yolu Yapım İşi Doğancı Barajı Tünel İnşaatında Yapılacak Patlatmaların Doğancı Barajına Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Uygun Patlatma Tasarımının Hazırlanması (2019 - 2019)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi (2019 - 2020)

Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Sakarya İli Adapazarı İlçesi Taşkısığı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 54/2019-01 Ruhsat Nolu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Ankara İli Evren İlçesi İbrahimbeyli Malzeme (Kalker) Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Akpınar Su Kaynağı Ve Kaptajı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2019 - 2019)

Helisel Kesici Kenar Üzerinde Değişken Talaş Açılı Dalgalı Forma Sahip Parmak Frezelerin Tasarımı Ve Farklı Malzemeler Üzerindeki İşleme Performansının Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi

 • Helisel Kesici Kenar Üzerinde Değişken Talaş Açılı Dalgalı Forma Sahip Parmak Frezelerin Tasarımı Ve Farklı Malzemeler Üzerindeki İşleme Performansının Deneysel Ve Nümerik Olarak İncelenmesi (2019 - 2012)

Kütahya Valiliği İç Mekan Dizaynı Sanatsal Eser Üretimi

 • Kütahya Valiliği İç Mekan Dizaynı Sanatsal Eser Üretimi (2019 - 2020)

Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

 • Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Fındıklı Köyü Manastır Tepe Mevkiinde Bulunan Iı-A Grubu Kalker Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dsi Fındıklı Göleti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması

 • ”Organ Bağışı” Konulu Afiş Tasarımı Yarışması (2019 - 2019)

Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi

 • Ankara Ili Bala Ilçesi Afşar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361854 Erişim, 06/2017-12 Hammadde Üretim Izin Numaralı Afşar Malzeme (Bazalt) Ocağında Yapılacak Patlatmaların Dut Dede Ziyaret Yeri Üzerindeki Etkisinin Araştırılmasi (2019 - 2019)

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ

 • T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ (2019 - 2020)

Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu

 • Tekirdağ Ili Şarköy Ilçesi Yeniköy Mahallesi I(A) Grubu Kum-Çakıl Ocağında Yapılacak Çalışmaların Doğal Gaz Iletim Boru Hattı Üzerindeki Etkileri Hakkında Risk Değerlendirme Raporu (2019 - 2019)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2021)

Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Kocaeli Ili Kandıra Ilçesi Babaköy Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2018-06 Ruhsat Nolu Ii(A) Grubu Bazalt Ocağında Yapilacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

Fe Bazlı Alaşımlarının Bazı Manyetik Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. DPÜ-BAP- (Kabul Edildi- Ekim), Kütahaya, 2019

 • Fe Bazlı Alaşımlarının Bazı Manyetik Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi. DPÜ-BAP- (Kabul Edildi- Ekim), Kütahaya, 2019 (2019 - 2021)

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - 2021)

“Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • “Kocaeli Ili Kandira Ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan 41/2005-08 Ruhsat Nolu II(A) Grubu Kalker Ocağında Yapıcacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2019 - 2019)

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI (2019 - )

MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı)

 • MOCAT Modern Competences of Academic Teachers - The Key to Modern HEI (Uluslararası -Akademisyenlerin Modern Yeterlilikleri - Modern Üniversitenin Anahtarı) (2019 - )

Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL)

 • Demirbilek, M., Demir, D., (2019). “Sakızlık, Beşçam (Kütahya) Manyezit Yataklarının Oluşum Mekanizmaları, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2019-14)-BAP (01.07.2019-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (Proje Bütçesi: 19.900,61 TL) (2019 - )

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2020)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Yumurta Kabukları İle Stabilize Edilmiş Tetragonal Zirkonya Polikristalin (Ca–TZP) Esaslı Diş İmplantlarının Üretimi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Talaşlı İmalat Sektörü İçin Yerlileştirilmiş Zirkonya Esaslı Seramik Kesici Takımların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2019 - 2019)

Bir Genç Bin Fikir (24129)

 • Bir Genç Bin Fikir (24129) (2019 - 2001)

Konulu Tefsir

 • Konulu Tefsir (2019 - 2021)

“Digitised Education of Parents for Children Protection Project (DEPCIP)”

 • “Digitised Education of Parents for Children Protection Project (DEPCIP)” (2019 - 2023)

MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi

 • MOCAT (Modern Competences for Academic Teachers) -Akademisyenlerin Modern Becerilerinin Geliştirilmesi (2019 - 2020)

Digitised Education of Parents for Children Protection

 • Digitised Education of Parents for Children Protection (2019 - 2022)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 (2019 - 2019)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 3

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 (2019 - 2019)

Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019)

 • Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) (2019 - 2020)

Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması

 • Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması (2019 - 2019)

TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ

 • TKİ-ÇLİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK OCAKLARINDAN ÜRETİLEN KÖMÜRLERİN STOKLANMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN KENDİLİĞİNDEN YANMA OLAYININ ARAŞTIRILMASI VE STOKLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJESİ (2019 - 2020)

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ

 • T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZELL SANATLAR FAKÜLTESİ SANATSAL ESER ÜRETİMİ PROJESİ (2019 - 2020)

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ (2019 - 2019)

Hayat Rehberi Kur‘ân: Konulu Tefsir Projesi

 • Hayat Rehberi Kur‘ân: Konulu Tefsir Projesi (2019 - 2021)

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25

 • GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GELENEKSEL KÜTAHYA KADIN (YAZMA) DANELERİ VE İĞNE OYALARI SANATI Proje No: 2019 - 25 (2019 - )

BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability

 • BYOD as educational method leading to improve employability of adults with intellectual disability (2019 - 2022)

Digitised Education of Parents for Children Protection -KA204

 • Digitised Education of Parents for Children Protection -KA204 (2019 - )

MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI

 • MOCAT-Modern Competencİes of Academic Teachers-the key to modern HEI (2019 - 2021)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2020)

Yeni Fırsatlar Yakalamak İçin El Ele

 • Yeni Fırsatlar Yakalamak İçin El Ele (2019 - 2020)

Çanakkale Şehitlerini Anlamak Projesi (GPDP/2019)

 • Çanakkale Şehitlerini Anlamak Projesi (GPDP/2019) (2019 - 2021)

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ IR:3378 RUHSAT NUMARALI AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT PASA SAHALARININ ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇANAKKALE İLİ ÇAN İLÇESİ IR:3378 RUHSAT NUMARALI AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT PASA SAHALARININ ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2002)

UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • UYSAL MADENCİLİĞE AİT 205 RUHSAT NUMARALI SAHADA YAPILAN MADENCİLİK FAALİYETLERİ SONUCU OLUŞAN PASALARIN VE ŞLAM HAVUZUNUN ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2019 - 2012)

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi.

 • EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ faaliyetleri sonucu oluşan pasaların asit üretim potansiyelinin belirlnemesi ve çözüm önerilerine yönelik AR-GE projesi. (2019 - 2012)

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2020)

Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi

 • Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi (2019 - 2021)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 3

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 3 (2019 - 2019)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2021)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı 2 (2019 - 2019)

Uysal Madenciliğe Ait 205 Ruhsat Numaralı Sahada Yapılan Madencilik Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların ve Şlam Havuzunun Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Uysal Madenciliğe Ait 205 Ruhsat Numaralı Sahada Yapılan Madencilik Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların ve Şlam Havuzunun Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü Manisa İli Soma İlçesi Soma Bölgesi ve Deniş Bölgesi Açık Ocak İşletmelerine Ait Pasa Sahalarının Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletme Müdürlüğü Manisa İli Soma İlçesi Soma Bölgesi ve Deniş Bölgesi Açık Ocak İşletmelerine Ait Pasa Sahalarının Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2019 - 2019)

İzleme Değerlendirme Sistemi

 • İzleme Değerlendirme Sistemi (2019 - 2020)

IoT (Internet of Things) based Predictive Mechanical Fault Detection System for Electric Motors

 • IoT (Internet of Things) based Predictive Mechanical Fault Detection System for Electric Motors (2019 - 2020)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). (Tamamlandı)

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Zeynep Alkan Alkaya (Araştırmacı), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyilbenzoik Asit Türevlerinin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2019/12), (Bütçesi 19992.54 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 13.06.2019-13.06.2020). (Tamamlandı) (2019 - 2020)

Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı

 • Kütahya İli sarı Afat (Gentiana lutea L.) Tür Eylem Planı (2019 - 2019)

Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • Doğalgaz Yakıtlı 9,20 MWe Enerjisi Üreten Gaz Türbinli Kojenerasyon Santralinin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2019 - 2019)

TÜBİTAK 2209

 • TÜBİTAK 2209 (2019 - 2020)

DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı

 • DPÜ İnsansız Hava Aracı Tasarımı (2019 - )

ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ

 • ULUSLARARASI KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ (2019 - 2019)

Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası

 • Emet (Kütahya) Bor Havzası Batısında Yüzeyleyen Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası (2019 - 2021)

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor.

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik Ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden Tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) KDPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2019-29, Danışman, 2019-Devam Ediyor. (2019 - )

Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği)

 • Kurumsal Kimliğin Çini, Üç Boyutlu Seramik ürünler ve Grafik Tasarım Açısından Özgün Yaklaşımlarla Yeniden tasarlanması (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği) (2019 - 2021)

Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi

 • Işıklı Gölü‘ndeki Sazan (Cyprinus carpio) ve Turna (Esox lucius) Balıklarında Komet Analizi Yöntemi ile DNA Hasarının Belirlenmesi (2019 - 2021)

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi

 • Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile Mobil Yazılım Tasarımının Gerçeklenmesi ve VR Gözlük Uygulamasına Yazılım Entegrasyonunun İncelenmesi (2019 - 2020)

.

 • . (2019 - 2021)

Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması

 • Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması (2018 - 2019)

DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI

 • DARBELİ ÇALIŞAN TEZGAHLARDA ZEMİNDE TİTREŞİM TAKOZU KULLANARAK TİTREŞİMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN AZALTILMASI (2018 - 2019)

SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi

 • SİM-YA Simülasyon Destekli Yapı Atölyesi (2018 - 2001)

Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Uçucu Kül, Kireç ve Polipropilen Lifi Kullanılarak Gerçekleştirilen Stabilizasyonun Karayolu Kil Taban Zeminlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2018 - 2021)

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 • MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI (2018 - 2007)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - )

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2020)

Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar

 • Anadolu’nun Dirilişi Müzikali: Dumlupınar (2018 - 2018)

Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi

 • Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2018 - 2020)

Gerçeklik Terapisine Dayalı Problemli İnternet Düzeyini Azaltmaya Yönelik PsikoEğitim Programının Etkililiği

 • Gerçeklik Terapisine Dayalı Problemli İnternet Düzeyini Azaltmaya Yönelik PsikoEğitim Programının Etkililiği (2018 - 2020)

GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 • GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ (2018 - 2005)

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2020)

Gökçeada-Yenibademli Kazısı

 • Gökçeada-Yenibademli Kazısı (2018 - 2008)

Kütüphane Otomasyon Sistemi Projesi

 • Kütüphane Otomasyon Sistemi Projesi (2018 - 2019)

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’ler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (2018 - )

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi (2018 - 2019)

Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması

 • Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması (2018 - 2018)

Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği

 • Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği (2018 - 2020)

İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu

 • İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi

 • Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi (2018 - 2018)

Kavramsal Eğretileme Kuramı Işığında Öğretilen Öbek Eylemlerin İçselleştirilerek Kazanımı: Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Örneği

 • Kavramsal Eğretileme Kuramı Işığında Öğretilen Öbek Eylemlerin İçselleştirilerek Kazanımı: Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Örneği (2018 - 2019)

Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu

 • Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri

 • Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri (2018 - 2022)

DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ

 • DUMLUPINAR’DAN DUMLUPINAR’A PROJESİ (2018 - )

”Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi”

 • ”Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi” (2018 - 2018)

Medeniyetin Gençleri Türkiye‘de Buluşuyor

 • Medeniyetin Gençleri Türkiye‘de Buluşuyor (2018 - 2018)

Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür DÜNYA 5‘TEN BÜYÜKTÜR

 • Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür DÜNYA 5‘TEN BÜYÜKTÜR (2018 - 2018)

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi

 • Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi (2018 - 2020)

KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR

 • KÜÇÜK ADIMLAR BÜYÜK UMUTLAR (2018 - 2011)

16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi

 • 16.Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi (2018 - 2021)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (2018 - 2019)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2018 - 2020)

Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi

 • Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi (2018 - )

IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ

 • IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ (2018 - 2019)

Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi

 • Türkoğlu MYO Kütüphane Projesi (2018 - 2019)

Referans Alanların Belirlenmesi kapsamında Fırat ve Dicle Havzası Biyolojik İzlemesi

 • Referans Alanların Belirlenmesi kapsamında Fırat ve Dicle Havzası Biyolojik İzlemesi (2018 - 2019)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - 2003)

Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi

 • Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi (2018 - 2010)

Kuzey Ege Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi

 • Kuzey Ege Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi (2018 - 2019)

Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi

 • Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi (2018 - 2020)

Doğu Karadeniz Gaz Hidratlarının Oluşum Mekanizmasının Belirlenmesi ve Çevresel EtkilerininAraştırılması

 • Doğu Karadeniz Gaz Hidratlarının Oluşum Mekanizmasının Belirlenmesi ve Çevresel EtkilerininAraştırılması (2018 - 2020)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo Ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2020)

Constitution-making and deliberative democracy

 • Constitution-making and deliberative democracy (2018 - )

Yakıt pillerinde kullanılmak üzere interkonnektör adı verilen ara elemanların üretimi

 • Yakıt pillerinde kullanılmak üzere interkonnektör adı verilen ara elemanların üretimi (2018 - 2019)

TÜBİTAK-4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSİPLİNLERARASI BECERİ OKULU ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

 • TÜBİTAK-4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI DİSİPLİNLERARASI BECERİ OKULU ÖĞRETMEN EĞİTİMİ (2018 - 2009)

Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi

 • Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi (2018 - 2008)

BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI

 • BEDESTEN ANA GİRİŞ SOSYAL ALANINA ESTETİK BİR UNSUR OLARAK DUVAR PANOSU UYGULANMASI (2018 - 2019)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2007)

Halka Açık Şirketlerde Örgütsel Etik İklim ve Kültürünün Hile Riski Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’xxa Kayıtlı İşletmer Üzerinde Bir Araştırma

 • Halka Açık Şirketlerde Örgütsel Etik İklim ve Kültürünün Hile Riski Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’xxa Kayıtlı İşletmer Üzerinde Bir Araştırma (2018 - 2019)

ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2018 - 2018)

Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı

 • Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı (2018 - 2019)

Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Tarhan Madencilik San Ve Tic. A.Ş. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Şapçı Köyü, İr:710 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - 2003)

Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Girişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği (2018 - 2020)

Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Ayka Madencilik Ve Tic. Ltd.Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kepez Köyü, İr:3492 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi.

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. (2018 - 2020)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 2

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 (2018 - 2018)

IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ

 • IN VITRO KOŞULLARDA YETİŞTİRİLEN Epilobium hirsutum L. BİTKİSİ ÜZERİNE ÇİNKONUN TOKSİK ETKİSİ (2018 - 2021)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı (2018 - 2018)

Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Girişimcilik Özeliklerinin Göçerimi: TR33 Bölgesi Örneği (2018 - 2020)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2018)

Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’xxler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma

 • Bölgesel ve Ulusal Kalkınma Aracı Olarak KOBİ’xxler ve İhracat Sorunları: Kütahya İlinde Bir Araştırma (2018 - 2019)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı), Gizem Üstünel (Araştırmacı). Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2018/26), (Bütçesi 18998.24 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 19.09.2018-19.09.2020) (Tamamlandı). (2018 - 2020)

PELET KAZANI VERİM VE EMİSYON İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

 • PELET KAZANI VERİM VE EMİSYON İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI (2018 - )

Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes

 • Döviz Kuru Degişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının Incelenmes (2018 - 2018)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - 2007)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2018 - 2005)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2018)

Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi

 • Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi (2018 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi

 • Gaziantep Doğanpınar Barajı Tilbaşar Höyük 2018 Yılı Kurtarma Kazısı Projesi (2018 - 2009)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi (2018 - 2010)

KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ

 • KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ (2018 - 2020)

Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının Belirlenmesi

 • Genleştirilmiş Perlit-Silikat Kompozitlerinin Isı Ve Ses Yalıtımlarının Belirlenmesi (2018 - 2007)

Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi

 • Döviz Kuru Değişkenliğinde Fiyat ve Kalite Bilinçli Satınalma Tarzlarının İncelenmesi (2018 - 2019)

Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi

 • Mekansal Strateji Planlarına İlişkin Ön Hazırlık ve Araştırma Projesi (2018 - 2012)

Yeşilay’a Farkındalık Projesi

 • Yeşilay’a Farkındalık Projesi (2018 - 2019)

Öğretmenimin Yanındayım Projesi

 • Öğretmenimin Yanındayım Projesi (2018 - 2019)

Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri

 • Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri (2018 - 2018)

UÇUCU KÜLLERİN KARAKTERİSTİKLERİ VE ÇEVREYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: SENTETİK ZEOLİT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

 • UÇUCU KÜLLERİN KARAKTERİSTİKLERİ VE ÇEVREYE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI: SENTETİK ZEOLİT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİ (2018 - 2020)

MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

 • MATEMATİK OKURYAZARLIĞI BAŞARI TESTLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI (2018 - )

DOĞU KARADENİZ GAZ HİDRATLARININ OLUŞUM MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 • DOĞU KARADENİZ GAZ HİDRATLARININ OLUŞUM MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI (2018 - 2020)

Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu

 • Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu (2018 - 2019)

TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılacak Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi (2018 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi (2018 - 2018)

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor.

 • Kütahya İli, Tavşanlı İlçesinde Yürütülen TKİ-GLİ Tunçbilek Açık Ocakları BY-K3 Panosunda Yapılan Patlatmaların Yeraltı ve Yerüstü Tesisleri ile Çevre Yerleşim Bölgeleri Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi Amacıyla Yapılan Patlatmaya ait Titreşim Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Hakkında Rapor. (2018 - 2018)

CoCrMo Alaşımının İşlenebilirliğinin İncelenmesi

 • CoCrMo Alaşımının İşlenebilirliğinin İncelenmesi (2018 - 2020)

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti

 • Kütahya İli, Gediz İlçesi, Gökler Köyü, RN 1284 (EN106968) Ruhsat Nolu Yeraltı İşletmesi Kömürlerinin Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkların Tespiti (2018 - 2018)

Asenkron Motorlarda Dengesiz Yük Etkilerinin Motor Performansına Etkileri

 • Asenkron Motorlarda Dengesiz Yük Etkilerinin Motor Performansına Etkileri (2018 - 2019)

Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi

 • Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2018 - )

In vitro koşullarda yetiştirilen Epilobium hirsutum L. bitkisi üzerine çinkonun toksik etkisi (2018-2020). Proje Yürütücüsü, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.

 • In vitro koşullarda yetiştirilen Epilobium hirsutum L. bitkisi üzerine çinkonun toksik etkisi (2018-2020). Proje Yürütücüsü, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. (2018 - 2020)

Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı

 • Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası Üretimi için LaB6 Katot Kullanımı (2018 - 2021)

Kuzey Ege Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi

 • Kuzey Ege Havzası’nda Su Kalitesi İzleme Projesi (2018 - 2019)

Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama CihazıTasarımı ve Üretimi

 • Endüstriyel Uygulamalara Uygun Elektron Tabancası ve Elektron Kaynaklama CihazıTasarımı ve Üretimi (2018 - 2020)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2018) (2018 - 2018)

Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri

 • Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri (2018 - 2019)

Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikrokobuyla Belirlenmesi

 • Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikrokobuyla Belirlenmesi (2018 - 2021)

META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması

 • META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması (2018 - 2018)

Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri

 • Seramik, vitrifiye, porselen ve çini bünyelerde plastikliğin nihai ürün üzerine etkileri (2018 - )

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2018 - 2018)

Aydınerler Yapı Market 201701247 Ruhsat Nolu Sahaya Ait Kaya Kütlesinin Tanımlanmasına ve Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Aydınerler Yapı Market 201701247 Ruhsat Nolu Sahaya Ait Kaya Kütlesinin Tanımlanmasına ve Özelliklerinin Belirlenmesi (2018 - 2018)

Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması

 • Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması (2018 - 2020)

Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı

 • Kurşun içeriğine bağlı pirinç alaşımda ısıtma ve soğutmada kristalleşme davranışı (2018 - 2002)

Ergene Nehri Su Kalitesinin Biyotik ve Abiyotik Açıdan Değerlendirilmesi: Bentik Diyatomeler

 • Ergene Nehri Su Kalitesinin Biyotik ve Abiyotik Açıdan Değerlendirilmesi: Bentik Diyatomeler (2018 - 2019)

KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ

 • KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ (2018 - 2020)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi (2018 - 2019)

Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Engelli Öğrencilere İlişkin Bilinçlerinin Arttırılması

 • Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Engelli Öğrencilere İlişkin Bilinçlerinin Arttırılması (2018 - 2019)

Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Görülen Silikosis Probleminin AzaltılmasıAmacıyla Kuvars Tanelerinin Kaplanmasının Araştırılması

 • Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Görülen Silikosis Probleminin AzaltılmasıAmacıyla Kuvars Tanelerinin Kaplanmasının Araştırılması (2018 - 2018)

GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

 • GÜZEL SANATLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ (2018 - 2018)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - 2020)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2018)

TÜLOMSAŞ İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

 • TÜLOMSAŞ İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi (2018 - 2019)

PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite

 • PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite (2018 - 2019)

ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması

 • ORC (Organic Rankine Cycle) İle Proses Atık Isısını Kullanarak 3,03 MWe Enerjisi Üreten Tesisin Verimlilik Analizinin Yapılarak Uygunluk Raporunun Hazırlanması (2018 - 2018)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - 2021)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi (2018 - 2019)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlarda Betanin Takviyesinin Antioksidan Parametrelere ve Laktat Düzeyine Etkisi (2018 - )

Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi

 • Açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisinden oluşan hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sisteminin entegre edilerek hibrit sistemlerin akıllı enerji yönetimi (2018 - 2020)

Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL)

 • Demirbilek, M., Mutlu, H., İlbeyli, N., Orhan, A., Kara, M., (2018). “Tavşanlı Zonu Doğusunda Yeralan (Yürükcaören, Topkaya) Eosen Granitoyidlerinin Petrolojisi ve Petrojenezi” Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: (2018-40)-BAP (20.12.2018-Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK) (19,989.45 TL) (2018 - )

Orta Sıcaklıkta Yüksek Verimle Çalışabilen Katı Oksit Yakıt Pilleri (KOYP) İçin Anot/Elektrolit/Katot Sistemlerinin Geliştirilmesi

 • Orta Sıcaklıkta Yüksek Verimle Çalışabilen Katı Oksit Yakıt Pilleri (KOYP) İçin Anot/Elektrolit/Katot Sistemlerinin Geliştirilmesi (2018 - 2020)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - 2021)

TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ

 • TÜKENME EGZERSİZİ YAPTIRILAN RATLARDA BETANİN TAKVİYESİNİN ANTİOKSİDAN PARAMETRELERE VE LAKTAT DÜZEYİNE ETKİSİ (2018 - 2019)

MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ

 • MİKROENKAPSÜLE ARI SÜTÜ ÜRETİMİ KAPSÜLLERİN, TAZE VE LİYOFİLİZE ARI SÜTÜ İLE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI VE DEPOLAMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ (2018 - 2021)

Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi

 • Kanser tedavisi için görünür bölge ışığıyla aktifleşen lisin-bordipirometen hibrid molekülünün tasarımı ve sentezi (2018 - )

Esnek atölye hücre tipi çizelgeleme probleminin çözümü için etkin meta/hiper-sezgisel algoritmaların araştırılması

 • Esnek atölye hücre tipi çizelgeleme probleminin çözümü için etkin meta/hiper-sezgisel algoritmaların araştırılması (2018 - 2019)

TÜBİTAK 2204A Liselerarası Araştırma Yarışmaları Projesi

 • TÜBİTAK 2204A Liselerarası Araştırma Yarışmaları Projesi (2018 - 2019)

Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Merkez İlçesi Doğalar Köyü Mevkii İr. 20050404 (en:3057454) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Salih Bülbüloğlu Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2018 - 2018)

Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Tepeköy Mevkiinde Bulunan 59/2018-3, 59/2018-4 ve 59/2018-8 Ruhsat Nolu Taş Ocağı Sahalarında Yapılacak Patlatmaların Dolucatepe Kült Alanı Üzerindeki Olası Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi (2018 - 2018)

Gençlik Bakanlığı/Gençlik Projeleri AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİM

 • Gençlik Bakanlığı/Gençlik Projeleri AKIL VE ZEKA OYUNLARI EĞİTİM (2018 - 2019)

Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Uşak İli Sivaslı İlçesi Pınarbaşı Beldesinde Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Ankara İli Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan 3361852 Erişim, 06/2017-10 Hammadde Üretim İzin Numaralı II. Grup Bazalt Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Bağiçi İnci Sondaj Kuyu Suları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Eskişehir İli İnönü İlçesi Kümbetakpınar Mahallesi Mevkiinde Bulunan Manyezit Ocağında Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Dutluca Göleti Ve Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

SİZİN İÇİN VARIZ-2018

 • SİZİN İÇİN VARIZ-2018 (2018 - 2012)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında Yapılan Patlamaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2018 - )

Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi

 • Kablo Üretim Hattına Entegre Yüksek Hızda Renk ve Çap Ölçüm Sistemi (2018 - 2001)

Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Mevkiinde Bulunan Taş Ocağında Yapılan Patlatmarın Civarda Bulunan Yapılar Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2018 - 2018)

Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği

 • Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği (2018 - 2001)

Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri.

 • Serebral iskemi/reperfüzyon hasarında Myricetin ve Hesperidinin koruyucu etkileri. (2018 - 2021)

Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi

 • Halka Açık Firmaların İzledikleri Organizasyonel Stratejiler ile Etik İklim ve Kültür Yapılarının Hileli Finansal Raporlama Riski Üzerindeki Etkisi (2018 - 2019)

Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi

 • Ortopedik Kemik Delme İşlemlerinde Vakum Yoluyla Kemik Talaşı Toplama Sisteminin Geliştirilmesi (2018 - 2012)

Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması

 • Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ile Zenginleştirilmesi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması (2018 - 2020)

2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı

 • 2. Üniversite Sanayi İşbirliği Çalıştayı (2018 - 2012)

GIDA MADDELERİNİN DONDURARAK, KONVEKTİF VE FARKLI DALGA BOYLARINDA KURUTMADA KURUMA DAVRANIŞLARININ VE ÜRÜN KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ

 • GIDA MADDELERİNİN DONDURARAK, KONVEKTİF VE FARKLI DALGA BOYLARINDA KURUTMADA KURUMA DAVRANIŞLARININ VE ÜRÜN KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - 2021)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2021)

Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi

 • Nimax Çeliğinin Tel Erozyon Yöntemi İle İşlemesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne, Sertliğe Ve İşleme Süresine Etkisi (2018 - 2010)

Sabit Sırt Uzaklıklarının Kinematik Yüzeylerinin Diferansiyel Geometrisi, TUBİTAK, 2018, (Kabul Edildi, Çalışmalar Devam Etmekte)

 • Sabit Sırt Uzaklıklarının Kinematik Yüzeylerinin Diferansiyel Geometrisi, TUBİTAK, 2018, (Kabul Edildi, Çalışmalar Devam Etmekte) (2018 - 2021)

Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

 • Kalın Bağırsak Anastomoz Tiplerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi (2018 - 2010)

ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • ÖZ ASİL Maden Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Tunçbilek Beldesi, Derbent Köyü, IR: 28726 Ruhsat Numaralı Saha Açık Ocak İşletmesine Ait Dekapaj Sahası ve Şlam Havuzu Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2019)

DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi

 • DEF Madencilik-Eynez II Projesi Kapsamında Gaz İçeriği ve Desorbsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi (2018 - 2019)

Giresun’da ilk defa yetistirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides(L.) bitkisinin köklerinde uçucu yag içeriginin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi.

 • Giresun’da ilk defa yetistirilen Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty (Syn. Vetiveria zizanioides(L.) bitkisinin köklerinde uçucu yag içeriginin belirlenmesi ve sahip olduğu bazı biyolojik aktivitelerin değerlendirilmesi. (2018 - 2019)

Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması

 • Ülkemizdeki Bazı Taşkömürü ve Linyit Örneklerinin Kendiliğinden Yanma Davranışlarında Farklı Reaktör Boyutunun Etkisinin Araştırılması (2018 - 2019)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2018 - 2021)

16. Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve geliştirilmesi

 • 16. Y.Y. Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve geliştirilmesi (2018 - )

Destek vektör regresyonu ile bilet fiyatı tahmini

 • Destek vektör regresyonu ile bilet fiyatı tahmini (2018 - 2019)

Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi

 • Açık Deniz Rüzgâr Ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya Ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi (2018 - )

Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması

 • Büyükçekmece Baraj-Gölü Ekolojik Durumunun Belirlenmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması ve Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması (2018 - 2019)

Ertelenmiş Sipariş Durumunu Ele Alan Stok Kontrol Sistemi ve Tedarikçi Seçimi için Simülasyon Optimizasyonu

 • Ertelenmiş Sipariş Durumunu Ele Alan Stok Kontrol Sistemi ve Tedarikçi Seçimi için Simülasyon Optimizasyonu (2018 - 2019)

Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi

 • Otomotiv Sektöründe Kullanılan Seramik Burç Uygulamaları İçin Seryum Katkılı TZP Malzemelerinin Üretimi (2018 - 2020)

Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Türkmen Dağı Diyatome Örneklerinin Elektron Mikroskopta İncelenmesi (2018 - 2019)

Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi

 • Karadeniz’in Batı Kıyılarındaki Bentik Diyatome Topluluklarının Elektron Mikroskobuyla Belirlenmesi (2018 - 2020)

7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi

 • 7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi (2018 - 2006)

SEVÂKİN ARŞİV KAYITLARININ TESPİTİ VE TRANSKRİPSİYONU PROJESİ

 • SEVÂKİN ARŞİV KAYITLARININ TESPİTİ VE TRANSKRİPSİYONU PROJESİ (2018 - 2018)

Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu

 • Zirkonya Esaslı Fren Balatası Prototipi Üretimi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ

 • SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUN UN DESTEKLENMESİ PROJESİ (2018 - 2018)

Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi

 • Bilgisayar İşlemcisine Yönelik Hegzagonal Bor Nitrür Nano Levha (H-Bnnss) Esaslı Termal Macun Üretilmesi (2018 - 2018)

İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu

 • İlave Tel Optimizasyonu ile Alüminyum Esaslı Alaşımların TIG (Tungsten Inert Gaz) Kaynağı Sürecinin İyileştirilmesi Ve Karakterizasyonu (2018 - 2018)

Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik

 • Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik (2018 - 2011)

Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması

 • Kevlar Esaslı Ambalaj Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması (2018 - 2018)

Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım

 • Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım (2018 - 2019)

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ

 • GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN BURSA’YA ETKİLERİ (2018 - 2018)

Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL)

 • Refrakter Tipli Gümüş Cevherinin Halojen liçi ve Siyanürizasyon Tekniği İle Karşılaştırılması, Proje No: 2018-35, DPU Bilimsel Araştırma Projesi, 2018(Devam ediyor) (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Cengiz KARAGÜZEL) (2018 - 2020)

Tarihte Müslümanlar - Çok Ciltli Kitap Çalışması Projesi

 • Tarihte Müslümanlar - Çok Ciltli Kitap Çalışması Projesi (2018 - 2020)

Rehabilitation and Integration Into Soceity of Drug Addicted Adults and Their Families.

 • Rehabilitation and Integration Into Soceity of Drug Addicted Adults and Their Families. (2018 - 2019)

Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu

 • Sevakin Arşiv Kayıtlarının Tespiti ve Transkripsiyonu (2018 - 2018)

GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ

 • GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT-SİLİKAT KOMPOZİTLERİNİN ISI VE SES YALITIMLARININ, YÜKSEK SICAKLIK DİRENÇLERİNİN BELİRLENMESİ (2018 - 2021)

MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık

 • MTA Cevher Hazırlama Birimi Danışmanlık (2018 - 2019)

Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları

 • Pelet Kazanı Verim ve Emisyon İyileştirme Çalışmaları (2018 - 2020)

Kütahya Bilimle Şenleniyor 2

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor 2 (2018 - 2019)

TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu

 • TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu (2018 - 2023)

Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgâr Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi

 • Çift Beslemeli Doğrudan Sürüşlü Sabit Mıknatıslı Modüler Rüzgâr Generatörü ve Sürücüsü Geliştirilmesi (2018 - 2021)

Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı

 • Kütahya Bilsem Modüler Bilim Kampı (2018 - 2018)

7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi

 • 7. Sınıf Oran ve Orantı Konusunun Anlamlı ve Kapsamlı Olarak Öğretilmesi İçin Varsayıma Dayalı Öğrenme Rotasının ve İlgili Öğretimsel Etkinlik Dizisinin Geliştirilmesi (2018 - 2019)

Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor)

 • Geçmisten Günümüze Kütahya’nın Dogum-Dügün ve Ölüm Âdetleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, (Devam Ediyor) (2018 - 2020)

Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri

 • Arab hafızasında 2.Abdulhamit ve Türk Arab ilişkileri (2018 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa Ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi (2018 - 2018)

META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması

 • META Nikel-Kobalt A.Ş. Gördes/ MANİSA BALIKESİR ve Mihalıççık/ESKİŞEHİR Pasa Sahaları ile Asit Depolama Tesisinin Asit Üretim ve Nötrleştirme Potansiyelinin Araştırılması (2018 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2018 - )

Kaynaştırma sınıfı öğrencilerinin engelli öğrencilere ilişkin bilinçlerinin arttırılması

 • Kaynaştırma sınıfı öğrencilerinin engelli öğrencilere ilişkin bilinçlerinin arttırılması (2018 - 2019)

MOTİVASYON OTOBÜSÜ

 • MOTİVASYON OTOBÜSÜ (2018 - )

Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni.

 • Reşadiye (Tokat, Orta Karadeniz bölgesi, Türkiye) Üst Kretase yaşlı volkano-sedimanter birimlerdeki bentonitlerin mineralojisi, jeokimyası ve kökeni. (2018 - 2020)

MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi.

 • Orhaneli ve Keles (Bursa) kömür yataklarındaki kömürlerle ara katkılı kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi. (2018 - 2020)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2008)

TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • TARHAN MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, ŞAPÇI KÖYÜ, İR:710 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2007)

Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması

 • Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması (2018 - 2019)

Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi.

 • Mustafapaşa (Ürgüp/Nevşehir) civarında yüzeylenen Miyosen yaşlı killi birimlerin seramik özelliklerinin belirlenmesi. (2018 - 2020)

Outage and BER Performance Analysis for the Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems

 • Outage and BER Performance Analysis for the Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems (2018 - 2019)

MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • MCY MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KÜTAHYA İLİ, TAVŞANLI İLÇESİ, KARAKAYA KÖYÜ, 6269 RUHSAT NUMARALI SAHA AÇIK OCAKİŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİNBELİRLENMESİNE ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2018)

ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ

 • ATABEK MADENCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KÜTAHYA İLİ, ALTINTAŞ İLÇESİ, OYSU KÖYÜ, IR:919 RUHSAT NUMARALI (EN:1012767) AÇIK OCAK İŞLETMESİNE AİT DEKAPAJ SAHASI ve ŞLAM HAVUZU ASİT ÜRETİM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE YÖNELİK AR-GE PROJESİ (2018 - 2018)

Darbeli Çalışan Tezgahlarda Zeminde Titreşim Takozu Kullanarak Titreşimin Büyüklüğünün Azaltılması

 • Darbeli Çalışan Tezgahlarda Zeminde Titreşim Takozu Kullanarak Titreşimin Büyüklüğünün Azaltılması (2018 - 2019)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2021)

Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası

 • Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası (2018 - 2020)

Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor.

 • Farklı Yüzey İşlemleri Sonucu Zirkonya Seramiklerinde Oluşan Faz Değişimlerinin EBSD Yöntemiyle Karakterizasyonu, DPÜ-BAP PROJESİ, Araştırmacı, 2018-Devam Ediyor. (2018 - )

Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135)

 • Constitution-making and deliberative democracy (COST Action-CA17135) (2018 - 2022)

Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Kompozit Yapısının Enzimsiz Elektrokimyasal Glukoz Sensör Uygulamalarında Kullanılması

 • Elektrokatalitik Aktivite Gösteren Polioksometalat/İletken Polimer Kompozit Yapısının Enzimsiz Elektrokimyasal Glukoz Sensör Uygulamalarında Kullanılması (2018 - 2019)

II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası Taşra İdaresinin Dönüşümü: Kütahya Örneği

 • II. Meşrutiyet Dönemi Sonrası Taşra İdaresinin Dönüşümü: Kütahya Örneği (2018 - 2020)

Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi

 • Nükleer uygulamalar için mekanik özellikleri geliştirilmiş B4C/MAX kompozitlerinin SPS yöntemiyle üretilmesi (2018 - )

İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması

 • İn vitro koşullarda klonal çoğaltılan Prunella vulgaris, Taraxacum officinale ve Estouma grandiflorum bitki türlerinin iPBS yöntemi ile genetik kararlılıklarının araştırılması (2018 - 2005)

Yaş Kimyasal Yöntemle Alfa-Al2O3 Tabanlı Fe2O3 Pigmentlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Yaş Kimyasal Yöntemle Alfa-Al2O3 Tabanlı Fe2O3 Pigmentlerin Üretimi ve Karakterizasyonu (2018 - 2019)

Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Engelli Öğrencilere İlişkin Bilinçlerinin Arttırılması

 • Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Engelli Öğrencilere İlişkin Bilinçlerinin Arttırılması (2018 - 2019)

Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi

 • Metal Organik Kafes Yapılı Metal Komplekslerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi (2018 - )

S-Cam/Epoksi Tabakalı Kompozitlerin Farklı Sıcaklıklar Ve Deformasyon Hızlarındaki Statik Ve Kırılma Davranışlarının Belirlenmesi

 • S-Cam/Epoksi Tabakalı Kompozitlerin Farklı Sıcaklıklar Ve Deformasyon Hızlarındaki Statik Ve Kırılma Davranışlarının Belirlenmesi (2018 - 2021)

“Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi

 • “Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi (2018 - 2018)

Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması

 • Bedesten Ana Giriş Sosyal Alanına Estetik Bir Unsur Olarak Duvar Panosu Uygulanması (2018 - 2019)

Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım

 • Çocuklarımıza Sürdürülebilir Bir Dünya Bırakalım (2018 - 2018)

Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı

 • Otomotiv Sektörüne Üretilen Kablo ve Kablo Donanımlarının Elektriksel Test Sisteminin Tasarımı (2018 - 2021)

“Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“

 • “Lisans Düzeyinde İslami İlimler Eğitimi Kalite Standartları Projesi“ (2017 - )

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2017)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi.

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. (2017 - 2017)

Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri

 • Reaktif Güç Ve Harmoniklerin Enerji Verimliliği Ve Kablo Ömrüne Etkileri (2017 - 2018)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

 • BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEVLET GÜVENLİĞİ ARASINDA DENGEYİ BULABİLMEK: DİSİPLİNLERARASI ANALİZ ÜZERİNDEN TÜRKİYE’xxDE ÇÖZÜME YÖNELİK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ? (2017 - )

ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ

 • ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ (2017 - 2005)

El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El Tipi Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2018)

Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı

 • Genisband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynagı tasarımı (2017 - 2018)

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2018)

Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi

 • Ulusal İlahiyat Alan İndeksi Projesi (2017 - 2019)

Kurağa Tolerans Seviyesi Belirlenmiş Çerezlik Kabak Genotiplerinde, Kuraklığa Tolerans Mekanizmasının Fizyolojik Yöntemlerle Araştırılması

 • Kurağa Tolerans Seviyesi Belirlenmiş Çerezlik Kabak Genotiplerinde, Kuraklığa Tolerans Mekanizmasının Fizyolojik Yöntemlerle Araştırılması (2017 - 2018)

Öğretim elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi

 • Öğretim elemanlarının öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi (2017 - 2018)

Amaranthus retroflexus L. tohumlarının dormansi durumuna iklim koşullarının etkisi

 • Amaranthus retroflexus L. tohumlarının dormansi durumuna iklim koşullarının etkisi (2017 - 2018)

Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Şekil Hafıza Etkili Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - 2011)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2018)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2001)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

“Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti)

 • “Güneş enerjili tekne ile su alti biyolojik- hidrojeolojik- çevre ekolojisi araştirmalarin yapilmasi ve değerlendirilmesi”, BAP-2017-12, Dumlupınar Üniversitesi (Bitti) (2017 - 2018)

Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2019)

Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2019)

Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması

 • Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması (2017 - 2008)

KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ

 • KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ (2017 - 2020)

Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması

 • Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması (2017 - 2003)

Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi

 • Simav Grabeni’nin (Kütahya, Batı Anadolu) Morfotektonik ve Paleoklimatolojik İncelemesi (2017 - 2019)

Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi

 • Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (2017 - 2009)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2018)

ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ

 • ENGRAVİST ULUSLARARASI İSTANBUL BASKIRESİM ETKİNLİKLERİ VE SERGİSİ (2017 - 2018)

Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Literatürden Derlenmesi

 • Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Literatürden Derlenmesi (2017 - 2018)

SERAMİK SIRLARI İÇİN ALTERNATİF SİYAH PİGMENT ÜRETİMİ

 • SERAMİK SIRLARI İÇİN ALTERNATİF SİYAH PİGMENT ÜRETİMİ (2017 - 2019)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi”, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlük Onaylı Araştırma Altyapı Projesi

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi”, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlük Onaylı Araştırma Altyapı Projesi (2017 - 2019)

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentileri (2017 - 2003)

öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki

 • öğretmen görüşlerine göre örgütsel söylenti ve dedikodu ile okul iklimim arasındaki ilişki (2017 - 2009)

Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi

 • Zeolit-Alüminyum- Manyezit Başlangıç Hammaddelerinden Spinel-Forsterit Kompozit Üretimi (2017 - 2018)

Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

 • Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri (2017 - 2012)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - 2020)

Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi

 • Robot Yol Planlaması İçin Optimizasyon Algoritması ve Test Arayüzü Geliştirmesi (2017 - 2018)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması

 • Klorprifos Tayini İçin Karbon Nitrit Nanotüp/Polioksometalat Hibriti ile Fonksiyonlaştırılmış Nanopartikül Temelli Moleküler Baskılı Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması (2017 - 2019)

Yeşilırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi

 • Yeşilırmak Nehir Havzasının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Biyolojik İzlenmesi (2017 - 2018)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi’xxnden Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Kullanıcı Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Bir Uygulama (2017 - 2008)

Durgun Su Kütlelerindeki Biyolojik Bileşen ve Trofik Durum Araştırması

 • Durgun Su Kütlelerindeki Biyolojik Bileşen ve Trofik Durum Araştırması (2017 - 2018)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2009)

Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo

 • Avrupa Birliği Erasmus Plus Projesi/ Farklı Renkler Aynı Tablo (2017 - 2018)

ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ

 • ÖZDEŞLEŞMENİN REKLAMA KARŞI TUTUM VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÜNLÜ-ÜRÜN UYUMUNUN ILIMLAŞTIRICI ROLÜ (2017 - 2005)

Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (2017 - 2019)

Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması

 • Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması (2017 - 2012)

Basın Özgürlüğü ile Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Yaklaşım Geliştirilebilir Mi?

 • Basın Özgürlüğü ile Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? (2017 - 2018)

İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2017 - 2018)

Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018

 • Üniversite Sanayi Isbirligi Ile Sofra ve Mutfak Gereçleri Iki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Gelistirilmesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Proje Koordinatör Yrd.:YÜKSEL ISMET,Yürütücü:ASAN YÜKSEL OYA,Proje Koordinatör Yrd.:ÇETIN AYSE GÜL, , 24/09/2017 - 15/10/2018 (2017 - 2018)

KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı

 • Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı (2017 - 2018)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2019)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - 2019)

Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı

 • Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı (2017 - 2018)

Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark İle Olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması

 • Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark İle Olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması (2017 - 2019)

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2009)

KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI

 • KÜÇÜK VE ORTA KAPASİTELİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE GÜN İÇİ VE GÜN ÖNCESİ ÜRETİM TAHMİNİ İÇİN MATEMATİKSEL MODELİN OLUŞTURULMASI (2017 - 2018)

Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması

 • Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması (2017 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi

 • Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü‘ne Ait Ömerler Yeraltı Ocağı Nakliyat Sisteminin Verimlilik Analizi (2017 - 2018)

Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması

 • Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması (2017 - 2008)

Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi

 • Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi (2017 - 2020)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2018)

Pazar Rekabeti Kapsamında Yöneticilerin İnovasyon Algısı İle Seçilen Toplam Kalite Uygulamalarının Ürün Kalitesine ve İnovasyonuna Etkisi

 • Pazar Rekabeti Kapsamında Yöneticilerin İnovasyon Algısı İle Seçilen Toplam Kalite Uygulamalarının Ürün Kalitesine ve İnovasyonuna Etkisi (2017 - 2018)

2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018)

 • 2018 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No:YA013510-2018) (2017 - 2017)

KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • KAYASU MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN OLUŞTURULAN ŞEVLERİN VE PASALARIN DURAYLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2019)

Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması

 • Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması (2017 - 2018)

AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • AÇIK İŞLETME FAALİYETLERİNİN İĞDEKUZU YERALTI OCAĞININ NEFESLİK GALERİSİ DURAYLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2017 - 2017)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları Projesi (2017 - 2019)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Kırka Beşinci Boraks Pentahidrat Tesisi Yapım İşi” kapsamında bulunan, kömür yakıtlı Dolaşımlı Akışkan Yataklı Buhar Kazanının (CFB) “ASME PTC 4-2013 Performans Test Koduna göre performans testlerinin yapılması.

 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Kırka Beşinci Boraks Pentahidrat Tesisi Yapım İşi” kapsamında bulunan, kömür yakıtlı Dolaşımlı Akışkan Yataklı Buhar Kazanının (CFB) “ASME PTC 4-2013 Performans Test Koduna göre performans testlerinin yapılması. (2017 - 2017)

PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 • PİRİNÇ ÇUBUKLAR İÇİN OVALAMALI DOĞRULTMA VE PARLATMA MAKİNESİNİN GELİŞTİRİLMESİ (2017 - 2017)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-Inorganik Perovskite Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - 2012)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ (2017 - 2008)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2006)

Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla ve Eğitim Durumlarıyla İlgili Ayrımcılıkları ve Ayrımcılık Yapma Nedenlerinin Analizi

 • Çalışanların Yöneticilerinin, Astlarının ve Çalışma Arkadaşlarının Cinsiyetleriyle, Yaşlarıyla ve Eğitim Durumlarıyla İlgili Ayrımcılıkları ve Ayrımcılık Yapma Nedenlerinin Analizi (2017 - 2018)

Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi

 • Gaziantep Doğanpınar Barajı Arkeolojik Kurtarma Kazı Projesi (2017 - 2012)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2002)

Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi

 • Sansürlü Regresyon Modelleri: Hata Dağılımının Normal Olmaması ve Değişen Varyans Problemi (2017 - )

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ.

 • BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. (2017 - 2006)

Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi

 • Dumlupınar’dan Dumlupınar’a Projesi (2017 - 2017)

Korkuteli (Antalya KB’sı) ve çevresindeki Paleojen-Neojen yaşlı tortulların mikropaleontolojik (planktonik foraminifer ve ostrakod) incelenmesi ve paleoortamsal yorumu

 • Korkuteli (Antalya KB’sı) ve çevresindeki Paleojen-Neojen yaşlı tortulların mikropaleontolojik (planktonik foraminifer ve ostrakod) incelenmesi ve paleoortamsal yorumu (2017 - 2018)

Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

 • Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (2017 - 2010)

Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı

 • Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı (2017 - 2019)

2. Posterlan.org. Uluslararası “Organ Bağışı” Konulu Afiş Yarışması Projesi

 • 2. Posterlan.org. Uluslararası “Organ Bağışı” Konulu Afiş Yarışması Projesi (2017 - 2017)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2010)

Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi

 • Ruhsatı Akçelik madencilik sanayi ve ticaret a.ş. uhdesinde bulunan Tekirdağ ili Malkara ilçesi Şahinköy mahallesi sınırları içerisinde yeralan açık işletmeye ait numunelerin ar-ge kapsamında kendiliğinden yanmaya yatkınlıkları ile yıkanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi projesi (2017 - 2017)

Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili

 • Eti Gümüş A.Ş. gümüş üretim tesisinde atık barajı yatırımlarının zamanında yapılıp yapılmadığı hususunun tespiti ile ilgili (2017 - 2017)

Lenf tümörleri ile ilişkili Lyp-1 peptidinin kararlılığının arttırılması

 • Lenf tümörleri ile ilişkili Lyp-1 peptidinin kararlılığının arttırılması (2017 - 2018)

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması

 • Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması (2017 - 2004)

Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması

 • Beke Güneyindeki Şevlerin ve Bölgede Seçilecek Pasaların Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması

 • Kayasu Madencilik A.Ş. Tarafından Oluşturulan Şevlerin ve Pasaların Duraylılığının Araştırılması (2017 - 2017)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2018)

Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms

 • Global Value Chain Integration and Productivity: The Case of Turkish Manufacturing Firms (2017 - 2008)

I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü”

 • I. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu: “Türkiye’de Gelişim Psikolojisinin Dünü ve Bugünü” (2017 - 2017)

Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (C+L) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2019)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2018)

Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri

 • Türkiye Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Firmaların Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabetçiliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri (2017 - 2005)

KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ

 • KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ (2017 - 2019)

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor (2017 - 2017)

Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu

 • Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu (2017 - 2018)

Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması

 • Konut Tipi Sobalarda Pelet Ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans Ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması (2017 - 2019)

DUMLUPINAR ÇİNİ ŞENLİĞİ SERGİ-PANEL-WORKSHOP

 • DUMLUPINAR ÇİNİ ŞENLİĞİ SERGİ-PANEL-WORKSHOP (2017 - 2018)

Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi

 • Atmosfer Altı Basınçlardaki Dairesel Kesitli Kapalı Ortamlarda Isı Transferinin Nümerik İncelenmesi (2017 - 2019)

Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması projesi

 • Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması projesi (2017 - 2020)

Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini

 • Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini (2017 - 2019)

Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması

 • Farklı Ön İşlem ve Enzimatik Hidroliz Uygulamalarıyla Domates ve Biber Küspelerinden Elde Edilen Bazı Uçucu Ester ve Alkol Türevi Bileşiklerin Üretim Miktarlarının Arttırılması (2017 - 2018)

Lebedos Yüzey Araştırması

 • Lebedos Yüzey Araştırması (2017 - 2017)

Aizanoi Kazısı

 • Aizanoi Kazısı (2017 - 2017)

Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti Ve Entropi Analizi Ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi

 • Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti Ve Entropi Analizi Ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi (2017 - 2019)

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi

 • Üniversite Sanayi İşbirliği İle Sofra ve Mutfak Gereçleri İki Boyutlu Dekor Tasarımlarının Geliştirilmesi (2017 - 2018)

Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı

 • Çift Beslemeli İndüksiyon Generatörü Tasarımı ve İmalatı (2017 - 2020)

Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi

 • Katı-Hal Aydınlatma (SSL) için Yeni Bir Silikon Oksinitrür (Si2N2O-Sinoite) Fosfor Malzemesinin Üretimi (2017 - )

Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirme Projesi - Biyolojik Parametre İzleme Çalışması

 • Sakarya Havzasında Su Kalitesi İzleme ve DSİ Kapasite Geliştirme Projesi - Biyolojik Parametre İzleme Çalışması (2017 - 2019)

Seramik Sırları İçin Alternatif Siyah Pigment Üretimi

 • Seramik Sırları İçin Alternatif Siyah Pigment Üretimi (2017 - )

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2017)

Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi

 • Hemoglobin A1c Tayini için Etiketsiz Elektrokimyasal İmmünosensör Geliştirilmesi (2017 - 2005)

RF DOLAŞTIRICISI ve RF İLETİM HATTI TASARIMI, BENZETİMİ ve ÜRETİMİ

 • RF DOLAŞTIRICISI ve RF İLETİM HATTI TASARIMI, BENZETİMİ ve ÜRETİMİ (2017 - 2019)

Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu

 • Mekanokimyasal yöntem ile Al2O3-B4C seramik fazının sentezlenmesi ve karakterizasyonu (2017 - 2018)

RF Dolaştırıcısı ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi

 • RF Dolaştırıcısı ve RF İletim Hattı Tasarımı, Benzetimi Ve Üretimi (2017 - 2019)

2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017)

 • 2017 Yılı Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (Proje No: YA013510-2017) (2017 - 2017)

Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması

 • Kütahya İli Altıntaş İlçesi Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat numaralı (En:1012767) ruhsat sahası sınırları içerisinde yer alan Atabek Madenciliğe ait kömür ocağında şev duraylılığının araştırılması (2017 - 2018)

Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi

 • Alev Sprey Piroliz Sistemiyle Termoelektrik Nanoseramik Üretimi (2017 - 2006)

Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi

 • Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi (2017 - 2018)

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU Ca3Co4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi

 • Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi (2017 - 2018)

Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi

 • Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi (2017 - 2018)

Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Lebedos ve Territoryumu 2017 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (2017 - 2017)

MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

 • MgO-CaZrO3 Kompozit Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Mekanik Özelliklere Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi (2017 - 2019)

Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi

 • Akarçay Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi (2017 - 2018)

Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi

 • Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi İzlemesi Projesi (2017 - 2018)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - )

Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

 • Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi (2017 - 2019)

Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees

 • Development and Implementation of Social - Science Training Program for Young Refugees (2017 - 2020)

Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri

 • Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri (2017 - 2020)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2017 - 2020)

Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması

 • Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması (2017 - 2019)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2017 - )

Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi

 • Fe ve Al bazlı alaşımların bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi (2017 - 2019)

ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ

 • ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ (2017 - 2019)

KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 • KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (2017 - 2019)

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi  

 • Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi   (2017 - 2009)

”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir”

 • ”Pedalling to the Future” ”Geleceğe Pedal Çevir” (2017 - 2003)

Çok duvarlı karbon nanotüp ve grafen oksit modifiye camsı karbon elektrotlar kullanılarak B2 ve B6 vitaminlerinin elektrokimyasal tayini

 • Çok duvarlı karbon nanotüp ve grafen oksit modifiye camsı karbon elektrotlar kullanılarak B2 ve B6 vitaminlerinin elektrokimyasal tayini (2017 - 2018)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2018)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mevkii 74900 (En:3156836) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Manyezit Ocağında Yapılan Patlatmaların Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species

 • Distribution, population status and conservation of the Critically Endangered Lyciasalamandra billae species (2017 - 2018)

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Karakaya Köyü Mevkii 768 (En:1047515) Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kömür Ve Krom Ocaklarında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini

 • Kütahya ve çevresindeki Stellagama stellio (L.,1758) populasyonunun yaş tayini (2017 - 2012)

Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Elazığ İli Keban İlçesi Bayındır Köyü Mevkiinde Trafo İnşaat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2017)

Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Uludağ Harmacık Krom San. ve Tic. A.Ş. Paşa Ocak Krom İşletmesinde Yapılan Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2017 - 2017)

Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri

 • Ti3SiC2 katkısının bor karbürün sinterlenebilirliği ve kırılma tokluğuna etkileri (2017 - 2020)

Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı

 • Kütahya İli Domaniç İlçesi 34364 Nolu GLİ Ruhsat Sahasında Yapılacak Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Patlatma Tasarımı (2017 - 2017)

Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi

 • Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi (2017 - 2019)

Kükürt İçeren Boyarmaddelerin Bulunduğu Atık Sulrın Arıtımında Kullanılabilecek Olan Yeni Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi

 • Kükürt İçeren Boyarmaddelerin Bulunduğu Atık Sulrın Arıtımında Kullanılabilecek Olan Yeni Polioksometalat Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi (2017 - 2017)

Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi

 • Kütahya Ili, Altintaş Ilçesi, Oysu Köyü Mevkii, 919 Ruhsat Numarali (EN: 1012767) Ruhsat Sahasi Sinirlari Içerisinde Yeralan Atabek Madencilik’e Ait Kömür Ocağinda Şev Durayliliğinin Araştirilmasi (2017 - 2018)

DUMLUPINAR ÇİNİ ŞENLİĞİ SERGİ-PANEL-WORKSHOP

 • DUMLUPINAR ÇİNİ ŞENLİĞİ SERGİ-PANEL-WORKSHOP (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler

 • Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler (2017 - 2011)

Şiddet ve Göç Mağduru Gençlerin Rehabilitasyonu ve Adaptasyonunda Çini Sanatıyla Terapi

 • Şiddet ve Göç Mağduru Gençlerin Rehabilitasyonu ve Adaptasyonunda Çini Sanatıyla Terapi (2017 - 2017)

Mülteci Çocukların Entegrasyonunda ve Topluma Kazandırılmasında Oyuncak Bebek Yapımı

 • Mülteci Çocukların Entegrasyonunda ve Topluma Kazandırılmasında Oyuncak Bebek Yapımı (2017 - 2017)

El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı

 • El İle Tutulabilir Renk Tonu Ölçüm Cihazı (2017 - 2010)

Dumlupınar Çini Şenliği

 • Dumlupınar Çini Şenliği (2017 - 2017)

Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı

 • Genişband (CL) dalgaboyu ayarlanabilir, kararlı ve kompakt bir fiber optik halka tipi lazer kaynağı tasarımı (2017 - 2009)

Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk

 • Tübitak Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk (2017 - 2017)

Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi

 • Asenkron Motorlar Arızalarının Tespiti ve Entropi Analizi ile Arıza Şiddetinin Belirlenmesi (2017 - 2019)

Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk

 • Tübitak Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk (2017 - 2017)

Renklerin Kardeşliği

 • Renklerin Kardeşliği (2017 - 2005)

Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını”

 • Milletlerarası İlmî Toplantı: “Afrika‘da İslâmiyet: Dünü, Bugünü, Yarını” (2017 - 2017)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi (2017 - 2008)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2008)

Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması

 • Enerji Depolanması İçin Elektrokimyasal Olarak Elde Edilen İletken Polimer-Metal Oksit Kompozit Elektrot Malzemeleri Kullanılarak Süperkapasitör Hazırlanması (2017 - 2019)

Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi

 • Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi (2017 - 2018)

Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması

 • Espey Ve Hisarcık Konsantratör Atıklarının Isıl Yöntemlerle Kazanılması Ve Kilin Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması (2017 - 2018)

Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi

 • Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi (2017 - 2018)

AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI

 • AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI (2017 - 2017)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASIİ (2017 - 2018)

Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması

 • Higgs Bozonunun Standart Model Ayar Bozonları ve Üst Kuark ile olan Anomal Bağlaşımlarının Araştırılması (2017 - 2019)

Fe ve Al Bazlı Alaşımlarının bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi. DPÜ-BAP- Ekim, Kütahaya, 2019

 • Fe ve Al Bazlı Alaşımlarının bazı fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı değişimlerinin incelenmesi. DPÜ-BAP- Ekim, Kütahaya, 2019 (2017 - 2019)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2018)

ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ

 • ATMOSFER ALTI BASINÇLARDAKİ DAİRESEL KESİTLİ KAPALI ORTAMLARDA ISI TRANSFERİNİN NÜMERİK İNCELENMESİ (2017 - 2019)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2019)

17.KARİYER.230 - ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı.

 • 17.KARİYER.230 - ESD ile otomatik kaplama yöntemi için bir mekatronik sistem tasarımı. (2017 - 2011)

Vicdani Zeka Ölçeği Geliştirme

 • Vicdani Zeka Ölçeği Geliştirme (2017 - 2018)

Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması

 • Pitman Kolunun Kaynak Kabiliyetinin Araştırılması (2017 - 2012)

Kurumsallaşmanın KOBİ lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi

 • Kurumsallaşmanın KOBİ lerin Performansına Etkileri: Amasya İli Örneği, Amasya Üniversitesi (2017 - 2012)

Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi

 • Çift Borulu Isı Değiştiricilerinde Sıcaklık Dağılımının Sayısal ve Analitik Olarak İncelenmesi, Amasya Üniversitesi (2017 - 2012)

Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi

 • Dışbükey Yüzeylerin Frezelemesinde ve Lazer Kesiminde Şekil Hatalarının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi (2017 - 2012)

Bor kili içerikli atıklarda tespit edilen değerli metallerin elde edilmesine silikat çözücü bakterilerin etkisi

 • Bor kili içerikli atıklarda tespit edilen değerli metallerin elde edilmesine silikat çözücü bakterilerin etkisi (2017 - 2019)

Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalıştayı (2017 - 2012)

Isırgan (Urtica dioica) bitkisinin, endüstriyel atık sulardaki agır metallerin giderimi için adsorbent olarak kullanımı ve toplam bakteriyel yüke etkisi.

 • Isırgan (Urtica dioica) bitkisinin, endüstriyel atık sulardaki agır metallerin giderimi için adsorbent olarak kullanımı ve toplam bakteriyel yüke etkisi. (2017 - 2019)

Uçucu Kül Ve Bor Atıkları Kullanarak Cam Seramik Köpük Üretimi

 • Uçucu Kül Ve Bor Atıkları Kullanarak Cam Seramik Köpük Üretimi (2017 - 2018)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları (2017 - 2019)

ZEOLİT-ALÜMİNYUM- MANYEZİT BAŞLANGIÇ HAMMADDELERİNDEN SPİNEL-FORSTERİT KOMPOZİT ÜRETİMİ

 • ZEOLİT-ALÜMİNYUM- MANYEZİT BAŞLANGIÇ HAMMADDELERİNDEN SPİNEL-FORSTERİT KOMPOZİT ÜRETİMİ (2017 - 2018)

Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi

 • Güneş Enerjili Tekne ile Su altı Biyolojik- Hidrojeolojik- Çevre Ekolojisi Araştırmaların Yapılması ve Değerlendirilmesi (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Diyatome Laboratuvarında Bulunan Dalyan İztuzu Sahilinden Toplanmış Bentik Diyatome Örneklerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi (2017 - 2018)

Melez meta-sezgisel yöntemler yardımıyla hisse senedi fiyat endeksinin tahmini ve analizi

 • Melez meta-sezgisel yöntemler yardımıyla hisse senedi fiyat endeksinin tahmini ve analizi (2017 - 2018)

VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

 • VERGİ İHBARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI (2017 - 2019)

Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi

 • Karadeniz Bölgesi Diyatomelerinin Taksonomik Açıdan İncelenmesi (2017 - 2018)

Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

 • Vergi Sistemi Karmaşıklığının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (2017 - 2018)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Altyapı Projesi (2017 - 2018)

Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi

 • Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri Kitabının Hazırlanması Projesi (2017 - )

Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği

 • Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları Üzerine Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği (2017 - 2017)

Şiddet ve Göç Mağduru Gençlerin Rehabilitasyonu ve Adaptasyonunda Çini Sanatıyla Terapi

 • Şiddet ve Göç Mağduru Gençlerin Rehabilitasyonu ve Adaptasyonunda Çini Sanatıyla Terapi (2017 - 2017)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

GENÇDES 2017/1 Hediyemiz Seram

 • GENÇDES 2017/1 Hediyemiz Seram (2017 - 2017)

Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmeleri Ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uhdesinde Bulunan Tekirdağ İli Malkara İlçesi Şahinköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Açık İşletmeye Ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları İle Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi (2017 - 2017)

Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması

 • Bilişsel Stillerin Belirlenmesinde Kullanılan ‘Grup Saklı Figürler Testi‘nin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Bir Durum Çalışması (2017 - 2018)

Dumlupınar Çini Şenliğ

 • Dumlupınar Çini Şenliğ (2017 - 2017)

Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması

 • Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Bireylerin Modellenmesi: Bir Göz İzleme Çalışması (2017 - 2018)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları (2017 - 2006)

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2018)

Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili

 • Maddesel Ortamlarda Elektromanyetik Denklemlerin Kuaternion Cebriyle Temsili (2017 - 2018)

Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile: Veriler ve Öneriler

 • Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile: Veriler ve Öneriler (2017 - 2017)

DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

 • DPÜ ÖĞRENCİLERİNİN ve ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ (2017 - 2018)

Pazar Rekabeti Kapsamında Yöneticilerin İnovasyon Algısı İle Seçilen Toplam Kalite Uygulamalarının Ürün Kalitesine ve İnovasyonuna Etkisi

 • Pazar Rekabeti Kapsamında Yöneticilerin İnovasyon Algısı İle Seçilen Toplam Kalite Uygulamalarının Ürün Kalitesine ve İnovasyonuna Etkisi (2017 - 2018)

KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 • KONUT TİPİ SOBALARDA PELET VE KÖMÜR YAKITLARI KULLANIMININ ISIL PERFORMANS VE EMİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (2017 - 2019)

Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması

 • Konut Tipi Sobalarda Pelet ve Kömür Yakıtları Kullanımının Isıl Performans ve Emisyon Açısından Karşılaştırılması (2017 - 2019)

Kütahya Bilimle Şenleniyor

 • Kütahya Bilimle Şenleniyor (2017 - 2018)

TENİSCİLERDE ALT VE ÜST EKSTRİMİTE, EL KAVRAMA VE PARMAK KUVVETİNİN VURUŞ STİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 • TENİSCİLERDE ALT VE ÜST EKSTRİMİTE, EL KAVRAMA VE PARMAK KUVVETİNİN VURUŞ STİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (2017 - 2019)

Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması

 • Bor Endüstri Atıklarından Rubidyumun Tayini Ve Kazanılma Yöntemlerinin Araştırılması (2017 - 2012)

MADDESEL ORTAMLARDA ELEKTROMANYETİK DENKLEMLERİN KUATERNİON CEBRİYLE TEMSİLİ

 • MADDESEL ORTAMLARDA ELEKTROMANYETİK DENKLEMLERİN KUATERNİON CEBRİYLE TEMSİLİ (2017 - 2018)

KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ

 • KABLO ÜRETİM HATTINA ENTEGRE YÜKSEK HIZDA RENK VE ÇAP ÖLÇÜM SİSTEMİ (2017 - 2020)

İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi

 • İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Petrokimyası, Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi (2017 - 2011)

Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Ultrasonik Sprey Piroliz ile Üretilen V2O5 Filminin Yapısal, Morfolojik, Optik ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - )

ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ

 • ULTRASONİK SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE NANO BOYUTLU CA3CO4O9 TERMOELEKTRİK İNCE FİLMLERİN ÜRETİLMESİ (2017 - )

RO R2O R2O3 SiO2 çok bileşenli heterojen sistemlerde oluşan cam fazının H2O / N2 ortamlarında aşırı hızda soğutulması ve rekristalizasyonu esnasında mikro dinamik yapının araştırılması

 • RO R2O R2O3 SiO2 çok bileşenli heterojen sistemlerde oluşan cam fazının H2O / N2 ortamlarında aşırı hızda soğutulması ve rekristalizasyonu esnasında mikro dinamik yapının araştırılması (2017 - 2021)

Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları

 • Yaş Sebze Fiyatlarında Üreticiden Tüketiciye Maliyet Yansımaları (2017 - 2018)

Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir

 • Kudüs demek Mekke,Medine ve İstanbul demektir (2017 - 2017)

Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması

 • Lebedos ve Territoryumu Arkeolojik Yüzey Araştırması (2017 - )

Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi?

 • Basın Özgürlüğü ve Devlet Güvenliği Arasında Dengeyi Bulabilmek: Disiplinlerarası Analiz Üzerinden Türkiye‘de Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilebilir Mi? (2017 - 2018)

1. HARRAN AR-GE PROJE PAZARI

 • 1. HARRAN AR-GE PROJE PAZARI (2017 - 2017)

Programlama Öğretiminde Robotik Kit Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına, Bilgi-işlemsel Düşünme Becerisine Ve Öğrenme Transferine Etkisi

 • Programlama Öğretiminde Robotik Kit Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına, Bilgi-işlemsel Düşünme Becerisine Ve Öğrenme Transferine Etkisi (2017 - 2019)

Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Termal Olarak Genleştirilmiş Nanografen Oksit Katkılı Poliamit 6 (PA6) Polimer Nanokompozit Üretimi, Mekanik, Termal ve Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2017 - 2008)

Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi)

 • Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetimi Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği (BAP Bilimsel Araştırma Projesi) (2017 - 2018)

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

 • ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE SOFRA VE MUTFAK GEREÇLERİ İKİ BOYUTLU DEKOR TASARIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ (2017 - 2018)

Çak Bir Beşlik Projesi (MEB-MNO)

 • Çak Bir Beşlik Projesi (MEB-MNO) (2017 - 2018)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite Standartları (2017 - 2019)

Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı

 • Kütahya İl Tanıtımında Hareketli Kitap Tasarımı (2017 - 2018)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonunun Kalite Algısının Belirlenmesi. Bilimsel Araştırma Projesi (2017 - 2017)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

 • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SOSYAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (2017 - 2017)

”Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri” Kitabının hazırlanması projesi

 • ”Çini Sanatçısı Hamza Üstünkaya ve Eserleri” Kitabının hazırlanması projesi (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL)

 • Dumlupınar Üniversitesi’nin 25. Yılı Anısına Tarihi ve Kültürel Etkinlikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:SOYER ZEYREK ÖZLEM,Araştırmacı:KARA FATİH,Araştırmacı:AYDIN MUSTAFA MURAT, , 18/07/2017 - 30/11/2018 (ULUSAL) (2017 - 2018)

Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi

 • Euroleague Dörtlü Final Organizasyonda Gönüllü Olarak Yer Alan Katılımcıların Motivasyonlarının İncelenmesi (2017 - 2017)

Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme.

 • Hızlı Destek Projesi, Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktöre Yönelik Ampirik Bir İnceleme. (2017 - 2017)

KÜTAHYA ŞAİRLERİ II

 • KÜTAHYA ŞAİRLERİ II (2017 - 2007)

İnsan Kaynakları Yazılım Sistemi

 • İnsan Kaynakları Yazılım Sistemi (2017 - 2020)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (2017 - )

Interference Alignment in Cognitive Radio Networks (HİZA)

 • Interference Alignment in Cognitive Radio Networks (HİZA) (2017 - 2020)

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ

 • GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ (2017 - 2012)

”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ

 • ”ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ” KİTABININ HAZIRLANMASI PROJESİ (2017 - 2018)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi (2017 - 2003)

Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

 • Kütahya‘nın Simav İlçesindeki Termal Sularda ve Toprak Gazında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi (2017 - 2019)

Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması

 • Kömür Damarı Gaz İçeriğinin Doğrudan Yöntemle Belirlenmesinde Isı Kontrollü Yeni Bir Sistem Tasarımı ve Uygulaması (2017 - 2018)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği

 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2018)

Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu

 • Fransa Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015-2016 Dönemi İzleme Raporu (2017 - 2017)

Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları

 • Lisans Düzeyindeki İlahiyat Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon Standartları (2017 - 2019)

Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi

 • Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi (2017 - 2018)

Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi

 • Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi (2017 - 2018)

Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-22 , (Araştırmacı, Devam ediyor).

 • Karmaşık Bölge Etkilerinin, Bölge Üzerindeki Rüzgar İklimine ve Rüzgar Türbini Konumlandırma İşlemine Olan Tesirinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-22 , (Araştırmacı, Devam ediyor). (2017 - )

Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-20 , (Proje Yöneticisi, Devam ediyor).

 • Rüzgar Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi, 2017, Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2017-20 , (Proje Yöneticisi, Devam ediyor). (2017 - )

Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi

 • Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi (2017 - 2021)

Rüzgâr Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi

 • Rüzgâr Türbini Santrallerinde Konumlandırma Probleminin Algoritmalar ile Çözümlenmesi ve WAsP Programı İle Karşılaştırmalı Analizi (2017 - 2019)

YERLİ VE YABANCI ÇALIŞANLARIN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 • YERLİ VE YABANCI ÇALIŞANLARIN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA (2017 - 2019)

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ

 • GARP LİNYİTLERİ İŞLETMELERİNE AİT ARTIK BARAJLARINDAKİ KÖMÜRÜN KAZANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI İle İlgili TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ (2017 - 2017)

Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi

 • Osmanlı Dönemine Ait Şaphane Nüfus Defterlerinin Yayın Projesi (2017 - 2017)

Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler

 • Türkiye‘de Lisansüstü Tefsir Tezleri-Sistem-Eğitim ve Ürünler (2017 - 2017)

Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı).

 • Fe2O3 İçeren Endüstriyel Sırlarda Kimyasal Dayanıklılığın Artırılması, DPÜ-BAP PROJESİ, Proje No: 2017-52, Araştırmacı, 2017-2018 (Tamamlandı). (2017 - 2018)

Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Ruhsatı Akçelik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde Bulunan Tekirdağ Malkara İlçesi Şahinköy Mahellesi Sınırları İçerisinde Yeralan Açık İşletmeye ait Numunelerin Ar-Ge Kapsamında Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlıkları ile Yıkanabilirlik Özelliklerinin Belirlenmesi (2017 - 2017)

Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi

 • Proteozom inhibitörü bortezomibe dirençli PC3 prostat kanseri hücre hattı eldesi ve çeşitli antineoplasiklere karşı hassasiyetinin belirlenmesi (2017 - 2018)

Özgün İletken Polimerlerin Metal Sensörü Olarak Kullanılması

 • Özgün İletken Polimerlerin Metal Sensörü Olarak Kullanılması (2017 - 2018)

GAP Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi

 • GAP Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi (2017 - 2018)

Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi

 • Metal Borür Malzemelerin Enerji Kaynağı Olarak Sekonder Hava Pillerinde Kullanılması için Korozyon Direnci ve OER/ORR Kinetiğinin Geliştirilmesi (2017 - 2005)

PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ

 • PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ (2017 - 2006)

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ.

 • BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ, İNOVASYON VE FİRMALARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ. (2017 - 2006)

Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri

 • Ergören Maden Sanayii’iine ait İR: 1583 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri (2017 - 2010)

KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ

 • KÜTAHYA‘NIN SİMAV İLÇESİNDEKİ TERMAL SULARDA VE TOPRAK GAZINDA RADON AKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ (2017 - 2003)

KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI

 • KÜTAHYA İL TANITIMINDA HAREKETLİ KİTAP TASARIMI (2017 - 2017)

Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri

 • Ertepe Maden Sanayii’iine ait İR: 11478 nolu IV. Grup Kil-kömür ocağı işletmesi için şev stabilite, ocak basamak tasarımı, kaya kütle parametre hesaplamaları stabilite değerlendirmeleri (2017 - 2010)

EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ”

 • EYMEN (EĞİTİMDE YÜKSEK MİLLİMEDENİ NİTELİKLER) PROJESİ “RENKLERİN KARDEŞLİĞİ” (2017 - 2017)

ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ

 • ULUSLARARASI “ORGAN BAĞIŞI” KONULU AFİŞ YARIŞMASI PROJESİ (2017 - 2017)

Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması

 • Garp Linyitleri İşletmelerine ait Artık Barajlarındaki Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması (2017 - 2017)

Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği

 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İnovasyon Ve Firmaların İşgücü Verimliliği: TR33 Bölgesi Örneği (2017 - 2018)

Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler

 • Değişen İlişkiler ve Roller Bağlamında Aile Veriler ve Öneriler (2017 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslamı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2017)

1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?

 • Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz? (2016 - 2006)

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2005)

Öğretmen Metaforu Envanteri Geçerlik Güvenirlik Çalışması

 • Öğretmen Metaforu Envanteri Geçerlik Güvenirlik Çalışması (2016 - 2017)

Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2016 - 2018)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2020)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2020)

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2017)

Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti)

 • Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projesi, Ocak-Ağustos, 2016, 8 ay, (Bitti) (2016 - 2016)

Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2016 - 2019)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi

 • Beyin iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan sıçanlarda Magnolol‘ün koruyucu etkisi (2016 - )

Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü

 • Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi BAP Yürütücü (2016 - 2017)

Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi

 • Okuma alışkanlığının motivasyonla geliştirilmesi (2016 - )

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL).

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sempozyum Destek Projesi, BAP, Araştırmacı, 14/07/2016-14/07/2017 (ULUSAL). (2016 - 2017)

GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ

 • GERMİYAN ÇİNİ ve SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ (2016 - 2012)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

Improving Solutions for Student Absenteeism

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (2016 - 2001)

Ardahan İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi

 • Ardahan İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi (2016 - 2018)

”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI”

 • ”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI” (2016 - 2017)

ISTANBUL’S SPRİNG OF LİFE PROJESİ

 • ISTANBUL’S SPRİNG OF LİFE PROJESİ (2016 - 2017)

Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı

 • Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı (2016 - 2017)

Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi

 • Cr, Mn, Ni İlave Edilerek kontrollü Katılaştırılmış Al-Si-Mg Ötektik Alaşımlarına Isıl İşlem Uygulamasının Mekanik ve Elektriksel Özelliklerine etkisinin incelenmesi (2016 - 2018)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2007)

Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi

 • Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi (2016 - 2017)

İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı

 • İğdekuzu Yeraltı İşletmesi E Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı (2016 - 2016)

Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı

 • Eynez Yeraltı İşletmesi M3 Panosu Bekleme Barajlarının Tasarımı (2016 - 2016)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2007)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016 - 2017)

Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması

 • Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması (2016 - 2011)

İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi

 • İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi (2016 - 2012)

Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması

 • Maden İşletmelerinde Çalışan Personelin Gürültü Maruziyetlerinin Araştırılması (2016 - 2019)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2007)

Kondisyon Salonu Projesi

 • Kondisyon Salonu Projesi (2016 - 2016)

Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya‘da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu (3D) Calpuff Dispersiyon (Dağılım-Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2018)

Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz?

 • Pazarlama Akademisinin Dünü, Bugünü, Yarını: Biz Kimiz, Ne Yapıyoruz? (2016 - 2006)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016 - 2012)

An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism

 • An Assessment of Turkish Media on Radicalization and Violent Extremism (2016 - 2017)

Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi

 • Polat Madencilik Turizm Enerji Sanayi Ve Ticaret A Ş Ye Ait 20120352 Ruhsat No Lu Oğulbağı Köyü Mevkii Suluova Amasya Linyit Sahasının Kendiliğinden Yanma Potansiyelinin Belirlenmesine Ait Ar Ge Projesi (2016 - 2016)

İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması (2016 - 2016)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması, Proje No:2016-60 (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı

 • Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı (2016 - 2018)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması (2016 - 2017)

Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı

 • Lisans İngilizce Yabancı Dil I Ders Kitabı (2016 - 2016)

Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini

 • Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini (2016 - 2017)

Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi

 • Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi (2016 - 2020)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2011)

Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

 • Alkol Verilen Ratlarda Egzersiz ve Ozonun Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi (2016 - )

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2016 - 2016)

Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu

 • Kütahya Sigortacılık Stajyeri Kariyer Havuzu (2016 - 2017)

Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

 • Çamaşır Suyu İnhalasyonu Oluşturulan Ratlarda Egzersiz ve Ozon Uygulamalarının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi (2016 - )

Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı

 • Arif KOLAY (Şefik Memiş ile birlikte), Maarifin Hizmetinde 100 Yıl: Osmanlı’dan Günümüze Validebağı (2016 - 2017)

21 Pazarlama Kongresi

 • 21 Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

21 Pazarlama Kongresi

 • 21 Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri

 • Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma: Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri, Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri (2016 - 2011)

Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2017)

Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti

 • Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti (2016 - 2017)

İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması

 • İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması (2016 - 2016)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2007)

2016-87

 • 2016-87 (2016 - 2018)

Shot Gun Metagenomik Yöntemi Kullanılarak Mikrobiyal Kommünite Analizi

 • Shot Gun Metagenomik Yöntemi Kullanılarak Mikrobiyal Kommünite Analizi (2016 - 2012)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2017)

Kütahya İlinde TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması

 • Kütahya İlinde TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nicelik ve Niteliğinin Artırılması (2016 - 2016)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’da Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’da Madde Bağımlılığı (2016 - 2017)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2008)

Improving solutions for student absenteeism

 • Improving solutions for student absenteeism (2016 - 2019)

2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi

 • 2. Okuma Alışkanlığının Motivasyonla Geliştirilmesi (2016 - 2017)

Tilbaşar Höyük

 • Tilbaşar Höyük (2016 - 2012)

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

 • TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ (2016 - 2012)

Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktörlere Yönelik Ampirik Bir İnceleme

 • Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkili Olan Faktörlere Yönelik Ampirik Bir İnceleme (2016 - 2007)

PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ

 • PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ (2016 - 2012)

4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism)

 • 4. ISSA Project (Improving Solutions for Student Absenteeism) (2016 - 2019)

Yaşam Modelleri ve Uygulamaları

 • Yaşam Modelleri ve Uygulamaları (2016 - 2010)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2016 - 2021)

Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri

 • Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri (2016 - 2010)

Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi

 • Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi (2016 - 2010)

Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV

 • Fen Bilimleri Öğretmenlerine Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Eğitim Uygulamaları IV (2016 - 2007)

FERROKROM CÜRUFU VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KULLANILARAK ÜRETİLEN GEOPOLİMER BETONLARIN ASİT, TUZ VE SÜLFAT ETKİLERİNE KARŞI DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

 • FERROKROM CÜRUFU VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KULLANILARAK ÜRETİLEN GEOPOLİMER BETONLARIN ASİT, TUZ VE SÜLFAT ETKİLERİNE KARŞI DAYANIKLILIĞININ ARAŞTIRILMASI (2016 - 2018)

21. Pazarlama Kongresi

 • 21. Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı.

 • TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Artırılması Projesi, Değerler Eğitimi Proje Danışmanı. (2016 - 2016)

Beylikdüzü Kent Belleği Projesi

 • Beylikdüzü Kent Belleği Projesi (2016 - 2017)

Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait

 • Polat Madencilik Turizm enerji sanayi ve ticaret a.ş.’ye ait 20120352 ruhsat no’lu Oğulbağı köyü mevkii Suluova-Amasya linyit sahasının kendiliğinden yanma potansiyelinin belirlenmesine ait (2016 - 2016)

Hepimiz Lideriz

 • Hepimiz Lideriz (2016 - 2017)

İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi

 • İğdekuzu yeraltı ocağına ait revize havalandırma sisteminin incelenme projesi (2016 - 2016)

EYMEN (Eğitimde Yüksek Milli Medeni Nitelikler) Projesi

 • EYMEN (Eğitimde Yüksek Milli Medeni Nitelikler) Projesi (2016 - 2017)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları,

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları, (2016 - 2012)

1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

 • Eskişehir Alpu Kömür Sahası A Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması (2016 - 2017)

Bryonia alba L Akasma Çit kökü bitkisinden biyoaktif peptidlerin elde edilmesi ve LC MS analizleri

 • Bryonia alba L Akasma Çit kökü bitkisinden biyoaktif peptidlerin elde edilmesi ve LC MS analizleri (2016 - 2017)

1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2016)

Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması

 • Eskişehir Alpu Kömür Sahası B Sektörü Linyit Sahasının Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması (2016 - 2017)

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi

 • Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi (2016 - 2016)

Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016)

 • Evin Okula Yaklaşması ve Değişen Ana Baba Rolleri Projesi, İlahiyat Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Proje, (Bahar 2016) (2016 - 2016)

TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER

 • TÜRKİYE DE SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA MEKÂNSAL ETKİLEŞİMLER (2016 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma / Genç Bakış, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.06.2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL) (2016 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi

 • Türkiye de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Sanayi Dokusunun Çeşitlendirilmesi (2016 - 2009)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması (2016 - 2017)

“Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“

 • “Knowledge is Power, Age ain!t Matter!“ (2016 - 2018)

Improving Solutions for Student Absenteeism

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (2016 - 2019)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2020)

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi

 • Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi (2016 - 2020)

15-İLTF-04

 • 15-İLTF-04 (2016 - )

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2017)

Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti

 • Asenkron Motorlarda Rulman Arızalarının Tespiti (2016 - 2017)

ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi

 • ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenmesi (2016 - 2001)

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi

 • Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi (2016 - 2020)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Nagehan Türken (Araştırmacı). Sülfamoyil Grubu İçeren Dikarboksilik Asitlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2016/89), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi:05/12/2016-05/06/2018) (Tamamlandı). (2016 - 2018)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2006)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama Ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2016 - 2021)

25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri

 • 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri (2016 - 2017)

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

 • Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocağında Yapılan Patlatmaların Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi (2016 - 2017)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (2016 - 2006)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabirliliğinin Araştırılması (2016 - 2004)

 2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“

 •  2016-87 (Ulusal) “Anti Kanserojen aktivite potansiyeline sahip yeni pirazolo-akridin türevlerinin sentezi ve yapı analizlerinin yapılması“ (2016 - 2018)

Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi

 • Optimal güç dağıtımı problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere sezgisel algoritmanın performansının geliştirilmesi (2016 - 2007)

Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması

 • Kütahya İlinde TÜBITAK Ortaögretim Ögrencileri Arastırma Projelerinin Nicelik ve Niteliginin Artırılması (2016 - 2016)

AFET YÖNETİMİNDE ALTERNATİF ENERJİ KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • AFET YÖNETİMİNDE ALTERNATİF ENERJİ KULLANIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2016 - 2001)

Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi.

 • Karadeniz Bölgesi denizel bentik diyatomelerinin taksonomik ve moleküler açıdan incelenmesi. (2016 - 2020)

FRİG VADİSİNE SANAT YOLUYLA DOKUNMAK

 • FRİG VADİSİNE SANAT YOLUYLA DOKUNMAK (2016 - 2017)

Mikroskop Görüntüsünden Diyatome Türlerinin Tespitine Yönelik Veri Tabanı Hazırlanması.

 • Mikroskop Görüntüsünden Diyatome Türlerinin Tespitine Yönelik Veri Tabanı Hazırlanması. (2016 - 2017)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi

 • 1000. Yılında Türk Ermeni İlişkileri Kitap Projesi (2016 - 2008)

Uşak İlinin SWOT Analizi

 • Uşak İlinin SWOT Analizi (2016 - 2017)

Mikroskop Görüntüsünden Diyatome Türlerinin Tespitine Yönelik Veri Tabanı Hazırlanması

 • Mikroskop Görüntüsünden Diyatome Türlerinin Tespitine Yönelik Veri Tabanı Hazırlanması (2016 - )

KAMPÜS PEYZAJLARI İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR MODÜLER TASARIM ÇÖZÜMLERİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ PROJESİ ÖRNEĞİ

 • KAMPÜS PEYZAJLARI İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR MODÜLER TASARIM ÇÖZÜMLERİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ PROJESİ ÖRNEĞİ (2016 - 2017)

Kampüs Peyzajları İçin Ölçeklenebilir Modüler Tasarım Çözümleri: Dumlupınar Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği

 • Kampüs Peyzajları İçin Ölçeklenebilir Modüler Tasarım Çözümleri: Dumlupınar Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği (2016 - 2017)

Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması

 • Sürü Tabanlı Arama Algoritmaları İle Asenkron Motorun Stator Oluğundaki Sarım Sayısının Optimizasyonu ve Uygulaması (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2017)

Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi”

 • Tki-Gli Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Açik Ocaklari Y4/C-1 Panosunda Yapilan Patlatmalarin Yeralti, Yerüstü Tesisleri Ve Çevre Yerleşim Birimleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi” (2016 - 2016)

Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı,

 • Eynez yeraltı işletmesinin M3 panosu bekleme barajlarının tasarımı, (2016 - 2016)

İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı

 • İğdekuzu yeraltı işletmesi E panosu bekleme barajlarının tasarımı (2016 - 2016)

1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL)

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Arastırmaları Kongresi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli 1. bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 04/05/2016 - 04/05/2017 (ULUSAL) (2016 - 2017)

Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi,

 • Karaman İli Ermenek İlçesi’nde Bulunan IR200905150 Nolu Ruhsat Sahasında Bulunan Kalker Ocağında Yapılan Patlatmaların Ermenek-Güneyyurt Karayolu Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, (2016 - 2016)

Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2017)

GERMİYAN ÇİNİ VE SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ

 • GERMİYAN ÇİNİ VE SERAMİK ŞENLİĞİ PANEL WORKSHOP SERGİ (2016 - 2012)

Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri

 • Izmir Ili Aliağa Ilçesi Uzunhasanlar Köyü Mevkiinde Bulunan 65710 Ruhsat Nolu Sahada Yapilacak Patlatmalarin Olasi Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

21. Ulusal Pazarlama Kongresi

 • 21. Ulusal Pazarlama Kongresi (2016 - 2017)

İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2016 - 2016)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2017)

Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Bolu-Mudurnu Karayolu İnşaatı Güneyfelakettin Köyü Mevkiinde Yapılacak Patlatma Çalışmalarının Civarda Bulunan Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2016 - 2017)

Türkiye’xxde E-devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği-2

 • Türkiye’xxde E-devlet Uygulamalarının Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Etkinliği: Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sistemi Örneği-2 (2016 - 2017)

Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması

 • Elektron Mikroskopları Laboratuvarının Daha Geniş Bir Yelpazede Hizmet Verebilmesi için Kaplama Cihazının Laboratuvara Kazandırılması (2016 - 2018)

Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı

 • Kamu Düzenine Karşı İşlenen Suçların Bir Örneği Olarak Kütahya’xxda Madde Bağımlılığı (2016 - 2017)

Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species”

 • Field surveys for “Molecular ecology and conservation of Lyciasalamandra species” (2016 - 2017)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2016 - 2018)

YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YUMUŞAK KABUKLU NİL KAPLUMBAĞASININ TRIONYX TRIUNGUIS BAZI POPULASYONLARININ GENETİK YAPISININ VE HABİTAT EKOTOKSİKOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2016 - 2004)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2002)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı

 • Türk Siyasi Partilerinin Filistin Davasına Yaklaşımı (2016 - 2017)

GERMİYAN ÇİNİ VE SERAMİK ŞENLİĞİ SERGİ PANEL WORSHOP

 • GERMİYAN ÇİNİ VE SERAMİK ŞENLİĞİ SERGİ PANEL WORSHOP (2016 - 2016)

KÜTAHYA ŞEHİR MARKASININ GELİŞTİRİLMESİNDE KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ GELENEKSEL KIYAFETLİ YAPMA BEBEK

 • KÜTAHYA ŞEHİR MARKASININ GELİŞTİRİLMESİNDE KÜLTÜREL MİRASLARIMIZ GELENEKSEL KIYAFETLİ YAPMA BEBEK (2016 - 2017)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı (2016 - 2016)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği)

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (Sempozyum Desteği) (2016 - 2017)

Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri, DPÜ, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortak Protokolü, Kütahya, 2016.

 • Bilimsel Proje Hazırlama Yöntemleri, DPÜ, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK ortak Protokolü, Kütahya, 2016. (2016 - 2016)

HD Curved LED ekran üretimi

 • HD Curved LED ekran üretimi (2016 - 2017)

II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi

 • II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi (2016 - 2017)

Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu

 • Tam Hidrolik Delik Delme Burgusu (2016 - 2017)

TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

 • TEDARİK ZİNCİRİ İLİŞKİ KALİTESİNİN REKABETÇİ ÇEVRE VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ (2016 - 2016)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ

 • PERAKENDE FİRMALARININ LOJİSTİK PERFORMANS YÖNETİMLERİNDE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİSİNİN ANALİZİ (2016 - 2016)

LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi

 • LED Chip Kılıflama ve HD Serisi LED Ekran Üretimi (2016 - 2018)

Hidrojen yakıt sistemi

 • Hidrojen yakıt sistemi (2016 - 2017)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2002)

Öğrenmenin Yaşı Yoktur (TRH3.1.LLL II /P-03/633)

 • Öğrenmenin Yaşı Yoktur (TRH3.1.LLL II /P-03/633) (2016 - 2009)

Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması

 • Ulaştırma Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Kariyer Planlaması (2016 - 2012)

Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

 • Düşük Kurşun İçerikli Organik-İnorganik Perovskit Güneş Pillerinin Üretimi, Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2016 - 2020)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği

 • Sınırda Kesin Carathéodory eşitsizliği (2016 - 2012)

AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

 • AISI 1040 Çeliğinin Tornalanmasında Kesici Takım Kaplamalarının Aşınma ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi (2016 - 2012)

Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi

 • Eğitim Amaçlı Masaüstü CNC Freze Tezgahı Prototipinin Geliştirilmesi (2016 - 2012)

Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı

 • Dumlupınar Üniversitesinin 25. Yıl Dönümü İçin Hatıra Para Tasarım ve İmalatı (2016 - 2017)

İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar Ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi

 • İlimiz Sanayicilerinin İşletme Büyüklükleri Bağlamında Karşılaştığı Sorunlar Ve Paydaşlarından Beklentilerine Yönelik Araştırma Geliştirme Projesi (2016 - 2016)

Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi

 • Bireysel Öğrenmeden Birlikte Öğrenmeye Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Öğrenme Etkinlikleri ve Davranışlarının Belirlenmesi (2016 - 2017)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Afrika’da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını- Konulu Tartışmalı İlmi Toplantı Projesi

 • Afrika’da İslâmiyet -Dünü, Bugünü, Yarını- Konulu Tartışmalı İlmi Toplantı Projesi (2016 - 2017)

“ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“

 • “ÇİNİ SANATÇISI HAMZA ÜSTÜNKAYA VE ESERLERİ“ (2016 - 2018)

“Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“

 • “Frig Vadisi‘ne Sanat Yoluyla Dokunmak“ (2016 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (2016 - 2017)

Germiyan Çini Ve Seramik Şenliği

 • Germiyan Çini Ve Seramik Şenliği (2016 - 2016)

Kütahya İlinde Tübitak Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması Projesi

 • Kütahya İlinde Tübitak Öğrencileri Araştırma Projelerinin Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması Projesi (2016 - 2012)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2016)

Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu

 • 1. Uluslararası Çizgifilm Animasyon Festivali ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Keneşi Bünyesinde Türk Cumhuriyetleri: İlişkiler ve İşbirlikleri

 • Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Keneşi Bünyesinde Türk Cumhuriyetleri: İlişkiler ve İşbirlikleri (2016 - 2012)

KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI

 • KATILIMCI BÜTÇELEME PERSPEKTİFİNDEN YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BÜTÇE ALGISI ARAŞTIRMASI (2016 - 2016)

Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini

 • Emet Hisarcık Bölgesi Bor Endüstri Atıklarının Çözünürleştirilmesi ve Sezyumun Tayini (2016 - 2004)

Yüksek Kalitede Berrak Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Entegre Membran Sistemi Tasarımı ve Plazma Teknolojisi ile Sistem Performansının Geliştirilmesi

 • Yüksek Kalitede Berrak Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Entegre Membran Sistemi Tasarımı ve Plazma Teknolojisi ile Sistem Performansının Geliştirilmesi (2016 - 2018)

“Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi)

 • “Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” Üniversite BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) (2016 - 2016)

Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Eser Element Zenginleştirilmesinde Kullanılmak Üzere Yeni Adsorbanların Hazırlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2016 - 2007)

Eşmede Eğitimde İşbirliği,

 • Eşmede Eğitimde İşbirliği, (2016 - 2018)

Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları

 • Türkiye’de Yabancı Okulların Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Denetim Çalışmaları (2016 - 2018)

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri İle Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2016 - 2018)

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi

 • Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi (2016 - 2016)

15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları

 • 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasındaki Yansımaları (2016 - 2016)

Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi

 • Karbon Elyaf ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp (MWCNT) Katkılı Poliamid 6 (PA6) Polimer Nanokompozitlerin Mekanik, Termal, Tribolojik ve İşlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi (2016 - 2012)

Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi

 • Ev Tipi Elektrikli Aletlerde Motor Seçimi (2016 - 2017)

Şanlıurfa İli Sektör Analizi:Mevcut Durum, Çözüm Önerileri ve Strateji ve Destek Eylem Planı

 • Şanlıurfa İli Sektör Analizi:Mevcut Durum, Çözüm Önerileri ve Strateji ve Destek Eylem Planı (2016 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme

 • Improving Solutions for Student Absenteeism (ISSA) Öğrenci devamsızlığını önlemeye dönük çözüm geliştirme (2016 - 2020)

Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi)

 • Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Dumlupınar Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi) (2016 - 2017)

Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış

 • Günümüz Dünyasında İslam‘ı Anlama ve Anlatma Genç Bakış (2016 - 2017)

Sanat Günleri Türkiye ve Suriye Sanatta Buluşuyor

 • Sanat Günleri Türkiye ve Suriye Sanatta Buluşuyor (2016 - 2016)

Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi.

 • Sempozyum Destek Projesi, 21. Ulusal Pazarlama Kongresi. (2016 - 2016)

Improving Solutions for Student Absenteeism-ISSA [Öğrenci Devamsızlığına Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi]

 • Improving Solutions for Student Absenteeism-ISSA [Öğrenci Devamsızlığına Yönelik Çözümlerin Geliştirilmesi] (2016 - 2020)

Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Ve Yurtseverlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2016 - 2016)

diyanet.gov.tr

 • diyanet.gov.tr (2016 - 2017)

Performance Analysis of Two-Way Amplify-and-Forward Relaying Systems over Fading Channels

 • Performance Analysis of Two-Way Amplify-and-Forward Relaying Systems over Fading Channels (2016 - 2018)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri proje Geliştirme Eylem Planı (2016 - 2016)

Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı

 • Eynez Yeraltı İşletmesinin M3 Panosu Bekleme Barajının Tasarımı (2016 - 2008)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2006)

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi (2016 - 2012)

1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu

 • 1. Çizgi film Animasyon ve Sempozyumu (2016 - 2017)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirilmesi (2016 - 2012)

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi (2016 - 2016)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması (2016 - 2005)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevherinin Zenginleştirme Projesi (2016 - 2016)

Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması

 • Ultrasonik Ses Dalgalarının Gümüş Liçi Performansına Etkisinin Araştırılması (2016 - 2019)

Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi

 • Balıkesir İli Martes pinel, 1972 (Sansar) genusunun biyoekolojisi, yayılışı ve taksonomisi (2016 - 2004)

Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması

 • Kütahya İlinde TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projelerinin nicelik ve niteliğinin arttırılması (2016 - 2012)

Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi

 • Kütahya da İmisyon Dağılım Karakteristiğine Noktasal Kaynakların Etkisinin Üç Boyutlu 3D Calpuff Dispersiyon (Dağılım - Taşınım) Modeli ile Analizi (2016 - 2017)

İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri için Müze Bağlamında Biyoloji Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi

 • İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri için Müze Bağlamında Biyoloji Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi (2016 - 2018)

ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!”

 • ERASMUS KIPAM ”Knowledge is Power, Age ain!t Matter!” (2016 - 2012)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2018)

Sülfamoyil grubu içeren dikarboksilik asitlerin geçiş metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • Sülfamoyil grubu içeren dikarboksilik asitlerin geçiş metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi (2016 - 2018)

Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017)

 • Lythrum salicaria L. tarafından çinkonun (Zn) fitoremediasyonu (2016-2017) (2016 - 2017)

Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı).

 • Direkt Metal Lazer Sinterizasyon ve Konvansiyonel Yöntemler İle Üretilmiş Protezlerin Metalurjik ve Uyum Özelliklerinin İncelenmesi, DPÜ-BAP ALT YAPI PROJESİ, Proje No: 2016-88, Araştırmacı, 2016-2018 (Tamamlandı). (2016 - 2018)

Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

 • Ülkemizde Yetişen ve Tıbbi Önemi Bulunan Bazı Bitki Ekstraktlarının Kanser İlişkili İnsan Karbonik Anhidraz IX ve XII İzoenzimleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (2016 - 2019)

ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme

 • ZrB2 Esaslı Seramiklerin Sentezlenmesi ve Solar/SPS Yöntemleriyle Sinterlenme (2016 - 2012)

Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası

 • Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi, ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası (2016 - 2018)

Endüstriyel atıkların depolanmasında alternatif bir yöntem olan geotekstil tüp kullanımının büyük boyutlu geotekstil tüp model deney sistemi tasarlanarak araştırılması

 • Endüstriyel atıkların depolanmasında alternatif bir yöntem olan geotekstil tüp kullanımının büyük boyutlu geotekstil tüp model deney sistemi tasarlanarak araştırılması (2016 - 2019)

Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi

 • Nalkaya Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi (2016 - 2016)

Dereköy Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi

 • Dereköy Bölgesi Antimonit Cevheri Zenginleştirme Ar Ge Projesi (2016 - 2016)

I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazısı Projesi

 • Kureyşler Barajı Kurtarma Kazısı Projesi (2016 - 2008)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2017)

Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi

 • Perakende Firmalarının Lojistik Performans Yönetimlerinde Bilgi Sisteminin Etkisinin Analizi (2016 - 2010)

1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi

 • 1. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi (2016 - 2017)

Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu

 • Süperkritik Akışkan CO2 yöntemiyle BaTiO₃ tozlarının sentezi,sinterlenmesi ve karakterizasyonu (2016 - 2004)

Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri

 • Tedarik Zinciri İlişki Kalitesinin Rekabetçi Çevre ve Performans Üzerine Etkileri (2016 - 2010)

İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi

 • İnflamazom Yapısında Yer Alan NLRP3 Gen Varyantlarının Tip 2 Diyabet ve İnsülin Direnci İle İlişkisinin Belirlenmesi (2016 - 2017)

Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi

 • Term Yenidoğanda Kanguru Bakımının Ağrı Üzerine Etkisi (2016 - 2018)

Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri

 • Ülkemizde Çalışma Yaşamındaki Y Kuşağına İlişkin Keşifsel Bir Araştırma Y Kuşağı Mensuplarının İş Yaşamına İlişkin Değerleri Motivasyonları ve Kişilik Özellikleri (2016 - 2003)

Aizanoi 2016 Kazı Çalışmaları Projesi

 • Aizanoi 2016 Kazı Çalışmaları Projesi (2016 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı

 • Dumlupınar Üniversitesinin 25 yıl Dönümü için Hatıra Para Tasarımı ve İmalatı (2016 - 2018)

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı

 • Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı (2016 - 2017)

Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi

 • Dumlupınar Üniversitesi Açık Ders Notları Sistemi (2015 - 2015)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

Akıllı Ampermetre

 • Akıllı Ampermetre (2015 - 2015)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2015)

Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi

 • Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Gelistirilerek Otomasyona Dönüstürülmesi (2015 - 2017)

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2015 - 2001)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni

 • Eski Gediz’den Yeni Gediz’e Giysi Serüveni (2015 - 2016)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2009)

Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2018)

İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları

 • İR - 2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR - GE çalışmaları (2015 - )

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2017)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2015)

2-Aminopiridin türevleri ile 5-sülfosalisilik asit proton transfer tuzları ve Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • 2-Aminopiridin türevleri ile 5-sülfosalisilik asit proton transfer tuzları ve Cu(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi (2015 - 2016)

Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM)

 • Knowledge is Power Age Aint Matter (KIPAM) (2015 - 2018)

Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü

 • Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü (2015 - 2016)

Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella Vulgaris L. Bitkisinin ISSR ve RAPD Yöntemleri ile Genetik Kararlılığının Araştırılması

 • Mikroçoğaltımı Yapılmış Prunella Vulgaris L. Bitkisinin ISSR ve RAPD Yöntemleri ile Genetik Kararlılığının Araştırılması (2015 - 2017)

2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol türevleri ile 2,6-piridindinkarboksilik asit proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

 • 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol türevleri ile 2,6-piridindinkarboksilik asit proton transfer tuzları ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi (2015 - 2017)

Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü

 • Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü (2015 - 2016)

Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 • Bor (B)’un Cyprinus carpio’nun (Pullu sazan) Gelişimi, Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2016)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2015 - 2016)

Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması

 • Finlandiya ve Türkiye Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması (2015 - 2016)

MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2017)

“TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti)

 • “TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu” Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İştirakli, (Bitti) (2015 - 2017)

DIŞ CEPHE KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ISI YALITIMLI JEOPOLİMER MALZE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

 • DIŞ CEPHE KAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE ISI YALITIMLI JEOPOLİMER MALZE ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU (2015 - 2003)

Kişilik Özelliklerinin Akıl Hocalığı Eğilimi Üzerine Etkisi Psikolojik Danışman ve Rehberler Üzerine Bir Araştırma

 • Kişilik Özelliklerinin Akıl Hocalığı Eğilimi Üzerine Etkisi Psikolojik Danışman ve Rehberler Üzerine Bir Araştırma (2015 - 2016)

Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi

 • Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi (2015 - 2006)

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu AR-GE Katalog Projesi

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu AR-GE Katalog Projesi (2015 - 2023)

Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi

 • Konya, Meriç ve Susurluk Nehir Havzalarının Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Su Kalitesinin İzlenmesi (2015 - 2016)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2004)

Ege Bölgesinde E Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

 • Ege Bölgesinde E Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2016)

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu AR-GE Katalog Projesi

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu AR-GE Katalog Projesi (2015 - 2023)

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL)

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 05/11/2015 - 27/09/2016 (ULUSAL) (2015 - 2016)

Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30)

 • Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) (2015 - 2011)

Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu (2015 - 2003)

Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi

 • Ağaç malzemenin yanma özelliklerine Alfa-x maddesinin etkisinin belirlenmesi (2015 - 2019)

Mikroçoğaltımı yapılmış Prunella vulgaris bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması

 • Mikroçoğaltımı yapılmış Prunella vulgaris bitkisinin ISSR ve RAPD yöntemleri ile genetik kararlılığının araştırılması (2015 - 2017)

Pirit FeS2 ve Barit BaSO4 Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları

 • Pirit FeS2 ve Barit BaSO4 Maddesinin Bor Bileşikleriyle Maun Odununa Emprenye Edilebilmesi ve Dış Mekan Mobilyalarında Kullanılabilme Olanakları (2015 - 2016)

Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı

 • Tedarik Zinciri Risklerinin Rekabet Avantajına Etkisi ve Risklerin Azaltılmasında İşbirliği Yaklaşımı (2015 - 2016)

Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi

 • Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi (2015 - 2001)

Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Nalkaya- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2017)

Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi

 • Dereköy- bölgesi Antimonit cevherinin zenginleştirilebilirliğinin araştırılması Ar-Ge projesi (2015 - 2016)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2017)

Kütahya İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi”

 • Kütahya İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi” (2015 - 2017)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi (2015 - 2016)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması (2015 - 2017)

Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu

 • Yukarı Dicle Bölgesi İki Tipik Tunç Çağı Seramik Grubunun Arkeometrik Karakterizasyonu (2015 - 2003)

Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri

 • Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri (2015 - 2017)

Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi

 • Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi (2015 - 2016)

Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Bazı Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2017)

Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi

 • Aydın Söke Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015 - 2017)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - )

Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Bolu Mengen Havzasının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2012)

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi ve Bir Model Önerisi (2015 - 2016)

Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi

 • Artvin-Murgul Bölgesi Kompleks Bakır-Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi (2015 - 2015)

Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331

 • Yeni Mecmua Çanakkale Nüsha-i Fevkalade 1331 (2015 - 2015)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2007)

Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu

 • Jameson Flotasyon Hücresi Otomasyonu (2015 - 2016)

MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFİNDEN MALİYET YÖNETİMİ

 • MÜHENDİSLİK PERSPEKTİFİNDEN MALİYET YÖNETİMİ (2015 - 2016)

Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi

 • Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi (2015 - 2017)

Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi

 • Beylikdüzü Kent Belleği ve Sosyal Yapı Araştırma Projesi (2015 - 2017)

Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL).

 • Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Incelenmesi, ve Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 2015/59, Yürütücü, 2015-2017. (ULUSAL). (2015 - 2017)

Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

 • Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme (2015 - 2010)

Sorularla Merak Ettiklerimiz

 • Sorularla Merak Ettiklerimiz (2015 - 2012)

Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme

 • Nevşehir Aleviliği Üzerine Sosyo Kültürel Bir İnceleme (2015 - 2010)

Batı ve Orta Sakarya zonunda yeralan Metagranitik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı ve Orta Sakarya zonunda yeralan Metagranitik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2004)

Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları

 • Diyarbakır daki Okulların Yönetici Profili ve Yönetim Sorunları (2015 - 2005)

Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30)

 • Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit’xxin çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması (2015-30) (2015 - 2016)

BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2017)

“İR-2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) Alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR-GE çalışmaları”. ETİ Maden Genel Müdürlüğü.

 • “İR-2339 Ruhsat nolu Şaphane (Kütahya) Alünit sahası arama ve rezerv geliştirme amaçlı AR-GE çalışmaları”. ETİ Maden Genel Müdürlüğü. (2015 - 2020)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2015 - 2020)

Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2004)

BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2016)

Japan-Turkey Cooperative Education Program on Resilience Engineering for Energy and Urban Systems (JTRE)

 • Japan-Turkey Cooperative Education Program on Resilience Engineering for Energy and Urban Systems (JTRE) (2015 - 2019)

BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2016)

ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ

 • ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ (2015 - 2003)

ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15)

 • ESTETİK EMEK VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER BEŞ YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Proje ID:4565, Proje Kodu:4408-YL1-15) (2015 - 2017)

GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

 • GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ (2015 - 2015)

DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 • DOMANİÇ‘TEN DÜNYA’YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (2015 - 2015)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2004)

SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 • SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (2015 - 2016)

Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap.

 • Pazarlar Meslek Yüksekokulu Çevre düzenleme, Park ve Ağaçlandırma Projesi 2.Etap. (2015 - 2016)

Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - )

Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya Zirkonyum Diborür ZrO2 ZrB2 Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi

 • Merkezleme Somun Pimi Uygulamaları için Zirkonya Zirkonyum Diborür ZrO2 ZrB2 Seramik Kompozitlerinin Geliştirilmesi (2015 - 2016)

Okul Mescit Projesi

 • Okul Mescit Projesi (2015 - 2016)

Okul Çevre İhata Duvarı Projesi

 • Okul Çevre İhata Duvarı Projesi (2015 - 2016)

Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği

 • Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği (2015 - 2011)

İşten Ayrılma Niyeti

 • İşten Ayrılma Niyeti (2015 - 2016)

II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015

 • II Evliya Çelebi Çini Yarısması Projesi, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, , 18/05/2015 - 26/05/2015 (2015 - 2015)

İslam Düşünce Atlası Projesi

 • İslam Düşünce Atlası Projesi (2015 - 2017)

Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi

 • Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi (2015 - 2017)

Taşköprîzâde Külliyatı Projesi

 • Taşköprîzâde Külliyatı Projesi (2015 - 2020)

ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ

 • ESNEK POLİMERİK MANYETİK MALZEME ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE GELİŞTİRİLMESİ (2015 - 2017)

Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme

 • Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme (2015 - 2015)

Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması

 • Atık Silisin Seramik Sektöründe Kullanılması (2015 - 2017)

Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70,

 • Mikro-Kabarcık Kullanımının İri Tane Flotasyonuna Etkisinin Araştırılması, Proje No: 2015-70, (2015 - 2017)

Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi (2015 - 2017)

Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163

 • Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163 (2015 - 2017)

Farklı ve Birlikte Kütahya III

 • Farklı ve Birlikte Kütahya III (2015 - 2015)

nano partikül takviyeli 3 boyutlu cam elyaf reçine nano kompozitlerin üretilmesi ve düşük hızlı darbe testiyle mekanik karakterizasyonu

 • nano partikül takviyeli 3 boyutlu cam elyaf reçine nano kompozitlerin üretilmesi ve düşük hızlı darbe testiyle mekanik karakterizasyonu (2015 - 2010)

NANO PARTİKÜL TAKVİYELİ 3 BOYUTLU CAM ELYAF REÇİNE NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE DÜŞÜK HIZLI DARBE TESTİYLE MEKANİK KARAKTERİZASYONU

 • NANO PARTİKÜL TAKVİYELİ 3 BOYUTLU CAM ELYAF REÇİNE NANO KOMPOZİTLERİN ÜRETİLMESİ VE DÜŞÜK HIZLI DARBE TESTİYLE MEKANİK KARAKTERİZASYONU (2015 - 2017)

Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması

 • Açık Ders Notları Sisteminin Kurulması Ve Üniversite Genelinde Yaygın Olarak Kullanılmasının Sağlanması (2015 - 2015)

YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2017)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2017)

Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi

 • Mesane İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Curcumin‘in Etkisi (2015 - )

3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

 • 3001 BAŞLANGIÇ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE NO:115O138 TERMO VİBRO MEKANİK TVM İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI AĞAÇ MALZEMELERİN FİZİKSEL MEKANİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (2015 - 2018)

Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması

 • Avrupa daki Türk Girişimciler ile TR33 Bölgesindeki Girişimcilerin Girişimcilik Özellikleri ile Koşullarının Karşılaştırılması (2015 - 2016)

Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma

 • Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma (2015 - 2016)

Evliya Çelebi Çini ve Seramik Yarışması

 • Evliya Çelebi Çini ve Seramik Yarışması (2015 - 2002)

Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya Afyonkarahisar Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2015 - 2016)

Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu

 • Gevrekseydi (Kütahya) Ve Yakın Çevresindeki Kil Yataklarının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Karakterizasyonu (2015 - 2016)

MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ

 • MATKAP UCUNA TAKILAN ÇEŞİTLİ MALZEME KESME APARATI GELİŞTİRİLMESİ (2015 - 2015)

Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma

 • Kütahya da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma (2015 - 2016)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2016)

2015-30

 • 2015-30 (2015 - 2017)

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - 2015)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2009)

Knowledge is power age ain‘t matter

 • Knowledge is power age ain‘t matter (2015 - 2018)

Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması

 • Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması (2015 - 2002)

DOMANİÇ TEN DÜNYA YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

 • DOMANİÇ TEN DÜNYA YA YAYILAN BARIŞ OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (2015 - 2015)

Adım Fizik Günleri IV

 • Adım Fizik Günleri IV (2015 - 2015)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - )

Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dörtlü Lehimleme Alaşımlarının Mekanik Ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi (2015 - 2007)

Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı).

 • Halil İlkimen (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı). 2-Aminopiridin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/49), (Bütçesi 20000.00 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/06/2015-09/06/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2016)

Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi

 • Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi (2015 - 2004)

Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı).

 • Cengiz Yenikaya (Proje Yöneticisi), Halil İlkimen (Araştırmacı). 2-Amino-6-sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2,6-Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/40), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 05/05/2015-04/05/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2017)

Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması

 • Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım alanlarının Araştırılması: Aktif karbon Üretimi ve Atık su Temizleme Uygulaması (2015 - 2017)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2012)

Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı).

 • Nurgün Büyükkıdan (Proje Yöneticisi), Cengiz Yenikaya (Araştırmacı), Halil İlkimen (Araştırmacı). Piperazin Türevleri ile 5-Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi (No: 2015/59), (Bütçesi 19999.99 TL) (Baş-Bitiş Tarihi: 09/07/2015-09/07/2017) (Tamamlandı). (2015 - 2017)

RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI

 • RÜZGAR HIZINI MODELLEMEDE ÖNERİLEN İSTATİSTİKSEL DAĞILIM AİLELERİ TÜRKİYENİN FARKLI BÖLGELERİNİN RÜZGÂR GÜCÜ POTANSİYELİNİN ÖNERİLEN DAĞILIMLARLA ARAŞTIRILMASI (2015 - 2009)

İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları

 • İR:2339 Ruhsat Nolu Şaphane (Kütahya) Alünit Sahası Arama ve Rezerv Geliştirme Amaçlı Ar-Ge Çalışmaları (2015 - )

Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma

 • Tüketicilerin Semt Pazarı Alışkanlıklarının ve Semt Pazarlarından Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Kütahya Semt Pazarları Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2016)

Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim

 • Hizmetiçi Eğitim Öğretimde Kavramsal Değişim (2015 - 2006)

Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

 • Bazı yeni kinazolin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu (2015 - 2001)

Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim

 • Hizmetiçi Eğitimde Kavramsal Değişim (2015 - 2006)

TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI

 • TEDARİK ZİNCİRİ RİSKLERİNİN REKABET AVANTAJINA ETKİSİ VE RİSKLERİN AZALTILMASINDA İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIMI (2015 - 2003)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163

 • Nanomalzeme Destekli Membranların Geliştirilmesi ve Su Arıtımında Kullanılması 114Y163 (2015 - )

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve Yakın Çevresinin Mikrotremor Ölçümleri ile Yerel Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2018)

Perlit İle Üretilen Boşluklu Jeopolimerlerin İç Yapı Ve Yalıtım Özeliklerinin Belirlenmesi

 • Perlit İle Üretilen Boşluklu Jeopolimerlerin İç Yapı Ve Yalıtım Özeliklerinin Belirlenmesi (2015 - 2006)

Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015/04)

 • Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi (2015/04) (2015 - 2017)

Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2015/42)

 • Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi (Proje No: 2015/42) (2015 - 2018)

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI SORU YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2015 - 2018)

Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi Ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya Bölgesindeki Bir Termik Santralden Yayılan Tozların Ölçümü, Analizi Ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2001)

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım

 • İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım (2015 - 2016)

Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi

 • Zeytinoğlu Koleksiyonu Katalog Projesi (2015 - )

Brunel Ruh Hali Ölçeğinin Yetişkin Sporcularda Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması Türkçe Uyarlaması

 • Brunel Ruh Hali Ölçeğinin Yetişkin Sporcularda Geçerlilik Güvenirlilik Çalışması Türkçe Uyarlaması (2015 - 2016)

EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area

 • EMLT Module Distance Education System as a new product for reducing the Education Job Mismatch in European Area (2015 - 2002)

Çocuklarda 9 11 yaş Tenis Eğitiminin Kişilik Gelişimine Etkisi

 • Çocuklarda 9 11 yaş Tenis Eğitiminin Kişilik Gelişimine Etkisi (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi Ve Dönemi (2015 - 2016)

BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA SÜPER SLOW MOTİON KUVVET ANTRENMANLARININ GÜÇ, KUVVET VE HIZ DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi

 • Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı ile Modellenmesi (2015 - 2017)

II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

 • II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi (2015 - 2015)

II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi

 • II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi (2015 - 2015)

BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 • BAYAN FUTSALCILARDA STROBE GLASS İLE YAPILAN ANTRENMANIN REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2003)

Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri

 • Eosen Yaşlı Bolu Mengen Havzasındaki Kömürlü Tortulların Mikropaleontolojik Özellikleri (2015 - 2012)

TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI

 • TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI (2015 - 2007)

BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ

 • BASKTBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi

 • Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu Aspiras Ve Sivrihisar Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi Ve Paleoekolojisi (2015 - 2007)

YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2017)

Lamine Kompozitlerle İstiflenmiş Metal Malzemelerin Delinebilirliğinin Araştırılması

 • Lamine Kompozitlerle İstiflenmiş Metal Malzemelerin Delinebilirliğinin Araştırılması (2015 - 2017)

GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

 • GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ (2015 - 2003)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2017)

Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi,

 • Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi, (2015 - 2016)

SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

 • SPORCULARDA YÜKSEKLİK ANTRENMAN MASKESİNİN AEROBİK VE ANAEROBİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (2015 - 2010)

KÜTAHYA İLİ KAPALI MEKANLARDA VE İÇME SULARINDA RADON GAZI ÖLÇÜMÜ

 • KÜTAHYA İLİ KAPALI MEKANLARDA VE İÇME SULARINDA RADON GAZI ÖLÇÜMÜ (2015 - 2016)

FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA

 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA (2015 - 2015)

Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması www posterland org

 • Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması www posterland org (2015 - 2015)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2016)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2018)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2015)

ADIM FİZİK GÜNLERİ IV KONGRESİ

 • ADIM FİZİK GÜNLERİ IV KONGRESİ (2015 - 2015)

Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı

 • Gazlı Bez Üretim Yöntemini Geliştirici ve Kapasite Artırıcı Makinenin Tasarımı ve Prototip İmalatı (2015 - 2017)

Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı

 • Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak İlleri Proje Geliştirme Eylem Planı (2015 - 2016)

Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi

 • Kardio Tenis Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi (2015 - 2016)

Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi

 • Tükenme Egzersizi Yaptırılan Ratlara Uygulanan Kurkumin Takviyesinin Antioksidan Parametler ve Laktat Düzeylerine Etkisi (2015 - 2016)

Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması

 • Kütahya İlinde Arsenikli İçme-kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması (2015 - 2015)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet ve Hız Degerlerine Etkisi (2015 - 2017)

2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Aminopiridin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2010)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2018)

II Dumlupınar Seramik Yarışması

 • II Dumlupınar Seramik Yarışması (2015 - 2015)

Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması

 • Alopesi Areata‘ lı Hastalarda Paraoksonaz, Arilesteraz ve Prolidaz Aktiviteleri ile Oksidatif Stresin Araştırılması (2015 - 2016)

II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

 • II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi (2015 - 2015)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit/Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2017)

Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Piperazin Türevleri ile 5 Sülfosalisilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Cu II Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2007)

2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 • 2 Amino 6 sulfamoilbenzotiyazol Türevleri ile 2 6 Piridindinkarboksilik Asit Proton Transfer Tuzları ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2015 - 2005)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2004)

II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi

 • II Evliya Çelebi Çini Yarışması Projesi (2015 - 2016)

Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü 2015 76

 • Kütahya İli Kapalı Mekanlarda ve İçme Sularında Radon Gazı Ölçümü 2015 76 (2015 - 2009)

2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması

 • 2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış beta diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması (2015 - 2005)

II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi

 • II Dumlupınar Seramik Yarışması Projesi (2015 - 2016)

Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi

 • Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi (2015 - 2011)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2015)

MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI

 • MOBİL PELET MAKİNESİ TASARIMI VE İMALATI (2015 - 2016)

Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması

 • Bazı Antikanser İlaçlarının Elektrokimyasal Tayinleri ve DNA ile Etkileşimlerinin Araştırılması (2015 - 2006)

Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi

 • Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi (2015 - 2017)

İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi

 • İnsan Kan Serumundan Quartz Crystal Microbalance Biyosensörü Kullanılarak Kan Glikoz Parametresinin Belirlenmesi (2015 - 2016)

Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi

 • Mazıdağı Fosfatından Bone China Porselen Üretimi (2015 - 2006)

Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi

 • Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi (2015 - )

İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu ESOGÜ BAP 201519A201

 • İyon Kaynağı Elektrot Tasarımı ve Simülasyonu ESOGÜ BAP 201519A201 (2015 - 2016)

 2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması.

 •  2015-30 (Ulusal “Antitümör aktivite potansiyeline sahip olan, 1-(3-nitrofenil)-3-fenil-1H-pirazol-4-karbaldehit‘in çeşitli kalkon, pirazolin ve sülfonamit türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarının araştırılması. (2015 - 2017)

Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması

 • Kütahya bölgesi’ndeki riskli su kaynaklarında kadmiyum (Cd) düzeylerinin ve Cd’un pullu sazan’ın farklı dokularına biyoakümülasyonunun ve enzim aktivitelerine etkilerinin araştırılması (2015 - 2003)

Alev pirolizle nano Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi

 • Alev pirolizle nano Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (2015 - 2012)

Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması

 • Kütahya ilindeki bazı su kaynaklarında siyanür miktarlarının tespiti ve siyanürün sazan balığı (Cyprinus carpio) üzerine bazı etkilerinin araştırılması (2015 - 2009)

Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı

 • Doğal Yakutun Lüminesans Özellikleri ve Cam Ürünlerde Davranışı (2015 - 2010)

Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı ESOGÜ BAP 2015 19009

 • Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Yapımı ESOGÜ BAP 2015 19009 (2015 - 2016)

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıştayı II Düzenlenmesi

 • 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Aratırma Laboratuvarları Çalıştayı II Düzenlenmesi (2015 - 2016)

MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2017)

Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması

 • Farklı Yöntemlerle Üretilmiş Kolemanit Katkılı Mullit Zirkonya Kompozit Malzemelerin Mikroyapısal ve Özellikler Yönünden Karşılaştırılması (2015 - 2018)

Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem)

 • Memleket Meselesine Çözüm Üretiyoruz, Göksun Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezi (Metem) (2015 - 2015)

“Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD

 • “Thermokinetic Origins of Electric Field Driven Sintering in Micro- and Nano- crystalline Oxide and Nonoxide Ceramics by In-Situ Synchrotron EDXRD (2015 - 2016)

Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu.

 • Gevrekseydi (Kütahya) ve yakın çevresindeki kil yataklarının jeolojisi, mineralojisi ve karakterizasyonu. (2015 - 2017)

DEMİR KATYONUNUN SİLİKAT YAPILAR İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

 • DEMİR KATYONUNUN SİLİKAT YAPILAR İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2016)

Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor.

 • Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 20.881,76 Tl, Devam Ediyor. (2015 - 2015)

Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid Cymbella Encyonema Encyonopsis Cymbopleura Reimeria Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi

 • Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid Cymbella Encyonema Encyonopsis Cymbopleura Reimeria Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi (2015 - 2016)

Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor.

 • Serbest Formlu Yüzeylerde Form Hataları Ve Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Metodu İle Optimizasyonu, Amasya Üniversitesi Bap Koordinasyon Birimi, (Araştırmacı), Bütçesi: 27.484,02 Tl, Devam Ediyor. (2015 - 2015)

Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi

 • Batı Pontidlerde Yeralan Geç Paleozoik Yaşlı Plutonik Kayaçların Petrolojisi, Jeokimyası ve Petrojenezi (2015 - 2019)

KÜTAHYA YÖRESİNİN GELENEKSEL DANE VE İĞNE OYALARI

 • KÜTAHYA YÖRESİNİN GELENEKSEL DANE VE İĞNE OYALARI (2015 - 2016)

Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi

 • Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Programının (Tdsbep) Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Ve Eğitim Teknolojileri Kullanma Beceri Düzeylerine Etkisi (2015 - 2015)

Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid Cymbella Encyonema Encyonopsis Cymbopleura Reimeria Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi

 • Yalova İli Akarsu ve Kaynak Sularındaki Cymbelloid Cymbella Encyonema Encyonopsis Cymbopleura Reimeria Diyatomelerin Taksonomik Yönden İncelenmesi (2015 - 2016)

Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü

 • Rüzgâr-Fotovoltaik Hibrit Güç Sistemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Kontrolü (2015 - 2016)

Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi

 • Membrana Gömülü Antimikrobiyal Peptidlerin Sulu Ortamda Fonksiyon, Dinamik ve Yapılanmasının İncelenmesi (2015 - 2016)

Adım Fizik Günleri IV Kongresi

 • Adım Fizik Günleri IV Kongresi (2015 - 2010)

KÜTAHYA YÖRESİNİN GELENEKSEL DANE VE İĞNE OYALARI

 • KÜTAHYA YÖRESİNİN GELENEKSEL DANE VE İĞNE OYALARI (2015 - 2016)

“Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • “Eskişehir İli Merkez İlçesi Gümele Köyü Mevkiinde Bulunan 76801 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2015 - 2015)

ADIM Fizik Günleri IV Projesi

 • ADIM Fizik Günleri IV Projesi (2015 - 2011)

İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri

 • İzmir İli Aliağa İlçesi Çaltılıdere Köyü Mevkiinde Bulunan 30675 Ruhsat Nolu Sahada Yapılacak Patlatmaların Olası Çevresel Etkileri (2015 - 2015)

GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ

 • GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ (2015 - 2015)

“Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi”

 • “Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi” (2015 - 2020)

Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu (2015 - 2018)

BASKETBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

 • BASKETBOLCULARDA KOR CORE VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ANTRENMANLARININ DENGE ALT EKSTREMİTE EMG VE ŞUT İSABET DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ (2015 - 2016)

Alev pirolizle nano ?-Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması

 • Alev pirolizle nano ?-Al2O3 üretimi ve termoelektrik modül uygulaması (2015 - 2016)

İşten Ayrılma Niyeti

 • İşten Ayrılma Niyeti (2015 - 2016)

Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

 • Marka Performansı Oluşturmada İçsel Markalaşmanın Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (2015 - 2017)

Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı

 • Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı (2015 - 2006)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2018)

Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi

 • Basketbolcularda Super Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Güç, Kuvvet Ve Hız Değerlerine Etkisi (2015 - 2003)

Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması

 • Yumuşak çelik üzerinde dodesilbenzensülfonat katkılı polipirol kaplamanın elektrokimyasal sentezi ve korozyondan koruma performansının araştırılması (2015 - 2016)

Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi,

 • Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi, (2015 - 2017)

Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi

 • Üniversite Okul Futbolu Eğitim Organizasyonları Projesi (2015 - 2005)

Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması

 • Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması (2015 - 2016)

BAP Projesi

 • BAP Projesi (2015 - 2004)

Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği

 • Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyliği (2015 - 2015)

Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması

 • Kütahya İlinde Güvenlik ve Komşu Dayanışması (2015 - 2015)

Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim

 • Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim (2015 - 2016)

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

 • 2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (2015 - 2015)

Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması

 • Ortak çalışma Lyciasalamandra türlerinin Moleküler ekolojisi ve Korunması (2015 - 2006)

Bor İçeren Yeni PoliokzometalatBileşiklerinin Hidrotermal/SolvotermalMetot ile Sentezi ve Kristal YapılarınınKarakterizasyonu

 • Bor İçeren Yeni PoliokzometalatBileşiklerinin Hidrotermal/SolvotermalMetot ile Sentezi ve Kristal YapılarınınKarakterizasyonu (2015 - 2017)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2018)

Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması

 • Avrupada Türk Girisimciler Ile TR 33 Bölgesindeki Girisimcilerin Girisimcilik Özellikleri ve Kosullarının Karşılaştırılması (2015 - 2016)

Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi

 • Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi (2015 - 2017)

ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 • ANONIM SIRKETLERIN YÖNETIM KURULLARININ YAPISI VE ISLEVI: ANADOLU 500 SIRKETLERI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2016)

II DUMLUPINAR SERAMİK YARIŞMASI PROJESİ

 • II DUMLUPINAR SERAMİK YARIŞMASI PROJESİ (2015 - 2005)

2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması

 • 2 2 bipiridin ve 1 10 fenantrolin ile duyarlılaştırılmış diketonat esaslı Eu III Kompleksinin Sentezi ve Biyoetiket olarak Kullanımının Araştırılması (2015 - 2017)

II EVLİYA ÇELEBİ ÇİNİ YARIŞMASI PROJESİ

 • II EVLİYA ÇELEBİ ÇİNİ YARIŞMASI PROJESİ (2015 - 2005)

Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi

 • Yeni Biyoetiket Eu III Komplekslerinin Sentezi ve Diyabet Tanısında Kullanılmak Üzere Hemoglobin A1c Test Kitinin Geliştirilmesi (2015 - 2018)

Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi

 • Kablo Üretim Hattında Kullanılan Gösterimlerin Geliştirilerek Otomasyona Dönüştürülmesi (2015 - 2005)

Bor İçeren Yeni Poliokzometalat Bileşiklerinin Hidrotermal Solvotermal Metot ile Sentezi ve Kristal Yapılarının Karakterizasyonu

 • Bor İçeren Yeni Poliokzometalat Bileşiklerinin Hidrotermal Solvotermal Metot ile Sentezi ve Kristal Yapılarının Karakterizasyonu (2015 - 2017)

FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA

 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA (2015 - 2015)

İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi

 • İlkokul Öğretmenlerinin Meslektaş Koçluğu İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi Ve Bir Model Önerisi (2015 - 2015)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Kısa Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2007)

Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi

 • Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi (2015 - 2006)

Organik ve İnorganik Örnekleri Elementer Analizi için Kalibrasyonsuz Lazer Uyarımlı Plazma Spektrosopi Sisteminin (Cf-LIBS) Kurulması, G.Uğur, Ş.Uğur, H.Y.Ocak ve R.Ünal, Gazi Ünv. BAP, 2017.

 • Organik ve İnorganik Örnekleri Elementer Analizi için Kalibrasyonsuz Lazer Uyarımlı Plazma Spektrosopi Sisteminin (Cf-LIBS) Kurulması, G.Uğur, Ş.Uğur, H.Y.Ocak ve R.Ünal, Gazi Ünv. BAP, 2017. (2015 - 2017)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2017)

Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü

 • Hibrit güç sistemlerinin yapay sinir ağları ile kontrolü (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah-I Gaybi Sempozyumu (2015 - 2015)

Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki

 • Genç Yetişkin Bireylerde Omurga Eğrilikleri ile Sırt Ekstansör Kas Kuvveti Arasındaki İlişki (2015 - 2017)

Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi

 • Alternatif Enerji Kaynaklarının Afet Yönetimine Uygulanması ve Değerlendirilmesi (2015 - 2017)

Bor Endüstri Atıklarında Sezyum ve Rubidyum Tayini ve Kazanılması.

 • Bor Endüstri Atıklarında Sezyum ve Rubidyum Tayini ve Kazanılması. (2015 - 2018)

Tetrabromobisfenol A’nın Hs 578Bst İnsan Meme Hücre Hattı üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi

 • Tetrabromobisfenol A’nın Hs 578Bst İnsan Meme Hücre Hattı üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Çok ürünlü iki aşamalı tedarik zincirinde eş zamanlı stok kontrolünün ve tedarikçi seçiminin simülasyon optimizasyonu yaklaşımı ile analizi

 • Çok ürünlü iki aşamalı tedarik zincirinde eş zamanlı stok kontrolünün ve tedarikçi seçiminin simülasyon optimizasyonu yaklaşımı ile analizi (2015 - 2016)

Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi

 • Doğal Zeolit Kullanarak Termal Kararlı Gözenekli Malzeme Üretimi (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi ve Dönemi (2015 - 2016)

Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605)

 • Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605) (2015 - 2018)

Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği

 • Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri Kütahya İli Örneği (2015 - 2015)

Renklerin Kardeşliği

 • Renklerin Kardeşliği (2015 - 2017)

Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi

 • Amasya İlinde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi (2015 - 2003)

Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi

 • Alüminyum Boruların Plakalara Dıştan Bir Takımla Sürtünme Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi (2015 - 2012)

MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • MARKA PERFORMANSI OLUŞTURMADA İÇSEL MARKALAŞMANIN ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (2015 - 2017)

Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu

 • Serbest formlu yüzeylerde form hataları ve yüzey pürüzlülüğünün Taguchi metodu ile optimizasyonu (2015 - 2012)

TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI

 • TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI (2015 - 2015)

Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? )

 • Yalnız Değilsin, Sorunlarını Beraber Çözebiliriz ! (Nereden , Ne tür sorunlara , Nasıl hizmet alınır ? ) (2015 - 2016)

Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu

 • Lösitin zenginleştirilmesi ve karakterizasyonu (2015 - 2018)

Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi

 • Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi (2015 - 2017)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI

 • İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ANDROID CİHAZLARDA KULLANILABİLECEK EĞLENDİRİCİ VE ÖĞRETİCİ ELEKTRONİK DERS KİTABI TASARIMI VE GELİŞTİRİLEBİLİR YAZILIMI (2015 - 2016)

Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer)

 • Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK(214O683) (Gönüllü Bursiyer) (2015 - 2017)

Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi

 • Polilaktik asit PLA Esaslı Polimer Kompozitlerin Dış Hava Koşullarındaki Performanslarının GPC Yardımıyla Tespit Edilmesi (2015 - 2016)

FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA

 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA (2015 - 2015)

Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi (SAN-TEZ Proje No: 0870STZ.2015)

 • Melamin Emdirilmiş Kağıt MEK Atıkların Yongalevha Üretiminde Değerlendirilmesi (SAN-TEZ Proje No: 0870STZ.2015) (2015 - 2018)

Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme

 • Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi Ve Havayolu Sektöründe İnceleme (2015 - 2015)

Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu

 • Plaka Şekilli (Plate-Like) α-Alümina (α-Al2O3) Toz Sentezi ve Karakterizasyonu (2015 - 2017)

Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254)

 • Kurak Ve Yarı Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi Ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti (TÜBİTAK Proje No: 113O254) (2015 - 2017)

Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma.

 • Kütahya'da İhracat Yapan Üretim İşletmelerinde Modern Maliyet Yöntemlerinin Kullanılması Konusunda Bir Araştırma. (2015 - 2015)

Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu

 • Alev Sprey Piroliz Sistemi ile α-Al2O3 Tabanlı Lüster Pigment Üretimi ve Karakterizasyonu (2015 - 2018)

Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi

 • Evliya Çelebi Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi (2015 - 2018)

Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi

 • Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturulan Sıçanlarda Ozon Ve Hirudo Medicinalis’in Tedavi Edici Etkisi (2015 - 2015)

“Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması” Projesi

 • “Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Arttırılması” Projesi (2015 - 2016)

Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi

 • Kütahya tarihi yığma minarelerinin dinamik davranışlarının, deprem ve rüzgâra karşı performanslarının incelenmesi (2015 - 2009)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah Gaybi (2015 - 2016)

Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme

 • Kültürlerarası iletişimde çok kültürlü kimlik olgusu ve havayolu sektöründe inceleme (2015 - 2015)

Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Kaptopril, Telmisartan Ve Cddo-Metil’in Renoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi

 • Zirkonya Esaslı Ameliyat Bıçaklarının Geliştirilmesi (2015 - 2016)

Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması

 • Ülkemiz Kömürlerinin Tuzlu Su Ortamında Flotasyon Davranışlarının Belirlenmesi ve Jameson Hücresi Uygulaması (2015 - 2018)

Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi

 • Lifli Geçirimli Beton Yol Üst Yapısının Durabilitesinin İncelenmesi (2015 - 2018)

Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi

 • Ratlarda Asetil Salisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik Ülseratif Hasarda Thymoquinone Ve Sulforaphane’ın Gastroprotektif Etkinliğinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi

 • Perlit ile üretilen boşluklu jeopolimerlerin iç yapı ve yalıtım özeliklerinin belirlenmesi (2015 - 2017)

Side Antik Kenti Arkeolojik Kazıları

 • Side Antik Kenti Arkeolojik Kazıları (2015 - 2022)

Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

 • Ratlarda İsoproterenol’le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38 Mapk İnhibitörü Sb203580 Ve Selektif P38α İnhibitörü Tak-715’in Kardiyoprotektif Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (2015 - 2015)

Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi

 • Silymarin’in Bazı Yara İyileşme Ve Apoptotik Faktörlere Etkisinin İncelenmesi (2015 - 2015)

Kütahya İsimler Sözlüğü

 • Kütahya İsimler Sözlüğü (2015 - 2015)

Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi

 • Pülverize Kömür Yakma Sistemindeki Değirmen Milinin Yapısal Analizi (2015 - 2016)

Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi

 • Glokom (Göz Tansiyonu) İlacı Olarak Kullanılan Asetazolamit Bileşiğinin Akridin Türevlerinin Sentezi (2015 - 2015)

Individual Differences in Cognitive Ability & the Effects of Pronunciation Instruction in Improving Second Language Listening Skills

 • Individual Differences in Cognitive Ability & the Effects of Pronunciation Instruction in Improving Second Language Listening Skills (2015 - 2015)

Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması

 • Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Bilgilendirme Tasarımına İlişkin Bir Eylem Araştırması (2015 - 2002)

Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi

 • Çeşitli Branşlarda Faaliyet Gösteren Sporcuların Dikkat DÜzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi (2015 - 2017)

Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması

 • Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Farklı Tabanlar Üzerine Üretilerek Yapısal, Optik Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenerek Güneş Pillerine Uygunluğunun Araştırılması (2015 - 2017)

YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

 • YENİ FİBERLERİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE SENTEZLENEN BU FİBERLERİN BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRMESİNDE KATI FAZ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (2015 - 2012)

Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri

 • Gazlıgöl İhsaniye Kayıhan Afyon Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu Mineralojisi Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri (2015 - 2006)

Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605)

 • Çeltik İşleme Esnasında Yan Ürün Olarak Ortaya Çıkan Ham Tanenin Infrared Kızılötesi Enerji ile Stabilizasyonu ve Çeşitli Gıda Ürünlerinde Değerlendirilmesi (PROJE NO: 115O605) (2015 - 2018)

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım

 • İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Android Cihazlarda Kullanılabilecek Eğlendirici ve Öğretici Elektronik Ders Kitabı Tasarımı ve Geliştirilebilir Yazılım (2015 - 2016)

Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18)

 • Kütahya Yöresinin Geleneksel (Dane) Yazma ve İğne Oyaları (2015 – 18) (2015 - 2016)

Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması

 • Alev Pirolizle Nano Al2O3 Üretimi ve Termoelektrik Modül Uygulaması (2015 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi BAP Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması Projesi

 • Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi BAP Muhammed Ali el Kütâhî nin 1073 1662 Şifâü l Ebdâni l Merzâ fî Sırr i Menâfii l Kur ân ve l Esmâi l Hüsnâ İsimli Eserinin Elimizdeki El Yazması İle Diğer Nüshalarının Karşılaştırılarak Literatüre Kazandırılması Projesi (2015 - 2016)

Yeni Fiberlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sentezlenen Bu Fiberlerin Bazı Eser Metallerin Zenginleştirmesinde Katı Faz Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

 • Yeni Fiberlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sentezlenen Bu Fiberlerin Bazı Eser Metallerin Zenginleştirmesinde Katı Faz Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2015 - 2015)

DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU

 • DOMANİÇTEN DÜNYAYA YAYILAN BARIŞ ULUSLAR ARASI OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU (2015 - 2010)

Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi

 • Zeytinoğlu Kütüphanesi El Yazma Koleksiyonu Katalog Hazırlama Projesi (2015 - )

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ

 • DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ YERLEŞKESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA İNCELENMESİ (2015 - 2003)

“Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması”

 • “Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, “Protokol Girişi Merdiven Alınlığı Duvar Panosu Uygulaması” (2015 - 2016)

Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi

 • Kütahyalı Bilge Şair Sunullah ı Gaybi ve Dönemi (2015 - 2016)

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

 • Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavrının İncelenmesi ve İlahiyat Eğitiminin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (2015 - 2015)

FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA

 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA (2015 - 2015)

Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland

 • Uluslararası Afiş Festivali Afiş Yarışması / Posterland (2015 - 2015)

Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı

 • Türk Tarihindeki Efsanelerin Animasyonlarının Yapımı (2015 - 2015)