P.G.-Sürekli Eğitim Merkezinden Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı ve Süresi

Yılı Eğitim Alan Kişi Sayısı Yıllık Eğitim süresi kişi-saat ( kişi x saat )
2022 2038 20647
2021 5652 200040
2020 4644 162540
2019 47 4512
Pdf Görüntüle Excel İndir


Arama Ekranı