2024 yılı yayınları PDF Görüntüle 2024 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Bilimsel Kitap 11
 •     Özgün Makale 41
 •     Derleme Makale 8
 •     Tam Metin Bildiri 3
 •     Özet Bildiri 6
 •     Gösterim 1

 • Toplam 70

Bilimsel Kitap

 • Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Çalışmalar (Cilt 2)
 • Bilinçli Farkındalık: Uygulayıcılara Yönelik Bir Çalışma Kitabı
 • F. Sen, A . Basgumus, and M. Namdar, “Araç İletişim Ağları,“ Platanus Publishing, ISBN: 978-625-6454-90-3, pp. 5-56.
 • Katılım Bankacılığı Sektörü Potansiyelini Neden Hayata Geçiremiyor? / İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Çalışmalar
 • H. Kaya, S.S. Yilmaz, K. Olcay, A. Basgumus, and M. Namdar “Elektrikli Araçlarda Şarj İşleminin Şebeke Üzerindeki Tüketim Miktarının Yapay Zekâ ile Öngörülmesi,“ book chapter in New Trends in Electrical, Electronic and Communication Engineering (Editor: U. Ozkaya), All Sciences Academy, ISBN: 978-625-6530-88-1, pp. 4-29
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: FARKLI DİSİPLİNLERİ KESİŞTİREN BİR OLGU
 • ICECENG 2023: 2nd International Congress of Electrical and Computer Engineering
 • Grafik Tasarım Uygulamalarında Minimal Spektrum
 • Cumhuriyet’in 100. Yılında Sosyal Bilimler
 • Analysis and Optimization of Sheet Metal Forming Processes
 • Analysis and Optimization of Sheet Metal Forming Processes

Özgün Makale

 • Stratejik Ortam ve Tehdit Tanımlamaları Çerçevesinde Türkiye’nin Suriye Politikası (2002-2014)
 • The Relationship Between Industry 5.0 Process and ESG Process: A Qualitative Analysis in the Context of Türkiye's BIST Sustainability 25 Index White Good Sector
 • Experimental and Finite Element Method Investigation of Axial Load Carrying Capacity of Concrete Filled Circular Steel Tube Columns According to Different Slenderness Ratios
 • Concurrent validity and reliability of iVMES portable force plate for measuring vertical jump height
 • VIRTUAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE MODEL PROPOSAL FOR TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES IN THE INDUSTRY 5.0 PROCESS
 • Silahlı İnsansız Hava Araçlarına İlişkin Bilimsel Yayınların Bibliyometrik Analizi
 • Öğretmenler İçin Sessiz İstifa Ölçeğinin Geliştirilmesi
 • An Island of One’s Own: Home and Self-Fulfilment in Madeline Miller’s Circe
 • Moving contact problem of a functionally graded orthotropic coated half plane
 • Reliability and validity of the new portable Nordic hamstring test device (IVMES H-Bord)
 • A Multi-Metric Model for analyzing and comparing extractive text summarization approaches and algorithms on scientific papers
 • Calculations of Ba(1-x)SrxTiO3 structure and band gap properties by using density functional theory
 • TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüklerine İlişkin İşlemler ve Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi
 • Elit Futbolcuların Uzun Vadeli Hidrasyon Düzeylerinin Analizi
 • ECG heartbeats classification with dilated convolutional autoencoder
 • TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN TURİZM BÖLÜMLERİNDE GÖREVLİ AKADEMİSYENLERİN EĞİTİM PROFİLİ
 • S. Ozyurt, K. Amelia, and M. Namdar, “On the performance of layered transmission with optimum decoding ordering and multiuser diversity for a K-user downlink scenario,“ accepted for publication, Mar. 2024.
 • Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Welch Yöntemini Kullanarak EEG Sinyallerinden Zihinsel İş Yükünün Derin Öğrenme ile Tespiti
 • İlk Dönem Mezunu Aday Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Diyanet Akademisi
 • The Relationship Between Eccentric Hamstring Muscle Strength and Reaction Time in Elite Volleyball Players: Cross-Sectional Study
 • GIDA ENFLASYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 • Energy, exergy and economic investigation of novel hybrid dryer, indirect solar dryer and traditional shade drying
 • Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma
 • Bölgedeki Tarafların Karar Alma ve Uygulama Süreçlerine Katılımını Sağlamak Açısından Kalkınma Ajanslarının Rolü: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Faaliyet Gösteren Otellerin Dijital Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi
 • Investigation of photosensitive properties of novel TiO2:Cu2O mixed complex interlayered heterojunction: showcasing experimental and DFT calculations
 • A new computer‐aided diagnostic method for classifying anaemia disease: Hybrid use of Tree Bagger and metaheuristics
 • Futbolcularda Kariyer Geçişleri
 • Çeşitli görüntülerin sınıflandırılması için yeni bir Evrişimsel Sinir Ağı önerisi
 • Development of a facile electrochemical sensor based on GCE modified with one-step prepared PNMA-CeO2-fMWCNTs composite for simultaneous detection of UA and 5-FU
 • Performance Comparison between Naive Bayes and Machine Learning Algorithms for News Classification
 • Yeni Anayasada Kamu Yönetimi Örgütlenmesi
 • Sustainability in Industry, Innovation and Infrastructure: A MCDM Based Performance Evaluation of European Union and Türkiye for Sustainable Development Goal 9 (SDG 9)
 • İç Mimarlık Bölümlerinde Öğrenci Kontenjanlarının Tasarım Eğitimi Üzerindeki Etkisi
 • Ergonomi ve Biyofilik Tasarım İlkelerinin İlişkisinin Kütüphane Tasarımı Üzerinden Değerlendirilmesi
 • Multi-Objective Optimization of ViT Architecture for Efficient Brain Tumor Classification
 • ECG heartbeats classification with dilated convolutional autoencoder
 • Comparison of deep learning methods for the radiographic detection of patients with different periodontitis stages
 • Comparative and comprehensive experimental analysis: Performance variation of a novel hybrid dryer
 • Modeling of first order plus time delay system dynamics with adaptive IIR filters based on gradient descent methods and performance analyses for different time delay cases
 • M. Namdar, A. Guney, F.K. Bardak, and A. Basgumus,“Ergodic Capacity Estimation with Artificial Neural Networks in NOMA-based Cognitive Radio Systems,“ accepted, Springer Arabian Journal for Science and Engineering,

Derleme Makale

 • Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Welch Yöntemini Kullanarak EEG Sinyallerinden Zihinsel İş Yükünün Derin Öğrenme ile Tespiti
 • Sloganlarla İslamcılık: Şûrâ Dergisinde Siyasal İdeolojiyi Sloganlardan Okumak
 • Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Welch Yöntemini Kullanarak EEG Sinyallerinden Zihinsel İş Yükünün Derin Öğrenme ile Tespiti
 • A multifunctional anionic Zn(II)-MOF for selective CO2 adsorption, cationic dye removal and luminescence-based pH sensing
 • How Collective Efficacy Mediates the Association between Principal Instructional Leadership and Teacher Self-Efficacy: Findings from a Meta-Analytic Structural Equation Modeling (MASEM) Study
 • 1999 Depremlerinde Erken Çocukluk Döneminde Olan Bireylerin Depreme İlişkin Algıları
 • UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK DERİN ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE ASKERİ UÇAK TANIMA VE SINIFLANDIRMA
 • a

Tam Metin Bildiri

 • Çalışanlarda İşe Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Örgütsel Muhalefetin Düzenleyici Rolü
 • İşyeri Yalnızlığının Örgütsel Sinerji Üzerine Etkisi: İş Becerikliliğinin Düzenleyici Rolü
 • Asenkron Motorun Dolaylı Alan Yönlendirmeli Kontrolünde Ölü Zamanın Etkisinin İncelenmesi

Özet Bildiri

 • Türk Borçlar Kanunu m. 342’de Mutlak Emredici Olarak Düzenlenmesine Rağmen Neredeyse Hiç Uygulanmayan Kira Güvencesinin Değerlendirilmesi
 • İmruu'l-Kays'a Dair Rivayetler Üzerine Bir İnceleme
 • Gün Işığından Yararlanmada Çağdaş Teknikler
 • Value Assessment Through Participatory Methods for a Sustainable Heritage: The Case of Ayazini, Afyonkarahisar, Türkiye
 • INSECURITY COMING WITH OIL, ANALYSING THE PARADOXICAL RELATIONSHIP BETWEEN OIL AND SECURITY IN THE MIDDLE EAST
 • Metinlerarasılık Bağlamında Erdem Bayazıt'ın Şiiri

Gösterim

 • Ankara Akademi Sanat Kısa Film Gösterimi Etkinliği