Yılı Öğrenci Toplulukları Sayısı Faaliyetlere Katılan Öğrenci Sayısı
2019 4983