Yılı Enstitüsü Öğrenci Sayısı
2022 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Tezli Yükseklisans Öğrenci Sayısı) 3468
2021 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Tezli Yükseklisans Öğrenci Sayısı) 3031
2020 Lisansüstü Eğitm Enstitüsü 2390
2019 Sosyal Bilimler + Fen Bilimleri + Eğitim Bilimleri 1691