Yılı Barınma Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayısı Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyet Sayısı Yükseköğretimde Öğr. Sunulan Sağlık Hizmetinden Yararlanan Öğr. Sayısının Toplam Öğr. Sayısına Oranı
2019 163 150 960