Yılı Enstitüsü Devan Eden Yükseklisans Tez Yönetimi Sayısı Devan Eden Doktora Tez Yönetimi Sayısı Devan Eden Toplam Tez Yönetimi Sayısı
2019 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 170 28 198
2019 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 272 82 354
2020 Sosyal Bilimler Enstitüsü 558 81 639