Yılı Elektronik Kaynak Sayısı Öğrenci Sayısı Elektronik Kaynak Sayısı / Öğrenci Sayısı
2015 305000 49236 6.19
2016 305000 57592 5.29
2017 305000 56705 5.38
2018 425000 47227 8.99
2019 529842 43834 12.09
2020 572594 46489 12.32
2022 6254651 51078 122.45