Yayın
Karaferye, F. (2019). Academic internationalization: Academics as marketing actors in higher education. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5 (1), 16-22. DOI: 10.24289/ijsser.473443
Abdullah Erdem Taş, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Afrika ile İlk Teması ve Trablusgarp-Amerika İlişkileri“, İSMUS (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi), Cilt:2, Sayı:1 (2017), İstanbul 2019, s. 93-116.
YILMAZ, Z , ÖZER, P , GÜMÜŞSOY, F . (2019). Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/optimum/issue/42287/432054
Ocakoglu, F., Akkiraz, M.S. (in press). A lower pleistocene to holocene terrestrial record from the Eskişehir Graben (central Anatolia): Paleoclimatic and morphotectonic implications. Quaternary International.
Oğuzhan Yüksel, Bolat Gündüz, Mert Kayhan. (2019) Effect of Crossfit Training on Jump and Strength. Journal of Education and Training Studies, Vol. 7, No. 1 January 2019
Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Alagele, S. 2019. Effect of cover crop management on soil hydraulic properties. Geoderma (Revision). [SCI].
Topal, B., Şahin, H., Topal, B., 2019, “Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştirma”,
Topal, B., Şahin, H., Topal, B., 2019, “Türkiye’de Havayolu Taşimaciliğinda Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”,
Cercioglu, M. 2019. Compost Effects on Soil Nutritional Quality and Pepper (Capsicum annuum L.) Yield. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 25 (2): xx-xx. [SCI-E].
Cercioglu, M. 2019. The Impact of Soil Conditioners on Some Chemical Properties of Soil and Grain Yield of Corn (Zea Mays L.). Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 25 (3): xx-xx. [SCI-E].
Çerçioğlu, M., 2019. Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Sera Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1): xx-xx. [CAB Abstracts, FAO AGRİS/CARİS, TR Dizin].
(2019) Akbulut, N., Özyön, A., “1980‘li Yıllarda Türkiye‘deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği - The Reflections of Intellectual Crisis in Turkey in 1980s in Turkish Theatre: The Example of Limon”, Anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), Volume 7, Issue 1, p. 167-174, Ocak 2019, ISSN: 2147-7655.
KURBAN, SAMED & ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD (2019). Kamu Yönetimi Eğitimine Dair Büyük Sorular: Yükseköğretim Sınavının Düşündürdükleri. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu/KAYFOR. Kayseri.
ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD & KURBAN, SAMED (2019). Kamu Hizmeti Güdülemesi ve Kamu Yönetimi Eğitimi Alma Nedenleri. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu/KAYFOR. Kayseri.
Cercioglu, M. 2019. Effects of different agroecosystems on CT-measured soil pore characteristics. 5th International Conference on Sustainable Development, 17-21 April, Belgrade, Serbia.[Oral presentation].
Biçer, B. (2019). ‘Temel Felsefi Akımlar ve Eğitim III/Natüralizm ve Eğitim’, Eğitim Felsefesi. (Ed. Baykal Biçer & Beyhan Zabun), (s. 73-88). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Mustafa Ateş, “Son Dönem Osmanlı Fakihlerinden İbn Âbidîn‘in Fıkıhçılığı (Reddü‘l-Muhtâr Örneği)“, Doktora Tezi, Bursa, 2019, 377 s.