Yayın
Acar, R. U. & Özkul, C. (2020). Investigation of heavy metal pollution in roadside soils and road dusts along the Kütahya–Eskişehir Highway. Arabian Journal of Geosciences, 13 (5), - .
M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Octonion form of duality-invariant field equations for dyons”, Turkish Journal of Physics (TJP), 44(1), 10-23, 2020. Emerging Sources Citation Index (ESCI) DOI: 10.3906/fiz-1910-7
M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Quaternionic comparisons of electromagnetism using Lorentz transformations”, The European Physical Journal Plus (EPJ-P), 135(2), 187, 1-16, 2020. Science Citation Index (SCI) DOI: 10.1140/epjp/s13360-020-00182-5
[20] Abdullah Engin ÇALIK, Kaan MANİSA, Ahmet BİÇER, Mehmet ERDOĞAN, Mürsel ŞEN, Hasan BİRCAN, Haris DAPO, and Ismail BOZTOSUN, “Using a clinical linac to determine the energies of gamma-ray transitions and half-lives of barium nuclei“, Modern Physics Letters A, 2050062 (11 pages) (2020).
Tunca E., Bülbül M., İlkimen H.,·Canlıdinç R.S., Yenikaya C., Investigation of the effects of the proton transfer salts of 2-aminopyridine derivatives with 5-sulfosalicylic acid and their Cu(II) complexes on cancer-related carbonic anhydrases: CA IX and CA XII. Chemical Papers, 2020, doi. 10.1007/s11696-020-01078-5 (in press).
[19] Hasan BİRCAN, Abdullah Engin ÇALIK and Kaan MANİSA, “Calculation of Expectation Values and Uncertainty for Linear Potential by Using Numerov Method“, Romanian Journal of Physics 65, 104 (2020).
Özden, M. (2020). Science education for citizenship: A case study. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1), 150-188. DOI: 10.18039/ajesi.682020
Keser K., Mıhçıokur H., Soylu M.Ç., “ Simple, Rapid and Sensitive Detection for Arsenic in Drinking Water Using Quartz Crystal Microbalance: A Novel Surface Functionalization Technique“, CHEMİSTRYSELECT (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Şenyüz, Y., Fidan, E. C. & Dindar, K. (2020). Taxonomic Study On Carabidae (Coleoptera) From Western Turkey With Baited Pitfall Traps. Fresenius Environmental Bulletin, 3 (29), 1564 - 1571.
Durak, S. D., Akkiraz, M. S., Nazik, A.,2020-submitted.Early Miocene micropaleontological record of the Aspiras Basin (Kastamonu), northwest Anatolia, Geological Journal
Yazkaç, P. (2020). KÜTAHYA‘NIN SAF YÜREKLİ NAİF RESSAMI HÜSEYİN YÜCE‘NİN MANZARA RESİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME .Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (63) , 141-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/51845/560722
Nieto, A., Schatz, R., Dogruoz. C, (2020),“Performance analysis of electric and diesel equipment for battery replacement of tethered LHD vehicles in underground mining“,Mining Technology, Taylor&Francis Online,doi.org/10.1080/25726668.2020.1720371
Kurban, Samed (2020). “Yirmibirinci Yüzyıldan Kemalist Devrime: Belleten Dergisi‘nde 1937-1938 Yıllarında Yer Alan Türk Tarih Tezi Konulu Çalışmalara Bakış“. Tarih Okulu Dergisi. 13 (45). ISSN: 1308-5298 (Baskı) 2148-4260 (Elektronik)
Pekkan, G., Taşçı, E., Pekkan, K. & Ispalarlı, m. (2020). Effect of Different Sintering Conditions on Microstructural Characterization of Co-Cr Metal Laser Powder. International Journal of Microstructure and Materials Properties, (), - .
Uysal, Y. (2020). Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 386 - 401.
Tokatlı, C., Solak, C. N., Yılmaz, E., Atıcı, T. & Dayıoğlu, H. (2020). A RESEARCH ON EPİPELİC DİATOMS OF MERİÇ AND TUNCA RİVERS AND APPLİCATİON OF BİOLOGİCAL DİATOM INDEX FOR WATER QUALİTY ASSESSMENT. Aquatic Sciences and Engineering, 35 (1), 19 - 26.
Beydilli, E. T. & Kurt, M. (2020). Corparison of management styles of local and foreign hotel chains in Turkey: A cultural perspective. TOURISM MANAGEMENT, 79 (), 1 - 10.
Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Detection of zearalenone in an aptamer assay using attenuated internal reflection ellipsometry and it’xxs cereal sample applications. Food and Chemical Toxicology, 136 (), 111081 - . 10.1016/j.fct.2019.111081
Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Spectrophotometric ellipsometry based Tat-protein RNA-aptasensor for HIV-1 diagnosis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 227 (), 117748 - . 10.1016/j.saa.2019.117748
Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
Sadık, Ş. A., Durak, F. E. & Altuncu, A. (2020). Widely tunable erbium doped fiber ring laser based on loop and double-pass EDFA design. Optics Laser Technology, 124 (), 105979 - . 10.1016/j.optlastec.2019.105979
Kasay, Y., Şensöğüt, C., Ören, Ö., 2020, Efficiency change of coal used for energy production in Turkey, Resources Policy (online).
Arı, E., Yılmaz, V., Dikeç, B. (2020) An extensive structural model proposal to explain online gaming behaviors. Entertainment Computing, (SSCI, Scı Expanded)
(2020) Özyön, S., “Optimal short-term operation of pumped-storage power plants with differential evolution algorithm”, Energy, Volume 194, Pages 1-13, 1 March 2020, Article 116866, ISSN 0360-5442. (SCI) (Q1)
Akçay, M., Çobanoğlu, T., Yaygın Eğitim Kurumları e-Kurs Başvuru Sistemi, ESTUDAM Bilişim Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 pp.21-29, 2020.
Özkan Öcalan, Nurten Kılıç, Umut Mutlu Özkan, Sermin Öztürk, Oscillatory behavior for nonlinear delay differential equation with several non-monotone arguments, Computational Methods for Differential Equations, 2020.
Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P. (2020). A review of the using of cover crops for sustainable soil quality management. [SCI]
https://hakansaricam.blogspot.com/ tüm yayınlar
Karaş, G. & Karaş, E. (2020). VERGİLEME TEKNİĞİ AÇISINDAN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİNİN İNCELENMESİ. Vergi Raporu, 28 (245), 27 - 41.
Yıldız, F., Duru, E. (Şubat 2020). Türkiye’de Vergi Denetiminde Elektronik Yoklama Ve Yaygın Yoğun Vergi Denetimi, Vergi Raporu, 245, (72-94).
Keser K., Mıhçıokur H., Soylu M.Ç., “ Determination of Chloroform with Quartz Crystal Microbalance (QCM) Sensor “, DergiPark, Yayın Aşamasında
Urgan, S., Sevim, Ş. & Özgüleş, B. (2020). ORGANİZASYONLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞİME DİRENÇ, YABANCILAŞMA VE DEĞERSİZLİK HİSSİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ARAŞTIRMA. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 15 - 24.
Karadut, İ. C. (2020). Hakikat-Ötesi Çağda Hakikati Söylemek: İki Parrhesia Vakası. Pasajlar, 2 (4), 125 - 140.
Gezer T.& Tuncer G. (2020), Tüketici Güven Endeksi Terminolojisi, BİL TÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, 340-359
Karacan M. H., Şahin Sadık E., Şaşmaz Karacan N. S. ,Saraoğlu H. M. (2020). EEG Verileri ile Şizofreni Hastalığının Tespit Edilmesi. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6052596)
Halil İlkimen, Gözde Salün, Cengiz Yenikaya. Sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin Fe(III) metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Avrasya 6. Uluslararasi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 7-8 Şubat 2020
Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile aminopiridin türevlerinin proton transfer tuzu ve metal kompleksleri. Avrasya 6. Uluslararasi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 7-8 Şubat 2020.
Ovat, b., Taşçı, E., Ispalarlı, m. & Pekkan, K. (2020). SERAMİK VE ÇİNİ ATIKLARINDAN SERAMİK ÜRÜN ELDESİ, 5.mühendislik ve malzeme sempozyumu, 21.01.2020
Arduino Kontrollü Cnc Plotter, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Mustafa Karaca, Şükrü Kitiş
Kan Tahlillerinin Veri Madenciliği İle Değerlendirilmesi, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Şükrü Kitiş
Cercioglu, M., Anderson, S. H., Udawatta, R.P. 2020. The use of cover crops to improve soil quality: A review. SWCS 75th International Annual Conference July 26-29, Des Moines, Iowa, USA.
Zeytinoğlu, E. & Anadolu, Z. (2020). Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, : Emerald Publishing Limited
Tamer, E. T. & Özkan, H. (2020). Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, : IGI Global
Alkış, E. Grafik Düzenleyicilerin Ana Fikir Bulmaya Etkisi (Devam ediyor)
Sporcu İçeceklerinin Marka/Kurum Kimliği ve Ambalaj Tasarımı Açısından İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği-Ayşegül Ceylan
Göksel DALGA, “Türk Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Sürecinin Weberyan Bürokrasi Çerçevesinde Analizi: Jandarma Genel Komutanlığı Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kütahya, 2020.
Gümüş, Ö. (2020). 1982 Anayasası‘nın Mali Paradigmalarında Demarşi: Diyalektik Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Maliye Doktora Programı, Kütahya.
Eosen yaşlı kömürlü Bolu-Mengen, Kastamonu-Aspiras ve Eskişehir-Dümrek havzalarının mikropaleontolojisi ve paleoekolojisi- Doktora Tez Çalışması-2013-2020