2018 yılı yayınları PDF Görüntüle 2018 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 218
 •     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 46
 •     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 325
 •     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 13
 •     Kitaplar 14
 •     Kitap Bölümleri 30
 •     Diğer Yayınlar 22
 •     Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı 26
 •     Doktora Tez Danışmanlığı 4
 •     Tez Çalışması 13

 • Toplam 711

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Reviewing The Effect of Plyometrics Training Performed By Icemen Play in Super League on Quıck Power And Maximal Power
 • Social Appearance Anxiety And Self-Esteem Of Individuals Who Do Sports
 • Mahmut Zortuk, Ayşegül Yıldız (2018), E-7 Ülkelerinde Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 58, 130-142.
 • Arı, E., Yıldız, A. (2018). OECD Ülkelerinin Göç İstatistikleri Bakımından Bulanık Kümeleme Analizi İle İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı, 33, 17-28. (Ebsco, Ulakbim)
 • Karabacak K, Cetin N, Design and Application of an ANN Controlled Off Grid Inverter for PV Power Systems, Modern Environmental Science and Engineering,4-3
 • Kayabaşı, A., Soypak, R., Göz, E. (2018) Evaluation of limestone quarries for concrete and asphalt production: a case study from Ankara, Turkey, Arab J Geosci (2018) 11: 613. https://doi.org/10.1007/s12517-018-3990-8
 • AK, Ahmet and GÜMÜŞ, Öner. (2018). The Possible Effects of Personal Income Tax and Value Added Tax on Consumer Behaviors. International Journal of Tax Economics and Management, 1(1), 49-58, ISSN (print): 2618-110X, ISSN (online): 2618-1118.
 • ÖZÇELİK, Özer and GÜMÜŞ, Öner. (2018). Was Wealth Tax Levied in Turkey Between 1942 and 1943 A Crisis? (Derived From Master Thesis of Economics). International Journal of Tax Economics and Management, 1(1), 1-12, ISSN (print): 2618-110X, ISSN (online): 2618-1118.
 • Modeling and Production of South Panel, Tuncbilek Open Pit by 3D Printer. International Journal of Economic and Environment Geology. Vol:9(1), pp.44-49, 2018
 • ÇİFÇİ, İsmail, UZGÖREN, Ergin & ÖZBEK, Rabia İnci, (2018), Effect of Economic Freedom on Economic Growth: An Application on OECD Countries. The Empirical Economics Letters, Vol. 17 (10), 1203-1210.
 • BASKAYA GIZEM,ÜNVEREN ALPARSLAN,KARAVELIOGLU MIHRI BARIS (2018). Comparıson Of Some Physıologıcal And Motorıc Characterıstıcs Of Female Soccer And Futsal Players. Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 12(1), 12-20. (Yayın No: 4371932)
 • TASKIN MINE,PEKER ALPER TUNGA,TASKIN HALIL,ÜNVEREN ALPARSLAN (2017). The relationship between agility and orientation ability injudoka children. Turkish Journal of Sport and Exercise, 19(3), 350-353., Doi: 10.15314/tsed.368004 (Yayın No: 4091917)
 • OCAKOĞLU, N., “Kütahya Çiniciliği Ve Kütahya Çini Desenlerinin Giysi Tasarımlarına Yansıtılması“,Asos Journel Dergisi, Yıl .6-Sayı: 81. 2018
 • Fatma Seçil Karayel, Şile Bezinin Çocuk Giyiminde Kullanımı Ve Marka Faktörü, Kalemişi Dergisi, Cilt:6 Sayı:12
 • Fatma Seçil Karayel, Türk Moda Ürünlerinde Kullanılan Sembollerin Marka Kimliğine Katkısı. Asos Journel Dergisi, Yıl .6-Sayı:81
 • Modelling and Production of Solid Model of South Panel, Tuncbilek Open Pit, by 3D Printer, International Journal of Economic and Environmental Geology, Vol 9(1), January-March, pp44-49, (2018)
 • Investigation for Environmental Effects and Evaluation of Fine Tailings from Tuncbilek Coal Processing Plant/Turkey, International Journal of Economic and Environmental Geology, Vol 9(1), January-March, pp27-34, (2018)
 • Comparison of Present Coal and Renewable Energy Sources in Turkey, International Journal of Economic and Environmental Geology, Vol 9(2), April-June, pp26-34 (2018)
 • Investigation of the Thermal Improvement and the Kinetic Analysis of the Enriched coal, Journal of Combustion, Article ID 1761023, p1-10, (2018)
 • Determination of Safe Storage Types for Coals with Regard to Their Susceptibility to Spontaneous Combustion – Tuncbilek Coal Case, Int. Jour. of Coal Preparation and Utilization, Vol. 38, No. 6, 290–301, (2018)
 • H. Aydın, G. Tokataş 2018, Characterization and production of slip casts mullite–zirconia composites, SN Applied Sciences, https://doi.org/10.1007/s42452-018-0061-4
 • E. Erdogan, S. Aldirmaz-Colak, H. Alakoca, M. Namdar, A. Basgumus, and L. Durak-Ata, “Interference Alignment in Multi-hop Cognitive Radio Networks under Interference Leakage,“ MDPI Applied Sciences, 2018, 8(12), pp. 1-13. Doi: 10.3390/app8122486
 • E. Erdogan, S. Aldirmaz-Colak, H. Alakoca, M. Namdar, A. Basgumus, and L. Durak-Ata, “Interference Alignment in Multi-hop Cognitive Radio Networks under Interference Leakage,“ MDPI Applied Sciences, 2018, 8(12), pp. 1-13.
 • O Şahbaz, A Uçar, B Öteyaka, “Downcomer modification in the Jameson cell and its effects on coarse particle flotation”, Particulate Science and Technology, 1-6, https://doi.org/10.1080/02726351.2017.1372826, Taylor & Francis, 2018.
 • O Şahbaz, E Akbulut, A Uçar, “Contact Angle Measurement of Magnesite Mineral in Alkaline pH by Using the Simple Bubble Attachment Method”, Int. J. Econ. Environ. Geol. Vol 9 (1), 35-38, 2018.
 • K Bilir, A Ucar, O Sahbaz, H Gursoy, B Oteyaka, “Comparison of Jameson cell and jet diffuser flotation column”, PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 54 (1), 174-181, 2018.
 • Oren, O., Sensogut, C. & Sahbaz, O., 2018, Empirical Modelling of Oxidation Behaviours of Coals Kept under Different Storing Conditions, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, DOI:10.1080/17480930.2018.1550038 (Accepted).
 • Ersin BAŞARAN Tuğba Alp Arıcı Adnan Ozcan Özer Gök A. Safa Ozcan “Effects of Different Parameters on the Synthesis of Silica Aerogel Microspheres in Supercritical CO2 and Their Potential Use as an Adsorbent“ Journal of Sol-Gel Science and Technology (JSST)
 • ÖZKAN NASIF, AKBALIK MURAT (2018). Hicri Takvim Etkisi: Borsa Istanbul Gıda-Içecek, Hizmetler ve Ulastırma Endekslerinde Yer Alan Paylar Üzerine Bir Arastırma. Journal of Yasar University, 13 (49), 9-21.
 • ÖZKAN NASIF, ZEYTINOGLU EMİN (2018). Borsa İstanbul Pay Piyasasında Diğer Ocak Ayı Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (58), 57-69.
 • ÖZKAN NASIF (2018). Replicating the RD investments and financial structure relationship: evidence from Borsa Istanbul. Management Review Quarterly, 68(4), 399-411.
 • Mustafa Baysal, Kudret Armağan, Canan Armağan, N.KIRATLI, Şükrü Kitiş“ Evaluation of Geothermal Energy Efficiency Factors by using Sem-pls for Citgöl Municipality“ American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402, 2018.
 • N.KIRATLI, Sukru KITIS, Mustafa BAYSAL, Kudret ARMAGAN and Canan ARMAGAN“Application and Design of Regional Geothermal Heating System Design for Citgol Municipality“ International Journal of Engineering Innovation & Research Volume 7, Issue 3, ISSN: 2277 – 5668, 2018.
 • KARAOĞLAN, H . “KÜTAHYA SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ’N DE Kİ ORTA TUNÇ ÇAĞI’NA TARİHLENDİRİLEN DOKUMA TEZGAH AĞIRLIKLARI“. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 15-30
 • Özcan, S. E., & Özer, P. (2018). Araştırma ve geliştirme harcamalarının patent başvuru sayıları üzerindeki etkisi: Seçili OECD ülkeleri üzerine bir uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (58), 197-213.
 • Uzgören, E. ve Özer, P. (2018). Avrupa Birliği Ülkelerinde Sanayi ve Konut Sektörü Elektrik Enerjisi Talebinin Fiyat Esnekliği Tahmini, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20/4, 39-58
 • KILIÇ, Ramazan, ÖZBEK, Rabia İnci ve ÇİFÇİ, İsmail, (2018). TÜRKİYE İÇİN J-EĞRİSİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, Vol. 4, Issue: 7, pp: 112-128
 • ÇİFÇİ, İ., ÖZBEK, R. İ., & UZGÖREN, E. (2018). Feldstein-Horioka Bulmacasının OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analiziyle Sınanması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 369-390.
 • Çifçi, İ., Uzgören, E. & Özbek, R. İ. (2018). “Gümrük Birliği Anlaşması Türkiye’nin Avrupa Birliğine Yakınsamasını Sağladı mı?”, Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(4), 106-128.
 • Akalin, G., Özbek, R.İ., ve Çifçi, İ. (2018). Türkiye’de gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20/4, 59-76.
 • Tavsanli O. F., & Kaldırım, A. (2018). Perceptions about Literacy in Primary School Student Drawings. Journal of Education and Future, 14, 87-105. (ESCI, TR DİZİN).
 • H. Aydın, G. Tokataş, 2018, ‘Effect Of Talc On The Physical, Microstructural And Mechanical Properties Of Reaction Sintered Zirconia Toughened Mullite Composites‘International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), Volume 6 Issue 8 PP. 91-97
 • KURBAN, SAMED & GÜNDÜZ, AHMET & AKMAN, HATİCE (2019). Aynı Mekânda Ayrılıklar: David Harvey‘in Mekânsal Farklılaşma Kuramına Dair Bir Değerlendirme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi/MANAS Journal of Social Studies. 8 (1). e-ISSN/ISSN: 1694-7215. (Index: TR Dizin, ASOS Index, SOBİAD, OAJI, SIS, ERIH PLUS, Türk Eğitim İndeksi, Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, ResearchBib, CiteFactor, DRJI, Cabell‘s Scholarly Analytics, Idealonline Veritabanı)
 • 1rüştü Güntürkün, 2mehmet Cömert, 3fatma Aliye Cevri, 4emine Melike Kalkır, 5ebru Adıgüzel, 6özlem Sarıçelik,“Raspberry Pi Controlled Three Stage Elevator Design And Application“,American Journal of Engineering Research (AJER), e-ISSN: 2320-0847 p-ISSN : 2320-0936, Volume-7, Issue-7, pp-89-94, www.ajer.org. 1Department of Electric-Electronic Engineering, DumlupinarUniversity, Kutahya/TURKEY
 • Rüştü GÜNTÜRKÜN, Selim Dilhan TÜRK, “RF -Controlled Whicle for harsh Environvents”, Electronics World, October 2018, Volume 124, Issue 1987. PP 28-30. www.electronicsworld.co.uk
 • S. Özyön, C. Yaşar,“Gravitational search algorithm applied to fixed head hydrothermal power system with transmission line security constraints“,Energy, Vol.155, pp:392-407, July 15, 2018.
 • Mengeloğlu, F., Başboğa, İ.H., Atar, İ., Karakuş, K. and Yüce, Ö. (2018). The Usage of ABCM as a Formaldehyde Scavenger during Particleboard Manufacturing with Melamine Impregnated Paper Waste (MIPW). PRO LIGNO, 14(3): pp. 19-28. ONLINE ISSN 2069-7430, ISSN-L 1841-4737
 • Biçer, B. (2018). Emergence, Development and Supervısıon Actıvıtıes of Foreıgn Schools in Turkey. Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, 10(2), 165-182.
 • Biçer, B., Demir, G. T. (2018). Mülkiye Mektebi Mecmuasında Hilmi Ziya Ülken’nin İnsani Vatancılık Kavramı Üzerine Bir İnceleme (1931-1935). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 279-290.
 • Gumusgul, O. (2018). Comparison of Time Management Perception of Students Studying at Department of Physical Education and Sports Teaching and Program in Primary School Education. Asian Journal of Education and Training, 4(3), 224-227.
 • Gumusgul, O. (2018). Investigation of Smartphone Addiction Effect on Recreational and Physical Activity and Educational Success. World Journal of Education, 8(4), 11-17.
 • Aykut ACAR, M. Enes ZORLU, “Türk Birliği ve Türk Milliyetçiliği Ekseninde Turan Yazgan‘ın Düşünce Dünyasına Genel Bir Bakış“, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Nevşehir, Mayıs 2018, ss. 20-31.
 • Aykut ACAR, Ahmet ÖZKAN, Ozan YETKİN, “İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi“, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Nevşehir, Mayıs 2018, ss. 9-19.
 • (2018) Özyön, A., “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Geçişte Burjuva Sınıfının Yükselişi: Leyla’nın Evi - The Rise of the Bourgeoisie During the Transition from the Empire to the Republic: Leyla’nın Evi”, Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), Cilt 5, Sayı 28, p. 389-396, Ekim 2018, ISSN 2149-0821. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4474)
 • Nazlıpınar Subaşı , M. D. (2018). “SUBVERTING THE DOUBLE-BIND SITUATIONS IN WOOLF AND ATASÜ THROUGH BODY-MIND UNITY”. RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, (12), 257-264. DOI:10.29000/rumelide.472775
 • Nazlıpınar Subaşı , M. D. (2018). “Articulating The Unspeakable Female Body In Orlando”. fe journal: feminist critique. (Accepted paper to be published for the December issue)
 • KURBAN, SAMED & AKMAN, HATİCE (2018). Bir Sivil Direniş Hareketi Olarak Kuşulu Vatandaşların Hak Arama Mücadelesinin 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi/Journal of the Human and Socal Science Researches. 7 (3). 1705-1725. e-ISSN 2147-1185. DOI: 10.15869/itobiad.413436. (Index: TR Dizin, ASOS Index, SOBİAD, EBSCO, CiteFactor, Open Access Librarr, PreQuest, DRJI, J-Gate, Index Islamicus)
 • KURBAN, SAMED & GÜNDÜZ, AHMET (2018). Tarihselliği İçinde Çok Boyutlu Bir Mücadele Alanı Olarak Kıbrıs Sorunu. Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences. 5 (26). 470-494. ISSN:2149-0821. Doi: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4413. (Index: SOBİAD, CiteFactor, OAJI, Research Bible, Scientific Indexing Services, İSAM, Türk Eğitim İndeksi)
 • BAHÇE, Abdullah Burhan ve GÜMÜŞ, Öner. (2018). Beşeri Sermayenin Aşınmasında Psikolojik Taciz Faktörü. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 4(11), 341-348, ISSN (online): 2630-631X.
 • S. DEMİR, M. TANIŞLI, N. ŞAHİN and M. E. KANSU, “Reformulation of Multifluid Plasma Equations in Terms of Spacetime Algebra”, Journal of the Korean Physical Society (JKPS), 73(5), 524-530, 2018.
 • Tavşanlı, Ö.F. ve Kaldırım, A. (2018). İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin süreç temelli yazma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 859-876. (TR DİZİN)
 • ÖNDER, Özgür ve YAMAN, Murat, (2018), “Küreselleşme-Yerelleşme Ekseninde Yerel Siyasetin Dönüşümü“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:57, Temmuz, ss. 232-237
 • BAŞ, Ramazan, (2018), “Borsa İstanbul İçin Yapılan Yarı-Güçlü Formda Piyasa Etkinliği Testi Çalışmaları Üzerine Bir Literatür İncelemesi“, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, ss.253-285.
 • Yanık, G., Ceylantekin, R. and Taşçı, E., 2018. The Gümüşköy (Kütahya / Turkey) kaolin deposit and its ceramic properties, Clay Minerals, DOI: 10.1180/clm.2018.38.
 • Uğur Albayrak and Mustafa Halûk Saraçoğlu, “Analysis of Regular Perforated Metal Ceiling Tiles,“ International Journal of Engineering and Technology vol. 10, no. 6, pp. 440-446, 2018.
 • Günay, İlhami A New Piece of Work from the Interpretation (Tafser) Legacy: Content and Methos of Hulaasatu’t-Tafaaseer in Unique Copy, Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2018, cilt: XIII, sayı: 9, s. 85-102.
 • Kociolek, P., Kulikovskiy, M., Kuznetsova, I., Gluschenko, A., Solak, C.N., 2018. A putative species flock in the diatom genus Gomphonema Ehrenberg (Bacillariophyta: Gomphonemataceae) from Lake Baikal, Russia: description of six new species similar to G. ventricosum W. Gregory. Cryptogamie Algologie 39(3): 1-24
 • Kaleli, A., Krzywda, M., Wıtkowskı, A., Rıaux–Gobın, C., Solak, C.N., Zgłobıcka, I., Płocıńskı, T., Grzonka, J., Kurzydłowskı, K.J., Car, A., Desrosıers, C., Kaska, Y., McCartney, K., 2018. A new sediment dwelling and epizoic species of Olifantiella (Bacillariophyceae), with an account on the genus ultrastructure based on Focused Ion Beam nanocuts. Fottea, Olomouc 18(2): 212–226.
 • Özer, T., Açıkgöz, İ., Solak, C.N., Udoh, A. 2018. Diversity and Ecology of Algae from Melen River (Western Black Sea River Catchment) in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 1187-1194
 • Halit HARMANCI, Mihri Barış KARAVELİOĞLU, Mert KAYHAN, Bolat GÜNDÜZ (2018) .Comparison Of Two Methods for Determınatıon of Core Temperature During Running Velocity maximal lactate steady state, Medsport, 71:164-73 DOI: 10.23736/S0025-7826.18.02824-7.
 • Hüseyin Oğuz, Elçin Yusufoğlu “A Numerical Solution for a Frictional Contact Problem between an Orthotropic Strip and Punch System” Universal Journal of Applied Mathematics Vol 6, Issue 1 January 2018
 • Külah, T., Kadir, S., Erkoyun, H., Huggett, J., Atabey, E. (2018) Occurrence of fibrous chrysotile and tremolite in the Çankırı and Ankara regions, central Anatolia, Turkey. Clays and Clay Minerals, 66, 146–172.
 • Tuğba Alp Arıcıa, Simge Metinoğlu Örümb, Yasemin Süzen Demircioğluc, Adnan Özcanc, A. Safa Özcan “Assessment of adsorption properties of inorganic-organic hybrid cyclomatrix type polyphosphazene microspheres for the removal of Pb(II) ions from aqueous solutions“ Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements (DOI:10.1080/10426507.2018.1506783 in press)
 • Yaşar, E. & Korkmaz, İ. (2018). Çekim Modelinin İller Arası Ticaret İlişkilerine Uygulanması: Kütahya Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:56, ss. 97-114.
 • Erdoğan, Ömer Faruk. “Kindi‘de Hulfî Kıyasın Kullanımı“. Diyanet İlmi Dergi 54/2 (Haziran 2018): 223-252.
 • F. E. DURAK and A. ALTUNCU, “All-optical gain clamping and flattening in L-Band EDFAs using lasing-controlled structure with FBG“, Optical Fiber Technology, 2018. (in print)
 • Celik, I., Zengin, E. and Sensogut, C., 2018. Modeling and Production of Solid Model of South Panel, Tuncbilek Open Pit by 3D Printer, International Journal of Economic and Environment Geology, Vol. 9 (1)44-49.
 • Hacıoğlu, N. ve Çavuşoğlu, F. (2018). Türkiye‘nin Karşılaştığı Küresel, Bölgesel ve Yerel Olay ve Turizm Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi: Antalya ve İstanbul Örneği. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1): 23-40.
 • AHM Ershad UDDIN. “ECONOMIC AND SOCIAL MAKE-OVER IN TURKEY: BY ERDOGAN“, International Journal of Economics, Management and Accounting 26, no. 1 (2018). International Islamic University Malaysia.
 • Topal, B., Şahin, H., 2018, The Influence of Information Sharing in the Supply Chain Process on Business Performance: An Empirical Study, Studies in Informatics and Control, 27(2), 201-212 (SCI-EXP)
 • M. Namdar, A. Basgumus, T.A. Tsiftsis, and A. Altuncu, “Outage and BER Performances of Indoor Relay-Assisted Hybrid RF/VLC Systems,“ IET Communications, 2018, 12(17), 2104-2109. Doi: 10.1049/iet-com.2018.5389
 • E. Karaca, K. Pekmez, N.Ö. Pekmez, Electrosynthesis of polypyrrole-vanadium oxide composites on graphite electrode in acetonitrile in the presence of carboxymethyl cellulose for electrochemical supercapacitors, Electrochim. Acta, 273 (2018) 379-391.
 • (2018) Özyön, A., “Behiç Ak’ın Çevreci Bakış Açısının Oyunlarına Yansıması: Küçülecek Yer Kalmadı, Benim Küçük Küresel Köyüm ve Tek Kişilik Şehir - The Reflection of Behiç Ak’s Environmentalist Viewpoint in His Plays: Küçülecek Yer Kalmadı, Benim Küçük Küresel Köyüm and Tek Kişilik Şehir”, TURKISH STUDIES, Volume 13, Issue 12, p. 363-376, Nisan 2018, ISSN:1308-2140. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13502)
 • ACAR, A., ÖZKAN, A. ve O. YETKİN (2018). “İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi“, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Türk Milliyetçiliği Özel Sayısı 3/1, ss. 9-19.
 • Aydın, K., Karaağaç, İ., 2018, Lazer Kaynağı ve Lazer Kaynağının Başlıca Uygulamaları, El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 5(2), 693-705
 • Demirbilek, M., Mutlu, H., Fallick, A.E., Sarıiz, K., Kibici, Y., 2018. Petrogenetic evolution of the Eocene granitoids in eastern part of the Tavşanlı Zone in northwestern Anatolia, Turkey. Lithos, Volumes 314-315, Pages 236-259, Received date: 22 March 2018, Accepted date: 3 June 2018, Available online 8 June 2018 (Publication date: August 2018) DOI:10.1016/j.lithos.2018.06.003
 • M. Namdar, A. Basgumus, T.A. Tsiftsis, and A. Altuncu, “Outage and BER performances of indoor relay-assisted hybrid RF/VLC Systems,“ IET Communications, 2018, 12(17), pp. 2104-2109.
 • M. Namdar, H. Ilhan, “Exact Closed-Form Solution for Detection Probability in Cognitive Radio Networks with Switch-and-Examine Combining Diversity,“ IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 67(9), pp. 8215-8222.
 • Şahin, H., Topal, B., 2018, Examination Of Effect Of Information Sharing On Businesses Performance In The Supply Chain Process, International Journal of Production Research, 1-14 (SCI)
 • Şahin, H., Topal, B. (2018). Impact of Information Technology on Business Performance: Integrated Structural Equation Modeling and Artificial Neural Network Approach. Scientia Iranica, 25(3), 1272-1280. (SCI-Exp)
 • Şahin, H , Topal, B , Topal, B . (2018). İNTERNET BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal Bilimler Metinleri, 2018 (2), 118-136. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sbm/issue/39965/443865
 • İlkimen H., Tekşen Y., Yenikaya C., Turhan İ., Tunç T., Sarı M., Synthesis, Characterization and Pharmacological Evaluation of the Proton Transfer Salts of 2-Aminobenzothiazole Derivatives with 5-sulfosalicylic Acid and Their Cu(II) Complexes. Journal of Coordination Chemistry, 2018, (Kabul Edildi.)
 • C. Yaşar, S. Özyön, “A new approach in the solution of the environmental economic power dispatch problems with piecewise quadratic fuel cost function: Conic scalarization method“, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol.33 No.2, pp. 527-541, June 2018.
 • Ocakoglu, F., Dinçer, B., Akkiraz, M.S., Şahiner, E., Brook, G. A. (2018).Palaeolithic occupation of the Anatolian High Plateau during a cold period: An MIS 6 aged artifact from the Avlamış Valley, Eskişehir, NW Turkey. Geoarcheology, 33, 605-619
 • Akkiraz M.S., Kangal Ö., Özgen-Erdem, N.,, Büyükmeriç, Y., Doğruöz, C. (2018). Palaeontological evidence and sedimentary facies in a lower Miocene (Aquitanian) succession from the Bingöl mini-basin (Sivas Basin), Central Anatolia. Turkish Journal of Earth Sciences, 27(5), 329-348.
 • KİTİŞ Ş., KIRATLI N., BAYSAL M., ARMAĞAN K., ARMAĞAN C.,“EFFICIENCY ANALYSIS FACTOR DETERMINATION STUDY FOR ÇİTGÖL MUNICIPALITY REGIONAL HEATING SYSTEM PROJECT WITH GEOTHERMAL ENERGY“, ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES (ISSN:2619-936X),Vol 4, Issue:8, 2018 / May
 • Alkaya Z.A., İlkimen H., Yenikaya C., Tunca E., Bülbül M., Tunç T., Sarı M., Synthesis and Characterization of Cu(II) Complexes of 2-amino-6 sulfamoylbenzothiazole and Their Inhibition Studies on Carbonic Anhydrase Isoenzymes. Polyhedron, 151 (2018) 199–205.
 • Efficiency Analysis Factor Determination Study for Çitgöl Municipality Regional Heating System Project with Geothermal Energy, Atlas International Referred Journal on Social Sciences.ISSN:2619-936X, Volume 4, Issue 8, pp: 130-139, Şükrü Kitiş,Nurullah Kıratlı, Mustafa Baysal, Kudret Armağan, Canan Armağan, 2018, May.
 • KANMAZ TUĞBA, DUMAN GÖKHAN (2018). ANALYZING THE MOVEMENT EDUCATION PROGRAM’S EFFECTS ON GROSS-MOTOR SKILLS OF ORTHOPEDICALLY HANDICAPPED CHILDREN IN EARLY CHILHOOD INCLUSIVE EDUCATION, Social Sciences Studies Journal , FEBRUARY 2018, ss. 329-337
 • KİTİŞ Ş., KIRATLI N., BAYSAL M., ARMAĞAN K., ARMAĞAN C.,“EFFICIENCY ANALYSIS FACTOR DETERMINATION STUDY FOR ÇİTGÖL MUNICIPALITY REGIONAL HEATING SYSTEM PROJECT WITH GEOTHERMAL ENERGY“, ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES (ISSN:2619-936X),Vol 4, Issue:8, 2018 / May
 • KARACA, A., Tekleab, A. G. “Team Conflict.” (2018) In Oxford Bibliographies in Management. Ed. Ricky Griffin. New York: Oxford University Press. (Peer-reviewed Bibliography Article)
 • M. S. Akkiraz, Ö. Kangal, N. Ö. Erdem, Y. Büyükmeriç, C. Doğruöz, (2018), “Palaeontological evidence and sedimentary facies in a lower Miocene (Aquitanian) succession from the Bingöl mini-basin (Sivas Basin), Central Anatolia“, Turkish Journal of Earth Sciences, TÜBİTAK, DOI: 10.3906/yer-1710-20 (In Press)
 • BÜLBÜL, Z., KUŞCUOĞLU, M.Ö., SOFUOGLU, S.D., ERDİNLER, E.S. (2018) Hazards in Kids Furniture, Technological Applied Sciences(NWSATAS),13(2):191-198, DOI:10.12739/NWSA.2018.13.2.2A0149
 • KIRATLI N., KITIS S., BAYSAL M., ARMAGAN K., ARMAGAN C., “Application and Design of Regional Geothermal Heating System Design for Citgol Municipality“, International Journal of Engineering Innovations and Research(IJEIR), ( ISSN : 2277 – 5668), ICV = 75.71 , SJIF = 3.121 , UIF : 1.1094 (2018)
 • Application and Design of Regional Geothermal Heating System Design for Citgol Municipality, International Journal of Engineering Innovation & Research (IJEIR) ISSN:2277–5668, Volume 7, Issue 3, pp: 175-179, Nurullah Kıratlı, Şükrü Kitiş, Mustafa Baysal, Kudret Armağan, Canan Armağan, 2018, May-June
 • KIRATLI N., KITIS S., BAYSAL M., ARMAGAN K., ARMAGAN C., (2018), “Application and Design of Regional Geothermal Heating System Design for Citgol Municipality“, International Journal of Engineering Innovations and Research(IJEIR), ( ISSN : 2277 – 5668), ICV = 75.71 , SJIF = 3.121 , UIF : 1.1094
 • BAYSAL M. ARMAĞAN K., ARMAĞAN C., KIRATLI N., KİTİŞ Ş., “Evaluation of Geothermal Energy Efficiency Factors by using Sem-pls for Citgöl Municipality“, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402, Vol 42, No 1 (2018
 • Experimental and MDS studies of corrosion inhibition of carbon steel by saccharinate sodium AbdelhadiEl jaouhari SavaşKayA SanaBen jadiaZayna AouzalcMimounaBouabdellaouicEl ArbiBazzaoui ŞabanErdoğan MohammedBazzaouia
 • Recep Cici, Mustafa Ateş, M. Yaşar Kaya. Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi‘ndeki Fıkıh Usûlü Kitapları: Üzerine En Çok Çalışma Yapılanlar ve Bazı Nâdir Eserler. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 31, 2018, s. 133-202.
 • [4] Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, Abdullah Engin ÇALIK, Mehmet ERDOĞAN, Mürsel ŞEN, Hasan BİRCAN, Haris DAPO, and Ismail BOZTOSUN, “Determination of the energy transitions and half-lives of Rubidium nuclei“, Open Phys. 16:63–68, (2018).
 • ÖZCAN, S. E. ,& ÖZER, P. (2018). Ar-Ge Harcamaları ve Patent Başvuru Sayısının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 15-28.
 • Kaldırım, A. ve Tavşanlı, O.F. (2018). İş birlikli öğrenme yaklaşımının Türkiye’deki öğrencilerin Türkçe derslerindeki akademik başarılarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Eğitim ve Bilim, 43(194), 185-205. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7553 (SSCI, Scopus)
 • (2018) Akbulut, N., Özyön, A., “Bir Edebiyat Sosyolojisi İncelemesi: 1980’ler Türkiye’sindeki Kurumsallaşma Sorununun Bina Adlı Oyuna Yansımaları - A Literature Sociology Analysis: The Reflections of the Institutionalization Problem in the 1980s in Turkey in the Play Called Bina”, International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), Volume 6, Issue 1, p. 390-395, Mart 2018, ISSN: 2198-4999. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.2536)
 • (2018) Akbulut, N., Özyön, A., “Yirminci Yüzyıl Öncü Akımları Ve Absürt Tiyatro’ya Giden Yol - Twentieth Century Pioneer Movements and the Way to the Theatre of the Absurd”, TURKISH STUDIES, Volume 13, Issue 5, p. 419-430, Nisan 2018, ISSN:1308-2140. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12899)
 • Sezici, E., & Yigit, D. (2018). Knowledge, Attitude, and Behavior about the Pacifier use of Mothers of Hospitalized Children. Journal of Current Researches on Health Sector, 8(1), 29-40. doi: 10.26579/jocrehes_8.1.3
 • BAYSAL M. ARMAĞAN K., ARMAĞAN C., KIRATLI N., KİTİŞ Ş., “Evaluation of Geothermal Energy Efficiency Factors by using Sem-pls for Citgöl Municipality“, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402, Vol 42, No 1 (2018)
 • Evaluation of Geothermal Energy Efficiency Factors by Using SEM-PLS For Citgöl Municipality, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Sciences (ASRJETS) ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402, Vol 42. No:1, pp: 62-69, Mustafa Baysal, Kudret Armağan, Canan Armağan, Nurullah Kıratlı, Şükrü Kitiş, 2018
 • BAYSAL M. ARMAĞAN K., ARMAĞAN C., KIRATLI N., KİTİŞ Ş., “Evaluation of Geothermal Energy Efficiency Factors by using Sem-pls for Citgöl Municipality“, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402, Vol 42, No 1 (2018)
 • Erin, N., Ogan, N. & Yerlikaya, A. (2018). Secretomes reveal several novel proteins as well as TGF-β1 as the top upstream regulator of metastatic process in breast cancer. Breast Cancer Res Treat. https://doi.org/10.1007/s10549-018-4752-8.
 • Duran, A., Surface Superconductivity in Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloy, “Journal of Superconductivity and Novel Magnetism “, 31(12) 4053-4062 (2018)
 • Yunus Emre Yağan, Kadir Vardar, Mehmet Ali Ebeoğlu, “Modeling and Simulation of PV Systems“, IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE), Volume 13, Issue 2, Ver. III, pp 1-11, (Mar.–Apr. 2018), doi:10.9790/1676-1302030111.
 • Yunus Emre Yağan, Kadir Vardar, Mehmet Ali Ebeoğlu, “Investigation of MPPT Methods Used In PV Systems“, IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE), Volume 13, Issue 2, Ver. II, pp 84-95, (Mar.–Apr. 2018), doi:10.9790/1676-1302028495.
 • (2018) Özyön, S., Yaşar, C., “Gravitational search algorithm applied to fixed head hydrothermal power system with transmission line security constraints”, Energy, Volume 155, Issue 1, Pages 392-407, 2018, ISSN 0360-5442. (SCI)
 • Yılmaz, V., Arı, E., Gürbüz, H. (2018). Investigating the relationship between service quality dimensions, cus�tomer satisfaction and loyalty in Turkish banking sector: an application of structural equation model. International Journal of Bank Marketing, 36(3), 00-00. (SSCI)
 • [18] Ahmet BİÇER, Kaan MANİSA, Abdullah Engin ÇALIK, Mehmet ERDOĞAN, Mürsel ŞEN, Hasan BİRCAN, Haris DAPO, and Ismail BOZTOSUN, “Determination of the energy transitions and half-lives of Rubidium nuclei“, Open Phys. 16:63–68, (2018).
 • Oren, O., & Sensogut, C., 2018, Analysis of the Oxidation Behaviors of the Coal Samples kept Under Different Storing Conditions from the Aspect of Thermogravimetry and Oxygen Deficiency, International Journal of Coal Preparation and Utilization, https://doi.org/10.1080/19392699.2018.1453811 (In Press).
 • Tavsanli O. F., Kozakli Ülger, T. & Kaldırım, A.(2018).The effect of graphic organizers on the problem-posing skills of 3rd-grade elementary school students.Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 377-406. (ESCI, SCOPUS)
 • Dağdeviren, U., Kaymak, B., 2018, Investigation of Parameters Affecting Optimum Cost Design of Reinforced Concrete Retaining Walls using Artificial Bee Colony Algorithm, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Volume 33, Issue 1, p.239-253.
 • KURBAN, SAMED (2018). OECD “Bir Bakışta Eğitim Raporu 2017” Bağlamında Türkiye‘de Finans ve İnsan Kaynakları Yatırımlarının Değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Science/Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl: 6. Sayı: 68. 437-452. ISSN: 2148-2489. Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13589. (Index: SOBIAD, ASOS Index, Index Copernicus, CiteFactor, AcademicKeys, Scientific Indexing Services, OAJI, Research Bible, DRJI, İSAM, Akademik Dizin, İCİ, Türk Eğitim İndeksi)
 • Emre, Ş. S. ve Ağca, A. “Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Kütahya Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 77, 27-44, (2018).
 • (2018) Yaşar, C., Özyön, S., “Parçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip çevresel ekonomik güç dağıtımı problemlerinin çözümüne yeni bir yaklaşım - A new approach in the solution of the environmental economic power dispatch problems with piecewise quadratic fuel cost function” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Volume 33, Issue 2, Pages 527-541, 2018, ISSN 1300 - 1884. (SCI Exp.)
 • 21. Ahmet Üğe, Derya Koyuncu Zeybek, Bülent Zeybek, “An electrochemical sensor for sensitive detection of dopamine based on MWCNTs/CeO2-PEDOT composite”, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018, 813, 134–142.
 • Sezici, E., & Yigit, D. (2018). Comparison Between Swinging and Playing of White Noise among Colicky Babies: A Paired Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Nursing, 27, 593-600. doi: 10.1111/jocn.13928
 • S. Özyön, C. Yaşar, H. Temurtaş, “Incremental Gravitational Search Algorithm for High-Dimensional Benchmark Functions”, Neural Computing and Applications, https://doi.org/10.1007/s00521-017-3334-8
 • Effects of sodium hypochlorite on gutta percha and resilon cones: An Atomic Force Microscopy and SEM Study Özgür Topuz, Baran Can Sağlam, Fatih Sen, Selda Sen, Gülsün Gökağaç and Güliz Görgül Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010, 112(4), e21-6.
 • - Atom Transfer Rearrangement Radical Polymerization Diammine- bis(2,4,6 trihalophenolato)copper(II) Complexes in Solid State Muammer Sonsuz ,Gulsun Gokagac, Fatih Sen and Duygu Kısakürek Zeitschrift für Naturforschung B, Journal of Chemical Sciences, 61b, 2006, p.1222-1228.
 • - Spectroscopic and crystal structure analysis of diamminebis(2,4,6-triiodophenolato-O) copper(II) Gülsün Gökağaç, Leyla Tatar Yıldırım, Muammer Sonsuz and Fatih Sen Crystal Research and Technology. 41 (5), 2006, p.523-527
 • Spectroscopic, magnetic and crystal structure analysis of diammine-bis(2,6-dibromo-4-chlorophenolato-O)copper(II) Gülsün Gökagaç, Leyla Tatar Yıldırım, Muammer Sonsuz and Fatih Sen Zeitschrift für Naturforschung B, Journal of Chemical Sciences 60 (5), 2005, p.543-547.
 • Spatiotemporal Intracellular Nitric Oxide Signaling Captured Using Internalized, Near-Infrared Fluorescent Carbon Nanotube Nanosensors Fatih Sen, Zachary W. Ulissi, Xun Gong, Selda Sen, Nicole Iverson, Ardemis A. Boghossian, Luiz C. Godoy, Gerald N. Wogan, Debabrata Mukhopadhyay and Michael S. Strano Nano Letters, 14 (8), pp 4887–4894
 • Pt Nps@GO as Highly Efficient and Reusable Catalyst for One-Pot Synthesis of Acridinedione Derivatives Handan Pamuk Burak Aday Muharrem Kaya Fatih Şen RSC Advances, 2015, 5, 49295-49300
 • - A Nanobionic Approach to Augment Plant Photosynthesis and Biochemical Sensing Using Targeted Nanoparticles Juan Pablo Giraldo, Markita P. Landry, Sean M. Fal Nature Materials, 13, 400–408 (2014) (Highlighted at MIT and Scientific American)
 • - In vivo biosensing via tissue-localizable near- infrared-fluorescent single-walled carbon nanotubes Nicole M. Iverson, Paul W. Barone,fatih SEN, Mia Shandell, L Nature Nanotechnology, 2013, 8 (11) , 873-880 (Highlighted at MIT, Science World Report and RedOrbit.com)
 • Amylamine stabilized platinum(0) nanoparticles: active and reusable nanocatalyst in the room temperature dehydrogenation of dimethylamine- borane Fatih Şen, Yaşar Karataş, Mehmet Gülcan, Mehmet Zahmakıran RSC Advances, 2014, 4 (4), 1526-1531
 • - One-Pot, Efficient and Green Synthesis of Acridinedione Derivatives using Highly Monodisperse Platinum Nanoparticles Supported with Reduced Graphene Oxide Burak Aday, Yunus Yıldız, Ramazan Ulus, Sinan Eriş, Muharrem Kaya, and Fatih Sen New Journal of Chemistry, 2016, 40, 748 - 754
 • - Molecular recognition using corona phase complexes made of synthetic polymers adsorbed on carbon nanotubes Jingqing Zhang, Markita P. Landry, Paul W. Barone, Fatih SEN Nature Nanotechology, 2013, 8 (12) , 959-968 (Highlighted at MIT and Scientific American)
 • - High performance Pt nanoparticles prepared by new surfactants for C1 to C3 alcohol oxidation reactions Fatih Sen, Selda Sen, Gulsun Gokagac Journal of Nanoparticle Research, 2013,15,1979
 • Excess Thermopower and the Theory of Thermopower Waves Joel T. Abrahamson, Fatih SEN, Bernat Sempere, Michael P. Wal ACS Nano, 2013, 7 (8), 6533–6544
 • - Pt Nanoparticles Synthesized with New Surfactans: Improvement in C1-C3 Alcohol Oxidation Catalytic Activity. Fatih SEN, Gulsun Gokagac Journal of Applied Electrochemistry, 2014, 44(1), 199 - 207
 • Observation of Oscillatory Surface Reactions of Riboflavin, Trolox, and Singlet Oxygen Using Single Carbon Nanotube Fluorescence Spectroscopy Fatih Sen, Ardemis A. Boghossian, Selda Sen, Zacha ACS Nano,6 (12), 2012, 10632-10645
 • - The activity of carbon supported platinum nanoparticles towards methanol oxidation reaction – role of metal precursor and a new surfactant, tert-octanethiol Fatih Sen, Gulsun Gokagac Journal of Physical Chemistry C, 111, 2007, p.1467-1473.
 • - Different sized platinum nanoparticles supported on carbon: An XPS study on these methanol oxidation catalysts Fatih Sen, Gulsun Gokagac Journal of Physical Chemistry C, 111, 2007, p.5715-5720
 • - Improving Catalytic Efficiency in the Methanol Oxidation Reaction by Inserting Ru in Face-Centered Cubic Pt Nanoparticles Prepared by a New Surfactant, tert-Octanethiol Fatih Sen, Gulsun Gokagac Energy & Fuels, 22 (3), 2008, p.1858- 1864
 • - Recent advances in thesynthesis and applications of inorganic polymer Michael W Pitcher, Yasin Arslan, Pelin Edinç, Muj Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements 182 (12), (2007), p.2861-2880
 • - Efficiency enhancement in the methanol/ethanol oxidation reactions on Pt nanoparticles prepared by a new surfactant, 1,1-dimethyl heptanethiol, and surface morphology by AFM Fatih Sen , Selda Sen, Gulsun Gokagac Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 1676-1684
 • - Preparation and characterization of nano-sized Pt–Ru/C catalysts and their superior catalytic activities for methanol and ethanol oxidation Selda Sen, Fatih Sen, Gulsun Gokagac Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 6784-6792
 • - The preparation and characterization of nano-sized Pt-Pd alloy catalysts and comparison of their superior catalytic activities for methanol and ethanol oxidation Fatih Sen, Zafer Ozturk, Selda Sen, Gulsun Gokagac Journal of Materials Science, 2012, 47, 8134–8144.
 • - Platinum nanocatalysts prepared with different surfactants for C1 to C3 alcohol oxidations and their surface morphologies by AFM Fatih Sen, Salih Ertan, Selda Sen, Gulsun Gokagac Journal of Nanoparticle Research, 2012, 14, 922-26
 • The Effect of Reductive Dithiothreitol and Trolox on Nitric Oxide Quenching of Single Walled Carbon Nanotubes Selda Sen, Fatih Sen, Ardemis A. Boghossian, Jingq Journal of Physical Chemistry C 2013, 117 (1), 593-602
 • - Application of Nanoparticle Antioxidants to Enable Hyperstable Chloroplasts for Solar Energy Harvesting Fatih Sen, Ardemis A. Boghossian, Selda Sen, Bren Advanced Energy Materials, 3 (7), 2013, 881–893.
 • - Monodisperse Pt NPs@rGO as Highly Efficient and Reusable Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of 5-substituted 1H-tetrazole Derivatives Esma Erken, İbrahim Esirden, Muharrem Kaya and Fatih Sen Catalysis Science and Technology, 2015, 5, 4452 DOI:10.1039/C5CY00864F
 • - A Rapid and Novel Method for the Synthesis of 5-Substituted 1H-tetrazole Catalyzed by Exceptional Reusable Monodisperse Pt NPs@AC under the Microwave Irradiation Esma Erken, İbrahim Esirden, Muharrem Kaya and Fatih Sen RSC Advances, 2015, 5, 68558-68564, Highlighted in Synfacts 2015, 11, 1229.
 • - Synthesis of 5-Substituted-1H-Tetrazole Derivatives Using Monodisperse Carbon Black Decorated Pt Nanoparticles as Heterogeneous Nanocatalysts Gaye Baskaya, Ibrahim Esirden, Esma Erken, Fatih Sen, and Muharrem Kaya J. Nanosci. Nanotechnol. 17, 1992-1999 (2017)
 • - Eco-friendly hydrogenation of aromatic aldehyde compounds by tandem dehydrogenation of dimethylamine-borane in the presence of reduced graphene oxide furnished platinum nanocatalyst Haydar Goksu, Yunus Yıldız, Betül Çelik, Melike Yazici, Benan Kilbas, and Fatih Sen Catalysis Science and Technology, 2016, 6, 2318 - 2324
 • - Nearly Monodisperse Carbon Nanotube Furnished Nanocatalysts as Highly Efficient and Reusable Catalyst for Dehydrocoupling of DMAB and C1 to C3 Alcohol Oxidation Betül Çelik, Sultan Kuzu, Esma Erken, Yagmur Koskun, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 41 (2016), pp. 3093-3101
 • - Highly Efficient and Monodisperse Graphene Oxide Furnished Ru/Pd Nanoparticles for the Dehalogenation of Aryl Halides via Ammonia Borane Haydar Goksu, Yunus Yıldız, Betul Celik, Melike Yazıcı, Benan Kılbas and Fatih Sen Chemistry Select, 2016, 1 (5), 953-958
 • Highly monodisperse Pt(0)@AC NPs as highly efficient and reusable catalysts: the effect of the surfactant on their catalytic activities in room temperature dehydrocoupling of DMAB Betül Çelik, Esma Erken,Sinan Eriş, Yunus Yıldız, Birgütay Şahin, Handan Pamuk and Fatih Sen Catalysis Science and Technology, 2016, 6, 1685 - 1692
 • - Synthesis and Characterization of Nearly Monodisperse Pt Nanoparticles for C1 to C3 Alcohol Oxidation and Dehydrogenation of Dimethylamine-borane (DMAB) Esma Erken, Yunus Yildiz, Benan Kilbas, and Fatih Sen J. Nanosci. Nanotechnol. 16, 5944-5950 (2016) (Invited, A Special Section on Nanomaterial for Energy, Environment and Biology)
 • Monodisperse Pt(0)/DPA@GO nanoparticles as highly active catalysts for alcohol oxidation and dehydrogenation of DMAB Betül Çelik, Gaye Başkaya, Özlem Karatepe, Esma Erken, Fatih Şen International Journal of Hydrogen Energy, 41 (2016), pp. 5661-5669
 • Carbon black hybride material furnished monodisperse Platinum nanoparticles as highly efficient and reusable electrocatalysts for formic acid electro-oxidation Yunus Yıldız, Handan Pamuk, Özlem Karatepe, Zeynep Dasdelen and Fatih Sen RSC Advances, 2016, 6, 32858 - 32862
 • Monodisperse Mw-Pt NPs@VC as highly efficient and reusable adsorbents for methylene blue removal Yunus Yıldız, Tugba Onal Okyay, Bahdisen Gezer, Zeynep Dasdelen, Betül Sen, Fatih Sen Journal of Cluster Science, 27, (2016), 1953–1962
 • Microwave (Mw)-assisted Synthesis of 5-Substituted 1H-Tetrazoles via [3+2] Cycloaddition Catalyzed by Mw-Pd/Co Nanoparticles Decorated on Multi-Walled Carbon Nanotubes Yunus Yıldız, İbrahim Esirden, Esma Erken, Ersin Demir, Muharrem Kaya and Fatih Şen Chemistry Select, 2016, 1 (8), 1695-1701.
 • - One-Pot Synthesis of Hantzsch Dihydropyridines Using Highly Efficient and Stable PdRuNi@GO Catalyst Tuna Demirci, Betül Çelik, Yunus Yıldız, Sinan Eriş, Mustafa Arslan, Benan Kilbas and Fatih Sen RSC Advances, 2016, 6, 76948 - 76956
 • - Graphene Oxide as Highly Effective and Readily Recyclable Catalyst Using for the One-Pot Synthesis of 1,8-Dioxoacridine Derivatives Burak Aday, Handan Pamuk, Muharrem Kaya, and Fatih Sen J. Nanosci. Nanotechnol., 16, 6498-6504 (2016) (Invited, A Special Section on Nanomaterial for Energy, Environment and Biology)
 • Functionalized multi-walled carbon nanotubes (f-MWCNT) as Highly Efficient and Reusable Heterogeneous Catalysts for the Synthesis of Acridinedione Derivatives Yunus Yıldız, Ramazan Ulus, Sinan Eris, Burak Aday, Muharrem Kaya and Fatih Sen Chemistry Select, 1, (13), 3861–3865
 • - Superior monodisperse CNT-Supported CoPd (CoPd@CNT) nanoparticles for selective reduction of nitro compounds to primary amines with NaBH4 in aqueous medium Haydar Göksu, Betül Çelik, Yunus Yıldız, Benan Kılbaş and Fatih Şen Chemistry Select, 2016, 1 (10), 2366-2372.
 • - Recent Advances in the Reduction of Nitro Compounds by Heterogenous Catalysts Haydar Göksu, Benan Kilbas and Fatih Sen Current Organic Chemistry (Invited), 2017, 21 (9), 794-820
 • Activated Carbon Furnished Monodisperse Pt nanocomposites as a superior adsorbent for methylene blue removal from aqueous solutions Yunus Yıldız, Tugba Onal Okyay, Betul Sen, Bahdisen Gezer, Sait Bozkurt, Gaye Başkaya and Fatih Sen Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 17, 4799–4804 (2017)
 • Monodisperse Palladium-Cobalt Alloy Nanoparticles Assembled on Poly (N-vinyl-pyrrolidone) (PVP) as Highly Effective Catalyst for the Dimethylammine Borane (DMAB) dehydrocoupling Betül Çelik, Yunus Yildiz, Esma Erken and Yagmur Koskun, Fatih Sen RSC Advances, 2016, 6, 24097 - 24102
 • New Pt(0) Nanoparticles as Highly Active and Reusable Catalysts in the C1–C3 Alcohol Oxidation and the Room Temperature Dehydrocoupling of Dimethylamine-Borane (DMAB) Esma Erken, Handan Pamuk, Özlem Karatepe, Gaye Başkaya, Hakan Sert, Orhan Murat Kalfa, Fatih Şen Journal of Cluster Science, (2016) 27: 9.
 • - Monodisperse Pt Nanoparticles Assembled on Reduced Graphene Oxide: Highly Efficient and Reusable Catalyst for Methanol Oxidation and Dehydrocoupling of Dimethylamine-Borane (DMAB) Yunus Yildiz, Esma Erken, Handan Pamuk and Fatih Sen J. Nanosci. Nanotechnol. 16, 5951-5958 (2016) (Invited, A Special Section on Nanomaterial for Energy, Environment and Biology)
 • - Reduced Graphene Oxide (rGO) as Highly Effective Material for the Ultrasound Assisted Boric Acid Extraction from Ulexite Ore Bahdişen Gezer,Tuğba Onal Okyay, Sait Bozkurt, Gaye Başkaya, Birgütay Şahin, Ceyda Ulutürk, Fatih Sen Chemical Engineering Research and Design, 117C (2017) pp. 542-548
 • Enhanced electro catalytic activity and durability of highly mono disperse Pt@PPy-PANI nanocomposites as a novel catalyst for electro-oxidation of methanol Özlem Karatepe, Yunus Yıldız, Handan Pamuk, Sinan Eriş, Zeynep Dasdelen and Fatih Şen RSC Advances, 2016, 6, 50851 - 50857
 • Highly Monodisperse RuCo Nanoparticles decorated on Functionalized Multiwalled Carbon Nanotube with the Highest Observed Catalytic Activity in the Dehydrogenation of Dimethylamine Borane Betül Sen, Sultan Kuzu, Enes Demir, Süleyman Akocak, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 42 (36), 2017, 23292-23298
 • - Hydrogen liberation from the dehydrocoupling of dimethylamine-borane at room temperature by using novel and highly monodispersed RuPtNi nanocatalysts decorated with graphene oxide Betül Sen, Sultan Kuzu, Enes Demir, Tuğba Onal Okyay, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 42 (36), 2017, 23299-23306
 • - Enhanced optical and electrical properties of PEDOT via nanostructured carbon materials: A Comparative investigation Rukiye Ayranci, Gaye Baskaya, Merve Guzel, Sait Bozkurt, Metin Ak, Aysun Savk, Fatih Sen Nano-Structures and Nano-Objects (Invited), 11 (2017) 13–19
 • - Highly Monodisperse Pt/Rh Nanoparticles Confined in the Graphene Oxide for Highly Efficient and Reusable Sorbents for Methylene Blue Removal from Aqueous Solutions Yunus Yildiz, Tugba Onal Okyay, Betul Sen Bahdisen Gezer,Sultan Kuzu, Aysun Savk, Enes Demir, Zeynep Dasdelen and Fatih Sen Chemistry Select, 2 (2), 2017, 697-701
 • - Polymer-Graphene hybride decorated Pt Nanoparticles as highly eficient and reusable catalyst for the Dehydrogenation of Dimethylamine-borane at room temperature Betül Sen, Sultan Kuzu, Enes Demir, Süleyman Akocak, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 42 (36), 2017, 23284-23291
 • - Monodisperse Palladium-Nickel Alloy Nanoparticles Assembled on Graphene Oxide with the High Catalytic Activity and Reusability in the Dehydrogenation of Dimethylamine-Borane Betül Sen, Sultan Kuzu, Enes Demir, Süleyman Akocak, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 42 (36), 2017, 23276-23283
 • - Bimetallic PdRu/graphene oxide based Catalysts for one-pot three-component synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives Betül Şen, Nabih Lolak, Murat Koca, Aysun Şavk, Suleyman Akocak, Fatih Şen Nano-Structures & Nano-Objects (Invited), 12 (2017) 33-40
 • - Different ligand based monodispersed metal nanoparticles decorated with rGO as highly active and reusable catalysts for the methanol oxidation Yunus Yıldız, Sultan Kuzu, Betül Sen, Aysun Savk, Süleyman Akocak, Fatih Şen International Journal of Hydrogen Energy, 42 (18), 2017,13061-13069.
 • - One-pot three-component synthesis of 2-Amino-4H-Chromene derivatives by using monodisperse Pd nanomaterials anchored graphene oxide as highly efficient and recyclable catalyst Suleyman AKOCAK, Betül ŞEN, Nabih LOLAK, Aysun Şavk, Murat KOCA, Sultan KUZU, Fatih ŞEN Nano-Structures & Nano-Objects (Invited), 11 (2017) 25–31
 • - Highly Efficient Catalytic Dehydrogenation of Dimethly Ammonia Borane via Monodisperse Palladium-Nickel Alloy Nanoparticles Assembled on PEDOT Betül Sen, Sultan Kuzu, Enes Demir, Eyüp Yıldırır, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 42 (36), 2017, 23307-23314
 • A novel monodisperse metal nanoparticles anchored graphene oxide as Counter Electrode for Dye-Sensitized Solar Cells Enes Demir, Aysun Savk, Betül Sen, Fatih Sen Nano-Structures & Nano-Objects (Invited), 12 (2017) 41-45
 • Highly efficient nanoparticles and f-MWCNT nanocomposites based counter electrodes for dye-sensitized solar cells Enes Demir, Betül Sen, Fatih Sen Nano-Structures & Nano-Objects (Invited), 11 (2017) 39-45
 • - Investigation of the Effect of Pomegranate Extract and Monodisperse Silver Nanoparticle Combination on MCF-7 Cell Line Birgütay Şahin, Enes Demir, Ayşenur Aygün, Hülya Gündüz, Fatih Şen Journal of Biotechnology 260C (2017) pp. 79-83
 • - Enhanced electrocatalytic activity and durability of Pt nanoparticles decorated on GO-PVP hybride material for methanol oxidation reaction Zeynep Dasdelen, Yunus Yıldız, Sinan Eriş, Fatih Şen Applied Catalysis B: Environmental 219C (2017) pp. 511-516
 • - Rapid, Sensitive, and Reusable Detection of Glucose by Highly Monodisperse Nickel nanoparticles decorated functionalized multi-walled carbon nanotubes Gaye Baskaya, Yunus Yıldız, Aysun Savk, Tugba Onal Okyay, Sİnan Eris, Fatih Sen Biosensors and Bioelectronics, 91 (2017) 728–733
 • - Carbon based Nanomaterials for High Performance Optoelectrochemical Systems Rukiye Ayranci, Gaye Baskaya, Merve Guzel, Sait Bozkurt, Metin Ak, Aysun Savk, Fatih Sen Chemistry Select, 2 (4), 2017, 1548-1555
 • - A hydrogen peroxide sensor based on TNM functionalized reduced graphene oxide grafted with highly monodisperse Pd nanoparticles Sait Bozkurt, Berna Tosun, Betül Sen, Süleyman Akocak, Aysun Savk, Mehmet Faruk Ebeoğlugil, Fatih Sen Analytica Chimica Acta 989C (2017) pp. 88-94
 • Enhanced electrocatalytic activity and stability of monodisperse Pt nanocomposites for direct methanol fuel cells Sinan Eris, Zeynep Daşdelen, Fatih Sen Journal of Colloid and Interface Science, 513, (2018), 767–773.
 • Cytotoxic Effects of Platinum Nanoparticles Obtained from Pomegranate Extract by the Green Synthesis Method on the MCF-7 Cell Line Birgütay Şahin, Ayşenur Aygün, Hülya Gündüz, Kubilay Şahin, Enes Demir, Süleyman Akocak, Fatih Şen Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 163, (2018), 119–124.
 • - Nanostructured Polyaniline-rGO decorated platinum catalyst with enhanced activity and durability for Methanol oxidation Sinan Eris, Zeynep Daşdelen, Yunus Yıldız, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 43 (3), 2018, 1337–1343.
 • Investigation of electrocatalytic activity and stability of Pt@f-VC catalyst prepared by in-situ synthesis for Methanol electrooxidation Sinan Eris, Zeynep Daşdelen, Fatih Sen International Journal of Hydrogen Energy, 43 (1), (2018), 385-390
 • A novel thiocarbamide functionalized graphene oxide supported bimetallic monodisperse Rh-Pt nanoparticles (RhPt/TC@GO NPs) for Knoevenagel condensation of aryl aldehydes together with malononitrile Betül Şen, Esma Hazal Akdere, Aysun Şavk, Emine Gültekin, Haydar Göksu, Fatih Şen Applied Catalysis B: Environmental 225 5 (2018) pp. 148-153
 • Highly sensitive glucose sensor based on monodisperse Palladium Nickel/activated carbon nanocomposites Yagmur Koskun, Aysun Şavk, Betül Şen, Fatih Şen Analytica Chimica Acta, 10.1016/j.aca.2018.01.035
 • The synthesis and the spectroscopic, thermal, and structural properties of the M2[(fumarate)Ni(CN)4].2(1,4-Dioxane) clathrate (M= Co, Ni, Cd and Hg)
 • Görgüt, İ., & Tutkun, E. (2018). Views of physical education teachers on values education. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 317–332.
 • Kadir, S., Eren, M., Külah, T., Erkoyun, H., Huggett, J., Önalgil, N. (2018) Genesis of palygorskite and calcretes in Pliocene Eskişehir Basin, west central Anatolia, Turkey. Catena, 168, 62–78.
 • Cercioglu, M. 2018. Imaging soil pore characteristics using computed tomography as influenced by agroecosystems. Eurasian Journal of Soil Science 7 (3): 195-202. [CAB Abstracts, Ulakbim etc.].
 • Solak, C.N., Çetin, T., Kaleli, A. 2018. Distribution of Benthic Diatom (Phytobenthos) composition in Küçük Menderes River Basin. Turkish Journal of Water Science and Management 2(1): 2-35.
 • Çakır, Ö., Karademir, T. & Erdogdu, F. (2018). Psychological Variables Of Estimating Distance Learners‘ Motivation. The Turkish Online Journal of Distance Education. 19(1), 163-182.
 • Solak, C.N., Kulikovskiy, M., Kiss, T.K., Kaleli, A., Kociolek, J.P., Ács, É. 2018. The distribution of centric diatoms in different river catchments in the Anatolian Peninsula, Turkey. Turkish Journal of Botany 42: 100-122
 • (2018) Özyön, S., Yaşar, C., Temurtaş, H., “Incremental gravitational search algorithm for high-dimensional benchmark functions”, Neural Computing and Applications, Volume 29, Issue 1, Pages 1-25, January 2018, ISSN 0941-0643. (SCI Exp.)
 • Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Haruna, S.I. 2018. Effects of cover crop and biofuel crop management on computed tomography-measured pore parameters. Geoderma, 319: 80-88. [SCI, Scopus etc.].
 • Aydemir, F., Ebeoğlu, M. A., “A QCM sensor array based electronic tongue with the optimized oscillator circuit using FPGA“, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement. DOI: 10.1109/TIM.2017.2779318
 • Dogruoz C., Rostami J., Keles S., (2018), “Study Of Correlation Between Specific Energy Of Cutting And Physical Properties Of Rock And Prediction Of Excavation Rate For Lignite Mines In Çayirhan Area, Turkey”., Bulletin of Engineering Geology and the Environment, DOI :10.1007/s10064-017-1124-2
 • AK, Ahmet, BAHÇE, Abdullah Burhan ve GÜMÜŞ, Öner. (2018). “Fair Income Distribution in Islamic Economics: Wealth Taxes in Turkey in Theory and in Practice“. International Journal for Empirical Education and Research, Vol: 1, No: 1, January, Seagull Publications, pp. 11-21. ISSN Print: 2616-4817, Online: 2616-4833.
 • AK, Ahmet, BAHÇE, Abdullah Burhan ve GÜMÜŞ, Öner. (2018). Fair Income Distribution in Islamic Economics: Wealth Taxes in Turkey in Theory and in Practice. International Journal for Empirical Education and Research, 1 (1), 11-20, ISSN (print): 2616-4817, ISSN (online): 2616-4833.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Ceylan, U. ve Güven, Ö.Z. (2018). Yiyecek İçecek İşletmelerinin Menü Planlamasında Kütahya’nın Yöresel Yemeklerinin Yeri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6/Special issue3 (2018) 451-459.
 • Ceylan, U. (2018). Üçüncü Yaş Turistlerin Termal Konaklama İşletmelerinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018 Cilt: 7 Sayı: 4, 671-685.
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu , Fethullah Uslu, Uğur Kafkas, Ortotrop Plakların Çift Fourier Serileri İle Statik Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.22-29, Ocak 2018. https://doi.org/10.29137/umagd.419658
 • Çerçioğlu, M., 2019. Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Sera Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (x), xx-xx. [CAB Abstracts, FAO AGRİS/CARİS, TR Dizin].
 • Tunçbilek Kömür Yıkama Tesisinde Bazı Fiziksel Çevre Etkenlerinin Araştırılması, Bilimsel Madencilik Dergisi, Cilt 57, Özel Sayı Kasım, ss41-50 (2018)
 • Açık Ocak İşletmelerinde İş Güvenliği Uygulaması: Örnek Ocak Çalışması, Bilimsel Madencilik Dergisi, Cilt 57, Özel Sayı Kasım, ss99-108 (2018)
 • Patlatma Uygulaması Yapılan Bir Sahadan Elde Edilen Titreşim Değerlerinin Farklı Hasar Kriter Tablolarına Göre Değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 33, Sayı 3 (Eylül), s57-66, (2018)
 • Bir Manyezit Açık İşletmesinde Patlatma Maliyet Analizi, Celal Bayar Üniversitesi, Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi, Sayı 25, Cilt I, ss25-32 (2018)
 • Üniversiteler ve İş Güvenliği Kültürü”, Celal Bayar Üniversitesi, Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi, Sayı 25, Cilt I, ss9-15 (2018)
 • Durmuş, H., Utkucu, M., 2018. “10 Mayıs 1997 Qa‘enat (İran) depremi (Mw=7.2) sonlu-fay kayma dağılımının telesismik P ve SH geniş bant dalga şekillerinin ters çözümünden belirlenmesi“, Yerbilimleri,
 • Yoşumaz, İ. ve Özkara, B. (2018). Duygusal Zekânın Çevik Yazılım Geliştirme Sürecinde Müşteri Odaklılığına Etkisi, Asos Journal 6(79). ss.382-397.
 • YAMAN, Murat ve ÖNDER, Özgür (2018), “Küreselleşme-Yerelleşme Ekseninde Yerel Siyasetin Dönüşümü“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:57, Temmuz, ss. 232-237
 • YAMAN, Murat ve ERKAN, Çakır (2018), Dijitalleşen Dünya‘da Afet ve Acil Durum Yönetimi Uygulamaları, İnsan ve Toplum Bilim Araştırmaları Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 2,ss.1124-1138.
 • YAMAN, Murat ve KÜÇÜKŞEN, Murat (2018), Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.55,ss.247-259.
 • YAMAN, Murat ve KÜÇÜKŞEN, Murat (2018), Yerel Demokrasi Gelişim Sürecinde Kent Konseylerinin Rolü ve İşlevselliği: Bursa ve Yalova Kent Konseyi Örneği, İşletme Ekonomi ve Araştırmaları Dergisi, Sayı. 1,
 • YAMAN, Murat ve ERDEM, Güç (2018), Türkiye‘de Göç olgusunun Toplu Konut Uygulamaları Bağlamında Değerlendirilmesi, Yıl.11, Sayı. 33, ss.1045-1070.
 • YAMAN, Murat ve HAŞIL, Fatih (2018), Türkiye‘deki Hidroelektrik Santrali (HES) Uygulamalarına Çevre Açısından Bakış, Uluslararası Afro-Avrasya Dergisi, Sayı.5, Ocak, ss.145-156.
 • YAMAN, Murat (2018), “BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYADAN FAYDALANMA BİÇİMLERİ: KÜTAHYA İLİ VE İLÇE BELEDİYELERİ İÇERİK ANALİZİ“,Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl. 10, Sayı. 20, Nisan, ss.224-243.
 • Günay, İlhami, “تحقيق و تحليل الرسالة النورية والمشكوة القدسية لداود القارصي “ EKEV Akademi Dergisi, Sayı 74, ss, 151-184 Doi Number :http://dx.doi.org/10.17753/Ekev840
 • Kırkağaç Murat, Karasoy Durdu (2018). An analysis of cause of loss in comprehensive insurance under competing risks regression model. Journal of Statisticians: Statistics and Actuarial Sciences, 11(1), 1-12
 • Sevinç Ö, Güner Y, Til A, (2018), Çanakkale ili 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Çalışan Personelin Afet Tıbbı Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Pamukkale Tıp Dergisi (11):2, s: 119-125.
 • Halil İlkimen, (1Z, 2E)-N’-Hidroksil-2-Hidroksiimino-N-p-Tolil-Asetamidin Ligandının Fe(II) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2018, 41, 13-22.
 • Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar, Lavanta, Ada Çayı, Kekik ve Papatya Ekstrelerinin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 2018, 48(4), 241-246.
 • (2018) Akbulut, N., Özyön, A., “Memet Baydur‘un Limon Adlı Oyununun “Oyun İçinde Oyun” Tekniğinin İşlevi Bağlamında İncelenmesi - The Analysis of Memet Baydur’s Play Called Limon in the Context of the Function of “Play within Play” Technique”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume 20, Issue 3, p. xxx-xxx, Ekim 2018, ISSN: 1302-1265. (Doi Number: ) (KABUL EDİLDİ - BASIM AŞAMASINDA)
 • Eren, Serdar. (2018) “Ekolojik Restoranlar ve Perma-Kültür Uygulamaları: Ekbiçyeiç Restoranı Üzerine Bir Araştırma.“ Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2.Ek1: 534-552.
 • Dijitalleşen Dünyada Akıllı Afet ve Acil Durum Uygulamaları. Yaman, Murat ve Çakır, Erkan (2018)
 • Günay, İlhami Akademik Tefsir Araştırmalarında Konu ve Kaynak Bulma Sorunlarına Çözüm Önerileri, Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], 2018, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 123-145.
 • Akça, İ. ve Beydilli, E.T. (2018). İş Stresi ve Yaratıcılık Süreci İlişkisi: Kütahya’daki Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 283-307.
 • ALTINTAŞ (KÜTAHYA-TÜRKİYE) OVASI TARIM TOPRAKLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, ÖNCEL ÇALIŞMA
 • Demirer, V., & Yolcu, V. Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (45), 105-131.
 • Duran, A., “Ni50Mn36Sn14 Heusler Alaşımının Yumuşak Manyetik Karakteri”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33 (2), 139-152 (2018)
 • Özok, İ.H., Zengin, E., Karakuş, H. ve Erguler, Z.A., 2018. Hidrolik İletkenlik ile İnce Taneli Zeminlerin Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Sayı 40, Sayfa 1-6.
 • (2018) Özyön, A., “Charlotte Perkins Gilman’ın Kadınlar Ülkesi Adlı Romanının Radikal Feminist Bağlamda Okunması - A Radical Feminist Reading of Charlotte Perkins Gilman’s Novel Called Herland”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Lettes), Volume 60, Issue 1, p. 261-268, Haziran 2018, ISSN: 2602-2788.
 • Özdemir M., Kahraman B., Yalçın E., “Çanakkale Çan Bölgesinde Bulunan Bir Linyit Sahası Rezervinin Belirlenmesine Yönelik Çalışma“, Kütahya D.P.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Haziran 2018, Sayı:40, ISSN: 1302-3055, s.27-43.
 • Baysal M., (2018) “ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENME ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ“, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2018 Cilt: 7 Sayı: 2 ISSN: 2146-9199
 • (2018) Özyön, A., “Turgay Nar’ın Çöplük Adlı Oyununun Dinsel ve Mitolojik Unsurlar Bağlamında Analizi - The Analysis of Turgay Nar’s Play Called Çöplük in the Context of Religious and Mythological Elements”, Akademik İncelemeler Dergisi (AID), Volume 13, Issue 2, p. 201-213, Ekim 2018, ISSN: 1306-7885. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.17550/akademikincelemeler.409832)
 • Ayşe Akçay, Muzaffer Özburan. Değirmisaz Havzası’nın (Tavşanlı/Kütahya) Neotektonik İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt 22, Sayı: 2, 1035-1044. DOI: 10.19113/sdufbed.18488
 • Yılmaz, V., Arı, E. (2018). An Investigation of Factors Affecting City Life Satisfaction and an Index Proposal. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 25-48. (ULAKBİM)
 • Canbaz, M., Akçay, M., Ergin, S., “Elektriksel Direnç ile Isitma Yoluyla Uygulanan Kurun Beton Ozelliklerine Etkisi“, Uludag Universitesi Muhendislik Fakultesi Dergisi, 2018, Cilt 23 Sayi 1, sayfa 431-440.
 • [7] HASAN BİRCAN, OSMAN BATTAL Osman, “Borik Asitin Yüzey Neminin Mikrodalga ile Kurutulması“, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (1), 53-61., (2018) Doi: 10.5578/fmbd.66144
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu , Fethullah Uslu, Uğur Kafkas, Ortotrop Plakların Çift Fourier Serileri İle Statik Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.22-29, Ocak 2018. https://doi.org/10.29137/umagd.419658
 • I. ISIK, V. UZ, M. ÇAKI, N. DERIN COSKUN, A. ISSI, C. E. ISIK, P. Ç. TOKAT BIRGIN & F. ÇELIK, Samotlu Çamurun Karakterizasyonu Ve Sanatsal Seramiklerde Kullanımı, türkiye seramik federasyonu, 2018, 13046578, 1, 52, 110-120.
 • Sevda ENGİN, Uğur BÜYÜK, Kontrollü Doğrusal Katılaştırılan Al-Cu Alaşımının Mikroyapısı, Mekanik ve Elektriksel Özelliklerinin Katılaştırma Hızına Bağlı Değişimi,Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2) 2018, 209-221. (BASKIDA)
 • Şahin, Enes. “Haldunî Bir Nazariyenin İmkânlarını Aramak: 17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce, Din ve Siyaset Hayatında Geri Dönüş Taleplerine Tavırlar Nazariyesi Çerçevesinde Bir Bakış“, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 133, Kış 2018, ss. 43-53.
 • Doğruöz, C. (2018) “Denizli Molas Havzasında Bulunan Sedimanter Kayaçların Cerchar ve Shore Sertliklerinin Tayini ve Bulanık Mantık Uygulaması“, Bilimsel Madencilik Dergisi, TR Ulakbim
 • Halil İlkimen, 2-Aminobenzotiyazolün Karışık Ligandlı Metal Kompleksleri Ve Biyolojik Özellikleri Hakkında Literatür Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018, 42(7), (Derleme) (Kabul Edildi).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • H. Y. OCAK, G. SARIOĞLU, R. BAŞAR, “Investigation of Al-1.1Sc and Al-1.9Sc Alloys at Room Temperature by Dislocation Density (hkl)”, International Engineering and Natural Sciences Conference, INESEC 2018, Diyarbakır/Türkiye
 • H. Y. OCAK, G. SARIOĞLU, R. BAŞAR, “Investigation of Dislocation Density Of Al-6Mg-1.1Sc Alloy with Temperature”, International Engineering and Natural Sciences Conference, INESEC 2018, Diyarbakır/Türkiye
 • H.Y.OCAK and G.SARIOĞLU, “Fe-40% Al Alloy (hkl) Theoretical Calculations of Plane Energies”, International Congres on the World of Technolgy and Advanced Materials,WITAM-2018, Kırşehir/Türkiye
 • G.SARIOĞLU and H.Y.OCAK, “XRD Analysis of Temperature Change of Crystal Braiding Parameter Al-6Mg-1.1Sc Alloy”, International Congres on the World of Technolgy and Advanced Materials,WITAM-2018, Kırşehir/Türkiye
 • G.SARIOĞLU, H.Y.OCAK, R.BAŞER, R.ÜNAL and A.ÇETİN“of Crystal in Al-1.1Sc Alloy Due to by XRD”, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress – TPS34, 2018, Bodrum, Türkiye
 • A.ÇETİN and H.Y.OCAK, G.SARIOĞLU, “Transmisson Characteristics of Modes with Different Defect Layer Geometries in One-Dimensional Photonic Structures”, İnternational Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, PCFM’18, 19-21 Junes 2018, Elazığ/ Turkiye
 • H.Y.OCAK, and G.SARIOĞLU, “XRD Analysis of Temperature Change of Crystal Brading Parameter in Al-1.9 Sc Alloy”, İnternational Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, PCFM’18, 19-21 Junes 2018, Elazığ/ Turkiye
 • H.Y.OCAK, G.SARIOĞLU and A.ÇETİN, “Theoretical Calculations of Internal Interaction Energy in Fe(1-x) Al(x) Alloys”, İnternational Conference on Physical Chemistry and Functional Materials, PCFM’18, 19-21 Junes 2018, Elazığ/ Turkiye
 • H.Y. OCAK, G. Sarıoğlu, and R.Başer, “Experimental and theoretical investigation of hardnesses of Al-Sc Alloys”, 1st International Symposium on Ligyt Alloys and Composite Material, ISLAC’18, 22-24 March 2018, Karabük, Türkiye
 • H.Y. OCAK, G. Sarıoğlu, S.Akbudak, Ş. UĞUR and G. UĞUR, “Investigation of Elastic Anisotropy Pressure Change in Al-Sc Alloys”, 1st International Symposium on Ligyt Alloys and Composite Material, ISLAC’18, 22-24 March 2018, Karabük, Türkiye
 • H.Y. OCAK, R. ÜNAL, G. Sarıoğlu, Ş. UĞUR and G. UĞUR, “ Analytical Investigation of Maximum Stresses According to the (hkl) Layers at Stable Condition for Al-Sc Alloys”, 1st International Symposium on Ligyt Alloys and Composite Material, ISLAC’18, 22-24 March 2018, Karabük, Türkiye
 • Karabulut, A., Köken A., Karabulut E. ve Sahman H. (2018). Insulatıon of the force conducted vıbratıon to the floor ın Workbench, Internatıonal Conference On Engıneerıng Technologıes, October 26-28, 2018, Konya/TURKEY
 • The Relation Between Self-Efficacy and Decision-Making Styles of Muaythai Referees
 • Examination of Decision Making Strategies of Muaythai Referees by Different Variables
 • Analysis of Leadership Styles of Muaythai Trainers by Different Variables
 • Examination of Muaythai Trainers‘ Decision Making Strategies
 • The Effect of Functional Training on Lower and Upper Extremity Anaerobic Power Levels in Elite Muaythaic
 • The Effect of Functional Trainings on Aerobic Power in Elite Muaythaicians
 • Sema Behdioğlu, Neslihan Çilesiz, Fadime Çelik, Ayşegül Yıldız (2018), Information and Communication Technology, Innovation and Firms‘ Labor Productivity: TR33 Region Example, 3rd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Skopje, Macedonia.
 • Noyan Aydın, Ayşegül Yıldız (2018), Determination of Urban Attractiveness From the Perspective of Global Power City Index By Fuzzy Clustering Analysis, 3rd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Skopje, Macedonia.
 • Mahmut Zortuk, Ayşegül Yıldız (2018), The Asymmetric Effect of Household Debt on Income Distrubition Inequality: NARDL Model Application For Turkey, 3rd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Skopje, Macedonia.
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 2-Amino-5-(ClBrNO2)piridin türevleri ile 5-sülfosalisilik asitin proton transfer tuzlarının sentezi ve karakterizasyonu. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28-29 December 2018 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile 2-aminopiridin türevlerinin karışık ligandlı Cu(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28-29 December 2018 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile 2-amino-4-(CH3Cl)piridin türevlerinin karışık ligandlı Cu(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 28-29 December 2018 (Sözlü ve tam metin sunum).
 • Aydin, K., Karaağaç, İ., Şahin, H., 2018, Lazer Kaynaklı HSLA Sac Malzemede Geri Esnemenin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini, International Science and Academic Congress‘18 (INSAC’18), 8-9 Aralık 2018, Konya.
 • Aydin, K., Karaağaç, İ., Şahin, H., 2018, Lazer Kaynağı İle Birleştirilmiş Çift Fazlı (DP600) Sac Malzemede Geri Esnemenin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini, International Science and Academic Congress‘18 (INSAC’18), 8-9 Aralık 2018, Konya.
 • AKBULUT ARZU,AKBULUT ABDULLAH,ADA HEDIYE DENIZ (2018). Sera Isı Kaybının Belirlenmesi ve Isıtma Için Maliyet Analizi Kütahya Durum Çalısması. IMSMATEC2018 (Tam Metin
 • ADA HEDIYE DENIZ,ALTANLAR SELDA,AKBULUT ARZU (2018). ANKARA SEKER FABRIKASI SOGUTMA KULESI SUYUNDA ST 37.2, AISI 304L VE AISI 316L KALITE ÇELIKLERININ KOROZYON DAVRANISLARININ INCELENMESI. IMSMATEC 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4396781
 • IMSMATEC2018
 • IMSMATEC2018
 • 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu
 • 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu
 • ÜNVEREN ALPARSLAN,KAYHAN MERT,GÜLFIRAT ÖMÜR,ÖZYIGIT FILIZ (2018). EGZERSIZ YAPAN BIREYLERIN DIYET KALITESI ILE FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI. 16. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI, 713 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446386)
 • TOPRAKLI MUSTAFA,ÜNVEREN ALPARSLAN,KAYHAN MERT,ÇIMEN ERKAN (2018). SPOR BILIMLERI FAKÜLTESINDE LISANS EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN INTERNET BAGIMLILIGI VE YEME DAVRANISLARININ INCELENMESI. 16. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI, 712 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446432)
 • BUDAK MAYA,ÜNVEREN ALPARSLAN,KAYHAN MERT,BUDAK CEMALETTIN (2018). LISE ÖGRENCILERINDE PROBLEMLI INTERNET KULLANIMI ILE BESLENME EGZERSIZ TUTUMLARI ARASINDAKI ILISKI. 16. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI, 612 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446411)
 • ÇIMEN ERKAN,ÜNVEREN ALPARSLAN,KAYHAN MERT,TOPRAKLI MUSTAFA (2018). ÜNIVERSITE ÖGRENCILERININ SAGLIKLI YASAM BIÇIMI DAVRANISLARI ILE YEME TUTUMLARI ARASINDAKI ILISKININ ARASTIRILMASI. 16. ULUSLARARASI SPOR BILIMLERI KONGRESI, 708 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446446)
 • KURBAN, SAMED & ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD (2019). Kamu Yönetimi Eğitimine Dair Büyük Sorular: Yükseköğretim Sınavının Düşündürdükleri. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu/KAYFOR. Kayseri.
 • ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD & KURBAN, SAMED (2019). Kamu Hizmeti Güdülemesi ve Kamu Yönetimi Eğitimi Alma Nedenleri. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu/KAYFOR. Kayseri.
 • Fatma Seçil Karayel, Uluslararası Ve Türk Moda Markalarında Kullanılan Semboller Arasındaki Farklılıklar, III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 03-05 Eylül 2018, Kazakistan Almaty.
 • Fatma Seçil Karayel, Türk Kültüründe Yer Alan Kutnu Kumaş Ve Lale Motifiyle Giysi Tasarım Çalışması, III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 03-05 Eylül 2018, Kazakistan Almaty.
 • Fatma Seçil Karayel, Türk Moda Ürünlerinde Kullanılan Sembollerin Marka Kimliğine Katkısı, IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 27-29 Nisan,2018 Budapeşte, Macaristan
 • Fatma Seçil Karayel, Uluslararası Moda Ürünlerinde Kullanılan Sembollerin Marka Kimliğine Katkısı, IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 27-29 Nisan,2018 Budapeşte, Macaristan.
 • KURBAN, SAMED & AKMAN, HATİCE (2018). Yaşanan Gerçeklik ve Yaşayanların Algısı Üzerinden İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin Hâkim İdeolojileri. 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi/ 4. International Culture and Civilization Congress. Mardin.
 • AKMAN, HATİCE & KURBAN, SAMED (2018). Osmanlı‘da Basın Hareketlerini Yeniden Düşünmek: Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemlerine Bakış. 4. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi/ 4. International Culture and Civilization Congress. Mardin.
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ENTEGRE RAPORLAMADA ETKİN BİR STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ SİSTEMİN KURULMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI
 • STRATEGIC ROAD MAP OF SUSTAINABLE GROWTH: INTE-GRATED WITH STANDARD COSTING SYSTEM BALANCED SCORECARD (BSC) MODEL
 • STRATEGIC ROAD MAP OF SUSTAINABLE GROWTH: INTE-GRATED WITH STANDARD COSTING SYSTEM BALANCED SCORECARD (BSC) MODEL
 • DİLEKÇİ UFUK,EYNUR BAYBARS RECEP,BÖYÜKELHAN EVRİM (2018). Beden eğitimi dersinde öğrencilerin değer yönelimine ilişkin incelenmesi (Sultanbeyli/İstanbul). ERPA 2018 INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION, 148-148. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4394146)
 • BÖYÜKELHAN EVRİM,EYNUR BAYBARS RECEP,DİLEKÇİ UFUK (2018). Beden eğitimi dersinde öğrencilerin değer yönelimine ilişkin incelenmesi (Kütahya örneği). ERPA 2018 INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION, 148-148. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4394136)
 • EYNUR BAYBARS RECEP,Sarı Ali (2018). Ankara İlinde Mücadele Sporları İle İlgilenen 10-14 Yaş Sporcuların Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. 16. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446619)
 • İnanç Harun,EYNUR BAYBARS RECEP (2018). Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Görev Yapan Personelin Örgütsel Adalet Algıları İle Mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4446632)
 • Polat Yakup, EYNUR BAYBARS RECEP (2018). Ankara’da Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Diğerkâmlık (Yararlılık) Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi. 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4446605)
 • O. O. Yolcan, R. Kose, M. A. Ozgur, O. Kosar, Y. F. Gorgulu, Exergo-Economic Analysis of Solar Assisted Ground Source Heat Pump With Speco Method: Kutahya Case Study, 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation (AES 2018), (4.Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu), April 18-20, 2018, ch. 3, p. 1785-1795, Trakya University, Edirne, Turkey.
 • O. O. Yolcan, M. A. Ozgur, Y. F. Gorgulu, R. Kose, Cost Analysis of Solar Photovoltaic Energy Power Plant With 100 MW Capacity Which Can Be Installed in Edirne, 4th Anatolian Energy Symposium with International Participation (AES 2018), (4.Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu), April 18-20, 2018, ch. 1, p. 294-302, Trakya University, Edirne, Turkey.
 • Aydin, K., Karaağaç, İ., Şahin, H., 2018, Lazer Kaynağı İle Birleştirilmiş Çift Fazlı (DP600) Sac Malzemede Geri Esnemenin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini, International Science and Academic Congress‘18 (INSAC’18), 8-9 Aralık 2018, Konya.
 • Aydin, K., Karaağaç, İ., Şahin, H., 2018, Lazer Kaynaklı HSLA Sac Malzemede Geri Esnemenin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini, International Science and Academic Congress‘18 (INSAC’18), 8-9 Aralık 2018, Konya.
 • Topal, B., Şahin, H., 2018, Helal Gıdanın Tüketici Davranışına Etkisi: Sakarya İlinde Bir Araştırma, INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IMASCON 2018), 23-24-25 Kasım 2018 Kocaeli/Türkiye
 • Topal, B., Şahin, H., 2018, Tüketicilerin E-Ticareti Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması, INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IMASCON 2018), 23-24-25 Kasım 2018 Kocaeli/Türkiye
 • Garp Linyitleri İşletmesinde Yeraltı Harici Karo Tesisinde Aydınlatma ve Termal Konfor Şartlarının İncelenmesi, Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi “ICCET 2018”, 11-13 Nisan, Zonguldak, ss439-448 (2018)
 • Gürültü Maruziyetinin İncelenmesi: Garp Linyitleri İşletmesi Örneği, Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi “ICCET 2018”, 11-13 Nisan, Zonguldak, ss431-438 (2018)
 • Garp Linyitleri İşletmesi Artıklarından Humprey Spirali ile Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi “ICCET 2018”, 11-13 Nisan, Zonguldak, ss327-336 (2018)
 • Şlam Göleti Malzemesinden Kömürün Knelson Konsantratörü ile Kazanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi “ICCET 2018”, 11-13 Nisan, Zonguldak, ss317-326 (2018)
 • An Investigation into the Stability of Slopes and Stockpiles at an Open Cast Coal Mine in Western Part of Turkey, 4th Int. Con. on Engineering and Natural Science, 2-6 May, Kiev-Ukraine (2018)
 • Analysis of Recent Occupationa Accidents at Seyıtomer Thermal Power Plant, 4th Int. Con. on Engineering and Natural Science, 2-6 May, Kiev-Ukraine (2018)
 • Evaluation of Work Accidents Recently Occurred in Seyıtomer Lignite Corporation (Turkey), 4th Int. Con. on Engineering and Natural Science, 2-6 May, Kiev-Ukraine (2018)
 • Rock Bit Application Parameters in Geothermal DrillingWorks and Cost Analysis, 4th Int. Con. on Engineering and Natural Science, 2-6 May, Kiev-Ukraine (2018)
 • Geosynthetic Material Applications used in Mining Sector, A Case of Emet Boron Works”, 4th Int. Con. on Engineering and Natural Science, 2-6 May, Kiev-Ukraine (2018)
 • Evaluation of Physical and Mechanical Specifications of Natural Building Stones in Terms of Water Saturation, 4th Int. Con. on Engineering and Natural Science, 2-6 May, Kiev-Ukraine (2018)
 • AYGÜN, M. Kütahya Kadın Giysilerinin Motif, Desen ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi, Sözlü Bildiri. III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 03-05 Eylül 2018, Almatı / Kazakistan.
 • AYGÜN, M. Giyim Süsleme Sanatında Lale Motifi. Sözlü Bildiri. III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 03-05 Eylül 2018, Almatı / Kazakistan.
 • Uçar, A., Karaca, S., Uz, V., Derin Coşkun, N., İssi, A., 2018, Preliminary Studies on the Enrichment of the Corundum (Ruby), IV. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES‘18), 10 - 12 Ekim 2018, Eskişehir-Türkiye.
 • Şahbaz, M., Karaca, S., Şahbaz, O., Karagüzel C., 2018, The Effect of Kerosene/ Flocculant Mixture on Solid-Liquid Seperation, XVI. International Mineral Processing Symposium, Antalya-TURKEY.
 • Can, M.F., Karaca, S., Karagüzel, C., 2018, Synergistic Effect of CTAB/n-Octanol Mixture on Quartz Flotation, XVI. International Mineral Processing Symposium, Antalya-TURKEY.
 • Karagüzel, C., Canıeren, Ö., Karaca, S., Demir, U., Şahbaz, O., 2018, The Comparison of the Enrichability of the Antimony Ores With Different Mineralogical Characteristic By Using Shaking Tabler, XVI. International Mineral Processing Symposium, Antalya-TURKEY.
 • Karaca, S., Şahbaz, O., Ediz, İ.G., Uçar, A., Ediz, N., Şensöğüt, C., 2018, Garp Linyitleri İşletmesi Artıklarından Humprey Spirali ile Kömürün Kazanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi “ICCET 2018”, 11-13 Nisan, Zonguldak, 327-336.
 • Uçar, A., Ediz, N., Şahbaz, O., Karaca, S., Ediz, İ.G., Şensöğüt, C.,2018, Şlam Göleti Malzemesinden Kömürün Knelson Konsantratörü ile Kazanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi “ICCET 2018”, 11-13 Nisan, Zonguldak, 317-326.
 • YAMAN, Murat ve ÇAKIR, Erkan (2018), Considering Urban Transformatıon Projects Wıth Regard To Socıal Aspects: Case Of Eskısehır Metropolıtan Munıcıpalıty,Internatıonal Congress On Turkısh Geography Socıal Scıences Research II, Aprıl 20-22, Alanya/TURKEY.
 • OCAKOĞLU, N., “Osmanli Sarayi Kadin Giysileri ve Günümüz Giysi Tasarimina Bir Uyarlama“, III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 03-05 Eylül 2018, Almaty / Kazakistan
 • OCAKOĞLU, N., “Türk Çini Ve Seramiklerinde Kullanilan Hayvan Figürleri ve Giysi Tasarimina Yansitilmasi“, III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 03-05 Eylül 2018, Almaty / Kazakistan
 • OCAKOĞLU, N., “Giysi Tasarımına Yenilikçi (Inovatif) Yaklaşımlar“, IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 27-29 Nisan 2018, Budapeşte /Macaristan
 • OCAKOĞLU, N., “Geleneksel Dokumalarımızdan Kutnu Kumaşının Giysi Tasarımında Kullanılması“, IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 27-29 Nisan 2018, Budapeşte /Macaristan
 • OCAKOĞLU, N., “Kütahya Çiniciliği ve Kütahya Çini Desenlerinin Giysi Tasarımlarına Yansıtılması“, 3. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu. “Kültürel Mirasın Korunması Ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi“, 24-25 Nisan 2018, Antalya
 • AYGÜN, M. Lidya Uygarliği Giysi Aplikleri Ve Motiflerinin İncelenmesi, 131-143. IV. Uluslararası Afro- Avrasya Araştırmaları Kongresi. 27-29 Nisan 2018- Budapeşte.
 • AYGÜN, M. Giyilebilir Sanat Bağlamında Giysi Tasarımı, 506-513. IV. Uluslararası Afro- Avrasya Araştırmaları Kongresi. 27-29 Nisan 2018- Budapeşte.
 • AYGÜN, M. Gediz Geleneksel Kadın Giysilerinin Motif, Desen ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi. III. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu “Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması“ Akdeniz Üniversitesi Gūzel Sanatlar Fakültesi. 24- 25 Nisan-2018- Antalya.
 • ÖZKARTAL, M., AYGÜN,M. Sanat Eleştirisi Üzerine Portre Ressamı Sir Peter Lely (1618-1680)‘in Loise De Keroualla, Portsmouth Düşesi. 16-18 Ekim 2018 - Alanya Sanat ve Tasarım Sempozyumu. Alanya.
 • (2018) Serttaş, S., Şahin, V., “PBench: A Parallel, Real-Time Benchmark Suite”, 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2018) 09-11 Nov 2018, Antalya, TURKEY. ISSN 2148-7464
 • Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Alagele, S. 2019. Soil hydraulic properties affected by cover crop management practices. 74th SWCS International Annual Conference (Bridging the Divide: Uniting Rural and Urban Landscapes for Conservation). July 28 - 31, Pittsburgh, PA, United States. [Oral presentation].
 • ÜÇBAŞ DURAK, S.D., AKKİRAZ, M.S. ve ÖZGEN ERDEM, N., KÖMÜRLÜ MENGEN HAVZASI’NIN EOSEN (BOLU) MİKROPALEONTOLOJİSİ, Uluslararası Katılımlı 19. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 27-29 Ekim, 2018, Zonguldak
 • Cercioglu, M. 2019. The influence of some organic and inorganic materials on maize yield based on statistical analysis. 5th International Conference on Sustainable Development, April 17-21, Belgrade, Serbia [Poster presentation].
 • YAMAN, Murat ve GÜZELSOY, Hakan (2018), Diyarbakır‘da Toplumsal Farklılaşma ve Kentleşme İlişkisi Yeni-Orta Sınıflaşma ve Yoksullaşma, ISAPA 2018.
 • YAMAN, Murat, ÖNDER, Özgür, ÇAKIR, Erkan (2018), Türkiye‘de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Müfredat İncelemesi, Kayfor 16, Kayseri
 • YAMAN, Murat ve ÇAKIR, Erkan (2018), Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Kriz Yönetimi, The Second Annual Meeting and International Conference, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • KAYGUSUZ, M., SEVİM, Ş., & BOZDOĞAN, T. (2018). Maddi Olmayan Duran Varlıkların Finansal Performansa Etkisi Borsa İstanbulTeknoloji Şirketlerinde Bir Uygulama. Presented at the INNOVATION AND GLOBAL ISSUESIN SOCIAL SCIENCES III . https://www.inglobe.org/inglobe3/tr/21-kongre-test-kitabi-yayimi/
 • Yahya Taşgın, Tamer Köşüm, Nurullah Kıratlı, Haluk Kejanlı “Keçe-Mantar-kavler malzemelerinden oluşan malzemelerin tabanca mermisine karşı mukavemeti“ III. International Science symposıum, 5-8 September 2018, Sayfa 162-170, Isbn:978-605-666789-3-6, Pristine-Kosovo.162-170
 • Nurullah Kıratlı, Uğur Çalıgülü, Yahya Taşgın “ Geotermal regioanl heating distribution system of Çitgöl munipality“ III. International Science symposıum, 5-8 September 2018, Sayfa 152-161, Isbn:978-605-666789-3-6, Pristine-Kosovo.
 • Uğur Çalıgülü, Mustafa Turkmen, Ali Kaya Gür, Nurullah Kıratlı, Remzi Kalli “ The Weldability of AZ63 Magnesium-AA6063 aluminum alloys using friction welding“ III. International Science symposıum, 5-8 September 2018, Sayfa 141-151, Isbn:978-605-666789-3-6, Pristine-Kosovo.
 • N.KIRATLI, K.ARMAĞAN, M.BAYSAL, Ş.KİTİŞ, C.ARMAĞAN, “ Jeotermal Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Smart Pls İle Değerlendirilmesi: Kütahya-Bursa-İzmir-Afyon-Balıkesir-Manisa Bölgeleri Örneği“ International Multidisplinary congresss of EURASIA VI., September 4-6 2018, Sayfa 182-183, Isbn:978-605-68882-1-2, Roma/Italy.
 • M.BAYSAL,K.ARMAĞAN, Ş.KİTİŞ , C.ARMAĞAN, N.KIRATLI, “Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Kullanım Şartlarına Göre Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi“ International Multidisplinary congresss of EURASIA VI., September 4-6 2018, Sayfa 181, Isbn:978-605-68882-1-2, Roma/Italy
 • K.ARMAĞAN, C.ARMAĞAN, N.KIRATLI, M.BAYSAL, Ş.KİTİŞ , “Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sem (Pls) Yöntemi İle Değerlendirilmesi“ International Multidisplinary congresss of EURASIA VI., September 4-6 2018, Sayfa 179-180, Isbn:978-605-68882-1-2, Roma/Italy
 • M.BAYSAL, Ş.KİTİŞ , C.ARMAĞAN, N.KIRATLI, K.ARMAĞAN, “Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Kullanım Şartlarına Göre Değerlendirilmesi“ International Multidisplinary congresss of EURASIA V., July 24-26 2018, Sayfa 447, Isbn:978-605-68882-0-5, Barcelona.
 • K.ARMAĞAN, M.BAYSAL, Ş.KİTİŞ , C.ARMAĞAN, N.KIRATLI, “Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi“ International Multidisplinary congresss of EURASIA V., July 24-26 2018, Sayfa 445-446, Isbn:978-605-68882-0-5, Barcelona.
 • Ş. KİTİŞ , C. ARMAĞAN, N.KIRATLI, K. ARMAĞAN, , M. BAYSAL, “Türkiye’deki Bazı Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Enerji Verimliliği Faktörlerinin Belirlenmesi Çalışması“ International Multidisplinary congresss of EURASIA V., July 24-26 2018, Sayfa 443-44, Isbn:978-605-68882-0-5, Barcelona.
 • Kazan,B., Özalp, M., Investigation of The Effects of Heat Treatment on Varnished Wood Material, ICONST-International Conference on Science and Technology, Proceeding Book, 448-459, September 5-9, Prizren, Kosovo, 2018.
 • Akman, M., Özalp, M., Çerçioğlu, M., The Effects of Heat Treatment on Some Mechanical Properties Anatolian Black Pine (Pinus nigra J. F. var. seneriana) and Investigation of Soil Properties, ICONST-International Conference on Science and Technology, Proceeding Book, 438-447, September 5-9, Prizren, Kosovo, 2018.
 • Sarı,S., Özalp, M., The Investigation of Aluminium Sulphate Influences with Double Components in Polyurethane Varnish Applications of Wood Materials, ICONST-International Conference on Science and Technology, Proceeding Book, 148 (Abstract), September 5-9, Prizren, Kosovo, 2018.
 • ÖZBAY FİKRET (2018). Kilikia Bölgesi Hellenistik Dönem Kentleşmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı – ICOSS Kapadokya, 137-137.
 • ÖZBAY FİKRET (2018). KLAZOMENAI ANTİK KENTİ HBT KUZEY VEFGT SEKTÖRLERİNDE ELE GEÇEN KLASİK DÖNEME AİT BRONZ SİKKELER. uluslararası Antropoloji Arkeoloji Sanat Tarihi Sempozyumu, 68-68.
 • ARMAĞAN K., ARMAĞAN C., KIRATLI N., BAYSAL M., KİTİŞ Ş. (2018), “Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sem (Pls) Yöntemi İle Değerlendirilmesi“ - VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY
 • BAYSAL M., ARMAĞAN K., KİTİŞ Ş., ARMAĞAN C., KIRATLI N. (2018), “Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Kullanım Şartlarına Göre Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi“ - VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY
 • KIRATLI N., ARMAĞAN K., BAYSAL M., KİTİŞ Ş., ARMAĞAN C. (2018), “Jeotermal Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Smart Pls İle Değerlendirilmesi: Kütahya-Bursa-İzmir-Afyon-Balıkesir-Manisa Bölgeleri Örneği“- VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY
 • ARMAĞAN K., BAYSAL M., KİTİŞ Ş., ARMAĞAN C., KIRATLI N. (2018), “Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi“ - V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN
 • BAYSAL M., KİTİŞ Ş., ARMAĞAN C., KIRATLI N., ARMAĞAN K. (2018),“Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Kullanım Şartlarına Göre Değerlendirilmesi“, -V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN,
 • KARAOĞLAN HÜLYA (2018). KÜTAHYA SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ’NDE Kİ M.Ö. II. BİN’E AİT DOKUMA TEZGÂH AĞIRLIKLARIKÜTAHYA SEYİTÖMER LOCATION II. WEAVING MAJOR WEIGHTS. IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi-INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV, 683-694. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4410580)
 • KARAOĞLAN HÜLYA (2018). KÜTAHYA SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ’NDE Kİ M.Ö. II. BİN’E AİT KONİK FORMLU AĞIRŞAKLARKÜTAHYA SEYİTÖMERLOCATION II. ICONCONIC FORM SPINDLEWHORLS. IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi-INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IV, 695-709. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4410757)
 • Karaferye, F. (Ekim, 2018). Student mentoring models: a systematic review. (III. Ines International Education and Social Science Congress) III. Ines Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, ISBN: 978-605-196-188-0, Antalya.
 • Karaferye, F. (Ekim, 2018). Yükseköğretimde mentorluk programları: mentor, menti ve kuruma yönelik kazanımları. (III. Ines International Education and Social Science Congress) III. Ines Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı, ISBN: 978-605-196-188-0, Antalya.
 • ÇETİN, A.G. (2018). “Bernard Leach ve Leach Çömlekçiliği”, I. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 Nisan 2018, Poster Bildiri, Sivas.
 • ÇELİK YILMAZ, N. & ÇETİN, A.G. (2018). “Tasarımda İşlevsellik”, 3. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, 20 – 23 Nisan 2018, Sözlü Bildiri, Antalya.
 • Aydın, A., Canıeren, Ö., Kutlu, A., 2018, Investigation of the Evaluability of Espey Boron Tailings Belonging to Eti Mining Works in the Ceramic Sector, XVI. International Mineral Processing Symposium, Belek-Antalya.
 • Karagüzel, C., Canıeren, Ö., Karaca, S., Demir, U., Şahbaz, O., 2018, The Comparison of the Enrichability of the Antimony Ores With Different Mineralogical Characteristic By Using Shaking Tabler, XVI. International Mineral Processing Symposium, Antalya-TURKEY
 • K.Armağan, C.Armağan, N.Kıratlı, M.Baysal, Ş.Kitiş (2018), “Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sem (Pls) Yöntemi İle Değerlendirilmesi“ - VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY
 • M.Baysal, K.Armağan, Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı (2018), “Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Kullanım Şartlarına Göre Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi“ - VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY
 • N.Kıratlı, K.Armağan, M.Baysal, Ş.Kitiş, C.Armağan (2018), “Jeotermal Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Smart Pls İle Değerlendirilmesi: Kütahya-Bursa-İzmir-Afyon-Balıkesir-Manisa Bölgeleri Örneği“- VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY
 • K.Armağan, M.Baysal, Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı (2018), “Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi“ - V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN
 • M.Baysal, Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı, K.Armağan (2018),“Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Kullanım Şartlarına Göre Değerlendirilmesi“, -V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN,
 • Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı, K.Armağan, M.Baysal (2018),“Türkiye’deki Bazı Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Enerji Verimliliği Faktörlerinin Belirlenmesi Çalışması“, - V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN
 • KÜÇÜKAKSOY, İsmail ÇİFÇİ, İsmail ve ÖZBEK Rabia İnci (2018), “Taylor Kuralının Türkiye Ekonomisi İçin Test Edilmesi“, Innovation and Global Issiues in Social Sciences III: Patara/Kaş/Antalya, 1197-1204.
 • KÜÇÜKAKSOY, İsmail ÇİFÇİ, İsmail ve ÖZBEK Rabia İnci (2018). “Okun Kanunu’nun Türkiye Ekonomisi için Test Edilmesi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan ARDL Yaklaşımı“, Innovation and Global Issiues in Social Sciences III: Patara/Kaş/Antalya. 1133-1146
 • UZGÖREN, Ergin BABAYİĞİT SUNAY, Ezgi ve ÇİFÇİ İsmail (2018). “Türkiye’de Sigara Talebini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama“, Innovation and Global Issiues in Social Sciences III, Patara/Kaş/Antalya, 214-221.
 • Akman, M., Özalp, M., Çerçioğlu, M., 2018. The Effects of Heat Treatment on Some Mechanical Properties Anatolian Black Pine (Pinus nigra J. F. var. seneriana) and Investigation of Soil Properties, ICONST-International Conference on Science and Technology, Proceeding Book, 438-447, September 5-9, Prizren, Kosovo. [Oral presentation].
 • Türkiye’deki Bazı Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Enerji Verimliliği Faktörlerinin Belirlenmesi Çalışması - V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN, Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı, K.Armağan, M.Baysal
 • Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Kullanım Şartlarına Göre Değerlendirilmesi -V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN, M.Baysal, Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı, K.Armağan.
 • Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi - V International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 24-26 July, 2018 Barcelona/SPAIN, K.Armağan, M.Baysal, Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı
 • Jeotermal Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Smart Pls İle Değerlendirilmesi: Kütahya-Bursa-İzmir-Afyon-Balıkesir-Manisa Bölgeleri Örneği - VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY ,N.Kıratlı, K.Armağan, M.Baysal, Ş.Kitiş, C.Armağan
 • Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Kullanım Şartlarına Göre Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY, M.Baysal, K.Armağan, Ş.Kitiş, C.Armağan, N.Kıratlı
 • Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanım Bölgelerinde Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sem (Pls) Yöntemi İle Değerlendirilmesi - VI International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 4-6 September, 2018 Rome/ITALY, K.Armağan, C.Armağan, N.Kıratlı, M.Baysal, Ş.Kitiş
 • ÖGCEM, Ergin, Modern ve Postmodern Yaklaşımlar Perspektifinde Din, ASOS 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu Tam Metin Kitabı, ASOS Yayınevi, Elazığ 2018, ss. 315-323.
 • Özcan, G., Akçay, M., Koçak, Y., Gülbandılar, E., “Compressive Strength of Concrete Containing Diatomite under the effect of Sodium Chloride by ANN“, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018) Sep 20-22, 2018, Kırklareli/TURKEY
 • Kırkağaç Murat,Dalkılıç Nilüfer (2018). Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Etkinlik Değerlemesine İlişkin Bir Araştırma. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 582-592. Ankara, Türkiye.
 • 41) Kaan Manisa, Mehmet Erdogan, Ali Usluer, Hakan Çetinkaya, Ulaş Işık and Latife Sahin Yalcin, “Determination Of Natural Radioactivity In Soils From Çorlu Regions In Tekirdağ Province, Turkey“, Sixth International Conference On Radiation And Applications In Various Fields Of Research (RAD 2018), 18.06.2018 - 22.06.2018, Metropol Lake Resort, Ohrid, Macedonia . (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 201)
 • 40) Mehmet Erdogan, Kaan Manisa, Hasan Bircan, İbrahim Çevik, Nesli Bingöldağ and Recep Bıyık, “Risk Analysis And Annual Effective Dose Due To Terrestrial And Cosmic Radiation In The Region Of Niğde Province (Turkey)“, Sixth International Conference On Radiation And Applications In Various Fields Of Research (RAD 2018), 18.06.2018 - 22.06.2018, Metropol Lake Resort, Ohrid, Macedonia . (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa : 200)
 • Zeynep Alkan Alkaya, Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. The Synthesis of The proton Transfer Salt of 2-amino-6-sulfamoylbenzothiazole with 2,6-pyridinedicarboxylic acid, its metal complexes and studies on their applications. 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Vienna/Austria, 11-13 May 2018 (Sözlü Sunum).
 • U. DEMİR, A. AYDIN 2018 “Kükürt Uzaklaştırmada Alkali Ortamın Etkilerinin İncelenmesi” 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi –ICCET-2018, 11-13 Nisan Zonguldak, Türkiye
 • U. DEMİR, A. AYDIN 2018 “Kükürt ve Kül Uzaklaştırmada Asidik Ortamın Etkilerinin İncelenmesi” 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi –ICCET-2018, 11-13 Nisan Zonguldak, Türkiye
 • Design of Controllable Finger and Wrist Exercise Device Via Android Based Mobile Phone for Hand Rehabilitation- 5th International Conferenceon Computational and Experimental Science and Engineering 12-16 October, 2018 Kemer/ ANTALYA ,Hasbi APAYDIN,Şükrü KİTİŞ
 • Ucar, A., Ediz, I. G. , Oren, O., & Sensogut, C., 2018, Analysis Of Recent Occupational Accidents At Seyitomer Thermal Power Plant (Turkey), 4th International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS‘18), Kiev, Ukraine, pp.385-391.
 • Kadir, S., Erkoyun, H., Külah, T. (2018) Genesis of the Yarıkçı hydrothermal kaolinite deposit within Paleozoic metamorphic units, Mihalıçcık, Eskişehir, Turkey. 9th Mid-European Clay Conference (MECC 2018), Zagreb, Croatia, ISBN: 978-953-6907-71-7, p. 54.
 • Kadir, S., Külah, T., Erkoyun, H., Arslanyan, R. (2018) Geology, mineralogy, geochemistry and genesis of bentonite deposits in Miocene volcanosedimentary units of the Balıkesir region, western Anatolia. 9th Mid-European Clay Conference (MECC 2018), Zagreb, Croatia, ISBN: 978-953-6907-71-7, p. 55.
 • Gümüsgül Osman, Güngörmüs Hamdı Alper, Isık Utku, Dal Esma. Serbest Zamanlarını Kahvehanelerde Geçiren Bireylerin Gelecek Zaman Algıları ve Serbest Zaman Engelleri Arasındaki İlişki. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10-13 Mayıs 2018.
 • Gümüsgül Ceren, Gümüsgül Osman. Fiziksel Aktivite Mekanı Seçimini Etkileyen ve Fiziksel Aktivitelere Katılımı Engelleyen Unsurların İncelenmesi. Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10-13 Mayıs 2018.
 • Pieta, P., Niedoba, T., Surowiak, A., Şahbaz, O., Karagüzel, C., Canieren, Ö., 2018, Studies on Polish Copper Ore Beneficiation in Jameson Cell, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 427.
 • Aykut ACAR, Evrensel İlkelerden Mizaha: Yönetim Bilimine Peterci ve Parkinsoncu Bir Bakış, IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), 6-7 Temmuz 2018, Tallinn, ESTONYA (Sunulmuştur ve Bildiri Özetleri kitabında (Ed: Zehra Göre & Zafer Gölen) s. 2‘de yer almıştır).
 • “Türk Dili Konuşan Ülkeler Arası İlişkiler Ve İş Birliklerinin Gelişmesi Ve Entegrasyon Sürecine Yönelik Çözüm Önerileri“, VI. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu: Modern Entegrasyon Süreçleri ve Yeni Ekonomik Gelişmeler, Fırsatlar ve Tehditler, 3-5 Ekim 2018, Bişkek-Kırgızistan, Bildiri Özet Kitapçığı, 2018, s. 12.
 • Search for Excited Spin-3/2 Electrons at e-Gamma Colliders, ICIEA‘2018, 20-22 September 2018, Sivas Cumhuriyet University, Sivas.
 • Search for Higgs Effective Couplings at Photon Induced Reactions, ICIEA‘2018, 20-22 September 2018, Sivas Cumhuriyet University, Sivas.
 • Uzun, S. and Ayvaz, Y. (2018). “Variation of Buried Box Culvert Deformations with Respect to Various Parameters under Earthquake Loading”, Advances in Civil Engineering, 12-14 September 2018, İzmir.
 • ÖNDER, Özgür, (2018), “Endless Administratice Reforms Of Bureaucracy In Turkey And Its Global Overlaps“, 2. International Congress On Turkish Geography Social Sciences Research, 20-22 Nisan 2018, Alanya
 • ÖNDER, Özgür, (2018), “Critical Examination Of The Decision-Making Processes Of Administrators In Oriental Political Treatises According To Raitonal Choice Theories“, 2. International Congress On Turkish Geography Social Sciences Research, 20-22 Nisan 2018, Alanya
 • ÖNDER, Özgür, (2018), “Adoption of Turkish Public Administration to the Crisis Management in the Age of Catastrophes: The Critique of Administrative Reform Policy Resorted to Manage Crisis“, The Second Annual Meeting And International Conference Of The Consortium For Research In Political Theory, 16-20 Temmuz 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Küçükaksoy, ismail, İsmail Çifçi, Rabia İnci Özbek (2018). “Taylor Kuralının Türkiye Ekonomisi Test Edilmesi“, INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES-III, Patara Antique City Parliament Building, ANTALYA, APRIL 26-29, 2018, CONGRESS BOOK, pp.1205-1212.
 • Küçükaksoy, ismail, İsmail Çifçi, Rabia İnci Özbek (2018). “Okun Kanunu’nun Türkiye Ekonomisi için Test Edilmesi: Doğrusal ve Doğrusal Olmayan ARDL Yaklaşımı“, INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES-III, Patara Antique City Parliament Building, ANTALYA, APRIL 26-29, 2018, CONGRESS BOOK, pp.1141-1154.
 • Kocaman, R., Kocaman, B., Doğruöz, C., ‘Yeraltı hazırlık çalışmalarında istenmeyen olayların önlenmesinde detaylı risk raporu hazırlamanın önemi‘, UYAK 2018,Uluslararası yeraltı kazıları sempozyumu, 13-14 Eylül 2018, İstanbul, Türkiye
 • Kocaman, R., Bilgen, B., Kocaman, B., Boztaş, S., Doğruöz, C., ‘Kömür üretiminde yangınla mücadele‘, Şehri Nuh uluslararası multi disipliner çalışmalar kongresi, 8-9 eylül 2018,Cizre, Şırnak
 • Duran, A., “Successive Phase Transition Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloy”, Turkish Physical Society 34rd International Physics Congress (Statistical Physics-Oral Presentation), Bodrum, 5-9 September (2018)
 • Duran, A., “Three-step Hysteresis Behavior of Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloy”, Turkish Physical Society 34rd International Physics Congress (Statistical Physics-Oral Presentation), Bodrum, 5-9 September (2018)
 • Biçer, B. Başer E. H. (2018). Öğretmen Adaylarının Sosyal Girişimcilik Özellikleri ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018) Abstract Proceedings 19,23-25 March 2018 Afyonkarahisar, Turkey.
 • S. DEMİR, M. TANIŞLI, N. ŞAHİN and M. E. KANSU, “Space-Time Algebra for Multifluid Plasma Equations”, 12th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications (AIMS 2018), Taipei / TAIWAN, 05 –09.07.2018, p.407.
 • M. E. KANSU, “Macroscopic Electromagnetism via Complex Quaternions”, International Scientific Algebraic and Geometric Methods of Analysis (AGMA 2018), Odessa / UKRAINE, 30.05 – 04.06.2018, p.29.
 • “Discrimination, domestic violence, and inequality among women in Bangladesh: an immense study in the light of Islamic Law“. 10th European Feminist Research Conference, 12-15 September 2018, Georg-August-Universität Göttingen, Germany. Sponsored by Federal Ministry of Education and Research.
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİNDE KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİ ve KRİZ YÖNETİMİ, Yaman, Murat ve Çakır, Erkan. (2018). The Second Annual Meeting and International Conference, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZİ: TÜRKİYE’NİN TÜRK DÜNYASI POLİTİKALARI, Kırışık, Fatih ve Çakır, Erkan. (2018). Uluslararası Orta Asya Sempozyumu
 • K. Tutkavul, 2018, Nakit Akış Oranları Temelinde Nakit Akış Tablosunun Finansal Analizi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, June 27-29, 2018, Belek, Antalya.
 • K. Tutkavul, 2018, DuPont Analizi Kullanılarak Üretim İşletmelerinde Performans Ölçümü: BIST-100 Endeksi’nde Bir Uygulama, 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, June 27-29, 2018, Belek, Antalya.
 • KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL ABDÜLKADİR (2018). Bilgi Toplumunda Basının Genel Durum Analizi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi/The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences. Seferihisar/İzmir.
 • KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL,ABDÜLKADİR (2018). Türkiye‘de Basın Özgürlüğü-Devlet Güvenliği İlişkisinde Bir Model Önerisi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi/The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences. Seferihisar/İzmir
 • KIRIŞIK, FATİH & KURBAN, SAMED & PEKEL ABDÜLKADİR (2018). Türkiye’de Basın Özgürlüğü-Devlet Güvenliği Ekseninde Yaşanan Tartışmalar. 1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi/The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences. Seferihisar/İzmir.
 • Nurten KILIÇ, A. Funda SAĞLAMER, Nesrin Çalışkan, Epsilon Almost Contact Metric Structures on Indefinite Finsler Manifolds, Kiev-Ukrayna, 2018. (Özet Bildiri-Sözlü Sunum)
 • Nurten KILIÇ, A. Funda SAĞLAMER, Nesrin Çalışkan, Almost K-Contact Pseudo-Metric Structures on Indefinite Finsler Manifolds, Kiev-Ukrayna, 2018. (Özet Bildiri-Sözlü Sunum)
 • A. Funda SAĞLAMER, Nesrin Çalışkan, Nurten KILIÇ, Contact Lorentzian Structures on Indefi nite Finsler Manifolds, Kiev-Ukrayna, 2018. (Özet Bildiri-Sözlü Sunum)
 • A. Funda SAĞLAMER, Nesrin Çalışkan, Nurten KILIÇ, Almost Kenmotsu Pseudometric Structures on Inde finite Finsler Manifolds, Kiev-Ukrayna, 2018. (Özet Bildiri-Sözlü Sunum)
 • Nesrin Çalışkan, A. Funda SAĞLAMER, Nurten KILIÇ, On Some Curvature Properties of Kenmotsu Finsler Structures on Vector Bundles, Kiev-Ukrayna, 2018. (Özet Bildiri- Sözlü Sunum)
 • Nesrin Çalışkan, A. Funda SAĞLAMER, Nurten KILIÇ, On Integrability of Semi-Invariant Submanifolds of Trans-Sasakian Finsler Manifolds. Kiev-Ukrayna, 2018. (Özet Bildiri-Sözlü Sunum)
 • E. Yusufoglu, H. Oguz, “ The Numerical Solution Of Boundary-Value Contact Problem For Half Plane By Using SİE” 3th International Conference On Computational Mathematics and Engineering Sciences (Cyprus / CMES 2018)
 • H. Oguz, E. Yusufoglu, “A Series Method For The Frictional Contact Problem Between Punch System And Elastic Layer” 3th International Conference On Computational Mathematics and Engineering Sciences (Cyprus / CMES 2018)
 • (2018) Özyön, A., “Gustave Flaubert’in Madam Bovary Adlı Romanının Mehmet Rauf’un Eylül Adlı Romanına Yansımaları - The Reflections of Gustave Flaubert’s Novel Called Madame Bovary in Mehmet Rauf’s Novel Called Eylül”, VII. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ, pp.xxx-xxx, 10-12 Ekim 2018, Sivas, TÜRKİYE. ISBN: 978-xxx-xxx-xxx-x. (Kabul Edildi)
 • Kılıç Nurten, Sağlamer Ayşe Funda, Çalışkan Nesrin (2018). Contact Pseudo-Metric Structures On Indefinite Finsler Manifolds. 16. International Geometry Symposium, Manisa (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4309945)
 • Kılıç Nurten, Sağlamer Ayşe Funda, Çalışkan Nesrin (2018). Epsilon-Sasakian Structures on Indefinite Finsler Manifolds. 16. International Geometry Symposium, Manisa (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4309951)
 • Çalışkan Nesrin, Sağlamer Ayşe Funda , Kılıç Nurten. (2018).Kenmotsu Finsler Structures on Vector Bundles. 16th International Geometry Symposium, Manisa (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4309931)
 • Çalışkan Nesrin, Sağlamer Ayşe Funda, Kılıç Nurten (2018). Mixed Totally Geodesic Semi-Invariant Submanifolds of Trans-Sasakian Finsler Manifolds. 16. International Geometry Symposium, Manisa (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4309925)
 • Sağlamer Ayşe Funda, Çalışkan Nesrin, Kılıç Nurten (2018). Sasakian Lorentzian Structures on Indefinite Finsler Manifolds. 16. International Geometry Symposium, Manisa (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4309942)
 • Sağlamer Ayşe Funda, Çalışkan Nesrin, Kılıç Nurten (2018). On the Curvatures of Indefinite Kenmotsu Finsler Manifolds. 16. International Geometry Symposium, Manisa (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4309936)
 • S. Beyhan, C. Şensöğüt, A. Özgür, Ş. YUVKA, 2018. “The Effect of Freeze & Thaw Cycles on Physico-Mechanical Properties of Tuff“, 4th International Conference on Engineering and Natural Science, 2-6 May, Kiev, Ukraine.
 • İbn Seb‘in‘de İbn Sina Felsefesinin İzleri. Asos Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu Bildirileri
 • Solak, C.N., Bák, M., Wojtal, A.Z., Kaleli, A., Ergönül, M.B. 2018. Some New Record Diatoms from Alpine Lakes in the Blacksea Region, Turkey. 25-30 June 2018 The 25th International Diatom Symposium, Berlin, GERMANY. Proceeding Book p.159
 • Krzywda, M., Kaleli, A., Solak, C.N., Bosak, S., Car, A., Jaspica, N., Witkowski, A. 2018. The Influence of Sea Turtles on the Biogeography of Marine Diatoms based on a Case Study from Mediterranean Coasts. 25-30 June 2018 The 25th International Diatom Symposium, Berlin, GERMANY. Proceeding Book p.88
 • Kheiri, S., Solak, C.N., Sabouri, J., Spaulding, S., Edlund, M., Kociolek, J.P. 2018. Reports of New Diatom Species from the Hottest Point of the World (Lut Desert), Iran. 25-30 June 2018 The 25th International Diatom Symposium, Berlin, GERMANY. Proceeding Book p.76
 • Solak, C.N., Bák, M., Wojtal, A.Z., Kaleli, A., Ergönül, M.B. 2018. The Diatoms of High Altitude Lakes in the Blacksea Region, Turkey. 23-25 May 2018 The 37th International Conference of the Polish Phycological Society Meeting, Krakow, POLAND. Proceeding Book p.38
 • Duran, A., “ Multiple-step Hysteresis Loops in Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloy”, 6th edition of International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018) (Theory of Magnetism-Poster Presentation), Antalya, 29 April-4 May (2018)
 • Duran, A., “ Ferromagnetic NiMnSn Heusler Alloy with Body-centered Tetragonal Structure”, 6th edition of International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018) (Theory of Magnetism-Poster Presentation), Antalya, 29 April-4 May (2018)
 • Duran, A., “The Compensation Temperature in Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloy”, 6th edition of International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018) (Theory of Magnetism-Poster Presentation), Antalya, 29 April-4 May (2018)
 • Duran, A., “Two-step Hysteresis Loops in Ni50Mn36Sn14 Heusler Alloy”, 6th edition of International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018) (Theory of Magnetism-Oral Presentation), Antalya, 29 April-4 May (2018)
 • Tavşanlı, Ö. F. & Kaldırım, A. (2018).Facebook Destekli Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi. 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Mart, 2018, Bursa, Türkiye. (Özet Metin Olarak Basıldı)
 • Tavşanlı, Ö. F. & Kaldırım, A. (2018).Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Derslerinde Kullanılan Metin Türleri ve Bunların Kullanımına İlişkin Görüşleri. 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Mart, 2018, Bursa, Türkiye. (Özet Metin Olarak Basıldı)
 • Kaldırım, A., & Tavsanli O.F. (2018). Türkçe Eğitimi Alanında Gerçekleştirilen Nitel Araştırmalara Yönelik Tematik İçerik Analizi. X. International Congress of Educational Science, 27.04.2017/30.04.2017, Nevşehir, Türkiye. (Özet Metin Olarak Basıldı.)
 • Kaldırım, A., & Tavsanli O.F. (2018). Türkçe Eğitimi Alanında Gerçekleştirilen Nicel Araştırmalara Yönelik Tematik İçerik Analizi. X. International Congress of Educational Science, 27.04.2017/30.04.2017, Nevşehir, Türkiye. (Özet Metin Olarak Basıldı.)
 • Yabanova, U. ve Kaya, Z. (2018). Moodle Öğrenme Yönetim Sisteminin Çevrimiçi Öğrenme Tutumu Üzerindeki Etkileri, X. International Congress of Educational Research, Nevşehir.
 • Hediye AYDIN, Gizem TOKATAŞ, ‘Production and Characterization of Zirconia-Mullite Composites With Talc Additive‘ The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 10-12 April 2018, İzmir-Turkey
 • Hediye AYDIN, Remzi GÖREN, Ümit KOÇ, ‘The Effect of Grinding Parameters of Synthesis of Al2O3-B4C Ceramic Phase‘ The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 10-12 April 2018, İZMİR-TURKEY
 • Poşluk, E., Aksoy, C.O., Demirbilek, M., Oğul, K., 2018. Squeezing Problem In Large Diameter Railway Tunnels Through Graphite Schist/Grafit Şistler İçerisinde Açılan Geniş Çaplı Demiryolu Tünellerinde Sıkışma Sorunu, 71st Geological Congress of Turkey with International Participation/71. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, METU Cultural and Convention Center/ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Abstracts Book, p.653, 23-27 April/Nisan 2018, Ankara
 • Telci, S., Güneş, A., Demirbilek, M., Mirza, A., İlbeyli, N., 2018. Petrology and Geochemistry Of Mafic Rocks From The Tekirova Ophiolite (Antalya, Turkey), 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracts Book, p.233, 07th-11th May 2018, Antalya/Turkey
 • İltireh, A.D., Güneş, A., İlbeyli, N., Demirbilek, M., 2018. Petrology and Geochemistry of Basaltic Rocks From the Assal-Ghoubbet Rift (Djibouti), 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracts Book, p.237, 07th-11th May 2018, Antalya/Turkey
 • Demirbilek, M., Poşluk, E., Oğul, K., Kibici, Y., 2018. High Speed Train Tunneling in the Graphite Schists of the Sakarya Zone (Bozüyük-Bilecik/Turkey), 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracts Book, p.175, 07th-11th May 2018, Antalya/Turkey
 • Kibici, Y., Arat, İ., Yanık, G., Demirbilek, M., İlbeyli, N., 2018. Mineralogical and Petrographical Characterictics of the Phrygian Valley Volcanics (Afyon-Kutahya/Turkey), 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracts Book, p.105, 07th-11th May 2018, Antalya/Turkey
 • Aksoy, İ., Kibici, Y., Demirbilek, M., 2018. İscehisar (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri/Mineralogical, Petrographical and Geochemical Characteristics of the Volcanic Rocks in the İscehisar and Surrounding Area, 8. Jeokimya Sempozyumu/8. Geochemistry Symposium, Bildiri Özleri Kitabı/Abstracts Book, p.42-43, 02-06 Mayıs/May 2018, Manavgat/Antalya/Türkiye
 • Bahçe, Abdullah Burhan. (2018). “A Light on the History of Anatolia (Asia Minor): Taxation in the Hittite Civilization and the Role of Fiscal System in the Destruction of the Hittite Empire“, 33th International Public Finance Conference/TR Proceedings Book (33. Uluslararası Maliye Sempozyumu Bildiri Kitabı), (Ed. Prof. Dr. Selçuk İPEK), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Maliye Bölümü, 8-12 May 2018, Mirage Park Resort/Antalya, Ekin Yayınevi, Bursa, pp. 202-204, ISBN 978-605-327-678-4
 • Karaferye, F. (2018). Öğrenci mentorluğu modelleri üzerine bir inceleme. III. Ines International Education and Social Science Congress Abstracts Book, ISBN: 978-605-196-166-8, Antalya.
 • Karaferye, F. (2018). Yükseköğretim düzeyinde mentorluk programları mentor, menti ve kuruma ne sağlar? III. Ines International Education and Social Science Congress Abstracts Book, ISBN: 978-605-196-166-8, Antalya.
 • Bayraktar, F.S., Köse, R., Özgür, M.A., Aydın, Ö., Koşar, O., Yazıcı, M.,(2018). Biogas Energy Opportunity of Small Counties A Case Study of Simav. 7th International Conference on Advanced Technologies 28 April - 1 May 2018, Antalya, Turkey, pp. 91
 • Tığrak, A., Sayıl, M., Kındap Tepe, Y., (2018, June). The role of personal characteristics in the relationship between parental control practices and adolescent adjustment. Paper presented at the 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, Amsterdam, Netherlands.
 • Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar, Cengiz Yenikaya. A Proton Transfer Compound and its Metal Complexes and Their Antibacterial Activity Studies. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 02-05 Mayıs 2018 (Sözlü Sunum).
 • Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar, Cengiz Yenikaya. A Proton Transfer Compound and its Metal Complexes and Their Antifungal Activity Studies. 1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 02-05 Mayıs 2018 (Sözlü Sunum).
 • Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar, Birsel İlkimen, Nagehan Türken, Cengiz Yenikaya. Antimicrobial Activities of Isot (Fresh, Industrial and Traditional Methods) Extracts on Some Bacteria and Some Yeasts. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Eurasianbiochem 2018), Ankara, Turkey, 26-27 April 2018.
 • Halil İlkimen, Aysel Gülbandılar, Nagehan Türken, Birsel İlkimen, Cengiz Yenikaya. Antimicrobial Activities of Orange (Peel Oil, Orange Pulp, Orange Peel and Orange Juice) Extracts on Some Bacteria and Some Yeasts. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Eurasianbiochem 2018), Ankara, Turkey, 26-27 April 2018.
 • Halil İlkimen, Rukiye Saygılı Canlıdinç, Cengiz Yenikaya. Synthesis and Characterization of Mixed Metal Cu(II)-Ni(II) Dipicolinate Complexes. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Eurasianbiochem 2018), Ankara, Turkey, 26-27 April 2018.
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. Biological Properties and Metal Complexes of 2-Amino-6-substituebenzothiazole Derivatives on Literature Study. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Eurasianbiochem 2018), Ankara, Turkey, 26-27 April 2018 (Sözlü Sunum).
 • Yazici, M., Kose, R., Ozgur, M.A., Kosar, O., Bayraktar, F.S., Yolcan, O.O. (2018) Performance Evaluation for Greenhouse Heating: Geothermal Waste Heat Source Heat Pump. 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT‘18). 28 April-01 May. Antalya, Turkey, page 93
 • Bayraktar, F.S., Kose, R., Ozgur, M.A., Aydın, O., Kosar, O., Yazici, M. (2018) Biogas Energy Oppurtunity of Small Counties: A Case Study of Simav. 7th Interantional Conference on Advanced Technologies (ICAT‘18). 28 April-01 May. Antalya, Turkey, page 92
 • Kosar, O., Kose, R., Ozgur, M.A., Yazici, M., Yolcan, O.O., Bayraktar, F.S. (2018) Numerical Simulation of a Pitching Corrugated Dragonfly Wing with Using Lattice Boltzman and Les Methods. 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT‘18). 28 April-01 May. Antalya, Turkey, page 91
 • Kosar, O., Ozgur, M.A., Kose, R., Bayraktar, F.S., Yazici, M., Yolcan, O.O. (2018). Noise Propagation Prediction of the Wind Turbines According to the International Standard ISO 9613-2. 7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT‘18). 28 April-01 May, Antalya, Turkey. page 90
 • Aksoy, İ., Kibici, Y., Demirbilek, M., (2018) Mineralogical, Petrographical and Geochemical Characteristics of the Volcanic Rocks in the Iscehisar and Surrounding Area
 • Kibici, Y. Aksoy, İ., Demirbilek, M., Yanık, G., İlbeyli, N., (2018) Petrologic Propertıes of Ultramafic Tectonıte in the Beyşehir-Hoyran Ophıolıte: An Example of Southern of Beyşehir (Konya)
 • Aksoy, İ., Üner, T. (2018), Petrologic Propertıes of Ultramafic Tectonıte in the Beyşehir-Hoyran Ophıolıte: An Example of Southern of Beyşehir (Konya)
 • Nazlıpınar Subaşı , M. D. (2018). Halide Edip Adıvar and Her Perception of ‘New Woman Identity’ (Özet Metin) III. INES International Education and Social Science Congress 2018 (ESS 2018), p.312, April 28 - May 1 2018, Antalya, Turkey.
 • Nazlıpınar Subaşı , M. D.. (2018). Subverting the Double-Bind Situations in Woolf and Atasü through Body-Mind Unity (Özet Metin) III. INES International Education and Social Science Congress 2018 (ESS 2018), p.310, April 28 - May 1 2018, Antalya, Turkey.
 • (2018) Özyön, A., “Behiç Ak’ın Çevreci Bakış Açısının Oyunlarına Yansıması: Küçülecek Yer Kalmadı, Benim Küçük Küresel Köyüm ve Tek Kişilik Şehir - The Reflection of Behiç Ak’s Environmentalist Viewpoint in His Plays: Küçülecek Yer Kalmadı, Benim Küçük Küresel Köyüm and Tek Kişilik Şehir (ÖZET METİN)”, III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), p.310, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, Antalya, TÜRKİYE.
 • (2018) Özyön, A., “Adalet Ağaoğlu Oyunlarında Mekânın Simgesel Kullanımı: Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Bir İnceleme - Symbolic Use of Place in Adalet Ağaoğlu’s Plays: An Analysis in the Context of Literature Sociology”, III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), p.49-56, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, Antalya, TÜRKİYE.
 • (2018) Özyön, A., “İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Geçişte Burjuva Sınıfının Yükselişi: Leyla’nın Evi - The Rise of the Bourgeoisie During the Transition from the Empire to the Republic: Leyla’nın Evi (ÖZET METİN)”, 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, p.76, 3-5 Mayıs 2018, Antalya, TÜRKİYE. ISBN: 978-605-2132-29-6.
 • (2018) Özyön, A., “Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Bir İnceleme: Gençliğin O Yakıcı Mevsimi’nde 1970’lerden Yansımalar - An Analysis in the Context of Literature Sociology: Reflections from 1970s in Gençliğin O Yakıcı Mevsimi”, 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, p.353-356, 3-5 Mayıs 2018, Antalya, TÜRKİYE. ISBN: 978-605-2132-63-0.
 • (2018) Özyön, A., “Doğanın İnsan Karşısındaki Sarsılmaz Galibiyeti: Son Ada ve Yaşlı Gemici Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - The Unshakeable Victory of Nature Over the Human Being: A Comparative Study on Son Ada and The Rime of the Ancient Marine (ÖZET METİN)”, ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK  ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (ISMAS 2018), p.211, 2-4 Şubat 2018, Antalya, TÜRKİYE.
 • (2018) Özyön, A., “Erkek-Egemen Toplum Yapısının Çözülmesi: Bakkhalar ve Bülbülün Aşkı Örneklerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım - The Dissolution of the Patriarchal Society: A Comparative Approach to the Examples of Bacchae and The Love of the Nightingale (ÖZET METİN)”, ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK  ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (ISMAS 2018), p.210, 2-4 Şubat 2018, Antalya, TÜRKİYE.
 • (2018) Özyön, A., “Doğu Avrupa Ülkelerinde Absürt Tiyatro’nun Sosyo-Politik Temel Üzerine İnşası: Vaclav Havel’in Bildirim Adlı Oyunu (ÖZET METİN)”, VII. Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi (CUDES 2018), p.100, 19-21 Nisan 2018, İstanbul, TÜRKİYE. ISBN: 978-1-912503-42-1.
 • ŞEN, M. K., KARAKÖSE, T., BAŞER, M., TUNCER, H. (2018), “Eğitim Örgütlerinde Ders Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 26-28 Nisan 2018, Bodrum/Muğla, ss. 91
 • “Türk Keneşi Bünyesinde Kurulan Türk İş Konseyi’nin Türk Dünyası Ekonomik İşbirliği Açısından Yeri ve Önemi“, 9. Uluslararası Girişimcilik kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Bişkek, Kırgızistan, Özetler Kitabı s. 22-23.
 • APAYDIN H., BAYSAL M., KİTİŞ Ş.,(2018),“Geothermal Energy Efficiency Analysis with SEM-PLS Method in Simav District of Kütahya Province“, 2. International Vocational Science Symposium (IVSS 2018), 26-29 April 2018 Belek Turkey
 • “Almanya’nın İran’a Yönelik Nüfuz ve Kültür Politikası (Hitler Dönemi)“, IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 27-29 Nisan 2018, Budapeşte, Macaristan, Bildiriler Kitabı, Editörler: Niyazi Kurnaz-Hakan Arıdemir, 2018, Kütahya, ss. 88-99.
 • “Türk Lügatlerinde Uluslararası Kültürel Etkiler ve Bunun Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi“, Uluslararası Orta Asya Sempozyumu Bildiriler Kitabı: Göç, Yoksulluk, Kimlik, 17-20 Nisan 2018, Bişkek 2018, ss.35-61.
 • Özkul, C., Öngen, A.S., Acar, R.U., Akyol, N.H., Güney, M., Karataş, T. The preliminary assessment of heavy metal concentrations in soils around Yagcik Village And Emet Town Center (Kutahya). 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukraine.
 • Öngen, A.S., Ergüler, Z.A. An investigation on shallow geothermal potential of Kutahya, Turkey. 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukraine.
 • Çetin, A., Akcay, M., Ozcan, G. Gulbandilar, E., Kocak, Y., “Predicting The Effect of Zeolite on The Flexural Strength of Portland Cement with Fuzzy Logic“, ADIM Fizik Günleri VII, 23-25 Mayıs 2018, Aydin, pp. 15.
 • Ergin ÖGCEM, “The Philosophical View on Youth Attitude toward Religion“, International Symposium on Human and Social Sciences, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara-2018, s. 122-123.
 • Hacıoğlu, N. ve Çavuşoğlu, F. (2018). Uluslararası Turizmde Küresel Sorunlar ve Türk Turizmine Etkileri: Antalya ve İstanbul Örneği. 7. Doğu Akdeniz Sempozyumu, Hatay.
 • Avcıkurt, C. ve Çavuşoğlu, F. (2018). Kırsal Turizmin Uygulanabilirliği Açısından Karaburun İlçesinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi, Muğla.
 • KURBAN, SAMED & GÜNDÜZ, AHMET (2018). Fransa‘da Yerel Yönetim Mekanizması ve Mali Yapı Üzerine Bir Değerlendirme. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi/3rd International Congress of Vocational and Technical Education. Gaziantep. s. 450. ISBN – 978-605-68667-8-4.
 • Karaş, Göksel, Hakan Çelikkol, (2018). Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin TR33 Bölgesi Özelinde Araştırılması. 4th SCF International Conference on “Economics and Social Impacts of Globalization” and “Future Turkey-European Union Relations”, 26-28 Nisan, Nevşehir.
 • Karaş, Göksel, (2018). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin Analizi (1990 – 2015). 4th SCF International Conference on “Economics and Social Impacts of Globalization” and “Future Turkey-European Union Relations”, 26-28 Nisan, Nevşehir.
 • GÜNDÜZ, AHMET & KURBAN, SAMED (2018). Kurallar Çiğnenmek İçin Midir? Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Paris Anlaşması Üzerine. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi/3rd International Congress of Vocational and Technical Education. Gaziantep. s. 451. ISBN – 978-605-68667-8-4.
 • Güner, M., Babadağ, G., Özden, M. & Ersoy, A. (9-11 Mayıs 2018). Investigation of the graduates’ ethical decisionmaking patterns. [Abstract]. Paper presented at the 4th International Conference Plagiarism across Europe and Beyond 2018, Ephesus, Turkey.
 • Özden, M. (2-5 Mayıs 2018). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konuları öğretimde kullanma yeterliklerinin incelenmesi. [Abstract]. Paper presented at the Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey.
 • Özden, M. & Özkul, H. (29-31 Mart 2018). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının ve görüşlerinin incelenmesi: Kütahya örneği. [Abstract] 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri, Bursa, Türkiye.
 • Kocak, Y., Ozcan, G., Akcay, M., Gulbandilar, E., “Splitting Tensile Strength of Concrete Containing Zeolite and Diatomite under the Effect of H2SO4 by ANN“, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), Safranbolu, Karabuk, Turkey, May 11-13, 2018, pp. 677-684.
 • Ozcan, G., Akcay, M., Kocak, Y., Gulbandilar, E., “Predicting the Compressive Strength of Concrete Containing Zeolite under the Effect of H2SO4 by ANFIS“, International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18), Safranbolu, Karabuk, Turkey, May 11-13, 2018, pp. 685-692.
 • Baysal M. (2018),“ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENME ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ“,9th International Congress on New Trends in Education,10 - 12May/Mayıs, 2018 Porto Bello Hotel, Antalya- Turkey
 • AKBULUT, A., ARAT, H., ACAR, M.S., & ARSLAN, O. Performance Analysis of Isopentane, R123, and R141b for Organic Rankine Cycle Used in Waste Heat Recovery System, International Congress On Engineering and Life Science ICELIS 2018, April 26-29, 2018, Kastamonu-Turkey.
 • AKBULUT, A., ARAT, H., ACAR, M.S., & ARSLAN, O. Thermodynamic Analysis of Waste Heat Recovery System in Glass Industry, International Congress On Engineering and Life Science ICELIS 2018, April 26-29, 2018, Kastamonu-Turkey.
 • Edremit Havzası‘nın Pliyo-Kuvaterner Gelişimi ve Paleostres Analizi. Ömer Feyzi Gürer, Ercan Sanğu, Muzaffer ÖZBURAN, Alper Gürbüz, Hasan Sinir, Aysan Gürer. 71st Geological Congress of Turkey. p.61-62. 23-27 April 2018, Ankara
 • Çakır, Ö., Erdoğdu, F. (2018). Ergenlerin Nomofobi Düzeylerine Göre Takıntılı Mesajlaşma Davranışlarını Yordama Gücü ve Cinsiyet Arasındaki İlişki. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2018. Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE.
 • SARAÇOĞLU, Fatih, ARSLAN, Cem Barlas ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Küreselleşme ve Kamu Tercihi Teorisi: Baskı ve Çıkar Grupları Üzerine Teorik Bir Yaklaşım. 4-6 Mayıs 2018, Şanlıurfa/TÜRKİYE, II. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Konferansı (Özet Bildiri).
 • SARAÇOĞLU, Fatih, ARSLAN, Cem Barlas ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Küresel Bir Vergileme İhtiyacı Olarak Karbon Vergisi. 4-6 Mayıs 2018, Şanlıurfa/TÜRKİYE, II. Uluslararası Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler Konferansı (Özet Bildiri).
 • Göz, E (2018) Kapadokya volkanik alanının stratigrafik muamması , Uluslarası Katılımlı 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, s. 813-814
 • Akçay, M., Akçay, B. A., “Smart Factory with Internet of Things“, International Congress on Engineering and Life Sciences (ICELIS 2018), Kastamonu / Turkey, 26-29 April 2018, pp. 660.
 • Akçay, M., Altay, A., “Student Attendance Systems Supported by Intelligent Mobile Telephones“, International Congress on Engineering and Life Sciences (ICELIS 2018), Kastamonu / Turkey, 26-29 April 2018, pp. 191.
 • TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA,YANGIL MUHARREM KÜRSAD (2018). The EffectOf The Empathy Technique On The Attitude Of Speaking. 27. International Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4261524)
 • YANGIL MUHARREM KÜRSAD,TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA (2018). The Effect Of Persuasion Technique On The Attitude Of Speaking. 27. International Conference on Edecational Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4261533)
 • YANGIL MUHARREM KÜRSAD,TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA (2018). Okul Öncesi Çocuk Kitaplarına Iliskin Bir Degerlendirme Çalısması. UBEK (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4207001)
 • TOPÇUOGLU ÜNAL FULYA,YANGIL MUHARREM KÜRSAD (2018). Üniversite Ögrencilerinin Konusma Kaygıları Üzerine Bir Arastırma. UBEK (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4206998)
 • DÜGER Y.S. (2018). İnternet Bankacılığı Uygulamalarında İlişkisel Kalite Algısının Müşteri Sadakatine Olan Etkisi: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. 6th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 29-31 Mart 2018, Ankara.
 • Product Life Cycle (PLM) and Planned Aging Discussion- 2nd International Vocational Science Symposium 26-29 APRİL, 2018 / ANTALYA ,Şükrü KİTİŞ, Hasbi APAYDIN
 • Geothermal Energy Efficiency Analysis with SEM-PLS Method in Simav District of Kütahya Province - 2nd International Vocational Science Symposium 26-29 APRİL, 2018 / ANTALYA, ,Hasbi APAYDIN, Mustafa BAYSAL, Şükrü KİTİŞ
 • Electronic Material Design and Application for Educational Purposes for Use in Turkish Lessons - 2nd International Vocational Science Symposium 26-29 APRİL, 2018 / ANTALYA, ,Hasbi APAYDIN, Şükrü KİTİŞ
 • 13) Hasan BİRCAN, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN and Ahmet BİÇER, “VMC Calculations For Nuclear Matter By Using Aziz Potential With A New Parameter SetT”, 4th International Conference On Theoretical And Experimental Studies For Nuclear Applications And Technology (TESNAT 2018) , 20-22 April 2018, Alanya, ANTALYA (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa :)
 • 12) Hasan BİRCAN, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN and Ahmet BİÇER, “A New Aziz Potential Parameter Set For Nucleon-Nucleon Interaction: First Results”, 4th International Conference On Theoretical And Experimental Studies For Nuclear Applications And Technology (TESNAT 2018) , 20-22 April 2018, Alanya, ANTALYA (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa :)
 • 11) Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA, Hasan BİRCAN, Emre VATAN, Nesli BİNGÖLDAĞ and Recep BIYIK, “Gamma Exposure and Annual Effective Dose due to Terrestrial Radioactivity in Ortaköy Granitic Zone of Aksaray Province (Turkey)”, 4th International Conference On Theoretical And Experimental Studies For Nuclear Applications And Technology (TESNAT 2018) , 20-22 April 2018, Alanya, ANTALYA (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa :)
 • SARAÇOĞLU, Fatih ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Katma Değer Vergisinde Tevkifat Uygulamasının Değerlendirilmesi. 26-29 Nisan 2018, Antalya/TÜRKİYE, Innovation and Global Issues in Social Sciences III (Özet Bildiri).
 • SARAÇOĞLU, Fatih , GÜMÜŞ, Öner ve ÖZCAN, Bekir (2018). Kamu Alacağının Tahsil Düzenini Korumak Amacıyla AATUHK‘da Düzenlenmiş Yasaklar ve Yaptırımlar. 26-29 Nisan 2018, Antalya/TÜRKİYE, Innovation and Global Issues in Social Sciences III (Özet Bildiri).
 • KURBAN, SAMED & GÜNDÜZ, AHMET (2018). Tarihselliği İçinde Çok Boyutlu Bir Mücadele Alanı Olarak Kıbrıs Sorunu. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi/International Congress of Social Sciences and Innovation. Antalya. s. 158. ISBN: 978-975-394-087-0.
 • Karaferye, F., Demirciler, V.O. ve Şahbaz, O. (2018). Türkiye’de Ortaöğretim Düzeyinde Okul Devamsızlığı ve Erken Okul Terkine Bakış. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi Özet Kitabı ISBN: 978-605-170-214-8, Afyon.
 • 39) Hasan BİRCAN, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN and Ahmet BİÇER, “VMC Calculations For Nuclear Matter By Using Aziz Potential With A New Parameter SetT”, 4th International Conference On Theoretical And Experimental Studies For Nuclear Applications And Technology (TESNAT 2018) , 20-22 April 2018, Alanya, ANTALYA (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa :)
 • 38) Hasan BİRCAN, Kaan MANİSA, Mehmet ERDOĞAN and Ahmet BİÇER, “A New Aziz Potential Parameter Set For Nucleon-Nucleon Interaction: First Results”, 4th International Conference On Theoretical And Experimental Studies For Nuclear Applications And Technology (TESNAT 2018) , 20-22 April 2018, Alanya, ANTALYA (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa :)
 • 37) Mehmet ERDOĞAN, Kaan MANİSA, Hasan BİRCAN, Emre VATAN, Nesli BİNGÖLDAĞ and Recep BIYIK, “Gamma Exposure and Annual Effective Dose due to Terrestrial Radioactivity in Ortaköy Granitic Zone of Aksaray Province (Turkey)”, 4th International Conference On Theoretical And Experimental Studies For Nuclear Applications And Technology (TESNAT 2018) , 20-22 April 2018, Alanya, ANTALYA (sözlü sunum, özet kitapçığında basıldı, sayfa :)
 • SARAÇOĞLU, Fatih ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Vergi Bilinci, Vergi Uyumu ve Türk Vergi Sistemi Üzerine Değerlendirmeler. 20-22 Nisan 2018, Alanya/TÜRKİYE, II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri).
 • SARAÇOĞLU, Fatih ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Elektrik Motorlu Araçlarda MTV Uygulaması ve Eski Araçların Hurdaya Ayrılarak Trafikten Çekilmesinde ÖTV Uygulaması. 20-22 Nisan 2018, Alanya/TÜRKİYE, II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri).
 • ERDOĞAN, ÖMER FARUK (2018), “FELSEFİ DÜŞÜNCENİN SEYRİ ÜZERİNE ÜÇ ARGÜMAN“, Çin‘den Adriyatik‘e Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri (içinde), Ankara, ss.275-277.
 • Erdoğdu, F, Atabay, M., Şimşek, M. (2018). “Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi “Dijital Oyunlar“, 11-13 Nisan 2018, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Ankara, TÜRKİYE
 • Erdoğdu, F, Berikan, B., Gökçearslan, Ş. (2018). Bilgisayar Oyunları ile Öğrenci, Aile ve Okul İlişkileri Üzerine. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi “Dijital Oyunlar“, 11-13 Nisan 2018, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Ankara, TÜRKİYE.
 • Berikan, B., Gökçearslan, Ş., Erdoğdu, F. (2018). Programlama Eğitimi için Kullanılan Bir Oyunun İncelenmesi: Light-Bot. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi “Dijital Oyunlar“, 11-13 Nisan 2018, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Ankara, TÜRKİYE.
 • Gökçearslan, Ş., Erdoğdu, F, Berikan, B. (2018). Minecraft eğitim platformu: Öğrenme topluluğu analizi. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi “Dijital Oyunlar“, 11-13 Nisan 2018, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Ankara, TÜRKİYE.
 • “The comprehension of the ideology about the relationship between Islam and fundamental violence: Bangladesh perspective“, CREOR Colloquium: Religion And Violence Conference“, Jointly organized by the Theology Dept. of McGill & Concordia University, Montreal, Canada, 17-20 April 2018.
 • H. Alakoca, S. Ustunbas, M. Namdar, A. Basgumus, E. Erdogan, and L. Durak Ata, “System Performance of Interference Alignment in MIMO Cognitive Radio Networks under Interference Leakage,“ IEEE 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (IEEE TSP 2018), pp. 569-572, Athens, Greece, Jul. 2018.
 • H. Alakoca, S. Ustunbas, M. Namdar, A. Basgumus, E. Erdogan, and L. Durak Ata, “System Performance of Interference Alignment in MIMO Cognitive Radio Networks under Interference Leakage,“ IEEE 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (IEEE TSP 2018), pp. 569-572, Athens, Greece, Jul. 2018.
 • Telli, A. & Mestan, A., “Traditional Turkish Houses In Kutahya Center“ Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SETSCI Conference Indexing System, Vol. 2, pp. 288-296, 11-13 April 2018, ISAS 2018 Antalya - Türkiye.
 • Mestan, A., Yıldırım, K. and Özkan, A., “Açık Ofislerde Çağrı Merkezi Masalarının Özelliklerinin Çalışanların Memnuniyetine Etkilerinin Belirlenmesi“ , Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SETSCI Conference Indexing System, Vol. 2, pp. 281-287, 11-13 April 2018, ISAS 2018 Antalya - Türkiye.
 • KURBAN, SAMED & AKMAN, HATİCE (2018). Türkiye‘de Okul Öncesi Eğitimde Politikaların, Programların ve Uygulamaların Sosyal İnşası. II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi/International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II. Alanya. s. 50. ISBN: 978-605-4931-61-3.
 • KURBAN, SAMED & GÜNDÜZ, AHMET (2018). Kente Kimlik ve Kültür Üzerinden Bir Bakış. II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi/International Congress on Turkish Geography Social Sciences Research II. Alanya. s. 66. ISBN: 978-605-4931-61-3.
 • KURBAN, SAMED (2018). OECD “Bir Bakışta Eğitim Raporu 2017” Bağlamında Türkiye’de Finans ve İnsan Kaynakları Yatırımlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi/International Congress on Science and Education. Afyon. s. 813. ISBN: 978-605-170-214-8.
 • KURBAN, SAMED (2018). Temel Üst Politika Belgeleri Bağlamında Türkiye’de Eğitim Politikalarının İstikrar Sorunu. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi/International Congress on Science and Education. Afyon. s. 812. ISBN: 978-605-170-214-8.
 • SARAÇOĞLU, Fatih, ARSLAN, Cem Barlas ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Mevzuat Ekseninde Türkiye‘de Vergi Karmaşıklığı. 9-11 Nisan 2018, İstanbul/TÜRKİYE, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (Özet Bildiri).
 • SARAÇOĞLU, Fatih, ARSLAN, Cem Barlas ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Veraset ve İntikal Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme. 9-11 Nisan 2018, İstanbul/TÜRKİYE, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (Özet Bildiri).
 • SARAÇOĞLU, Fatih, ARSLAN, Cem Barlas ve GÜMÜŞ, Öner (2018). An Evaluation on the Application of Invitation to Explanation. 7-9 Nisan 2018, Antalya/TÜRKİYE, Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri).
 • SARAÇOĞLU, Fatih, ARSLAN, Cem Barlas ve GÜMÜŞ, Öner (2018). Investigated Tax Inspection and Secret Area of Private Life. 7-9 Nisan 2018, Antalya/TÜRKİYE, Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri).
 • ÖZKAN, A. “2007 ve 2010 Anayasa Değişikliği Referandumu Işığında 2017 Referandumu Analizi“, 6. Uluslararası Çin‘den Adriyatik‘e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, ICSSCA-4, Ankara, TÜRKİYE.
 • ÖZKAN, A. “2002‘den Günümüze Genel Seçimlerin Antalya Özelinde Değerlendirilmesi“, 6. Uluslararası Çin‘den Adriyatik‘e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, ICSSCA-4, Ankara, TÜRKİYE.
 • ÖZKAN, A. “Refah Devletlerin Sosyal Yardımlarına İlişkin Ülkeler Bazında Genel Bir Değerlendirme“, 2nd International Congress On Economics, Law and Politics, 23-25 March 2018, Gazi University and Al-Quds University, Quds (Jerusalem), PALESTİNE.
 • ÖZKAN, A. “Avrupa Birliği‘nin Çevre Politikalarına Yaklaşımı Bağlamında Çevre Eylem Programları“, 2nd International Congress On Economics, Law and Politics, 23-25 March 2018, Gazi University and Al-Quds University, Quds (Jerusalem), PALESTİNE.
 • Namdar, M., Basgumus, A., & Guney, A. (2018, May). Performance analysis of the TOA cooperative localization estimation algorithm for 5G cellular networks. In 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). IEEE. Doi: 10.1109/SIU.2018.8404482
 • Erdogan, E., Namdar, M., Basgumus, A., Alakoca, H., & Durak-Ata, L. (2018, May). Performance of interference alignment in cognitive radio networks under interference leakage. In 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). IEEE. Doi: 10.1109/SIU.2018.8404683
 • E. Erdogan, M. Namdar, A. Basgumus, H. Alakoca, and L. Durak Ata, “Performance of Interference Alignment in Cognitive Radio Networks under Interference Leakage,“ IEEE 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2018), pp. 1-4, Izmir, Turkey, May 2018
 • M. Namdar, A. Basgumus, and A. Guney, “Performance Analysis of the TOA Cooperative Localization Estimation Algorithm for 5G Cellular Networks,“ IEEE 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2018), pp. 1-4, Izmir, Turkey, May 2018.
 • ŞEN, Mustafa Kemal (2018), “Redaksiyon Ofislerinin Akademisyenlerin Yabancı Dil Gelişimine Etkileri”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, Erciyes Üniversitesi, 31 Ocak 2018-02 Şubat 2018, Kayseri, ss. 228
 • Dogruoz, C., “Evaluation Of Light Duty Mining Vehicles Power Systems Using Fuzzy Inference System In Underground Coal Mining“, Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi, ICCET 2018, Zonguldak
 • Özkan, B., Tuğluk, M.N. (2018). Drama Temelli Matematik Etkinliklerinin 5 Yaş Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
 • Uğur Albayrak and Mustafa Halûk Saraçoğlu, Analysis of Regular Perforated Rectangular Plates, 5th International Conference on Civil and Urban Engineering, 11-13 March 2018, University of Seville, Barcelona, Spain.
 • Özkan, B., Tuğluk, M.N., Yiğitalp, N. (2018). 60-72 Aylık Çocuklar İçin Çevreye Yönelik Sürdürülebilir Davranışları Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Temel
 • Gökçearslan, Ş., Erdoğdu, F, Öztürk, H.T.& Alper, A. (2018). An Emerging Topic in Information and Communication Technologies Education: Robotics Education Based on Teachers’ Experience and Opinions in Turkey. 312th international Conference on Education and E-Learning (ICEEL) Manila, Philippines, 28th-29th January, 2018
 • Cercioglu, M., S.H. Anderson, and R.P. Udawatta. 2018. Computed tomography-measured pore parameters influenced by cover crops and biofuel management. Structural Indicators of Soil Quality Using X-ray Computed Tomography Symposium (DSC1.1.2) In Proceedings 21st World Congress of Soil Science, Soil Science: Beyond Food and Fuel.12-17 August 2018, Rio de Janeiro, Brazil. [Oral Presentation].

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • İrem Kaykusuz, İhsan Erozan, Tedarikçilerin Yönetilmesi Açısından ERP Sisteminin İncelenmesi, 38. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM, 26-29 Haziran 2018, Eskişehir
 • Hatice Zeybek, İlknur Demirbilek, Emre Özel, İhsan Erozan, Cam Üretiminde Bulunan Bir İşletmede Çalışanların Uygun Olmayan Duruş Pozisyonlarının Belirlenmesi, 38. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, YAEM, 26-29 Haziran 2018, Eskişehir
 • Durmuş, H., Şen, O., 2018. “19 Mayıs 2011 Simav Depremi (Mw=6.0) Coulomb Gerilme Değişimi ve Artçı Deprem Dağılımı Arasındaki İlişki“, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 22. Çalıştayı (ATAG 22), 01-03 Kasım 2018, Çanakkale, ISBN:978-605-4222-63-6
 • ÖGCEM, Ergin, Bir Ahlak, Siyaset ve Hareket Adamı Olarak Nurettin Topçu, II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi Bildiriler Kitabı, Kütahya 2018, ss. 475-490
 • BÜTÜN, S., ÇETİN, G. (2018). Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Servqual Modeli İle Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. s.31-42
 • Aykut ACAR, M. Enes ZORLU, Türk Dünyasına Adanmış Bir Ömür: Turan Yazgan, II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 26-28 Ekim 2017, Kütahya (Sunulmuştur ve II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi Bildiriler Kitabı‘nda tam metin olarak 747-758. sayfalar arasında yer almıştır).
 • Aykut ACAR, Ahmet ÖZKAN, Ozan YETKİN, İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Birliği Düşüncesi: Dilde, Fikirde, İşte Birlik!, II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, 26-28 Ekim 2017, Kütahya (Sunulmuştur ve II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi Bildiriler Kitabı‘nda tam metin olarak 217-227. sayfalar arasında yer almıştır).
 • Hacıoğlu, Necdet, Saylan Uğur ve Sümbül, Gencer. (2018). Türkiye‘deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Sorunları ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Araştırma, I. Turizm Rehberliği Kongresi (27-28 Nisan 2018), Balıkesir.
 • 2018, Üstün, Ö., Deliktaş, D., Yıldız, A., “Portföy Eniyilemede Varlık Sayısı Kısıtlı Ortalama-Mutlak Sapma Modelinin BIST 30 için Etkin Sınır Analizi”, YA/EM 2018 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 38. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), Eskişehir.
 • 2018, Deliktaş, D., Üstün, Ö., “Bulanık MULTIMOORA Yöntemi ile Borsa İstanbul‘da İşlem Gören Hisse Senetlerinin Değerlendirilmesi”, YA/EM 2018 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 38. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum), Eskişehir.
 • Aydemir, B., Çavuşoğlu, F. ve Demir Kaya, G. (2018). Sındırgı İlçesi Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Yönelik Bir Araştırma. Güncel Araştırmalar Işığında Sındırgı Bildiriler Kitabı, 1: 283 - 298.
 • Şahin, H., Topal, B., 2018, TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN LOJİSTİK BÖLÜMLERİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ, 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ULTZK 2018 Bildiriler Kitabı 3-5 Mayıs 2018, Bursa, 223-232
 • Kadir, S., Külah, T., Erkoyun, H., Huggett, J., Atabey, E. (2018) Çankırı İli ve yakın çevresindeki krizotil ve tremolit türü asbest minerallerinin kökeni, dağılımı ve bölgedeki malign mezotelyama vakaları ile ilişkileri. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 859–860.

Kitaplar

 • MUAYTHAİ - TEMEL TEKNİKLER-KONDİSYON-BESLENME
 • Rekreasyonel Amaçlı Fitness Yapan Bireylerin Egzersiz Motivasyon, Beslenme Değişim ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması
 • Kitabımızın “Orman Yangınları” ile ilgili kavramları, müdahale yöntemleri, müdahalede kullanılan araç-gereç ve ekipmanları, eğitim faaliyetleri başta olmak üzere ülkemizde bu konuda kanunen tek yetkili olan Orman Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlerin, yangın öncesi ve sonrasında yapılan tüm özverili çalışmaların daha iyi anlaşılması açısından faydalı olacağını umuyoruz.
 • Mühendisler ve Yöneticiler için Mühendislik Ekonomisi
 • Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği‘ne Göre Tek Düzen Hesap Planı Kapsamında Uygulamalı Yeni Gelişmelerle Bütünleştirilmiş Maliyet Muhasebesi Ekim 2018 ISBN 978-605-344-814-3
 • Tek Düzen Muhaswebe Kapsamında Yeni Gelişmelerle Bütünleştirilmiş İmalat Sektörü İşletmelerine Yönelik Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Ekim 2018 ISBN 978-605-344-800-6
 • Ş.SEVİM,B.BAYHAN,Kamu Sektöründe Entegre Raporlama: Üniversitelerde Entegre Raporlama Mimarisi, Gazikitabevi,Ankara,2018.ss.204
 • F. Özbay, Pamphylia, Lykia, Kilikia bölgesi Roma Dönemi Su Sistemlerinin Yapısal Özellikleri, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2018
 • Bibliography Alparslan Açıkgenç, Kavram ve Süreç Olarak Bilginin İslamileştirilmesi, (İstanbul: Nesil Yayınları, 1998). Abdullah Aydınlı, “Ehl-i Hadîs,” TDVİA, (Ankara: Diyanet Yay., 1194), v. 10. Abdurraḥman Naṣrat, “The Semantics of Adab in Arabic” Al-Shajarah (Kuala Lumpur), 1997. Abdülaziz Bayındır, “Âdâb,” TDVİA, (Ankara: Diyanet Yay., 1998), v. 1. Ahmet Yaşar Ocak, “Fütüvvet”, TDVİA, (Ankara: Diyanet Yay., 1996), vol. 13. Ajlunῑ Isma’ῑl bin Muḥammad, Kashf al-Khafā, ed. Sa’id bin Ḥāf
 • KAHRAMAN, Hamit ve Ercan, TAŞKIN, (2018), Kobiler ve İnovasyon Kümelenmelerde Pazar Yönlü, Girişimci Yönlü ve İşbirliğine Dayalı Bir Model Önerisi, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Gumusgul Osman, Ozdilek Cetin. Serbest Zaman Değerlendirme Kapsamında Zaman Yönetimi. Lambert Academic Publishing: Beau Bassin, 2018.
 • ÖZÇELİK, Özer ve GÜMÜŞ, Öner. (2018). Varlık Vergisi: Fenomenolojik Bir Yaklaşım. 1. Basım (İktisat Yüksek Lisans Tezinden Türetilen Kitap), Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım. ISBN: 978-605-327-738-5
 • Ö. Erdoğan, Türkiye‘nin Borç Sorunu ve Çözüm Önerileri(Bir Ülke Borç Profili Araştırması ve Bir Ülke Borç Politikası Araştırması), Lambert Academic Publishing, 280 ss.
 • Mustafa BIYIKLI, 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ORASAM Yayınları, Bişkek, 2018.

Kitap Bölümleri

 • Arif Kolay, “Türkiye’de İşletmeye Açılan İlk Demiryolu:İzmir-Kasaba (Turgutlu) Hattı“, İki İstasyon Arası Tren Yazıları, Türk Edebiyatı Vakfı Yayını, İstanbul 2018, ss. 48-75.
 • YAMAN, Murat, Socıal Medıa Consumptıon In Munıcıpalıtıes : A Study For Munıcıpalıtıes In TRNC, Turkısh Republıc Of Northern Cyprus , Tirana, 2018, ss.105-134.
 • YAMAN, Murat,(Ed.Ahmet Oğuz), Envıronmental Problems In Envıronment Management: An Evaluatıon At Dıfferent Levels From Global To Local, Global And Regıonal Studies In Terms Of Economıcal And Socıal Issues,AL-FARABİ KAZAKH NATİONAL UNİVERSİTY, ss.170-180.
 • YAMAN, Murat ve ÖNDER, Özgür (Ed.Üzeyir Aydın, Gülçin Güreşçi), Çevre ve Etik Açısından Sürdürülebilir Kalkınma, Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri,Kütahya, ss.116-140.
 • YAMAN, Murat ve ÖNDER, Özgür, (Ed.Üzeyir Aydın, Gülçin Güreşçi), İnsanın Kendini Arayışı Ya Çevre İle İlişkilerinde Bir Yaklaşım: Mistik (Spiritual) Ekoloji, Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri, Kütahya, 2018, ss.175-194.
 • Aykut ACAR, “Total Quality Management in Public Administration: A Return from Weber, Fayol and Taylor or Not?“, Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies - Volume 1 (Ed: Adil Akıncı), Peter Lang GmbH, Berlin, Germany, 2018, pp. 309-320.
 • Eren, Serdar (2018). The Quality of Culinary Education in Tourism. Social Sciences Researches in the Globalizing World, St.Kliment Ohridski Universty Press, Sofia, 2018, 576-586.
 • Eren, Serdar (2018). Gastronomic Identity and Gastronomic Image in Tourism Destinations: A Local Food Perspective. Social Sciences Researches in the Globalizing World, St.Kliment Ohridski Universty Press, Sofia, 2018, 488-499.
 • (2018) Özyön, A., “Behiç Ak Oyunlarında Çağımızın Sorunu: İletişimsizlik” in Filoloji Araştırma Örnekleri Kitabı, Editör: Doç. Dr. Nuh DOĞAN, p. 101-129, Nobel Yayınevi, Ekim 2018, Ankara. ISBN: 978-605-7928-08-5. (Ulusal Kitap Bölümü)
 • ÖNDER, Özgür ve YAMAN, Murat, (2018), “İnsanın Kendini Arayışı Ya Da Çevre İle İlişkilerinde Bir Yaklaşım: Mistik (Spiritual) Ekoloji“, Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri, Üzeyir AYDIN ve Gülçin GÜREŞÇİ (Ed.), Academia Yayınevi, Kütahya, ss. 175-194
 • ÖNDER, Özgür ve YAMAN, Murat, (2018), “Çevre ve Etik Açısından Sürdürülebilir Kalkınma“, Makro Gelişme Dinamiklerinin Mikro Temelleri, Üzeyir AYDIN ve Gülçin GÜREŞÇİ (Ed.), Academia Yayınevi, Kütahya, ss. 114-140
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt I, Bölüm adı:Ücretliler İçin Uygulanan Muafiyetlerin ve İstisnaların Sendikaların İktisadi Amaçları Kapsamında Değerlendirilmesi-30.03.2017-01.04.2017 tarihlerinde Kocaeli‘nde düzenlenen European Congress on Economic Issues adlı sempozyumda sunulan özet bildiriden türetilen çalışma)) (2018). BAHÇE, Abdullah Burhan ve GÜMÜŞ, Öner, Gece Kitaplığı, Editör: Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Çobanoğlu, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 • Biçer, B. (2018). ‘Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri’, Eğitim Felsefesi. (Ed. Faruk Manav), (s. 261-273). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güncel İşletme Araştırmaları, Bölüm adı:(Varlık Vergisinin İktisadi Çözümlemesi-İktisat Yüksek Lisans Tezinden Türetilen Çalışma) (2018). ÖZÇELİK, Özer ve, GÜMÜŞ, Öner. İksad Publications, Editör: Doç. Dr. Erkan Alsu Türkçe(Bilimsel Kitap).
 • Aykut ACAR, Yükselme Döneminden 21. Yüzyıla Uzanan Çizgide Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kamu Personel Rejiminin Seyri: Önemli Yasal ve Kurumsal Gelişme Başlıkları Etrafında Memurluk Düzenine Genel Bir Bakış, Türkiye‘de Ekonomi-Yönetim-Siyaset Üzerine (Ed: Ahmet Oğuz), Academia Yayınevi, Kütahya, Nisan 2018, ss. 244-270.
 • Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences, Name of Chapter: (The Phenomenology of Economic Crises in Turkey- Derived from master thesis of economics) (2018). ÖZÇELİK, Özer and GÜMÜŞ, Öner, Ivpe Print, Eds: Hasan Babacan and Marijan Premovic , English (Scientific Book).
 • Biçer, B. (2018). ‘Kültür ve Eğitim’, Eğitim Sosyolojisi. (Ed. Nazmi Avcı & Yaşar Erjem), (s. 197-222). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • “25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Kuruluşlar, İlişkiler ve İşbirlikleri“, 25 Yıllık Tecrübenin Ardından Türk Keneşi Bünyesindeki Ülkelerde Ortak Etkinlikler ve İşbirlikleri, Editör: Yunus Emre Gürbüz, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ORASAM Yayınları, Bişkek, 2018, ss., 9-120.
 • A. Basgumus, M. Namdar, H. Alakoca, E. Erdogan, and L. Durak-Ata, “Interference Alignment in Multi-Input Multi-Output Cognitive Radio-based Network,“ book chapter in Cognitive Radio in 4G/5G Wireless Communication Systems (Editor: S.S. Moghaddam), IntechOpen, ISBN: 978-1-78984-707-9, pp. 117-139, 2018.
 • A. Basgumus, M. Namdar, H. Alakoca, E. Erdogan, and L. Durak-Ata (2018). Interference Alignment in Multi-Input Multi-Output Cognitive Radio-based Network. Cognitive Radio in 4G/5G Wireless Communication Systems (Editor: S.S. Moghaddam), InTech, ISBN: 978-953-51-6760-0. Doi: 10.5772/intechopen.80073
 • (2018) Özyön, A., “Doğanın İnsan Karşısındaki Sarsılmaz Galibiyeti: Son Ada ve Yaşlı Gemici Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma - The Unshakeable Victory of Nature Over the Human Being: A Comparative Study on Son Ada and The Rime of the Ancient Marine” in Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Editors: Prof. Dr. Osman KÖSE, Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, p.29-38, Berikan Kitabevi 2018, Ankara. ISBN: 978-605-7501-10-3. (Ulusal Kitap Bölümü)
 • (2018) Özyön, A., “Erkek-Egemen Toplum Yapısının Çözülmesi: Bakkhalar ve Bülbülün Aşkı Örneklerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım - The Dissolution of the Patriarchal Society: A Comparative Approach to the Examples of Bacchae and The Love of the Nightingale” in in Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Editors: Prof. Dr. Osman KÖSE, Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, p.21-28, Berikan Kitabevi 2018, Ankara. ISBN: 978-605-7501-10-3. (Ulusal Kitap Bölümü)
 • (2018) Özyön, A., “Doğu Avrupa Ülkelerinde Absürt Tiyatro’nun Sosyo-Politik Temel Üzerine İnşası: Vaclav Havel’in Bildirim Adlı Oyunu - The Construction of The Theatre of the Absurd on the Socio-Political Basis in Eastern European Countries: Vaclav Havel’s Play Called Vyrozumeni”, in Current Debates in Media Studies, Editors: Evin DOĞAN, Emrah DOĞAN, Vol:25, Part:12, p.155-167, IJOPEC Publication 2018, London - İstanbul. ISBN: 978-1-912503-37-7. (Uluslararası Kitap Bölümü)
 • The Skill Approach in Education: From Theory to Practice, Bölüm adı:(The Role of Riddles in the Development of Reading Skills) (2018)., YANGIL MUHARREM KÜRSAD, Canbridge Scholars Publishing, Editör:GÜNES Firdevs, SÖYLEMEZ Yusuf, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 506, ISBN:(10): 1-5275-1086-7, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4261349)
 • Erdoğan, Ömer Faruk, (2018), “SİCİLYA-ENDÜLÜS İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN İBN SEB’ÎN’DE MEŞŞÂÎ FELSEFENİN İZLERİ“, İlahiyatta Akademik Araştırmalar (içinde), Ankara: Gece Kitaplığı, ss. 9-61.
 • YILDIZ, F. (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borçlanma ve Dış Yardımların Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Yatay Kesit Analizi İle Bir İnceleme. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(1): 9-19.
 • KURBAN, SAMED (2018). “Osmanlı Devleti Klasik Dönemde Siyasal Sistemin İnşası ve Toplumsal Düzen“. Ed. Mehmet Yavuz Erler ve Abdullah Şevki Duymaz. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler‘de Akademik Araştırmalar-1. 305-331. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi. ISSN: 978-605-288-398-8.
 • Ekici B., Sezici E., & Tural E. “Nörolojik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı.” Pediatri Hemşireliği Akıl Notları (Editör: Çavuşoğlu H.). Güneş Tıp Kitabevleri, 2018, Ankara, ss.283-297. (ISBN: 978-975-277-688-3).
 • Avcı Ö., & Sezici E. “Özel Durumlarda Beslenme ve Hemşirelik Bakımı.” Pediatri Hemşireliği Akıl Notları (Editör: Çavuşoğlu H.). Güneş Tıp Kitabevleri, 2018, Ankara, ss.159-170. (ISBN: 978-975-277-688-3).
 • Gokgoz-Kurt, B. & Holt, E. (2018). Connected Speech in Advanced-Level Phonology. In P. A. Malovhr & A. Benati (Eds.), Handbook of Advanced Proficiency in Second Language Acquisition. Ch. 16. pp. 304-322. John Wiley & Sons. Wiley-Blackwell. Hoboken: NJ, USA. ISBN: 978-1-119-26165-0. doi: https://doi.org/10.1002/9781119261650.ch16

Diğer Yayınlar

 • Fatma Seçil Karayel, Aplikasyon Tekniği İle Tablo Tasarım Sergisi, III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 03-05 Eylül 2018, Kazakistan Almaty.
 • Çerçioğlu,M., 2018. X-ışını Bilgisayarlı Tomografi Tekniğinin Toprakların Hidro-Fiziksel Özelliklerinin Araştırılmasında Kullanımı. Apelasyon Dergisi. Aralik 2018/Sayı:61.
 • “Keçe Sanatının Yelek Tasarımına Yansımaları “ Kişisel Sergi III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi. 03-05 Eylül 2018 Almatı / Kazakistan
 • “BULUŞMA“ İsimli Uluslararası Katılımlı Mezun Akademisyenler ve Bölüm Öğretim Elemanları Karma Sergisine Katılım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GSF. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Kütahya. 23-30 Kasım 2018.
 • 5. Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu/ Kültür Sanat Etkinlikleri. Karma Sergi. 26-28 Ekim 2018. Afyon
 • “YAZMA‘dan“ Giysi Tasarımı Sergisi, “, III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Kişisel Sergi. 03-05 Eylül 2018 Almatı / Kazakistan
 • Cumhuriyetimiz‘in 95. yılına adanan EKİM GEÇİDİ 17- KIRŞEHİR ULUSAL JÜRİLİ DAVETLİ KARMA Sergi Katılımı. 24-31 Ekim 2018 Neşet Ertaş Kültür Merkezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi.
 • 5.Uluslararası Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu/Kültür Sanat Etkinlikleri Karma Sergi Katılımı. 26-28 Ekim 2018 Afyon/ Sandıklı
 • Elsander I. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu Karma Sergi Katılım.16-18 Ekim 2018- Alanya.
 • Uluslararası, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 27.04.2018-29.04.2018, “ESKİ ANADOLU’DAN YENİ ANADOLU’YA” MODERNİZE YELEK SERGİSİ, Yunus Emre Enstitüsü Budapesti Török Kulturális Központ ISBN 978-605-4931-63-7, (No: 212367)
 • Seyitömer Höyük Kazısı, Sonuçları ve Erken Tunç Çağ III Seramiklerinin Değerlendirme Süreci, Aktüel Arkeoloji 65, 2018
 • Aydın, A., Vuran, S., Canıeren, Ö., İnce, A.S., 2018, Investigation of Washability of Seyitömer B3 Coal Seam, Turkey, International Journal of Economy and Environmental Geology, pp. 39-43.
 • Canıeren, Ö., Karagüzel, C., Aydın, A., 2018, Investigation of Analysis Methods For Detection of Humic Substances Within Leonardite, International Journal of Economy and Environmental Geology, pp. 50-53.
 • (2018) Özyön, A., “GENÇ WERTHER’İN ACILARI“, Johann Wolfgang Goethe, Öteki Yayınevi, 1995, 3. Basım, 135 Sayfa , JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), Number 68, p. 155-157, 2018, ISSN:2342-0251. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7670) (Kitap Tanıtımı)
 • “Kütahya‘nın İsimleri“, Yeni Kütahya Gazetesi Köşe Yazısı, 11 Mayıs 2018.
 • “Kadim Şehirler-Mukaddes Mekanlar-Kütahya“, Kütahya Akşemsettin AİHL, Konferans, 25.04.2018.
 • “Kütahya Kültürü Üzerine Söyleşi“ Gönül Dilinden Sazın Telinden Programı- Kanal 43, Kütahya 04.04.2018.
 • “Geçmişten Günümüze Edebiyat“, Tavşanlı AKİHL Seminer, Kütahya, 28 Mart 2018.
 • “Çanakkale‘nin Tarihe ve Şiire Yansıyan Yüzü“ Gönül Dilinden Sazın Telinden, Kanal 43 Kütahya, 18 Mart 2018
 • “Kütahyalı Bir Veli-Efendi Bâlâ“ Yeni Kütahya Gazetesi Köşe Yazısı, 06 Şubat 2018
 • 2018, Kiris, Ş., Deliktas, D., Ustun, O., “Order Picking Problem in a Warehouse with Bi-Objective Genetic Algorithm Approach: Case Study”, Dogus Üniversitesi Dergisi, Sayı 1, Cilt: 19, ISSN: 1302-6739, sayfa 69-77.
 • 2018, Deliktaş, D., ÜSTÜN, Ö.. “Multiple Criteria Decision Making Approach for Industrial Engineer Selection Using Fuzzy AHP-Fuzzy TOPSIS“, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 19 (1), 58-82. DOI: 10.18038/aubtda.326952.

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

 • Aydın İli Efeler İlçesinde Spor Salonlarında Spor Yapan Bireylerin Beslenme ve Ergonojik Yardımcılar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
 • Emniyet Mensuplarının Rekreasyonal Etkinliklere Katılımlarında Engel Teşkil Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Kütahya İli Örneği)
 • Yüzme Türkiye Şampiyonasına Katılan Bedensel Engelli Sporcuların Durumluluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Araştırılması
 • KANTARCIOGLU ALPASLAN, (2018). Kütahya merkezde görev yapan beden egitimi ögretmenleri ile tasrada görev yapan beden egitimi ögretmenlerinin mesleki öz yeterliliklerinin incelenmesi ve karsılastırılması, Dumlupınar Üniversitesi->Saglık Bilimleri Enstitüsü->Beden Egitimi ve Spor Anabilim Dalı
 • Dilek Çakır BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE FİRMA DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRMALI DEĞER TABANLI PERFORMANS ANALİZMODELİ VE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
 • Ali Sarı (2018) Ankara İlinde Mücadele Sporları İle İlgilenen 10-14 Yaş Sporcuların Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Harun İnanç (2018) Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Görev Yapan Personelin Örgütsel Adalet Algıları İle Mesleki Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yakup Polat (2018) Ankara’da Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Diğerkâmlık (Yararlılık) Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Doğrultusunda İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Nilüfer YAVUZ (2018) - Eti Maden Kırka Bor İşletmesi Boraks Penta Fabrika Birimlerinin Risk Analizinin Mukayeseli Olarak Yapılması
 • Elif Gökçe UÇKAÇ (2018) – Bir Manyezit Açık İşletmesinde Patlatma Maliyet Analizi
 • Songül Ateş Avcı, Kent Planlamasının Bir Aracı Kentsel Dönüşüm, Kent Olgusu ve Sosyo-ekonomik Değerlendirme: Diyarbakır Örneği, DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fatih Haşıl (2018), Türkiye‘de çevre sorunları açısından hidroelektrik santrali (hes) uygulamalarının değerlendirilmesi, DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇERİ MEHMET (2018), OVALIK KİLİKİA (KİLİKİA PEDİAS) BÖLGESİ KAPSAMINDA ADANA VE OSMANİYE İLLERİNDE YER ALAN HÖYÜKLER, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI.
 • Öğrenme yönetim sistemlerinde derse katılım durumunun yüz tanıma teknolojisi ile belirlenmesi (Determination of participation situation in learning management systems by face recognition technology)
 • Gizem TOKATAŞ, (2018), ‘Mullit-Zirkonya Kompozitlerin Slip Döküm Yöntemiyle Üretimi Ve Karakterizasyonu‘, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Naciye Merve BÜKÜCÜ, (2018), ‘İkiz Merdane Yöntemi İle 1xxx Serisi Ve 3xxx Serisi Alüminyum Levha Üretimindeki Proses Parametrelerinin Özellikler Üzerindeki Etkisi‘ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı, (Ortak Danışman)
 • Ümit Koç, (2018), Farklı Oranlarda Alüminyum - Bor Oksit - Karbon Karışımlarından Mekanokimyasal Yöntem İle Oda Sıcaklığında Al2O3/B4C Kompozit Sentezi Ve Karakterizasyonu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı (Ortak Danışman)
 • Akman, M., ‘‘Isıl İşlem Uygulanmış Ebe Karaçamının Bazı Mekeniksel Özellikleri ve Yetişme Muhitinin Toprak Özelliklerinin İncelenmesi‘‘, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2018.
 • Tufan DEMİR, “Yapay Sinir Ağları Tabanlı Hibrit Modellerle Yük Tahmini“, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Nisan-2018, 104 s.
 • Hüyüktepe, Batuhan (2018). Türkiye‘deki İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Göstergelerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Muhittin ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Ders Aşaması)
 • Mustafa Emin Gürlek, “Tabakalı Kompozit Kirişlerin Sonlu Farklar Metodu ile Analizi“, Yükseklisans Tezi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 2018.
 • 7. Ulaş IŞIK “Kütahya İlinde Yapı Malzemelerindeki Uranyum, Toryum ve Potasyum Oranlarının Belirlenmesi“ (2013-2018)
 • Yıldırım Ebru, Karmaşık Yüzeylerin Frezelenmesinde İşleme Değişkenlerinin İşlem Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, (Devam ediyor).
 • Sertsöz Şafak, Küresel Grafitli GGG-70 Dökme Demirin Minimum Miktarda Yağlama Tekniği Kullanılarak Tornalanmasında İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, (Devam ediyor).
 • Çelik Bülent, Küresel Grafitli GGG-70 Dökme Demirin Minimum Miktarda Yağlama Tekniği Kullanılarak Frezelenmesinde İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, (Devam ediyor).

Doktora Tez Danışmanlığı

 • Geleneksel Halter Antrenmanıyla Kombine Edilen Pliometrik ve Çekiş Antrenmanlarının Kuvvet ve Performans Üzerine Etkileri
 • Serdar ERCİNS (2018) – Açık Ocak Patlatmalarına Performans Analizi
 • Elif YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Ders Aşaması)
 • 1. Ahmet BİÇER “Fotonükleer Reaksiyon: Rubidyum ve Baryum İzotoplarının Enerji Seviyelerinin Ve Yarı Ömürlerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi“ (2014-2018)

Tez Çalışması

 • Hasan Arda Burhan (2018) Adaptif Piyasa Hipotezi Bağlamında Gizli Markov Modeli Yaklaşımı: Borsa İstanbul Örneği. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı , Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • Eosen yaşlı kömürlü Bolu-Mengen, Kastamonu-Aspiras ve Eskişehir-Dümrek havzalarının mikropaleontolojisi ve paleoekolojisi- Doktora Tez Çalışması, 2013-devam ediyor
 • Özbay Fikret (2006), Klazomenai‘deki M.Ö.4. yüzyıl yerleşimi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Ana bilim dalı, İzmir
 • GÜMÜŞ, Öner (2018). Varlık Vergisi‘nin Fenomenolojisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı, Kütahya.
 • Kut Belenli, Pelin. “The Use of Introspection in Robert Browning‘s Early Poetry.“ Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2018. (Danışman: Prof. Dr. Hande Seber)
 • Karaş, Göksel, (2018), Uluslararası Ticarette Mali Nitelikli Korumacılık Araçlarının Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Bursa.
 • Programlama eğitiminde robotik kullanımının akademik başarı, bilgi-işlemsel düşünme becerisi ve öğrenme transferine etkisi
 • Can G. G. (2018). Sanatı adından okumak: izleyici-sanat etkileşimi ve sanat üretiminin adlandırılması. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik Tezi, Danışman Prof. Tansel Türkdoğan
 • MUHAFAZAKÂRLIK VE AK PARTİ‘NİN AİLE POLİTİKALARI, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, (Doktora Tezi)
 • Karaş, Göksel, (2018), Dış Ticarette Kullanılan Döviz Kuru Riski Yönetim Tekniklerinin Finansal Bilgi Düzeyi Bağlamında Değerlendirilmesi: TR33 Bölgesi Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • NEOLİBERAL DÜNYADA ALTERNATİF DEMOKRASİ ARAYIŞLARI: EGEMEN DEMOKRASİ VE RUS KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/DOKTORA TEZİ/2018.
 • (2018) Özyön, S., “Kısa Dönem Hidrotermal Koordinasyon Problemlerinin Geliştirilmiş Yerçekimsel Arama Algoritması İle Çözümü”, Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, xxx 2018, xxx s. Danışman: Doç. Dr. Celal YAŞAR
 • Şahin, H., 2018, TEDARİK ZİNCİRİNDE BİLGİ PAYLAŞIMININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Sakarya