2020 yılı yayınları PDF Görüntüle 2020 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 19
 •     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 1
 •     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 3
 •     Kitaplar 1
 •     Kitap Bölümleri 1

 • Toplam 25

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Uysal, Y. (2020). Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 386 - 401.
 • Tokatlı, C., Solak, C. N., Yılmaz, E., Atıcı, T. & Dayıoğlu, H. (2020). A RESEARCH ON EPİPELİC DİATOMS OF MERİÇ AND TUNCA RİVERS AND APPLİCATİON OF BİOLOGİCAL DİATOM INDEX FOR WATER QUALİTY ASSESSMENT. Aquatic Sciences and Engineering, 35 (1), 19 - 26.
 • Beydilli, E. T. & Kurt, M. (2020). Corparison of management styles of local and foreign hotel chains in Turkey: A cultural perspective. TOURISM MANAGEMENT, 79 (), 1 - 10.
 • Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
 • Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Detection of zearalenone in an aptamer assay using attenuated internal reflection ellipsometry and it’xxs cereal sample applications. Food and Chemical Toxicology, 136 (), 111081 - . 10.1016/j.fct.2019.111081
 • Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Spectrophotometric ellipsometry based Tat-protein RNA-aptasensor for HIV-1 diagnosis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 227 (), 117748 - . 10.1016/j.saa.2019.117748
 • Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
 • Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
 • Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
 • Sadık, Ş. A., Durak, F. E. & Altuncu, A. (2020). Widely tunable erbium doped fiber ring laser based on loop and double-pass EDFA design. Optics Laser Technology, 124 (), 105979 - . 10.1016/j.optlastec.2019.105979
 • Kasay, Y., Şensöğüt, C., Ören, Ö., 2020, Efficiency change of coal used for energy production in Turkey, Resources Policy (online).
 • Arı, E., Yılmaz, V., Dikeç, B. (2020) An extensive structural model proposal to explain online gaming behaviors. Entertainment Computing, (SSCI, Scı Expanded)
 • Dizman, H. (2020). YALIN ORGANİZASYON VE YALIN DÜŞÜNCE ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA. ATLAS JOURNAL, 5 (19), 359 - 367. http://dx.doi.org/10.31568/atlas.324
 • Dizman, H. (2020). YALIN DÜŞÜNCE ÇERÇEVESİNDE MUHASEBEYE GENEL BİR BAKIŞ. ATLAS JOURNAL, 5 (23), 810 - 819. http://dx.doi.org/10.31568/atlas.365
 • (2020) Özyön, S., “Optimal Short-Term Operation of Pumped-Storage Power Plants with Differential Evolution Algorithm”, Energy, Volume 194, Issue 1, Pages 1-13, March 2020, ISSN 0360-5442. (SCI) (Q1)
 • Akçay, M., Çobanoğlu, T., Yaygın Eğitim Kurumları e-Kurs Başvuru Sistemi, ESTUDAM Bilişim Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 pp.21-29, 2020.
 • Özkan Öcalan, Nurten Kılıç, Umut Mutlu Özkan, Sermin Öztürk, Oscillatory behavior for nonlinear delay differential equation with several non-monotone arguments, Computational Methods for Differential Equations, 2020.
 • Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P. (2020). Using of cover crops for sustainable soil quality management. [SCI]
 • https://hakansaricam.blogspot.com/ tüm yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Gezer T.& Tuncer G. (2020), Tüketici Güven Endeksi Terminolojisi, BİL TÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, 340-359

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Arduino Kontrollü Cnc Plotter, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Mustafa Karaca, Şükrü Kitiş
 • Kan Tahlillerinin Veri Madenciliği İle Değerlendirilmesi, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Şükrü Kitiş
 • Cercioglu, M., Anderson, S. H., Udawatta, R.P. 2020. The use of cover crops to improve soil quality: A review. SWCS 75th International Annual Conference July 26-29, Des Moines, Iowa, USA.

Kitaplar

 • Degeç, H. (2020). Türk Dili I, : SD Yayınevi

Kitap Bölümleri

 • Tamer, E. T. & Özkan, H. (2020). Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, : IGI Global