2020 yılı yayınları PDF Görüntüle 2020 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 191
 •     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 43
 •     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 62
 •     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 3
 •     Kitaplar 13
 •     Kitap Bölümleri 59
 •     Çeviriler 4
 •     Diğer Yayınlar 5
 •     Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı 11
 •     Doktora Tez Danışmanlığı 1
 •     Tez Çalışması 3
 •      3
 •      54

 • Toplam 452

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Tavşanlı, Ö. F., & Kaldırım, A. (2020). Critical discourse analysis of elementary school teachers’ writership identities. International Electronic Journal of Elementary Education, 13(1), 77-88. doi: 10.26822/iejee.2020.174 (ERIC, SCOPUS)
 • Tavsanli, O.F., Sadioglu, O., Sezer, G.O. & Kaldirim, A. (2020). An Investigation into How Parental Literacy Experiences are Reflected in Literacy Tendencies and Experiences of Preservice Teachers . International Journal of Progressive Education, 16(5), 138-159. doi: 10.29329/ijpe.2020.277.9 (ERIC)
 • Tavşanlı, Ö. F. ve Kaldırım, A. (2020). Türkiye‘de süreç temelli yazma yaklaşımı: Bir tematik analiz çalışması. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 108-138. http://dx.doi.org/10.30703/cije.543600 (TRDizin)
 • Şentürk, Seval & Kahraman, Ayhan (2020). The use of short stories in English language teaching and its benefits on grammar learning. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(2) Indexed in ERIC
 • Özden, M. (2020). Science Education for Citizenship: A Case Study. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 10 (1), 150 - 188.
 • Özden, M. (2020). Elementary School Students’xx Informal Reasoning and Its’xx Quality Regarding Socio-Scientific Issues. EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, (86), 61 - 84. 10.14689/ejer.2020.86.4
 • Özkul, H. & Özden, M. (2020). Investigation of the Effects of Engineering-Oriented STEM Integration Activities on Scientific Process Skills and STEM Career Interests: A Mixed Methods Study. TED EĞİTİM VE BİLİM, (), - .
 • Öztürk, F. & Özdemir, D. (2020). The effect of STEM education approach in science teaching: Photosynthesis experiment example. Journal of Computer and Education Research, 8(16), 821-841. DOI: 10.18009/jcer.698445 (TR-Index)
 • (2020) Özyön, A. “Türkiye’de Sokağa Çıkma Yasağının Düşündürdükleri: Yalnızlığın Oyuncakları ve Baydurca Bir Öngörü - What The Curfew in Turkey Made One think: The Toys Of Loneliness and A Baydur-Esque Foresight”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (Turkish Studies - Language and Literature), Volume 15, Issue 3, p. 1435-1447, Eylül 2020, ISSN:2667-5641. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.47845/TurkishStudies.43226)
 • AKGÜN, Sibel ŞAHİN, Selin ŞAHİN, Enes. “Harekât ve Neşriyat: Diyanet Gazetesi’nde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Söylemi“. Bilimname 2020 / 41 (Mayıs 2020): 515-549 .
 • Buldaç, M. & Kaptan, B. H. B. (2020). İÇ MİMARLIK’xxDA ESER VE FİKRİN KORUNMASI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 5 (1), 285 - 305.
 • Buldaç, M., Eren, G. H. & Canoğlu, S. (2020). Semiotic Analysis of Julian Rosefeldt’s Manifesto. QRFV: Quarterly Review of Film and Video, (), 328 - 347. 10.1080/10509208.2019.1640571
 • Şahin Sadık E., Saraoğlu H. M., Gürol İ., Ebeoğlu M.A., Koçak F.E.,“Determination of Blood Glucose Parameter from Human Blood Serum using Quartz Crystal Microbalance Sensor Coated with Phthalocyanines Compounds“ Turkish Journal of Chemistry, 2020
 • Ortakavak, Z., Korkmaz, E., Uslu, A., (2020). COVID-19 Salgınına Karşı Sosyal Kırılganlık Endeksi: Türkiye Örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ek2, 245-268.
 • “Timur’un Seferine Kadar Kafkasya’da Katolik Rahipler ve Kiliseleri Üzerine”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.39/ S. 68, 2020, s.206-224.
 • “Korykoslu Hayton’un Flos Historiarum Terre Orientis Adlı Eserinde Altın Orda Hanlığı ile İlgili Bilgiler Üzerine, The Legends Journal of European History Studies, S.1/ 2020, s.20-51.
 • “Altın Orda Egemenliği Altında Bir Knez: Moskova Knezi Daniil Aleksandroviç ve Zamanı (1261-1303), Türkiye-Rusya Araştırmaları Dergisi, S. 3/ 2020, s.1-22.
 • “Tsargrad’ın Türkler Tarafından Ele Geçirilişi Hikayesi’nin Yazarı ve Yazımı Üzerine”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl.5/ 1, 2020, s.27-89.
 • “Moğol Tarihinin Temel Latince Kaynakları Üzerine”, İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.4/ 2020, s.42-62.
 • “Altın Orda Hanlığı Zamanında Karadeniz’in Kafkasya Sahillerinde Cenovalı Tüccarlar, Kolonileri ve Ticari Yaşam”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C. VII/ I, 2020, s.91-105.
 • Özkul, H., & Özden, M. (2020). Mühendislik odaklı bütünleştirilmiş STEM uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve STEM meslek ilgilerine etkisinin incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması. Eğitim ve Bilim, DOI: 10.15390/EB.2020.8870
 • Albayrak, B. B., Tuncel, N. B., Yılmaz, T. N. & Masatcıoğlu, M. T. (2020). Extrusion cooking of immature rice grain: under-utilized by-product of rice milling process. Journal of Food Science and Technology, 57 (8), 2905 - 2915.
 • Ekincioğlu, İ., Keskin, C. & Guliyev, R. V. (2020). Lipschitz estimates for rough fractional multilinear integral operators on local generalized Morrey spaces. Tbilisi Mathematical Journal, 13 (1), 47 - 60.
 • Keskin, C. & Ekincioğlu, İ. (2020). Some inequalities for homogeneous B_n-potential type integrals on H{p}_{Delta_{nu}} Hardy spaces. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 49 (5), 1667-1675.
 • Ekincioğlu, İ., Keskin, C. & Guliyev, R. (2020). Lipschitz estimates for rough fractional multilinear integral operators on local generalized Morrey spaces. Tbilisi Mathematical Journal, 13 (1), 47 - 60.
 • Kasım, Ö. (2020). An efficient and robust deep learning based network anomaly detection against distributed denial of service attacks. Computer Networks, 180 (107390), - .
 • Kasım, Ö. (2020). Blok Zinciri Mimarisi ile Elektronik Tıp Kayıtlarının Modellenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 35 - 42.
 • Kasım, Ö. (2020). Malicious XSS Code Detection with Decision Tree. Politeknik Dergisi, 23 (1), 67 - 72.
 • Kasım, Ö. & Tosun, M. (2020). Novel eye-blink artefact detection algorithm from raw EEG signals using FCN-based semantic segmentation method. IET Signal Processing, 14 (8), 489 - 494.
 • Tosun, M.,Kasım, Ö. &(2020). Novel eye-blink artefact detection algorithm from raw EEG signals using FCN-based semantic segmentation method. IET Signal Processing, 14 (8), 489 - 494.
 • Pirhan, Y., Gök, K. & Gök, A. (2020). Comparison of two different bowel anastomosis types using finite volume method. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 23 (8), 323 - 331.
 • Gök, K. & Gök, A. (2020). Numeric Simulation of Effect on The CBN Cutting Tool Stresses of Austempering Process. Journal of Polytechnic, 23 (1), 37 - 44. 10.2339/politeknik.452739
 • Gök, K., İnal, S. & Gök, A. (2020). Biomechanical Effects of Four Different Configurations In Salter Harris Type 4 Distal Femoral Epiphyseal Fractures. Journal of Polytechnic, 23 (1), 151 - 159.
 • Türkeş, E., Erdem, M., Gök, K. & Gök, A. (2020). Development of a new model for determine of cutting parameters in metal drilling processes. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42 (4), - .
 • Özalp M., “Study of the effect of alfa-x to the urea formaldehyde adhesive on plywood”, Politeknik Dergisi, (): , (). DOI: 10.2339/politeknik.769304
 • İlkimen H, Canlıdinç RS. Synthesis and characterization of novel four heterodimetallic mixed metal complexes of 2,6-pyridinedicarboxylic acid. Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 2020, (in press).
 • Şahbaz, E. (2020). VR-Based Interactive Learning in Architectural Education: A Case on Safranbolu Historical Bathhouse. ICONARP International Journal Of Architecture And Planning, 8 (1), 342 - 356.
 • Framingham Risk Score by Data Mining Method, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers 8(3): 070-075, 2020, e-ISSN: 2147-8228. Şükrü Kitiş,2020, September. DOI:10.18100/ijamec.795224
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu , Sefa Uzun, “Stability analysis of columns with variable cross-sections“, Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics (JSEAM), vol 3, no 3, pp.169-179, 2020. https://doi.org/10.31462/jseam.2020.03169179
 • Küçükaksoy İsmail, Deniz Songur, (2020). “İstihdam Oluşturmayan Büyümenin Türkiye’de ve OECD Ülkelerinde Geçerliliği“, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 3, Eylül 2020, ss. 143-170 (EconLit, EBSCOhost v.b.)
 • Küçükaksoy İsmail, Ezgi Kopuk, (2020). “Türkiye İmalat Sanayii‘nde Endüstri İçi Ticaretin Ölçülmesi: 1997-2017 Dönemi“, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2020, ss. 147-177 (EconLit, EBSCOhost v.b.)
 • Uysal, Y. (2020). İngiltere Kamu-Özel İşbirliği Modelinin Türkiye’deki Şehir Hastaneleri Uygulamaları Üzerine Etkileri: Politika Transferi Bağlamında Bir Analiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (3), 935 - 960.
 • Yalçın, S. (2020). “Digital Addiction and Satisfaction Levels Of Students Taking Accounting Education”, The Journal of Social Sciences, 47, 69-88.
 • F. Aydemir, “Can IoMT help to prevent the spreading of new coronavirus?,“ in IEEE Consumer Electronics Magazine, doi: 10.1109/MCE.2020.3026161, Accepted. (SCI Exp.)
 • Ağaslan, E. & Gayaker, S. (2020). Türkiye Ekonomisindeki Emisyon Hacminin Düşük ve Yüksek Frekanslı Modeller ile Öngörüsü. Bankacılar, 31 (114), 30 - 49.
 • Ay, H. Topçuoğlu Ünal F. (2020). Eğitim bilişim ağında yer alan çocuk kitapları dizisinin eğitsel değerler kapsamında incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (20), 43-63. DOI: 10.29000/rumelide.791081.
 • SARIÇAM, İ., ÖZDOĞAN, Ü. & TOPÇUOĞLU ÜNAL, F. (2020). Uzaktan eğitim bünyesindeki Türkçe dersinin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Turkish Studies - Education, 15(4), 2943-2959. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42919
 • Polat, M. Kılıç, Ö. ve TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2020). Ortaokul 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerde kullanılan konuşma yöntem ve tekniklerinin incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (107): 457-468. ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.44208
 • Erdoğmuş, B. Aslan Sürek, D. ve TOPÇUOĞLU ÜNAL, F. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Dinleme Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları. İJLA, 8(3): 480-493. DOI Number: http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43773
 • Dinç, A. ve TOPÇUOĞLU ÜNAL, F. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları. İJLA, 8(3): 373-389. http://dx.doi.org/10.29228/ijla.43522
 • SEVİMLİ, Fatih ve TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2020). Katılımlı Dinleme Türünün Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi. Turkish Studies, 15(2), 1269-1283.https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40588
 • ÖZDOĞAN Ümmügülsüm, SARIÇAM, İsa TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Konuşma Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Durumları. İJLA, 7(4): 327-341. http://dx.doi.org/10.29228/ijla.37385
 • Hasan Bircan, “Density Dependence of Nuclear Matter Symmetry Energy: VMC Calculations“, Physics of Atomic Nuclei 83, pages 351–367 (2020)
 • [6] Abdullah Engin Çalık, Kaan Manisa, Ahmet Biçer, Mehmet Erdoğan, Mürsel Şen, Hasan Bircan, Haris Dapo and Ismail Boztosun, “Using a clinical linac to determine the energies of gamma-ray transitions and half-lives of barium nuclei“, Modern Physics Letters AVol. 35, No. 10, 2050062 (2020).
 • [5] Bircan, H., Çalik, A.E., Manisa, K., “Calculation of expectation values and uncertainty for linear potential by using numerov method“, Romanian Journal of Physics Volume 65, Issue 1-2, 2020, Article number 104, (2020)
 • Ünal, S. ve S. Koyun. (2020). ‘‘Finansal Tutum ve Yaşam Tatmininin Demografik Faktörlerle İlişkisi: Örnek Olay İncelemesi’’, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 26-32 (Temmuz 2020).
 • Ünal, S. ve F. K. İçigen. (2020). ‘‘MIST Ülkelerinin Borsa Endeksleri Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi’’, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 137-145 (Haziran 2020).
 • Yaman, M., Bilgin, A. & Çakır, E. (2020). Dijital Çağda Kamu Yönetimi Lisans Müfredatları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, 2 (1), 28 - 40.
 • ZAFER KAYA,HÜSEYİN ERSEN BALCIOĞLU,HALİT GÜN, Fiber Takviyeli Kompozitlerin Farklı Deformasyon Hızındaki Mod I ve Mod I/II Kırılma Davranışların İncelenmesi, Yayın Yeri: Politeknik Dergisi, Emerging Sources Citation Index (E-SCI) 2020
 • Gezer, M. A. (2020). The Impact of Economic Freedom on Human Development in European Transition Economies. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 54 (3), 161 - 178. 10.24818/18423264/54.3.20.10
 • Tunca, E., Bülbül, M., İlkimen, H., Saygılı, C. R. & Yenikaya, C. (2020). Investigation of the effects of the proton transfer salts of 2-aminopyridine derivatives with 5-sulfosalicylic acid and their Cu(II) complexes on cancer-related carbonic anhydrases: CA IX and CA XII. Chemical Papers, (), - .
 • Tutumlu, B., Aygün, B. ve Saraç, T., 2020, “İŞÇİLERİN SAĞLIK VE YETENEK SEVİYELERİNE GÖRE İŞ İSTASYONLARINA KISMİ YA DA TAM KAPASİTELİ OLARAK ATANMASI PROBLEMİ İÇİN BİR ÇÖZÜM YAKLAŞIMI“, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 31(1), 18-27 pp.
 • Tuğba Alp Arici, Okan Zafer Yeşilel and Mürsel Arici “A water-stable 2D+2D→3D polycatenated coordination polymer for selective adsorption of methylene blue and detection of Fe3+ ion from aqueous solution“. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2020) ACCEPTED
 • Çaloğlu, M. & Yüksel, O. (2020). The Effect of Cross Fit Training on Anaerobic Power and Dynamic Balance of Greco-Roman andFreestyle Wrestlers. International Journal of Applied Exercise Physiology, 1 (9), - .
 • Yüksel, O. & Yılmaz, M. (2020). 14-15 Yaş Grubu Futbolcularda Tekrarlı Sprint ve PliometrikAntrenmanların Sürat ve Vücut Kompozisyonuna Etkisinin İncelenmesi. InternationalSport ScienceStudent Studies, 2 (1), - .
 • Çelik, B. & Kaçal, A. (2020). Experimental Investigation on Nano MoS2 Application in Milling of EN-GSJ 700-02 Cast Iron with Minimum Quantity Lubrication (MQL). JOURNAL OF SCIENTIFIC INDUSTRIAL RESEARCH, 79 (06), 479 - 483.
 • Eren, S. (2020). Gastronomi ve Turizmde Sağlıklı Yiyecek Üretimi, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi (Saffron Journal of Culture and Tourısm Researches), 3(2): 228-241
 • Önder Şerife, Baımurzin Renat (2020). Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosures: Evidence from Turkey, Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 4(1).
 • Dağdeviren, U. & Kaymak, B. (2020). A regression-based approach for estimating preliminary dimensioning of reinforced concrete cantilever retaining walls. STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, 61 (4), 1657 - 1675. 10.1007/s00158-019-02470-w
 • Kaleli, A., Car, A., Witkowski, A., Krzywda, M., Riaux-Gobin, C., Solak, C.N., Kaska, Y., Zgłobicka, I., Płocińki, T., Wróbel, R., Kurzydłowskı, K.J. 2020. Biodiversity of carapace epibiont diatoms in loggerhead sea turtles (Caretta caretta Linnaeus 1758) in the Aegean Sea Turkish coast. PeerJ 8: e9406
 • Cesur, A. & Erol, E. (2020). Okul Yönetiminde Kayırmacılık ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki: Afyonkarahisar İli Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15 (25), 3467 - 3496. 10.26466/opus.633508
 • Erol, E. (2020). RELATIONSHIPS BETWEEN PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL POLITICS AND ORGANIZATIONAL CYNICISM LEVELS OF RESEARCH ASSISTANTS WORKING IN EDUCATION FACULTIES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 5 (9), 642 - 697. 10.35826/ijoecc.165
 • C. Yaşar, S. Özyön, “A Modified Incremental Gravitational Search Algorithm for Short-term Hydrothermal Scheduling with Variable head”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 95, pp:, October 2020. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2020.103845
 • Kara, Ş. & Akcan, M. (2020). Disulfide-rich peptides in drug development. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 48 (3), 219 - 229. https://doi.org/10.15671/hjbc.658764
 • E. Erden, S. Durmus Acer Thermo, Electrical and Structural Properties ofSolid Electroyte Doped Bi2O3 Binary and Ternary Systems, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences, vol 68 p. 100-110
 • Çelik, V., Duyar, Z. (2020), “ Türk yönetim kültüründe temel etik değerlerin incelenmesi: bir siyasetname örneği olarak El Medinet‘ül Fazıla“, Turkish Studies-Social, 15(1), 187-206
 • Boz, D., Duran, C. & Başköy, S. (2020). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketiciler ÜzerindekiEtkileri. OPUS © Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergis, 15 (22), 1346 - 1372. 10.26466/opus.615467
 • Çetindere, F. A., Duran, C. & Türengül, Y. (2020). İŞ TATMİNİNE VE ERGONOMİK UNSURLARA YÖNELİKALGILARIN BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 5 (10), 89 - 101.
 • Çakır-di̇ndar, E , Duman, H . (2020). İliç-Kemah (Erzincan) Jips Florası . Bağbahçe Bilim Dergisi , 7 (1) , 16-46
 • Bozaslan, Bakko Mehmet, “Covid-19, Başarısız Kamu Politikaları, Öne Çıkan Egemenlik Arzusu ve Parçalanan Birlikler: Avrupa Birliği Örneği“, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, Haziran 2020, ss. 241-250.
 • Hi̇tay, K , Anbar, A . (2020). Kişilik Özelliklerinin Finansal Risk Toleransı Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (87) , 203-224 . DOI: 10.25095/mufad.756296
 • Altunal, I. & Kurnaz, N. (2020). Muhasebe Manipülasyon Riskinin Hile Üçgeni ve Örgütsel İşletme Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (), 97 - 129. 10.31460/mbdd.645103
 • Zafer Kaya, Hüseyin Ersen Balcioglu & Halit Gün, The effects of temperature and deformation rate on fracture behavior of S‐2 glass/epoxy laminated composites, POLYMER COMPOSITES, Science Citation Index Expanded (SCI-E), 2020
 • Zafer Kaya, Hüseyin Ersen Balcioglu & Halit Gün, The strain rate and temperature effects on the static and dynamic properties of S2 glass/epoxy composites, Applied Physics A, Science Citation Index Expanded (SCI-E), volume 126, Article number: 665 (2020)
 • Karademir Coskun, T., Erdogdu, F., & Kokoc, M. (2020). Students’ profiles of information seeking behaviors on Facebook: Relations to personality, time management, gender, and Facebook use. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(2), 144-159.
 • Aydoğan, Y , Özdemi̇r, B . (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesinde Kavram Haritalarının Etkisi . Academy Journal of Educational Sciences , 4 (1) , 11-21 . DOI: 10.31805/acjes.672364
 • Demir, B., Ören, Ö. & Şensöğüt, C. 2020. Investigation of the effect of reactor size on spontaneous combustion properties of coals with different coalification degrees. Arabian Journal of Geosciences, 13(15), 1-11 . https://doi.org/10.1007/s12517-020-05698-9
 • Taşdemir, Ç., Başboğa, İ. H. & Hiziroglu, S. (2020). Surface Quality of Wood Plastic Composites as Function of Water Exposure. Applied Sciences, 10 (15), 5122 - .
 • Elliott, C., Wampler, J. M., Kadir, S., Külah, T., Connell, H. K., Önalgil, N. & Erkoyun, H. (2020). K–Ar age constraints on the sources of K minerals in bentonites of the Ankara-Çankırı Basin, Central Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences, https://doi.org/10.1007/s00531-020-01904-x.
 • Caner, Cantürk, Bozaslan, Bakko Mehmet ve Serbest, Merve , “Rusya Lideri Vladamir Putin’i Politik Psikoloji Penceresinden Okumak“, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 65, 2020.
 • Dağdeviren, U. & Kaymak, B. (2020). A regression-based approach for estimating preliminary dimensioning of reinforced concrete cantilever retaining walls. STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION, 61 (4), 1657 - 1675. 10.1007/s00158-019-02470-w
 • Tugba Alp Arici, Asiye Safa Özcan and Adnan Özcan “Biosorption characteristics of Cu(II) and Cd(II) ions by modified alginate“ Journal of Polymers and the Environment (2020) ACCEPTED
 • (2020) Yaşar, C., Özyön, S., “A modified incremental gravitational search algorithm for short-term hydrothermal scheduling with variable head”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 95, Pages 1-17, 2020, Article 103845, ISSN 0952-1976. (SCI) (Q1)
 • Durak, S. D., Akkiraz, M. S., Nazik, A. (in press), Early Miocene micropaleontological record of the Aspiras Basin (Kastamonu), northwest Anatolia, Geological Journal.
 • Bozaslan, Bakko Mehmet ve Acar, Eray, “Rus ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz“, Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2020.
 • Kortanoğlu, R. E. & Savrum, K. M. (2020). Kıta Yunanistan Mimarisinde Birden Fazla Girişi ve Mekanı Olan Anıtsal Yapılar: Tarihöncesi ve Tarihsel Uzamlar, Kütleler ve Çevirileri Monumental Structures with Multiple Entrances and Halls in the Architecture of Greece Continental: Prehistoric and Historical Spaces, Masses and Their Translations. CEDRUS, (VII), - .
 • Savrum, K. M. (2020). Kentsel Arkeolojinin Kent Yaşamına Katılımı: Roma Largo Argentina Arkeolojik Alanı.Participation Of Urban Archaeology To Urban Life: Rome Largo Argentina Archaeological Area. AMİSOS, 5 (8), - .
 • Güntürkün, R., Güçlü, S., Şahin, H., ‘Remote Control of Baby Room by Using Arduino and Android’, Elec Lett Sci Eng, vol. 16(1), (2020), 36-44
 • Mürsel Arici, Tuğba Alp Arici, Hakan Demiral, Murat Taş and Okan Zafer Yeşilel, A porous Zn(II)-coordination polymer based on tetracarboxylic acid exhibiting selective CO2 adsorption and iodine uptake, Dalton Transactions, (2020) ACCEPTED
 • Ögcem, E. (2020). Eyleminin Öznesi veya Nesnesi Olması Bağlamında İnsan. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), 5 (12), 29 - 57. Doi: 10.20486/ imad.741202
 • Özer, H. & Ateş, M. (2020). 17. Yüzyılda Nevazil Türü Bir Mesele Olarak Tömbeki: İbrâhim b. Ebî Seleme ve Pîrîzâde İbrâhim’in Tömbeki Risâleleri -Neşir ve Tahlil-. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, (35), 599 - 637.
 • Hakkı Berat Baytar and Mustafa Menderes Alyörük, Theoretical Investigation of piezoelectric Properties of Graphene/Hexagonal Boron Nitride Hybrid Structures, physica status solidi (b), 257 (5), 1900733. doi:10.1002/pssb.201900733
 • Taş, Abdullah Erdem . “Garp Ocaklarında Birliğin Bozulması: 18. Yüzyılda Cezayir-Tunus-Trablusgarp İlişkileri“. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1065-1091 . https://doi.org/10.15869/itobiad.701731
 • Beşkirli, A., Temurtaş, H. & Özdemir, D. (2020). Determination with Linear Form of Turkey’s Energy Demand Forecasting by the Tree Seed Algorithm and the Modified Tree Seed Algorithm. Advances in Electrical and Computer Engineering, 20 (2), 27 - 34. 10.4316/AECE.2020.02004
 • Cercioglu, M., (2020). Changes in soil hydro-physical properties by cover crops relative to tillage management. Eurasian Soil Science 53 (10): 1446-1454.
 • Başboğa, İ. H., Atar, İ., Karakuş, K. & Mengeloğlu, F. (2020). Determination of Some Technological Properties of Injection Molded Pulverized-HDPE Based Composites Reinforced with Micronized Waste Tire Powder and Red Pine Wood Wastes. Journal of Polymers and the Environment, 28(6), 1776–1794.
 • Beşkirli, A., Özdemir, D. & Temurtaş, H. (2020). A comparison of modified tree–seed algorithm for high-dimensional numerical functions. Neural Computing and Applications, 1 (), - . 10.1007/s00521-019-04155-3
 • H. Aydin, R. Goren, U. Koc, 2020, Mechanochemical-assisted synthesis and characterization of Al2O3/B4C ceramics, Journal of the Australian Ceramic Society https://doi.org/10.1007/s41779-020-00467-z
 • Baran, E. ve Kayabaşı, E. (2020). GSM Sektöründe Müşteri Tatminini Etkileyen Faktörler İle Müşteri Tatmininin Müşteri Bağlılığı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6 (1), 19-44.
 • Sutcu, E., Döner, N., Liu, F., Erçetin, Ü., Şen, F., Yon, J., Moran, J. & Fuentes, A. (2020). Morphological and radiative characteristics of soot aggregates: Experimental and numerical research. Scientific Reports, 10 (411), - . 10.1038/s41598-019-57045-y
 • Erdoğan, Ö. F. (2020). FİLOZOF KİMLİĞİ İLE İBN SÎNÂ’NIN KELÂMÎ VE TASAVVUFÎ DÜŞÜNCEYE ETKİSİ. Bilimname, 2020 (41), 663 - 690.
 • Sadık, Ş. A., Durak, F. E. & Altuncu, A. (2020). Widely tunable erbium doped fiber ring laser based on loop and double-pass EDFA design. Optics Laser Technology, 124 (), 105979 - . 10.1016/j.optlastec.2019.105979
 • SADIK SERIF ALI,KARLIK SAIT ESER,ALTUNCU AHMET (2016). A novel spin profile for low polarization mode dispersion. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS , 10(11-12), 811-814
 • DURAK FIRAT ERTAÇ,ALTUNCU AHMET (2018). All-optical gain clamping and flattening in L-Band EDFAs using lasing-controlled structure with FBG. OPTICAL FIBER TECHNOLOGY, 45, 217-222.
 • SADIK SERIF ALI,DURAK FIRAT ERTAÇ,ALTUNCU AHMET (2020). Widely tunable erbium doped fiber ring laser based on loop and double-pass EDFA design. Optics Laser Technology, 124,105979
 • M. Ucar-Gul, M. Namdar, A. Basgumus, “Performance Analysis of Two-Way AF Relaying System with the Presence of Hardware Impairments over Nakagami-m Fading Channels“, IET Communications, 2020, 14(15), pp. 2618-2627.
 • Arı, Erkan Yılmaz, Veysel (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE OYUN OYNAMA DAVRANIŞLARININ AÇIKLANMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ. International Journal of Social Inquiry Cilt / Volume 13 Sayı / Issue 1 2020 ss./pp. 87-112. (ULAKBİM, EBSCO)
 • Aykaç, S. & Sofuoğlu, S. D. (2020). Bambu Ağaç Malzemede Vernik Tiplerinin Yüzey Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Investigation of the Effect of Varnish Types on Surface Properties used in Bamboo Wooden Material). Politeknik Dergisi, 0 (0), - . https://doi.org/10.2339/politeknik.683277
 • Karaman, A., Sofuoğlu, S. D. & Yeşil, H. (2020). L Tipi Demonte Mobilya Köşe Birleştirmelerde Eğilme Momenti Üzerine Bağlantı Elemanı Çeşidi (Clamex P14, Tenso P14) ve Parça Kenarları Arasındaki Uzaklıkların Etkisi. Turkish Journal of Forestry, 21 (2), - .
 • Dedeakayoğulları, H. & Kaçal, A. (2020). Eklemeli İmalat Teknolojileri ve Kullanılan Talaşlı İmalat Yöntemleri Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi. İmalat Teknolojileri ve Uygulamaları, 1 (1), 1 - 12.
 • Tugba Alp Arici, Asiye Safa Özcan and Adnan Özcan, Biosorption Performance of Thiosalicylic Acid Modified Isatis tinctoria for Pb(II) and Cd(II) Ions: Batch and Column Studies, Separation Science and Technology, https://doi.org/10.1080/01496395.2020.1780445, Accepted 05 Jun 2020, Published online: 24 Jun 2020
 • AKGÜN, Sibel ŞAHİN, Selin ŞAHİN, Enes. “Harekât ve Neşriyat: Diyanet Gazetesi’nde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı Söylemi“. Bilimname 2020 / 41 (Mayıs 2020): 515-549 .
 • Emre, N., Uysal, K., Kavasoğlu, M., Emre, Y. & Yalım, B. (2020). Seasonal variations of the fatty acid profiles in the edible portions of two freshwater fish species (Pseudophoxinus fahrettini and Capoeta mauricii). IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, 19 (2), 602 - 611.
 • Emre, N., Uysal, K., Emre, Y., Kavasoğlu, M. & Aktaş, Ö. (2020). Seasonal and sexual variations of total protein, fat and fatty acid composition of an endemic freshwater fish species (Capoeta antalyensis). AQUATIC SCIENCES and ENGINEERING, 33 (1), 6 - 10.
 • Ören, Ö., Şensöğüt, C. & Şahbaz, O. (2020). Empirical modelling of oxidation behaviours of coals stored under different conditions. International Journal of Mining Reclamation and Environment, 34 (3), 159 - 178. https://doi.org/10.1080/17480930.2018.1550038
 • Uysal, Y. (2020). Avrupa İdari Alanı’nın Türk Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 6 (1), 27 - 53.
 • Aktaş, A. (2020). Design and implementation of adaptive battery charging method considering the battery temperature. IET Circuits, Devices Systems, 14 (1), 72 - 79. 10.1049/iet-cds.2019.0270
 • Aktaş, A., Kırçiçek, Y. & Özkaymak, M. (2020). Modeling and validation analysis according to temperature effect of different type batteries. Thermal Science, 24 (2A), 1031 - 1034. 10.2298/TSCI190401331A
 • Aktaş, A. & Kırçiçek, Y. (2020). A Novel Optimal Energy Management Strategy for Offshore Wind/Marine Current/Battery/Ultracapacitor Hybrid Renewable Energy System. ENERGY, 199 (1), 1 - 16. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117425
 • Ünsal A., “Asenkron motorlarda paralel hizalama hatalarının entropi analizi ileincelenmesi”, Politeknik Dergisi
 • Akkiraz, M.S., Utescher, T., Bruch, A., Wilde, V., Durak, S. D., Mosbrugger, V. (in press).Early Miocene Palaeoflora and Palaeoecology of the Soma Basin, Western Turkey.Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.
 • Sağdıç, E.N., Yıldız, F. (2020). Bölgesel Düzeyde Kamu Harcamalarının İşsizlik Üzerideki Etkisi: Türkiye Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 64, 208-226.
 • Kaleli, A., Kociolek, J.P., Solak, C.N. (2020). Taxonomy and distribution of diatoms on the Turkish Mediterranean Coast, Dalyan (Muğla). Mediterranean Marine Science 21(1): 201-215
 • Yildirim, K., Ozkan, A., Gunes, E. and Mestan, A. (2020), “Effects of window proximity on perceptions of employees in the call center offices“, Facilities , Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print
 • Kayabaşı, A , Özkan, P . (2020). Küresel Tüketim Odaklılık, Tüketici Yenilikçiliği, Küresel Ve Yerel Marka Tutumları Açısından Kümeleme Analizi İle Pazar Bölümleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (27) , 159-178 . DOI: 10.18092/ulikidince.609124
 • (2020) Durmuş, B., Temurtaş, H., Özyön, S., “The design of multiple feedback topology chebyshev low pass active filter with average differential evolution algorithm”, Neural Computing and Applications, Volume 32, Issue 1, Pages 17097-17113, 2020, ISSN 0941-0643. (SCI Exp.) (Q1)
 • CAMELS Değerlendirme Sistemiyle Bankaların Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi, Yazarlar: Öğr.Gör.Mehmet KAYGUSUZ, Öğr.Gör.Behlül ERSOY, Doç.Dr.Tunga BOZDOĞAN, Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 95, Uluslararası Hakemli ,TR DİZİN,Özgün Makale
 • Ateş, M. (2014). Mitolojiler ve Semboller. İstanbul: Milenyum Yayınları. Barry, J. & Flitterman-Lewis, S. (2012). Metin Stratejileri Sanat Üretiminin Politikası. A. Antmen (Edt.). Sanat/Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri. (E. Soğancılar, çev.) içinde (s.253-265). İstanbul: İletişim Yayınları. Batur, E. (2017). Modernizmin Serüveni. İstanbul: Sel Yayıncılık. Benjamin, W. (1995). Gerçeküstücülük: Avrupalı Aydının Son Fotoğrafı. N. Gürbilek (Haz.). Son Bakışta Aşk. (N. Gürbilek & S. Y
 • Solak, C.N., Peszek, Ł., Yılmaz, E., Várbíró, G., Ergül, H.A., Kayal, M., Ekmekçi, F., Morkoyunlu-Yüce, A., Canlı, O., Binici, M.S., ÁCS, É. (2020). Use of diatoms in monitoring the Sakarya River basin, Turkey. Water 12(3): 703
 • Özden, M. (2020). Elementary school students’ informal reasoning and its’ quality regarding socio-scientific issues. Eurasian Journal of Educational Research, 86, 61-84, DOI: 10.14689/ejer.2020.86.4
 • İlkimen H, Salün G., Yenikaya C. Sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin Fe(III) metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Euroasia Journal Of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 8 (2020) 108-116.
 • Gümüşgül, O. & Aydoğan, R. (2020). Yeni Tip Koronavirüs-Covid 19 Kaynaklı Evde Geçirilen Boş Zamanların Ev İçi Rekreatif Oyunlar ile Değerlendirilmesi, Spor Eğitim Dergisi, 4 (1), 107-114.
 • Emre, N., Uysal, K., Kavasoğlu, M., Emre, Y. & Yalım, B. (2020). Seasonal variations of the fatty acid profiles in the edible portions of two freshwater fish species (Pseudophoxinus fahrettini and Capoeta mauricii). IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, 19 (2), 602 - 611.
 • Emre, N., Uysal, K., Emre, Y., Kavasoğlu, M. & Aktaş, Ö. (2020). Seasonal and sexual variations of total protein, fat and fatty acid composition of an endemic freshwater fish species (Capoeta antalyensis). AQUATIC SCIENCES and ENGINEERING, 33 (1), 6 - 10.
 • Akpolat, Ahmet Gökçe, and Tahsin Bakirtas. “The relationship between crude oil exports, crude oil prices and military expenditures in some OPEC countries.“ Resources Policy 67 (2020): 101659.(SSCI) Impact factor:3.185
 • Kaçal, A. (2020). Effect of Machining Parameters on Turning of Inconel X750 Using PVDCoated Carbide Inserts. JOURNAL OF SCIENTIFIC INDUSTRIAL RESEARCH, 79 (3), 226 - 231.
 • Şeker, K., Çemberlitaş, İ. & Ülker, Y. (2020). Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Karlılık Performansının Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Kullanılarak Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemiyle Analizi. Atlas Journal, 6 (26), 147 - 164.
 • Görgülü, Y. F., Özgür, M. A. & Köse, R. (2020). Wind Turbine Applications in Doha Metro, Qatar. SSRG International Journal of Mechanical Engineering ( IJME ), (), 21 - 25. 10.14445/23488360/IJME-V7I2P104
 • Uysal, Y. (2020). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Eğilimlerinin Karşılaştırılması: Gediz Örneği / Comparison of High School And University Students’ Tendencies of Social Media Use: The Case of Gediz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11 (1), 70 - 85.
 • Ögcem, E. (2020). Tanrının Bazı Sıfatları Bağlamında Deizmin İmkanına Dair Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (69), 1426 - 1436. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4053
 • Acar, R. U. & Özkul, C. (2020). Investigation of heavy metal pollution in roadside soils and road dusts along the Kütahya–Eskişehir Highway. Arabian Journal of Geosciences, 13 (5), 1 - 11. 10.1007/s12517-020-5206-2
 • Ergüler, Z.A., Karakuş, H., Ediz, G.İ., Şensöğüt, C., 2020. Assessment of design parameters and the slope stability analysis of weak clay-bearing rock masses and associated spoil piles at Tunçbilek basin. Arabian Journal of Geosciences, 13 (41) 1-11.
 • Aydin, H., Karakuş, H., Mutlu, H. 2020. Hydrogeochemistry of geothermal waters in eastern Turkey: Geochemical and isotopic constraints on water-rock interaction. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 390 (106708) 1-18.
 • (2020) Özyön, S., “Chaotic charged system search algorithm”, Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University (Techno-Science), Volume 3, Issue 1, Pages 38-45, February 2020, ISSN 2651-3722. (DRJI)
 • Biçer, H., Akdoğan, K., Şavklıyıldız, İ., Haines, C., Zhong, Z. & Tsakalakos, T. (2020). Thermal expansion of nano–boron carbide under constant DC electric field: An in situ energy dispersive X-ray diffraction study using a synchrotron probe. Journal of Materials Research, 35 (1), 90 - 97.
 • Uysal, Y. (2020). Klasik Kamu Yönetimi’nden Yeni Kamu İşletmeciliği ve Post-YKİ’ye Kamu Hizmetindeki değişim ve Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation on the Change and Transformation of Public Service From Classical Public Administration to New Public Management and Post-NPM. International Journal of Management and Administration, 4 (7), 112 - 135.
 • Acar, R. U. & Özkul, C. (2020). Investigation of heavy metal pollution in roadside soils and road dusts along the Kütahya–Eskişehir Highway. Arabian Journal of Geosciences, 13 (5), - .
 • M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Octonion form of duality-invariant field equations for dyons”, Turkish Journal of Physics (TJP), 44(1), 10-23, 2020. Emerging Sources Citation Index (ESCI) DOI: 10.3906/fiz-1910-7
 • M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Quaternionic comparisons of electromagnetism using Lorentz transformations”, The European Physical Journal Plus (EPJ-P), 135(2), 187, 1-16, 2020. Science Citation Index (SCI) DOI: 10.1140/epjp/s13360-020-00182-5
 • [20] Abdullah Engin ÇALIK, Kaan MANİSA, Ahmet BİÇER, Mehmet ERDOĞAN, Mürsel ŞEN, Hasan BİRCAN, Haris DAPO, and Ismail BOZTOSUN, “Using a clinical linac to determine the energies of gamma-ray transitions and half-lives of barium nuclei“, Modern Physics Letters A, 2050062 (11 pages) (2020).
 • Tunca E., Bülbül M., İlkimen H.,·Canlıdinç R.S., Yenikaya C., Investigation of the effects of the proton transfer salts of 2-aminopyridine derivatives with 5-sulfosalicylic acid and their Cu(II) complexes on cancer-related carbonic anhydrases: CA IX and CA XII. Chemical Papers, 2020, doi. 10.1007/s11696-020-01078-5 (in press).
 • [19] Hasan BİRCAN, Abdullah Engin ÇALIK and Kaan MANİSA, “Calculation of Expectation Values and Uncertainty for Linear Potential by Using Numerov Method“, Romanian Journal of Physics 65, 104 (2020).
 • Özden, M. (2020). Science education for citizenship: A case study. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1), 150-188. DOI: 10.18039/ajesi.682020
 • Keser K., Mıhçıokur H., Soylu M.Ç., “ Simple, Rapid and Sensitive Detection for Arsenic in Drinking Water Using Quartz Crystal Microbalance: A Novel Surface Functionalization Technique“, CHEMİSTRYSELECT (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Şenyüz, Y., Fidan, E. C. & Dindar, K. (2020). Taxonomic Study On Carabidae (Coleoptera) From Western Turkey With Baited Pitfall Traps. Fresenius Environmental Bulletin, 3 (29), 1564 - 1571.
 • Durak, S. D., Akkiraz, M. S., Nazik, A.,2020-submitted.Early Miocene micropaleontological record of the Aspiras Basin (Kastamonu), northwest Anatolia, Geological Journal
 • Yazkaç, P. (2020). KÜTAHYA‘NIN SAF YÜREKLİ NAİF RESSAMI HÜSEYİN YÜCE‘NİN MANZARA RESİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME .Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (63) , 141-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/51845/560722
 • Nieto, A., Schatz, R., Dogruoz. C, (2020),“Performance analysis of electric and diesel equipment for battery replacement of tethered LHD vehicles in underground mining“,Mining Technology, Taylor&Francis Online,doi.org/10.1080/25726668.2020.1720371
 • Kurban, Samed (2020). “Yirmibirinci Yüzyıldan Kemalist Devrime: Belleten Dergisi‘nde 1937-1938 Yıllarında Yer Alan Türk Tarih Tezi Konulu Çalışmalara Bakış“. Tarih Okulu Dergisi. 13 (45). ISSN: 1308-5298 (Baskı) 2148-4260 (Elektronik)
 • Pekkan, G., Taşçı, E., Pekkan, K. & Ispalarlı, m. (2020). Effect of Different Sintering Conditions on Microstructural Characterization of Co-Cr Metal Laser Powder. International Journal of Microstructure and Materials Properties, (), - .
 • Uysal, Y. (2020). Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 386 - 401.
 • Tokatlı, C., Solak, C. N., Yılmaz, E., Atıcı, T. & Dayıoğlu, H. (2020). A research on epipelic diatoms of Meriç and Tunca Rivers and application of biological diatom index for water quality assessment. Aquatic Sciences and Engineering, 35 (1), 19 - 26.
 • Beydilli, E. T. & Kurt, M. (2020). Corparison of management styles of local and foreign hotel chains in Turkey: A cultural perspective. TOURISM MANAGEMENT, 79 (), 1 - 10.
 • Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
 • Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Detection of zearalenone in an aptamer assay using attenuated internal reflection ellipsometry and it’xxs cereal sample applications. Food and Chemical Toxicology, 136 (), 111081 - . 10.1016/j.fct.2019.111081
 • Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Spectrophotometric ellipsometry based Tat-protein RNA-aptasensor for HIV-1 diagnosis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 227 (), 117748 - . 10.1016/j.saa.2019.117748
 • Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
 • Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
 • Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
 • Sadık, Ş. A., Durak, F. E. & Altuncu, A. (2020). Widely tunable erbium doped fiber ring laser based on loop and double-pass EDFA design. Optics Laser Technology, 124 (), 105979 - . 10.1016/j.optlastec.2019.105979
 • Kasay, Y., Şensöğüt, C. & Ören, Ö. 2020. Efficiency change of coal used for energy production in Turkey. Resources Policy (online).
 • Arı, E., Yılmaz, V., Dikeç, B. (2020) An extensive structural model proposal to explain online gaming behaviors. Entertainment Computing, 34, 2-9, 100340. https://doi.org/10.1016/j.entcom.2020.100340 (SSCI, Scı Expanded)
 • (2020) Özyön, S., “Optimal short-term operation of pumped-storage power plants with differential evolution algorithm”, Energy, Volume 194, Pages 1-13, 1 March 2020, Article 116866, ISSN 0360-5442. (SCI) (Q1)
 • Beşkirli, A., Özdemir, D. & Temurtaş, H. (2020). A comparison of modified tree–seed algorithm for high-dimensional numerical functions. Neural Computing and Applications, 31 (11), 6877 - 6911. 10.1007/s00521-019-04155-3
 • Altunal, I. & Kurnaz, N. (2020). Muhasebe Manipülasyon Riskinin Hile Üçgeni ve Örgütsel İşletme Stratejileri Üzerindeki Etkisi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (), 97 - 129. 10.31460/mbdd.645103
 • Akçay, M., Çobanoğlu, T., Yaygın Eğitim Kurumları e-Kurs Başvuru Sistemi, ESTUDAM Bilişim Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 pp.21-29, 2020.
 • Karakose, T. “High school teachers’ perceptions towards principals’ ethical leadership in Turkey” Asia Pacific Education Review, 8 (3): 464–477. (Social Sciences Citation Index – SSCI)
 • Karakose, T., Yirci, R., Uygun, H., Ozdemir, T. Y. “Post-graduate students’ perceptions regarding effectiveness of mentoring relationship at universities”, Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 52: 252–264. (Social Sciences Citation Index – SSCI)
 • Özkan Öcalan, Nurten Kılıç, Umut Mutlu Özkan, Sermin Öztürk, Oscillatory behavior for nonlinear delay differential equation with several non-monotone arguments, Computational Methods for Differential Equations, 2020.
 • https://hakansaricam.blogspot.com/ tüm yayınlar
 • Ören, Ö., Şensöğüt, C. & Şahbaz, O. 2020. Empirical Modelling of Oxidation Behaviours of Coals Kept under Different Storing Conditions. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 34(3), 159-178.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Karadut, İ. C. (2020). Yeni Hükümet Sisteminin Teorideki ve Pratikteki Yeri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Türk Düşüncesi, 2 (6), 25 - 30.
 • M. Taser, M. Namdar, A. Basgumus, “Performance Comparison of Interference Mitigation Methods in Device-to-Device Communication“, accepted for publication in the Journal of Engineering Sciences and Design, Sept. 23rd, 2020.
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu , Mustafa Emin Gürlek, Tabakalı Kompozit Kirişlerin Eğilme Analizi, Journal of Scientific Reports-B, Sayı 1, s.19-33, Haziran 2020.
 • Saraçoğlu, O. F. & Gümüş, Ö. (2020). Yol Vergisi (Yol ve Trafik Katkı Payı), Benzeri Yabancı Ülke Uygulamaları ve Öneriler. Vergi Raporu, (248), 67 - 78.
 • İhsan Erozan, Melike Müminoğlu, Bir Otomobil Yan Sanayi Tedarikçisinde Dünya Klasında Üretim Uygulaması, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 2020 (Kabul edildi, yayınlanma aşamasında, lisans bitirme çalışması)
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu , Fethullah Uslu, Uğur Albayrak, Stress And Displacement Analysis of Perforated Circular Plates, Challenge Journal of Structural Mechanics, Cilt 6, Sayı 3, s.150-159, 03 Haziran 2020. https://doi.org/10.20528/cjsmec.2020.03.006
 • Mustafa Halûk Saraçoğlu , Fethullah Uslu, Uğur Albayrak, Stress And Displacement Analysis of Perforated Circular Plates, Challenge Journal of Structural Mechanics, Cilt 6, Sayı 3, s.150-159, 03 Haziran 2020. https://doi.org/10.20528/cjsmec.2020.03.006
 • S. Özyön, C. Yaşar, H. Temurtaş, “Test Fonksiyonları için Kaos tabanlı Yerçekimsel Arama Algoritmaları (CbGSA-X)“, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, Sayfa: 1771-1793, Temmuz 2020.
 • Dağdeviren, U. & Kaymak, B. (2020). Cost Estimation Models for the Reinforced Concrete Retaining Walls. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (), 9 - 26. 10.35193/bseufbd.646668
 • Erdoğdu, F. (2020). Uyarlanabilir motivasyon stratejileri kullanmanın öğrenci motivasyonu ve başarısına etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 10(2), 549-576.
 • Yılmaz, A. ve Akdeniz, B. (2020). Sivil Toplum Kuruluşlarında Başarıya Götüren Yönetim ve Liderlik Özelliklerine İlişkin bir İnceleme, Türk İdare Dergisi / Yıl: 92 • Haziran 2020 • Sayı: 490, s. 325-360.
 • Tabakoğlu, R., Uysal, K. & Kavasoğlu, M. (2020). İKİ TATLISU BALIĞI TÜRÜNÜN (Cyprinus carpio ve Carassius gibelio) DOĞAL ORTAM VE LABORATUVAR ŞARTLARINDAKİ HEMOGRAM DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ. Journal of Scientific Reports - B, (1), 34 - 42.
 • Eskimen, A. D., & Erdoğdu, F. (2020). Wattpad uygulaması kullanarak çocuk kitabı hazırlamayı deneyimleyen öğretmen adaylarının okumayazmaya yönelik tutumlarının ve bilgi-iletişim teknolojileri yeterlilik algılarının belirlenmesi. Kastamonu Education Journal, 28(4), 1700-1712.
 • Dağdeviren, U. & Kaymak, B. (2020). Cost Estimation Models for the Reinforced Concrete Retaining Walls. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (), 9 - 26. 10.35193/bseufbd.646668
 • Dağdeviren, U. & Gündüz, Z. (2020). Normal Konsolide Kaolin Kilinin Drenajsız Kesme Davranışı Üzerinde Başlangıç Kayma Gerilmesinin Etkisi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (1), 484 - 496. 10.35193/bseufbd.683455
 • Savrum, K. M. & Özdemir, B. (2020). Halûk Perk Müzesi’nden Bir Grup Damga Mührün Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10 (20), 173 - 203.
 • Tutkavul, K. (2020). TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS VE VUK PERSPEKTİFİNDEN DÖNÜŞTÜRME MALİYETLERİ: ÜRETİM MALİYETLERİNE VE VERGİLENDİRMEYE ETKİSİ. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, (40), 347 - 365. 10.30794/pausbed.661685
 • Tutkavul, K. (2020). KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDASÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ: ARÇELİK A.Ş.’DE BİR UYGULAMA. MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, 30 (158), 141 - 169.
 • Güler, Semra . “Bursa Hanlarında Mescidler“. İSTEM 18 / 35 (Haziran 2020): 17-39 . https://doi.org/10.31591/istem.758701
 • (2020) Özyön, A., “A Comparative Analysis of Feminist Approach to All-Female Worlds in Charlotte Perkins Gilman’s “Herland” and Joanna Russ’s “When It Changed” - Charlotte Perkins Gilman’ın “Kadınlar Ülkesi“ ve Joanna Russ’ın “Değiştiğinde“ Adlı Eserlerindeki Yalnızca Kadından Oluşan Dünyalara Karşılaştırmalı Feminist Bir Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 64, s. 91-105, Haziran 2020, ISSN: 2602-2788. (TR DİZİN)
 • GÜLER, Semra . “Bursa Yeşil Cami İmamı Hattat İbrâhim Efendi“. Artuklu Akademi 7 / 1 (Haziran 2020): 1-28 . https://doi.org/10.34247/artukluakademi.704118.
 • Baş, M. & Uygun, H. (2020). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesi Üzerine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi: BİST-100 Uygulaması. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 15 (1), 111 - 1256. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40431
 • Baş, M., Hantal, T. & Balcı, M. B. (2020). İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ SWARA, ARAS VE TOPSIS TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİ UYGULAMASI. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 24 (81), 265 - 291. http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1339
 • Yıldız, F. (Haziran 2020). Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bit) Yaygınlaşmasının Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği, Vergi Raporu, 249, (193- 213).
 • (2020) Özyön, A., “An Overview of the History of Comparative Literature and the Recent State of the Comparative Literature Studies in Turkey”, Current Research in Social Sciences, Volume 6, Issue 1, p. 1-9, Mayıs 2020, ISSN: 2149-1488. (TR DİZİN)
 • Yavuz, İ. & Sözer, A. (2020). Türkiye Muhasebe Standartları: Stoklar Standardının Vergi Usul Kanunu ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi ve Muhasebe Kayıtları. İZMİR DAYANIŞMA, (2), 12 - 26.
 • Yaman, M. & Gökdül, A. (2020). Yerel Yönetimlerde Kent Planlaması Anlayışının Dönüşüm Evrelerine Bir Örnek: Kütahya Kenti (1923-1960). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, (29), 35 - 65.
 • Eren, S. (2020). Food-related Barriers to Gastronomy and Tourism: The Role of Food Allergies and Diet Preferences, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1117-1129.
 • (2020) Özyön, S., Yaşar, C., Temurtaş, H., “Test fonksiyonları için kaos tabanlı yerçekimsel arama algoritmaları (CbGSA-X)”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa 1771-1793, Temmuz 2020, ISSN 2148-2446. (TR DİZİN)
 • (2020) Özyön, S., “Optimal aktif güç dağıtımı için karşıt öğrenme tabanlı diferansiyel gelişim algoritması”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa 231-246, Nisan 2020, ISSN 2148-4147. (TR DİZİN)
 • Ceylan, U. (2020). Farklı Kişilik Özelliklerinin Turizmde Sürdürülebilir Çevre Davranışlarına Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31 (1), 74 - 84.
 • YETKİN, Ozan, (2020), “Türkiye‘de Büyükşehir Belediyelerinin Yapısı ve Geleceği“, Akademik Düşünce Dergisi, Sayı:1, Mart, ss. 4-16
 • Ögcem, E. (2020). Dil Oyunları Teorisi Perspektifinde Kur’ân-ı Kerîm’e Yaklaşma Denemesi. Eskiyeni, (40), 107 - 128. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.668954
 • Hiçdurmaz, Z. & Yüksel, K. M. H. (2020). Sağlık Hakkı Perspektifinde Avrupa’da Yaşayan Düzensiz Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 37 - 60.
 • Süleyman Yarıkkaya, Kadir Vardar, “Rapid Prototype Development of Single-Phase Grid-Connected PV Inverter Using STM32F4 and Matlab“, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 213-223. Mart-Nisan 2020. doi: 10.31590/ejosat.680586.
 • (2020) Özyön, S., “Yenilenebilir enerji üretim birimleri içeren çevresel-ekonomik güç dağıtımı probleminin yüklü sistem arama algoritması ile çözümü”, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa 81-90, Mart-Nisan 2020, ISSN 2148-2683. (TR DİZİN)
 • (2020) Özyön, S., “Differential evolution algorithm with incremental social learning”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa 133-163, Mart 2020, ISSN 2458-7575. (TR DİZİN)
 • Karaş, G. & Karaş, E. (2020). VERGİLEME TEKNİĞİ AÇISINDAN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİNİN İNCELENMESİ. Vergi Raporu, 28 (245), 27 - 41.
 • Yıldız, F., Duru, E. (Şubat 2020). Türkiye’de Vergi Denetiminde Elektronik Yoklama Ve Yaygın Yoğun Vergi Denetimi, Vergi Raporu, 245, (72-94).
 • Keser K., Mıhçıokur H., Soylu M.Ç., “ Determination of Chloroform with Quartz Crystal Microbalance (QCM) Sensor “, DergiPark, Yayın Aşamasında
 • Urgan, S., Sevim, Ş. & Özgüleş, B. (2020). ORGANİZASYONLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞİME DİRENÇ, YABANCILAŞMA VE DEĞERSİZLİK HİSSİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ARAŞTIRMA. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 15 - 24.
 • Karadut, İ. C. (2020). Hakikat-Ötesi Çağda Hakikati Söylemek: İki Parrhesia Vakası. Pasajlar, 2 (4), 125 - 140.
 • Gezer T.& Tuncer G. (2020), Tüketici Güven Endeksi Terminolojisi, BİL TÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, 340-359

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Balcıoğlu Hüseyin Ersen, Kaya Zafer, ÇATLAK UCUNDAKİ PLASTİK BÖLGENİN MOD I VE MOD I/II YÜKLEMESİ ALTINDA ANALİTİK ÇÖZÜMÜ, 5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020), 2020, p:149-154
 • Kaya Zafer, Balcıoğlu Hüseyin Ersen, Gün Halit, Seçkin Ahmet Çağdaş, TABAKALI KOMPOZİT YAPIDA KIRILMA DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNDE MAKİNA ÖĞRENMESİ YAKLAŞIMI, 5. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2020, 2020, p:140-145
 • Şen, Mustafa Kemal & Kahraman, Ayhan (2020). The value of learning English: What do college students perceive?. 11th International ELT Research Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 • Yavuz, İ. & Özbay, F. (2020). Uluslararası Muhasebe Standardı 41-Tarımsal Faaliyetler: Seçilmiş Makale İncelemesi, 5th International Management and Social Research Conference, 17.09.2020
 • Uslu A., Uysal M., Yersel Fotogrametri Tekniği ve Üç Boyutlu Baskı Teknolojisi Kullanarak Görme Engelli Bireyler İçin Dokunsal Kültürel Mirasın Geliştirilmesi, Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2020), ESKİŞEHİR, 13-15 Ekim 2020
 • Uslu A., Uysal M., Engelli Bireyler İçin Kültürel Mirasa Dijital Erişim: Bir Arkeolojik Alanının Etkileşimli 3B Modeli, Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2020), ESKİŞEHİR, 13-15 Ekim 2020
 • M. Taser, M. Namdar, A. Basgumus, “The Effect of Interference Limited Area Method on the Total Data Rate in Device-to-Device Communication,“ accepted for IEEE 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (IEEE ISMSIT 2020), Turkey, Oct. 2020.
 • M. Kurtulus, F. Irgi, M. Namdar, A. Basgumus, R. Temirtas, “Internet of Things based Predictive Mechanical Fault Detection System,“ accepted for IEEE 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (IEEE ISMSIT 2020), Turkey, Oct. 2020.
 • Sözer, A. & Yavuz, İ. (2020). Bağımsız Denetimde Çalışma Kağıtları, 2.Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, 19.09.2020
 • BAHÇE, Abdullah Burhan, GÜMÜŞ, Öner ve BAHÇE, Ezgi. (2020). “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin Kuruluşundan Tekalif-i Milliye Emirlerine: Mali Bir Değerlendirme“, 12th International Congress on Social Studies with Recent Researches (12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı: Cilt IX), (Ed. Assoc. Dr. Sami Baskın, Prof. Dr. Faruk Yamaner, Assoc. Dr. Hatem Fahad Hanoo ve Assist Prof. Dr. Asad Layek), 5-7 Haziran 2020, pp. 3344-3361, ISBN: 978-605-69948-6-9
 • Şeker, K., Çemberlitaş, İ. & Ülker, Y. (2020). HAYAT DIŞI SİGORTA SEKTÖRÜNÜN KARLILIK PERFORMANSININ FİNANSALORANLAR VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER KULLANILARAK ÇOKLUDOĞRUSAL REGRESYON YÖNTEMİYLE ANALİZİ, 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 07.02.2020
 • Çemberlitaş, İ., Ülker, Y. & Şeker, K. (2020). İSLAMİ FİNANS SİSTEMİNDE ŞER’İ KURUL KAVRAMI VE ŞER’İ KURULLARIN İŞLEVLERİ, 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 07.02.2020
 • Ülker, Y., Şeker, K. & Çemberlitaş, İ. (2020). BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ ÖNEMİ VE DENETİM RAPORU UYGULAMASI, 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 07.02.2020
 • ŞAHİN M.KEMAL, ÇOK BESTE, (2019). Anadolu Selçuklu Döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı Yapıların Sanatsal Kökeni ve Oluşumu Üzerine Düşünceler, “Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Coğrafyası Suriye, Irak, Filistin ,(Tam Metin Bildiri).
 • Özden, M. & Özkul, H. (10- 13 Eylül 2020). ... EJER
 • Bahçe, A. B., Gümüş, Ö. & Bahçe, E. (2020). Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin Kuruluşundan Tekalif-i Milliye Emirlerine: Mali Bir Değerlendirme, 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 05.06.2020
 • Akalan, O., Şahinler, Y. & Eynur, B. R. (2020). The Examination of the Patience Levels of Physical Education Teachers Working in Kütahya, ERPA International Congresses on Education 2020, 10.04.2020
 • Ebrem, Ş. & Eynur, B. R. (2020). 4-6 Yaş Arası Otizmli Çocuklarda Fiziksel Aktivitelerin İnce ve Kaba Motor Becerilerinin Gelişimine Etkisi, ERPA International Congresses on Education 2020, 10.04.2020
 • Eynur, B. R., Akalan, O. & Şahinler, Y. (2020). Kütahya’daki beden eğitimi öğretmenlerinin diğerkâmlıkdüzeylerinin incelenmesi, ERPA CONGRESSES 2020, 10.04.2020
 • Ulukan, M., Şahinler, Y. & Eynur, B. R. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi, ERPA International Congresses on Education 2020, 10.04.2020
 • Uslu A.,Kültürel Mirasın Web Tabanlı Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri Platformunda 3 Boyutlu Gösterimi: Tavşanlı Kurşunlu Camii Örneği, 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020), ANKARA, 03-06 Eylül 2020
 • Uslu A.,Kültürel Mirasın Ayrıntılı Keşfi için Mobil Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı: Tavşanlı Ulu Camii Örneği, 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020), ANKARA, 03-06 Eylül 2020
 • “Fleksör Tendon Yaralanmalarında Aktif Ekstansiyon Ve Pasif Fleksiyon Egzersizi, Dirençli Eğitim Egzersizi Ve İmmobilizasyon İçin Kleinert Ortezi Tasarımı“, 5th International Scientific Research E-Congress (IBAD - 2020), 1-2 September 2020 Sevtap Çakır, Şükrü Kitiş.
 • Uslu A.,Uzaktan Algılama Teknikleri ile Yanmış Alanların Tespiti ve Haritalanması: Domaniç Orman Yangını Örneği, 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020), ANKARA, 03-06 Eylül 2020
 • İşbil Nesil, Köroğlu Nurbanu, Zaif Figen (2020). Digital Reporting in Accounting: XBRL and Integration to Accounting Department Curriculum. 1. International Symposium on Business & Economics. Ankara, Türkiye.
 • Uslu A.,Kültürel Mirasın Kapsayıcı Değerlendirmesi İçin 3 Boyutlu Modelleme ve Artırılmış Gerçeklik Kullanımı: Tavşanlı Kurşunlu Camii Örneği,2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, ANKARA, 28-30 Ağustos 2020
 • Uslu A.,Kültürel Mirasın 3 Boyutlu Modellenmesi ve Web Tabanlı Görselleştirilmesi: Tavşanlı Ulu Camii Örneği, 2. Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, ANKARA, 28-30 Ağustos 2020
 • “Framingham Risk Score By Data Mining Method“, 9th International Conference on Advanced Technologies 2020, Online İstanbul, 10-12 August 2020, Şükrü Kitiş
 • S. Özyön, C. Yaşar “Konveks Yakıt Maliyet Fonksiyonlu Termik Üretim Birimleri İçeren Hidrotermal Koordinasyon Probleminin İletim Hattı Kayıplı Olarak Çözülmesi”, Ankara II. Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi, pp. 388-415, 06-08 Mart 2020, Ankara, TÜRKİYE.
 • Dağdeviren, U. (2020). Betonarme İstinat Duvarlarının Optimum Tasarımı Üzerinde Dolgu Maliyetinin Etkisi, 3rd Erasmus International Academic Research Symposium, 06.03.2020
 • Uslu A.,Bir Sergileme Yöntemi Olarak Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Müzecilik Faaliyetlerine Uygulanması Örneği, 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), BOLU, 20-22 Temmuz 2020
 • Uslu A.,Müzelerde Görme Engelli Bireyler İ̇çin Üç Boyutlu Baskılar Tasarlamak, 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), BOLU, 20-22 Temmuz 2020
 • M. E. KANSU and İ. AYMAZ, “An Alternative Approach to Field Theory with Hypercomplex Numbers”, 3rd International E-Conference on Mathematical Advances and Applications (ICOMAA-2020), İstanbul / TURKEY, 24-27.06.2020, p.145
 • Elmacı, O. & Tutkavul, K. (2020). KURUMSAL PERFORMANSI ARTTIRMA DÖNGÜSÜ OLARAK BALANCE SCORE CARD İLE ENTEGRE EDİLMİŞ FAALİYET TABANLI BÜTÇELEME MODELİ, 5. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 29.06.2020
 • Elmacı, O. & Tutkavul, K. (2020). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDE MALİYET AZALTMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BETİMSEL BİR ÇALIŞMA, 5. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, 29.06.2020
 • Deliktaş, D. & Urhan, M. (2020). Proposal of Genetic Algorithm Approach for Solving Single Machine Scheduling Problem Under Learning Effect, INFUS 2020: Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions, 21.07.2020
 • Akcay, M., Cihan, T. F., “Turkiye‘de Liselere Gecis Sinavlarina Girecek Ogrenciler icin Teknolojik Yardim: Mevcut Durum Analizi ve Oneriler“, 8th International Conference On Engineering & Natural Sciences (ISPEC), June 12-14, 2020, Ankara, Turkey, pp 196-201.
 • Akcay, M., Cobanoglu, T., “Turkiye‘de Hayat Boyu Ögrenme Kurumlarinde Mesleki Rehberlik Hizmetleri: Mevcut Durum Analizi ve Oneriler“, 8th International Conference On Engineering & Natural Sciences (ISPEC), June 12-14, 2020, Ankara, Turkey, pp 188-195.
 • Görgülü, Y. F., Özgür, M. A. & Köse, R. (2020). Comparative Analysis of a NACA 0012 Aerofoil Performed in a Subsonic Wind Tunnel and CFD, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 10.05.2020
 • Ortakavak, Z., Uslu, A., Korkmaz, E., COVID-19 Salgınına Karşı Sosyal Kırılganlık Endeksi: Türkiye Örneği, Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2020
 • Arı, E., Yılmaz, V. (2020) PERCEIVED RISKS TO COVID-19: A STRUCTURAL EQUATION MODELING PROPOSAL. 5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) 28-30 May 2020 • Turkey . (TAM METİN BİLDİRİ)
 • Kara, H. & Er, B. (2020). Kadınlarda sürdürülebilir girişimcilik niyeti üzerine örnek olay çalışması. 12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 05-07 Haziran, Antalya.
 • İ. AYMAZ and M. E. KANSU, “Representation of gravi-electromagnetism using matrix algebra”, International Scientific Online Conference Algebraic and Geometric Methods of Analysis (AGMA 2020), Odessa / UKRAINE, 26-30.05.2020, p.7.
 • The Position of Anarchism in Islam: An Examination From The Islamic Legal Viewpoint, South West Theology and Religion Conference, 2020, Organized by Theology Dept. Of Exeter University, United Kingdom (UK).
 • Subaşı, M. D. (2020). THE POWER of MAN-MADE LANGUAGE in THE CONSTRUCTION of GENDER, INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE, 07.03.2020
 • Aydemir, F., Serttaş, S., “Internet Of Things Based Hydrogen Gas Production System Control Unit Design”, 10th International Congress On Mathematic, Engineering and Natural Sciences, May 2020, Batumi, GEORGIA, ISBN:978-605-7811-83-7.
 • Serttaş, S., Aydemir, F., “Design of Follow-Up System for Labor Performance Analysis in Textile Workshops”, 7th International Conference on Engineering & Natural Sciences, May 2020, İzmir, ISBN:978-605-7811-93-6.
 • Kanmaz T. ve Tezel Şahin F. (2020). Akademisyen Anne Olmak. World Women Conference (07-08 March 2020), Ankara, ss. 139-141. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 2020 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kahramanmaraş Belediyesi ve ELSANDER ortaklığında Düzenlenen, 1.Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi, “Cumhuriyet Dönemi Seramik Sanatında İç Mekân Duvar Panosu Uygulamasında ‘Kütahya Germiyan Sokağı’nın’ İki Boyutlu Rölyef Olarak Uygulanma Örneği”, Nurettin Gülaçtı, Burhan Yalçın, Münevver Bağır, Bildiri, 18- 20 Şubat 2020, Kahramanmaraş/ Türkiye
 • F. K. Bardak, M. Namdar, A. Basgumus, “Performance Analysis of NOMA Systems in Relay-Assisted Cognitive Radio Networks,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Turkey, Apr. 2020.
 • S. Aldirmaz-Çolak, M. Namdar, A. Basgumus, E. Erdogan, H. Alakoca, S. Ustunbas, L. Durak-Ata, “Feedback Channel Effect on the Performance of Interference Alignment,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Turkey, Apr. 2020.
 • F. K. Bardak, M. Namdar, A. Basgumus, “Performance Analysis of NOMA Systems in Relay-Assisted Cognitive Radio Networks,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Turkey, Oct. 2020.
 • S. Aldirmaz-Çolak, M. Namdar, A. Basgumus, E. Erdogan, H. Alakoca, S. Ustunbas, L. Durak-Ata, “Feedback Channel Effect on the Performance of Interference Alignment,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Turkey, Oct. 2020.
 • (2020) Özyön, S., Yaşar, C., “Konveks yakıt maliyet fonksiyonlu termik üretim birimleri içeren hidrotermal koordinasyon probleminin iletim hattı kayıplı olarak çözülmesi”, Ankara II. Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi, pp. 388-415, 06-08 Mart 2020, Ankara, TÜRKİYE.
 • (2020) Özyön, S., “Çok amaçlı güç dağıtımı problemlerine pompayla doldurmalı hidrolik üretim birimlerinin etkisi”, III. ERASMUS Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, pp. 631-651, 06-07 Mart 2020, Ankara, TÜRKİYE. ISBN 978-605-7736-78-9.
 • Karacan M. H., Şahin Sadık E., Şaşmaz Karacan N. S. ,Saraoğlu H. M. (2020). EEG Verileri ile Şizofreni Hastalığının Tespit Edilmesi. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6052596)
 • Halil İlkimen, Gözde Salün, Cengiz Yenikaya. Sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin Fe(III) metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Avrasya 6. Uluslararasi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 7-8 Şubat 2020
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile aminopiridin türevlerinin proton transfer tuzu ve metal kompleksleri. Avrasya 6. Uluslararasi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 7-8 Şubat 2020.
 • Ovat, b., Taşçı, E., Ispalarlı, m. & Pekkan, K. (2020). SERAMİK VE ÇİNİ ATIKLARINDAN SERAMİK ÜRÜN ELDESİ, 5.mühendislik ve malzeme sempozyumu, 21.01.2020
 • Arduino Kontrollü Cnc Plotter, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Mustafa Karaca, Şükrü Kitiş
 • Kan Tahlillerinin Veri Madenciliği İle Değerlendirilmesi, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Şükrü Kitiş
 • Cercioglu, M., Anderson, S. H., and Udawatta, R.P. 2020. The use of cover crops to improve soil quality: A review. p.145. 75th Soil and Water Conservation Society International Conference Abstracts, 27-29 July, Des Moines, Iowa, USA (virtual).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Arif KOLAY, “Beykoz’un Çiftlikleri ve Çiftlikât-ı Hümâyûn“, Beykoz 2019 Sempozyumu Tebliğler Kitabı, İstanbul 2020, ss. 191-212
 • Aydemir, F., Serttaş, S., “Katı Solucan Gübresi Üretimi için Nesnelerin İnterneti Tabanlı Kontrol Sistemi Tasarımı”, 1. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Mayıs 2020, Ankara, TÜRKİYE. ISBN:978-605-7811-98-1
 • 2020 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kahramanmaraş Belediyesi ve ELSANDER ortaklığında Düzenlenen, 1.Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi, “ Anadolu’daki Kilim Dokumacılığında Kullanılan Motiflerin, Anlam ve Yapılış Nedenleri İle Seramik Yüzeylerde Kullanım Örnekleri”, Nurettin Gülaçtı, Münevver Bağır, Burhan Yalçın, Bildiri, 18- 20 Şubat 2020, Kahramanmaraş/ Türkiye

Kitaplar

 • İhracatta Başarının Sırrı: Psikolojik Mesafe Algısı
 • TAŞ, Abdullah Erdem, Sultan II. Abdülhamid‘in Ailesi ve Haremi, Alelmas Yayınları, İstanbul 2020.
 • Sürdürülebilir Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Döngüsel Ekonomi: Panel Veri Yöntemi İle Bir Analiz (2020). Önder Hüseyin, Önder Şerife, İktisadi Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 102, ISBN:978-605-9310-57-4
 • Yaman, M. (2020). Türkiye’de Kentsel Dönüştürme Uygulamaları (Sosyo-Politik Bir Yaklaşım), bursa: MKM Yayınları
 • Bozaslan, Bakko Mehmet ve Togay-Ünaldı, Gamze, Quantum Leadership and Putin, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2020.
 • Bozaslan, Bakko Mehmet, EGEMEN DEMOKRASİ VE RUS KAMU YÖNETİMİ, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2020.
 • Âlim Muhammed b. Hamza el-Aydınî el-Güzelhisârî. Resâilü Âlim Muhammed b. Hamza. thk. Recep Cici, Hasan Özer, Mustafa Ateş. İstanbul: Mektebetü‘l-İrşâd, 2020. (baskı aşamasında).
 • Karabulut, R. & Şeker, K. (2020). İŞLETMELERDE SERMAYE YAPISI VE BORÇLANMA ARAÇLARI, ANKARA: İKSAD YAYINEVİ
 • Demirağ, F. & Kayabaşı,, A. (2020). İhracatta Başarının Sırrı: Psikolojik Mesafe Algısı, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Bengül, S. S. (2020). ATASÖZLERİMİZDE ”PAZARLAMA”, ANKARA: DETAY YAYINCILIK
 • Göl, M. (2020). Kobi’lerde Bulut Muhasebe Kullanımı, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Erdoğan, Ö. F. (2020). TEHÂFÜTTE TEKFİR TARTIŞMALARI GAZZÂLÎNİN İBN SÎNÂ YORUMU, : ÇİZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
 • Gül, E. S. (2020). Y Kuşağı İş Değerleri-Kişilik Özellikleri ve İş Motivasyonları, : Gazi Kitabevi

Kitap Bölümleri

 • GÜMÜŞ, Öner, BAHÇE, Abdullah Burhan, GÜMÜŞ, Dilek ve BAHÇE Ezgi. (2020). “COVID-19‘da Sağlık ve Ekonomi - Politik: Glokalleşme”, ss. 61-80, içinde: Dr. Öğretim Üyesi Mahir ÖZKAN ve Doç. Dr. Mehmet DAĞ (Ed.), COVID-19 Salgınının Sosyoekonomik Etkileri, Basım Sayısı 1, Sayfa Sayısı: 220, Gazi Kitabevi., Ankara, Ekim ISBN: 978-625-7216-80-7
 • BAHÇE, Abdullah Burhan ve BAHÇE, Ezgi. (2020). “Rusya Federasyonu Vergi Sistemi”, ss. 415-,447 içinde: Doç. Dr. Ahmet TEKİN ve Dr. Öğretim Üyesi Ersin Nail SAĞDIÇ (Ed.), Vergi Sistemleri: Seçilmiş Ülke Örnekleri, Basım Sayısı 1, Sayfa Sayısı: 447, IJOPEC Publication Limited, London, September, ISBN: 978-1-913809-01-0
 • Eren, S. (2020). RURALQUAL (Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli). HİZMET KALİTESİ EL KİTABI: Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar (1. Baskı) içinde (259-275). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Çakır, Ö. ve Erdoğdu, F. (2020). Lise öğrencilerinin akıllı telefon yoksunluğu düzeylerine göre takıntılı mesajlaşma davranışlarının yordanması. Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-IV, Berikan Yayınevi, Ankara. 189-202.
 • Bahçe, A. B. & Gümüş, Ö. (2020). Vergi Anlayışı ve Uygulamalarının Biçimsel ve Yapısal Karakterleri: Magna Carta’dan Günümüze Yaşanan Gelişmeler, İstanbul: Legal Yayıncılık
 • Gümüş, Ö., Bahçe, A. B., Gümüş, D. & Bahçe, E. (2020). Covid-19 Salgınının Sosyoekonomik Etkileri, Ankara: Gazi Kitabevi
 • “Türk Devlet Teşkilatının Moğol Hanlığı ve Şube Devletleri Üzerindeki Tesirlerine Dair Bazı Tespitler”, Türklerde Devlet Felsefesi ve Yönetimi, Ed. İ. Özkan, Keskin Kolor yay., İstanbul 2020, s.139-153.
 • “Moğolistan’dan Avrupa’ya Bir Moğol Komutanı: Burulday Noyan”, Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde: Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan, Ed. Z. İskefiyeli ve M.B. Çelik, Nobel Kitap, Ankara 2020, s.133-145.
 • Uysal, Y. & Güler, F. (2020). Türkiye’xxde Göçün Kentler ÜzerindekiEtkileri ve Yönetimi, : Ekin Yayınevi
 • Özden, M. (2020). Fen bilimleri öğretiminde öğrenme öğretme süreci. Ş. S. Anagün (Ed.), Fen öğretim programları (ss.185-216). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yavuz, İ. & Özbay, F. (2020). SOSYAL BİLİMLER ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL ALAN ARAŞTIRMALARI Denetim, Finans, Halkla İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Pazarlama, Reklamcılık, Yönetim ve Organizasyon, ANKARA: GAZİ KİTAPEVİ
 • BAHÇE, Abdullah Burhan ve GÜMÜŞ, Öner. (2020). “Bir Mali ve İktisadi Dengesizliğin Anatomisi: Lale Devri ve Patrona Halil İsyanı”, ss. 43-57, içinde: Dr. Şahin KARABULUT (Ed.), Vergi Anlayışı ve Uygulamalarının Biçimsel ve Yapısal Karakterleri: Magna Carta’dan Günümüze Yaşanan Gelişmeler, Basım Sayısı 1, Sayfa Sayısı: 447, Legal Yayıncılık A.Ş., İstanbul, Eylül, ISBN: 978-605-315-855-4.
 • Kasım, Ö. (2020). Mühendislik Alanında Akademik Çalışmalar II, : Gece Kitaplığı
 • AKAR, V. (2020). Psikolojik Sermaye. F. BATTAL (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Kavramlar. içinde (179-196. ss.). İstanbul: Efe Akademi Yayınları.
 • AKAR, V. (2020). Örgütsel Tükenmişlik. F. BATTAL (Ed.), Örgütsel Davranış Düzleminde Yeni Araştırmalar I. içinde (89-102. ss.). Ankara: Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
 • Biçer, B. (2020). ‘Milli Kültür ve Eğitimin Gür Sesi: Ziya Gökalp’, Büyük Eğitimciler. (Ed. Ali Fuat Arıcı), (s. 183-193). Ankara: Pegem Akademi.
 • Biçer, B. (2020). ‘Felsefeyi Hayata Geçiren Adam: Sokrates’, Büyük Eğitimciler. (Ed. Ali Fuat Arıcı), (s. 1-11). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bozaslan, Bakko Mehmet, “Public Administration as a Problem Area in the European Union: Process, Structuring and Acquis“, Ed. Ömer Uğur, Rethinking European Union in a Changing World Politics, Economics and Issues, Peter Lang, Berlin, 2020.
 • Şeker, K. (2020). Sağlık Kurumlarında Güncel Muhasebe Ve Finans (Sağlık Kurumlarında Duran Varlıklar İçin Proje Değerlendirme Yöntemleri), İSTANBUL: Kriter Yayınevi
 • Çokoğullar, Emel, “Türkiye‘de Kadının “Ahlâk“ ve “Edep“ Odaklı Yaşamı: Ayıp Denen Bir Şey Var!“, Kadın Çalışmalarına Sosyolojik, Kültürel ve Edebi Bir Bakış, Ed. Dr. Gizem Orçin-Yasemin Ağaoğlu, 2020, Iksad Yayınevi, Ankara (ISBN:978-625-7914-60-4 ).
 • Erdoğan, Ö. & Gümüş, Ö. (2020). Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Ankara: Gazi Kİtabevi
 • Karadeniz, M. & Gümüş, Ö. (2020). Büyük Ekonomistler, İstanbul: Salon Yayınları
 • “Hz. Âdem‘in Yaratılışı“ Bölümü, Türkiye Diyanet İşler Başkanlığı Konulu Kur‘ân Tefsiri Projesi Devam Ediyor
 • Ateş, Fatma (2020). Atasözleri ve Deyimler Üzerine İncelemeler, “Meslek Folkloru Bağlamında Atasözlerinde Yer Alan Meslekler“ (Editör: Mücahit Akkuş), s. 107-126, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Güler, M. & Budak, S. (2020). Vergi Ortak Paydasında Bilimsel Değerlendirmeler, Ankara: İKSAD Publishing House
 • Erdoğdu, F., Mete, F., Çakır, Ö. (2020). Investigation of PISA 2012 and PISA 2015 reading skills according to access to ınformation and communication technologies. Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Berikan Yayınevi, Ankara. 215-224.
 • Kurnaz, N. & Kestane, A. (2020). Denetimde Seçme Konular 4 İç Denetim İç Kontrol Sektörel Uygulamalar, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Saylan, Uğur. (2020). Customer Relationship Management in Travel Agencies. Babacan, Hasan and Cercis Tanrıtanır, Bülent. (Ed.). Current Researches in Humanities and Social Sciences. Cetinje, Montenegro: IVPE, 264-273.
 • Savrum, K. M. (2020). ANADOLU PREHİSTORYASINA ADANMIŞ BİR YAŞAM: JAK YAKAR’xxA ARMAĞAN/ A LIFE DEDICATED TO ANATOLIAN PREHISTORY: FESTSCHRIFT FOR JAK YAKAR, Ankara: Bilgin Yayınları
 • Özdemir, D. (2020). “Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1245
 • Topuz, A. C. & Özdemir, D. (2020). Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, ANKARA: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
 • Ünveren A., Harmancı H., Kayhan M. (2020). Diyabet ve Egzersiz. Özyiğit F. Diyabete Multidisipliner Yaklaşım içinde (ss. 189-204). Ankara, Akademisyen Kitabevi
 • Uysal, Y. (2020). KAMU YÖNETİMİ VE SOSYALBİLİMLERDE GÜNCEL MESELELERE ÇÖZÜMLEYİCİ YORUMLAR, Ankara: İksad Yayınevi
 • Erkal, A. (2020). Dijital Kültür ve Sosyal Medya Okumaları, İstanbul: Hiperlink Yayınları
 • Yılmaz, V., Arı, E. (2020). NUCLEAR ENERGY PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS: a structural model proposal. NICHE APPROACHES IN A CHANGING WORLD, (Chapter, 3). IKSAD PUBLICATION, 2020. 71-105
 • Özdemir D., (2020). “Canlı Derslerde Teknik Kontrol”, in: “Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri”, Karaman, S., Kurşun, E., Eds, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1245, Erzurum, pp. 38-47,2020 ISBN: 978-625-7086-01-1
 • Topuz A. C., Özdemir D. (2020). “Yükseköğretimde Veriye Dayalı Karar Teknolojileri ve İlgili Araştırmalar “, in: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, Karaman, S., Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.128-139, 2020 ISBN 978-625-7052-09-2 DOI 10.14527/9786257052092
 • Erol, Z. & Açıkgöz, N. (2020). Farklı Boyutlarıyla AFET YÖNETİMİ, : NOBEL YAYINEVİ
 • Yaman, M. & Düger, Y. (2020). Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Ankara: Nobel
 • Yaman, M. & Düger, Y. (2020). Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Ankara: Nobel
 • Yaman, M. (2020). Yerel Yönetimler, Ankara: Orion
 • Erol, Zeliha, Açıkgöz Nesrin. (2020). Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi. Murat Yaman, Erkan Çakır (Editörler). Nobel Akademik Yayıncılık, 197-210.
 • Ateş, Fatma (2020). Meddah Behçet Mahir‘in Anlattığı Hikâyelerde Ayrılık, Ayrılık Kitabı (Editör Emine Gürsoy Naskali), s. 331-369
 • Bölüm Adı:Akademisyen Anne Olmak, KANMAZ TUĞBA,TEZEL ŞAHİN FATMA, Yayın Yeri: İKSAD PUBLİSHİNG HOUSE, Editör: Dr. Gizem Orçin ve Yasemin Ağaoğlu, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 229, ISBN: 978-625-7914-60-4, Bölüm Sayfaları: 200 -222.
 • Ceylan, U. & Karaman, S. (2020). Güncel Turizm Araştırmaları, Ankara: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
 • Ceylan, U. (2020). Current Studies in Social Sciences, Ankara: Akademisyen Kitabevi
 • Ülker, Y., Şeker, K. & Çemberlitaş, İ. (2020). İKTİSAT ve İŞLETME ÜZERİNE-1 BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE İÇ DENETİM MEKANİZMASININÖNEMİ VE DENETİM RAPORU UYGULAMASI, ANKARA: İKSAD YAYINEVİ
 • Çemberlitaş, İ., Ülker, Y. & Şeker, K. (2020). İKTİSAT ve İŞLETME ÜZERİNE-1 ŞER’İ KURUL KAVRAMININ KATILIM BANKACILIĞI ÇALIŞMAPRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, ANKARA: İKSAD YAYINEVİ
 • KÜÇÜKŞEN, Murat ve YETKİN, Ozan, (2020), “Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimler“, Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Murat Yaman ve Erkan Çakır (Ed.), 1. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 143-162
 • Tutkavul, K. (2020). MUHASEBE VE FİNANSTA GÜNCEL KONULAR, ANKARA.: İKSAD YAYINEVİ
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile aminopiridin türevlerinin proton transfer tuzu ve metal kompleksleri. Kimya Araştırmaları-1, Bölüm 1, (2020 ) 1-15.
 • Pekküçükşen, Ş., Kulle, H. & Karaşahin, T. (2020). Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları, : İKSAD
 • Aydemir-Özalp, T. (2020). Oyun temelli öğrenme. H.Gülay-Ogelman (Ed.),Erken çocukluk döneminde oyun içinde (s.351-365). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ceylan, U. (2020). SELECTED ACADEMIC STUDIES FROM TURKISH TOURISM SECTOR, Berlin: Peter Lang GmbH
 • Eren, S. (2020). Sustainable Tourism Criteria and Turkish Restaurants, Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector, Peterlang Publishing, (20), 285-293.
 • Erdoğan, Ö. F. (2020). EŞARİ GELENEK V, İSTANBUL: İZ YAYINCILIK
 • (2020) Özyön, S., “Pompayla doldurmalı hidrolik üretim birimi bulunduran sistemlerde optimal güç dağıtımı” Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar 2020 - Mühendislik Bilimleri / I, Editör: Prof. Dr. Uğur Çavdar, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gündoğan Türker, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sarı Çavdar, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Gürbüz, Arş. Gör. Dr. Canan Başlak, p.155-171, Ekin Yayınevi, 2020, Bursa. ISBN: 978-605-7852-96-0. (Ulusal Kitap Bölümü)
 • Zeytinoğlu, E. & Anadolu, Z. (2020). Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, : Emerald Publishing Limited
 • Tamer, E. T. & Özkan, H. (2020). Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, : IGI Global

Çeviriler

 • Arif Naushahi, “Hint Alt Kıtası’nda Avârifü’l-maârif”, (trc. Ayşenur Aydınlı), İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), Haziran 2020, cilt: 5, sayı: 1, s. 162-170.
 • BAHÇE, Abdullah Burhan. (2020). YUEH, Linda, Büyük Ekonomistler (The Great Economists) , Çeviri Bölüm Adı: 11. Douglas North: Neden Bu Kadar Az Ülke Müreffeh, Yayın Yeri: Salon Yayınları, Mustafa KARADENİZ (Çeviren), Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: 464, Konya, ISBN: 978-605-7879-60-8, Bölüm Sayfaları: 349-386.
 • Moğollar Avrupa‘da, Moğolların Avrupa Seferinin Üç Tanığı, Hazırlayan, Çeviren ve Notlandıran Altay Tayfun Özcan, Kronik kitap, İstanbul 2020.
 • Aydemir-Özalp, T. (2020). Zihinsel ve sosyal gelişimin disipline etkisi. B.Akman (Çev.Ed.), Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı rehberlik ve disiplin içinde (s.43-67). Ankara:Nobel yayıncılık.

Diğer Yayınlar

 • PO-MO Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 21 Eylül -10 Ekim 22020, Konya.
 • Seyir Defteri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Nisan 2020, ss:46-53
 • ÖNDER, Özgür (2020), [Sayı Editörü], “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Yönetim Tartışmaları“ Sayısı, Türk Düşüncesi, Sayı: 6, Bahar.
 • ÖNDER, Özgür (2020), “Bitmeyen Reformlar ya da Reformun Üç Hâli: Devlet, Hükûmet ve Bürokrasi“ Türk Düşüncesi, Sayı:6, Bahar.
 • Türkiye Cumhuriyeti CumhurBaşkanlığı Himayelerinde 1. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi Kapsamında Düzenlenen Uluslararası Jürili Karma Sergiye Katılım.18-20 ŞUBAT 2020 KAHRAMANMARAŞ.

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

 • Meryem TAŞER, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD. “CİHAZDAN CİHAZA HABERLEŞMEDE GİRİŞiM ENGELLEME PERFORMANS ANALİZİ“, 21 Eylul 2020.
 • Merve UÇAR GÜL, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ABD. “DONANIM BOZUKLUKLARININ İKİ YÖNLÜ RÖLE AĞLARDA SİSTEM PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ“, 3 Eylul 2020.
 • Elif Bacacı. Eğitim Örgütlerinde Kurumsal İtibarın Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tez Çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 • Serdar Özer. İnsan Kaynakları Yönetiminde Özerkliğe İlişkin Kamu ve Özel Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin Karşılaştırılması (Bursa İl Örneği). Yüksek Lisans Tez Çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 • Tamer Çınkı. Okul Yöneticilerinin Kurumsal İtibar Algısı ile İş Doyumu ve Motivasyon Düzeyleri arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tez Çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya.
 • Gamze UYANIK, “Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Kayıpların İncelenmesi: Kütahya Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Şubat-2020, 172 s.
 • ASLAN, Ayşe Yağmur (2020), “Milliyetçi Bir Entelektüel Olarak Durmuş Hocaoğlu‘nda Devlet ve Siyaset Düşüncesi“, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖNCÜ ERDOĞAN, S., ‘‘Kiremit Bünyelerde Fosfat ve Borlu Su Kullanılabilirliğinin Araştırılması‘‘ , 2020, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Alkış, E. Grafik Düzenleyicilerin Ana Fikir Bulmaya Etkisi (Devam ediyor)
 • Sporcu İçeceklerinin Marka/Kurum Kimliği ve Ambalaj Tasarımı Açısından İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği-Ayşegül Ceylan
 • Göksel DALGA, “Türk Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Sürecinin Weberyan Bürokrasi Çerçevesinde Analizi: Jandarma Genel Komutanlığı Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kütahya, 2020.

Doktora Tez Danışmanlığı

 • KUTAY AYDIN, (Devam). Farklı Malzemeler Üzerinde Parmak Frezelerde Dalgalı Kesim Performansının Analizi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı.

Tez Çalışması

 • Şahin, Enes. “Türk Siyaset Düşüncesinin Dini Teorisi: İslamlaşmadan Modernleşmeye Türk Düşüncesinde Din Siyaset İlişkileri“, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya, 2020.
 • Sadık, Ş.A., (2020), Genişbantlı Fiber Optik Tabanlı Uygulamalar için Dalgaboyu Ayarlanabilir Halka Tipi Erbiyum Katkılı Fiber Lazer Tasarımı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Eosen yaşlı kömürlü Bolu-Mengen, Kastamonu-Aspiras ve Eskişehir-Dümrek havzalarının mikropaleontolojisi ve paleoekolojisi- Doktora Tez Çalışması-2013-2020