2019 yılı yayınları PDF Görüntüle 2019 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 10
 •     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 2
 •     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 3
 •     Kitap Bölümleri 1
 •     Tez Çalışması 1

 • Toplam 17

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Karaferye, F. (2019). Academic internationalization: Academics as marketing actors in higher education. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5 (1), 16-22. DOI: 10.24289/ijsser.473443
 • Abdullah Erdem Taş, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Afrika ile İlk Teması ve Trablusgarp-Amerika İlişkileri“, İSMUS (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi), Cilt:2, Sayı:1 (2017), İstanbul 2019, s. 93-116.
 • YILMAZ, Z , ÖZER, P , GÜMÜŞSOY, F . (2019). Türkiye’de Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Yaklaşımı. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1-16. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/optimum/issue/42287/432054
 • Ocakoglu, F., Akkiraz, M.S. (in press). A lower pleistocene to holocene terrestrial record from the Eskişehir Graben (central Anatolia): Paleoclimatic and morphotectonic implications. Quaternary International.
 • Oğuzhan Yüksel, Bolat Gündüz, Mert Kayhan. (2019) Effect of Crossfit Training on Jump and Strength. Journal of Education and Training Studies, Vol. 7, No. 1 January 2019
 • Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Alagele, S. 2019. Effect of cover crop management on soil hydraulic properties. Geoderma (Revision). [SCI].
 • Topal, B., Şahin, H., Topal, B., 2019, “Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştirma”,
 • Topal, B., Şahin, H., Topal, B., 2019, “Türkiye’de Havayolu Taşimaciliğinda Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”,
 • Cercioglu, M. 2019. Compost Effects on Soil Nutritional Quality and Pepper (Capsicum annuum L.) Yield. Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 25 (2): xx-xx. [SCI-E].
 • Cercioglu, M. 2019. The Impact of Soil Conditioners on Some Chemical Properties of Soil and Grain Yield of Corn (Zea Mays L.). Tarim Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 25 (3): xx-xx. [SCI-E].

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Çerçioğlu, M., 2019. Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Sera Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1): xx-xx. [CAB Abstracts, FAO AGRİS/CARİS, TR Dizin].
 • (2019) Akbulut, N., Özyön, A., “1980‘li Yıllarda Türkiye‘deki Aydın Bunalımının Türk Tiyatrosuna Yansımaları: Limon Örneği - The Reflections of Intellectual Crisis in Turkey in 1980s in Turkish Theatre: The Example of Limon”, Anemon, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University), Volume 7, Issue 1, p. 167-174, Ocak 2019, ISSN: 2147-7655.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • KURBAN, SAMED & ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD (2019). Kamu Yönetimi Eğitimine Dair Büyük Sorular: Yükseköğretim Sınavının Düşündürdükleri. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu/KAYFOR. Kayseri.
 • ÇIĞMAN, MUHAMMED ZAHİD & KURBAN, SAMED (2019). Kamu Hizmeti Güdülemesi ve Kamu Yönetimi Eğitimi Alma Nedenleri. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu/KAYFOR. Kayseri.
 • Cercioglu, M. 2019. Effects of different agroecosystems on CT-measured soil pore characteristics. 5th International Conference on Sustainable Development, 17-21 April, Belgrade, Serbia.[Oral presentation].

Kitap Bölümleri

 • Biçer, B. (2019). ‘Temel Felsefi Akımlar ve Eğitim III/Natüralizm ve Eğitim’, Eğitim Felsefesi. (Ed. Baykal Biçer & Beyhan Zabun), (s. 73-88). İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Tez Çalışması

 • Mustafa Ateş, “Son Dönem Osmanlı Fakihlerinden İbn Âbidîn‘in Fıkıhçılığı (Reddü‘l-Muhtâr Örneği)“, Doktora Tezi, Bursa, 2019, 377 s.