2020 yılı yayınları PDF Görüntüle 2020 yılı yayınları Excel İndir

Yayın İstatistikleri

 •     Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 67
 •     Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 16
 •     Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 22
 •     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler 2
 •     Kitaplar 10
 •     Kitap Bölümleri 22
 •     Çeviriler 2
 •     Diğer Yayınlar 3
 •     Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı 5
 •     Tez Çalışması 3
 •      34

 • Toplam 186

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Uysal, Y. (2020). Avrupa İdari Alanı’nın Türk Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 6 (1), 27 - 53.
 • Albayrak B.B., Tuncel N.B., Yilmaz Tuncel N., Masatçıoğlu M.T., “Extrusion cooking of immature rice grain: Under-utilized by-product of rice milling process (Accepted)“, JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, vol.1, pp.1-1, 2020
 • Aktaş, A. (2020). Design and implementation of adaptive battery charging method considering the battery temperature. IET Circuits, Devices Systems, 14 (1), 72 - 79. 10.1049/iet-cds.2019.0270
 • Aktaş, A., Kırçiçek, Y. & Özkaymak, M. (2020). Modeling and validation analysis according to temperature effect of different type batteries. Thermal Science, 24 (2A), 1031 - 1034. 10.2298/TSCI190401331A
 • Aktaş, A. & Kırçiçek, Y. (2020). A Novel Optimal Energy Management Strategy for Offshore Wind/Marine Current/Battery/Ultracapacitor Hybrid Renewable Energy System. ENERGY, 199 (1), 1 - 16. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117425
 • Ünsal A., “Asenkron motorlarda paralel hizalama hatalarının entropi analizi ileincelenmesi”, Politeknik Dergisi
 • Akkiraz, M.S., Utescher, T., Bruch, A., Wilde, V., Durak, S. D., Mosbrugger, V. (in press).Early Miocene Palaeoflora and Palaeoecology of the Soma Basin, Western Turkey.Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments.
 • Sağdıç, E.N., Yıldız, F. (2020). Bölgesel Düzeyde Kamu Harcamalarının İşsizlik Üzerideki Etkisi: Türkiye Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 64, 208-226.
 • Kaleli, A., Kociolek, J.P., Solak, C.N. (2020). Taxonomy and distribution of diatoms on the Turkish Mediterranean Coast, Dalyan (Muğla). Mediterranean Marine Science 21(1): 201-215
 • Özer, Hasan, Ateş, Mustafa (2020). 17. Yüzyıl‘da Nevâzil Türü Bir Mesele Olarak Tömbeki: İbrâhîm b. Ebî Seleme ve Pîrîzâde İbrâhîm‘in Tömbeki Risâleleri -Neşir ve Tahlil-. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 35.
 • Yildirim, K., Ozkan, A., Gunes, E. and Mestan, A. (2020), “Effects of window proximity on perceptions of employees in the call center offices“, Facilities , Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print
 • Kayabaşı, A , Özkan, P . (2020). Küresel Tüketim Odaklılık, Tüketici Yenilikçiliği, Küresel Ve Yerel Marka Tutumları Açısından Kümeleme Analizi İle Pazar Bölümleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (27) , 159-178 . DOI: 10.18092/ulikidince.609124
 • (2020) Durmuş, B., Temurtaş, H., Özyön, S., “The design of multiple feedback topology chebyshev low pass active filter with average differential evolution algorithm”, Neural Computing and Applications, Volume xx, Issue x, Pages xxx-xxx, 2020, ISSN 0941-0643. (SCI Exp.) (Q1)
 • CAMELS Değerlendirme Sistemiyle Bankaların Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi, Yazarlar: Öğr.Gör.Mehmet KAYGUSUZ, Öğr.Gör.Behlül ERSOY, Doç.Dr.Tunga BOZDOĞAN, Yayın Yeri:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 95, Uluslararası Hakemli ,TR DİZİN,Özgün Makale
 • Başboğa, İ.H., Atar, İ., Karakuş, K., Mengeloğlu, F. Determination of Some Technological Properties of Injection Molded Pulverized-HDPE Based Composites Reinforced with Micronized Waste Tire Powder and Red Pine Wood Wastes. J Polym Environ (2020). https://doi.org/10.1007/s10924-020-01726-7
 • Ateş, M. (2014). Mitolojiler ve Semboller. İstanbul: Milenyum Yayınları. Barry, J. & Flitterman-Lewis, S. (2012). Metin Stratejileri Sanat Üretiminin Politikası. A. Antmen (Edt.). Sanat/Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri. (E. Soğancılar, çev.) içinde (s.253-265). İstanbul: İletişim Yayınları. Batur, E. (2017). Modernizmin Serüveni. İstanbul: Sel Yayıncılık. Benjamin, W. (1995). Gerçeküstücülük: Avrupalı Aydının Son Fotoğrafı. N. Gürbilek (Haz.). Son Bakışta Aşk. (N. Gürbilek & S. Y
 • Solak, C.N., Peszek, Ł., Yılmaz, E., Várbíró, G., Ergül, H.A., Kayal, M., Ekmekçi, F., Morkoyunlu-Yüce, A., Canlı, O., Binici, M.S., ÁCS, É. (2020). Use of diatoms in monitoring the Sakarya River basin, Turkey. Water 12(3): 703
 • Özden, M. (2020). Elementary school students’ informal reasoning and its’ quality regarding socio-scientific issues. Eurasian Journal of Educational Research, 86, 61-84, DOI: 10.14689/ejer.2020.86.4
 • İlkimen H, Salün G., Yenikaya C. Sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin Fe(III) metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Euroasia Journal Of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 8 (2020) 108-116.
 • Gümüşgül, O. & Aydoğan, R. (2020). Yeni Tip Koronavirüs-Covid 19 Kaynaklı Evde Geçirilen Boş Zamanların Ev İçi Rekreatif Oyunlar ile Değerlendirilmesi, Spor Eğitim Dergisi, 4 (1), 107-114.
 • Emre, N., Uysal, K., Kavasoğlu, M., Emre, Y. & Yalım, B. (2020). Seasonal variations of the fatty acid profiles in the edible portions of two freshwater fish species (Pseudophoxinus fahrettini and Capoeta mauricii). IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES, 19 (2), 602 - 611.
 • Emre, N., Uysal, K., Emre, Y., Kavasoğlu, M. & Aktaş, Ö. (2020). Seasonal and sexual variations of total protein, fat and fatty acid composition of an endemic freshwater fish species (Capoeta antalyensis). AQUATIC SCIENCES and ENGINEERING, 33 (1), 6 - 10.
 • Akpolat, Ahmet Gökçe, and Tahsin Bakirtas. “The relationship between crude oil exports, crude oil prices and military expenditures in some OPEC countries.“ Resources Policy 67 (2020): 101659.(SSCI) Impact factor:3.185
 • Ögcem, E. (2020). Dil Oyunları Teorisi Perspektifinde Kur’ân-ı Kerîm’e Yaklaşma Denemesi. Eskiyeni, (40), 107 - 128. https://doi.org/10.37697/eskiyeni.668954
 • Kaçal, A. (2020). Effect of Machining Parameters on Turning of Inconel X750 Using PVDCoated Carbide Inserts. JOURNAL OF SCIENTIFIC INDUSTRIAL RESEARCH, 79 (3), 226 - 231.
 • Altunal, Işık ve Niyazi Kurnaz. (2020). Muhasebe Manipülasyon Riskinin Hile Üçgeni ve Örgütsel İşletme Stratejileri Üzerindeki Etkisi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22:97-129
 • Şeker, K., Çemberlitaş, İ. & Ülker, Y. (2020). Hayat Dışı Sigorta Sektörünün KarlılıkPerformansının Finansal Oranlar veMakroekonomik Değişkenler Kullanılarak ÇokluDoğrusal Regresyon Yöntemiyle Analizi. atlas journal, 6 (26), 147 - 164.
 • Görgülü, Y. F., Özgür, M. A. & Köse, R. (2020). Wind Turbine Applications in Doha Metro, Qatar. SSRG International Journal of Mechanical Engineering ( IJME ), (), 21 - 25. 10.14445/23488360/IJME-V7I2P104
 • Uysal, Y. (2020). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Eğilimlerinin Karşılaştırılması: Gediz Örneği / Comparison of High School And University Students’ Tendencies of Social Media Use: The Case of Gediz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11 (1), 70 - 85.
 • Ögcem, E. (2020). Tanrının Bazı Sıfatları Bağlamında Deizmin İmkanına Dair Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13 (69), 1426 - 1436. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2020.4053
 • Acar, R. U. & Özkul, C. (2020). Investigation of heavy metal pollution in roadside soils and road dusts along the Kütahya–Eskişehir Highway. Arabian Journal of Geosciences, 13 (5), 1 - 11. 10.1007/s12517-020-5206-2
 • Ergüler, Z.A., Karakuş, H., Ediz, G.İ., Şensöğüt, C., 2020. Assessment of design parameters and the slope stability analysis of weak clay-bearing rock masses and associated spoil piles at Tunçbilek basin. Arabian Journal of Geosciences, 13 (41) 1-11.
 • Aydin, H., Karakuş, H., Mutlu, H. 2020. Hydrogeochemistry of geothermal waters in eastern Turkey: Geochemical and isotopic constraints on water-rock interaction. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 390 (106708) 1-18.
 • (2020) Özyön, S., “Chaotic charged system search algorithm”, Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University (Techno-Science), Volume 3, Issue 1, Pages 38-45, February 2020, ISSN 2651-3722. (DRJI)
 • Biçer, H., Akdoğan, K., Şavklıyıldız, İ., Haines, C., Zhong, Z. & Tsakalakos, T. (2020). Thermal expansion of nano–boron carbide under constant DC electric field: An in situ energy dispersive X-ray diffraction study using a synchrotron probe. Journal of Materials Research, 35 (1), 90 - 97.
 • Uysal, Y. (2020). Klasik Kamu Yönetimi’nden Yeni Kamu İşletmeciliği ve Post-YKİ’ye Kamu Hizmetindeki değişim ve Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation on the Change and Transformation of Public Service From Classical Public Administration to New Public Management and Post-NPM. International Journal of Management and Administration, 4 (7), 112 - 135.
 • Acar, R. U. & Özkul, C. (2020). Investigation of heavy metal pollution in roadside soils and road dusts along the Kütahya–Eskişehir Highway. Arabian Journal of Geosciences, 13 (5), - .
 • M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Octonion form of duality-invariant field equations for dyons”, Turkish Journal of Physics (TJP), 44(1), 10-23, 2020. Emerging Sources Citation Index (ESCI) DOI: 10.3906/fiz-1910-7
 • M. E. KANSU, M. TANIŞLI and S. DEMİR, “Quaternionic comparisons of electromagnetism using Lorentz transformations”, The European Physical Journal Plus (EPJ-P), 135(2), 187, 1-16, 2020. Science Citation Index (SCI) DOI: 10.1140/epjp/s13360-020-00182-5
 • [20] Abdullah Engin ÇALIK, Kaan MANİSA, Ahmet BİÇER, Mehmet ERDOĞAN, Mürsel ŞEN, Hasan BİRCAN, Haris DAPO, and Ismail BOZTOSUN, “Using a clinical linac to determine the energies of gamma-ray transitions and half-lives of barium nuclei“, Modern Physics Letters A, 2050062 (11 pages) (2020).
 • Tunca E., Bülbül M., İlkimen H.,·Canlıdinç R.S., Yenikaya C., Investigation of the effects of the proton transfer salts of 2-aminopyridine derivatives with 5-sulfosalicylic acid and their Cu(II) complexes on cancer-related carbonic anhydrases: CA IX and CA XII. Chemical Papers, 2020, doi. 10.1007/s11696-020-01078-5 (in press).
 • [19] Hasan BİRCAN, Abdullah Engin ÇALIK and Kaan MANİSA, “Calculation of Expectation Values and Uncertainty for Linear Potential by Using Numerov Method“, Romanian Journal of Physics 65, 104 (2020).
 • Özden, M. (2020). Science education for citizenship: A case study. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1), 150-188. DOI: 10.18039/ajesi.682020
 • Keser K., Mıhçıokur H., Soylu M.Ç., “ Simple, Rapid and Sensitive Detection for Arsenic in Drinking Water Using Quartz Crystal Microbalance: A Novel Surface Functionalization Technique“, CHEMİSTRYSELECT (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 • Şenyüz, Y., Fidan, E. C. & Dindar, K. (2020). Taxonomic Study On Carabidae (Coleoptera) From Western Turkey With Baited Pitfall Traps. Fresenius Environmental Bulletin, 3 (29), 1564 - 1571.
 • Durak, S. D., Akkiraz, M. S., Nazik, A.,2020-submitted.Early Miocene micropaleontological record of the Aspiras Basin (Kastamonu), northwest Anatolia, Geological Journal
 • Yazkaç, P. (2020). KÜTAHYA‘NIN SAF YÜREKLİ NAİF RESSAMI HÜSEYİN YÜCE‘NİN MANZARA RESİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME .Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (63) , 141-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/51845/560722
 • Nieto, A., Schatz, R., Dogruoz. C, (2020),“Performance analysis of electric and diesel equipment for battery replacement of tethered LHD vehicles in underground mining“,Mining Technology, Taylor&Francis Online,doi.org/10.1080/25726668.2020.1720371
 • Kurban, Samed (2020). “Yirmibirinci Yüzyıldan Kemalist Devrime: Belleten Dergisi‘nde 1937-1938 Yıllarında Yer Alan Türk Tarih Tezi Konulu Çalışmalara Bakış“. Tarih Okulu Dergisi. 13 (45). ISSN: 1308-5298 (Baskı) 2148-4260 (Elektronik)
 • Pekkan, G., Taşçı, E., Pekkan, K. & Ispalarlı, m. (2020). Effect of Different Sintering Conditions on Microstructural Characterization of Co-Cr Metal Laser Powder. International Journal of Microstructure and Materials Properties, (), - .
 • Uysal, Y. (2020). Kamu-Özel İşbirliği Modelinde Özel Sektör Teşvik Faktörleri: Şehir Hastaneleri Örneği. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (1), 386 - 401.
 • Tokatlı, C., Solak, C. N., Yılmaz, E., Atıcı, T. & Dayıoğlu, H. (2020). A research on epipelic diatoms of Meriç and Tunca Rivers and application of biological diatom index for water quality assessment. Aquatic Sciences and Engineering, 35 (1), 19 - 26.
 • Beydilli, E. T. & Kurt, M. (2020). Corparison of management styles of local and foreign hotel chains in Turkey: A cultural perspective. TOURISM MANAGEMENT, 79 (), 1 - 10.
 • Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
 • Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Detection of zearalenone in an aptamer assay using attenuated internal reflection ellipsometry and it’xxs cereal sample applications. Food and Chemical Toxicology, 136 (), 111081 - . 10.1016/j.fct.2019.111081
 • Çağlayan, M. O. & Üstündağ, Z. (2020). Spectrophotometric ellipsometry based Tat-protein RNA-aptasensor for HIV-1 diagnosis. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 227 (), 117748 - . 10.1016/j.saa.2019.117748
 • Özmal, F. & Saygılı, C. R. (2020). Recovery of rubidium(I) from boron industrial waste with potassium cobalt hexacyanoferrate. Separation Science and Technology, (), 1 - 12. 10.1080/01496395.2019.1708940
 • Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
 • Güney, M., Karataş, T., Özkul, C., Akyol, N. H. & Acar, R. U. (2020). Contamination by As, Hg, and Sb in a region with geogenic As anomaly and subsequent human health risk characterization. Environmental Monitoring and Assessment, 192 (1), 1 - 16. 10.1007/s10661-019-8024-9
 • Sadık, Ş. A., Durak, F. E. & Altuncu, A. (2020). Widely tunable erbium doped fiber ring laser based on loop and double-pass EDFA design. Optics Laser Technology, 124 (), 105979 - . 10.1016/j.optlastec.2019.105979
 • Kasay, Y., Şensöğüt, C., Ören, Ö., 2020, Efficiency change of coal used for energy production in Turkey, Resources Policy (online).
 • Arı, E., Yılmaz, V., Dikeç, B. (2020) An extensive structural model proposal to explain online gaming behaviors. Entertainment Computing, (SSCI, Scı Expanded)
 • (2020) Özyön, S., “Optimal short-term operation of pumped-storage power plants with differential evolution algorithm”, Energy, Volume 194, Pages 1-13, 1 March 2020, Article 116866, ISSN 0360-5442. (SCI) (Q1)
 • Akçay, M., Çobanoğlu, T., Yaygın Eğitim Kurumları e-Kurs Başvuru Sistemi, ESTUDAM Bilişim Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 pp.21-29, 2020.
 • Özkan Öcalan, Nurten Kılıç, Umut Mutlu Özkan, Sermin Öztürk, Oscillatory behavior for nonlinear delay differential equation with several non-monotone arguments, Computational Methods for Differential Equations, 2020.
 • Cercioglu, M., Anderson, S.H., Udawatta, R.P. (2020). A review of the using of cover crops for sustainable soil quality management. [SCI]
 • https://hakansaricam.blogspot.com/ tüm yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Yavuz, İ. & Sözer, A. (2020). Türkiye Muhasebe Standartları: Stoklar Standardının Vergi Usul Kanunu ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları İle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi ve Muhasebe Kayıtları. İzmir Dayanışma Dergisi, (2), 12 - 26.
 • Yaman, M. & Gökdül, A. (2020). Yerel Yönetimlerde Kent Planlaması Anlayışının Dönüşüm Evrelerine Bir Örnek: Kütahya Kenti (1923-1960). Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, (29), 35 - 65.
 • Eren, S. (2020). Food-related Barriers to Gastronomy and Tourism: The Role of Food Allergies and Diet Preferences, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 1117-1129.
 • (2020) Özyön, S., “Optimal aktif güç dağıtımı için karşıt öğrenme tabanlı diferansiyel gelişim algoritması”, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa 231-246, Nisan 2020, ISSN 2148-4147. (TR DİZİN)
 • Ceylan, U. (2020). Farklı Kişilik Özelliklerinin Turizmde Sürdürülebilir Çevre Davranışlarına Etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31 (1), 74 - 84.
 • YETKİN, Ozan, (2020), “Türkiye‘de Büyükşehir Belediyelerinin Yapısı ve Geleceği“, Akademik Düşünce Dergisi, Sayı:1, Mart, ss. 4-16
 • Hiçdurmaz, Z. & Yüksel, K. M. H. (2020). Sağlık Hakkı Perspektifinde Avrupa’da Yaşayan Düzensiz Göçmenlerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 37 - 60.
 • Süleyman Yarıkkaya, Kadir Vardar, “Rapid Prototype Development of Single-Phase Grid-Connected PV Inverter Using STM32F4 and Matlab“, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 213-223. Mart-Nisan 2020. doi: 10.31590/ejosat.680586.
 • (2020) Özyön, S., “Yenilenebilir enerji üretim birimleri içeren çevresel-ekonomik güç dağıtımı probleminin yüklü sistem arama algoritması ile çözümü”, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Sayfa 81-90, Mart-Nisan 2020, ISSN 2148-2683. (TR DİZİN)
 • (2020) Özyön, S., “Differential evolution algorithm with incremental social learning”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa 133-163, Mart 2020, ISSN 2458-7575. (TR DİZİN)
 • Karaş, G. & Karaş, E. (2020). VERGİLEME TEKNİĞİ AÇISINDAN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİNİN İNCELENMESİ. Vergi Raporu, 28 (245), 27 - 41.
 • Yıldız, F., Duru, E. (Şubat 2020). Türkiye’de Vergi Denetiminde Elektronik Yoklama Ve Yaygın Yoğun Vergi Denetimi, Vergi Raporu, 245, (72-94).
 • Keser K., Mıhçıokur H., Soylu M.Ç., “ Determination of Chloroform with Quartz Crystal Microbalance (QCM) Sensor “, DergiPark, Yayın Aşamasında
 • Urgan, S., Sevim, Ş. & Özgüleş, B. (2020). ORGANİZASYONLARDA GÖRÜLEN DEĞİŞİME DİRENÇ, YABANCILAŞMA VE DEĞERSİZLİK HİSSİ: BİR KAMU HASTANESİNDE ARAŞTIRMA. Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 15 - 24.
 • Karadut, İ. C. (2020). Hakikat-Ötesi Çağda Hakikati Söylemek: İki Parrhesia Vakası. Pasajlar, 2 (4), 125 - 140.
 • Gezer T.& Tuncer G. (2020), Tüketici Güven Endeksi Terminolojisi, BİL TÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, Cilt 2 Sayı 1, 340-359

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • Subaşı, M. D. (2020). THE POWER of MAN-MADE LANGUAGE in THE CONSTRUCTION of GENDER, INTERNATIONAL WORLD WOMEN CONFERENCE, 07.03.2020
 • Aydemir, F., Serttaş, S., “Internet Of Things Based Hydrogen Gas Production System Control Unit Design”, 10th International Congress On Mathematic, Engineering and Natural Sciences, May 2020, Batumi, GEORGIA. ISBN:978-605-7811-83-7
 • Serttaş, S., Aydemir, F., “Design of Follow-Up System for Labor Performance Analysis in Textile Workshops”, 7th International Conference on Engineering & Natural Sciences, May 2020, İzmir.
 • K. ŞEKER, İ. ÇEMBERLİTAŞ, and Y. ÜLKER, “HAYAT DIŞI SİGORTA SEKTÖRÜNÜN KARLILIK PERFORMANSININ FİNANSALORANLAR VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER KULLANILARAK ÇOKLUDOĞRUSAL REGRESYON YÖNTEMİYLE ANALİZİ,” presented at the 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, 2020.
 • Y. ÜLKER, K. ŞEKER, and İ. ÇEMBERLİTAŞ, “BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ ÖNEMİ VE DENETİM RAPORU UYGULAMASI,” presented at the 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, DİYARBAKIR, 2020.
 • İ. ÇEMBERLİTAŞ, Y. ÜLKER, and K. ŞEKER, “İSLAMİ FİNANS SİSTEMİNDE ŞER İ KURUL KAVRAMI VE ŞER İ KURULLARIN İŞLEVLERİ,” presented at the 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, DİYARBAKIR, 2020.
 • Kanmaz T. ve Tezel Şahin F. (2020). Akademisyen Anne Olmak. World Women Conference (07-08 March 2020), Ankara, ss. 139-141. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • 2020 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kahramanmaraş Belediyesi ve ELSANDER ortaklığında Düzenlenen, 1.Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi, “Cumhuriyet Dönemi Seramik Sanatında İç Mekân Duvar Panosu Uygulamasında ‘Kütahya Germiyan Sokağı’nın’ İki Boyutlu Rölyef Olarak Uygulanma Örneği”, Nurettin Gülaçtı, Burhan Yalçın, Münevver Bağır, Bildiri, 18- 20 Şubat 2020, Kahramanmaraş/ Türkiye
 • Çokoğullar, Emel, “Türkiye‘de Kadının ‘Ahlâk‘ ve ‘Edep‘ Odaklı Yaşamı: Ayıp Denen Bir Şey Var!“, 1st International World Women Conference, March 7-8, 2020, Ankara, Turkey.
 • F. K. Bardak, M. Namdar, A. Basgumus, “Performance Analysis of NOMA Systems in Relay-Assisted Cognitive Radio Networks,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Turkey, Apr. 2020.
 • S. Aldirmaz-Çolak, M. Namdar, A. Basgumus, E. Erdogan, H. Alakoca, S. Ustunbas, L. Durak-Ata, “Feedback Channel Effect on the Performance of Interference Alignment,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Turkey, Apr. 2020.
 • F. K. Bardak, M. Namdar, A. Basgumus, “Performance Analysis of NOMA Systems in Relay-Assisted Cognitive Radio Networks,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Turkey, Oct. 2020.
 • S. Aldirmaz-Çolak, M. Namdar, A. Basgumus, E. Erdogan, H. Alakoca, S. Ustunbas, L. Durak-Ata, “Feedback Channel Effect on the Performance of Interference Alignment,“ accepted for IEEE 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (IEEE SIU 2020), Gaziantep, Turkey, Oct. 2020.
 • (2020) Özyön, S., Yaşar, C., “Konveks yakıt maliyet fonksiyonlu termik üretim birimleri içeren hidrotermal koordinasyon probleminin iletim hattı kayıplı olarak çözülmesi”, Ankara II. Uluslararası Ankara Bilimsel Araştırmalar Kongresi, pp. 388-415, 06-08 Mart 2020, Ankara, TÜRKİYE.
 • (2020) Özyön, S., “Çok amaçlı güç dağıtımı problemlerine pompayla doldurmalı hidrolik üretim birimlerinin etkisi”, III. ERASMUS Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Uluslararası Akademik Çalışmalar Sempozyumu, pp. 631-651, 06-07 Mart 2020, Ankara, TÜRKİYE. ISBN 978-605-7736-78-9.
 • Karacan M. H., Şahin Sadık E., Şaşmaz Karacan N. S. ,Saraoğlu H. M. (2020). EEG Verileri ile Şizofreni Hastalığının Tespit Edilmesi. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6052596)
 • Halil İlkimen, Gözde Salün, Cengiz Yenikaya. Sülfamoyilbenzoik asit türevlerinin Fe(III) metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Avrasya 6. Uluslararasi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 7-8 Şubat 2020
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile aminopiridin türevlerinin proton transfer tuzu ve metal kompleksleri. Avrasya 6. Uluslararasi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 7-8 Şubat 2020.
 • Ovat, b., Taşçı, E., Ispalarlı, m. & Pekkan, K. (2020). SERAMİK VE ÇİNİ ATIKLARINDAN SERAMİK ÜRÜN ELDESİ, 5.mühendislik ve malzeme sempozyumu, 21.01.2020
 • Arduino Kontrollü Cnc Plotter, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Mustafa Karaca, Şükrü Kitiş
 • Kan Tahlillerinin Veri Madenciliği İle Değerlendirilmesi, 3. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 18-19 Ocak 2020 Mardin, Şükrü Kitiş
 • Cercioglu, M., Anderson, S. H., Udawatta, R.P. 2020. The use of cover crops to improve soil quality: A review. SWCS 75th International Annual Conference July 26-29, Des Moines, Iowa, USA.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Aydemir, F., Serttaş, S., “Katı Solucan Gübresi Üretimi için Nesnelerin İnterneti Tabanlı Kontrol Sistemi Tasarımı”, 1. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Mayıs 2020, Ankara, TÜRKİYE.
 • 2020 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Kahramanmaraş Belediyesi ve ELSANDER ortaklığında Düzenlenen, 1.Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi, “ Anadolu’daki Kilim Dokumacılığında Kullanılan Motiflerin, Anlam ve Yapılış Nedenleri İle Seramik Yüzeylerde Kullanım Örnekleri”, Nurettin Gülaçtı, Münevver Bağır, Burhan Yalçın, Bildiri, 18- 20 Şubat 2020, Kahramanmaraş/ Türkiye

Kitaplar

 • Yaman, M. (2020). Türkiye’de Kentsel Dönüştürme Uygulamaları (Sosyo-Politik Bir Yaklaşım), bursa: MKM Yayınları
 • Bozaslan, Bakko Mehmet ve Togay-Ünaldı, Gamze, Quantum Leadership and Putin, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2020.
 • Bozaslan, Bakko Mehmet, EGEMEN DEMOKRASİ VE RUS KAMU YÖNETİMİ, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2020.
 • Âlim Muhammed b. Hamza el-Aydınî el-Güzelhisârî. thk. Recep Cici, Hasan Özer, Mustafa Ateş. Resâilü Âlim Muhammed b. Hamza. (baskı aşamasında).
 • Karabulut, R. & Şeker, K. (2020). İŞLETMELERDE SERMAYE YAPISI VE BORÇLANMA ARAÇLARI, ANKARA: İKSAD YAYINEVİ
 • Demirağ, F. & Kayabaşı,, A. (2020). İhracatta Başarının Sırrı: Psikolojik Mesafe Algısı, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Bengül, S. S. (2020). ATASÖZLERİMİZDE ”PAZARLAMA”, ANKARA: DETAY YAYINCILIK
 • Göl, M. (2020). Kobi’lerde Bulut Muhasebe Kullanımı, Ankara: Gazi Kitabevi
 • Erdoğan, Ö. F. (2020). TEHÂFÜTTE TEKFİR TARTIŞMALARI GAZZÂLÎNİN İBN SÎNÂ YORUMU, : ÇİZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
 • Gül, E. S. (2020). Y Kuşağı İş Değerleri-Kişilik Özellikleri ve İş Motivasyonları, : Gazi Kitabevi

Kitap Bölümleri

 • Erol, Z. & Açıkgöz, N. (2020). Farklı Boyutlarıyla AFET YÖNETİMİ, : NOBEL YAYINEVİ
 • Yaman, M. & Düger, Y. (2020). Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Ankara: Nobel
 • Yaman, M. & Düger, Y. (2020). Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Ankara: Nobel
 • Yaman, M. (2020). Yerel Yönetimler, Ankara: Orion
 • Erol, Zeliha, Açıkgöz Nesrin. (2020). Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi. Murat Yaman, Erkan Çakır (Editörler). Nobel Akademik Yayıncılık, 197-210.
 • Ateş, Fatma (2020). Meddah Behçet Mahir‘in Anlattığı Hikâyelerde Ayrılık, Ayrılık Kitabı (Editör Emine Gürsoy Naskali), s. 331-369
 • Bölüm Adı:Akademisyen Anne Olmak, KANMAZ TUĞBA,TEZEL ŞAHİN FATMA, Yayın Yeri: İKSAD PUBLİSHİNG HOUSE, Editör: Dr. Gizem Orçin ve Yasemin Ağaoğlu, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 229, ISBN: 978-625-7914-60-4, Bölüm Sayfaları: 200 -222.
 • Ceylan, U. & Karaman, S. (2020). Güncel Turizm Araştırmaları, Ankara: AKADEMİSYEN KİTABEVİ
 • Ceylan, U. (2020). Current Studies in Social Sciences, Ankara: Akademisyen Kitabevi
 • Ülker, Y., Şeker, K. & Çemberlitaş, İ. (2020). İKTİSAT ve İŞLETME ÜZERİNE-1 BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNDE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ ÖNEMİ VE DENETİM RAPORU UYGULAMASI, ANKARA: İKSAD YAYINEVİ
 • Çemberlitaş, İ., Ülker, Y. & Şeker, K. (2020). İKTİSAT ve İŞLETME ÜZERİNE-1 ŞER’İ KURUL KAVRAMININ KATILIM BANKACILIĞI ÇALIŞMAPRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, ANKARA: İKSAD YAYINEVİ
 • KÜÇÜKŞEN, Murat ve YETKİN, Ozan, (2020), “Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimler“, Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Murat Yaman ve Erkan Çakır (Ed.), 1. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 143-162
 • Tutkavul, K. (2020). MUHASEBE VE FİNANSTA GÜNCEL KONULAR, ANKARA.: IKSAD Publishing House
 • Halil İlkimen, Cengiz Yenikaya. 5-Sülfosalisilik asit ile aminopiridin türevlerinin proton transfer tuzu ve metal kompleksleri. Kimya Araştırmaları-1, Bölüm 1, (2020 ) 1-15.
 • Pekküçükşen, Ş., Kulle, H. & Karaşahin, T. (2020). Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları, : İKSAD
 • Aydemir-Özalp, T. (2020). Oyun temelli öğrenme. H.Gülay-Ogelman (Ed.),Erken çocukluk döneminde oyun içinde (s.351-365). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ceylan, U. (2020). SELECTED ACADEMIC STUDIES FROM TURKISH TOURISM SECTOR, Berlin: Peter Lang GmbH
 • Eren, S. (2020). Sustainable Tourism Criteria and Turkish Restaurants, Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector, Peterlang Publishing, (20), 285-293.
 • Erdoğan, Ö. F. (2020). EŞARİ GELENEK V, İSTANBUL: İZ YAYINCILIK
 • (2020) Özyön, S., “Pompayla doldurmalı hidrolik üretim birimi bulunduran sistemlerde optimal güç dağıtımı” Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar 2020 - Mühendislik Bilimleri / I, Editör: Prof. Dr. Uğur Çavdar, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Gündoğan Türker, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sarı Çavdar, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Gürbüz, Arş. Gör. Dr. Canan Başlak, p.155-171, Ekin Yayınevi, 2020, Bursa. ISBN: 978-605-7852-96-0. (Uluslararası Kitap Bölümü)
 • Zeytinoğlu, E. & Anadolu, Z. (2020). Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, : Emerald Publishing Limited
 • Tamer, E. T. & Özkan, H. (2020). Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, : IGI Global

Çeviriler

 • Moğollar Avrupa‘da, Moğolların Avrupa Seferinin Üç Tanığı, Hazırlayan, Çeviren ve Notlandıran Altay Tayfun Özcan, Kronik kitap, İstanbul 2020.
 • Aydemir-Özalp, T. (2020). Zihinsel ve sosyal gelişimin disipline etkisi. B.Akman (Çev.Ed.), Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı rehberlik ve disiplin içinde (s.43-67). Ankara:Nobel yayıncılık.

Diğer Yayınlar

 • ÖNDER, Özgür (2020), [Sayı Editörü], “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Yönetim Tartışmaları“ Sayısı, Türk Düşüncesi, Sayı: 6, Bahar.
 • ÖNDER, Özgür (2020), “Bitmeyen Reformlar ya da Reformun Üç Hâli: Devlet, Hükûmet ve Bürokrasi“ Türk Düşüncesi, Sayı:6, Bahar.
 • Türkiye Cumhuriyeti CumhurBaşkanlığı Himayelerinde 1. Uluslararası Kahramanmaraş Tarih, Kültür, Sanat Sempozyumu ve Sergisi Kapsamında Düzenlenen Uluslararası Jürili Karma Sergiye Katılım.18-20 ŞUBAT 2020 KAHRAMANMARAŞ.

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

 • ASLAN, Ayşe Yağmur (2020), “Milliyetçi Bir Entelektüel Olarak Durmuş Hocaoğlu‘nda Devlet ve Siyaset Düşüncesi“, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖNCÜ ERDOĞAN, S., ‘‘Kiremit Bünyelerde Fosfat ve Borlu Su Kullanılabilirliğinin Araştırılması‘‘ , 2020, DPÜ-Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Alkış, E. Grafik Düzenleyicilerin Ana Fikir Bulmaya Etkisi (Devam ediyor)
 • Sporcu İçeceklerinin Marka/Kurum Kimliği ve Ambalaj Tasarımı Açısından İncelenmesi ve Bir Uygulama Örneği-Ayşegül Ceylan
 • Göksel DALGA, “Türk Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Sürecinin Weberyan Bürokrasi Çerçevesinde Analizi: Jandarma Genel Komutanlığı Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kütahya, 2020.

Tez Çalışması

 • Sadık, Ş.A., (2020), Genişbantlı Fiber Optik Tabanlı Uygulamalar için Dalgaboyu Ayarlanabilir Halka Tipi Erbiyum Katkılı Fiber Lazer Tasarımı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Gümüş, Ö. (2020). 1982 Anayasası‘nın Mali Paradigmalarında Demarşi: Diyalektik Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Maliye Doktora Programı, Kütahya.
 • Eosen yaşlı kömürlü Bolu-Mengen, Kastamonu-Aspiras ve Eskişehir-Dümrek havzalarının mikropaleontolojisi ve paleoekolojisi- Doktora Tez Çalışması-2013-2020