Öğrenim Tipine göre Öğrenci Sayıları

Öğrenim Tipi Sayısı
Doktora 311
Lisans 28463
Ön Lisans 14593
Yüksek Lisans 4087