Öğrenim Tipine göre Öğrenci Sayıları

Öğrenim Tipi Sayısı
Doktora 305
Lisans 26178
Ön Lisans 13843
Yüksek Lisans 2812