Öğrenim Tipine göre Öğrenci Sayıları

Öğrenim Tipi Sayısı
Doktora 388
Doktora 390
Doktora 389
Doktora 390
Lisans 24538
Lisans 24489
Lisans 24506
Lisans 24489
Ön Lisans 11298
Ön Lisans 11259
Ön Lisans 11297
Ön Lisans 11259
Yüksek Lisans 6116
Yüksek Lisans 6115
Yüksek Lisans 6113
Yüksek Lisans 6115