Yılı Normal Öğrenim Süresi İçinde Mezun Olan Öğrenci Sayısı Normal Öğrenim Süresi İçinde Mezun Olması Gereken Öğrenci Sayısı Normal Öğrenim Süresinde Mezun Öğr.Sayısı / Normal Öğrenim Süresinde Mezun Olması Gereken Öğr.Sayısı
2019 5157 13293 0.39