Yılı Disiplinlerarası Tezli Yükseklisans Program Sayısı Disiplinlerarası Tezsiz Yükseklisans Program Sayısı Disiplinlerarası Doktora Program Sayısı
2020 4 1 0
2019 3 1 0