Yılı ERASMUS Gelen Öğretim Elemanı Sayısı ERASMUS Giden Öğretim Elemanı Sayısı MEVLANA Gelen Öğretim Elemanı Sayısı MEVLANA Giden Öğretim Elemanı Sayısı
2019 -2020 16 55 1 0
2020 1 1 0 0