Yılı Üniversiteden Ayrılan Ön Lisans Öğrenci Sayısı Üniversiteden Ayrılan Lisans Öğrenci Sayısı Üniversiteden Ayrılan Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı Üniversiteden Ayrılan Doktora Öğrenci Sayısı Üniversiteden Ayrılan Toplam Öğrenci Sayısı
2019 4942 6171 3082 92 14287
2020 3069 1441 579 14 5103