Yılı Anfi Alanı Derslik Alanı Atölye Alanı Araştırma Alanları ( lab. vb.) miktarı İdari Alanların miktarı Sosyal Alanların ( kantin, kafeterya, yemekhane, spor alanı vb.) miktarı Diğer Alanlar TOPLAM Alanların Miktarı
2019 16508 38243.77 12747 6870 43025 61590 211230 348159
2020 16508 38243.77 12747 6870 0 0