Yılı Birimi BAP Kapsamında Desteklenen Araştırma Projeleri Sayısı Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Desteklenen Ar-Ge Proje Sayısı Öğretim Elemanı Başına Düşen Ar-Ge Proje Sayısı
2020 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 26 0 0