Yılı Mevcut Basılı Kaynak Sayısı (ders kitabı, kaynak kitap, referans kitap, basılı periyodik yayın vb.) Elektronik Kaynak Sayısı Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı Öğrenci Başına Düşen Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı
2020 134034 572594 706628 15.2
2019 125071 255305 380376 8.67