Yılı Mevcut Basılı Kaynak Sayısı (ders kitabı, kaynak kitap, referans kitap, basılı periyodik yayın vb.) Elektronik Kaynak Sayısı Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı Öğrenci Başına Düşen Basılı ve Elektronik Kaynak Sayısı
2019 125071 255305 380376 8.67