Dönemi Toplam Öğrenci Kulübü Sayısı Toplam Sportif Aktivite Sayısı Toplam Kültürel Gezi Sayısı
2019 103 21 33