Dönemi Mediko Sosyal Kapsamında Görevli Personel Sayısı Mediko Sosyal Hizmetinden Yararlanan Öğrenci Sayısı
2019 4 350