Yılı Eğitim Veren Giden Personel Sayısı Eğitim Veren Gelen Personel Sayısı Eğitim Alan Giden Personel Sayısı Eğitim Alan Gelen Personel Sayısı
2019 1 1
2015 12 1 8 0
2017 13 2 13 1
2016 19 4 11 0
2018 18 5 13 2
2014 17 8 13 1