Yılı Akademik Personel Memnuniyet Oranı (% olarak) İdari Personel Memnuniyet Oranı (% olarak) Öğrencinin Genel Memnuniyet Oranı (% olarak) Öğrencilerin Kayıtlı Oldukları Programdan Memnuniyet Oranı (% olarak)
2020 65 46 79 81