Yılı Lisans Programlarına Yerleşen Öğrenci Sayısı (ek kontenjan dahil) Lisans Programlarını Tercih Eden Öğrenci Sayısı Lis.Prog.Yerleşen Öğr.Sayısı / Lis.Prog.Tercih Eden Öğr.Sayısı
2019 3668 3532 1.04
2020 3540 3305 1.08