Yılı Birimi Lojman Alanı (metrekare)
Evliya Çelebi Yerleşkesi / Lojmanlar 3453.68
2019 Pazarlar Meslek Yüksekokulu 314.26