Yılı Yükseköğretimde Öğrenci Başına Beslenme Harcaması
2019 8.33