Yılı Yükseköğretimde Öğrenci Başına Barınma Harcaması
2019 2887.54