Yılı Mevcut Basılı Kaynak Sayısı (ders kitabı, kaynak kitap, referans kitap, basılı periyodik yayın vb.) Öğrenci Sayısı Mevcut Basılı Toplam Kaynak Sayısı / Öğrenci Sayısı
2019 125071 43834 2.85
2020 167876 46489 3.62