Akademik Personel Listesi

Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 180
Araştırma Görevlisi 180
Araştırma Görevlisi 180
Doçent 95
Doçent 95
Doçent 95
Doktor Öğretim Üyesi 248
Doktor Öğretim Üyesi 248
Doktor Öğretim Üyesi 248
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 238
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 238
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 238
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 17
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 17
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 17
Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) 60
Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) 60
Öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) 60
Profesör 134
Profesör 134
Profesör 134
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 9
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 9
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 9
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 9