Akademik Personel Listesi

Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 187
Doçent 90
Doktor Öğretim Üyesi 248
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 301
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek) 14
Profesör 91
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 10