Akademik Personel Listesi

Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 183
Doçent 91
Doktor Öğretim Üyesi 262
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 308
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek) 17
Prof.Dr. 1
Profesör 93
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 11