Akademik Personel Listesi

Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 183
Doçent 94
Doktor Öğretim Üyesi 253
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 293
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek) 15
Profesör 92
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 10