Akademik Personel Listesi

Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 186
Doçent 86
Doktor Öğretim Üyesi 254
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 307
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek) 17
Profesör 118
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 11