Akademik Personel Listesi

Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 207
Doçent 88
Doktor Öğretim Üyesi 249
Öğretim Görevlisi 289
Profesör 76
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 10