Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 186
Doçent 86
Doktor Öğretim Üyesi 254
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 307
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek) 17
Profesör 118
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 11