Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 187
Doçent 90
Doktor Öğretim Üyesi 248
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 301
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek) 14
Profesör 91
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 10