Kadrolar Sayısı
Araştırma Görevlisi 183
Doçent 94
Doktor Öğretim Üyesi 253
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 293
Öğretim Görevlisi (Ders Vermeyecek) 15
Profesör 92
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 10